Rozvrhy učiteľov podľa katedier
Zimný semester 1997/98

Katedra algebry a teórie čísiel
(KATC)

Bednarova
  Pon 12 20 1hod  X Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2MI1
  Pon 13 10 1hod  X Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2MD  2MI2
  Pon 14 50 1hod F247 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2MF1
  Pon 15 40 1hod F232 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1MD
  Pon 16 30 1hod F232 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1MF2
  Pon 17 20 1hod F108 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1MI2

Benesova
  Pon 8 10 2hod  IX Algebra                 c 4MF2
  Pon 9 50 2hod VIII Algebra                 c 4MF1
  Uto 11 30 2hod  A Algebra                 p 4MF1 4MF2
  Stv 14 50 2hod  F2 Vybrane partie z teoretickej aritmetiky p 5PCF 5MD  5M

Cincura
  Pon 9 00 2hod M126 Teoria kategorii             p 5mms
  Uto 9 50 2hod VIII Vseobecna topologia           p 3mms
  Stv 8 10 2hod  IX Matematika                c 2MF2
  Stv 9 50 2hod  IX Matematika                c 2MF1
  Stv 14 50 2hod  C Matematika                p 2MF1 2MF2
  Pia 14 50 2hod  B Matematika                p 2MF1 2MF2

Draskovicova
  Pon 16 30 2hod  B Algebra                 c 4MT
  Str 14 00 2hod  F2 Algebra                 p 4MD  4MI  4M
  Str 15 40 2hod  F2 Algebra                 c 4MI
  Pia 11 30 2hod  V Algebra                 c 4MD

Gurican
  Pon 8 10 2hod VIII Algebra                 p 3mms
  Pon 11 30 2hod VIII Matice                  p 5mms
  Uto 9 50 2hod  B Algebra                 p 1i*
  Str 13 10 2hod  VI Algebra                 c 1i2
  Pia 13 10 2hod  VI Algebra                 c 1i3

Katrinak
  Pon 16 30 2hod VIII Kodovanie                v 3M*  3PCF 5m
  Str 11 30 2hod  VI Univerzalne algebry a zvazy       s 5mms
  Str 16 30 2hod  IX Booleove algebry             p 4mms
  Stv 8 10 2hod  A Algebra                 p 2m1  2m2  2m
  Stv 9 50 2hod M126 Univerzalne algebry a zvazy       s 4mms

Korbas
  Str 9 50 2hod  B Linearna algebra a geometria       p 1m1  1m2  1m
  Str 14 50 2hod  IX Diferencialna topologia         p 4mms
  Stv 8 10 2hod  B Linearna algebra a geometria       p 1m1  1m2  1m

Kurc
  Pia 14 00 1hod  I Uvod do diskretnej matematiky      c 1m1
  Pia 14 50 1hod  I Uvod do diskretnej matematiky      c 1m2

Legen
  Uto 8 10 2hod  IX Algebra                 p 4mms
  Uto 9 50 2hod XII Nelinearna a stochasticka optimalizacia p 3mng
  Stv 8 10 2hod M126 Algebra                 p 4mms
  Stv 11 30 2hod  F1 Linearna algebra a geometria       p 2i*  2mng

Macaj
  Pon 13 10 1hod  VI Algebra a geometria           c 1f4
  Pon 17 20 1hod F328 Algebra a geometria           c 1f3
  Pon 18 10 1hod F328 Algebra a geometria           c 1f2
  Pon 19 00 1hod F328 Algebra a geometria           c 1FE  1f1
  Stv 8 10 1hod  IV Algebra                 c 2i3
  Stv 14 00 1hod III Algebra a geometria           c 1f5
  Pia 9 00 1hod  B Algebra                 c 2i1
  Pia 11 30 1hod VIII Algebra                 c 2i4
  Pia 12 20 1hod VIII Algebra                 c 2i2

Marcisova
  Uto 16 30 2hod B301 Algebra                 c 4PCF
  Str 10 40 2hod b404 Algebra                 c 4PCF
  Str 14 50 2hod b446 Algebra                 c 4PCF

Salat
  Pon 8 10 2hod F108 Vybrane partie z teoretickej aritmetiky p 5PCF 5MF2 5M
  Pon 10 40 2hod M126 Seminar z realnych funkcii        s
  Uto 9 50 2hod  IX Teoria cisel               p 5mms
  Str 10 40 2hod M126 Seminar z teorie cisiel         s

Tomanova
  Pon 16 30 2hod  IX Kombinatorika              v 3M*  3PCF
  Str 11 30 2hod  IX Teoria grafov              p 3mms
  Pia 8 10 2hod XII Algebra                 c 2m3
  Pia 9 50 2hod XII Algebra                 c 2m1
  Pia 11 30 2hod XII Algebra                 c 2m2

Zlatos
  Uto 9 50 2hod  A Uvod do diskretnej matematiky      p 1m1  1m2  1m
  Str 9 50 2hod  IX Teoria mnozin a mat. logika       p 3mms
  Str 13 10 2hod  A Algebra a geometria           p 1FE  1f1  1f


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra geometrie
(KG)

Boda E.
  Pon 11 30 2hod  B Geometria                p 3MD  3MF* 3M
  Uto 11 30 2hod  X Vybrane kapitoly z geometrie       p 5MD
  Str 11 30 2hod M120 Diplomovy seminar z deskr. geometrie   s 5MD
  Str 13 10 2hod  B Matematika                p 1FI  1MD  1M
  Stv 9 00 3hod  F2 Matematika                p 1FI  1MD  1M

Bohdal
  Pon 14 50 2hod XII Geometria                c 3MD
  Uto 8 10 2hod  II Architektura a progr. graf. perif.    p 3ipg 4ipg 4m
  Uto 9 50 2hod  H3 Pocitacova geometria           c 5MD
  Uto 11 30 2hod M217 Uvod do grafiky na PC          p 1MD
  Uto 13 10 1hod M217 Uvod do grafiky na PC          c 1MD
  Pia 8 10 2hod  XI Geometria                c 3MF2
  Pia 9 50 2hod  XI Geometria                c 3MF1

Bozek
  Pon 8 10 2hod M120 Geometria                p 3mpg
  Pon 9 50 2hod M120 Diferencialna geometria         p 3MD
  Stv 8 10 2hod  X Diferencialna geometria         c 3MD
  Stv 9 50 3hod  XI Diferencialna geometria         p 4mpg

Chalmoviansky
  Uto 14 50 2hod F247 Geometria                c 3MT
  Uto 16 30 2hod B307 Matematika                c 2PCF
  Stv 8 10 2hod  II Geometria                c 3MI
  Stv 10 40 2hod b303 Matematika                c 2PCF
  Stv 17 20 2hod VIII Geometria                c 3MT

Cizmar
  Pon 13 10 2hod  B Dejiny matematiky            p 5PCF 5MD  5M
  Pon 16 30 2hod XII Geometria                c 4MD
  Uto 8 10 2hod  V Geometria                p 4MD
  Uto 11 30 2hod  V Algebricka geometria           p 4MD
  Uto 15 40 2hod  C Algebraicka geometria          c 4MD

Hlusek
  Uto 9 00 2hod  IV Geometria                c 4MI
  Uto 14 00 2hod f196 Geometria                c 4MF2
  Uto 16 30 2hod  XI Geometria                c 4MT
  Uto 18 10 2hod  XI Geometria                c 4MT
  Str 8 10 2hod III Geometria                c 4MF1

Kudlickova
  Uto 8 10 2hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD
  Uto 9 50 2hod M120 Zobrazovacie metody           p 3mpg
  Uto 11 30 2hod M120 Technicke kreslenie           p 3MD
  Uto 14 50 1hod M120 Technicke kreslenie           c 3MD
  Str 8 10 2hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD
  Str 9 50 2hod M120 Zobrazovacie metody           p 3mpg

Mikita
  Stv 8 10 2hod  H3 Pocitacova grafika            c 4mng
  Stv 9 50 2hod F232 Pocitacova grafika            p 4mng
  Stv 11 30 2hod  H3 Pocitacova grafika            c 4mng

Polednova
  Uto 9 00 2hod b404 Geometria                p 3PCF
  Uto 11 30 2hod B301 Geometria                c 3PCF
  Uto 16 30 2hod b301 Geometria                c 4PCF
  Str 9 00 2hod b404 Geometria                p 4PCF
  Stv 9 50 2hod b301 Geometria                c 4PCF
  Stv 11 30 2hod b301 Geometria                c 4PCF

Sklenarikova
  Uto 8 10 2hod F108 Geometria                p 4MF1 4MF2
  Str 8 10 3hod  XI Zobrazovacie metody           p 1MD
  Str 13 10 2hod  IX Zobrazovacie metody           c 2MD
  Str 14 50 2hod M120 Zobrazovacie metody           c 1MD
  Stv 8 10 3hod M120 Zobrazovacie metody           p 2MD

Solcan
  Uto 9 50 2hod  XI Aplikacie DG               p 4MD
  Uto 15 40 2hod M120 Projektivna geometria          c 2MD
  Uto 17 20 2hod M120 Aplikacie DG               c 4MD
  Stv 8 10 2hod F108 Geometria                p 4MI  4MT
  Stv 10 40 3hod M120 Projektivna geometria          p 2MD

Sunal
  Pon 12 20 1hod III Linearna algebra a geometria       c 1mng1
  Pon 14 00 1hod XII Linearna algebra a geometria       c 1mng2
  Stv 10 40 2hod b201 Matematika                c 2PCF

Zatko
  Pon 8 10 3hod b301 Matematika                p 1PCF
  Pon 14 00 2hod M120 Geometricke modelovanie         p 5mpg
  Uto 8 10 2hod F109 Linearna algebra a geometria       p 1mng1 1mng2
  Uto 10 40 2hod b404 Matematika                p 1PCF


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra matematickej analýzy
(KMA)

Barnovska
  Pon 8 10 2hod b302 Vyberovy seminar z matematiky      c 1PCF
  Uto 9 00 3hod B301 Matematika                p 1PCF
  Pia 8 10 3hod  V Matematicka analyza           p 2mng
  Pia 10 40 2hod  VI Matematicka analyza           c 2mng

Cervenansky
  Pon 9 00 2hod  IV Matematicka analyza           c 1i3
  Pon 14 50 2hod  V Matematicka analyza           c 1i4

Durikovic
  Pon 8 10 2hod  B Matematicka analyza           p 2m1  2m2  2m
  Pon 10 40 2hod M109 Parcialne diferencialne rovnice     p 4mma
  Str 11 30 2hod M109 Modely prudenia tekutin         p 4mmm
  Stv 8 10 2hod M109 Metody variacnych nerovnic v aplikaciach p 5mma
  Stv 11 30 2hod  A Matematicka analyza           p 2m1  2m2  2m

Feckan
  Str 11 30 2hod  XI Obycajne diferencialne rovnice      c 3mma
  Stv 9 50 2hod III Parcialne diferencialne rovnice     c 4mma

Futas
  Pon 16 30 2hod  F2 Matematika                c 2fmf 2fzp
  Uto 8 10 2hod F247                      1MF1

Gera
  Uto 9 50 2hod F108 Matematicka analyza           p 3MF1 3MF2
  Uto 13 10 2hod XII Matematika                p 2fmf 2fzp
  Str 9 50 2hod F247 Aplkovana funkcionalna analyza      p 4mng
  Str 14 50 2hod VIII Matematika                p 2fmf 2fzp

Gregus
  Uto 9 50 2hod M109 Vybrane partie z matematiky       p 3PCF
  Uto 11 30 1hod M109 Vybrane partie z matematiky       c 3PCF
  Str 9 50 2hod M109 Zaklady teorie dif.rovnic        v 3MD  3MF* 3M

Horna
  Pon 11 30 3hod b201 Matematika                c 1PCF
  Uto 8 10 2hod  X Matematika                c 1MI1
  Uto 13 10 2hod  F1 Matematicka analyza           c 3MT
  Str 8 10 2hod  X Matematicka analyza           c 3MD
  Str 14 50 2hod  XI Matematika                c 1MI2

Jaros
  Pon 8 10 2hod III Obycajne diferencialne rovnice      p 3mma
  Pon 9 50 2hod  IX Biomatematika              p 3mmm
  Uto 7 20 2hod b301 Matematika                p 1PCF
  Str 8 10 2hod  II Matematicka analyza           p 2me*
  Stv 14 00 2hod  II Matematicka analyza           p 2me*

