Rozvrhy učiteľov podľa katedier
Letný semester 1996/97

Katedra počítačovej grafiky a spracovania obrazu
(KPGSO)

Kys
  Uto 7 20 2hod b101 Vypoctova technika            c 1PCF
  Uto 9 00 2hod b101 Vypoctova technika            c 1PCF
  Uto 10 40 2hod F108 Grafy a ich apl.             v 5M*  5PCF
  Pia 14 00 2hod XII Optimalizacne metody na sietiach     p 3mer

Niepel
  Pon 7 20 2hod VII Zlozitost geometrickych algoritmov    p 3iui 3ita 3~
  Uto 7 20 2hod VII Zlozitost geometrickych algoritmov    p 3i*  4mpg
  Uto 9 00 2hod  A Uvod do diskretnej matematiky      p 1m1  1m2  1~
  Uto 15 40 2hod M109 Seminar PG                s 3mpg 4mpg P~

Ferko
  Pon 9 00 2hod F109 Pocitacova grafika            p 2m1  2m2  2~
  Pon 10 40 2hod  B Pocitacova grafika            p 4it* 3ita 3~
  Pon 14 00 2hod VII Multimedia                v 4i*  4m*  5~
  Pon 15 40 2hod  I Vyberovy seminar z Pocitacovej grafiky  v 4m*  5m*

Plachetka
  Pon 9 00 2hod VII Geometricke rozh. modely         p 4mer 5mer 4~

Ftacnik M.
  Stv 7 20 2hod  U4 Pocitacove videnie            p 5iui

Hlusek
  Uto 10 40 3hod  H3 Automatizovane inter. progr.       c 4mpg
  Uto 15 40 2hod VII Geometria                c 3MF2
  Str 9 00 2hod F247 Geometria                c 3MF1
  Str 13 10 1hod III Automatizovane inter. progr.       p 3ita 3itm 3~
  Pia 8 10 3hod  H3 Automatizovane inter. progr.       c 3ita 3itm 3~

Knor
  Stv 7 20 1hod  I Uvod do diskretnej matematiky      c 1m2
  Stv 8 10 1hod  I Uvod do diskretnej matematiky      c 1m1
  Stv 14 00 1hod F232 Uvod do diskretnej matematiky      c 1m3
  Stv 14 50 1hod F232 Uvod do diskretnej matematiky      c 1m4

Komornik
  Uto 14 50 1hod  F1 Podnikove financie            c 1me* 2bm  2~
  Uto 15 40 2hod F109 Podnikove financie            p 1me* 2bm  2~
  Uto 17 20 2hod  F2 Pravdepodobnost a statistika       p 1m1  1m2  1~

Ruzicky
  Str 17 20 2hod  IX Aplikacie PG v medicine         v 4mpg 5mpg P~

Sikudova
  Pon 10 40 2hod  H3 Pocitacova grafika            p 4iti2
  Uto 9 00 2hod  H3 Pocitacova grafika            c 4iti1
  Str 14 00 2hod  H3 Pocitacova grafika            p 4iti3
  Stv 9 00 2hod  H3 Pocitacova grafika            p 3mpg


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra algebry a teórie čísiel
(KATC)

Cincura
  Pon 9 50 2hod b301 Matematika                p 1PCF
  Pon 11 30 2hod b301 Matematika                c 1PCF
  Uto 9 00 2hod b301 Matematika                p 1PCF
  Stv 10 40 2hod  VI Vseobecna topologia           p 3mms

Draskovicova
  Uto 9 00 2hod  F2 Algebra                 p 4MD  4MI  4~
  Uto 14 00 2hod F109 Algebra                 p 3MD  3MI* 3~
  Str 15 40 1hod VII Algebra                 c 4MD
  Str 16 30 1hod VII Algebra                 c 4MI
  Str 17 20 1hod VII Algebra                 c 4MT

Katrinak
  Pon 10 40 2hod  VI Univerzalne algebry a zvazy       p 4mms
  Str 9 00 2hod M126 Univerzalne algebry a zvazy       s 5mms
  Str 10 40 2hod VIII Kodovanie                p 5mms
  Stv 9 50 2hod VIII Algebra                 p 2m1  2m2

Salat
  Pon 10 40 2hod M126 Seminar z realnych funkcii        s PGSm
  Pon 14 00 2hod  VI Teoria cisel               p 5mms PGSm
  Uto 10 40 2hod  IX Vybrane partie z teoretickej aritmetiky v 5M*  5PCF
  Str 10 40 2hod M126 Seminar z teorie cisel          s PGSm

Zlatos
  Pon 10 40 2hod  IV Goedelove vety o neuplnosti       p PGSm
  Uto 9 00 2hod  F1 Linearna algebra a geometria       p 1f1  1f2  1~
  Uto 10 40 2hod M126 Teoria mnozin a mat. logika       p 3mms
  Uto 12 20 1hod  F1 Linearna algebra a geometria       c 1f4

Benesova
  Uto 7 20 2hod  F1 Algebra                 p 3MF*
  Uto 9 50 2hod  U4 Algebra                 c 3MF2
  Str 10 40 2hod M120 Algebra                 c 3MF1

Gurican
  Pon 13 10 1hod  IX Linearna algebra a geometria       c 1f3
  Pon 15 40 2hod  VI Matice                  p 5mms
  Uto 7 20 1hod VIII Linearna algebra a geometria       c 1f1
  Uto 8 10 1hod VIII Linearna algebra a geometria       c 1f2
  Uto 13 10 2hod M126 Algebra                 p 3mms

Korbas
  Str 9 00 2hod  B Linearna algebra a geometria       p 1m1  1m2  1~
  Stv 9 00 2hod  A Linearna algebra a geometria       p 1m1  1m2  1~
  Stv 14 00 2hod  IV Diferencialna topologia          PGSm

Legen
  Pon 7 20 2hod  VI Teoria poli               p 4mms
  Uto 9 00 2hod  V Algebraicka topologia          p 4mms
  Uto 10 40 2hod  V Teoria poli               p 4mms
  Str 7 20 2hod  V Algebraicka topologia          p 4mms
  Str 10 40 2hod  F1 Algebra                 p 1i*  1mng
  Stv 9 00 2hod  IX Nelinearna a stochasticka optimalizacia p 3mng

Marcisova
  Pon 15 40 2hod CH1 Algebra                 c 3PCF
  Uto 10 40 2hod CH1 Algebra                 p 3PCF
  Uto 13 10 1hod CH1 Algebra                 c 4PCF
  Str 11 30 2hod CH1 Algebra                 p 4PCF
  Stv 11 30 2hod b446 Algebra                 c 3PCF
  Stv 14 00 2hod b446 Algebra                 c 3PCF

Tomanova
  Uto 7 20 2hod  I Kombinatorika              p 3mms
  Str 9 50 1hod  U4 Algebra                 c 4MF2
  Str 10 40 1hod  U4 Algebra                 c 4MF3
  Stv 9 50 1hod F328 Algebra                 c 4MF1
  Pia 9 00 2hod  B Algebra                 p 4MF*

Lorincz
  Pon 7 20 2hod  B Algebra                 c 2m2
  Stv 7 20 2hod  C Algebra                 c 3MT
  Stv 14 00 2hod  U4 Algebra                 c 2m1

Macaj
  Uto 7 20 1hod  IV Algebra                 s 1i4
  Uto 8 10 1hod  IV Algebra                 s 1i5
  Uto 10 40 1hod  XI Algebra                 c 1i1
  Uto 11 30 1hod  XI Algebra                 c 1i3
  Uto 13 10 1hod  V Algebra                 c 1i2
  Str 16 30 1hod  B Linearna algebra a geometria       c 1mng
  Stv 7 20 2hod  B Algebra                 c 3MI1


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra geometrie
(KG)

Boda E.
  Uto 14 00 2hod VII Vybrane kapitoly z geometrie       p 5MD
  Uto 15 40 2hod XII Diplomovy seminar z deskr. geometrie   s 5MD
  Str 9 00 2hod M112 Algebraicka teoria nasobnosti      s PGSm
  Str 14 00 2hod F108 Matematika                p 2MD  2MI* 2~

Bozek
  Pon 8 10 2hod  IX Diferencialna geometria         p 3MD
  Pon 9 50 1hod  IX Diferencialna geometria         c 3MD
  Pon 10 40 2hod  IX Geometricke zaklady poc. gr.       p 3ita 3itm 3~
  Stv 7 20 2hod  IX Geometricke zaklady poc. gr.       p 3ita 3itm 3~
  Stv 10 40 2hod XII Geometria                p 3mpg
  Stv 14 00 2hod  X Rozmiestnovanie geom. utvarov      p 5mpg

Cizmar
  Uto 9 00 1hod VIII Geometria                p PGSm
  Uto 9 50 1hod VIII Geometria                p PGSm
  Uto 10 40 2hod VIII Vybrane partie z elementarnej geometrie p 5M*  5PCF
  Uto 15 40 2hod  X Seminar z deskriptivnej geometrie    s 4MD
  Stv 8 10 2hod M120 Algebraicka geometria          p 3MD
  Stv 9 50 1hod M120 Algebraicka geometria          c 3MD
  Stv 14 00 2hod XII Matematika v historii vedy a kultury   v

Solcan
  Pon 9 00 2hod  B Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 4MD
  Str 9 00 2hod F108 Geometria                p 3MD  3MI* 3~
  Str 14 00 2hod M120 Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 4MD
  Str 15 40 2hod M120 Projektivna geometria          c 1MD
  Stv 9 00 2hod XII Projektivna geometria          p 1MD

Zatko
  Pon 10 40 2hod VIII Teoria splajnov             p PGSm
  Pon 13 10 2hod M120 Numericka geometria           s PGSm
  Uto 7 20 2hod  X Splajny v poc. geom.           p 3mpg
  Uto 9 00 2hod  X Plochy v autom. int. proj.        p 4mpg
  Str 9 00 2hod b303 Matematika                p 2PCF

Bohdal
  Pon 9 00 2hod  H3 Krivky v autom. int. proj.        p 3mpg
  Pon 10 40 2hod M217 Pocitacova geometria            4MD
  Uto 13 10 3hod M217 Uvod do grafiky na PC          p 1MD
  Str 14 00 2hod  U1 Plochy v autom. int. proj.        p 4mpg
  Stv 7 20 2hod  H6 Plochy v autom. int. proj.        p 4mpg

Kudlickova
  Pon 9 00 2hod M120 Technicke kreslenie           p 2MD
  Pon 10 40 2hod M120 Technicke kreslenie           c 2MD
  Uto 7 20 2hod M120 Pocitacova geometria           p 4MD
  Uto 9 00 2hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD
  Str 9 00 2hod M120 Technicke kreslenie           p 2MD

Polednova
  Pon 9 00 2hod  U4 Geometria                c 3MI1
  Pon 10 40 2hod  U4 Geometria                c 3MD
  Str 13 10 2hod b301 Geometria                c 3PCF
  Str 15 40 2hod CH1 Geometria                c 3PCF
  Stv 8 10 2hod b301 Geometria                c 3PCF
  Stv 9 50 2hod CH1 Geometria                p 3PCF

Sklenarikova
  Uto 14 00 2hod M120 Zobrazovacie metody           c 2MD
  Uto 15 40 2hod M120 Zobrazovacie metody           c 1MD
  Str 7 20 2hod M120 Zobrazovacie metody           p 2MD
  Stv 7 20 2hod F108 Geometria                p 3MF*
  Stv 10 40 2hod M120 Zobrazovacie metody           p 1MD


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra informatiky
(KI)

Olejar
  Pon 9 00 3hod  C Kombinatoricka analyza          p 2i*  2bi
  Str 9 00 2hod  C Principy pocitacov            p 1i*
  Str 10 40 2hod  C Teoria kodovania             p 5it* 3itm P~
  Stv 9 00 2hod F108 Teoria kodovania             p 5it* 3itm P~

