Evidencia publikačnej činnosti

Evidencia publikačnej činnosti od 1.2.2022

Na stránke CREPČ (CVTI SR) v sekcii príslušného vykazovacieho obdobia nájdete aktuálne vyhlášky, zákony a pravidelne aktualizované metodické pokyny týkajúce sa evidencie publikačnej činnosti:  

a ďalšie. 

Evidencia publikačnej činnosti do 31.1.2022

Vyhláška č. 456/2012 Z.z.

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (z 18.12.2012) 

Vnútorný predpis č. 2/2013

Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti

Prílohy:

Prehľad povinných údajov CREPČ v kategóriách EPC

pre publikácie s rokom vydania od 2013  

Evidencia publikačnej činnosti do roku 2012

Smernica č. 8/2007-R

z 31. mája 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov

Prílohy: