Rozvrhy učiteľov podľa katedier
Letný semester 2006/2007

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(KAGDM)

Balazova J.
  Pon 14 00 1hod b302 Geometria                c 3PCF
  Pon 16 30 1hod F247 Geometria                c 3PCF

Berekova H.
  Uto 9 50 1hod b446 Didaktika matematiky           p 3PCF

Bestrova
  Str 9 00 1hod VIII Didakticky seminar zo skol.mat.     c 1MI1
  Str 16 30 1hod F328 Didakticky seminar zo skol.mat.X     c 1M*
  Str 17 20 1hod F328 Didakticky seminar zo skol.mat.     c 1MD 1MF 1MT

Boda E.
  Pon 16 30 2hod XII Algebraicke variety           v 4MI 4MF 4PCF
  Uto 14 50 2hod VIII Geometria                p 3M*
  Str 9 50 2hod F109 Linearna algebra a geometria       p 1mng*
  Str 11 30 2hod M120 Algebricka geometria           p 3MD

Bohdal R.
  Uto 9 50 2hod  V Reprezentacie geometrickych objektov   p 3mpg
  Stv 10 40 1hod M217 Pocitacova geometria           c 4MD
  Stv 11 30 2hod M217 Uvod do grafiky na PC          p 1MD

Bosnyak S.
  Pon 11 30 2hod b304 Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4PCF
  Uto 9 50 2hod  C3 Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4PCF

Bozek M.
  Uto 8 10 2hod  X Diferencialna geometria         p 3MD
  Uto 9 50 1hod  X Diferencialna geometria         c 3MD
  Uto 11 30 2hod M120 Vybrane kapitoly z diferencialnej geom. v 5MD
  Uto 13 10 2hod  IV Rozmiestnovanie geometrickych utvarov  v 4ipg 4mpg
  Str 8 10 2hod F108 Geometricke transformacie        p 3iai* 3mpg 3ipg
  Pia 13 10 3hod M120 Diplomova praca             s 4mpg

Brisudova Z.

Cernanova
  Str 14 50 2hod F109 Matematicka analyza           c 1m1
  Pia 8 10 2hod  II Cvicenie z matematickej analyzy     v 1m1

Cincura J.
  Pon 11 30 2hod M126 Teoria kategorii             p 5mms
  Str 14 50 1hod  V Elementarna teoria cisel         p 1M*
  Str 15 40 1hod  V Elementarna teoria cisel         c 1M*
  Stv 9 50 2hod  F2 Matematicka analyza           p 1M*
  Stv 11 30 2hod F109 Matematicka analyza           c 1MI1 1MT

Cizmar J.
  Uto 8 10 2hod b446 Geometria                p 3PCF
  Uto 13 10 1hod M120 Seminar z DG               s 4MD
  Uto 15 40 2hod M120 Neeuklidovske geometrie         v 4MD  4MF

Darilkova K.
  Pia 11 30 2hod  II Doplnkove cvicenie z algebry a geometrie v 1mng*

Dillingerova M.
  Uto 8 10 1hod  C1 Didaktika matematiky           p 3PCF
  Uto 10 40 1hod b302 Didaktika matematiky           c 3PCF
  Uto 11 30 2hod  C3 Kapitoly z vyucovania matematiky     v 4M*  4PCF
  Pia 8 10 2hod F247 Didakticky seminar zo skol.mat.     c DRS

Draskovicova H.
  Pon 16 30 2hod  I Algebra                 p 2M*
  Uto 11 30 1hod F232 Algebra                 c 2MT
  Uto 13 10 1hod  C3 Diskretna matematika           p 2PCF
  Pia 10 40 1hod VII Algebra                 c 2MF 2MI 2Md

Duris J.
  Uto 8 10 2hod VII Diskretna matematika           c 1iai3

Ferko A.
  Uto 13 10 2hod  A Uvod do pocitacovej grafiky       p 1mpm 1m*
  Uto 16 30 2hod  IV Seminar k DP               s 4mpg
  Str 13 10 2hod  B Graficke systemy,vizualizacia,multimedia p 2i*
  Str 14 50 2hod  X Pocitacova grafika            p 5MI
  Str 16 30 2hod  I Multimedia                v 4-5ipg 4-5mpg

Folcan
  Pon 16 30 1hod b304 Didakticky seminar zo skol.mat.X     c 1PCF
  Pon 17 20 1hod b304 Didakticky seminar zo skol.mat.     c 1PCF

Gurican J.
  Pon 8 10 2hod III Matematika                p 1BI 1PCF
  Pon 11 30 2hod  XI Vybrane kapitoly z algebry        p 4mms
  Str 8 10 2hod  A Algebra                 p 1i*
  Str 13 10 2hod M126 Pocitacova algebra            p 5mms

Hostovecky A.
  Pon 13 10 1hod  IX Geometria                c 1MI1
  Uto 11 30 1hod VII Geometria                c 1MD 1MF 1MT

Huta A.
  Pon 8 10 2hod  IX Zaklady financnej a poistnej matematiky v 5M*
  Pon 9 50 2hod  IX Diferencialny pocet a dif. rovnice    p 4M*
  Str 9 50 2hod  IX Financie a uctovnictvo          p 4mpm

Chalmoviansky P.
  Str 8 10 2hod III Zlozitost geometrickych algoritmov    p 4ipg 4mpg
  Str 13 10 2hod  I Geometricke modelovanie         v 5mpg 4-5ipg
  Stv 9 50 2hod III Zlozitost geometrickych algoritmov    p 4ipg 4mpg

Jodas V.
  Pon 9 00 2hod VIII Konstruktivne vyucovanie matematiky   p 3M*

Katrinak T.
  Pon 9 50 2hod M126 Univerzalne algebry a zvazy       p 5mms
  Pon 12 20 2hod  B Algebra                 p 2m* 2mpm
  Uto 9 50 2hod M126 Linearne kodovanie            p 4mms
  Uto 13 10 2hod M126 Uvod do kodovania            p 3mms
  Str 9 50 2hod VIII Univerzalne algebry a zvazy       p 4mms

Kminiakova B.

Kohanova I.
  Pon 8 10 2hod F328 Diskretna matematika           c 1iai1

Korbas J.
  Pon 9 50 2hod  XI Algebraicka topologia          p 4mms
  Uto 11 30 2hod M126 Algebraicka topologia          p 4mms
  Str 12 20 3hod  C Linearna algebra a geometria       p 1m* 1mpm
  Pia 14 50 3hod M126 Seminar                 s DRS

Korenova L.
  Pon 11 30 2hod M115 Informacne a komunikacne technologie   s 3MD 3MT
  Uto 9 50 2hod M115 Informacne a komunikacne technologie   s 3MI
  Uto 11 30 2hod M115 Didakticky softver vo vyucovani matemati p 4M* 4PCF

Kostyrko P.
  Uto 14 00 2hod  C3 Vybrane partie z matematickej analyzy  p 4M* 4PCF
  Uto 17 20 2hod  C3 Seminar z matematiky           s 4M* 4PCF
  Str 9 00 3hod M126 Seminar                 s DRS
  Str 13 10 2hod F109 Matematicka analyza           p 2M*

Kraslanova I.
  Pon 12 20 1hod B307 Didakticky seminar zo skol.mat.     c 1PCF

Kudlickova S.
  Pon 8 10 3hod M120 Technicke kreslenie           p 2Md
  Pon 10 40 1hod M120 Technicke kreslenie           c 2Md
  Pon 16 30 2hod M120 Metody rovnobezneho premietania     v 3MF 3MI
  Uto 8 10 2hod M120 Pocitacova geometria           p 4MD
  Uto 9 50 1hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD
  Uto 10 40 1hod M120 Pocitacova geometria           c 5MD

Kupkova E.
  Uto 8 10 2hod  C3 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Pia 8 10 2hod b304 Didaktika matematiky           c 4PCF

Kvasz L.
  Str 13 10 3hod  F1 Linearna algebra a geometria       p 1mef*
  Stv 16 30 2hod  V Dejiny logiky              v 5i** 2m2 3mma 3mmm 5mma
  Pia 9 50 3hod M126 Seminar                 s DRS
  Pia 14 00 2hod  I Dejiny analyzy              v 3-5m**

Macaj M.
  Pon 10 40 2hod  B Algebra                 v 2i*
  Pon 13 10 1hod  IV Algebra                 c 2i*
  Str 11 30 2hod M126 Teoria poli               p 3mms
  Str 15 40 2hod  F2 Algebra                 c 1i3
  Stv 16 30 2hod  IV Teoria,algoritmy a aplikacie grafov   v 5PCF 5MD 5MF

Marcisova T.
  Uto 16 30 1hod  C3 Elementarna teoria cisel         p 1PCF
  Uto 17 20 1hod  C2 Elementarna teoria cisel         c 1PCF
  Uto 18 10 1hod  C2 Algebra                 c 2PCF
  Stv 16 30 2hod  C3 Algebra                 p 2PCF
  Stv 18 10 1hod  C3 Elementarna teoria cisel         c 1PCF

Niepel M.
  Str 8 10 2hod f125 Matematika                c 1iai5
  Str 16 30 2hod  V Algebra                 c 1i1
  Stv 9 00 2hod VIII Algebra                 c 1i2
  Stv 11 30 2hod III Matematika                c 1iai3

Novotny Peter
  Uto 11 30 2hod F328 Cvicenie z linearnej algebry a geometrie c 1m1 1mpm
  Str 16 30 2hod F109 Linearna algebra a geometria       c 1m1

Palaj V.
  Pon 8 10 1hod  IV Geometria                c 3MD 3MF 3MT
  Pon 10 40 1hod VIII Geometria                c 3MI

Pemova M.
  Str 8 10 1hod VII Didakticky seminar z deskriptivnej geome c 2Md
  Pia 9 50 2hod  XI Zobrazovacie metody           c 1MD
  Pia 11 30 1hod  XI Didakticky seminar z deskriptivnej geome c 1MD

Pilnikova J.
  Pon 10 40 1hod b302 Geometria                c 1PCF
  Pon 13 10 2hod  C3 Geometria                p 1PCF
  Str 9 50 1hod B307 Geometria                c 1PCF

Polan M.
  Uto 14 50 2hod  II Reprezentacie geometrickych objektov   p 3iai1

Polednova M.
  Uto 13 10 2hod b446 Geometria                p 2PCF
  Uto 14 50 2hod  KG Modely Lobacevskeho roviny        s 2Md
  Str 14 50 1hod XII Geometria                c 2MF 2Md
  Str 15 40 1hod XII Geometria                c 2MI 2MT
  Stv 14 50 1hod b404 Geometria                c 2PCF

Regecova M.
  Pon 13 10 1hod  VI Didakticky seminar zo skol.mat.X     c 2M*
  Uto 11 30 1hod b231 Didakticky seminar zo skol.mat.     c 2PCF
  Uto 14 00 1hod  X Didakticky seminar zo skol.mat.     c 2MF 2Md
  Uto 14 50 1hod  C2 Didakticky seminar zo skol.mat.X     c 2PCF
  Uto 15 40 1hod  C3 Didakticky seminar zo skol.mat.     c 2PCF
  Str 14 50 1hod VII Didakticky seminar zo skol.mat.     c 2MI 2MT

Rosa V.
  Pon 9 50 2hod B307 Hodnotenie a klasifikacia ako sucast... p 5M* 5PCF

Sandanusova M.

