Rozvrhy učiteľov podľa katedier
Zimný semester 2008/2009

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(KAGDM)

Balko Ľudovít 
  Pon 10 40 2h s M-216 XXXPRED018 Seminár zo stredoškolskej matematiky        1m**
  Uto 14 50 2h c F1-328 1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)          1mpm*

Běhal David 
  Str 18 10 2h c I-H6  1-MAT-560 Webovská grafika                  3iai3 3iai4
  Stv 18 10 2h c I-H6  1-MAT-560 Webovská grafika                  3ipg

Bereková H. 
  Str 10 40 2h s B2-302 M-UVMA-038 Diplomový seminár z matematiky           4uM* 4PuM*

Boďa E. 
  Uto 11 30 2h p M-120 2-UDG-101 Algebraická geometria                4uMD
  Uto 14 00 2h v M-120 2-UMA-156 Algebrické krivky a plochy             4uM* 4PuM*
  Str 9 50 2h p F1-108 1-MMN-120 Lineárna algebra a geometria (1)          1mng*
  Str 13 10 2h p M-120 2-UDG-101 Algebraická geometria                4uMD
  Str 14 50 2h v M-120 M-UVDG-069 Vybrané kapitoly z algebraickej geometrie     5uMD
  Stv 9 50 2h v M-XII 1-MMN-560 Lineárna algebra a geometria (3)          2mng*
  Stv 11 30 1h c M-120 1-MMN-560 Lineárna algebra a geometria (3)          2mng*

Bohdal R. 
  Uto 9 50 2h p M-217 1-UDG-130 Úvod do grafiky na PC (1)              1uMD
  Uto 11 30 2h p M-217 M-UVDG-026 Počítačová geometria (2)              5uMD
  Stv 8 10 2h v M-XII 2-MPG-145 Architektúra grafických zariadení pre PC      4mpg 5iai 4iag*
  Pia 8 10 2h v I-H3  1-MAT-760 Profesionálny grafický software (1)         2m**
  Pia 11 30 2h p M-120 1-UDG-130 Úvod do grafiky na PC (1)              1uMD

Božek M. 
  Uto 8 10 2h p B   1-MAT-550 Geometria pre grafikov               3mpg 3ipg 3iai*
             1-INF-540 Geometria pre grafikov               3mpg 3ipg 3iai*
  Uto 10 40 2h p M-oG  1-UDG-340 Úvod do diferenciálnej geometrie          3uMD
  Uto 12 20 1h c M-oG  1-UDG-342 Cvičenie z diferenciálnej geometrie         3uMD
  Uto 14 00 2h v M-VII 2-UMA-155 Topológia                      4uM* 4PuM*
  Str 11 30 2h v M-X  1-UMA-306 Diferenciálna geometria               3uMI 3uMF 3uMT 3PuM*
  Stv 9 50 3h p M-XI  2-MPG-103 Geometria (1)                    4mpg
  Stv 13 10 2h p B   1-MAT-550 Geometria pre grafikov               3mpg 3ipg 3iai*
             1-INF-540 Geometria pre grafikov               3mpg 3ipg 3iai*

Čerňanová V. 
  Str 8 10 2h c M-XI  1-MMN-110 Matematická analýza (1)               1mng1
  Str 11 30 2h v M-IV  1-MMN-510 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1)    1mng1

Činčura J. 
  Pon 11 30 2h p M-126 2-MMS-227 Teória kategórií (1)                5mms
  Uto 14 00 2h p M-126 2-MMS-101 Všeobecná topológia                 4mms
  Uto 16 30 2h c M-IX  1-UMA-102 Lineárna algebra                  1uM*
  Str 15 40 3h p M-V  1-UMA-101 Matematická analýza (1)               1uM*
  Stv 11 30 2h p F1-247 1-UMA-102 Lineárna algebra                  1uM*
  Stv 14 00 2h p M-126 2-MMS-101 Všeobecná topológia                 4mms

Čižmár J. 
  Uto 13 10 2h p F1-328 M-UVMA-036 Dejiny matematiky                 5uM* 5PuM*
             2-UXX-103 Dejiny matematiky                  4uM* 4PuM*
  Uto 16 30 2h v M-120 1-UDG-360 Dejiny deskriptívnej geometrie           3uMD

Dillingerová M. 
  Pon 11 30 2h v M-115 2-UMA-151 Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky (1)   4uMT 4uMF 4uMD
  Uto 8 10 2h v M-115 2-UMA-151 Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky (1)   4uMI
  Uto 15 40 1h s M-120 1-UMA-204 Didaktický seminár zo školskej matematiky (3)    2uMD 2uMF 2uMT
  Str 14 00 1h s M-V  1-UMA-204 Didaktický seminár zo školskej matematiky (3)    2uMI
  Str 16 30 1h v M-VII 1-UMA-205 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (3)   2uM*
  Stv 9 00 2h c M-115 1-UIN-154 Informačné a komunikačné technológie (5)      3PuM*