Prochazka
  Uto 10 40 2hod  B Programovanie              p 1m*
  Str 9 00 2hod VII Symbolicke manipulacie          p 5iti1 5iti2

Rovan
  Str 14 00 2hod  II Diplomovy seminar            s 4iti1
  Stv 13 10 1hod  I Formalne jazyky a automaty        c 2i1
  Stv 14 00 3hod  A Formalne jazyky a automaty        p 2i*  2bi

Skoviera
  Pon 11 30 2hod  C Prehlad informatiky           p 2i*  2bi
  Pon 14 00 2hod  XI Diplomovy seminar            s 4iti2 4iti3

Toman
  Uto 10 40 2hod  IV Vybrane partie z logiky         c 3itm 3iui
  Str 9 00 2hod  IV Vybrane partie z logiky         p 3itm 3iui
  Stv 9 00 2hod  B Diskretna matematika           p 1i*
  Stv 12 20 1hod  IX Diskretna matematika           c 1i2

Bebjak
  Pon 12 20 1hod M217 Databazy                 c 3itp 5mer
  Pon 17 20 1hod M217 Databazy                 c 3ita
  Pon 18 10 1hod M217 Databazy                 c 3itm 4mer
  Str 7 20 1hod  X Formalne jazyky a automaty        c 2i2
  Str 8 10 1hod  X Formalne jazyky a automaty        c 2i3

Duris
  Str 14 00 2hod  IV Moderne smery informatiky        s 5iti1 5iti2
  Stv 10 40 3hod  II Vypoctova zlozitost           p 3itm 3iui
  Stv 15 40 1hod  VI Vypoctova zlozitost           c 3itm 3iui

Hambalkova
  Pon 14 50 3hod  A Operacne systemy             p 2i*  2bi
  Stv 8 10 1hod F232 Projekt                 c 4mim 5mim
  Stv 9 00 2hod  V Systemove programovanie         p 3mim 4mim

Pastorova
  Uto 9 00 2hod  C Vypoctova technika            p 1MD  1MF* 1~
  Uto 10 40 1hod III Vypoctova technika            c 1MT1
  Uto 11 30 1hod III Vypoctova technika            c 1MT2
  Stv 14 00 1hod F109 Vypoctova technika            c 1MF1
  Stv 14 50 1hod F109 Vypoctova technika            c 1MF2
  Stv 15 40 1hod  V Vypoctova technika            c 1MD

Sturc
  Uto 14 00 1hod  IV Kompilatory               c 3bi  3it*
  Uto 15 40 3hod III Kompilatory               p 3bi  4mim 5~
  Str 10 40 3hod III Databazy                 p 4mer 5mer 3~

Suster
  Pon 9 00 2hod III Teoria programovania           p 4MI
  Pon 14 00 2hod XII Diskretna matematika           c 1FI  1MI1
  Str 10 40 2hod F108 Diskretna matematika           p 1FI  1MI*
  Str 15 40 2hod  V Diskretna matematika           c 1MI2

Cervenka
  Uto 10 40 2hod  C Principy tvorby softwaru         s 4iti2
  Str 11 30 2hod  A Principy tvorby softwaru         s 4iti1

Chladny
  Stv 11 30 1hod VIII Diskretna matematika           c 1i1
  Stv 12 20 1hod VIII Diskretna matematika           c 1i3
  Stv 13 10 1hod VIII Diskretna matematika           c 1i4
  Stv 14 00 1hod F247 Diskretna matematika           c 1i5

Dzubas
  Stv 7 20 2hod F247 Principy tvorby softwaru         c 4iti3

Kralovic
  Stv 13 10 1hod  II Formalne jazyky a automaty        c 2i4

Privara
  Uto 15 40 3hod  F1 Zaklady teorie programovania       p 2i*  2bi
  Stv 9 00 3hod  C Algebraicke specif. progr.        p 4it* 3itp

Sesera
  Pon 14 00 2hod  II Objektovo orientovane programovanie   p 3bi  3iui 3~
  Pon 15 40 2hod  II Objektovo orientovane programovanie   c 3bi  3iui 3~

Stefankovic
  Str 11 30 1hod  IV Zaklady teorie programovania       c 2i2
  Str 12 20 1hod  IV Zaklady teorie programovania       c 2i3
  Stv 7 20 1hod XII Zaklady teorie programovania       c 2i1
  Stv 8 10 1hod XII Zaklady teorie programovania       c 2i4

Sykora O.
  Uto 14 50 3hod  IV Graf.-teor. zakl. pocitacov       p PGSi


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra matematickej analýzy
(KMA)

Gera
  Pon 10 40 2hod VII Matematika                p 2fmf 2fzp
  Str 10 40 2hod VII Vybrane kapitoly z funkc. analyzy    p 3fg  3ftf
  Str 14 00 2hod F109 Matematicka analyza           p 2MF*
  Stv 14 00 2hod VII Matematika                p 2fmf 2fzp

Barnovska
  Pon 9 50 2hod F247 Matematicka analyza           p 2mng
  Pon 11 30 1hod F247 Matematicka analyza           c 2mng
  Pon 15 40 2hod c301 Vyberovy seminar z matematiky      c 1PCF
  Uto 15 40 2hod F108 Matematicka analyza           c 2m2
  Str 14 00 2hod  V Matematicka analyza           c 2m2
  Stv 14 00 2hod CH1 Matematika                p 1PCF

Durikovic
  Pon 7 20 2hod III Parcialne diferencialne rovnice     p 4mma
  Pon 10 40 2hod  F1 Matematicka analyza           p 2bm  2m1  2~
  Uto 14 00 2hod III Modely prudenia tekutin         p 4mmm 5mmm
  Str 10 40 2hod  B Matematicka analyza           p 2bm  2m1  2~
  Str 14 00 2hod VII Metody variacnych nerovnic v aplikaciach p 5mma
  Stv 7 20 2hod III Funkcionalna analyza           p 3mma

Medved
  Str 9 00 2hod M109 Teoria singularit            p PGSm
  Stv 8 10 2hod F328 Obycajne diferencialne rovnice      p 2m1  2m2
  Stv 10 40 2hod III Vyberovy seminar             s 3mma

Mozer
  Pon 10 40 3hod  F2 Matematika                p 2FE  2f1  2~
  Str 7 20 2hod  C Matematika                p 2FE  2f1  2~
  Str 15 40 3hod  I Matematika                c 2FE  2f1
  Pia 12 20 3hod  A Vyberove predn. z mat.          p 2f1  2f2  2~

Seda
  Pon 9 50 2hod F108 Matematika                p 1FI  1MF*
  Str 7 20 2hod  F2 Matematika                p 1FI  1MF*
  Pia 9 00 2hod M109 Obycajne a funkcionalne rovnice     s PGSm

Vencko
  Pon 7 20 3hod VIII Komplexna analyza            p 3mng
  Pon 9 50 1hod VIII Komplexna analyza            c 3mng
  Uto 7 20 2hod  A Matematicka analyza           p 1m1  1m2  1~
  Str 10 40 2hod  F2 Matematicka analyza           p 1m1  1m2  1~
  Str 14 00 3hod  X Matematicka analyza           p 1mng

Dindos
  Uto 17 20 2hod  I Matematicka analyza           c 1i5
  Str 15 40 2hod VIII Matematicka analyza           c 1i2
  Str 17 20 2hod F108 Matematicka analyza           c 1mng
  Stv 15 40 3hod VII Matematicka analyza           c 1f4

Feckan
  Pon 13 10 2hod CH2 Matematika                p 1PCF
  Str 7 20 2hod VII Funkcionalna analyza           c 3mma
  Str 9 00 2hod  II Obycajne diferencialne rovnice      c 2m1

Goceliak
  Str 15 40 3hod  VI Matematika                c 2f3
  Stv 12 20 2hod f196 Matematika                c 2fmf 2fzp

Horna
  Pon 8 10 2hod b201 Matematika                c 2PCF
  Uto 10 40 2hod  U1 Matematicka analyza           c 2MT
  Uto 13 10 3hod c201 Matematika                c 1PCF
  Uto 17 20 2hod  II Matematika                c 1FI  1MF1
  Str 14 00 2hod CH1 Matematicka analyza           p 2PCF

Kubacek
  Pon 8 10 3hod  A Matematicka analyza           p 1i*
  Pon 14 00 2hod  IX Matematicka analyza           c 1i3
  Pon 15 40 2hod  IV Matematicka analyza           c 2bm  2mef
  Uto 15 40 2hod  F2 Matematicka analyza           c 1m4
  Str 14 00 2hod XII Matematicka analyza           c 2bm  2mef
  Str 15 40 2hod F108 Matematicka analyza           c 1m4

Kupka
  Pon 8 10 2hod b302 Matematika                p 1PCF
  Pon 9 50 1hod b302 Matematika                c 1PCF
  Pon 13 10 2hod G203 Matematika                p 2PCF
  Pon 14 50 1hod G203 Matematika                c 2PCF
  Pon 17 20 2hod III Matematicka analyza           c 1m2
  Stv 14 00 2hod  II Komunikovat a zit efektivnejsie     v
  Stv 15 40 2hod  F1 Matematicka analyza           c 1m2

Sisolakova
  Pon 7 20 2hod  II Matematicka analyza           c 2MF1
  Pon 9 50 2hod b303 Matematika                p 2PCF
  Uto 9 50 2hod c301 Matematika                c 2PCF
  Str 10 40 2hod  V Matematicka analyza           c 2MF2
  Stv 7 20 2hod b304 Matematika                c 2PCF

Terescak
  Uto 12 20 1hod XII Nelinearna analyza a diferencialna topol c 4mma
  Uto 15 40 2hod  U1 Matematicka analyza           c 2m1
  Uto 17 20 2hod  U1 Obycajne diferencialne rovnice      c 2m2
  Str 9 00 2hod  VI Seminar z nelin. FA           s 4mma
  Stv 15 40 2hod  F2 Matematicka analyza           c 2m1

Toma
  Str 7 20 2hod b404 Matematicka analyza           p 2PCF
  Str 9 00 2hod III Seminar z realnej analyzy        s 3mma
  Str 11 30 2hod b304 Matematicka analyza           c 2PCF
  Stv 7 20 2hod  IV Linearne programovanie          p 2mng
  Stv 9 00 2hod III Realna analyza              p 3mma

Valasek
  Pon 7 20 2hod  C Matematicka analyza           p 1f1  1f2  1~
  Uto 9 00 2hod F108 Komplexna analyza            c 3m*
  Str 10 40 3hod F109 Komplexna analyza            p 3mim 3mm* 3~
  Str 14 00 3hod  B Matematicka analyza           p 1f1  1f2  1~
  Stv 15 40 3hod  IV Matematicka analyza           c 1f1

Venckova
  Pon 8 10 2hod b301 Matematika                p 1PCF
  Pon 9 50 2hod b446 Matematika                c 1PCF
  Pon 11 30 2hod b446 Matematika                c 1PCF
  Pon 15 40 3hod  V Matematicka analyza           c 1f3
  Str 7 20 3hod c201 Matematika                c 1PCF

Viszus
  Pon 9 00 3hod F328 Matematika                p 1fmf 1fmf2
  Uto 9 00 2hod M109 Parcialne diferencialne rovnice     c 4mma
  Uto 16 30 3hod  V Matematika                c 1fmf 1fmf2
  Str 14 00 2hod  I Matematika                p 1fmf 1fmf2
  Str 16 30 3hod  X Matematicka analyza           c 1f2  1fzp

Buchta
  Pon 16 30 3hod F232 Matematika                c 2f2

Cervenansky
  Pon 7 20 2hod  IV Matematika                c 1MI1
  Pon 9 00 2hod  IV Matematika                c 1MI2

Gregus
  Str 10 40 2hod XII Diferencialne rovnice          p 2mng

Jaros F.
  Uto 13 10 3hod b301 Matematika                c 1PCF
  Uto 15 40 2hod b404 Matematika                c 1PCF

Krenicky
  Uto 15 40 2hod b303 Matematika                c 1PCF
  Stv 17 20 2hod VIII Matematika                c 1MF2

Martisovits I.
  Str 15 40 2hod F109 Matematicka analyza           c 1m3
  Stv 14 50 2hod  XI Matematicka analyza           c 1m3


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra numerických a optimalizačných metód
(KNOM)

Kacur
  Str 9 00 2hod  V Numericke metody riesenia DR       p 5mma
  Str 10 40 2hod M223 Seminar z nelin. difuzie         s PGSm
  Str 14 00 2hod M223 Parcialne diferencialne rovnice     p PGSm
  Stv 10 40 2hod  X Variacne metody riesenia DR       p 3mna

Plesnik
  Pon 7 20 2hod F232 Optimalizacne metody na sietiach     c 3bm
  Pon 9 00 2hod F232 Optimalizacne metody na sietiach     p 3bm
  Str 9 00 2hod XII Linearne prog. a grafove algoritmy    p 4mms 4mna
  Stv 10 40 2hod M213 Seminar z teorie grafov         s PGSm

Gliviak
  Pon 9 00 2hod  X Niektore apl. diskr. mat.        p 5mna
  Pon 13 10 2hod M223 Programovanie              c 1m1
  Pon 14 50 2hod M223 Programovanie              c 1m2
  Uto 9 00 2hod b102 Vypoctova technika            c 1PCF
  Uto 10 40 2hod b102 Vypoctova technika            c 1PCF

Hamala M.
  Stv 11 30 2hod F109 Operacny vyskum             c 4it*
  Stv 14 00 2hod  V Algoritmy nelinearnej regresie      p 3bm
  Stv 15 40 2hod VIII Algoritmy nelinearnej regresie      c 3bm
  Pia 9 00 2hod  C Operacny vyskum             p 4it*

Chocholaty
  Pia 9 00 1hod XII Diferencne metody riesenia DR      p 3mna
  Pia 9 50 1hod XII Diferencne metody riesenia DR      c 3mna
  Pia 10 40 2hod XII Zakladne num. met. ries. rov.      v 5M*
  Pia 14 00 2hod  XI Numericke metody             c 2bm

Valkova
  Pon 9 00 2hod M223 Numericke metody             p 2bm
  Uto 8 10 3hod  B Numericka matematika           p 3iui 3ita 3~
  Uto 10 40 1hod  II Numericka matematika           c 3ita
  Uto 11 30 1hod  II Numericka matematika           c 3ita
  Uto 12 20 1hod  II Numericka matematika           c 3itm 3itp
  Str 10 40 2hod b102 Vypoctova technika            c 1PCF
  Str 12 20 2hod b102 Vypoctova technika            c 1PCF

Babusikova
  Pon 7 20 2hod M223 Metody numerickej matematiky v meteorolo p 4fmk
  Str 7 20 2hod XII Praca s mod. soft. v num. mat.      c 4mna
  Stv 7 20 2hod  X Standardne uzivatelske programy     p 3bm
  Stv 9 00 2hod M217 Matematicky software           p 3mef
  Stv 10 40 2hod M217 Desktop publishing            p 3bm  3mef

Businska
  Pon 13 10 2hod  F2 Linearna algebra a geometria       c 1m2
  Pon 14 50 2hod  F2 Linearna algebra a geometria       c 1m4
  Uto 7 20 2hod XII Metody ries. sus. s ried. mat.      p 4mna
  Uto 10 40 2hod  X Problemy pri prakt. vyp.         v 5M*
  Uto 15 40 2hod M223 Aplikacie numerickej matematiky     c 5iti1
  Str 7 20 2hod  A Teoria matic               p 2m1  2m2  2~
  Str 14 00 2hod  IX Linearna algebra a geometria       c 1m3
  Str 15 40 2hod M223 Aplikacie numerickej matematiky     c 5iti2
  Stv 7 20 2hod  II Aplikacie numerickej matematiky     p 5iti1 5iti2
  Stv 10 40 2hod  U1 Linearna algebra a geometria       c 1m1

Huta
  Pon 10 40 2hod  X Poistna a financna matematika      p 3bm  5mer 3~
  Pon 14 00 2hod III Numericke metody             c 2mng
  Pon 15 40 2hod  X Pouzitie diferencnych rovnic       p 2mng 5mna
  Uto 10 40 2hod XII Integralne trans. a spec . fcie     p 4mna
  Uto 14 00 2hod M223 Poistna matematika            c 3bm
  Str 15 40 2hod XII Zaklady financnej a poistnej matematiky v 5M*  5PCF
  Stv 10 40 2hod M223 Teoria hier               p 3mng
  Stv 14 00 2hod  C Co je financna a poistna matematika   v

Pekar
  Pon 11 30 1hod XII Jazyk C a zakl. paral. prog.      p 4mna
  Stv 7 20 1hod M217 Strojovy cas                4MI
  Stv 8 10 1hod M217 Numericke metody a algoritmy       c 4MI
  Stv 9 00 2hod  X Programovanie              c 1mng
  Stv 10 40 2hod  IX Numericke metody a algoritmy       p 4MI
  Stv 14 00 2hod  VI Programovanie              p 2bm
  Stv 15 40 2hod M223 Programovanie              c 1m4
  Stv 17 20 2hod M223 Programovanie              c 2bm

Weisz
  Uto 9 00 1hod XII Metoda konecnych prvkov         p 4mna
  Uto 9 50 1hod XII Metoda konecnych prvkov         c 4mna
  Str 9 00 2hod M223 Riesenie inzinierskych uloh pomocou num p 5mna


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky
(KTPMS)

Pazman
  Pon 9 00 2hod XII Seminar                 p
  Str 10 40 2hod  IX Navrhovanie stat. exp.          p 5mps
  Stv 11 30 2hod  C Pravdepodobnost a statistika       p 2bm  2m1  2~

Kalas J.
  Pon 16 30 1hod  F2 Pravdepodobnost a statistika       p 1mng
  Pon 17 20 1hod  F2 Pravdepodobnost a statistika       c 1mng
  Uto 9 00 2hod VII Pravdepodobnost a mat. statistika    p 1mng
  Str 9 00 2hod  XI Markovovske retazce           p 4mps
  Stv 7 20 2hod  XI Teoria pravdepodobnosti         p 3mps
  Pia 9 00 2hod  XI Simulacne metody             p 3mps

Lamos
  Pon 10 40 2hod M216 Pravdepodobnostne modely         p 5mpm
  Uto 14 00 2hod b404 Pravdepodobnost a statistika       p 4PCF
  Uto 15 40 2hod b304 Uvod do poistnej matematiky       v 5PCF
  Str 9 00 2hod  X Poistna matematika            p 3mpm
  Str 15 40 1hod  XI Matematika                p 2fmf 2fzp
  Str 16 30 1hod  XI Matematika                c 2fmf 2fzp

Potocky
  Pon 9 00 2hod  XI Viacrozmerne stat. analyzy        p 4mps
  Str 10 40 2hod  XI Teoria investicii a managementu     p 4mpm
  Str 13 10 2hod  XI Vedecky sem. z poi. mat.         s
  Stv 9 00 2hod  XI Financna matematika           p 3mpm
  Stv 10 40 2hod  XI Matematicka statistika          p 3mps
  Pia 10 40 2hod  XI Matematicka statistika          p 3mps

Stulajter
  Pon 10 40 2hod  XI Nahodne procesy 1            p 4mps
  Str 9 00 2hod  IX Statistika nahodnych procesov      p 5mps

Mizera
  Pon 17 20 2hod XII Pravdepodobnost a statistika       c 2bm  2mef
  Uto 7 20 2hod  XI Neparametricke stat.met. a k.a.     p 4mps
  Stv 14 00 2hod VIII Ekonometricke analyzy          p 3mef
  Stv 17 20 1hod XII Pravdepodobnost a statistika       c 2m1
  Stv 18 10 1hod XII Pravdepodobnost a statistika       c 2m2

Nather
  Pon 15 40 2hod  XI Pravdepodobnost a statistika       c 4MF3
  Pon 17 20 2hod  XI Pravdepodobnost a statistika       c 4MT
  Uto 10 40 2hod  A Pravdepodobnost a statistika       p 4M*
  Uto 14 00 2hod  XI Pravdepodobnost a statistika       c 4MD  4MI
  Uto 15 40 2hod  IX Pravdepodobnost a statistika       c 4MF1
  Uto 17 20 2hod  IX Pravdepodobnost a statistika       c 4MF2

Pastor
  Pon 7 20 2hod  XI Ekonometria               p 4mpm
  Uto 10 40 2hod M217 Pocitacova statistika          p 4mps
  Uto 15 40 2hod  XI Mikroekon. modely            p 3bm  5mer 4~
  Uto 17 20 2hod  XI Analyza casovych radov          p 3mng 4mer

Jankova
  Pon 15 40 1hod F109 Pravdepodobnost a statistika       c 1m1
  Pon 16 30 1hod F109 Pravdepodobnost a statistika       c 1m2
  Uto 9 00 2hod  XI Sekvencne metody             p 4mps
  Uto 10 40 2hod  I Matematicka statistika          p 3mng
  Str 9 00 2hod B540 Pravdepodobnost a statistika       c 4PCF
  Stv 13 10 2hod F328 Matematicka statistika          p 3mng

Dvurecenskij
  Uto 13 10 2hod  X Hromadna obsluha             p PGSm

Rublik
  Stv 14 00 2hod  I Neparametricke metody stat.       p PGSm
  Stv 15 40 2hod  IX Seminar z matematickej statistiky    s 5mps

Stano
  Uto 15 40 2hod B301 Pravdepodobnost a statistika       c 4PCF
  Uto 17 20 2hod  X Ekonometricke analyzy          p 3mef
  Str 15 40 2hod B301 Pravdepodobnost a statistika       c 4PCF

Wimmer
  Stv 14 00 2hod  IX Diskretne jednorozm. rozd. a ich apl.  p 5mps

Harman
  Pon 14 50 1hod  U4 Pravdepodobnost a statistika       c 1m3
  Pon 15 40 1hod VII Pravdepodobnost a statistika       c 1mef1
  Pon 16 30 1hod VII Pravdepodobnost a statistika       c 1mef2
  Pon 17 20 1hod VII Pravdepodobnost a statistika       c 1m4


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra vyučovania informatiky
(KVI)

Kalas I.
  Pon 9 00 2hod  II Implementacia repr. schem        p 3iui
  Pon 10 40 2hod  II Implementacia repr. schem        c 3iui
  Str 9 50 1hod T66 Diplomovy seminar z informatiky     s 4MI
  Stv 7 20 2hod F109 Didaktika informatiky na ZS       s 2MI2
  Stv 9 00 2hod  IV Didaktika informatiky          p 5MI

Blaho
  Pon 10 40 2hod F109 Didaktika programovania         p 3FI  3MI* 4~
  Uto 14 00 2hod  A Programovanie              p 1i*
  Str 9 00 2hod F328 Programovanie              c 1MI2
  Str 10 40 2hod T66 Didaktika informatiky na ZS       s 2MI

Chlebikova
  Uto 9 00 2hod  H6 Seminar zo zakladneho software      c 1FI  1MI1
  Uto 10 40 2hod T66 Programovanie              c 1i2
  Str 11 30 1hod  X Rocnikovy projekt            s 2i1
  Str 12 20 1hod  X Rocnikovy projekt            s 2i2
  Stv 10 40 2hod T66 Programovanie              c 1i3