Jaros F.
  Pon 11 30 3hod b304 Matematika                c 1PCF

Kollar M.
  Pon 18 10 2hod  IV Matematika                c 1FI  1MF2
  Str 16 30 2hod  X Matematika                c 1MD

Kollar R.
  Str 16 30 2hod  F1 Matematika                c 2f2
  Stv 16 30 2hod  F2 Matematika                c 2f2

Krenicky
  Uto 17 20 2hod  V Matematika                c 1MT1
  Str 16 30 2hod  XI Matematika                c 1MT2

Krivosikova
  Uto 10 40 1hod B307 Matematika                c 1PCF
  Stv 12 20 3hod F132 Matematicka analyza           c 1f3

Kubacek
  Pon 10 40 3hod  A Matematicka analyza           p 1i*
  Pon 14 50 2hod  F2 Matematicka analyza           c 1mng2
  Pon 16 30 2hod  F1 Matematicka analyza           c 1i2  1i5
  Uto 14 50 2hod  XI Matematicka analyza           c 1m2
  Stv 13 10 2hod  IV Matematicka analyza           c 1mng1
  Stv 14 50 2hod  XI Matematicka analyza           c 1m2

Kupka
  Pon 9 00 2hod b304 Aplikoana matematika          p 2PCF
  Pon 10 40 1hod b304 Aplikoana matematika          c 2PCF
  Pon 14 50 2hod C3  Matematicka analyza           c 3PCF
  Uto 7 20 2hod b404 Matematicka analyza           p 3PCF
  Stv 7 20 2hod b201 Matematicka analyza           c 3PCF
  Stv 9 00 2hod b201 Matematicka analyza           c 3PCF
  Stv 14 50 2hod III Zit efekt.-prakt. apl.neurol.progr.   p 5f*

Martisovits I.
  Uto 15 40 2hod  A Matematicka analyza           c 1m3
  Stv 15 40 2hod  II Matematicka analyza           c 1m3

Medved
  Pon 14 00 3hod  F1 Matematicka analyza           p 2i*
  Uto 9 50 2hod F247 Topologia a geometria          p 3mma
  Uto 14 50 2hod M109 Dynamicke systemy            p 4mma 5mma
  Str 9 50 2hod F328 Topologia a geometria          p 3mma
  Str 11 30 2hod III Dynamicke systemy            p 4mma 5mma

Mozer
  Pon 8 10 3hod  A Matematika                p 2f1  2f2  2f
  Str 11 30 2hod  F1 Matematika                c 2f1
  Stv 14 00 3hod  F1 Matematika                p 2f1  2f2  2f
  Stv 16 30 2hod F108 Matematika                c 2f1
  Pia 11 30 2hod  A Matematika pre fyzikov          p 2f1  2f2  2f
  Pia 14 00 2hod  C Matematika pre fyzikov          p 3f*

Ondrejovic
  Pia 8 10 2hod  F2 Matematicka analyza           c 2i2
  Pia 11 30 2hod  X Matematicka analyza           c 2i1

Petrovicova
  Pon 10 40 3hod  II Matematicka analyza           c 1f5
  Uto 9 00 2hod B307 Matematika                c 1PCF
  Str 15 40 2hod F328 Matematicka analyza           c 1i1

Seda
  Uto 9 50 2hod  VI Obycajne diferencialne rovnice      p 4mng
  Str 8 10 1hod F108 Obycajne diferencialne rovnice      p 4mng
  Str 9 00 1hod F108 Obycajne diferencialne rovnice      c 4mng

Sisolakova
  Pon 8 10 2hod b404 Matematika                p 1PCF
  Pon 11 30 2hod C1  Matematika                c 1PCF
  Uto 8 10 2hod XII Matematicka analyza           c 3MF2
  Uto 11 30 2hod  VI Matematicka analyza           c 3MF1
  Str 9 00 2hod b301 Matematika                c 1PCF
  Str 10 40 2hod B301 Matematika                p 1PCF

Terescak
  Uto 8 10 2hod  F2 Funkcionalna analyza           p 3mim 3mm* 3m
  Str 14 50 2hod  B Matematicka analyza           c 2m2
  Str 16 30 2hod VIII Seminar z nelin. FA           c 4mma
  Stv 9 50 2hod F109 Funkcionalna analyza           p 3mim 3mm* 3m
  Stv 11 30 2hod VIII Funkcionalna analyza           c 3mim 3mm* 3m
  Stv 16 30 2hod III Matematicka analyza           c 2m2

Valasek
  Uto 13 10 3hod  A Matematicka analyza           p 1FE  1f1  1f
  Str 16 30 3hod  B Matematicka analyza           p 1FE  1f1  1f
  Stv 12 20 3hod  XI Matematicka analyza           c 1f1
  Stv 14 50 3hod  X Matematicka analyza           c 1FE  1f2

Vencko
  Pon 9 50 3hod  X Matematicka analyza           p 1mng1 1mng2
  Uto 8 10 2hod  A Matematicka analyza           p 1m1  1m2  1m
  Uto 11 30 2hod  IX Komplexna analyza            p 3mng
  Stv 9 50 2hod  A Matematicka analyza           p 1m1  1m2  1m
  Pia 9 50 1hod  IX Komplexna analyza            p 3mng
  Pia 10 40 1hod  IX Komplexna analyza            c 3mng

Venckova
  Pon 9 50 2hod c118                      1PCF
  Pon 11 30 3hod b303 Matematika                c 1PCF
  Uto 16 30 3hod  B Matematicka analyza           c 1f4
  Str 7 20 2hod b301 Matematika                c 1PCF
  Str 9 00 2hod B305 Matematika                p 1PCF
  Str 10 40 2hod b301 Matematika                c 1PCF

Visnovska
  Pia 11 30 2hod  C Matematicka analyza           c 2i3
  Pia 13 10 2hod  II Matematicka analyza           c 2i4

Viszus
  Pon 15 40 2hod F108 Matematika                p 1fm* 1fzp
  Uto 13 10 3hod  C Matematika                p 3FE  3fbf 3f
  Uto 17 20 2hod  A Matematika                c 3FE  3fbf 3f
  Stv 13 10 2hod  B Matematika                p 1fm* 1fzp
  Stv 14 50 3hod  IX Matematika                c 1fm* 1fzp

Zlatos M.
  Pon 18 10 2hod  II Matematicka analyza           c 1m1
  Stv 17 20 2hod  I Matematicka analyza           c 1m1


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra numerických a optimalizačných metód
(KNOM)

Babusikova
  Pon 11 30 2hod M217 Numericke metody             c 2mng 4fmk
  Pon 11 30 2hod M223 Numericke metody             c 2mng 4fmk
  Pon 14 00 2hod F108 Numericke metody             p 2mng 4fmk
  Str 8 10 2hod  IV Uvod do softw. prost. v num. mat.    c 5mna

Businska
  Uto 8 10 2hod III Maticovy pocet              p 3mng
  Uto 13 10 2hod M201 Numericke metody lin.algebry       p 3mna
  Uto 14 50 2hod M223 Linearna algebra a geometria       c 1m1
  Uto 16 30 2hod F109 Problemy pri prakt. vyp.         v 3M*
  Str 13 10 1hod VIII Numericke metody lin.algebry       p 3mna
  Str 14 00 1hod VIII Numericke metody lin.algebry       c 3mna
  Str 14 50 2hod  F1 Linearna algebra a geometria       c 1m3
  Str 16 30 2hod  A Linearna algebra a geometria       c 1m2

Gliviak
  Pon 8 10 2hod  V Sietova analyza             p 4mng
  Pon 13 10 1hod M223 Teoria grafov              c 2m1
  Pon 15 40 1hod  IX Teoria grafov              c 2m2
  Pon 16 30 2hod III Aplikacie diskretnej matematiky     v 3M*  3PCF
  Uto 11 30 2hod  II Programovanie              c 1mef2
  Uto 13 10 2hod M223 Programovanie              c 1mef1
  Uto 14 50 2hod XII Petriho siete              p 4mer

Hamala M.
  Pon 8 10 2hod  I Nelinearne programovanie         p 3bm  3mef 4m
  Pon 9 50 3hod  F1 Operacny vyskum             p 5it* 3ips 4i
  Pon 12 20 1hod  F1 Optimalizacne metody           c 3ips 4ips
  Stv 8 10 2hod M223 Nelinearne programovanie         p 3bm  3mef 4m
  Stv 9 50 2hod XII Nelinearne programovanie         c 3bm  3mef
  Stv 13 10 2hod M223 Algoritmy nelinearnej regresie      p 3bm

Huta
  Pon 13 10 2hod III Financna matematika           c 3bm
  Pon 14 50 2hod III Zaklady financnej a poistnej matematiky p 3bm  3mng 5m
  Str 9 50 2hod  C Zaklady financnej a poistnej matematiky p 5MD  5MF* 5M
  Str 14 50 2hod C2  Zaklady financnej a poistnej matematiky p 5PCF
  Str 18 10 1hod b303 Numericka matematika           c 3PCF

Chocholaty
  Pon 9 50 1hod M223 Numericke metody             p 4mng
  Pon 10 40 1hod M223 Numericke metody             c 4mng
  Pon 16 30 2hod  C Zakladne num. met. ries. rov.      v 3PCF 3MD  3M
  Uto 11 30 2hod f125 Numericke metody             c 4mng
  Stv 11 30 1hod XII Diferencne metody riesenia DR      p 4mna
  Stv 12 20 1hod XII Diferencne metody riesenia DR      c 4mna

Kacur
  Uto 9 50 2hod M223 Numericke metody riesenia DR       p 5mma
  Str 14 50 2hod XII Variacne metody riesenia DR       p 4mna

Kostecky D.
  Pon 16 30 2hod M223 Programovanie              c 1m1
  Uto 16 30 2hod  X Programovanie              c 1m2
  Uto 18 10 2hod  X Programovanie              c 1m3

Pekar
  Pon 8 10 2hod M217 Databazove systemy            c 3mng
  Pon 9 50 2hod M217 Databazy                 c 3mef
  Pon 11 30 2hod F108 Databazy                 p 3bm  3mef 3m
  Pon 15 40 2hod F246 Programovanie              c 1mng1
  Pon 17 20 2hod F246 Programovanie              c 1mng2
  Str 8 10 2hod F248 Praktikum na PC             v 3m*
  Str 9 50 2hod M217 Pouzitie DB soft.            c 3bm  5mna
  Str 11 30 2hod M224 Simulacia systemov            v 5mna
  Str 13 10 2hod  XI Jazyk C a zakl. paral. prog.      p 4mna

Plesnik
  Pon 14 50 2hod  XI Linearne programovanie          p 2me* 3mem
  Pon 16 30 2hod  XI Linearne programovanie          c 2me* 3mem
  Str 8 10 2hod XII Linearne programovanie a graf.algoritmy p 3mna 4mms
  Str 9 50 2hod  X Algoritmy na sietach           c 4mef 4mem
  Str 11 30 2hod  X Algoritmy na sietach           p 4mef 4mem
  Stv 14 50 2hod  VI Celociselne programovanie        p 3bm
  Stv 16 30 2hod  VI Celociselne programovanie        c 3bm

Valkova
  Pon 8 10 2hod b101 Vypoctova technika            c 2PCF
  Pon 16 30 2hod b101 Vypoctova technika            c 2PCF
  Uto 13 10 2hod b101 Vypoctova technika            c 2PCF
  Uto 17 20 1hod b101 Vypoctova technika            c 1PCF
  Uto 18 10 1hod b101 Vypoctova technika            c 1PCF
  Stv 14 00 1hod b102 Vypoctova technika            c 1PCF
  Stv 14 50 1hod b102 Vypoctova technika            c 1PCF

Weisz
  Pon 9 50 2hod M236 Metoda konecnych prvkov         p 4mna
  Pon 11 30 2hod  XI Numericka matematika           p 2m1  2m2  2m
  Str 8 10 2hod  IX Numericke metody             p 3mef
  Str 11 30 2hod M217 Numericke metody             c 3mef
  Str 13 10 2hod M217 Numericka matematika           c 2m2
  Str 13 10 2hod M223 Numericka matematika           c 2m3
  Stv 14 50 2hod M217 Numericka matematika           c 2m1


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky
(KTPMS)

Dvurecenskij
  Uto 11 30 2hod F328 Stochasticke metody oper.analyzy     p 4mef
  Uto 15 40 2hod  IX Stochasticke metody oper.analyzy     c 4mef

Harman
  Uto 13 10 2hod b302 Pravdepodobnost a statistika       c 5PCF
  Uto 14 50 2hod b302 Pravdepodobnost a statistika       c 5PCF

Jankova
  Pon 14 50 2hod C1  Matematika                p 1PCF
  Pon 16 30 2hod C1  Matematika                c 1PCF
  Uto 13 10 2hod b303 Pravdepodobnost a statistika       c 5PCF
  Str 8 10 2hod b303 Matematika                c 1PCF
  Str 13 10 2hod b302 Matematika                c 1PCF

Kalas J.
  Str 8 10 2hod  B Pravdepodobnost a statistika       p 1m1  1m2  1m
  Str 11 30 2hod VII Teoria nahodneho vyberu         p 3mps
  Str 14 50 2hod VII Markovovske retazce a ich aplikacie   p 4mps

Lamos
  Pon 10 40 3hod  C Pravdepodobnost a statistika       p 3ip* 3it* 3i
  Uto 9 50 2hod b446 Pravdepodobnost a mat. statistika    p 4PCF
  Uto 14 50 2hod F328 Poistna matematika            p 3mpm

Mikulecky
  Uto 14 50 2hod  X Aplikacie mat.stat.v medicine      p 5mps

Nather
  Pon 9 50 2hod XII Pravdepodobnost a statistika       c 5MD  5MI
  Pon 14 50 2hod  B Pravdepodobnost a statistika       p 5MD  5MF* 5M
  Pon 18 10 2hod VII Pravdepodobnost a statistika       c 5MT
  Uto 13 10 2hod VII Vseobecna teoria poistenia        p 4mpm
  Uto 16 30 2hod VII Pravdepodobnost a statistika       c 5MF3
  Uto 18 10 2hod VII Pravdepodobnost a statistika       c 5MF1
  Stv 18 10 2hod VII Pravdepodobnost a statistika       c 5MF2

Pastor
  Pon 16 30 2hod b446 Statisticke metody             1PCF
  Uto 8 10 2hod M217 Analyza udajov               5mpm
  Uto 9 50 2hod F109 Matematicke modely v demografii     p 4mpm
  Uto 14 50 2hod C2  Statisticke metody            p 1PCF
  Uto 16 30 2hod C3  Statisticke metody            c 1PCF
  Str 8 10 2hod M217 Analyza udajov              c 4mef

Pazman
  Pon 9 50 2hod VII Seminar z matematickej statistiky    s
  Uto 13 10 2hod  X Baysovska statistika           p 5mps
  Stv 9 50 2hod VII Regresne modely             p 4mps

Potocky
  Pon 11 30 2hod VII Financna matematika           p 3mpm
  Uto 9 50 2hod VII Teoria pravdepodobnosti         p 3mps
  Uto 14 50 2hod VII Teoria investicii a managementu     p 4mpm
  Str 13 10 2hod XII Seminar                 s
  Stv 8 10 2hod VII Viacrozmerne stat. analyzy        p 4mps

Rublik
  Pon 14 50 2hod VII Seminar z matematickej statistiky    s 5mps
  Pon 16 30 2hod VII Asympt.vlsat.princ.max.vier       p 5mps

Stano
  Uto 13 10 1hod  V Pravdepodobnost a statistika       c 3itp
  Uto 14 00 1hod  IV Pravdepodobnost a statistika       c 3itm
  Uto 14 50 1hod III Pravdepodobnost a statistika       c 3ita
  Stv 13 10 1hod VII Pravdepodobnost a statistika       c 1m2
  Stv 14 00 1hod VII Pravdepodobnost a statistika       c 1m3
  Stv 16 30 1hod F247 Pravdepodobnost a statistika       c 1m1
  Stv 17 20 1hod F247 Pravdepodobnost a statistika       c 1mef2
  Stv 18 10 1hod F247 Pravdepodobnost a statistika       c 1mef1

Stulajter
  Pon 8 10 2hod VII Zaklady matematickej statistiky     p 3mps
  Uto 8 10 2hod  XI Nahodne procesy 1            p 4mps
  Uto 11 30 2hod III Mnohorozmerne stat.metody        p 3mef
  Str 9 50 2hod VII Zaklady matematickej statistiky     p 3mps

Wimmer
  Str 16 30 2hod VII Analyza dat               p 4mps
  Stv 11 30 2hod VII Biostatistika              p 4mps


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra základov matematiky a didaktiky matematiky
(KZDM)

Bednarova
  Pon 12 20 1hod  X Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2MI1
  Pon 13 10 1hod  X Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2MD  2MI2
  Pon 14 50 1hod F247 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2MF1
  Pon 15 40 1hod F232 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1MD
  Pon 16 30 1hod F232 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1MF2
  Pon 17 20 1hod F108 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1MI2

Berekova
  Pon 14 00 2hod b301 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Pon 16 30 2hod  V Diplomovy seminar z matematiky      s 5MD  5MF* 5M
  Uto 14 00 1hod B307 Didaktika matematiky           p 4PCF
  Uto 14 50 2hod b404 Didaktika matematiky           c 4PCF

Cernek
  Pon 14 00 4hod  A Matematika                p 2FI  2MD  2M

Danisovska
  Uto 15 40 1hod  II Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2MF2
  Stv 9 00 1hod b301 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3PCF
  Stv 14 00 1hod  IX Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2MT2
  Stv 17 20 1hod  IX Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2MT1

Frkova
  Stv 15 40 1hod b301 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF
  Stv 16 30 1hod b301 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF

Gavalierova
  Pon 15 40 1hod  X Didakticky sem. zo skol. mat.      s 3MI
  Pon 18 10 1hod F108 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1MI1
  Stv 12 20 1hod b303 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF
  Stv 14 50 1hod F247 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MF1

Hecht
  Uto 14 50 2hod b304 Matematika                p 2PCF
  Uto 16 30 2hod b304 Matematika                p 2PCF

Hejny
  Uto 16 30 2hod F247 Diagnostika mat.ved.ziaka        v 3M*  3mpg

Jodas
  Stv 15 40 1hod M120 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 3MD
  Stv 16 30 1hod VIII Didakticky sem. zo skol. mat.      s 3MT
  Stv 17 20 1hod b301 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3PCF
  Stv 18 10 1hod b301 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3PCF

Kostyrko
  Str 14 00 2hod b404 Matematika                p 2PCF
  Stv 9 00 2hod b404 Matematika                p 2PCF
  Stv 11 30 2hod  V Vybrane partie z matematickej analyzy  v 3M*

Krallova
  Pon 10 40 2hod b301 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Pon 13 10 1hod VIII Didakticky sem. zo skol. mat.      s 3MF1
  Pon 14 50 1hod  X Didakticky sem. zo skol. mat.      s 3MF2
  Stv 11 30 2hod b446 Didaktika matematiky           c 4PCF

Kupkova
  Str 13 10 1hod  F2 Didaktika matematiky           p 4M*
  Str 14 00 2hod  C Didaktika matematiky           c 4MF2
  Str 15 40 2hod  C Didaktika matematiky           c 4MT
  Pia 11 30 2hod III Didaktika matematiky           c 4MF1

Mihal
  Str 16 30 2hod XII Matematika                c 2MT1
  Str 18 10 2hod XII Matematika                c 2FI  2MI1
  Stv 16 30 1hod  I Aplikacie DG               c 3MD

Neubrunnova
  Stv 14 00 2hod  A Matematicka analyza           p 3MD  3MI* 3M
  Stv 16 30 2hod  B Matematicka analyza           c 3MI

Petrasova
  Stv 15 40 1hod b404 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF
  Stv 16 30 1hod b404 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF

Riecan
  Pon 13 10 2hod  I Dejiny matematiky            p 5PCF 5MD  5M
  Uto 16 30 2hod  II Vybrane kapitoly z teorie miery     v 3M*

Rosa
  Uto 13 10 3hod  IX Matematika                p 1Mf3 1MF1 1M
  Stv 8 10 2hod F109 Matematika                p 1Mf3 1MF1 1M
  Stv 11 30 2hod  IV Hodnotenie a klasifikacia        v 3M*

Sevcova
  Str 18 10 2hod  XI Matematika                c 2MD  2MI2
  Stv 16 30 2hod  F1 Matematika                c 2MT2

Sotelova
  Pon 12 20 1hod b404 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF
  Uto 10 40 1hod b301 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF
  Uto 12 20 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF
  Str 9 50 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF

Trencansky
  Pon 14 00 1hod  VI Didaktika deskriptivnej geometrie    p 4MD
  Pon 14 50 2hod  VI Didaktika deskriptivnej geometrie    c 4MD
  Pon 16 30 2hod  VI Diplomovy seminar z matematiky      s 5MD  5MF* 5M
  Uto 8 10 2hod VIII Aplikacie DG               p 3MD

Uhercikova
  Pon 16 30 2hod  X Tvorba a vyuzitie...           v 3M*
  Uto 10 40 2hod  IV Didaktika matematiky           c 4MI
  Str 17 20 2hod  I Didaktika matematiky           c 4MD

Zavadova
  Pon 10 40 2hod b302 Geometria                c 3PCF
  Uto 14 00 1hod  F2 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1MT2
  Uto 15 40 1hod III Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1MT1
  Str 9 50 1hod b303 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF
  Stv 9 00 2hod b303 Geometria                c 3PCF


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra informatiky
(KI)

Ambersky
  Uto 16 30 1hod  VI Algoritmy a datove strukt.        c 3mim

Bebjak
  Pon 9 50 2hod III Formalne jazyky a automaty        p 4mim
  Pon 11 30 1hod III Formalne jazyky a automaty        p 4mim
  Uto 10 40 3hod  C Pocitacove siete             p 5it* 5mim 3i
  Uto 13 10 1hod  I Pocitacove siete             c 3ips
  Uto 14 50 1hod VIII Pocitacove siete             c 4ips
  Uto 15 40 1hod VIII Pocitacove siete             c 4ips

Cervenka
  Stv 8 10 1hod M208 Softwarove inzinierstvo         c 3ips
  Stv 9 00 1hod M208 Softwarove inzinierstvo         c 4ips

Duris
  Uto 14 00 2hod T65 Diplomovy seminar            s 4ita
  Stv 8 10 3hod  C Tvorba efekt. algoritmov         p 3ip* 3it* 3i

Hambalkova
  Uto 15 40 3hod  I Operacne systemy             p 4mim
  Str 9 50 2hod M208 Operacne systemy a siete         c 2m2
  Stv 9 50 2hod  B Operacne systemy a siete         p 2m*

Kaal

Kopacik
  Uto 15 40 2hod  V Seminar z bezp. oper. syst.       s 5it* 3ips 4i

Korec
  Str 8 10 2hod  C Teoria vycislitelnosti          p 5it* 3itm 3i
  Str 9 50 2hod VIII Teoria vycislitelnosti          c 3itp 4itp 5i

Kralovic
  Str 16 30 1hod  II Formalne jazyky a automaty        c 2i3
  Str 17 20 1hod  VI Formalne jazyky a automaty        c 2i1
  Stv 16 30 1hod  V Formalne jazyky a automaty        c 2i4

Misik
  Str 11 30 2hod VIII Seminar syst.administratora       s 5it* 3ips 3i

Mrazik
  Uto 8 10 2hod  B Informacie, internet, intranet      p 1i*  5i*
  Str 11 30 2hod  H6 Objektove technologie v SRBD       v 3ips 4ips

Olejar
  Str 9 50 2hod  VI Kombinatoricka analyza          p 3itm
  Stv 9 50 2hod  F1 Principy pocitacov            p 1i*
  Stv 12 20 2hod T66 Kombinatoricka analyza          p 3itm 4itm

Ostertag
  Str 9 50 2hod  IV Teoria vycislitelnosti          c 4itm 5iti3
  Str 11 30 2hod  IV Teoria vycislitelnosti          c 3itm

Pastorova
  Str 9 50 2hod F248 Vypoctova technika            c 1MF1
  Str 14 50 2hod  IV Vypoctova technika            s 2MF2
  Str 16 30 2hod  IV Vypoctova technika            s 2MD  2MT2
  Stv 11 30 2hod  I Vypoctova technika            s 2MF1
  Stv 14 50 2hod  I Vypoctova technika            c 2MT1

Privara

Prochazka
  Uto 9 50 2hod  II Pocitacova algebra            v 4m*  5m*
  Uto 14 50 2hod  VI Algoritmy a datove strukt.        p 3mim
  Str 9 50 2hod  A Algoritmy a datove strukt.        p 2i*
  Str 11 30 2hod  B Programovanie              p 1m*
  Stv 14 50 2hod  B Algoritmy a datove strukt.        p 2i*

Rovan
  Pon 13 10 2hod  IV Diplomovy seminar            s 5iti2 5iti3
  Str 14 50 2hod  A Formalne jazyky a automaty        p 2i*
  Str 16 30 1hod  I Formalne jazyky a automaty        c 2i2
  Stv 13 10 1hod F108 Teoria paralel. vypoctov         c 3ita
  Stv 14 00 3hod F108 Teoria paralel. vypoctov         p 3ita

Sesera
  Pon 13 10 1hod  F2 Principy tvorby softwaru         c 3ita
  Pon 14 00 1hod  F2 Principy tvorby softwaru         c 3ita 3itp
  Pon 14 50 3hod F109 Principy tvorby softwaru         p 3it*
  Pon 17 20 1hod F232 Principy tvorby softwaru         c 3itm

Skoviera
  Pon 8 10 3hod  C Teoria grafov              p 3ip* 3it* 3i
  Uto 13 10 1hod III Teoria grafov              c 3ita
  Uto 14 00 1hod  V Teoria grafov              c 3itp
  Uto 14 50 1hod  IV Teoria grafov              c 3itm
  Str 14 50 2hod  II Diplomovy seminar            s 5iti1 5iti2

Stefankovic
  Uto 13 10 1hod  IV Tvorba efekt. algoritmov         c 3itm
  Uto 14 00 1hod III Tvorba efekt. algoritmov         c 3ita
  Uto 14 50 1hod  V Tvorba efekt. algoritmov         c 3itp

Sturc
  Uto 14 00 3hod  B Uvod do databaz. syst.          p 2i*  4mer
  Pia 8 10 2hod  X Diplomovy seminar            s 4ips

Suster
  Pon 9 50 2hod  VI Diskretna matematika           c 1FI
  Pon 11 30 2hod F109 Diskretna matematika           p 1FI  1MI*
  Str 8 10 2hod  VI Diskretna matematika           c 1MI2
  Str 9 50 2hod  I Teoria programovania           p 4FI  4MI
  Stv 14 50 2hod XII Diskretna matematika           c 1MI1

Sykora M.
  Stv 16 30 2hod  IV Seminar DB administratora        s 5it* 3ips 4i

Sykorova
  Stv 16 30 1hod  T1 Uvod do databaz. syst.          c 2i1
  Stv 17 20 1hod  T1 Uvod do databaz. syst.          c 2i1

Toman
  Uto 14 00 2hod  II Enumeracia diskret.strukt.        v 5i*  3itm 4i
  Str 8 10 2hod  A Diskretna matematika           p 1i*
  Str 11 30 2hod  II Enumeracia diskret.strukt.        p 4i*  5i*  3i
  Str 14 50 1hod  VI Diskretna matematika           c 1i1

Vajtersic
  Pia 9 00 3hod  C Paralelne vedecke vypocty        v 5it* 3ita 4i

Vicenik
  Stv 9 00 2hod T65 Modelovanie mysle            v 5i*
  Stv 10 40 2hod T65 Biotechmicke systemy           v 5i*


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra počítačovej grafiky a spracovania obrazu
(KPGSO)

Bartanus
  Pon 13 10 2hod  H3 Open GL                 v 4*
  Stv 13 10 2hod  C Pocitacova grafika            p 3ipg 3mpg 4i

Ferko
  Uto 9 50 2hod  V Graficke normy a systemy         p 3ipg 4ipg 4m
  Uto 16 30 2hod  H3 Pocitacova grafika            c 5MI
  Str 13 10 2hod M120 Diplomovy seminar            s 4ipg 4mpg 5m
  Str 14 50 2hod  I Pocitacova grafika            p 5MI
  Str 16 30 2hod  H3 Pocitacova grafika            c 5MI

Ftacnik M.
  Uto 8 10 2hod  I Pocitacove videnie            p 5i*  3iui 4i

Hamala T.
  Pon 9 50 2hod  H3 Pocitacova animacia            3mpg 4mpg 5m

Hlusek
  Uto 9 00 2hod  IV Geometria                c 4MI
  Uto 14 00 2hod f196 Geometria                c 4MF2
  Uto 16 30 2hod  XI Geometria                c 4MT
  Uto 18 10 2hod  XI Geometria                c 4MT
  Str 8 10 2hod III Geometria                c 4MF1

Komornik
  Pon 17 20 2hod  I Matematicke zaklady spoj.ek.mod.     p 3mer
  Pia 8 10 2hod  II Kvantitativne met. pre management    p 5mer
  Pia 9 50 2hod  II Teoria financnych trhov         p 4mef
  Pia 11 30 2hod  II Teoria financnych trhov         c 4mef

Knor
  Stv 8 10 2hod XII Diskretna matematika           p 2mng

Kys
  Pon 9 50 2hod  XI Teoria grafov              p 2m1  2m2  2m
  Uto 15 40 2hod C1  Vypoctova technika            p 1PCF
  Uto 17 20 1hod b102 Vypoctova technika            c 1PCF
  Uto 18 10 1hod b102 Vypoctova technika            c 1PCF

Martinka
  Pon 11 30 1hod  H3 Graficke normy a systemy         c 3mpg 4mpg
  Str 8 10 1hod  H3 Graficke normy a systemy         c 3ipg 4ipg 4m
  Str 17 20 2hod  II Fotorealizmus              p 5mpg
  Stv 10 40 1hod  H3 Graficke normy a systemy         c 3ipg 4ipg

Niepel
  Pia 8 10 2hod VII Diskretne geom. strukt.         p 4mpg
  Pia 11 30 2hod VII Diskretne geom. strukt.         p 4mpg

Plachetka
  Str 9 50 2hod F109 Paralel. arch. a prog.          v 5it* 3ips 3i
  Stv 10 40 1hod  VI Paralel. arch. a prog.          c 3ips
  Stv 16 30 1hod XII Paralel. arch. a prog.          c 3ita

Ruzicky
  Uto 17 20 2hod  IV Aplikacie PG v medicine         p 3ipg 4ipg 5m


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra vyučovania informatiky
(KVI)

Blaho
  Uto 11 30 2hod  B Programovanie              p 1i*
  Str 9 00 1hod T66 Diplomovy seminar z informatiky     s 5MI
  Str 14 00 2hod  X Vypocty so symbolmi a LOGO        c 2FI  2MI*
  Stv 11 30 2hod  B Programovanie              p 1i*

Demacek
  Uto 14 00 2hod GJH Programatorske etudy           p 4i*  4FI  4M

Chlebikova
  Pon 8 10 1hod  H6 Rocnikovy projekt             2i1
  Pon 9 00 1hod  H6 Rocnikovy projekt             2i2
  Pon 9 50 2hod F328 Diskretna matematika           p 2MI1 2MI2
  Pon 14 00 2hod T66 Programovanie              c 1i2
  Str 8 10 2hod VIII Diskretna matematika           c 2MI2
  Str 9 50 2hod T66 Diskretna matematika           c 2MI1
  Str 13 10 2hod  II Programovanie              c 1i1

Jakus
  Stv 8 10 2hod  I Vypoctova algebra            p 5i*  3iui 4i

Jaska
  Uto 14 00 3hod F109 Pocitacove siete             p 5MI
  Uto 16 30 1hod  H6 Rocnikovy projekt             2i3
  Uto 17 20 1hod  H6 Rocnikovy projekt             2i4
  Uto 18 10 2hod  I Programovaci jazyk C           v 3MI

Kalas I.
  Pon 8 10 2hod F109 Vypocty so symbolmi a LOGO        p 2FI  2MI* 3i
  Pon 16 30 2hod T66 Vypocty so symbolmi a LOGO        c 3ip* 3it* 3i
  Str 11 30 2hod F108 Vypocty so symbolmi a LOGO        p 2FI  2MI* 3i
  Str 14 00 2hod T66 Vypocty so symbolmi a LOGO        c 2MI1 2MI2
  Stv 9 50 1hod T66 Diplomovy seminar z informatiky     s 4FI  4MI

Kubincova
  Uto 11 30 2hod F109 Programovanie              p 1FI  1MI*
  Uto 15 40 2hod T65 Programovanie              c 1MI1
  Str 15 40 3hod F109 Datove struktury             p 2FI  2MI*
  Stv 11 30 2hod F109 Programovanie              p 1FI  1MI*

Ludrovska
  Stv 8 10 4hod  V Seminar z komunikacie          s 2FI  2MI*

Moravcikova
  Pon 9 50 2hod T66 Tvorba pedagogickeho software      v 4i1  4i2  4i
  Uto 11 30 2hod  H3 OP a Windows               v 3MI
  Str 16 30 2hod M217 Vypoctova technika            c 1MF1

Pardubska
  Uto 9 50 2hod III Zaklady teoretickej informatiky     p 3MI  3MI1
  Uto 13 10 2hod T66 Zaklady teoretickej informatiky     c 3MI
  Uto 14 50 2hod T66 Zaklady teoretickej informatiky     c 3MI
  Stv 9 00 3hod  IV Vypoctova teoria ucenia         v 5it* 3ita 4i

Popper
  Uto 17 20 2hod  C Expertne systemy             p 5i*  3iui 4i

Ruisel
  Str 9 00 2hod  V Zakl.kognitivnej psychologie       p 5i*  3iui 4i

Salanci
  Uto 9 50 2hod T65 Programovanie              c 1MI2
  Stv 9 50 2hod  II Principy pocitacov            p 3MI
  Stv 15 40 1hod F247 Principy pocitacov            c 3MI

Tomcsanyi
  Pon 14 50 2hod  I Systemove programovanie         p 4FI  4MI
  Pon 16 30 1hod  I Systemove programovanie         c 4FI  4MI

Winczer
  Pon 8 10 2hod F328 Programovanie              c 1i4
  Uto 15 40 2hod GJH Programatorske etudy           c 4i*  4FI  4M
  Str 11 30 2hod  I Socialne aspekty IT           p 5MI
  Str 14 00 2hod T65 Programovanie              c 1i3

Zimanova
  Uto 9 50 2hod T66 Programovanie              c 1MI2
  Uto 15 40 2hod F108 Programovanie              c 1MI1
  Str 9 50 2hod T65 Programovanie              c 1FI
  Str 11 30 2hod T66 Programovanie              c 1i5
  Str 14 00 2hod F328 Vypocty so symbolmi a LOGO        c 2MI1 2MI2


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Ústav aplikovanej matematiky
(UAM)

Brunovsky
  Str 9 50 2hod III ODR a dynamicke systemy         p 3mef
  Stv 11 30 2hod III Nelinearna analyza a diferencialna topol p 4mma
  Pia 9 50 2hod VII ODR a dynamicke systemy         p 3mef

Dockner
  Pia 14 50 2hod  II Uvod do financii             p 4mef

Fila
  Pon 8 10 2hod  X Diferencialny pocet           c 1mef2
  Pon 15 40 2hod F247 Diferencialny pocet           c 1mef2

Filo
  Pon 8 10 1hod M201 Klasicke metody riesenia DR       p 3mna
  Pon 9 00 1hod M201 Klasicke metody riesenia DR       c 3mna

Halicka
  Pon 11 30 2hod  IX Optimalne riadenie            p 4mef
  Uto 13 10 2hod VIII Riadenie so spatnou vazbou        p 4mer

Chlebik
  Uto 14 50 2hod F246 Diferencialny pocet           c 1mef1
  Stv 15 40 2hod F246 Diferencialny pocet           c 1mef1

Kodnar
  Pon 9 50 2hod M201 Matematicke modely mechaniky       p 5mma 5mmm
  Pia 9 50 2hod M201 Mechanika kontinua            p 4mmm