Sklenarikova Z.
  Pon 9 50 2hod  X Zobrazovacie metody           p 1MD
  Stv 8 10 3hod M120 Zobrazovacie metody           p 2Md
  Stv 11 30 2hod M120 Nelinearne zobrazovacie metody      v 3MD

Slavickova M.
  Uto 11 30 2hod  V Matematicka analyza           c 1mng1
  Str 8 10 2hod  XI Matematicka analyza           c 2MI  2MT

Sleziak M.
  Pon 8 10 2hod M126 Teoria cisel               p 5mms
  Pon 10 40 1hod F109 Algebra                 c 2m1
  Pon 11 30 1hod F108 Algebra                 c 2m2 2mpm
  Str 16 30 2hod XII Linearna algebra a geometria       c 1m3 1mpm
  Pia 9 00 1hod b404 Diskretna matematika           c 2PCF
  Pia 9 50 1hod b404 Diskretna matematika           c 2PCF

Solcan S.
  Pon 11 30 2hod M120 Projektivna geometria          p 1MD
  Pon 13 10 1hod M120 Projektivna geometria          c 1MD
  Uto 9 50 2hod F232 Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 4MD
  Str 8 10 2hod M120 Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 4MD
  Str 9 50 2hod  XI Geometria                p 2M*
  Stv 16 30 2hod  XI Projektivna geometria          v 3M* 3PCF

Tison M.
  Pon 11 30 2hod  A Zobrazovacie metody           c 2Md
  Stv 9 50 1hod  I Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 3MD

Tomanova J.
  Uto 14 50 2hod M126 Kombinatorika              p 3mms
  Uto 17 20 1hod  II Diskretna matematika           c 3MD 3MF 3MT
  Str 8 10 1hod  VI Diskretna matematika           p 3MD 3MF 3MT
  Str 11 30 1hod  II Diskretna matematika           c 1m1 1m2
  Stv 11 30 2hod  B Diskretna matematika           v 1mpm 1m* 1mef*
  Pia 9 00 1hod  I Diskretna matematika           c 1mpm 1m3
  Pia 10 40 2hod  I Vybrane partie z teoretickej aritmetiky v 3MI 3PCF

Toth Zs.
  Uto 16 30 2hod  KG Diplomovy seminar            s 4ipg

Trencansky I.
  Uto 10 40 1hod KAGDM Didaktika deskriptivnej geometrie    p 3MD
  Uto 11 30 1hod KAGDM Didaktika deskriptivnej geometrie    c 3MD
  Str 9 50 2hod M120 Didaktika deskriptivnej geometrie    s 4MD
  Stv 8 10 2hod KAGDM Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 3MD

Uhercikova V.
  Pon 9 50 2hod  C3 Netradicne metody vo vyuc.matematiky   p 4M* 4PCF
  Uto 13 10 1hod III Didaktika matematiky           c 3MD 3MF 3MT
  Str 9 00 1hod VII Didaktika matematiky           p 3M*
  Str 12 20 1hod  II Didaktika matematiky           c 3MI
  Str 16 30 2hod III Didaktika matematiky           c 4M*

Vankus P.
  Pon 9 00 2hod b231 Matematicka analyza           c 1PCF
  Uto 9 50 2hod b231 Matematicka analyza           c 1PCF

Visnyai T.
  Uto 8 10 2hod  VI Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4MI
  Stv 8 10 2hod  X Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4MD 4MF
  Stv 10 40 2hod F108 Matematicka analyza           c 2MF 2Md
  Pia 8 10 2hod III Matematicka analyza           c 1MD 1MF

Zahradnik P.
  Pon 9 00 1hod F108 Linearna algebra a geometria       p 1mng2
  Str 13 10 1hod VII Linearna algebra a geometria       c 1mng1

Zatko V.
  Pon 11 30 2hod  I9 Seminar z numerickej geometrie      s DRS
  Str 9 50 2hod F108 Reprezentacie geometrickych objektov   p 3iai* 3ipg 3mpg
  Str 13 10 2hod F108 Geometria                p 1M*
  Pia 9 50 1hod F247 Seminar z geometrie           c DRS

Zlatos P.
  Uto 8 10 2hod M126 Teoria mnozin a matematicka logika    p 3mma 3mms
  Str 15 40 3hod  F1 Algebra a geometria           p 1f*


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Bartosova D.
  Pon 8 10 1hod VII Ekonomia                 c 1mng2
  Pon 9 00 1hod VII Ekonomia                 c 1mef2
  Pon 11 30 1hod  X Ekonomia                 c 1mng1
  Uto 8 10 1hod  V Ekonomia                 c 1mpm
  Uto 9 00 1hod  V Ekonomia                 c 1mef1

Boda J.
  Uto 8 10 2hod  F1 Makroekonomia              p 3mef*
  Str 8 10 2hod  F1 Ekonomia                 p 1mef* 1mng* 1mpm
  Stv 8 10 2hod  F1 Makroekonomia              p 3mef*

Brunovsky P.
  Uto 9 50 2hod F108 Diferencne a diferencialne rovnice    p 3mef*
  Str 8 10 2hod F109 Stochasticke metody operacnej analyzy  p 4mef*

Csajkova A.
  Pon 16 30 3hod  C Podnikove financie            p 2mef*

Fidrmuc J.
  Pon 16 30 2hod F108 Seminar z ekonomie            s 5mef

Fila M.

Grendar M.
  Pon 11 30 2hod III Specialna ekonometria          p 4mef*

Guba P.
  Pia 11 30 2hod XII Geodynamika               v 5PCF
  Pia 14 00 2hod XII Fraktaly a chaos v geologii a geofyzike v 3PCF

Gunis R.
  Pon 8 10 2hod  C Financne modelovanie           v 3mef* 4mef*

Halicka M.
  Uto 9 50 2hod  VI DEA modely                p 4mef*
  Str 9 50 2hod F232 Linearne programovanie          p 4mef*

Honschova E.
  Pia 9 50 2hod  IV Pravdepodobnost a statistika       c 2mng3
  Pia 11 30 2hod  IX Pravdepodobnost a statistika       c 2mng1

Hagara E.
  Pon 18 10 2hod F108 Seminar z ekonomie            s 5mef

Hamala M.
  Uto 14 00 2hod M201 Optimalizacne metody           v 3it1
  Uto 15 40 2hod M201 Optimalizacne metody           v 3it1
  Stv 9 50 2hod XII Nelinearne programovanie         v 4mef*
  Stv 11 30 2hod XII Nelinearne programovanie         v 4mef*

Harman R.
  Uto 8 10 2hod M217 Simulacne metody             p 4mps
  Uto 14 50 2hod M217 Pocitacova statistika          p 3mpm
  Stv 13 10 2hod  X Pravdepodobnost a statistika       c 2mef3
  Pia 8 10 2hod XII Pravdepodobnost a statistika       c 2mef2
  Pia 11 30 2hod VIII Pravdepodobnost a statistika       c 2mng2

Hrinak M.
  Pon 16 30 2hod  II Metody riesenia matematickych uloh    v 1m*
  Pon 18 10 2hod  II Metody riesenia matematickych uloh    v 1m*

Jankova K.
  Pon 9 50 2hod  VI Markovove procesy            p 4mps
  Str 8 10 2hod M216 Sekvencne metody             p 4mps
  Stv 11 30 2hod  A Pravdepodobnost a statistika       p 2m*
  Stv 14 00 2hod b446 Pravdepodobnost a statistika       p 3PCF

Jurca P.
  Pon 16 30 2hod  V Matematicka analyza           c 1mef2
  Uto 16 30 2hod  C Cvicenie z matematickej analyzy     v 1mef2

Katina S.
  Pon 8 10 2hod XII Pravo a uctovnictvo poistovni      v 1mpm
 		    (Financie a uctovnictvo)          4mpm
  Pon 9 50 2hod M216 Biostatistika pre antropologov      p 4PCF
  Stv 8 10 2hod XII Aplikacie matematickej statistiky v medi p 5mpm 5mps

Kilianova S.
  Stv 9 50 2hod  IX Financna matematika           c 3mef1
  Stv 11 30 2hod  IX Financna matematika           c 3mef2

Kollar M.
  Uto 14 50 2hod F109 Cvicenie z matematickej analyzy     v 1mef1
  Str 14 50 2hod F328 Cvicenie z matematickej analyzy     v 2mef2
  Stv 14 50 2hod  XI Cvicenie z matematickej analyzy     v 2mef1
  Pia 8 10 2hod  IV Matematicka analyza           c 2mef1
  Pia 9 50 2hod  V Matematicka analyza           c 1mef1
  Pia 11 30 2hod  IV Matematicka analyza           c 2mef2

Kossaczka L.
  Str 14 50 2hod F108 Matematicka analyza           c 1m3 1mpm
  Pia 9 50 2hod  II Cvicenie z matematickej analyzy     v 1m3 1mpm

Krajcovic D.
  Pon 9 50 2hod  A Maticovy pocet              p 2mef*
  Stv 9 50 2hod  XI Cvicenie z algebry a geometrie      v 1mef2
  Pia 8 10 2hod  V Linearna algebra a geometria       c 1mef1
  Pia 11 30 2hod  V Cvicenie z algebry a geometrie      v 1mef1

Laca

Luptacik M.
  Pia 11 30 2hod F109 Seminar z ekonomie            v 4mef*

Macutek J.
  Uto 9 50 2hod F328 Matematicka statistika          p 3mng*
  Uto 13 10 2hod M216 Diskretne rozdelenia pravdepodobnosti  p 5mpm 5mps
  Str 9 50 2hod  F2 Matematicka statistika          p 3mng*
  Str 14 50 3hod M216 Statisticke vypocty           v 2iai*

Melichercik I.
  Uto 13 10 2hod  C Financna matematika           p 3mef*

Nather O.
  Uto 9 00 1hod VIII Pravdepodobnostne modely v poistovnictve c 3mpm
  Uto 9 50 2hod  II Teoria pravdepodobnosti         p 3mpm 3mps
  Uto 11 30 1hod III Pravdepodobnost a matematicka statistika c 3MI
  Uto 12 20 1hod III Pravdepodobnost a matematicka statistika c 3MD 3MF 3MT
  Str 9 50 2hod XII Pravdepodobnost a matematicka statistika p 3M*
  Str 11 30 2hod XII Pravdepodobnostne modely v poistovnictve p 3-4mpm 3-4mps

Odrobina I.
  Uto 11 30 2hod M208 Databazy-SQL               v 4mef*

Palenik V.
  Pia 8 10 2hod F109 Hospodarska politika Europskej unie   v 5mef
  Pia 9 50 2hod F109 Seminar z ekonomie            v 4mef*

Pastor K.
  Pon 12 20 2hod  X Analyza casovych radov          p 3mng*
  Str 8 10 2hod M217 Analyza dat na pocitaci         p 2mpm 3mpm
  Str 14 00 2hod G111 Demograficka statistika         p 2mpm 3PCF
  Str 15 40 1hod G111 Demograficka statistika         c 2mpm 3PCF
  Stv 14 50 2hod  IV Mikroekonomicke modely          p 4mpm

Pazman A.
  Pon 9 50 2hod XII Seminar matematickej statistiky     s DRS  FMFI
  Uto 11 30 2hod XII Regresne modely             p 4mps
  Str 11 30 2hod  A Pravdepodobnost a statistika       p 2m*

Pekar J.
  Str 8 10 2hod  F2 Uvod do teorie hier           p 2mef*
  Str 11 30 2hod  F2 Teoria hier               p 3mng*
  Stv 8 10 2hod  XI Priemyselna organizacia         p 4mef*
  Stv 14 00 2hod  C Experimentalna ekonomia         v 3mef* 3mng*

Potocky R.
  Uto 9 50 2hod XII Viacrozmerne statisticke analyzy     p 4mps
  Uto 13 10 2hod  II Matematicka statistika          p 3mpm 3mps
  Str 9 50 2hod  X Financna matematika           p 2mpm
  Str 13 10 2hod XII Poistna matematika            p 3mpm
  Stv 9 00 2hod F232 Rozdelovanie v poistovnictve       s DRS
  Stv 10 40 2hod VIII Matematicka statistika          p 3mpm 3mps

Quittner P.
  Uto 14 00 2hod  VI Funkcionalna analyza           p 3mma 3mmm
  Uto 15 40 2hod  VI Funkcionalna analyza           c 3mma 3mmm
  Stv 8 10 2hod  IV Variacne metody             p 4mma 4mmm
  Stv 9 50 1hod  IV Variacne metody             c 4mma 4mmm

Rublik F.
  Uto 16 30 2hod XII Seminar matematickej statistiky     s 5mps
  Stv 12 20 2hod M216 Neparametricke metody           DRS

Sevcovic D.
  Pon 9 50 2hod  C Financne derivaty            p 4mef* 5mma
  Pon 11 30 2hod  C Matematicka analyza           p 2mef*
  Pia 9 50 2hod  C Matematicka analyza           p 2mef*

Somorcik J.
  Str 9 50 2hod M216 Poistna matematika            c 3mpm
  Str 14 00 2hod  IX Pravdepodobnost a statistika       c 2mef1
  Pia 8 10 2hod  XI Pravdepodobnost a statistika       c 2m1
  Pia 9 50 2hod F108 Pravdepodobnost a statistika       c 2m2  2mpm

Stehlik M.
  Stv 16 30 2hod XII Dochodkove poistenie a penzijne fondy  v 3mpm 5mpm

Stehlikova B.
  Uto 14 50 2hod F108 Ekonometria               c 3mef1
  Uto 16 30 2hod F108 Ekonometria               c 3mef2
  Str 9 50 2hod M208 Financne derivaty            c 4mef2 5mma
  Stv 13 10 2hod M208 Financne derivaty            c 4mef*

Stulajter F.
  Pon 11 30 2hod  VI Nahodne procesy             p 4mps
  Uto 11 30 2hod  XI Statistika nahodnych procesov      p 5mps

Szolgayova J.
  Uto 14 50 2hod  XI Diferencne a diferencialne rovnice    c 3mef2
  Stv 12 20 2hod VII Diferencne a diferencialne rovnice    c 3mef1

Trnovska M.
  Pon 9 50 2hod  I Linearna algebra a geometria       c 1mef2
  Uto 13 10 1hod  I Diskretna matematika           c 1mef*

Varinsky D.
  Pon 18 10 2hod VIII Financna matematika           c 2mpm
  Str 18 10 2hod  II Ekonometria               c 4mng

Witkovsky
  Stv 17 20 2hod  C Ekonometria               p 3mef* 4mng

Zakopcan M.
  Uto 14 50 2hod  X Cvicenie z matematickej analyzy     v 2mef3
  Stv 8 10 2hod  F2 Matematicka analyza           c 2mef3

Zeman J.
  Str 16 30 2hod  II Medzinarodna makroekonomia        v 5mef

Zivcak
  Pon 17 20 1hod   Pravdepodobnost a statistika       c 1PCF
  Pon 18 10 1hod   Pravdepodobnost a statistika       c 1PCF
  Str 8 10 2hod XII Doplnkove cvicenie z matem. statistiky  c 3mng*


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babusikova J.
  Str 8 10 2hod  C Numericke metody             c 2mng*
  Str 9 50 2hod  C Numericke metody             p 2mng*
  Stv 12 20 2hod M224 Praca s modernym softwarom v num.matem. p 4mna

Bodok S.
  Uto 13 10 2hod  IX Doplnkove cvicenie z mat. analyzy    v 1mng1

Businska T.
  Uto 11 30 2hod  I Cvicenie z linearnej algebry a geometrie v 1m2 1m3
  Uto 14 50 2hod  C Maticovy pocet              p 2m* 2mpm
  Str 9 50 2hod  IV Metody riesenia sustav s riedkymi matica p 4mna
  Str 14 50 2hod  XI Linearna algebra a geometria       c 1m2
  Stv 14 00 1hod  IV Maticovy pocet              c 2m2 2mpm
  Stv 16 30 1hod  VI Maticovy pocet              c 2m1

Demetrian M.
  Pon 8 10 2hod  VI Matematika                c 2f1
  Pon 12 20 2hod F247 Matematicka analyza           c 1i2
  Pon 16 30 2hod  C3 Vybrane kapitoly z matematiky      p 3PCF
  Pon 18 10 1hod  C3 Vybrane partie z matematickej analyzy  c 3PCF
  Str 8 10 2hod  X Matematika                c 2f2
  Stv 13 10 2hod  II Doplnkove cvicenie z matemat. analyzy  v 2mng2

Feckan M.
  Pon 9 00 2hod  IV Nelinearna analyza a diferencialna top. p 4mma
  Pon 10 40 1hod  IV Nelinearna analyza a diferencialna top. c 4mma
  Stv 13 10 2hod  V Seminar z nelinearnej FA         p 4mma

Filo J.
  Uto 14 50 2hod M109 Modely prudenia tekutin         p 4mmm
  Str 11 30 2hod F108 Klasicke metody riesenia PDR       p 3mma 3mmm 3mna
  Stv 14 00 2hod M109 Modelovanie a PDR            s DRS

Gera Milan
  Pon 11 30 3hod VIII Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. p 2fmf

Gyurki S.
  Pon 8 10 2hod M223 Doplnkove cvicenie z matematickej analyz v 2mng1
  Pon 12 20 2hod M223 Doplnkove cvicenie z matematickej analyz v 2mng3

Chocholaty P.
  Uto 9 50 2hod M223 Diferencne metody riesenia DR      p 3mna
  Uto 13 10 2hod M109 Numericke metody riesenia DR       v 4mma 4mna
  Str 14 50 1hod M223 Numericka matematika           p 2m*
  Str 15 40 1hod M223 Numericka matematika           c 2m*
  Stv 9 50 3hod  V Numericke metody             p 4mng
  Stv 12 20 1hod  V Numericke metody             c 4mng
  Stv 14 50 2hod M223 Risenie okrajovych uloh met. pres. podm. v 4mna

Jaros F.
  Str 9 00 2hod  C2 Matematika                p 1GeKa
  Str 13 10 2hod  VI Matematicka analyza           c 2m1
  Str 16 30 2hod F108 Matematicka analyza           c 2m2 2mpm
  Stv 14 50 2hod  VI Cvicenie z matematickej analyzy     v 2m2 2mpm
  Stv 17 20 2hod  VI Cvicenie z matematickej analyzy     v 2m1

Jaros J.
  Uto 9 30 2hod M109 Netradicne aplikacie matem. analyzy   v 4mma
  Uto 11 30 2hod  II Biomatematika              p 3m**
  Str 9 50 2hod III Obycajne diferencialne rovnice      p 3mma 3mmm
  Str 15 40 3hod VIII Parcialne diferencialne rovnice     p 4mng
  Stv 9 00 3hod  B Matematicka analyza           p 2m* 2mpm

Jurik T.
  Pon 9 50 2hod M208 Software Mathematica           v 1m3 1mpm
  Pon 11 30 2hod M208 Software Mathematica           v 1m1 1m2

Kacur J.
  Str 11 30 2hod  IV Riesenie niektorych inverznych uloh prax v 4mna
  Stv 12 20 2hod M223 Variacne metody riesenia DR       p 3mna
  Pia 13 10 2hod M223 Variacne metody riesenia DR       p 4mna
  Pia 14 50 2hod M223 Metoda konecnych prvkov         p 4mna
  Pia 16 30 2hod M223 Metoda konecnych prvkov         p 4mna

Klestincova L.
  Str 8 10 2hod  IX Parcialne diferencialne rovnice     c 4mma
  Stv 10 40 2hod M223 Klasicke metody riesenia PDR       c 3mma 3mmm 3mna

Kubacek Z.
  Pon 9 00 2hod  B Matematicka analyza           p 1i*
  Pon 12 20 2hod  F1 Matematicka analyza           p 1mef*
  Uto 11 30 2hod  B Matematicka analyza           p 1mef*
  Stv 9 00 2hod  C Matematicka analyza           p 2mng*
  Stv 10 40 1hod  C Matematicka analyza           c 2mng*

Kupka I.
  Pon 8 10 2hod b446 Matematicka analyza           p 2PCF
  Uto 11 30 2hod  C Nelinearna a stochasticka optimalizacia p 3mng*
  Uto 14 50 2hod b446 Matematicka analyza           p 1PCF
  Stv 10 40 2hod G111 Matematicka analyza           c 2PCF

Medved M.
  Uto 13 10 2hod  F1 Diferencialne rovnice          p 2mng*
  Pia 10 40 2hod M109 Seminar o ODR              s DRS

Mozer J.
  Str 11 30 2hod  F1 Matematika                p 2f*
  Stv 12 20 2hod  F1 Matematika                p 2f*

Plesnik J.
  Uto 8 10 2hod  A Algoritmy na sietach           c 4mef*
  Str 9 50 2hod M223 Grafove algoritmy            p 3mms 3mna
  Str 11 30 2hod  B Algoritmy na sietach           p 4mef* 4mng

Remesikova M.
  Stv 14 00 1hod M224 Jazyk C a zaklady paralelneho programova p 4mna

Rostas K.
  Uto 8 10 2hod  C Matematicka analyza            c 1m2
  Uto 11 30 2hod  F1 Matematicka analyza            c 1mng2
  Uto 13 10 2hod F108 Doplnkove cvicenie z matematickej analyzy v 1mng2
  Str 13 10 1hod  IV Parcialne diferencialne rovnice      c 4mng
  Stv 12 20 2hod  IV Obycajne diferencialne rovnice      c 3mma 3mmm
  Pia 8 10 2hod  C Cvicenie z matematickej analyzy      v 1m2

Svana P.
  Uto 13 10 2hod  C2 Matematika                p 1PCF
  Stv 15 40 2hod  C Poistna matematika            p 3mng*
  Stv 17 20 2hod VIII Obchodna grafika             v 3mng*
  Pia 8 10 1hod b446 Matematika pre nematematicke odbory   p 1PCF
  Pia 9 00 1hod b446 Matematika pre nematematicke odbory   c 1PCF

Toma V.
  Str 14 00 2hod VIII Diplomovy seminar            s 4mng
  Stv 8 10 2hod M223 Aplikovana funkcionalna analyza     p 4mng
  Stv 12 20 2hod M109 Diplomovy seminar            s 5mng
  Pia 8 10 2hod  B Linearne programovanie          p 2mng*

Turansky R.
  Stv 15 40 2hod b404 Matematika                c 1PCF

Valasek J.
  Pon 11 30 2hod b446 Vybrane partie z matematickej analyzy  p 5M* 5PCF
  Uto 9 50 3hod  F2 Matematika                p 1f*
  Str 10 40 3hod F247 Matematika                c 1f2
  Stv 11 30 2hod  F2 Matematika                p 1f*

Valkova A.
  Uto 9 00 3hod  IX Numericka matematika           p 3iai* 3it1
  Uto 11 30 1hod M109 Numericka matematika           c 4-5i*
  Uto 13 10 1hod VIII Numericka matematika           p 2m*
  Uto 14 00 1hod VIII Numericka matematika           c 2m*
  Pia 9 50 2hod  B Numericke metody             c 2mng*
  Pia 11 30 2hod  B Numericke metody             c 2mng3

Vencko J.
  Pon 9 50 2hod F108 Matematicka analyza           p 1mng*
  Pon 12 20 2hod F108 Matematicka analyza           p 1mng*
  Uto 9 50 2hod  C Matematicka analyza           p 1m*  1mpm
  Stv 9 50 2hod  A Matematicka analyza           p 1m*  1mpm

Viszus E.
  Pon 8 10 2hod  XI Matematika                p 3f*
  Pon 11 30 3hod F328 Matematika                p 3f*
  Uto 16 30 2hod  V Teoria miery a integralu         p 2m*
  Uto 18 10 1hod  V Teoria miery a integralu         c 2m*
  Str 8 10 2hod  IV Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. p 1fmf
  Stv 10 40 2hod  IV Parcialne diferencialne rovnice     p 4mma


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra informatiky
(KI)

Bebjak A.
  Uto 12 20 1hod M217 Projekt                 s 4mim
  Uto 13 10 2hod XII Pocitacove siete             p 5mim
  Str 9 00 3hod  B Pocitacove siete             p 2i*
  Str 14 00 3hod  IV Databazove systemy            p 4mim

Cervenka R.
  Pon 8 10 3hod  II Objektove softwarove inzinierstvo    p 4ips 5ips

Demeter M.
  Pon 16 30 2hod M217 Principy tvorby softveru         l 3ips
  Pon 18 10 2hod M217 Principy tvorby softveru         l 3iai1

Duris P.
  Str 14 50 2hod III Diplomovy seminar            s 4ips 4ita
  Stv 9 50 3hod VII Vypoctova zlozitost           p 3it1 4-5itm

Dvorakova J.
  Str 17 20 1hod M218 Rocnikovy projekt            s 2i1
  Stv 15 40 2hod M218 Kompilatory               l 4-5ips