Kubincova
  Uto 8 10 2hod T66 Programovanie              c 1i4
  Uto 14 00 2hod F108 Programovanie              p 1FI  1MI*
  Uto 15 40 2hod T66 Programovanie              c 1FI  1MI1
  Str 10 40 2hod  II Principy databaz             p 4MI
  Stv 9 00 2hod  H6 Principy databaz             c 4MI

Moravcikova
  Uto 10 40 2hod  H6 Tvorba pedagogickeho software      c 4i*  3MI*
  Uto 14 00 2hod  H3 OP a Windows               p 2MI* 3bi
  Uto 15 40 2hod  H6 Seminar zo zakladneho software      c 1MI2
  Str 9 00 2hod  H3 OP a Windows               c 2MI
  Str 10 40 2hod  H3 OP a Windows               c 2MI2 3bi

Pardubska
  Uto 13 10 2hod VIII Teoria zlozitosti            p 4mim 5mim
  Uto 14 50 1hod VIII Teoria zlozitosti            c 4mim 5mim
  Str 10 40 2hod  VI Zaklady teoretickej informatiky     p 3FI  3MI*
  Stv 10 40 3hod VII Navrh a analyza algoritmov        p 2MI  2MI2
  Stv 17 20 2hod III Zaklady teoretickej informatiky     c 3FI  3MI*

Winczer
  Str 9 00 2hod  U1 Funkcionalne programovanie        p 3itp
  Str 10 40 2hod  U1 Funkcionalne programovanie        c 3itp
  Stv 9 00 2hod T66 Navrh a analyza algoritmov        s 2MI  2MI2
  Stv 10 40 2hod  V Dejiny informatiky            p 5MI

Koska
  Str 14 00 4hod III Umele neuronove siete          p 4iui PGSi

Popper
  Uto 16 30 3hod  C Expertne systemy             p 3i*  4i*

Tomcsanyi
  Pon 14 00 2hod F108 Systemove programovanie         p 3FI  3MI*
  Pon 15 40 1hod F108 Systemove programovanie         c 3FI  3MI*

Vicenik
  Stv 9 00 2hod  U4 Biotechnicke systemy           p 4iui 5iui
  Stv 10 40 2hod  U4 Modelovanie mysle            p 4iui 5iui


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra základov matematiky a didaktiky matematiky
(KZDM)

Berekova
  Pon 15 40 2hod b303 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Str 14 50 1hod CH3 Didaktika matematiky           p 3PCF
  Str 15 40 1hod CH3 Didaktika matematiky           c 3PCF
  Str 16 30 1hod CH3 Didaktika matematiky           c 3PCF
  Stv 9 00 2hod b302 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Stv 10 40 2hod b302 Didaktika matematiky           c 4PCF

Cernek
  Pon 10 40 2hod  A Matematika                p 1MD  1MI* 1~
  Str 14 00 2hod  C Matematika                p 1MD  1MI* 1~
  Str 15 40 2hod  IV Matematika                c 1MT1
  Str 17 20 2hod  IV Matematika                c 1MD  1MT2

Kostyrko
  Pon 8 10 2hod b446 Matematika                p 1PCF
  Str 9 00 2hod b446 Matematika                p 1PCF
  Pia 8 10 2hod b303 Diplomovy seminar            s 4PCF

Kupkova
  Str 14 00 2hod  VI Didaktika matematiky           c 4MI
  Stv 11 30 1hod  B Didaktika matematiky           p 3M*
  Stv 14 00 1hod  U1 Didaktika matematiky           c 3MI1
  Stv 14 50 1hod  U1 Didaktika matematiky           c 3MT
  Stv 15 40 1hod  U1 Didaktika matematiky           c 3MD
  Pia 10 40 2hod VII Didaktika matematiky           c 4MF2

Neubrunnova
  Pon 9 00 2hod M112 Matematicka analyza           c 2MI
  Pon 10 40 2hod M112 Matematicka analyza           c 2MI
  Pon 13 10 2hod  B Matematicka analyza           p 2MD  2MI* 2~

Rosa
  Str 9 00 2hod  I Hodnotenie a klasif. ako sucast vyuc.mat p 5M*
  Stv 10 40 2hod  A Matematika                c 2FI  2MF*
  Stv 14 00 2hod  F1 Pedag. dok. v praxi uc. mat.       p 5M*
  Stv 16 30 2hod F108 Matematika                c 2FI  2MF1

Trencansky
  Pon 15 40 1hod  IX Didaktika deskriptivnej geometrie    p 3MD
  Pon 16 30 1hod  IX Didaktika deskriptivnej geometrie    c 3MD
  Pon 17 20 2hod  IX Didaktika deskriptivnej geometrie    c 4MD
  Uto 7 20 2hod  IX Seminar z matematiky           s 4MT  4MF2 4~
  Uto 9 00 2hod  IX Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 3MD
  Uto 10 40 2hod M120 Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 3MD

Uhercikova
  Pon 14 00 2hod  X Didaktika matematiky           c 4MF3
  Pon 15 40 2hod  F1 Didaktika matematiky           c 4MD
  Pon 17 20 2hod  X Didaktika matematiky           c 4MF1
  Str 15 40 1hod b446 Didaktika matematiky           c 3PCF
  Str 16 30 1hod b301 Didaktika matematiky           c 3PCF
  Str 17 20 1hod b301 Didaktika matematiky           c 3PCF

Bednarova
  Pon 13 10 1hod  IV Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2MF2
  Pon 16 30 1hod F108 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MI
  Pon 17 20 1hod F108 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MD
  Pon 18 10 1hod F108 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MF1
  Uto 7 20 1hod  II Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MD
  Uto 8 10 1hod III Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1MI1
  Uto 9 00 1hod  II Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MI2
  Uto 12 20 1hod  IV Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2MT

Hecht
  Str 15 40 2hod F247 Didaktika matematiky           c 4MT
  Str 17 20 2hod F247 Seminar z matematiky           s 4MD  4MI  4~

Jodas
  Pon 14 00 2hod  V Vybrane partie z metodiky matematiky   v 5M*  5PCF
  Pon 15 40 2hod b301 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Pon 17 20 1hod b301 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1PCF

Krallova
  Uto 9 00 1hod  U4 Didaktika matematiky           c 3MF2
  Uto 9 50 1hod  U1 Didaktika matematiky           c 3MI2
  Uto 11 30 1hod c301 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF
  Uto 12 20 1hod  V Didaktika matematiky           c 3MF1
  Stv 8 10 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF
  Stv 9 00 1hod b303 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF
  Stv 9 50 1hod b301 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF
  Stv 10 40 1hod B301 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF

Riecan
  Pon 10 40 2hod F132 Vybrane kapitoly z teorie miery     p 5M*

Frkova
  Str 14 50 1hod b301 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF
  Str 15 40 1hod b301 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Ústav aplikovanej matematiky
(UAM)

Brunovsky
  Pon 10 40 2hod III Nelinearna analyza a diferencialna topol p 4mma
  Uto 7 20 2hod  V Mikroekonomia              p 3mef
  Stv 7 20 2hod VII Mikroekonomia              c 3mef
  Pia 14 00 2hod M201 Biomatematika              p 3mmm

Filo
  Stv 7 20 1hod M201 Klasicke metody riesenia DR       p 3mna
  Stv 8 10 1hod M201 Klasicke metody riesenia DR       c 3mna
  Stv 15 40 2hod M201 Zaklady mat. teorie zakonov zachovania  p PGSm

Halicka
  Uto 14 00 2hod M201 Dynamicke programovanie         p 4mna
  Uto 15 40 2hod M201 Zaklady mat. teorie riadenia       c 3bm
  Stv 9 00 2hod M201 Zaklady matematickej teo. riad.     p 3bm  3mer

Chlebik
  Uto 14 00 2hod  I Vybrane partie z matematickej analyzy  p 3mef
  Str 14 00 2hod  U4 Diferencialny pocet           c 1mef1 1mef2
  Str 15 40 2hod  U4 Diferencialny pocet           c 1mef1 1mef2

Krajcovic
  Pon 10 40 2hod  I Algebra                 c 1mef1 1mef2
  Stv 7 20 2hod  V Maticovy pocet              c 2mef
  Pia 14 00 4hod VII Cvicenia z matematickej analyzy     c 1m1

Quittner
  Pon 7 20 2hod M201 Matematicka fyzika            p 3ftf
  Uto 10 40 2hod M201 Variacne metody             p 4mma
  Str 8 10 1hod M201 Variacne metody             c 4mma
  Str 9 00 2hod M201 Matematicka fyzika            p 3ftf

Sevcovic
  Pon 7 20 2hod XII Riesenie nelin. sys.           p 4mna
  Pon 10 40 1hod XII Riesenie nelin. sys.           c 4mna
  Uto 15 40 2hod VIII Parcialne diferencialne rovnice     c 3mef
  Str 7 20 2hod  II Parcialne diferencialne rovnice     p 3mef

Kodnar
  Pon 9 00 2hod M201 Mechanika kontinua            p 4mmm 5mmm
  Pia 9 00 2hod M201 Matematicke modely mechaniky       p 5mmm


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Ústav informatiky
(UI)

Sefranek
  Uto 14 00 2hod XII Seminar z umelej inteligencie      s 3iui 4iui 5~
  Str 10 40 2hod  I Vypoctova lingvistika          p 3iui 4iui
  Str 12 20 1hod  I Diplomovy seminar            s 4iui

Gruska D.
  Pon 17 20 2hod SAV  Modely subeznych systemov a procesov v 4iui
  Uto 14 00 3hod  II Modely konkuretnych systemov       p 3iui 4iui 3~
  Uto 16 30 1hod  II Modely konkuretnych systemov       c 3iui 4iui 3~
  Stv 14 00 3hod F108 Uvod do paralel. progr.         p 3ita
  Stv 16 30 1hod F247 Uvod do paralel. progr.         c 3ita

Guller
  Stv 10 40 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 1i1
  Stv 11 30 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 1i2
  Stv 12 20 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 1i3
  Stv 13 10 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 1i4

Habdak
  Pon 9 00 4hod  V Uvod do UI                p 3i*  3bi

Komara
  Str 14 00 2hod  A Logika pre informatikov 1        p 1i*
  Str 15 40 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 1i5
  Stv 9 50 1hod  II Zakladne programovacie paradigmy     c 2i1  2i2

Mraz
  Uto 9 00 4hod  VI Metody riesenia problemov v UI      p 3i*
  Uto 18 10 1hod  H6 Expertne systemy             c 3iui 4iui

Ruzicka P.
  Str 8 10 3hod F109 Efektivne paral. alg.          p 3ita 3iui

Voda
  Str 9 00 3hod  A Zakladne programovacie paradigmy     p 2i*  2bi
  Stv 9 00 1hod  II Zakladne programovacie paradigmy     c 2i3  2i4


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Výpočtové centrum
(VC)

Mederly
  Str 7 20 2hod VIII Objektovo orientovane programovanie   p 2mng
  Str 9 00 2hod VIII Objektovo orientovane programovanie   p 2mng
  Stv 9 00 3hod F109 Distribuovane systemy          p 3ita 3iui


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra astronómie a astrofyziky
(KAA)

Palus
  Pon 14 50 3hod F112 Laboratorne prace            l 4faa
  Uto 9 00 2hod F112 Fyzika slnka               p 4faa
  Str 9 00 2hod F232 Kozmicka elektrodynamika         p 4faa

Hajdukova
  Uto 10 40 3hod F112 Nebeska mechanika            p 3faa
  Str 11 30 2hod F112 Seminar katedry             s 4faa 5faa
  Str 14 50 1hod  F2 Astronomia a meteorologia        p 4PCF 4FA  4~
  Str 15 40 1hod  F2 Astronomia a meteorologia        c 4PCF 4FA  4~