Krajcovic
  Uto 11 30 2hod XII Linearna algebra a geometria       c 1mef1
  Pia 13 10 2hod VIII Linearna algebra a geometria       c 1mef2
  Pia 14 50 2hod III Matematika                c 2f3
  Pia 16 30 2hod III Matematika                c 2f3

Luptacik
  Pon 9 50 4hod  I Ekonomicka teoria            p 3bm  3mem 2m

Luptakova
  Stv 13 10 2hod F109 Uvod do financneho uctovnictva      p 1me*
  Stv 14 50 1hod F109 Uvod do financneho uctovnictva      c 1me*

Sevcovic
  Uto 16 30 2hod F232 Diferencialny a integralny pocet     c 2me*
  Str 15 40 2hod  VI Diferencialny a integralny pocet     c 2mef
  Str 17 20 2hod F246 Matematicka analyza           c 2m1
  Stv 16 30 2hod M223 Matematicka analyza           c 2m1


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Ústav informatiky
(UI)

Borovansky
  Str 15 40 2hod T65 Funkcie a funkc.programovanie pre pokr. v 5i*

Gruska D.
  Str 11 30 2hod T65 Modely subeznych systemov a procesov  v 5i*

Guller
  Stv 16 30 1hod  H6 Logika pre informatikov          2i3
  Stv 17 20 1hod  H6 Logika pre informatikov          2i4

Komara
  Str 16 30 1hod  H6 Logika pre informatikov          2i1
  Str 17 20 1hod  H6 Logika pre informatikov          2i2

Kravcik
  Uto 11 30 2hod T66 Zaklady prace s oper. sys. UNIX     v 3MI
  Uto 14 00 1hod  H3 Hypermedialne systemy          c 4ips
  Uto 14 50 1hod  H3 Hypermedialne systemy          c 4ips
  Uto 15 40 1hod  H3 Hypermedialne systemy          c 4ips
  Stv 9 50 3hod F108 Hypermedialne systemy          p 3ips 4ips

Krupa
  Pon 10 40 2hod  H6 Interaktivne programovanie        v 3iui 4iui
  Stv 9 50 2hod  I Interaktivne programovanie        p 5i*  3iui 4i

Mraz
  Pon 12 20 2hod  H6 LISP                   v 3iui 4iui
  Uto 13 10 1hod  H6 Expertne systemy              5iui
  Uto 15 40 1hod  H6 Expertne systemy              3iui 4iui
  Str 10 40 2hod  V Symbolicke progr. a LISP         p 3iui 4iui 5i

Ruzicka P.
  Pon 10 40 2hod  IV Diplomovy seminar            s 4ita
  Pon 11 30 1hod  V Uvod do distrib.algoritmov        c 4ita
  Str 8 10 2hod F109 Uvod do distrib.algoritmov        p 3ita 4ita
  Str 11 30 1hod F109 Uvod do distrib.algoritmov        p 3ita 4ita
  Str 12 20 1hod F109 Uvod do distrib.algoritmov        c 3ita

Sefranek
  Uto 9 50 2hod  I Reprezentacia znal. a inferencia     p 3iui 4iui 5i
  Uto 11 30 2hod  I Reprezentacia znal. a inferencia     p 3iui 4iui 5i
  Uto 14 00 2hod  I Seminar z UI               s 5i*  3iui 4i
  Str 13 10 2hod  I Diplomovy seminar            s 5iui

Voda
  Str 11 30 2hod  A Logika pre informatikov         p 2i*


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Výpočtové centrum
(VC)

Birova
  Pia 8 10 1hod M217 Uvod do databaz. syst.          c 2i4
  Pia 9 00 1hod M217 Uvod do databaz. syst.          c 2i4
  Pia 9 50 1hod  T1 Uvod do databaz. syst.          c 2i3
  Pia 10 40 1hod  T1 Uvod do databaz. syst.          c 2i3

Malcher
  Stv 8 10 1hod M217 Uvod do databaz. syst.          c 2i2
  Stv 9 00 1hod M217 Uvod do databaz. syst.          c 2i2

Mederly


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra astronómie a astrofyziky
(KAA)

Dzifcakova
  Str 9 00 3hod F112 Teoreticka astrofyzika          p 4faa
  Str 11 30 2hod F112 Teoreticka astrofyzika          c 4faa
  Stv 12 20 2hod F112 Spektroskopia v astronomii        v 5faa

Gajdos
  Pon 14 00 2hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     c 3faa
  Uto 9 00 2hod F112 Medziplanetarna hmota          p 4faa

Hajdukova
  Uto 10 40 2hod F112 Seminar katedry             s 4faa 5faa
  Uto 13 10 2hod F112 Nebeska mechanika            p 4faa
  Stv 9 50 3hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     p 3faa
  Pia 16 30 3hod F112 Laboratorne prace            l 4faa

Klacka
  Pon 8 10 3hod F32A Galakticka a mimogalakticka astronomia  p 5faa
  Pon 10 40 2hod F32A Galakticka a mimogalakticka astronomia  c 5faa
  Uto 15 40 2hod F112 Numericke metody v astronomii      v 4faa

Kornos
  Uto 14 50 1hod F112 Nebeska mechanika            c 4faa

Palus
  Pon 8 10 2hod F112 Struktura hmoty vo vesmire        v 4faa 5faa
  Pon 9 50 3hod F112 Kozmicka elektrodynamika         p 4faa

Sersen
  Pia 11 30 2hod F112 Kozmicka elektrodynamika         c 4faa

Zverko
  Pia 9 50 2hod F112 Vybrane probl. z astrofyziky       p 5faa


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra biofyziky a chemickej fyziky
(KBCHF)

Babincova
  Str 9 50 2hod F350 Lipozomy v biofyzike a medecine     v 4fbf

Babinec
  Uto 8 10 4hod F328 Kvantova mechanika            p 3fmf
  Stv 15 40 2hod F328 Kvantova mechanika            c 3fmf

Haverlik
  Uto 10 40 1hod KBF Numericke metody             v 3fbf
  Uto 11 30 1hod KBF Numericke metody             c 3fbf
  Uto 14 50 1hod F232 Zaklady modelovania a biomatematiky   p 4fbf
  Uto 15 40 1hod F232 Zaklady modelovania a biomatematiky   c 4fbf
  Uto 16 30 2hod F328 Matematika                p 2fmf 2fzp
  Str 12 20 2hod KBF Seminar z poc.mod.            v 4fbf
  Str 15 40 3hod KBF Kvantitativne pravdep.metody       v 5fbf
  Stv 8 10 2hod F328 Programovanie              p 3fmf
  Stv 9 50 3hod  T3 Zaklady prace s PC            c 3fmf

Hianik
  Uto 14 00 3hod KBF Bioenergetika              v 5fbf
  Str 14 00 2hod KBF Molekulova biofyzika           v 4fbf
  Stv 14 00 2hod F328 Molekul.biofyz. a bioener.        p 3fmf

Hubac
  Pon 14 00 2hod F328 Kvantova teoria             p 4fbf

Chorvat
  Uto 11 30 2hod F247 Molekulova dynamika a relax.v mol.sys.  p 4fbf
  Stv 9 00 3hod KBF Prakticka analyza spektier        v 5fbf
  Stv 14 00 3hod KBF Biofyz.vlastnosti krvi          v 5fbf

Chorvat ml.
  Uto 14 50 2hod  F2 Vlny a optika              c 2fmf

Mach
  Uto 9 50 2hod F350 Teoreticke zaklady spektr.metod     v 4fbf
  Str 8 10 2hod F328 Fyzikalna chemia             p 3fbf

Masik J.
  Pon 16 30 3hod F350 Mnohocasticove pristupy v KMF      v 5fbf
  Uto 16 30 2hod KBF Kvantova teoria             c 4fbf
  Str 13 10 2hod  T3 Spracovanie dat             c 5fbf
  Stv 14 50 2hod F232 Kvantova mechanika            c 3fbf

Richterova
  Uto 16 30 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2MF2
  Stv 14 00 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fmf
  Stv 16 30 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fmf

Ruttkay
  Stv 16 30 3hod KBF Biofyzika virusov            v 5fbf

Sikurova
  Pon 14 00 3hod KBF Fotobiofyzika              v 5fbf
  Uto 9 00 2hod KBF Uvod do teoret.a exp.metod zamerania   c 3fbf
  Str 8 10 5hod KBF Diplomovy seminar            s 5fbf

Tino
  Str 15 40 2hod F232 Atomove a molekulove zrazky       p 4fbf

Urban J.
  Pon 10 40 3hod F350 Specialne praktikum z exper. metod    l 4fbf
  Pon 15 40 2hod F328 Konformacna statistika          p 4fbf

Ziegler
  Pon 8 10 3hod F350 Praktikum zo zakl. elektroniky      l 4fbf
  Pon 17 20 2hod KBF Bioelektronika              v 4fbf


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra fyziky plazmy
(KFP)

Biznarova
  Str 7 20 2hod b201 Fyzika                  c 1PCF
  Pia 7 20 2hod b201 Fyzika                  c 1PCF

Brezna
  Pon 9 50 3hod F114 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l
  Stv 9 50 3hod F114 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l

Cervenan
  Uto 7 20 4hod f82 Praktikum z vak. fyz. a fyz. plazmy   l 4fe
  Uto 13 10 5hod f73 Cvicenie z fyziky            l 2PCF

Chorvatova
  Pon 11 30 2hod  F2 Vlny a optika              p 2fmf
  Uto 8 10 3hod f51 Zaklady laserovej spektroskopie     v 4foo 5fbf 5f
  Str 9 50 2hod  F2 Vlny a optika              p 2F*  2MF* 2f
  Str 16 30 2hod f51 Vlny a optika              p 2fmf
  Pia 9 50 2hod  F2 Vlny a optika              p 2F*  2MF* 2f

Hajossy
  Pon 8 10 2hod  F1 Mechanika a molekul. fyz.        p 1F*  1Mf3 1f
  Uto 8 10 2hod  F1 Fyzika                  p 2PCF
  Str 8 10 2hod  F1 Mechanika a molekul. fyz.        p 1F*  1Mf3 1f
  Str 13 10 2hod  F1 Mechanika a molekul. fyz.        p 1fmf 1fzp
  Stv 8 10 2hod  F1 Mechanika a molekul. fyz.        p 1fmf 1fzp
  Stv 9 50 1hod f196 Molekulova fyzika            p 1fzp
  Stv 10 40 1hod f196 Molekulova fyzika            c 1fzp

Holubcik
  Uto 16 30 2hod  F2 Vlny a optika              c 2F*  2MF1
  Str 16 30 2hod III Vlny a optika              c 2MF2

Kosinar
  Pon 13 10 2hod VII Mechanika a molekul. fyz.        c 1f3
  Pon 14 50 2hod b404 Matematika pre fyziku          v 1PCF
  Pon 16 30 1hod b404 Matematika pre fyziku          c 1PCF
  Uto 16 30 2hod VIII Mechanika a molekul. fyz.        c 1f1
  Str 8 10 2hod  I Mechanika a molekul. fyz.        c 1fmf
  Stv 11 30 2hod f196 Mechanika a molekul. fyz.        c 1f4
  Stv 17 20 1hod b303 Vyberovy seminar z fyziky        v 1PCF
  Stv 18 10 1hod b303 Vyberovy seminar z fyziky        c 1PCF

Lukac P.
  Pon 9 50 2hod  F2 Fyzika                  p 1PCF
  Str 9 50 2hod f51 Seminar z fyziky plazmy         s 5fp
  Str 11 30 2hod  F2 Fyzika                  p 1PCF

Luknarova
  Pon 9 00 2hod f51 Diplomovy seminar            s 5fp
  Str 13 10 5hod f73 Cvicenie z fyziky            l 2PCF
  Pia 9 00 2hod B301 Zaklady fyziky pre ucitelov       v 1PCF
  Pia 10 40 1hod B301 Zaklady fyziky pre ucitelov       c 1PCF

Pavlik
  Pon 10 40 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1
  Pon 14 00 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fmf
  Stv 8 10 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1
  Stv 10 40 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2MF2