Forisek M.
  Str 18 10 1hod M218 Rocnikovy projekt            s 2i1
  Str 19 00 1hod M218 Rocnikovy projekt            s 2i*
  Stv 14 50 1hod F109 Formalne jazyky a automaty        c 2i2
  Pia 13 10 2hod  H6 Rychlostne programovanie         c 2i* 3i*

Gazi
  Stv 12 20 1hod F108 Vypoctova zlozitost           c 3it1

Hegedus T.
  Uto 13 10 3hod  V Vyhladavanie v texte           v 4ita
  Str 18 10 1hod M217 Rocnikovy projekt            s 2i2
  Stv 15 40 2hod  IX Uvod do kombinatoriky a teorie grafov  c 2i2

Janacek J.
  Uto 10 40 2hod F109 Systemove programovanie         p 1i*

Katreniakova J.
  Str 17 20 1hod M218 Rocnikovy projekt            s 2i2

Kemenova
  Uto 8 10 2hod  IV Diskretna matematika           c 1iai4

Kosinar P.
  Str 9 50 2hod M218 Systemove programovanie         l 1i*

Koutny V.
  Pon 17 20 1hod  VI Operacne systemy             c 2i2
  Pon 18 10 1hod  VI Operacne systemy             c 2i1

Kralovic Ra
  Str 9 00 3hod  VI Teoria algoritmov            v 4ita
  Pia 13 10 2hod  II Proseminar z informatiky         s 4-5ita

Kulich
  Pia 10 40 2hod  X Uvod do kombinatoriky a teorie grafov  c 1i3

Lukotka
  Pon 10 40 2hod  V Uvod do kombinatoriky a teorie grafov  c 1i1

Macajova E.
  Uto 9 50 2hod M218 Tvorba interaktivnych internetovych apli l 4ips
  Str 9 50 2hod  A Diskretna matematika           p 1iai*
  Stv 11 30 2hod  X Diskretna matematika           c 1iai2

Macko M.
  Pon 9 50 2hod VII Diskretna matematika           c 1iai6 2iai*

Mederly Pavol
  Uto 8 10 3hod F109 Principy tvorby softveru         p 3iai* 3ips

Neurath P.
  Uto 15 40 2hod III Manazment softverovych projektov     p 4ips 5ips

Olejar D.
  Uto 12 20 3hod F109 Uvod do informacnej bezpecnosti     p 3iai1 3ips
  Str 8 10 2hod  V Teoria kodovania a kryptologia      p 4itm 5itm
  Str 11 30 2hod  V Teoria kodovania a kryptologia      p 4itm 5itm
  Stv 10 40 3hod  II Kombinatoricka analyza          p 2i*

Ostertag R.
  Str 11 30 2hod F109 Tvorba interaktivnych internetovych apl. p 3-5ips
  Str 14 50 3hod  C Operacne systemy             p 2i*

Pardubska D.
  Str 16 30 3hod  IV Teoria zlozitosti            p 4mim
  Stv 9 00 2hod KZVI Diplomovy seminar            s 4FI 4MI
  Pia 13 10 2hod III Teoria a metodologia informatiky     p 5ita iDRS

Pastorova M.
  Uto 9 50 2hod VIII Biologicky motivovana teoria jazykov   p 4-5itm
  Uto 11 30 1hod M217 Projekt                 s 4mim
  Str 17 20 1hod M217 Rocnikovy projekt            s 2i2
  Stv 14 00 2hod VII Biologicky motivovana teoria jazykov   v 4-5itm

Plachetka T.
  Str 18 10 1hod M218 Rocnikovy projekt            s 2i2
  Stv 10 40 2hod F232 Paralelne vedecke vypocty        p 4ita
  Stv 12 20 1hod F232 Paralelne vedecke vypocty        c 4ita
  Stv 13 10 2hod  B Databazy                 c 2i* 2iai1-4

Privara I.
  Uto 15 40 3hod  B Uvod do teorie programovania       p 2i*

Prochazka J.
  Uto 11 30 2hod VIII Symbolicke vypocty            v 4-5ips 4-5itm
  Stv 9 50 1hod  VI Symbolicke vypocty            v 4-5ips 4-5itm
  Stv 10 40 1hod  VI Symbolicke vypocty            c 4-5ips 4-5itm

Rovan B.
  Pon 8 10 3hod F109 Formalne jazyky a automaty        p 2i*
  Str 9 50 2hod  V Vybrane partie z teorie jazykov     v 4-5itm
  Stv 8 10 2hod VII Vybrane partie z teorie jazykov     v 4-5itm
  Pia 8 10 2hod  VI Informatika a spolocnost         p 2iMGR
  Pia 11 30 2hod M213 Seminar z TI               s iDRS

Skoviera M.
  Pon 9 00 2hod  V Kombinatoricke struktury         v 4-5itm
  Pon 12 20 2hod  V Kombinatoricke struktury         v 4-5itm
  Uto 9 00 2hod  B Uvod do kombinatoriky a teorie grafov  p 1i*
  Str 14 50 2hod  II Diplomovy seminar            s 4ips 4itm
  Stv 9 50 2hod M213 Seminar z TG               s iDRS

Stanek M.
  Uto 11 30 2hod  IX Kryptologia               p 3it1
  Stv 8 10 2hod F328 Kryptologia               p 3it1
  Stv 9 50 1hod  II Kombinatoricka analyza          c 2i*

Sturc J.
  Uto 13 10 3hod  B Databazy                 p 2i*
  Stv 13 10 3hod III Kompilatory               p 4mim 4-5ips

Suster B.
  Uto 15 40 2hod  I Bakalarsky seminar            s 3iui 3ipg
  Str 9 50 2hod VII Bakalarsky seminar            s 3it1 3ips
  Str 11 30 2hod III Uvod do kombinatoriky a teorie grafov  c 1i2
  Stv 14 00 2hod  IX Grafove struktury a algoritmy      p 5mng

Toman E.
  Pon 10 40 2hod  II Enumeracia diskretnych struktur     v 4-5itm
  Uto 14 00 2hod VII Enumeracia diskretnych struktur     v 4-5itm
  Stv 8 10 2hod  II Matematicka logika            p 3iui 4itm
  Stv 11 30 2hod  VI Matematicka logika            p 3iui 4itm

Vasilova
  Str 9 00 1hod M218 Tvorba webovskych aplikacii       l 3ips

Withalm J.
  Pon 12 20 2hod  II IT Quality management          v 4-5ips

Zathurecky M.
  Stv 13 10 1hod  IX Formalne jazyky a automaty        c 2i1


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

Agoston
  Uto 8 10 2hod  H6 Programovanie v C            c 1m3
  Str 18 10 2hod  H6 Programovanie v C            c 1m2

Balaz M.
  Str 13 10 2hod F248 Logicke programovanie ASP        c 4-5iui
  Stv 8 10 2hod F248 Programovacie paradigmy         c 2iai3 2iai4
  Stv 11 30 2hod  I9 Logicke programovanie ASP        p 4-5iui
  Stv 13 10 2hod F248 Programovacie paradigmy         c 2iai5

Benuskova L.

Blaho A.
  Uto 14 50 2hod  A Programovanie              p 1i*

Blazsovits G.
  Uto 9 50 2hod  H6 Programovanie v C            c 1mef1
  Stv 11 30 2hod  H6 Programovanie v C            c 1mng2

Borovansky P.
  Pon 16 30 2hod F248 Programovanie v Prologu         c 4iui
		    (Logicke programovanie C)         4itp
  Uto 18 10 2hod  F1 Programovacie paradigmy         p 2iai*
  Str 11 30 2hod F248 Programovacie paradigmy         c 2iai1
  Stv 14 50 2hod  H3 Programovanie v Jave           c 3PCF 3BI 3MI
  Pia 17 20 2hod  UI Programovanie v Prologu         p 4iui
		    (Logicke programovanie C)         4itp

Borovsky P.
  Uto 11 30 2hod  IV Proceduralne modelovanie        v 4ipg 4mmpg 4mpg

Cervenansky M.
  Pon 11 30 2hod  H6 Programovanie v C            c 1mpm
  Str 16 30 2hod  H6 Programovanie v C            c 1mef2

Cunderlik T.
  Uto 18 10 2hod  IV Zakladne pojmy z bank.a poist.pre neprof v 4ipg 4mpg

Durikovic R.
  Pon 9 50 2hod III Aplikacie pocitacovej grafiky a videnia p 3ipg
  Pon 16 30 2hod III Automaticke a interaktivne projektovanie v 4ipg 4mmpg 4mpg
  Pon 18 10 2hod III Automaticke a interaktivne projektovanie c 4ipg 4mmpg 4mpg

Farkas I.
  Pon 8 10 2hod  I9 Neuronove siete             v 3iai* 3-5iui
  Uto 12 20 2hod  I9 Neuropocitanie              v 4i** KV
  Str 8 10 2hod F248 Neuronove siete             s 3iai* 3-5iui 3it1 2i*
  Str 13 10 2hod  I9 Neuropocitanie              s 4i** KV
  St4 17 20 3hod  I8 Vypoctova inteligencia          c KV

Florek Martin
  Pon 16 30 2hod  A Rocnikovy projekt            c 2iai*

Ftacnik M.
  Stv 16 30 2hod  B Pocitacove videnie (Rozpoz. obrazu)   p 4ipg 4mmpg 4mpg (3mpg)
  Stv 18 10 2hod  B Rozpoznavanie obrazcov a sprac. obrazu p 3ipg 3mpg
            (Zakladne spracovanie obrazu       3iai*)

Gruska D.
  Stv 14 00 3hod  I Uvod do paralelneho programovania    p 3iai* 3ips 4ita
  Stv 16 30 1hod  I Uvod do paralelneho programovania    c 3iai* 3ips 4ita

Gruska J.

Guller D.
  Uto 18 10 1hod  B Uvod do teorie programovania       c 2i*
  Uto 19 00 1hod  B Uvod do teorie programovania       c 2iai*

Gyarfas F.
  Stv 11 30 2hod F248 Programovacie techniky v C        c 2iai4
  Pia 8 10 2hod  A Filozofia internetu           v 3iai* 5i**
  Pia 9 50 2hod  A Programovacie techniky v C        v 2iai*

Homola M.
  Str 14 50 2hod F248 Deskripcne logiky, ontologie a sem. web v 2-3iai* 4-5iui
  Str 16 30 2hod F248 Deskripcne logiky, ontologie a sem. web v 2-3iai* 4-5iui

Jarosova A.

Kamhal D.
  Pon 16 30 2hod  I8 Teoria recovych aktov          v FMFI
  Str 9 50 2hod  I8 Filozofia L. Wittgensteina        v FMFI
  Str 11 30 2hod  I8 Problemy analytickej filozofie      v FMFI
  Str 14 50 3hod  I8 Uvod do filozofie jazyka         s KV
  Str 18 10 2hod I36 Filozoficke koncepcie vyznamu      v FMFI

Kluka J.
  Uto 18 10 2hod  H6 Uvod do deklarativneho programovania   c 1iai1 1iai2
  Str 11 30 2hod  H6 Uvod do deklarativneho programovania   c 1iai5 1iai6
  Stv 9 00 2hod M217 Programovacie paradigmy         c 2iai2 2iai3

Komara J.
  Pon 16 30 2hod  X Specifikacia a verifikacia programov   v 3iai* 3iui 4-5itp
  Stv 16 30 2hod  X Deklarativne programovanie        v 2i*
  Stv 18 10 2hod  H3 Deklarativne programovanie        c 2i*
		    ( Specifikacia a verifikacia programov ) c 3iai* 3iui

Lacko J.
  Uto 14 50 2hod  H6 Uvod do pocitacovej grafiky       c 1m1
  Str 9 50 2hod  H6 Uvod do pocitacovej grafiky       c 1m3  1mpm

Lucan L.
  Stv 15 40 2hod F109 Multimedia pre manazment         p 5mng
  Stv 17 20 2hod F109 Multimedia pre manazment         p 5mng

Lucny A.
  Str 9 50 2hod  II Multiagentove systemy          p 4-5iui
  Str 11 30 2hod M217 Multiagentove systemy          s 4-5iui

Markosova M.
  Uto 14 00 2hod  I Zaklady umelej inteligencie       v 4-5iui
  Str 16 30 2hod  VI Evolucne algoritmy            p 4iui

Mendelova E.