Klacka
  Str 14 00 3hod F232 Galakticka a mimogalakticka astronomia  p 4faa
  Str 16 30 2hod F232 Galakticka a mimogalakticka astronomia  c 4faa
  Stv 10 40 2hod F232 Numericke metody v astronomii      p 3faa
  Stv 12 20 1hod F232 Numericke metody v astronomii      c 3faa
  Pia 10 40 3hod  T3 Vypoctova technika v astronomii     c 3faa

Dzifcakova
  Str 9 00 3hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     p 3faa
  Str 11 30 1hod F232 Zaklady astronomie a astrofyziky     c 3faa
  Stv 9 00 3hod F112 Teoreticka astrofyzika          p 4faa
  Stv 11 30 2hod F112 Teoreticka astrofyzika          c 4faa

Sersen
  Uto 10 40 2hod F232 Astrofyzika vysokych energii       v 4faa 5faa
  Uto 14 00 1hod F112 Vypoctova technika v astronomii     p 3faa
  Str 10 40 1hod F232 Kozmicka elektrodynamika         c 4faa

Kornos
  Stv 14 00 2hod F112 Nebeska mechanika            c 3faa


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra biofyziky a chemickej fyziky
(KBCHF)

Hianik
  Str 14 00 2hod F328 Biofyzika membran            p 4fbf

Hubac
  Pon 15 40 2hod KBF Kvantova teoria molekul         v 3fp  4foo 4~
  Uto 14 00 2hod F328 Kvantova teoria             p 4fbf
  Str 14 00 2hod F247 Zaklady kvantovej molek. fyziky     p PGS1f

Chorvat
  Uto 7 20 2hod F328 Zaklady biofyziky            p PGS1f
  Uto 10 40 2hod F328 Dynamika a kooperativa v biol. struktur. p PGS2f
  Uto 15 40 2hod KBF Molek. a bunk. mech. vplyvu na biosys.  v 4fbf
  Str 7 20 2hod  F1 Vybrane kapitoly z fyziky        p 5PCF 5FA  5~
  Str 10 40 1hod KBF Zivotne prostredie            p 2fzp
  Stv 7 20 2hod KBF Uvod do biologie             v 3fbf
  Stv 11 30 2hod F108 Uvod do biologie             c 3fbf

Haverlik
  Uto 9 00 2hod F328 Odborny seminar             s 4fbf

Babinec
  Str 9 00 4hod F350 Specialne praktikum z exper. metod    l 4fbf

Kvasnicka
  Uto 9 00 2hod KBF Spracovanie dat             c 5fbf
  Uto 10 40 3hod  T3 Spracovanie dat              5fbf
  Str 9 00 2hod KBF Struktura biomakromolekul        p 3fbf
  Str 15 40 1hod KBF Metody spracovania exper. vysledkov   c 4fbf
  Str 16 30 1hod KBF Spracovanie experimentalnych dat     v 4fbf
  Str 17 20 1hod KBF Spracovanie experimentalnych dat     c 4fbf

Masik J.
  Uto 7 20 2hod KBF Kvantova teoria             c 4fbf
  Stv 9 00 2hod  T3 Navrh aplikacnych programov        3fbf

Richterova
  Pon 10 40 2hod f196 Kvantova teoria             c 3fbf
  Uto 7 20 3hod F114 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l 1fmf
  Uto 9 50 3hod F114 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l 1fmf
  Str 10 40 2hod F247 Kvantova teoria             p 3fbf

Ruttkay
  Stv 14 00 2hod KBF Struktury a funkcie v sub. biosys.    p PGS2f

Sikurova
  Pon 14 00 2hod F232 Elektronova spektroskopia molekul    p 4fbf
  Pon 15 40 1hod F232 Elektronova spektroskopia molekul    c 4fbf
  Stv 9 00 5hod KBF Diplomovy seminar            s 5fbf

Urban J.
  Pon 9 00 2hod KBF Odborny seminar             s 3fbf
  Uto 7 20 4hod  T3 Chemia                   3fbf
  Str 7 20 2hod F232 Chemia                  p 3fbf

Ziegler
  Pon 14 00 4hod F328 Zaklady elektroniky           p 3fbf
  Uto 10 40 2hod KBF Zaklady elektroniky           c 3fbf

Babincova
  Pon 15 40 3hod F113 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l 1fmf
  Uto 7 20 3hod F113 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l 1fmf
  Uto 9 50 3hod F113 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l 1fmf

Tino
  Str 7 20 2hod F328 Atomove a molekulove zrazky       p 4fbf


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra fyziky plazmy
(KFP)

Lukac P.
  Str 9 50 3hod f196 Vakuova fyzika              p 3fe  3fp
  Stv 14 00 2hod f51 Seminar z fyziky plazmy         s PGS1f PGS2f

Brezna
  Pon 9 00 3hod F113 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l 1f4
  Uto 10 40 2hod f51 Ziarenie plazmy             p 4fp
  Str 7 20 3hod F113 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l 1f2
  Str 9 50 3hod F114 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l 1f1

Cervenan
  Pon 9 00 2hod c301 Fyzika                  c 1PCF
  Uto 10 40 2hod f82 Elektricke vyboje a vak. tech.      l 3bf
  Uto 15 40 2hod c301 Fyzika                  c 1PCF

Chorvatova
  Pon 10 40 2hod KBF Molekulova spektroskopia         v 4fbf
  Pon 13 10 3hod F114 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l 1f1
  Str 15 40 2hod f51 Laserova spektroskopia          p PGS2f

Hajossy
  Pon 8 10 3hod f51 Kinetika a termodynamika plazmy     p 3fp  4fg  4~
  Stv 10 40 1hod KFP Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp
  Pia 7 20 2hod  F1 Fyzika                  p 1PCF

Kosinar
  Pon 14 00 2hod b303 Vyberovy seminar z fyziky        s 1PCF

Luknarova
  Str 9 00 2hod f51 Diplomovy seminar            s 5fp
  Str 15 40 3hod b201 Zaklady fyziky pre ucitelov prirodov. pr v 1PCF

Pavlik
  Str 10 40 2hod f51 Termicka a neidealna plazma       p 4fp
  Stv 9 00 1hod KFP Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp

Skalny
  Stv 9 50 1hod KFP Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp

Trnovec
  Pon 9 00 2hod f86 Fyzikalne praktikum           l 3PCF
  Uto 9 00 2hod f56 Elektricke vyboje a vak. tech.      l 3bf
  Str 9 00 2hod KFP Modelovanie vo fyzike plazmy       p PGS2f
  Str 14 00 2hod f51 Modelovanie vo fyzike plazmy       v 4fp
  Stv 11 30 1hod KFP Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp

Surda
  Pon 13 10 3hod F113 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l 1f1
  Uto 14 00 3hod F113 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l 1f3
  Uto 16 30 3hod F113 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l 1f4
  Stv 15 40 3hod F113 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l 1f2

Zahoran
  Pon 9 00 2hod  U1 Elektrina a magnetizmus         c 1f3
  Pon 10 40 2hod  U1 Elektrina a magnetizmus         c 1f2
  Uto 14 00 2hod  U4 Elektrina a magnetizmus         c 1f1
  Str 10 40 2hod F328 Elektrina a magnetizmus         c 1fm* 1fzp


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra fyziky tuhých látok
(KFTL)

Bezak
  Uto 9 50 3hod F247 Transportne a povrchove javy v tuh. lat. p 4ftl
  Stv 8 10 2hod f272 Fyzika kondenzovanych latok       p PGS1f

Cicmanec
  Uto 10 40 2hod  F1 Elektrina a magnetizmus         p 1F*  1MF* 1~
  Stv 10 40 2hod  F1 Elektrina a magnetizmus         p 1FA* 1FI  1~

Foltin
  Pon 14 00 2hod F247 Zaklady FTL 2              p 3fe  3foo 3~
  Pon 15 40 2hod f272 Magneticke vlastnosti tuhych latok    v 4ftl
  Uto 9 00 3hod f272 Specialny seminar z FTL         s 5ftl

Gasparik
  Stv 9 50 3hod f272 Experimentalne metody FTL        p 4ftl

Grajcar
  Pia 10 40 2hod f272 Programovanie pre fyzikov        p 3ftl

Hlubina
  Pon 10 40 2hod f272 Supravodivost              p 3ftl

Kalavsky
  Pia 9 00 2hod f272 Seminar FTL               s 4ftl

Karlovsky
  Pia 12 20 1hod f272 Programovanie pre fyzikov        c 3ftl

Mahel
  Pon 9 00 2hod f272 Supravodivost              p 3ftl

Petrovicova
  Str 15 40 2hod  II Matematicka analyza           c 1i1
  Str 17 20 2hod  II Matematicka analyza           c 1i4

Pisonova
  Str 14 00 3hod F114 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l 1MF1
  Stv 8 10 3hod F114 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l 1MF2
  Pia 14 00 2hod F114 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l 1FI

Urban V.
  Pon 15 40 2hod F247 Elektrina a magnetizmus         c 1FA  1FI
  Uto 14 00 2hod F247 Elektrina a magnetizmus         c 1MF1
  Uto 15 40 2hod F247 Elektrina a magnetizmus         c 1MF2

Gregus J.
  Pon 9 00 4hod f295 Praktikum z FTL             l 4ftl
  Str 15 40 2hod  IX Geometria fraktalov           v 4mpg 5mpg

Kus
  Uto 11 30 1hod f272 Diplomovy seminar z FNT         s 5ftl
  Uto 14 00 2hod f272 Fyzika nizkych teplot          v 4ftl

Vachula
  Uto 18 10 1hod f272 Experimentalne metody FTL        p 3ftl
  Stv 17 20 2hod f272 Fyzika kovov               v 3bf  3ftl


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra geofyziky
(KGF)

Siran G.
  Str 9 00 2hod KGF Seminar z planet. geofyz. problemov   c 4fg
  Pia 9 00 2hod KGF Geofyzikalne syntezy           p 5fg
  Pia 10 40 2hod KGF Seminar z geofyzikalnych syntez     c 5fg

Brestensky
  Str 10 40 2hod KGF Teoreticke metody geofyziky       p 5fg
  Pia 14 00 2hod KGF Generacia velkopriestorovych mag. poli  p PGS1f

Boda J.
  Pon 7 20 1hod KGF Uvod do nelin. problemov v geofyzike   c 4fg
  Pon 10 40 2hod KGF Uvod do nelin. problemov v geofyzike   p 4fg
  Uto 14 00 2hod KGF Dynamika tekutin             p PGS1f
  Str 8 10 1hod KGF Teoreticke metody geofyziky       c 5fg

Kostecky P.
  Str 14 00 2hod KGF Meranie slabych mag. poli v geofyzike  p 4fg
  Str 15 40 1hod KGF Meranie slabych mag. poli v geofyzike  c 4fg

Ondraskova
  Uto 9 50 3hod KGF Fyzika ionosfery a magnetosfery     p 4fg

Sevcik
  Str 10 40 2hod F209 Praktikum z geofyziky          l 4fg
  Stv 9 50 2hod G203 Fyzika pre geofyzikov          p 2PCF
  Stv 11 30 1hod G203 Fyzika pre geofyzikov          c 2PCF

Turna
  Stv 7 20 4hod KGF Teoreticke metody geofyziky       p 4fg

Dobrocka
  Uto 14 00 3hod f295 Praktikum z FTL             l 3fe  3foo 3~
  Uto 16 30 2hod f272 Experimentalne metody FTL        p 3ftl

Hvozdara
  Pon 14 00 2hod KGF Obratene ulohy v geofyzike        p 4fg
  Pon 15 40 2hod KGF Obratene ulohy v geofyzike        c 4fg

Kacmarikova
  Stv 10 40 2hod F209 Teoreticke metody geofyziky       c 4fg


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra humanistiky
(KH)