Pavlik M.
  Pon 8 10 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2MF1
  Pon 16 30 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2MF1
  Str 14 00 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2
  Str 16 30 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2FA  2fzp

Skalny
  Pon 10 40 2hod f51 Aplikacie fyziky plazmy         p 5fp
  Pon 13 10 5hod f73 Cvicenie z fyziky            l 2PCF
  Uto 14 00 7hod KFP Diplomova praca             l 5fp
  Str 16 30 3hod KFP Diplomova praca             l 5fp

Stefecka
  Str 7 20 2hod b304 Fyzika                  c 1PCF
  Pia 7 20 2hod b304 Fyzika                  c 1PCF

Surda
  Pon 16 30 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2MF1
  Uto 16 30 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2MF2
  Stv 10 40 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2MF2

Terebessy
  Pon 17 20 2hod F109 Mechanika a molekul. fyz.        c 1fmg 1fzp
  Uto 16 30 2hod XII Mechanika a molekul. fyz.        c 1f5

Veis
  Uto 14 00 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f3
  Str 8 10 2hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2FI
  Str 11 30 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2
  Stv 9 50 2hod f51 Experimentalne metody v optickej a ic.st v 5fp
  Stv 16 30 4hod KFP Diplomova praca             l 5fp

Zahoran
  Uto 14 00 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f3
  Str 11 30 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2
  Str 14 00 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2
  Stv 8 10 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra fyziky tuhých látok
(KFTL)

Bezak
  Str 14 50 3hod f272 Specialny seminar z FTL         s 5ftl

Cicmanec
  Uto 9 00 3hod f272 Experimentalne metody FTL        p 4ftl
  Stv 9 00 3hod f272 Polovodicove suciastky          p 5ftl

Dobrocka
  Uto 8 10 4hod f291 Praktikum z FTL             l 5ftl

Foltin
  Pon 9 50 4hod f272 Kvantova teoria TL            p 4ftl

Gasparik
  Stv 9 50 2hod F247 Zaklady FTL 1              p 3FE  3fe  3f

Grajcar ml.
  Uto 11 30 2hod f272 Tunelova spektroskopia          v 5ftf
  Uto 14 50 2hod f272 Programovanie pre fyzikov        v 4ftl

Gregus J.
  Pon 14 50 2hod f272 Uvod do studia polovod. heterostrukt.  v 4fe  4ftl
  Pon 15 40 2hod f132 Teoreticka mechanika           c 2f1
  Str 14 00 4hod f295 Praktikum z FTL             l 4ftl

Hlubina
  Pon 8 10 2hod f272 Kvantova teoria TL            c 4ftl
  Pon 16 30 2hod f272 Moderne problemy FTL           v 5ftl

Kalavsky
  Pia 8 10 4hod f272 Struktura a vlastnosti TL        p 3faf 3ftl
  Pia 11 30 1hod f272 Struktura a vlastnosti TL        c 3faf 3ftl
  Pia 12 20 1hod f272 Struktura a vlastnosti TL        c 3ftl

Kus
  Pon 13 10 2hod f272 Experimentalne metody vo VTS       v 5ftl
  Uto 13 10 2hod f272 VTS                   v 4ftl
  Stv 8 10 1hod f272 Diplomovy seminar FNTS          s 5ftl

Mahel
  Uto 16 30 2hod f272 Kryoelektronika             v 4ftl
  Str 13 10 2hod f272 Vybrane problemy VTS           v 5ftl

Pisonova
  Uto 12 20 3hod F114 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l
  Str 9 50 3hod F114 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l

Urban V.
  Pon 14 00 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fmf
  Stv 16 30 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fmf
  Pia 11 30 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f3

Vachula
  Uto 17 20 3hod b404 Zaklady fyziky pre geografov       p 1PCF 2PCF
  Str 17 20 2hod f272 Fyzika tenkych vrstiev          p 4ftl


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra geofyziky
(KGF)

Brestensky
  Pon 9 50 2hod F232 Stavba zeme               p 5fg
  Pon 14 00 2hod g245 Aplikovana fyzika            p 2PCF
  Pon 15 40 1hod g245 Aplikovana fyzika            c 2PCF

Dobrocka
  Uto 8 10 4hod f291 Praktikum z FTL             l 5ftl

Hvozdara
  Uto 13 10 2hod F232 Elektromag. sondovanie zeme       p 5fg

Kacmarikova
  Str 13 10 1hod F247 Teoreticke metody geofyziky       c 5fg

Ondraskova
  Uto 14 50 1hod B301 Fyzika zeme               p 1PCF
  Uto 15 40 1hod B301 Fyzika zeme               c 1PCF

Sevcik
  Uto 9 00 2hod g245 Fyzika pre geofyzikov          p 3PCF
  Uto 10 40 2hod g245 Fyzika pre geofyzikov          c 3PCF

Siran G.
  Uto 9 00 2hod f196 Seminar z geofyzikalnych syntez     s 5fg

Turna
  Uto 10 40 2hod C1  Fyzika                  p 1PCF
  Uto 16 30 2hod g203 Fyzika                  c 1PCF
  Str 9 50 2hod KGF Teoreticke metody geofyziky       p 5fg
  Str 14 50 2hod g203 Fyzika                  c 1PCF
  Str 16 30 2hod g203 Fyzika                  c 1PCF


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra jadrovej fyziky
(KJF)

Bracinik
  Pon 16 30 2hod  IV Matematicke metody fyziky        c 1FE  1f2
  Stv 14 50 2hod VIII Matematicke metody fyziky        c 1f4

Durana
  Pon 14 00 3hod F222 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3fbf
  Uto 10 40 3hod F222 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3ftf
  Uto 14 00 3hod F222 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3MF1

Garabik
  Pon 11 30 2hod  T3 Programovanie              c 1f4
  Stv 16 30 2hod  T3 Programovanie              c 1f4

Hlinka
  Pon 8 10 5hod F252 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf
  Pon 13 10 3hod F261 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3fjf
  Uto 14 00 3hod F261 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3MF1
  Str 8 10 2hod F327 Aplkovana jadrova fyzika         p 4fjf
  Str 9 50 1hod F327 Aplkovana jadrova fyzika         c 4fjf
  Stv 14 50 2hod F327 Experimentalne metody jadr. fyziky    p 3fjf

Holik
  Stv 9 00 3hod F262 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3MF2

Holy
  Pon 9 50 2hod F327 Radon - meranie a riziko         v 4fjf
  Uto 9 50 1hod KJF Zivotne prostredie            p 3fzp
  Uto 15 40 2hod F364 Metody jadrovych technologii       v 4fjf
  Stv 14 50 2hod KJF Aplikovana jadr. fyz.          p 3faf

Hrmo
  Pon 14 50 2hod  T3 Programovanie              c 1f3
  Uto 17 20 2hod  T3 Programovanie              c 1f3

Chudy
  Uto 10 40 1hod KJF Zivotne prostredie            p 3fzp
  Stv 8 10 2hod F377 Zaklady dozimetrie            p 4fjf
  Stv 12 20 1hod F364 Zaklady dozimetrie            c 4fjf
  Stv 14 50 2hod F364 Radiometricke merania          p 3fzp

Ivanov
  Stv 16 30 2hod VII Matematicke metody fyziky        c 1f5

Kollar D.
  Uto 9 50 3hod F261 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3faa

Kubinec
  Pia 11 30 2hod F327 Modely atomoveho jadra          v 4fjf

Pavlovic
  Pon 13 10 3hod F262 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3fjf
  Uto 14 00 3hod F262 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3MF1

Petruf
  Pon 9 50 3hod F223 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3fmf
  Stv 16 30 3hod F262 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3F*  3foo 3f

Pisutova
  Str 10 40 1hod F327 Numericke metody v jadrovej fyzike    p 4fjf
  Str 11 30 1hod F327 Numericke metody v jadrovej fyzike    c 4fjf

Rosinsky
  Uto 15 40 2hod  T3 Aplikacny software            c 3fjf
  Stv 8 10 2hod  T3 Programovanie              c 1f5
  Stv 14 50 2hod  T3 Programovanie              c 1f5
  Pia 9 50 1hod F327 Moderne trendy v poc.fyzike       v 5fjf
  Pia 10 40 1hod F327 Moderne trendy v poc.fyzike       c 5fjf

Ruzicka J.
  Pon 13 10 3hod  II Atomova a jadrova fyzika         p 2fzp
  Pon 15 40 1hod  II Atomova a jadrova fyzika         c 2fzp
  Stv 16 30 2hod F327 Seminar z modernych trendov fyziky    s 5fjf

Saro
  Uto 9 00 2hod F377 Fyzika tazkych ionov           v 4fjf
  Uto 10 40 2hod F327 Jadrove reakcie             p 4fjf
  Uto 12 20 1hod F327 Jadrove reakcie             c 4fjf
  Stv 11 30 2hod F377 Diplomovy seminar            s 5fjf

Simkovic
  Pon 14 50 2hod  IV Matematicke metody fyziky        c 1f1
  Stv 14 50 2hod VII Matematicke metody fyziky        c 1f3
  Pia 11 30 2hod F377 Zriedkave jadr. prem.          v 5fjf

Sivo
  Pon 9 50 3hod F222 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3fmf
  Stv 9 00 3hod F222 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3MF2
  Stv 16 30 2hod F377 Radioaktivita v ziv. pr.         v 3fjf

Stanys
  Pon 14 00 3hod F223 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3fe
  Uto 10 40 3hod F223 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3ftl
  Uto 14 00 3hod F223 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3MF1

Stanicek
  Pon 9 50 3hod F261 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3fmf
  Stv 9 00 3hod F261 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3MF2
  Stv 13 10 2hod F327 Spektroskopia vzbudenych stavov     v 4fjf
  Stv 16 30 3hod F261 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3fmk

Stavina
  Pon 9 50 2hod  T3 Programovanie              c 1f2
  Pon 16 30 2hod  T3 Programovanie              c 1f1
  Str 14 50 2hod  T3 Programovanie              c 1FE  1f1
  Pia 8 10 2hod b301 Spracovanie dat             p 2PCF

Sykora
  Pon 8 10 5hod KJF Vyberove praktikum            l 5fjf
  Uto 14 00 5hod KJF Vyberove praktikum            l 5fjf
  Str 8 10 5hod KJF Vyberove praktikum            l 5fjf

Vanya
  Pon 9 50 3hod F262 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3fmf

Vitko
  Uto 9 50 3hod F262 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3fp

Tokar
  Str 9 50 2hod  T3 Programovanie              c 1f2
  Stv 9 00 2hod F327 Simulacie v jadr. fyz.          p 5fjf
  Pia 9 50 2hod F377 Vybr. kap. fyz. vys. en.         v 5fjf


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra meteorológie a klimatológie
(KMK)

Gera ml.
  Pon 8 10 1hod c130 Fyzicka geografia            c 1PCF
  Pon 9 50 2hod F360 Programovanie a apl. soft.        c 3fmk
  Str 15 40 2hod F357 Numericke riesenie rovnic atmosferickej p 5fmk
  Stv 8 10 2hod F358 Seminar z meteorolog.numer.modelov    s 5fmk
  Stv 10 40 1hod F360 Zivotne prostredie            p 2fzp
  Stv 11 30 1hod F357 Zivotne prostredie            p 2fzp
  Stv 16 30 2hod C3  Meteorologia a klimatologia       p 2PCF

Hesek
  Pon 8 10 2hod F357 Statisticke metody v meteor. a klimat.  p 4fmk
  Pon 9 50 2hod F357 Statisticke metody v meteor. a klimat.  c 4fmk
  Pon 14 50 2hod F357 Matematicke modelovanie znecist.ovzdusia v 5fmk

Hrouzkova
  Uto 10 40 2hod F360 Synopticka meteorologia         p 3PCF
  Str 9 50 3hod F360 Synopticka meteorologia         p 4fmk
  Str 14 00 4hod F360 Praktikum zo synoptickej meteorologie  c 4fmk
  Stv 8 10 2hod F360 Synopticka meteorologia         c 3PCF
  Stv 11 30 2hod F360 Dynamicka meteorologia          p 4fmk

Hrvol
  Uto 10 40 2hod F358 Opticke a elektricke javy v atmosfere  v 4fmk
  Uto 15 40 2hod F358 Meteor.pristroje a pozor.metodika    p 3fmk
  Stv 9 50 2hod KMK Diplomovy seminar            s 5fmk
  Stv 14 50 2hod F357 Zaklady meteorologie a klimatologie   p 3fmk 3fzp