Nagy M.
  Uto 11 30 2hod  H3 Linux,C,X                c 3iui
  Stv 8 10 1hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai1
  Stv 9 00 1hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai3
  Stv 9 50 1hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai5
  Stv 10 40 1hod  H3 Uvod do webovskych aplikacii       c 1i1

Nather P.
  Stv 9 50 2hod F248 Zaklady umelej inteligencie       v 4-5iui 4-5itp

Nociar M.
  Pia 8 10 1hod  H6 Graficke systemy,vizualizacia,multimedia c 2iai4 2iai5
  Pia 9 00 1hod  H6 Graficke systemy,vizualizacia,multimedia c 2iai3 2i1
  Pia 9 50 1hod  H6 Graficke systemy,vizualizacia,multimedia c 2i2

Novotny M.
  Pon 16 30 2hod  A Rocnikovy projekt            c 2iai*

Onderik
  Stv 18 10 1hod  H6 Graficke systemy,vizualizacia,multimedia c 2iai1 2iai2
  Stv 19 00 1hod  H6 Graficke systemy,vizualizacia,multimedia c 2iai3 2iai4
  Pia 8 10 1hod  H6 Graficke systemy,vizualizacia,multimedia c 2iai4 2iai5
  Pia 9 50 1hod  H6 Graficke systemy,vizualizacia,multimedia c 2i2

Parulek J.
  Pon 16 30 2hod  A Rocnikovy projekt            c 2iai*

Polec J.
  Stv 8 10 2hod III Kompresia dat              v 4mmpg 4mpg 4ipg

Ponik T.
  Str 14 50 2hod  H6 Programovacie techniky v C       c 2iai3 2iai5
  Stv 14 50 2hod  H6 Programovacie techniky v C       c 2iai1 2iai2

Popper M.
  Pon 18 10 2hod  H3 Expertne systemy            c 3iai* 3iui
  Uto 15 40 2hod  UI Vybrane kapitoly z med. informatiky   v 4-5iui
  Uto 17 20 2hod  I Expertne systemy            p 3iai* 3iui

Pospichal J.

Recky M.
  Pon 16 30 2hod  A Rocnikovy projekt            c 2iai*

Ruisel I.

Rybar J.
  Pon 9 00 2hod  I8 Dejiny vedeckeho a filozofickeho mysl. v FMFI
  Pon 12 20 2hod  I8 Kognitivna psychologia         v FMFI
  Pon 18 10 2hod  I8 Uvod do Piagetovej psychologie     v FMFI
  Stv 14 50 2hod F108 Kognitivne vedy:jazyk a kognicia    v 2iai* 3-5iui

Rybar J. ( a kolektiv )
  Uto 14 50 1hod  UI Bakalarsky seminar           s 3iai*

Samuelcik M.
  Uto 9 50 2hod  IV Reprezentacie geometrickych objektov  p 3ipg
  Uto 14 50 2hod  IV Geometria fraktalov           v 4mmpg 4mpg 4ipg
  Str 14 50 2hod  VI OpenGL                 v 4mmpg 4mpg 4ipg
  Stv 14 50 2hod XII Uvod do OpenGL             v 3m**

Sefranek J.
  Uto 14 00 3hod  I9 Reprezentacia znalosti a inferencia   p KV
  Str 9 50 4hod  I Semanticke zaklady znalostnych systemov p 3iai* 3iui
  Str 14 50 2hod  I Diplomovy seminar            s 4iui

Sikudova E.
  Uto 13 10 2hod  XI Ekonomika informacii          v 4mef*
  Str 9 50 2hod I23 Kodovanie a spracovanie obrazu     v 4mpg 5ipg

Siska J.
  Str 16 30 2hod  H6 Programovanie v C            c 1mef2
  Str 18 10 2hod  H6 Programovanie v C            c 1m2

Smolenova K.
  Str 9 50 2hod  H6 Uvod do pocitacovej grafiky       c 1mpm 1m3

Sramek M.
  Str 9 50 2hod  I9 Objemova grafika            s DRS

Stanek S.
  Uto 9 50 2hod  H3 WWW-nove trendy             v 4mmpg 4mpg 4ipg

Svantner J.
  Uto 16 30 3hod M217 Programovanie              c KV
  Str 13 10 2hod  I9 Neuropocitanie             s KV 4i**

Takac M.
  Uto 8 10 2hod  I Kognitivna veda             p 4-5iui
  Uto 9 50 2hod  I Kognitivna veda             s 4-5iui

Vanco P.
  Uto 16 30 2hod VIII Matematika              c 1BI  1PCF
  Str 8 10 2hod F248 Neuronove siete            s 3iai* 3-5iui 3it1 2i*

Vittek M.
  Pon 13 10 1hod  H6 Linux pre pouzivatelov         c 1i1
  Pon 16 30 1hod  H6 Linux pre pouzivatelov         c 1i2  1i3
  Pon 17 20 1hod  H6 Linux pre pouzivatelov         c 1iai1 1iai2
  Pon 18 10 2hod  H6 Linux pre pouzivatelov         c 1iai3 1iai4
  Uto 8 10 2hod  II UNIX pre administratorov        p 4mim
  Uto 12 20 1hod  A Linux pre pouzivatelov         p 1i*
  Pia 15 40 2hod  UI Programovanie s obmedzeniami      v 4iui 5iui

Vnucko I.
  Pon 8 10 2hod  H6 Programovanie v C            c 1mng1
  Stv 11 30 2hod  H6 Programovanie v C            c 1mng2

Voda P.
  Uto 9 50 1hod  A Uvod do deklarativneho programovania   p 1iai*
  Str 8 10 2hod  H6 Uvod do deklarativneho programovania   c 1iai3 1iai4
  Str 11 30 2hod  H6 Uvod do deklarativneho programovania   c 1iai5 1iai6

Zimanyi M.
  Uto 16 30 2hod  H6 Uvod do pocitacovej grafiky       c 1m2
  Stv 18 10 1hod  H6 Graficke systemy,vizualizacia,multimedia c 2iai1 2iai2
  Stv 19 00 1hod  H6 Graficke systemy,vizualizacia,multimedia c 2iai3 2iai4


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra základov a vyučovania informatiky
(KZVI)

Galik Z.

Hrusecka A.
  Uto 9 50 2hod VII Programovanie              c 1MI1
  Uto 15 40 2hod F248 Principy databaz             c 4FI 4MI
  Str 10 40 2hod  H3 Praktikum z programovania        s 1MI1
  Stv 16 30 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie 4  c 2M*

Hrusecky R.
  Pon 11 30 2hod  H3 Programovanie aplikacii pre web     s 3PCF 3BI 3MI
  Uto 16 30 1hod  A Uvod do webovskych aplikacii       p 1i*
  Stv 8 10 1hod  H3 Uvod do webovskych aplikacii       c 1i1
  Stv 9 00 1hod  H3 Uvod do webovskych aplikacii       c 1i3
  Stv 9 50 1hod  H3 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai2
  Stv 10 40 1hod  H3 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai4
  Stv 16 30 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie 4  c 2PCF 2BI

Jaskova L.
  Pon 8 10 2hod  H3 IKT vo vzdelavani hendikepovanych    c 3PCF 3BI 3MI
  Pon 9 50 2hod  H6 Programovanie v C            c 1m1
  Pon 11 30 2hod  H6 Programovanie v C            c 1mpm
  Uto 8 10 2hod  H6 Programovanie v C            c 1m3
  Uto 9 50 2hod  H6 Programovanie v C            c 1mef1

Kalas I.
  Uto 18 10 2hod  H3 Tvorba pedagogickeho softveru      c 3PCF 3BI 3MI
  Str 17 20 2hod VII Propedeutika vyucovania informatiky   p 2PCF 2BI 2MI
  Stv 8 10 2hod  I Interaktivne programovanie a vizualne mo p 2PCF 2BI 2MI

Kostalova M.
  Str 18 10 2hod F248 Programatorske etudy- Pascal       c 3PCF 3BI 3MI iDPS

Kubincova Z.
  Pon 8 10 2hod  I Udajove struktury            p 2PCF 2BI 2MI
  Pon 11 30 2hod VII Principy databaz             p 4FI 4MI
  Uto 8 10 2hod III Programovanie              p 1PCF 1BI 1MI1
  Uto 9 50 2hod III Programovanie              c 1PCF 1BI
  Str 10 40 2hod  H3 Praktikum z programovania        s 1PCF 1BI

Lehotska D.
  Pon 9 50 2hod  H3 Programatorske etudy -Imagine      c 3PCF 3BI 3MI iDPS
  Pon 11 30 2hod  IX Diskretna matematika           p 1MI1
  Uto 11 30 2hod  VI Diskretna matematika           c 1MI1
  Uto 16 30 2hod  H3 Pokrocile programatorske techniky    c 3PCF 3BI 3MI
  Pia 9 00 2hod VIII Programovanie              c 1iai3

Moravcik M.
  Pon 16 30 2hod  IX Programovanie              c 1iai4
  Uto 8 10 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 1MD 1MF
  Uto 13 10 2hod  H3 Udajove struktury            c 3MI
  Str 11 30 2hod  IX Programovanie              c 1iai2
  Str 14 50 2hod  B Programovanie              c 1i1
  Stv 9 50 1hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai3
  Stv 10 40 1hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai6
  Stv 11 30 2hod F328 Programovanie              c 1iai1

Ondriskova J.
  Uto 13 10 2hod  H3 Udajove struktury            c 2PCF 2BI 2MI
  Uto 14 50 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   c 1PCF 1BI 1MI1 1MT
  Stv 8 10 1hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1i2
  Stv 9 00 1hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai1
  Stv 9 50 1hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai3
  Stv 10 40 1hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai5
  Stv 11 30 2hod  H3 Interaktivne programovanie a vizualne mo c 2PCF 2BI 2MI
  Pia 9 00 2hod  H3 IKT pre ECDL               s 2PCF 2-4*I

Petras A.
  Pon 8 10 2hod  H6 Programovanie v C            c 1mng1
  Pon 9 50 2hod  H6 Programovanie v C            c 1m1

Salanci L.
  Uto 8 10 2hod F108 Pokrocile programatorske techniky    p 3iai* 3PCF 3*I
  Uto 16 30 2hod  H3 Pokrocile programatorske techniky    c 3iai*
  Stv 8 10 2hod  A Programovanie              p 1m*
  Stv 11 30 2hod  XI Didaktika programovania         p 4FI  4MI

Tomcsanyi P.
  Str 12 20 2hod  X Operacne systemy             p 4FI  4MI
  Str 14 50 4hod  A Operacne systemy             p 1iai*

Tomcsanyiova M.
  Stv 8 10 2hod  IX Programovanie              c 1iai5
  Stv 11 30 2hod  C Programovanie              c 1iai6
  Pia 9 00 2hod  IX Programovanie              c 1i2

Wagner M.

Winczer M.
  Str 9 50 2hod F248 Funkcionalne programovanie        v 4FI 4-5MI
  Str 13 10 2hod  A Spolocenske aspekty informatiky     p 1i*
  Str 14 50 2hod KZVI Socialne aspekty informacnych technologi p iDPS
  Pia 9 00 2hod  X Programovanie              c 1i3
  Pia 11 30 4hod  H6 Rychlostne programovanie         c 2i* 3i** 4i**


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

Balazovjech M.

Bastak Duran I.
  Pia 15 40 2hod F360 Praktikum KAFZM             l 3f*

Benko M.
  Pon 8 10 2hod F360 Letecka meteorologia           v 5fmk 5fzp
  Pon 14 00 3hod F360 Praktikum zo synoptickej meteorologie  l 4fmk
  Stv 16 30 3hod F360 Synopticka meteorologia         p 3f*

Brestensky J.
  Uto 9 00 2hod f-110 Geofyzikalne syntezy          v 5fg
  Pia 15 40 2hod G203 Aplikovana fyzika            p 3PCF
  Pia 17 20 1hod G203 Aplikovana fyzika            c 3PCF

Brimich L.