Kamhal
  Stv 15 40 2hod  I Problemy analytickej filozofie 2     p 3f*  3i*  3~
  Stv 17 20 2hod  I Filozofia a logika            p 5F*  5M*
  Pia 10 40 2hod III Uvod do semantiky 2           p 4f*  4i*  4~
  Pia 14 00 2hod III Problemy analytickej filozofie      p 4F*  4M*

Kvasz
  Stv 15 40 2hod  C Dejiny logiky              p 3f*  3i*  3~
  Stv 17 20 2hod  C Dejiny logiky              p 5F*  5M*
  Pia 14 00 2hod  V Dejiny logiky              p 4F*  4M*

Rybar
  Stv 15 40 2hod  II Uvod do dejin fil. myslenia 2      p 3f*  3i*  3~
  Stv 17 20 2hod  II Geneticka epistemologia         p 5F*  5M*
  Pia 10 40 2hod  IV Psychogeneza a dejiny vedy        p 4f*  4i*  4~
  Pia 14 00 2hod  IV Uvod do genet. epist.          p 4F*  4M*

Sykora P.
  Pia 10 40 2hod  II Kant a moderna fyzika          p 4f*  4i*  4~
  Pia 14 00 2hod  II Filozoficke probl. informatiky      p 4f*  4i*  4~
  Pia 15 40 2hod  II Kulturna antropologia          p 3f*  3i*  4~

Hennelova
  Str 11 30 2hod  U4 Psychologia               s 2MD
  Str 15 40 2hod  A Psychologia               p 2M*  1FA* 3~
  Str 17 20 2hod  V Psychologia               s 1FA  2MT
  Stv 8 10 2hod VIII Psychologia               s 2MF1
  Stv 15 40 2hod  U4 Psychologia               c 2MI  2MI2
  Pia 14 00 2hod  I Psychologia               c 2MF2


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra jazykov
(KJ)

Gombarik
  Uto 9 00 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1i2  1i3
  Str 7 20 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1mef1 1mef2
  Str 9 00 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 2mef
  Str 14 00 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1m1  1m2
  Stv 9 00 2hod M121 Anglicky jazyk MP            c 1MI1 1MI2
  Stv 10 40 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1mef1 1mef2
  Pia 7 20 2hod M121 Anglicky jazyk MP            c 2mef

Fajcikova
  Pon 11 30 2hod M121 Anglicky jazyk MP            c 1fm* 1fzp
  Uto 14 00 2hod M125 Anglicky jazyk Z             c 1MT1 1MT2
  Str 10 40 2hod M121 Anglicky jazyk MP            c 1MF*
  Stv 10 40 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1m1  1m2  1~
  Stv 12 20 2hod F246 Anglicky jazyk Z             c 2MT
  Pia 9 00 2hod VII Anglicky jazyk Z             c 2m1  2m2
  Pia 10 40 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 2m1  2m2

Ilcikova
  Pon 10 40 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1f1  1f3
  Pon 12 20 2hod  XI Anglicky jazyk MP            c 1MD  1MT*
  Uto 15 40 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2f1  2f3
  Uto 17 20 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2MD  2MI*
  Stv 7 20 2hod F246 Anglicky jazyk Z             c 1i*  1MF* 1~
  Stv 9 00 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 2MF1 2MF3
  Stv 17 20 2hod M125 Anglicky jazyk Z             c 1fm* 1fzp 1~

Klatikova
  Uto 10 40 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1i3  1i4  1~
  Uto 12 20 2hod F246 Anglictina                c 3*  4*  5~
  Str 9 00 2hod M121 Anglicky jazyk MP            c 1MF*
  Stv 10 40 2hod M121 Anglictina                c PGSi
  Pia 7 20 2hod  IX Anglicky jazyk MP            c 2i1  2i2
  Pia 9 00 2hod  IX Anglicky jazyk MP            c 2i3  2i4
  Pia 14 00 2hod  IX Anglicky jazyk P             c 1MF* 1MT*

Klima
  Uto 9 00 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1i*
  Uto 10 40 2hod M121 Anglictina                c PGSm
  Str 14 00 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1m1  1m2
  Stv 9 00 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1MI1 1MI2
  Pia 9 00 2hod  IV Anglicky jazyk MP            c 2MF*

Minarikova
  Pon 11 30 2hod M223 Slovensky jazyk pre zahr. studentov    1f*  1i*  1~
  Uto 9 00 2hod M121 Anglicky jazyk MP            c 1i1  1i5
  Uto 10 40 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1i4
  Str 9 00 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1mng
  Str 10 40 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1f2  1f4
  Stv 9 00 2hod M223 Anglicky jazyk P             c 2mng
  Stv 10 40 2hod M109 Anglictina
  Pia 10 40 2hod M125 Anglicky jazyk Z             c 2i*  2MD  2~

Zemanova
  Pon 9 00 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2fmf
  Pon 10 40 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1f3
  Pon 12 20 2hod F246 Anglictina                c PGS1f PGS2f
  Pon 14 00 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1fmf 1fmf2
  Str 10 40 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 2MT
  Stv 7 20 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1f2  1f4  2~
  Pia 7 20 2hod M125 Anglicky jazyk Z             c 2f*

Vilasek
  Pon 12 20 2hod M125 Francuzsky jazyk MP           c 2*  3f*  3~
  Pon 17 20 2hod M125 Nemecky jazyk Z             c 2i*  2MF2 2~
  Uto 12 20 2hod  IX Francuzsky jazyk Z            c 2m*  2f1  2~
  Str 14 00 2hod M121 Nemecky jazyk P             c 2i3  2i4  2~
  Stv 12 20 2hod M125 Nemecky jazyk MP             c 3i*  4m*  3~
  Pia 7 20 2hod  X Nemecky jazyk MP             c 2f*  2i*  2~
  Pia 10 40 2hod  X Nemecky jazyk Z             c 2m*  2MI*


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra jadrovej fyziky
(KJF)

Chudy
  Uto 10 40 2hod F327 Experimentalne metody jadr. fyziky    p 3fjf
  Str 9 00 2hod KJF Seminar z jadrovej fyziky        s PGS2f
  Str 10 40 2hod F377 Jadrova energetika a ziv. prostr.    v 3fjf
  Stv 8 10 5hod F261 Specialne praktikum z jadrovej spekt.  l 4fjf
  Stv 14 00 2hod F327 Jadrova fyzika a jej aplikacie      v
  Pia 10 40 1hod KJF Enviromentalna radiacna fyzika      p PGS2f
  Pia 14 00 2hod KJF Metody dozimetrie zivot. prostredia   p 3bf

Chochula
  Pon 8 10 2hod F327 Fyzikalny software            p 4fjf
  Str 9 50 1hod F377 Zaklady technickeho a prog. vybavenia  p 3fjf

Kollar D.
  Pon 8 10 5hod F252 Praktikum z jad.fyz. a el.        l 3fjf
  Uto 14 00 4hod  VI Pocitacom riadene experimenty      p PGS2f
  Str 9 00 1hod F377 Zaklady technickeho a prog. vybavenia  p 3fjf
  Stv 10 40 2hod F327 Elektronika a automatizacia       p 3fjf
  Pia 14 00 2hod F377 Zaklady cislicovej a impul. tech.    v 3fjf

Pisutova
  Pon 9 00 2hod  F1 Atomova a jadrova fyzika         p 2FE  2FI  2~
  Pon 11 30 2hod F328 Atomova a jadrova fyzika         c 2MF1
  Str 9 00 2hod  F1 Atomova a jadrova fyzika         p 2F*  2MF* 2~
  Str 14 00 2hod  F1 Smery fyzikalneho vyskumu        p 2f1  2f2  2~
  Pia 10 40 2hod F377 Diplomovy seminar            s 5fjf
  Pia 15 40 3hod F327 Diplomovy seminar            s 5fjf

Ruzicka J.
  Pon 14 00 2hod F109 Atomova a jadrova fyzika         p 2fmf
  Uto 14 00 2hod  IX Atomova a jadrova fyzika         p 2fmf
  Str 14 00 2hod KJF Elektromag. ziarenie elem. castic    v 4fjf
  Pia 14 00 2hod F327 Subatomova fyzika            p PGS1f

Tokar
  Pon 9 00 2hod F132 Matematicka fyzika            c 3ftf
  Pon 14 00 2hod  T3 Programovanie              c 1f3
  Uto 10 40 2hod F377 Fyzika vysokych energii         v 4fjf
  Uto 14 00 2hod KJF Modelovanie experimentov         v 4fjf
  Str 9 50 2hod  T3 Programovanie              c 1f3
  Str 14 00 2hod  T3 Seminar z pocitacovej fyziky       s 5ftf

Holy
  Pon 9 00 1hod F223 Fyzikalnoanal. metody          p 3bf
  Pon 9 50 1hod F223 Fyzikalnoanal. metody          p 3bf
  Uto 14 00 2hod F252 Fyzikalnoanal. metody          l 3bf
  Pia 11 30 1hod KJF Enviromentalna radiacna fyzika      p PGS2f

Kubinec
  Pon 9 00 2hod  F2 Atomova a jadrova fyzika         p 2FE  2FI  2~
  Pon 15 40 2hod VIII Atomova a jadrova fyzika         c 2FA  2FI  2~
  Uto 14 00 2hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       p 3fjf
  Uto 15 40 1hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       c 3fjf
  Str 9 00 2hod  F2 Atomova a jadrova fyzika         p 2F*  2MF* 2~
  Str 15 40 2hod F327 Interakcie v jadrach           v 4fjf

Pavlovic
  Pon 14 00 5hod F252 Praktikum z jad.fyz. a el.        l 3fjf

Pinak
  Uto 9 00 2hod F327 Seminar z jadrovej fyziky        s 4fjf
  Str 15 40 2hod F377 Mikrodozimetria             v 4fjf
  Pia 10 40 2hod F327 Biologicke ucinky ioniz. ziarenia    v 4fjf

Sivo
  Uto 14 00 3hod F223 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 2fzp

Stavina
  Pon 15 40 2hod  T3 Programovanie              c 1f2
  Uto 14 00 2hod  T3 Programovanie              c 1f2
  Uto 15 40 2hod  T3 Programovanie              c 1f1
  Str 8 10 2hod  T3 Programovanie              c 1f1

Sykora
  Uto 14 00 5hod F261 Specialne praktikum z jadrovej spekt.  l 4fjf
  Stv 14 50 1hod F252 Fyzikalnoanal. metody          l 3bf
  Pia 8 10 5hod F261 Specialne praktikum z jadrovej spekt.  l 4fjf

Vanko
  Pon 9 50 2hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       p 4fjf
  Pon 11 30 1hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       c 4fjf
  Str 11 30 1hod F327 Diplomovy seminar            s 4fjf

Kliman
  Str 9 00 2hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       p 4fjf
  Str 10 40 1hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       c 4fjf
  Str 15 40 1hod KJF Fyzika stiepenia jadier         p PGS2f

Kristiak
  Str 16 30 1hod KJF Fyzika stiepenia jadier         p PGS2f

Pagerka
  Pon 11 30 2hod  T3 Programovanie              c 1f4
  Str 16 30 2hod  T3 Programovanie              c 1f4


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra meteorológie a klimatológie
(KMK)

Tomlain
  Uto 7 20 2hod F357 Fyzika hranicnej vrstvy atmosfery    p 4fmk
  Uto 9 00 1hod F357 Fyzika hranicnej vrstvy atmosfery    c 4fmk
  Str 9 50 2hod F357 Seminar z meteorologie          s 5fmk
  Str 14 00 2hod F357 Radiacne procesy v syst. zem. povrch atm v 4fmk
  Stv 10 40 3hod F357 Specialny seminar            s 5PCF
  Pia 7 20 2hod F357 Radiacne procesy v syst. zem. povrch atm v PGS1f
  Pia 9 00 2hod F357 Seminar z meteorologie          s PGS2f
  Pia 10 40 2hod F357 Klimaticky potencial           p PGS2f