Draškovičová H. 
  Stv 10 40 1h p B2-404 1-UMA-304 Diskrétna matematika (1)              3PuM*
  Stv 11 30 1h c B2-404 1-UMA-304 Diskrétna matematika (1)              3PuM*

Ferenc Lukáš 
  Pon 8 10 1h c M-VIII 1-MAT-140 Diskrétna matematika (1)              1m2 1mef2
  Uto 11 30 1h c F1-328 1-MAT-140 Diskrétna matematika (1)              1mpm*
  Uto 16 30 2h c B2-446 1-UIN-110 Matematika (1)                   1uBI 1PuI*

Ferko A. 
  Uto 14 50 2h v M-IV  2-MPG-111 Počítačová grafika na internete           4mpg
  Str 9 50 2h v M-IV  2-AIN-221 Grafické systémy a normy              4mpg 4iag*
  Str 13 10 2h p M-XI  2-MPG-201 Počítačová grafika (3)               5mpg
  Str 16 30 2h s M-XII 2-MPG-921 Diplomový seminár (2)                5mpg
  Stv 10 40 2h p M-IV  M-UVIN-150 Počítačová grafika                 5uMI 5PuChI
  Stv 14 50 2h p B   1-MAT-560 Webovská grafika                  3mpg 3ipg 3iai*
             1-INF-550 Webovská grafika                  3mpg 3ipg 3iai*

Guričan J. 
  Pon 9 00 2h c M-VI  1-INF-115 Algebra (1)                     1i1
  Pon 12 20 2h p B2-446 1-UIN-110 Matematika (1)                   1uBI 1PuI*
  Uto 8 10 2h p F1-328 1-INF-115 Algebra (1)                     1i*
  Uto 14 00 2h p B2-302 1-UIN-210 Matematika (3)                   2uBI 2PuI*
  Str 13 10 2h c M-XII 1-INF-115 Algebra (1)                     1i2
  Str 14 50 2h p M-126 2-MMS-104 Vybrané kapitoly z algebry (1)           4mms

Chalmovianský P. 
  Uto 9 50 2h p M-IX  2-MPG-203 Výpočtová geometria                 5mpg 5iai
  Uto 14 00 2h p M-VIII 1-UMA-203 Geometria (2)                    2uM*
  Str 9 50 2h p M-IX  2-MPG-203 Výpočtová geometria                 5mpg 5iai
  Stv 11 30 2h p M-XII 2-MPG-202 Modelovanie plôch pre CAGD             5mpg
  Stv 14 50 2h v M-VI  2-MPG-212 Pokročilé geometrické modelovanie (1)        5mpg

Jodas V. 
  Str 9 50 2h v M-115 1-UMA-323 Konštruktívne vyučovanie matematiky (1)       3uM*
  Pia 9 00 2h v B2-302 1-UMA-323 Konštruktívne vyučovanie matematiky (1)       3PuM*

Kaňuková K. 
  Pon 11 30 2h c M-VII 1-UMA-301 Geometria (4)                    3uMI 3uMT
  Pon 17 20 2h c M-IV  1-UMA-301 Geometria (4)                    3uMD 3uMF

Katriňák T. 
  Uto 9 50 2h p M-126 2-MMS-221 Vybrané kapitoly z kryptológie           5mms
  Uto 12 20 2h s M-126 2-MMS-229 Univerzálne algebry a zväzy (3)           5mms
  Stv 11 30 2h s M-126 2-MMS-102 Univerzálne algebry a zväzy (1)           4mms

Kohanová I. 
  Uto 13 10 2h c M-VI  1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)              1iai2
  Uto 14 50 2h c M-VI  1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)              1iai7
  Str 15 40 1h p M-VIII 2-UMA-105 Didaktika matematiky (1)              4uM*
  Str 16 30 2h c M-120 2-UMA-105 Didaktika matematiky (1)              4uMD 4uMF 4uMT

Korbaš J. 
  Uto 13 10 2h p F2   1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)          1m**
  Str 11 30 2h p B   1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)          1m**
  Stv 15 40 2h p M-126 2-MMS-106 Diferenciálna topológia               4mms
  Pia 11 30 2h s M-126 DRS002 Seminár z algebraickej topológie            mDRS