Damborska I.
  Pon 11 30 2hod F357 Fyzika oblakov a zrazok         p 4fmk
  Uto 12 20 1hod F357 Fyzika hranicnej vrstvy atmosfery    c 4fmk
  Str 9 50 2hod F357 Statisticke metody v meteor.,klimat.    4fmk
  Str 11 30 1hod F357 Statisticke metody v meteor.,klimat.   c 4fmk
  Stv 10 40 2hod F360 Zaklady meteorologie           p 5MF
  Stv 13 10 2hod F360 Zaklady meteorologie           c 5MF

Drinka R.
  Stv 8 10 2hod F360 Praktikum KAFZM             l 3f*

Dudik J.
  Str 15 40 2hod b302 Fyzika                  c 1PCF

Dzifcakova E.
  Uto 13 10 2hod F112 Fyzika Slnka               p 4faa
  Stv 8 10 3hod   Teoreticka astrofyzika          p 4faa
  Stv 10 40 2hod   Teoreticka astrofyzika          c 4faa

Gajdos S.

Galad A.
  Pon 9 50 2hod F112 Asteroidy                p 4faa

Gera Martin
  Pon 9 00 3hod F357 Dynamicke predpovedne metody       p 4fmk
  Str 13 10 2hod F367 Operacny system UNIX v meteorologii a DP c 4fmk
  Stv 9 00 2hod F357 Metody numerickej mat.v meteorologii   p 4fmk
  Stv 10 40 1hod F357 Metody numerickej mat.v meteorologii   c 4fmk
  Stv 13 10 1hod F367 Programovanie a aplikacny SW pre DP   p 4fmk
  Stv 14 00 1hod F367 Programovanie a aplikacny SW pre DP   c 4fmk
  Pia 9 00 4hod F357 Dynamicka meteorologia          p 3f*
  Pia 13 10 2hod F367 Programovanie a aplikacny SW pre DP   c 1f*

Hajdukova M.
  Str 13 10 2hod F112 Seminar                 s 4-5faa

Hajossy R.
  Pon 11 30 2hod  IV Mechanika kontinua            p 4mmm 5mma
  Uto 7 20 2hod  C2 Fyzika                  p 1PCF
  Str 10 40 3hod f51 Kinetika a termodynamika plazmy     p 4fp

Heinzel P.

Hensel K.
  Uto 9 00 2hod f-168 Heterogenna katalyza, katalyzatory   p 4-5fzp
  Uto 11 30 2hod f-168 Technologie na cistenie ovzdusia    p 4-5fzp

Hrvol J.
  Uto 16 30 1hod F358 Zivotne prostredie            v 3f*
  Str 9 50 2hod F358 Diplomovy seminar (3)          s 5fmk
  Str 15 40 2hod F358 Zvlastnosti mestskej klimy        p 5fmk 5fzp
  Pia 10 40 2hod III Zaklady meteorologie a klimatologie   p 1f*
  Pia 14 50 2hod F358 Meteorologicke pristroje a poz.met.   c 1f*

Hvozdara M.

Janda M.

Jurasek M.
  Stv 8 10 2hod F367 Metody dialkovej detekcie v meteorologii p 5fmk

Klacka J.
  Str 8 10 3hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  p 4faa
  Str 10 40 2hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  c 4faa

Komar L.
  Pon 15 40 2hod G111 Fyzika                  c 1PCF

Kornos L.
  Stv 8 10 3hod F112 Nebeska mechanika            p 4faa
  Stv 10 40 2hod F112 Nebeska mechanika            c 4faa

Kosinar I.
  Pon 8 10 2hod  C3 Fyzika                 p 1PCF
  Pon 9 50 2hod b404 Fyzika                 c 1PCF
  Uto 14 00 2hod f-168 Seminar                 s 5fzp
  Uto 16 30 2hod B307 Vyberovy seminar z fyziky        v 1PCF
  Pia 9 50 1hod b304 Zaklady fyziky             p 1PCF
  Pia 10 40 2hod b304 Zaklady fyziky             c 1PCF

Kostecky P.

Kremler M.
  Pon 9 50 2hod F367 Ekologicke problemy znecistenia ovzdusia p 5fmk 5fzp
  Pon 11 30 2hod F367 Astmosfericky ozon a rizika jeho zmien  p 5fmk
  Uto 14 00 2hod F367 Sirenie exhalatov v atmosfere      p 4fmk 4fzp
  Uto 15 40 1hod F367 Sirenie exhalatov v atmosfere      c 4fmk 4fzp
  Uto 17 20 1hod F358 Zivotne prostredie            v 3f*
  Uto 18 10 2hod  T3 vyuka                  v 4-5fmk

Kristek J.

Kulinova A.
  Uto 9 50 2hod F112 Kozmicka elektrodynamika         p 4faa
  Uto 11 30 1hod F112 Kozmicka elektrodynamika         c 4faa
  Pia 9 00 3hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     p 3f*
  Pia 11 30 2hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     c 3f*
  Pia 16 30 3hod F112 Laboratorne prace            l 4faa

Kunecova D.
  Pon 14 00 2hod G111 Fyzika                  c 1PCF

Labak P.

Lapin M.
  Uto 9 00 2hod F357 Klima strednej Europy a Slovenska    p 4fmk
  Str 13 10 2hod F357 Seminar z klimatologie          s 5fmk
  Str 14 50 2hod F357 Aplikovana klimatologia         p 4fmk
  Stv 9 50 2hod F367 Medzinarodne aspekty klimatologie    p 5fmk

Machala Z.
  Pia 14 00 2hod f-168 Zivotne prostredie           p 1f*

Marsenic A.

Martisovits V.
  Pia 9 50 2hod f-168 Vysokoteplotna plazma          p DRS

Melo M.
  Uto 13 10 2hod F357 Vybrane problemy z klimageografie    p 4PCF
  Uto 14 50 1hod F357 Vybrane problemy z klimageografie    c 4PCF

Moczo P.
  Uto 16 30 2hod f-110 Mechanika kontinua a hydrodynamika   p 3f1

Morva I.
  Pon 16 30 2hod f-168 Automatizovane meracie a riadiace sys. p 3f*
  Stv 11 30 2hod  f51 Elektricke merania v plazme       p 4fp

Morvova M.
  Stv 8 10 2hod f-168 Spalovacie procesy a ich vyuzitie v en. p 4-5fzp
  Stv 9 50 2hod f-168 Enviromentalny management a audit    p 4-5fzp

Ondraskova A.
  Pon 9 00 2hod G111 Fyzika Zeme               p 3PCF
  Uto 18 10 2hod f-110 Fyzika strednej a vysokej atmosfery   c 3f1

Palus P.

Pastor P.

Pazak P.
  Uto 13 10 2hod  T3 Zaklady programovania          c 1f2

Petrzala J.

Porubcan V.
  Pon 8 10 2hod F112 Meteority                p 4faa
  Stv 13 10 2hod F112 Populacia meteoroidov          p 4faa

Sevcik S.
  Pon 9 00 2hod f-110 Diplomovy seminar (3)          s 5fg

Simon A.
  Stv 15 40 2hod F367 Fyzika konvektivnych javov        p 4fmk

Tomlain J.
  Uto 10 40 2hod F357 Fyzika hranicnej vrstvy atmosfery    p 4fmk
  Str 8 10 2hod F357 Seminar z meteorologie          s 5fmk

Toth J.
  Uto 8 10 2hod F112 Kozmicky vyskum planet          p 3f*
  Pia 8 10 2hod F108 Uvod do astronomie            p 2f*
  Pia 13 10 2hod F112 Fyzika planet              p 4faa
  Pia 14 50 2hod F112 Vybrane kapitoly z dejin astronomie   p 4faa

Veres P.

Vilagi J.
  Pon 11 30 3hod F248 Vypoctova technika v astronomii     c 4faa

Zavodsky D.

Zigo P.
  Str 14 50 2hod F112 Astronomicke pristroje          p 4faa

Zverko J.


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Antalic S.

Babincova M.
  Pon 11 30 3hod F113 Praktikum I (mech. a molekulova fyzika) l 1fmf
  Uto 9 50 3hod F113 Praktikum I (mech. a molekulova fyzika) l 1fmf

Babinec P.
  Uto 14 50 2hod  F2 Fyzikalne principy v biologii      v 1f*

Bacharova L.

Bednar P.

Betak

Bohm R.
  Uto 10 40 2hod F247 Termodynamika a statisticka fyzika    p 3fmf
  Str 8 10 2hod  II Atomova a jadrova fyzika         c 2fmf
  Str 9 50 2hod F328 Elektromagnetizmus            c 1fmf
  Str 15 40 2hod F327 Atomova a jadrova fyzika         p 2MF
  Str 17 20 2hod F247 Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. c 1fmf
  Stv 8 10 2hod  VI Atomova a jadrova fyzika         c 2f2
  Stv 10 40 1hod KBF Termodynamika a statisticka fyzika    c 3fmf
  Stv 14 50 1hod F327 Atomova a jadrova fyzika         p 2MF
  Stv 16 30 1hod F327 Radiacna biofyzika            v 4fbf
  Pia 14 50 1hod KJF Vypoctove cvicenia            v 3MF

Cagalinec M.
  Uto 14 50 1hod KBF Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. c 2fmf
  Str 15 40 1hod F232 Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. c 1fmf

Carnicky J.

Durana L.
  Str 11 30 2hod  XI Matematicka analyza           c 1i3
  Str 15 40 2hod B307 Matematika                c 1PCF
  Stv 15 40 2hod b446 Matematika                c 1PCF

Dvornicky R.
  Stv 13 10 2hod  VI Kvantova teoria             c 3f*

Fekete V.
  Pon 11 30 2hod  T3 Zaklady programovania          c 1fmf

Florek Matej
  Stv 9 50 2hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       p 4fjf
  Stv 11 30 1hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       c 4fjf

Gajdos V.

Grman I.
  Uto 9 50 3hod F114 Praktikum I (mech. a molekulova fyzika) l 1fmf

Habodaszova D.

Haverlik I.
  Uto 13 10 2hod KBF Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. p 2fmf
  Uto 15 40 2hod  IX Databazy a informacne systemy v medicine v 4fmf
  Str 11 30 3hod VIII Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. p 1fmf
  Str 14 00 2hod KBF Odborny seminar             s 4fbf 4fmf
  Pia 13 10 2hod F232 Matematicke modelovanie organizov.syst. p 4fbf

Hianik T.
  Uto 14 00 2hod F247 Biofyzika membran            p 4fbf 4fmf
  Uto 15 40 2hod F328 Odborny seminar             s DRS
  Str 12 20 2hod F232 Molekulova biofyzika           p DRS
  Str 14 00 2hod F232 Molekulova biofyzika           p DRS

Hlinka V.
  Uto 9 50 2hod F327 Aplikovana jadrova fyzika        p 4fjf
  Uto 11 30 1hod F327 Aplikovana jadrova fyzika        c 4fjf
  Stv 14 00 3hod F261 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 5fjf

Holy K.
  Pon 12 20 2hod F377 Experimentalne metody fyz. taz. ionov  v 4fjf
  Uto 14 00 1hod F377 Diplomovy seminar (3)          s 5fjf
  Uto 17 20 1hod F261 Praktikum z radiometrie         l 3f*
  Pia 13 10 2hod F377 Zaklady radiacnej fyziky a ochr.pred zia v 2f*

Hubac I.
  Str 9 50 2hod F350 Kvantova teoria             p 4fbf
  Str 11 30 2hod KBF Kvantova teoria             c 4fbf

Chorvat D.
  Uto 12 20 2hod F350 Metody spracovania biosignalov a PG   c 4fmf 4fbf
  Str 11 30 2hod F328 Medicinska biofyzika           p 4fmf
  Stv 9 00 4hod F350 Metody spracovania biosignalov a PG   p 4fmf 4fbf
  Stv 14 50 2hod F328 Fyzikalne metody diagnostiky a terapie  p 4fmf

Chorvat D.ml
  Uto 12 20 2hod F350 Metody spracovania biosignalov a PG   c 4fmf 4fbf
  Stv 9 00 4hod KBF Metody spracovania biosignalov a PG   p 4fmf 4fbf

Chudy M.
  Pon 9 50 2hod KJF Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf
  Uto 15 40 2hod F262 Praktikum z radiometrie         l 3f*

Janik R.