Hrouzkova
  Uto 10 40 3hod F360 Synopticka meteorologia         p 3fmk
  Uto 14 50 4hod F360 Praktikum zo synoptickej meteorologie  c 3fmk
  Str 9 00 4hod F360 Dynamicka meteorologia          p 3fmk
  Stv 9 50 2hod F360 Praktikum zo synoptickej meteorologie  c 4fmk

Hrvol
  Pon 9 50 2hod F358 Diplomovy seminar            s 5fmk
  Str 11 30 1hod KBF Zivotne prostredie            p 2fzp
  Str 14 00 1hod  F2 Astronomia a meteorologia        p 4PCF 4FA  4~
  Stv 10 40 3hod F358 Praktikum z meracich a pozorov. metod  c 3fmk
  Pia 9 50 2hod F358 Ziarenie v atmosfere           p 3fmk
  Pia 11 30 1hod F358 Ziarenie v atmosfere           c 3fmk

Melo
  Pon 13 10 2hod F357 Vyskum globalnej klimy          p 5fmk
  Pon 16 30 1hod b304 Vybrane problemy z klimageografie    p 4PCF
  Pon 17 20 1hod b304 Vybrane problemy z klimageografie    p 4PCF
  Uto 11 30 1hod F358 Vybrane probl. z meteor. a klimatolog.  p 5PCF
  Uto 12 20 1hod F358 Vybrane probl. z meteor. a klimatolog.  c 5PCF

Zavodsky
  Uto 11 30 2hod F357 Sirenie exhalatov v atmosfere      p 4fmk
  Uto 13 10 2hod F357 Ekologicke problemy znecist. ovzdusia  p 5fmk
  Uto 16 30 1hod F357 Sirenie exhalatov v atmosfere      c 4fmk

Gera ml.
  Pon 9 00 1hod  T3 Programovanie a apl. soft.        p 3fmk
  Pon 9 50 1hod  T3 Programovanie a apl. soft.        c 3fmk
  Stv 7 20 2hod F360 Operacny system UNIX v meteorologii   c 3fmk
  Stv 11 30 1hod F360 Praktikum zo synoptickej meteorologie  c 4fmk

Hesek
  Pon 9 50 2hod F357 Statisticke metody v meteor. a klimat.  p 4fmk
  Pon 11 30 1hod F357 Statisticke metody v meteor. a klimat.  c 4fmk


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra optiky
(KO)

Strba
  Pon 9 00 2hod f167 Zaklady kvantovej elektroniky      p 3foo
  Stv 9 00 2hod f167 Optika tenkych vrstiev          p 4foo
  Stv 10 40 2hod f167 Seminar zo specializacie         s 5foo

Mesaros
  Pon 10 40 2hod f167 Fyzikalne zaklady optoelektroniky    p 4foo
  Uto 8 10 1hod f167 Seminar k diplomovej praci        s 5foo

Senderakova
  Stv 7 20 2hod f167 Vlnova optika              p 3foo
  Pia 7 20 2hod f167 Dynamicky holograficky zaznam      p 4foo

Vojtek
  Uto 13 10 2hod f167 Detekcia svetelneho ziarenia       p 4foo
  Str 9 00 2hod f167 Laserova technika            p 4foo

Hladky
  Pon 9 00 2hod f196 Kvantova optika             p 4foo
  Str 10 40 2hod f167 Nelinearna optika            p 4foo


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra rádiofyziky
(KRF)

Fischer
  Pon 16 30 2hod f196 Seminar z OOP              p PGS2f
  Stv 10 40 2hod KRF Cislicove elektronicke obvody      p 4fe

Sura
  Str 14 50 1hod f196 Seminar z aplikovanej elektroniky    s 4fe
  Stv 8 10 3hod f196 Analogove elektronicke obvody      p 4fe

Tirpak
  Str 14 00 2hod KRF Seminar k diplomovej praci        s 5FE  5fe

Jarosevic
  Uto 10 40 2hod F109 Zaklady elektroniky           p 3fe  3foo 3~
  Stv 10 40 2hod F247 Zaklady elektroniky           p 3fe  3foo 3~
  Stv 14 00 2hod  T3 Zaklady elektroniky           c 3fe  3foo 3~

Kohaut
  Pon 8 10 1hod F109 Elektronika               p 3FA  3MF*
  Uto 8 10 3hod F321 Praktikum z elektroniky         l 4fe
  Str 9 00 3hod F326 Elektronika               l 3MF2
  Stv 8 10 2hod KRF Pocitace pre vsetkych          v 5MF*
  Stv 14 00 3hod F326 Elektronika               l 3FA  3MF2

Kundracik
  Str 8 10 3hod F323 Praktikum z mikrovln           l 4fe  4fp
  Str 10 40 2hod KRF VF spektroskopia             p 4fe  4ftl
  Stv 9 00 2hod  F1 Spracovanie experimentalnych dat     p 1f1  1f2  1~
  Stv 14 00 2hod  F2 Elektrina a magnetizmus         c 1f4

Kvasnica
  Uto 9 00 3hod F326 Elektronika               l 3MF1
  Uto 14 00 3hod F326 Elektronika               l 3MF1

Fabo
  Pon 10 40 2hod KRF Mikroprocesorove systemy         c 5FE
  Pon 14 50 2hod KRF Softwarove inzinierstvo         p PGS2f
  Pon 16 30 2hod KRF Navrh aplikacnych programov       v 3foo 3ftl
  Uto 9 00 2hod KRF Automatizacia inz. prac         c 5FE
  Uto 10 40 2hod KRF Impulzova elektronika          p 4fe
  Uto 14 00 2hod  C Programovaci jazyk C           p 2i*  4fe  4~
  Uto 15 40 2hod KRF Automatizacia inz. prac         p 4fe  5FE


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra teoretickej fyziky
(KTF)

Noga
  Pia 9 00 3hod  F2 Teoria elmag. pola            p 2FE  2bf  2~
  Pia 11 30 2hod F328 Specialny seminar            s 5ftf

Petras
  Str 10 40 2hod f125 Specialny seminar            s 4ftf

Pisut
  Uto 9 00 2hod F109 Kvantova mechanika            p 3faa 3fe  3~
  Stv 9 00 2hod f125 Kvantova mechanika            p 3faa 3fe  3~

Bona P.
  Uto 9 00 2hod f125 Matematicka fyzika            p 4ftf
  Str 9 00 2hod F132 Dynamicke systemy a chaos        v 4ftf
  Str 14 00 2hod F132 Vybrane kapitoly z kvantovej dynamiky  p PGS2f
  Stv 10 40 2hod F132 Matematicka fyzika            p 4ftf

Dubnickova
  Pon 10 40 2hod F232 Kvantova teoria pola           p PGS1f PGS2f
  Str 9 00 2hod f125 Kvantova teoria pola           p PGS1f
  Str 10 40 2hod F132 Kvantova chromodynamika         p PGS2f
  Pia 14 00 2hod f125 Uvod do fyziky elementarnych castic   v 3fjf 3ftf

Presnajder
  Uto 9 00 2hod F132 Matematicka fyzika            p PGS1f
  Uto 10 40 2hod f125 Kvantova teoria pola           p 4ftf
  Stv 9 00 2hod F132 Kvantova teoria pola           p 4ftf
  Stv 10 40 2hod f196 Matematicka fyzika            p PGS1f

Sebesta
  Stv 9 00 2hod  F2 Teor. mech. a teo. elmag. pola      p 3FA  3MF*
  Stv 10 40 2hod f125 Dejiny a metodologia fyzik. pozn. 2   p 4F*  4MD  4~
  Pia 10 40 2hod f125 Dejiny a filozofia fyziky 2       p 4f*  4i*  4~

Balek
  Str 14 00 2hod f125 Vseobecna teoria relativity       p 4ftf
  Str 15 40 2hod f196 Vseobecna teoria relativity       c 4ftf
  Stv 10 40 2hod  I Teoria relativity            p 2bf  2f1  2~

Fecko
  Pon 14 00 2hod  IV Reprezentacie Lieovych grup vo fyzike  v 4ftf
  Pon 15 40 2hod F327 Metody diferencialnej geom. v klas. me. v 4ftf
  Pia 9 00 2hod f125 Konexie a kalibracne polia        v 4ftf

Ftacnik J.
  Pon 8 10 2hod F108 Pocitacova fyzika            p PGS1f
  Pon 15 40 2hod F132 Paralelne vypocty vo fyzike       v 4fjf
  Stv 10 40 2hod F328 Pocitacova fyzika            p 3ftf 4foo

Masar
  Pon 10 40 2hod f125 Teoria ziarenia             v 3foo 3ftf
  Stv 10 40 2hod  IV Teoria relativity            p 2bf  2f1  2~

Mojzis
  Pon 14 00 2hod f125 Teoria elmag. pola            c 2f2
  Uto 15 40 2hod f196 Kvantova teoria pola           c 4ftf
  Pia 9 00 3hod  I Teoria elmag. pola            p 2FE  2bf  2~


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Katedra základov fyziky a didaktiky fyziky
(KZDF)

Janovic
  Pon 9 00 1hod f126 Didaktika fyziky             s 3FI  3MF2
  Pon 17 20 2hod f126 Didaktika fyziky             s 2f*  3f*  4f
  Str 8 10 1hod f126 Didaktika fyziky             s 3FA  3MF1
  Stv 10 40 1hod F108 Didaktika fyziky             p 3F*  3MF*
  Pia 9 00 2hod f126 Zaklady metodologie vyucovania fyziky  s PGS1f

Koubek
  Uto 14 00 2hod F151 Vybrane kapitoly skolskej fyziky     p 5PCF 5FA  5~
  Pia 10 40 2hod F151 Modelovanie vo vyucovani fyziky     s PGS1f
  Pia 12 20 1hod F151 Seminar z vyucovania fyziky       s PGS2f

Pecho
  Stv 15 40 2hod F148 Alternativne systemy fyz. vzdelavania  s PGS1f

Bellus
  Uto 9 50 1hod  II Fyzika                  c 1MI2
  Uto 10 40 1hod VII Fyzika                  c 1MI1
  Str 7 20 2hod F108 Fyzika                  p 1MI1 1MI2

Bohm
  Pon 15 40 2hod F248 Didakticka a vypoctova technika vo fyz. s 3MF2
  Pon 17 20 2hod F248 Didakticka a vypoctova technika vo fyz. l 3MF2
  Uto 14 00 2hod f196 Teor. mech. a teo. elmag. pola      c 3MF2
  Uto 15 40 1hod  C Atomova a jadrova fyzika         c 2fmf
  Uto 17 20 2hod F248 Didakticka a vypoctova technika vo fyz. s 3MF1
  Str 7 20 3hod F151 SPSP 2                  l 4MF3
  Str 17 20 2hod III Atomova a jadrova fyzika         c 2MF2
  Stv 17 20 2hod F248 Didakticka a vypoctova technika vo fyz. s 3FA
  Pia 17 20 2hod f126 Modelovanie v rad. fyz.         v 4fjf

Chalupkova
  Pon 14 00 3hod F147 SPSP 4                  l 5FE  5MF3
  Uto 15 40 3hod F147 SPSP                   l 5FA  5MF1 5~
  Str 10 40 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF2
  Stv 9 50 3hod F147 SPSP 4                  l 5MF1

Gocalova
  Str 9 50 3hod F151 SPSP 2                  l 4MF1
  Str 15 40 3hod F145 SPSP 4                  l 4f*  5faa 5~
  Stv 9 50 3hod F145 SPSP 4                  l 5MF1