Lapin
  Uto 10 40 2hod F357 Klimaticke zmeny ...           v 5fmk
  Str 9 50 2hod F357 Mikroklimatologia a agrometeorologia   p 5fmk
  Str 11 30 1hod F357 Mikroklimatologia a agrometeorologia   c 5fmk
  Str 14 00 2hod F357 Aplikovana klimatologia         v 5fmk
  Stv 9 00 3hod F357 Vseobecna a region. klimatologia     p 4fmk

Matejka
  Pon 16 30 2hod F357 Teoria nahodnych funkc a vyuz. v meteo. v 5fmk

Melo
  Pon 14 00 2hod B301 Fyzicka geografia            p 1PCF 2PCF
  Pon 16 30 2hod B540 Meteorologia a klimatologia       c 1PCF
  Uto 9 00 1hod b304 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Uto 10 40 3hod C2  Meteorologia a klimatologia       p 1PCF
  Str 15 40 1hod b445 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Str 17 20 1hod B445 Metody klimatolog. vyskumu        p 3PCF
  Str 18 10 1hod B445 Metody klimatolog. vyskumu        c 3PCF

Tomlain
  Uto 8 10 2hod F357 Dynamicka meteorologia          p 4fmk
  Uto 9 50 1hod F357 Dynamicka meteorologia          c 4fmk
  Str 8 10 2hod F357 Seminar z meteorologie          s 5fmk

Wolek
  Pia 9 00 2hod F357 Druzicove a radar. pozor. meteor. javov p 5fmk
  Pia 10 40 2hod F357 Druzicove a radar. pozor. meteor. javov c 5fmk

Zavodsky
  Uto 14 00 2hod F357 Chemizmus atmosfery           v 5fmk
  Uto 16 30 2hod C2  Meteorologia               p 2PCF


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra optiky
(KO)

Buzek
  Str 14 00 2hod f167 Kvantova optika             p 4foo

Mesaros
  Uto 9 00 2hod f167 Seminar k diplomovej praci        s 5foo
  Str 9 50 4hod f143 Praktikum z nelin. optiky        l 5foo

Senderakova
  Pon 11 30 2hod f196 Vlny a optika              c 2f2
  Str 9 50 4hod f144 Praktikum z vlnovej optiky        l 4foo

Strba
  Uto 10 40 2hod f167 Seminar zo specializacie         s 5foo
  Str 9 50 2hod  F1 Vlny a optika              p 2F*  2MF* 2f
  Stv 11 30 2hod f167 Zaklady kvantovej elektroniky      p 4foo
  Pia 9 00 3hod   Diplomova praca             l 5foo
  Pia 9 50 2hod  F1 Vlny a optika              p 2F*  2MF* 2f

Uherek
  Uto 16 30 3hod SVST Optoel. prenos. sys.           p 5foo

Vojtek
  Uto 12 20 2hod f167 Laserova technika            p 4foo


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra rádiofyziky
(KRF)

Fabo
  Pon 9 50 4hod F323 Praktikum z cislic. obvodov       l 5fe
  Pon 16 30 2hod KRF Automatizacia inz. prac         v 4fe
  Uto 14 50 4hod F326 Principy pocitacov            l 1i2

Fischer
  Str 9 50 2hod KRF Mikroprocesorove systemy         p 5fe

Jarosevic
  Pon 8 10 2hod KRF Regulacia a reg. sys.          p 5fe
  Uto 14 00 2hod KRF Statisticka radiofyzika         v 4fe

Kohaut
  Pon 9 50 2hod F109 Elektronika               p 2fzp 3FA  3M
  Pon 13 10 2hod f184 Elektricke merania a mer.technika    p 4fe  4foo
  Pon 14 50 1hod F321 Analyza el.sieti             p 4fe
  Pon 15 40 2hod F321 Analyza el.sieti             c 4fe
  Stv 9 00 3hod F321 Praktikum zo zakl. elektroniky      l 2fzp 4fe  4f
  Pia 14 50 2hod f196 Elektronika okolo nas          v 5FA  5MF*

Kundracik
  Str 13 10 1hod F326 Programovaci jazyk C           v 2i*
  Stv 11 30 2hod F326 Programovaci jazyk C           c 4fe
  Stv 14 00 4hod F326 Principy pocitacov            l 1i5
  Pia 8 10 2hod f196 Prenos a spracovanie signalov      p 5fe
  Pia 9 50 2hod  B Programovaci jazyk C           p 2i*
  Pia 11 30 1hod F326 Programovaci jazyk C           v 2i*

Kvasnica
  Pon 14 50 4hod F326 Principy pocitacov            l 1i1
  Str 9 50 4hod F326 Principy pocitacov            l 1i3
  Str 14 00 4hod F326 Principy pocitacov            l 1i4
  Stv 11 30 2hod KRF Magnetizacne procesy           v 5fe

Risak
  Pon 13 10 2hod KRF Hypertext                v 5fe

Sura
  Str 8 10 2hod KRF Prvky el.ovodov             p 4fe
  Stv 8 10 2hod f196 Prevodniky a riad. exp.         v 4foo 5fe

Tirpak
  Pon 9 00 2hod f196 Elektronika VVF             p 4fe
  Pon 10 40 1hod f196 Elektronika VVF             c 4fe
  Uto 10 40 2hod f196 Elektronika VVF             p 4fe
  Stv 13 10 2hod KRF Seminar k diplomovej praci        s 5fe
  Pia 9 50 1hod f196 Problemy sucasnej fyziky         p 5fe

Withalm
  Pon 14 00 2hod f196 Object oriented soft. dev.        v 5fe


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra teoretickej fyziky
(KTF)

Balek
  Pon 14 00 2hod  IX Kozmologia                v 4faa 5faa 5f
  Stv 8 10 2hod VIII Fyzika pre matematikov 2         p 3mim 3mm* 3m
  Stv 9 50 2hod VIII Specialny seminar            s 5ftf

Bona P.
  Pon 9 00 2hod f125 Matematicka fyzika            p 5ftf
  Pon 11 30 2hod XII Problemy matematickej fyziky       p 3mmm
  Stv 11 30 2hod f328 Matematicka fyzika            v 5ftf

Fecko
  Uto 14 50 2hod f132 Matematicka fyzika            c 4ftf
  Uto 16 30 2hod f125 Reprezentacie Lieovych grup vo fyzike  v 4ftf
  Str 9 50 2hod f132 Matematicka fyzika            p 4ftf
  Stv 9 00 2hod f132 Matematicka fyzika            p 4ftf
  Stv 10 40 3hod  C Teoreticka mechanika           p 2f1  2f2  2f

Ftacnik J.
  Uto 9 50 2hod  F1 Matematicke metody fyziky        p 1FE  1f1  1f
  Str 8 10 2hod f132 Kvantova teoria             c 4F*  4MF1
  Str 11 30 2hod  T3 Programovanie              c 2FA
  Stv 8 10 2hod f125 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3fe  3foo 3f

Lietava
  Pon 11 30 2hod f132 Kvantova mechanika            c 3FE  3fe  3f
  Pon 14 50 2hod f125 Mechanika a molekul. fyz.        c 1FA* 1FE  1M
  Stv 14 50 2hod f132 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3MF1

Masar
  Pon 8 10 2hod XII Uvod do pocitacovej fyziky        p 3ftf
  Pon 13 10 2hod  T3 Uvod do pocitacov            c 3ftf
  Stv 13 10 2hod  T3 Seminar z pocitacovej fyziky       s 5ftf

Mojzis
  Pon 8 10 2hod  F2 Mechanika a molekul. fyz.        p 1F*  1Mf3 1f
  Uto 8 10 2hod f125 Kvantova teoria pola           p 4ftf
  Uto 11 30 2hod  XI Kvantova teoria pola           c 4ftf
  Str 8 10 2hod  F2 Mechanika a molekul. fyz.        p 1F*  1Mf3 1f
  Stv 10 40 2hod f125 Kvantova teoria pola           p 4ftf

Noga
  Pon 14 00 2hod VIII Teoria kondenzovanych latok       p 4ftf
  Uto 9 50 2hod f125 Metody funkcionalneho integralu vo fyz. p 4ftf
  Str 11 30 2hod f125 Teoria kondenzovanych latok       p 4ftf

Petras
  Pon 10 40 2hod f125 Uvod do standardneho modelu       p 5ftf
  Str 9 50 2hod f125 Uvod do standardneho modelu       p 5ftf

Sebesta
  Stv 11 30 2hod  IX Z dejin fyziky na Slovensku       p 5f*
  Pia 8 10 2hod  F1 Teoria relativity            p 4F*  4MF*
  Pia 9 50 2hod F247 Dejiny a metodologia fyzik. pozn. 2   p 4F*  4M*  4f


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra základov fyziky a didaktiky fyziky
(KZDF)

Bellus
  Pon 9 50 2hod F108 Fyzika                  p 1MI1 1MI2
  Uto 13 10 1hod F108 Fyzika                  c 1MI1
  Str 10 40 1hod  XI Fyzika                  c 1MI2
  Str 14 50 2hod F108 Experimentalne metody skolskej fyziky  v 5FA  5MF*

Bohm
  Uto 8 10 3hod F145 Specialne praktikum sk. pokus.      l 5MF2
  Uto 10 40 3hod F145 Specialne praktikum sk. pokus.      l 5MF3
  Str 18 10 2hod F247 Prehlad zakl. pojmov           v 5FA  5MF*
  Stv 16 30 2hod  A Termodynamika a statisticka fyzika    c 3MF2 3fbf

Danisovic
  Stv 9 50 3hod F145 Specialne praktikum sk. pokus.      l 5MF1

Demkanin
  Uto 14 00 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF1
  Uto 15 40 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF2

Fulajtarova
  Uto 14 50 3hod F151 Specialne praktikum sk. pokus.      l 4MF1

Gocalova
  Uto 9 50 3hod F151 Specialne praktikum sk. pokus.      l 4FA  4FI
  Stv 9 50 3hod F147 Specialne praktikum sk. pokus.      l 5MF1
  Pia 9 00 3hod F151 Specialne praktikum sk. pokus.      l 4faa 4fbf 4f

Grnova
  Pon 11 30 2hod F218 Didakticka technika           s 3FA
  Str 9 00 3hod F151 Specialne praktikum sk. pokus.      l 4MF2
  Stv 9 00 3hod F151 Specialne praktikum sk. pokus.      l 4MF1

Hornansky
  Pon 9 50 2hod  B Vybrane kapitoly z fyziky        p 5FA  5MF*
  Uto 16 30 2hod III Riesenie fyzikalnych uloh        s 5FA  5MF2
  Str 11 30 2hod F247 Riesenie fyzikalnych uloh        s 5MF1
  Stv 9 50 2hod  X Riesenie fyzikalnych uloh        s 5MF3

Hympanova
  Pon 9 50 3hod F151 Specialne praktikum sk. pokus.      l 4MF2
  Uto 8 10 3hod F147 Specialne praktikum sk. pokus.      l 5MF2

Chalupkova
  Pon 14 00 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF2
  Uto 10 40 3hod F147 Specialne praktikum sk. pokus.      l 5MF3
  Uto 14 00 3hod F147 Specialne praktikum sk. pokus.      l 5FA  5MF*
  Stv 8 10 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF1

Janovic
  Pon 15 40 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4faa 4fbf 4f
  Uto 9 50 1hod f126 Didaktika fyziky             s 5MF3
  Uto 13 10 1hod f126 Didaktika fyziky             s 5FA  5MF*
  Str 8 10 1hod f126 Didaktika fyziky             s 5MF2

Kosinarova
  Pon 12 20 3hod  V Matematika pre fyzikov          c 1FA  1MF1
  Uto 9 50 3hod  F2 Matematika pre fyzikov          p 1FA* 1Mf3 1M
  Uto 13 10 2hod F328 Matematika pre fyzikov          c 2FA  2MF2
  Stv 11 30 3hod F328 Matematika pre fyzikov          c 1MF2
  Pia 9 00 1hod F108 Matematika pre fyzikov          p 2FA  2MF*
  Pia 11 30 2hod  IV Matematika pre fyzikov          c 2MF1
  Pia 13 10 3hod F108 Matematika pre fyzikov          c 1Mf3