Kinclova I.

Kirchnerova J.

Kollar D.
  Uto 14 50 1hod F327 Aplikacie urychlovacovych technologii  v 3f*

Krivanek R.

Kvasnicka P.

Mach P.
  Uto 17 20 2hod F328 Chemicke zaklady zivych systemov     v 2f*
  Uto 19 00 1hod F328 Chemicke zaklady zivych systemov     c 2f*
  Stv 13 10 2hod F232 Fyzikalna chemia             p 3-4fmf
  Stv 14 50 1hod F232 Fyzikalna chemia             c 3fmf

Masarik J.
  Pon 9 50 2hod  F1 Atomova a jadrova fyzika         p 2f*
  Uto 15 40 2hod F377 Smery fyzikalneho vyskumu        v 2f*
  Str 9 50 2hod  F1 Atomova a jadrova fyzika         p 2f*
  Str 11 30 2hod F327 Numericke metody v jadrovej fyzike    v 4fjf

Melichercik M.

Mlynarik V.
  Pia 14 50 2hod F232 Biomedicinske aplikacie v MR       p 4fmf 4fbf

Mullerova M.
  Uto 17 20 1hod F262 Praktikum z radiometrie         l 3f*

Papp P.

Pikna M.

Pisutova N.
  Str 15 40 2hod VII Atomova a jadrova fyzika         c 2f1

Povinec P.

Redhammer

Ruttkay-Nedecky

Ruzicka J.
  Pon 12 20 2hod KJF Elektromagneticke ziarenie elementarnych v 4fjf
  Uto 14 00 1hod F327 Aplikacie urychlovacovych technologii  v 3f*

Rybar P.
  Pon 11 30 2hod F350 Nerovnovazna termodynamika        p 4fbf
  Stv 13 10 4hod   Specialne praktikum z exper.metod    l 4fbf

Saro S.
  Uto 12 20 2hod F377 Diplomovy seminar (3)          s 5fjf
  Stv 13 10 2hod F377 Seminar                 s 4fjf
  Stv 14 50 1hod F377 Seminar z jadrovej fyziky        s 4fjf

Sikurova L.
  Uto 9 50 2hod KBF Zaklady a aplikacie optickej spektroskop p 4fmf 4fbf
  Uto 11 30 1hod KBF Zaklady a aplikacie optickej spektroskop c 4fmf 4fbf
  Str 9 00 2hod F247 Diplomovy seminar (3)          s 5fmf 5fbf
  Str    3hod KBF Vybrane kapitoly z biofyziky       p 5MF
  Str    1hod KBF Vybrane kapitoly z biofyziky       c 5MF
  Stv 9 00 2hod F247 Seminar k DP               s 3fmf
  Pia 9 00 2hod F328 Zaklady biomedicinskej fyziky      p 3fmf
  Pia 10 40 1hod F328 Zaklady biomedicinskej fyziky      s 3fmf

Simkovic F.
  Uto 11 30 2hod F108 Kvantova teoria             p 3f*
  Stv 9 50 2hod F109 Kvantova teoria             p 3f*

Simon J.

Siska M.
  Str 14 50 2hod F247 Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. c 2fmf

Sitar B.

Sivo A.

Stanicek J.
  Pon 11 30 1hod KJF Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf
  Stv 15 40 1hod F327 Atomova a jadrova fyzika         c 2MF

Stavina P.
  Str 9 50 2hod F308 Pocitacove siete             v 4fjf 4fzp
  Stv 9 50 3hod  F1 Algoritmy vedeckotechnickych vypoctov  p 2f*

Strmen P.

Sykora I.
  Pon 8 10 2hod KJF Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf
  Uto 15 40 2hod F261 Praktikum z radiometrie         l 3f*

Szarka I.
  Stv 16 30 2hod F261 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 5fjf

Tokar S.
  Uto 14 00 2hod F308 Modelovanie experimentu         v 4fjf
  Stv 8 10 2hod F377 Interakcie v jadrach           v 4fjf

Urban J.
  Uto 8 10 2hod F232 Atomove a molekulove zrazky       p 4fbf
  Uto 17 20 2hod F328 Chemicke zaklady zivych systemov     v 2f*
  Uto 19 00 1hod F328 Chemicke zaklady zivych systemov     c 2f*

Vanko J.
  Uto 8 10 2hod F247 Termodynamika a statisticka fyzika    p 3fmf
  Uto 9 50 1hod F247 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3fmf
  Uto 12 20 2hod F327 Symetrie vo fyzike elementarnych castic v 4fjf

Venhart M.

Waczulikova I.
  Pon 9 50 3hod KBF Specialne praktikum z exp.metod lek.fyz. l 4fmf
  Pon 12 20 2hod KBF Aplikacie matematickej statistiky v medi p 4fmf
  Uto 9 50 2hod KBF Zaklady a aplikacie optickej spektroskop p 4fmf 4fbf
  Uto 11 30 1hod KBF Zaklady a aplikacie optickej spektroskop c 4fmf 4fbf
  Uto 14 00 2hod F328 Spracovanie experimentalnych udajov   p 1fmf
  Uto 15 40 2hod KBF Statisticke spracovanie experim.udajov  p 4fbf
  Str 9 50 2hod KBF Experimentalne metody lekarskej fyziky  p 4fmf
  Stv 12 20 5hod KBF Spracovanie dat             c 5fbf

Zilka B.
  Uto 9 50 2hod  T3 Zaklady programovania          c 1fmf


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

Bezak V.
  Uto 9 00 3hod f226 Transportne a povrchove javy vo FTL   p 4ftl

Brezna E.
  Uto 9 00 2hod f51 Ziarenie plazmy             p 4fp
  Str 10 40 3hod F113 Praktikum I (mech. a molekulova fyzika) l 1f1
  Stv 9 00 3hod F113 Praktikum I (mech. a molekulova fyzika) l 1f1

Bucek A.

Cernak M.
  Str 14 00 2hod f51 Fyzika elektrickych vybojov       p 2f*

Dobrocka E.

Fabo P.
  Str 10 40 2hod KRF Impulzova elektornika          p 4fe
  Str 12 20 2hod  T3 Pokrocile programovanie         p 3f*
  Str 14 00 2hod  F2 Zaklady programovania          p 1f*
  Str 16 30 4hod  T3 Programovaci jazyk C           p 5MI 5ips
  Stv 9 50 3hod f292 Prakticke cvicenie y digitalnej techniky l 4fe

Fischer L.
  Uto 14 50 2hod  T3 Zaklady programovania          c 1f2
  Str 9 00 2hod  T3 Zaklady programovania          c 1f2
  Str 10 40 2hod  T3 Zaklady programovania          c 1f1
  Stv 8 10 2hod  T3 Zaklady programovania          c 1f1
  Stv 9 50 2hod  T3 Zaklady programovania          c 1f1
  Stv 14 00 2hod f226 Cislicove elektornicke obvody      p 4fe

Foltin V.
  Uto 13 10 3hod F114 Praktikum I (mech. a molekulova fyzika) l 1f2
  Str 8 10 3hod F114 Praktikum I (mech. a molekulova fyzika) l 1f2
  Str 10 40 3hod F114 Praktikum I (mech. a molekulova fyzika) l 1f1

Gasparik V.
  Pon 9 50 2hod f226 Experimentalne metody FTL        p 4ftl
  Uto 11 30 2hod f223 Experimentalne metody FTL        p 4ftl

Glesk I.

Grajcar M.

Gregus J.
  Uto 14 00 3hod f295 Praktikum z FTL             l 4ftl
  Str 11 30 3hod F225 Praktikum III (optika)          l 2fmf

Hlubina R.
  Pon 9 50 2hod f223 Uvod do fyziky materialov        p 3f*
  Uto 9 50 2hod f223 Uvod do fyziky materialov        p 3f*
  Str 9 50 2hod f223 Uvod do fyziky materialov        c 3f*

Jarosevic A.
  Str 15 40 2hod f226 Automatiziacia inzinierskych prac    p 4ftl
  Stv 9 50 2hod f295 Zaklady elektroniky           l 3f*
  Stv 11 30 2hod f295 Zaklady elektroniky           l 3f*
  Stv 15 40 2hod f226 Seminar z aplikovanej elektroniky    s 4fe

Jasik J.

Kocisek J.

Kohaut P.
  Uto 9 00 3hod f295 Praktikum z elektroniky         l 4fe
  Stv 9 00 2hod f226 Zaklady elektroniky           v 5MF
  Stv 14 50 2hod f223 Zaklady elektroniky           c 5MF

Kovacik D.
  Uto 13 10 3hod F113 Praktikum I (mech. a molekulova fyzika) l 1f2

Kristof J.

Kundracik F.
  Pon 9 50 2hod  F2 Elektromagnetizmus            p 1f*
  Uto 8 10 2hod  F2 Elektromagnetizmus            p 1f*
  Uto 14 00 2hod f223 Zaklady elektroniky           p 3f*
  Str 8 10 2hod f223 Zaklady elektroniky           p 3f*
  Str 10 40 2hod f226 Vysokofrekvencna spektorskopia      p 4ftl
  Stv 9 50 2hod f226 Analogove elektronicke obvody      p 3f*

Kus P.

Lukac P.

Macko P.
  Stv 16 30 1hod KEF Praktikum z fyziky plazmy        l 4-5fp

Mahel M.
  Stv 9 00 4hod f223 Fyzika tuhych latok           p 4ftl 5fp
  Stv 12 20 2hod f223 Fyzika tuhych latok           c 4ftl 5fp

Mark T.
  Pia 14 00 2hod f51 Fyzika klastrov             v 4ftl 4fe 4-5fp

Martonak R.

Matasovska S.
  Str 8 10 2hod  I Elektromagnetizmus            c 1f1

Matejcik S.
  Pon 9 00 1hod  F2 Spracovanie experimentalnych udajov   p 1f*
  Str 13 10 3hod f223 Vakuova fyzika              p 4fe 4ftl
  Stv 15 40 1hod KEF Praktikum z fyziky plazmy        l 4-5fp

Mesaros V.

Micunek R.

Mosko M.
  Pon 11 30 2hod f223 Uvod do mezoskopickej fyziky       v 4ftl

Odraskova M.

Orszagh J.

Pavlik J.
  Uto 10 40 2hod f51 Termicka a neidealna plazma       p 4fp
  Uto 14 00 2hod f85 Fyzikalne praktikum           l 3PCF

Plecenik A.
  Str 9 00 2hod f226 Diplomovy seminar (3)          s 5ftl
  Pon 8 10 2hod f226 Diplomovy seminar (4)          s 5faf

Plecenik T.

Plesch M.
  Uto 14 00 2hod f226 Uvod do kvantovej teorie informacie   v 3f*

Prascak M.

Sabo

Senderakova D.
  Uto 8 10 2hod f167 Fotonika v meracich met. a zariadeniach p 3f*

Schlosser P.

Skalny J.
  Pon 9 50 2hod f51 Diplomovy seminar (3)          s 5fp
  Pon 11 30 2hod F109 Uvod do fyziky plazmy          p 2f* 3f*
  Stv 14 50 1hod KEF Praktikum z fyziky plazmy        l 4-5fp

Strba A.
  Str 9 00 2hod f167 Optika tenkych vrstiev          p 4fe 4fp 4foo 4ftl

Sura P.
  Uto 14 50 3hod f292 Praktikum z elektroniky velmi vys.frekv. l 4fe 4-5fp
  Uto 17 20 3hod f226 Analogove elektronicke obvody      p 4fe

Tarjani V.

Tirpak A.