Grnova
  Uto 14 00 2hod F218 Didakticka technika vo fyzike ob tyzden s 2MF2
  Uto 15 40 2hod F218 Didakticka technika vo fyzike ob tyzden s 2MF1
  Uto 17 20 2hod F218 Didakticka technika vo fyzike ob tyzden s 3f*  2f1  2~
  Stv 8 10 3hod F151 SPSP 2                  l 4MF3

Hornansky
  Uto 7 20 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 5MF1
  Uto 9 00 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 5MF2
  Uto 10 40 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 5F*  5PCF
  Uto 17 20 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 5faa 5fbf 5~
  Str 14 00 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 5MF3

Hympanova
  Pon 9 50 3hod F151 SPSP 2                  l 4FA  4MF1 4~
  Pon 14 00 3hod F145 SPSP 4                  l 5MF3
  Uto 15 40 3hod F145 SPSP 4                  l 5PCF
  Str 13 10 3hod F147 SPSP 4                  l 5MF2

Kosinarova
  Uto 8 10 1hod  F2 Matematika pre fyzikov          p 1FA* 1MF*
  Uto 14 00 2hod  U1 Matematika pre fyzikov          c 1MF2
  Stv 9 00 2hod  U1 Matematika pre fyzikov          c 1FA  1MF1

Pecen
  Pon 10 40 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF2
  Pon 15 40 3hod F151 SPSP 2                  l 4MF2
  Uto 8 10 3hod F151 SPSP 2                  l 4MF1
  Uto 15 40 3hod F151 SPSP 2                  l 3FI  4MF3

Zrubakova
  Str 9 50 3hod F113 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l 1MF1
  Str 14 00 3hod F113 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l 1MF1
  Stv 8 10 3hod F113 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l 1MF2

Danisovic
  Str 13 10 3hod F145 SPSP 4                  l 5MF2

Demkanin
  Uto 14 00 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4FA  4MF*
  Stv 7 20 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF1
  Stv 9 00 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF3

Vlk
  Pon 15 40 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF1
  Str 16 30 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF3


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Ústav fyziky
(UF)

Martisovits
  Uto 10 40 2hod f196 Zaklady fyziky plazmy          p PGS1f
  Pia 9 00 3hod f196 Zaklady fyziky plazmy          p 3fe  3fp
  Pia 11 30 1hod f196 Zaklady fyziky plazmy          c 3fe  3fp

Cernak
  Uto 10 40 2hod  F2 Elektrina a magnetizmus         p 1F*  1MF* 1~
  Uto 14 00 2hod  F2 Elektrina a magnetizmus         p 1fmf 1fmf2
  Str 15 40 2hod  F1 Elektrina a magnetizmus         p 1fmf 1fmf2
  Stv 10 40 2hod  F2 Elektrina a magnetizmus         p 1FA* 1FI  1~

Cerny V.
  Pon 16 30 2hod f125 Fyzika okolo nas             v 5FA  5MF*
  Uto 15 40 2hod  I Kmity a vlny v systemoch         p 4mmm

Dindosova
  Uto 14 50 2hod F248 Didakticka a vypoctova technika vo fyz. s 3MF1

Morva
  Pon 10 40 2hod f51 Elektricke merania v plazme       p 4fp
  Pon 14 00 3hod f88 Zaklady prace s PC            c 1fzp

Morvova
  Uto 14 00 2hod f51 Zariadenia na ochranu ovzdusia      p PGS1f
  Uto 15 40 2hod f51 Fyzika a chemia atmosfery        p PGS1f

Pazma
  Pon 9 00 2hod f125 Teor. mech. a teo. elmag. pola      c 3MF1
  Stv 7 20 2hod f125 Doplnujuca matematika          p 3FA

Sitar
  Stv 14 00 2hod F377 Urychlovace castic            v 3fjf

Teplanova
  Pon 9 00 2hod f56 Fyzika netradicne            v 5MF*

Szarka
  Stv 9 00 2hod KJF Reaktorova fyzika            v 4fjf
  Stv 14 00 1hod F252 Fyzikalnoanal. metody          l 3bf


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Nezaradení ku žiadnej katedre
(NEZARADENI)

Beno M.
  Pia 14 00 2hod  C UNIX                   v 4it* 4mim 5~

Danovic
  Pia 10 40 2hod  C Pedagogicka prax z fyziky        p 3F*  3MF*

Dockner
  Pon 9 00 2hod  I Podnikohospodarska nauka         p 3mef

Filip
  Stv 17 20 2hod  X Specialne a apl. model.         p 5mpg

Chalmoviansky
  Pon 14 50 2hod T66 Matematika                c 2MI  2MI2
  Uto 15 40 2hod F328 Matematika                c 2MD
  Stv 15 40 2hod M120 Geometricke modelovanie         p 5mpg

Fulajtarova
  Str 16 30 3hod F151 SPSP 2                  l 4MF2

Hensel
  Uto 9 00 2hod KFP Zivotne prostredie            p 1fzp

Janotka
  Uto 8 10 2hod G203 Aplikovana geofyzika           p 5fg
  Uto 9 50 2hod G203 Aplikovana geofyzika           c 5fg

Jaska
  Stv 14 00 2hod  H6 Didaktika informatiky          c 5MI
  Stv 17 20 1hod  V Rocnikovy projekt            s 2i3
  Stv 18 10 1hod  V Rocnikovy projekt            s 2i4

Jurani
  Pia 9 00 2hod f51 Plazmochemia               v 4fp

Kostecky
  Pon 14 00 2hod  U1 Programovanie              c 1mef1
  Pon 15 40 2hod  U1 Programovanie              c 1m3
  Pon 17 20 2hod  U1 Programovanie              c 1mef2

Kosut
  Str 17 20 2hod VIII Programovanie              c 1i5
  Stv 7 20 2hod T66 Sprava vypoctoveho laboratoria      p 5MI

Kurcz
  Uto 15 40 2hod  A Algebra                 c 3MD
  Uto 17 20 2hod  VI Algebra                 c 3MI2

Kurdel
  Pon 9 00 3hod F114 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l 1f4  1fzp
  Uto 16 30 3hod F114 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l 1f4

Lapin
  Uto 9 50 2hod F357 Klima strednej Europy a Slovenska    p 4fmk 5PCF
  Uto 14 50 2hod F357 Aplikovana klimatologia         v 4fmk
  Str 8 10 2hod F357 Seminar z klimatologie          s 5fmk
  Str 11 30 2hod F357 Fyzika oblakov a zrazok         p 4fmk
  Stv 13 10 2hod F357 Medzinarodne aspekty klimatologie    v 5fmk

Lichard

Lucny
  Uto 9 00 2hod  I Multiagentove systemy          p 4iui

Majernik
  Pon 7 20 2hod f196 Teoria elmag. pola            c 2f3
  Uto 7 20 2hod F132 Teor. mech. a teo. elmag. pola      c 3FA

Mag
  Pon 15 40 2hod  H3 Pocitacova grafika            c 2m1
  Stv 14 00 2hod  H3 Pocitacova grafika            c 2m2
  Stv 15 40 2hod  H3 Pocitacova grafika            c 2mef
  Pia 10 40 2hod  H3 Trojdim. grafika             p 3i*

Markosova
  Uto 9 00 2hod f196 Dynamicke systemy a chaos        p PGS2f

Matejka
  Pon 14 50 2hod F357 Teoria nahodnych funkc a vyuz. v meteo. v 4fmk
  Stv 16 30 2hod F357 Radiac. rezim rastl. porastov      p PGS2f

Miazdra
  Pon 7 20 2hod f125 Teoria elmag. pola            c 2FE  2bf  2~
  Stv 10 40 2hod  T3 Programovanie              c 2FA

Mikita
  Pon 14 50 2hod M120 Matematika                c 2MF2
  Pon 16 30 2hod  B Matematika                c 2MT
  Stv 9 00 2hod b304 Matematika                c 2PCF

Mrazik
  Pon 12 20 2hod  H3 Implementacny seminar          s 4iui
  Pon 14 00 2hod  I Programovanie v Smalltalku        p 4it*
  Pon 15 40 2hod M217 Programovanie v Smalltalku        c 4it*

Ondko
  Pon 16 30 2hod F357 Databazove systemy v meteorologii    p 3fmk
  Pon 18 10 1hod F357 Databazove systemy v meteorologii    c 3fmk

Ondras
  Pon 7 20 3hod F357 Letecka meteorologia           p 5fmk

Pastva
  Str 7 20 3hod F114 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l 1f3
  Stv 15 40 3hod F114 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l 1f2

Pavlik M.
  Pon 9 00 2hod c201 Fyzika                  c 1PCF
  Uto 14 00 3hod F114 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l 1f3
  Str 13 10 2hod b303 Fyzika                  c 1PCF

Petrasova
  Str 14 50 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF
  Str 15 40 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF

Pikna
  Pia 9 00 2hod KJF Metody dozimetrie zivot. prostredia   c 3bf

Pittich
  Uto 14 00 2hod F232 Nebeska mechanika            p PGS1f PGS2f

Plecenik
  Str 15 40 2hod f272 Principy a aplikacie tunelovej spektr.  v 4ftl

Polasek
  Pon 14 00 2hod  H3 Uzivatelsky matematicky a ekon. soft.  p 3mng
  Pon 15 40 2hod III Uzivatelsky matematicky a ekon. soft.  p 3mng
  Pon 17 20 2hod  H3 Uzivatelsky matematicky a ekon. soft.  p 3mng

Simkovic
  Pon 14 00 2hod F327 Numericke metody v jadrovej fyzike    v 4fjf
  Pon 15 40 2hod XII Atomova a jadrova fyzika         c 2FE  2f3
  Stv 15 40 2hod F328 Atomova a jadrova fyzika         c 2f2

Siran J.
  Stv 9 00 2hod F247 Pravdep. metody v diskretnej matematike p PGSm

Skoda
  Stv 7 20 3hod F357 Dynamicke predpovedne metody       p 4fmk

Snajder

Snajdr
  Pon 17 20 2hod  T3 Pocitacova fyzika            c 3ftf 4foo
  Uto 7 20 2hod f125 Matematicka fyzika            c 4ftf

Sotelova
  Pon 8 10 1hod  V Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MF2
  Pon 9 00 1hod  VI Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MF1
  Pon 9 50 1hod  VI Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1MT2
  Uto 8 10 1hod  II Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MT1

Sunal
  Pon 16 30 2hod M120 Matematika                c 2MT

Svoren
  Str 13 10 2hod F112 Asteroidy                p PGS1f PGS2f

Tancosova
  Pia 15 40 2hod  B Uvod do ekonomie             p 3f*  3i*  3~

Thomasova
  Pia 15 40 2hod  C Zaklady managementu           p 4f*  4i*  4~

Turansky
  Str 8 10 2hod f196 Kvantova mechanika            c 3fe  3foo 3~
  Stv 7 20 2hod  T3 Pocitacove praktikum           c 3ftf 4ftf

Vrto
  Uto 14 00 3hod  V VLSI vypocty               p 3ita 3itm 3~

Vyskoc
  Str 7 20 2hod  IX Informacna bezpecnost          v 4it* 5iui

Weisenpacher
  Uto 7 20 2hod f196 Kvantova mechanika            c 3faa 3fjf 3~
  Uto 11 30 1hod VII Matematika pre fyzikov          p 3FA  3MF*

Zavadova
  Stv 14 00 2hod M120 Geometria                c 3MI2
  Stv 15 40 2hod  X Geometria                c 3MT

Zavodska
  Stv 14 50 2hod F357 Atmosfericky ozon a rizika jeho zmien  v 5fmk

Zisko
  Uto 11 30 2hod T65 Programovanie              c 1i1

Ziznovsky
  Pia 9 00 2hod F112 Premenne hviezdy             v 4faa 5faa


KPGSO | KATC | KG | KI | KMA | KNOM | KTPMS | KVI | KZDM | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KH | KJ | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | NEZARADENI

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 21.3.1997.