Koubek
  Pon 9 00 1hod f126 Didaktika fyziky             s 5MF1
  Pon 11 30 1hod f126 Didaktika fyziky             s 5MF1
  Str 9 00 1hod f126 Didaktika fyziky             p 5FA  5MF*
  Str 11 30 1hod f126 Didaktika fyziky             s 5MF2
  Str 14 50 2hod f126 Vybrane kapitoly skolskej fyziky     v 5FA  5MF*
  Stv 9 50 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF1
  Stv 11 30 1hod f126 Didaktika fyziky             s 5MF3

Lapitkova
  Str 16 30 2hod F247 Fyz. ako zakl. prir. vzdel.       v 5FA  5MF*

Pecen
  Pon 11 30 2hod F247 Zaklady skolskeho managementu      v 5FA  5MF*
  Pon 14 00 3hod F151 Specialne praktikum sk. pokus.      l 4MF2
  Str 9 50 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF2
  Str 16 30 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4FA  4FI

Pecho
  Pon 18 10 2hod F247 Alternativne skolske systemy       v 5FA  5MF*

Pisut
  Str 9 50 2hod F108 Kvantova mechanika            p 3FE  3fa* 3f
  Pia 9 50 2hod F108 Kvantova mechanika            p 3FE  3fa* 3f
  Pia 11 30 2hod F108 Rozvijanie tvorivosti          v 5FA  5MF*

Velmovska
  Str 15 40 3hod F151 Specialne praktikum sk. pokus.      l 4MF1

Zrubakova
  Uto 12 20 3hod F113 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l
  Str 9 50 3hod F113 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l
  Stv 9 50 3hod F113 Praktikum z mechaniky a mol. fyziky   l


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Ústav fyziky
(UF)

Cernak

Cerny V.
  Uto 11 30 2hod  F1 Pocitace a realny svet          v 1i*  2i*  3i
  Uto 14 50 2hod  F1 Kmity a vlny v systemoch         p 4mmm
  Stv 13 10 2hod  F2 Termodynamika a statisticka fyzika    p 3F*  3MF* 3f
  Pia 14 00 2hod  F1 Termodynamika a statisticka fyzika    p 3F*  3MF* 3f

Jurani

Kolibiar
  Pon 8 10 2hod  T3 Numericke metody             c 3fp
  Pon 9 50 2hod  V Numericke metody             p 3FE  3fe  3f
  Uto 8 10 2hod  T3 Numericke metody             c 3FE  3fe  3f

Lucan
  Pon 14 50 2hod  H3 Multimedia                v 4*

Morva
  Pon 8 10 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2MF1
  Pon 10 40 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1
  Uto 9 50 3hod  T3 Zaklady prace s PC            c 1fzp
  Pia 11 30 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f3

Morvova
  Uto 8 10 2hod KFP Fyzikalne analyt. metody         p 3fzp
  Uto 9 50 1hod KFP Fyzikalne analyt. metody         c 3fzp
  Uto 10 40 2hod f51 Fyzika a chemia atmosfery        v 5fp
  Uto 14 00 2hod F108 Zivotne prostredie            p 1fzp

Pazma
  Pon 17 20 2hod  A Kvantova teoria             p 4F*  4MF*
  Uto 8 10 3hod F327 Teoreticka jadrova a subjadrova fyzika  p 5fjf
  Str 14 50 2hod F327 Teoreticka jadrova a subjadrova fyzika  c 5fjf

Pikna
  Stv 9 00 3hod F223 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3MF2

Sitar
  Uto 14 00 2hod F377 Det.mat.fyz.vysokych energii       v 4fjf
  Stv 9 50 2hod F377 Interakcia ziar. s latkou        v 3fjf

Szarka
  Pon 14 00 5hod F252 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf

Teplanova
  Pia 16 30 2hod VII Fyzika netradicne            v 5FA  5MF*


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra humanistiky
(KH)

Bianchi
  Stv 14 50 2hod  IV Kultura-komunikacia-konflikt       p 5f*

Gal
  Pia 11 30 2hod F328 Filozofia mysle             p 3f*  3ip* 3i

Hennelova
  Pia 8 10 2hod F247 Ucitelska psychologia          p 3f*  3ip* 3i
  Pia 11 30 2hod F247 Psychologia medziludksych vztahov    p 3f*  3ip* 3i

Kamhal
  Stv 11 30 2hod  VI Problemy analytickej filozofie      p 4F*  4M*
  Stv 13 10 2hod  VI Filozofia a logika            p 5FA  5MD  5M
  Pia 8 10 2hod F232 Problemy analytickej filozofie      p 3f*  3ip* 3i
  Pia 9 50 2hod F232 Uvod do semantiky            p 4f*  4ip* 4i

Konopka
  Pon 15 40 2hod f196 Vlny a optika              c 2f3
  Str 11 30 2hod  C Pedagogika                p 1FA* 3MD  3M

Kvasz
  Stv 11 30 2hod  X Dejiny a filozofia geometrie       p 4F*  4M*
  Stv 13 10 2hod  X Dejiny a filozofia geometrie       p 5FA  5MD  5M
  Pia 8 10 2hod  A Dejiny a filozofia geometrie       p 3f*  3ip* 3i
  Pia 9 50 2hod  A Dejiny a filozofia geometrie       p 4f*  4ip* 4i

Martincova
  Pia 8 10 2hod F328 Uvod do ekonomie             p 3f*  3ip* 3i

Nemeth
  Stv 11 30 2hod F232 Filozoficka propedeutika         p 4F*  4M*
  Stv 13 10 2hod F232 Kapitoly z etiky             p 5FA  5MD  5M
  Pia 9 50 2hod F328 Filozoficka propedeutika         p 4f*  4ip* 4i
  Pia 13 10 2hod F328 Teoria racionalneho konania       p 4f*  4ip* 4i

Rybar
  Stv 11 30 2hod F247 Uvod do Piagetovej epistemologie     p 4F*  4M*
  Stv 13 10 2hod F247 Piagetova epistemologia         p 5FA  5MD  5M
  Pia 11 30 2hod F232 Uvod do dejin ved.afil mysl.       p 3f*  3ip* 3i

Sykora P.
  Stv 11 30 2hod  II Kulturna antropologia          p 4F*  4M*
  Stv 14 50 2hod  V Postmoderna gnoza            p 5f*
  Pia 8 10 2hod III Kulturna antropologia          v 3f*  3i*  3m
  Pia 9 50 2hod III Filozoficke probl. informatiky      p 4f*  4ip* 4i

Thomasova
  Pia 9 50 2hod  IV Management                p 4f*  4ip* 4i


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra jazykov
(KJ)

Erdelyi
  Pon 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1Mf3 1MF1 1M
  Pon 14 00 2hod M121 Anglicky jazyk Z             c 1f1  1f2  1f
  Uto 9 50 2hod F232 Anglicky jazyk MP            c 1me*
  Uto 11 30 2hod VII Anglicky jazyk              c 1m1  1m2  1m
  Str 8 10 2hod F247 Anglicky jazyk Z             c 2i*  2MF* 2f
  Stv 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1mn* 1fmg
  Stv 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk Z             c 1MT1 1MT2

Fajcikova
  Pon 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 2fmf 2fzp
  Pon 9 50 2hod M125 Anglicky jazyk              c 1Mf3 1MF1 1M
  Pon 11 30 2hod F328 Anglicky jazyk MP            c 2i*
  Uto 9 50 2hod M125 Anglicky jazyk Z             c 2MT1 2MT2
  Uto 11 30 2hod F232 Anglicky jazyk              c 1m1  1m2  1m

Gombarik
  Pon 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 2mef
  Uto 8 10 2hod M121 Anglicky jazyk              c 1f1  1f2  1f
  Uto 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1me*
  Str 11 30 2hod M121 Anglicky jazyk MP            c 2mef
  Str 14 00 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 2mef
  Stv 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1i*
  Stv 11 30 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1MT1 1MT2

Ilcikova
  Pon 12 20 2hod F232 Anglicky jazyk MP            c 2i*
  Pon 14 00 2hod F232 Anglicky jazyk              c 1i*  1FE  1F
  Uto 11 30 2hod M125 Anglicky jazyk              c 1m1  1m2  1m
  Uto 13 10 2hod M125 Anglicky jazyk Z             c 1i1  1i2  1i
  Str 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 2MD  2MT*
  Str 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1fmf
  Stv 8 10 2hod M121 Anglicky jazyk MP            c 2FI  2MI*
  Stv 11 30 2hod M121 Anglicky jazyk MP            c 2FI  2MI*
  Stv 13 10 2hod  V Anglicky jazyk Z             c 2fmf 2fzp 2m

Klatikova
  Pon 12 20 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2MF1 2MF2
  Pon 14 00 2hod M125 Anglicky jazyk              c 1FE  1FI  1M
  Uto 8 10 2hod VII Anglicky jazyk              c 1f1  1f2  1f
  Str 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 2m1  2m2  2m
  Stv 8 10 2hod M125 Anglicky jazyk              c 1i*

Klima
  Uto 9 50 2hod M121 Anglicky jazyk P             c 1me*

Minarikova
  Pon 9 50 2hod M121 Anglicky jazyk              c 2mng
  Uto 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1f1  1f2  1f
  Str 8 10 2hod M121 Anglicky jazyk              c 2f1  2f2  2f
  Str 9 50 2hod M216 Anglicky jazyk              c 1mn* 1fmg
  Str 11 30 2hod M233 Slovensky jazyk pre cudzincov      c
  Stv 8 10 2hod  XI Anglicky jazyk              c 1i*

Vilasek
  Pon 13 10 1hod XII Nemecky jazyk Z             c 2i*
  Pon 17 20 2hod M125 Nemecky jazyk P             c 2i*  2MD  2M
  Uto 13 10 2hod M121 Francuzsky jazyk P            c 1f*  1i*  1m
  Uto 18 10 2hod M125 Francuzsky jazyk Z            c 2M*  2PCF 2f
  Str 8 10 2hod F232 Nemecky jazyk MP             c 2i*  2MF* 2f
  Str 14 00 1hod  IV Nemecky jazyk Z             c 2i*
  Stv 18 10 2hod M125 Francuzsky jazyk MP           c 2M*  2PCF 2f
  Pia 8 10 2hod M125 Nemecky jazyk P             c 2FI  2MI* 2f
  Pia 11 30 2hod M125 Nemecky jazyk Z             c 2MD  2MF* 2M

Zemanova
  Pon 14 00 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1FE  1FI  1M
  Uto 8 10 2hod M125 Anglicky jazyk              c 1f1  1f2  1f
  Uto 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1m1  1m2  1m
  Str 8 10 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2f1  2f2  2f
  Str 9 50 2hod M125 Anglicky jazyk              c 1fmf
  Stv 8 10 2hod III Anglicky jazyk              c 1i*


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Nezaradení ku žiadnej katedre
(NEZARADENI)

Derka
  Pon 8 10 2hod F247 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3FA  3FE
  Pon 9 50 2hod f132 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3fa* 3fjf 3f

Konopka M.
  Uto 15 40 2hod f196 Vlny a optika              c 2f1

Majernik
  Uto 11 30 2hod VIII Fyzika pre matematikov 2         c 3mim 3mm* 3m
  Stv 8 10 2hod  VI Teoreticka mechanika           c 2f2

Miazdra
  Stv 14 50 2hod f125 Mechanika a molekul. fyz.        c 1FI  1MF2

Stanek
  Pon 8 10 1hod  II Diskretna matematika           c 1i3
  Pon 9 00 1hod  II Diskretna matematika           c 1i2
  Pon 9 50 1hod  II Diskretna matematika           c 1i4
  Pon 15 40 1hod VIII Diskretna matematika           c 1i5

Tokar K.
  Uto 9 50 2hod f132 Kvantova teoria             c 4MF2
  Str 14 00 2hod f125 Teoria kondenzovanych latok       c 4ftf

Turansky
  Pon 14 00 2hod f132 Teoreticka mechanika           c 2f3
  Str 8 10 2hod f125 Kvantova mechanika            c 3fjf 3foo 3f


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | KAA | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 3.11.1997.