Veis P.
  Stv 9 50 2hod f51 Molekulova spektroskopia         v 4fp

Vojtek P.
  Pon 9 50 2hod F225 Fyzikalne praktikum           l 2MF
  Pon 11 30 2hod F225 Fyzikalne praktikum           l 2MF
  Uto 8 10 3hod F225 Praktikum III (optika)          l 2f2
  Uto 13 10 3hod F225 Praktikum III (optika)          l 2f1
  Str 11 30 3hod F224 Praktikum III (optika)          l 2fmf

Zabudla Z.
  Uto 8 10 3hod F224 Praktikum III (optika)          l 2f2
  Uto 13 10 3hod F224 Praktikum III (optika)          l 2f1

Zahoran M.
  Pon 11 30 2hod  I Elektromagnetizmus            c 1f2
  Stv 14 00 1hod KEF Praktikum z fyziky plazmy        l 4-5fp

Zahoranova A.
  Str 8 10 3hod F113 Praktikum I (mech. a molekulova fyzika) l 1f2
  Stv 9 00 3hod F114 Praktikum I (mech. a molekulova fyzika) l 1f1
  Stv 14 00 1hod f73 Praktikum z fyziky plazmy        l 4-5fp


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyzika
(KTFDF)

Balek V.
  Pon 11 30 2hod f125 Vseobecna teoria relativity       c 4ftf
  Uto 9 00 2hod f125 Specialny seminar            s 5ftf
  Stv 13 10 2hod  XI Uvod do teorie strun           v 4ftf

Bellus M.
  Str 14 50 2hod f126 Jednoduche a domace experimenty     l 4MF

Blazek T.
  Uto 16 30 2hod f125 Kmity a vlny v systemoch         p 4mmm
  Str 16 30 2hod f130 Specialny seminar            s 4ftf
  Stv 14 50 3hod  F1 Kozmologia                v 3f*

Bona P.
  Pon 16 30 2hod f130 Matematicka fyzika            p 4ftf
  Str 14 50 2hod f130 Matematicka fyzika            p 4ftf

Cerny V.
  Uto 17 20 2hod f130 Teoreticka fyzika okolo nas       v 3f*

Danisovic M.
  Uto 9 00 2hod f126 Informacne a komunikacne technologie   s 3MF

Demkanin P.
  Pon 12 20 2hod F151 Praktikum skolskych pokusov       l 3MF
  Str 8 10 2hod F151 Skolske fyzikalne laboratorium      l 2MF
  Stv 10 40 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF
  Pia 8 10 2hod f126 Ziacka zaujmova cinnost         p 5MF

Dohnanska J.
  Pon 9 00 2hod F113 Fyzikalne praktikum           l 1MF
  Pon 10 40 2hod F151 Praktikum skolskych pokusov       l 3MF
  Uto 14 50 2hod f126 Seminar zo skolskej fyziky        s 2MF

Dubnickova A.Z.
  Uto 8 10 2hod f130 Uvod do fyziky elementarnych castic   v 4ftf
  Uto 15 40 2hod f130 Uvod do fyziky mikrosveta        v 3f*

Dzurakova Z.
  Pon 16 30 2hod f125 Teoria elektromagnetickeho pola     c 2f2
  Str 17 20 2hod f125 Teoria elektromagnetickeho pola     c 2f1

Fecko M.
  Stv 8 10 2hod f130 Zaklady fyziky              v 3m**
  Stv 9 50 1hod f130 Zaklady fyziky              c 3m**

Hornansky L.
  Pon 10 40 2hod F247 Elektromagnetizmus            p 1MF 1PCF 1FI
  Str 9 00 2hod f126 Elektromagnetizmus            p 1MF
  Str 10 40 2hod f126 Elektromagnetizmus            c 1MF
  Str 13 10 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 4MF
  Pia 9 50 2hod f126 Zaklady FTL               p 5MF
  Pia 11 30 2hod f126 Zaklady FTL               c 5MF

Horvath P.
  Pon 10 40 1hod f126 Seminar skolskej fyziky         s 4fbf DPS
  Pon 12 20 2hod f126 Seminar zo skolskej fyziky        s 1MF

Kochan D.
  Pon 8 10 2hod f125 Matematika                c 1iai6
  Pon 11 30 2hod f130 Teoreticka fyzika            p 4MF
  Pon 13 10 1hod f130 Teoreticka fyzika            c 4MF

Kosinarova A.
  Pon 11 30 2hod  C2 Matematika                p 1PCF
  Pon 14 50 2hod  C3 Matematika                c 1PCF
  Uto 9 50 2hod  XI Kalkulus pre nematematikov        p 1PCF 1MF
  Uto 14 50 2hod B307 Vyberovy seminar z matematiky      v 1PCF
  Stv 10 40 1hod F247 Teoreticka fyzika            c 3MF
  Stv 11 30 1hod F247 Matematicke metody vo fyzike       p 1PCF 1MF
  Stv 12 20 1hod F247 Matematicke metody vo fyzike       c 1PCF 1MF

Koubek V.
  Stv 8 10 3hod f126 Didaktika fyziky             p 3MF

Krisko M.
  Str 7 20 2hod  C3 Matematika                c 1PCF
  Str 10 40 2hod B307 Matematika                c 1PCF

Lapitkova V.
  Pon 9 00 2hod f126 Diplomovy seminar z fyziky        s 4FI
  Uto 13 10 2hod f126 Netradicne vyucovacie postupy      p 5MF

Masar E.
  Uto 11 30 2hod  T3 Seminar z pocitacovej fyziky       s 5ftf
  Pia 12 20 2hod KJF Uvod do nuklearnej geofyziky       v FMFI

Mojzis M.
  Str 11 30 2hod f130 Renormalizacia              v 4ftf
  Stv 9 50 2hod f125 Kvantova teoria pola           c 4ftf
  Stv 14 00 3hod f130 Teoria elektromagnetickeho pola     p 2f*

Noga M.
  Pia 9 50 3hod f125 Teoria relativity            p 2f*

Pazma V.
  Pon 9 50 2hod f125 Matematika                c 1iai1
  Pon 11 30 3hod  F2 Matematika                c 1f1
  Uto 8 10 2hod F328 Matematika                c 1iai2
  Stv 9 00 2hod F108 Matematicka analyza           c 1i1

Plasek V.
  Str 7 20 2hod b446 Matematika                c 1PCF
  Str 10 40 2hod b446 Matematika                c 1PCF

Polak V.
  Uto 9 50 2hod f130 Matematicka fyzika            c 4ftf
  Uto 17 20 2hod III Matematika                c 1iai4

Presnajder P.
  Pon 9 50 2hod f130 Kvantova teoria pola           p 4ftf
  Uto 10 40 2hod  A Matematika                p 1iai*
  Stv 11 30 2hod f130 Kvantova teoria pola           p 4ftf

Sebesta J.
  Pon 16 30 2hod f126 Zaklady metodologie fyziky        p 4fbf FMFI
  Pon 18 10 2hod f126 Dejiny a metodologia fyz.vo fyz.vzdelav. p 5MF
  Uto 10 40 2hod f125 Teoreticka fyzika            p 3MF
  Uto 16 30 2hod f126 Epistemologia fyzikalnych teorii     p 4ftf

Severa P.
  Pon 16 30 2hod  IV Vyberovy seminar             s 5mma
  Uto 11 30 2hod f130 Algebraicka topologia          v 4ftf
  Str 9 00 3hod f130 Vseobecna teoria relativity       p 4ftf


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Erdelyi L.
  Pon 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk        c 2mpm 2m2
  Uto 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk        c 1mef2
  Uto 16 30 2hod  X Anglicky jazyk        c 1mef1 1mpm 1m1
  Uto 18 10 2hod  X Anglicky jazyk        c 1MT  1mpm 1m2
  Str 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk        c 1mef*
  Str 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk        c 2M*
  Stv 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk        c 1mng2
  Stv 13 10 2hod F246 Anglicky jazyk        c 2mef1 2mng3

Gombarik P.
  Pon 8 10 2hod f283 Anglicky jazyk        c 1MI1 1MD 1m1
  Pon 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk        c 2mpm 2m2
  Uto 16 30 2hod VII Anglicky jazyk        c 1mef1
  Uto 18 10 2hod VII Anglicky jazyk        c 1mpm 1m3
  Str 11 30 2hod  VI Anglicky jazyk        c 1mng1
  Stv 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk        c 1mef1 1mng1
  Stv 12 20 2hod  I Anglicky jazyk        c 1iai5
  Pia 9 50 2hod XII Anglicky jazyk        c 1iai1

Chlapikova K.
  Uto 16 30 2hod  XI Anglicky jazyk        c 1fmf 1MI1 1MF 1f1
  Uto 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk        c 1mpm 1m2
  Str 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk        c 2iai2 2i2  2BI
  Stv 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk        c 1iai4
  Stv 13 10 2hod XII Anglicky jazyk        c 2iai1 3iai1 2MI
  Stv 14 50 2hod  II Anglicky jazyk        c 2iai1
  Pia 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk        c 1iai4 1mng2 1m1
  Pia 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk        c 1iai1

Ilcikova A.
  Pon 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk        c 2fmf 2f1
  Pon 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk        c 1i2
  Uto 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk        c 1fmf 1f1
  Uto 18 10 2hod F246 Anglicky jazyk        c 1mpm 1f1 1m3 1BI 1MT
  Str 11 30 2hod VII Anglicky jazyk        c 2iai3 2i1
  Stv 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk        c 2fmf 2f1
  Pia 9 50 2hod  VI Anglicky jazyk        c 1iai6
  Pia 11 30 2hod VII Anglicky jazyk        c 1iai6 2iai2 2i2

Klatikova E.
  Uto 11 30 2hod F246 Rusky jazyk Z         c FMFI
  Uto 13 10 2hod F246 Anglicky jazyk        c 1iai2
  Uto 16 30 2hod F247 Anglicky jazyk        c 1fmf 1f1
  Str 9 50 2hod f283 Rusky jazyk Z         c FMFI
  Str 13 10 2hod F246 Rusky jazyk Z         c FMFI
  Stv 9 50 2hod F328 Anglicky jazyk        c 1BI  1i3
  Stv 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk        c 1i3
  Stv 13 10 2hod f283 Rusky jazyk Z         c FMFI

Vilasek P.
  Pon 18 10 2hod F246 Nemecky jazyk Z        c FMFI
  Uto 14 50 2hod f283 Francuzsky jazyk Z      c FMFI
  Uto 16 30 2hod F109 Francuzsky jazyk MP      c FMFI
  Str 14 50 2hod F246 Nemecky jazyk Z        c FMFI
  Str 16 30 2hod F246 Nemecky jazyk P        c FMFI
  Stv 13 10 2hod VIII Francuzsky jazyk Z      c FMFI
  Stv 14 50 2hod VIII Nemecky jazyk MP       c FMFI
  Pia 9 50 2hod M120 Nemecky jazyk MP       c FMFI
  Pia 11 30 2hod M120 Francuzsky jazyk Z      c FMFI

Zemanova A.
  Pon 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk        c 1f2  1fmf
  Pon 18 10 2hod F247 Anglicky jazyk        c 1f2
  Uto 13 10 2hod f283 Anglicky jazyk        c 1iai2
  Uto 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk        c 1mef1 1mpm 1M* 1f1
  Str 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk        c 2iai3
  Str 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk        c 1iai3
  Stv 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk        c DRS
  Pia 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk        c 1i1


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Schola Ludus
(SL)

Haverlikova V.
  Stv 17 20 2hod f-110 Vzdelavacie hry vo fyzike     p 2-4MF 3f1

Matejka M.
  Stv 15 40 2hod F357 Mikroklima rastlinnych porastov  p 5fmk

Teplanova K.
  Stv 14 00 2hod f-110 Fyzika autenticky         p 5ftf
  Stv 15 40 2hod f-110 Vedecka show           p 3f1 2iai1


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Ostatní
(ostatni)

Gnoth

Halakova Z.
  Str 16 30 1hod  X Zaklady psychologie a pedagogiky  s 2BI 2MI 2MT
  Str 17 20 1hod  X Zaklady psychologie a pedagogiky  s 2MF 2Md

Hrubiskova

Veselsky
  Uto 13 10 2hod  C1 Zaklady psychologie a pedagogiky  p 1BI 1M*
  Stv 8 10 2hod F109 Zaklady psychologie a pedagogiky  s 1BI 1M*
  Stv 9 50 2hod  X Psychologia            s 3BI 3MI
  Stv 13 10 2hod F109 Psychologia            p 3BI 3M*
  Stv 14 50 2hod  X Psychologia            s 3MD 3MF 3MT


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | ostatni

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 2.3.2007.