Koreňová L. 
  Pon 9 00 2h s M-115 1-UXX-320 Informačné a komunikačné technológie (5)      3uMF
  Pon 10 40 1h s B2-302 1-UMA-303 Didaktický seminár zo školskej matematiky (5)    1PuMB 1PuMCh
  Uto 10 40 1h s B2-302 1-UMA-103 Didaktický seminár zo školskej matematiky (1)    1PuMGe 1PuMGl
  Pia 9 00 2h p M-115 2-UMA-151 Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky (1)   4PuM*
  Pia 10 40 2h s M-115 1-UXX-320 Informačné a komunikačné technológie (5)      3uMD 3uMT

Kostyrko P. 
  Uto 9 50 2h p B1-501 2-UMA-111 Vybrané partie z matematickej analýzy (1)      4uM* 4PuM*
  Str 9 00 3h s M-126 DRS003 Teoria reálnych funkcií                mDRS
  Str 14 50 2h p M-X  1-UMA-201 Matematická analýza (3)               2uM*

Kudličková S. 
  Uto 8 10 2h s M-120 M-UVDG-045 Diplomový seminár z deskriptívnej geometrie    5uMD
  Uto 9 50 2h p M-120 M-UVDG-026 Počítačová geometria (2)              5uMD
  Str 8 10 2h p M-X  1-UMA-301 Geometria (4)                    3uM*
  Str 9 50 2h p M-120 M-UVDG-026 Počítačová geometria (2)              5uMD
  Stv 8 10 2h v M-120 2-MPG-142 Počítačová konštrukčná geometria          4mpg

Kvasz L. 
  Pia 9 50 2h s M-126 2-MMS-134 Seminár z filozofie matematiky (1)         4m** 5m* mDRS
  Pia 14 00 2h p M-126 3-IVI-013 Dejiny vedeckého myslenia              iDRS

Mačaj M. 
  Pon 12 20 2h p F1   1-MAT-220 Algebra (1)                     2m**
  Uto 15 40 1h c M-VII 1-MAT-755 Teória grafov                    2m2 2mpm*
  Str 11 30 2h p M-126 1-MAT-450 Teória polí (1)                   3mms
  Stv 14 50 2h v F1-328 1-MAT-755 Teória grafov                    2m** 2mef*
  Stv 16 30 1h c M-X  1-MAT-755 Teória grafov                    2m1 2mef*

Marcisová T. 
  Uto 15 40 2h p F1   2-UMA-115 Teória množín                    4uM* 4PuM*
  Uto 18 10 1h c B2-404 1-UMA-202 Algebra (1)                     2PuM*
  Str 14 50 1h c M-V  2-UMA-115 Teória množín                    4uM*
  Stv 14 50 1h c B1-320 2-UMA-115 Teória množín                    4PuM*
  Stv 15 40 2h p B2-304 1-UMA-202 Algebra (1)                     2PuM*

Miťková E. 
  Str 13 10 2h v M-III 1-MAT-191 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (1)    1m2 1mpm*

Neuhold E. 
  Uto 14 50 2h v M-XI  1-MMN-515 Doplnkové cvičenie z algebry a geometrie (1)    1mng*

Niepel M. 
  Pon 13 10 1h c M-VIII 1-MAT-140 Diskrétna matematika (1)              1mef*
  Pon 16 30 2h c F2   1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)          1m2
  Pon 18 10 1h c M-III 1-MAT-140 Diskrétna matematika (1)              1m1
  Uto 9 50 2h p F2   1-MAT-140 Diskrétna matematika (1)              1m** 1mef*
  Str 13 10 2h p F1-108 1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)          1mef*
  Stv 11 30 2h p F1-109 1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)          1mef*

Pémová M. 
  Pon 13 10 1h s M-120 1-UDG-350 Didaktický seminár z deskriptívnej geometrie (5)  3uMD
  Str 9 00 1h s M-120 1-UDG-250 Didaktický seminár z deskriptívnej geometrie (3)  2uMD
  Str 10 40 1h s M-III 1-UDG-150 Didaktický seminár z deskriptívnej geometrie (1)  1uMD
  Str 13 10 2h c M-VIII 1-UDG-110 Zobrazovacie metódy (1)               1uMD
  Stv 9 50 1h p M-120 2-UDG-111 Didaktika deskriptívnej geometrie (1)        4uMD
  Stv 14 00 2h c M-120 2-UDG-111 Didaktika deskriptívnej geometrie (1)        4uMD

Pílniková J. 
  Uto 8 10 2h c M-XII 2-MPG-202 Modelovanie plôch pre CAGD             5mpg
  Uto 11 30 2h p F1   2-MPG-101 Počítačová grafika (1)               4mpg 4iC* 4iai*
  Uto 14 50 2h p M-IX  2-INF-115 Vybrané kapitoly z geometrie pre grafikov      4iB 4iA* 4iag*

Polan M. 
  Stv 16 30 2h c I-H3  2-MPG-101 Počítačová grafika (1)               4iC*
  Stv 18 10 2h v I-H3  2-MPG-101 Počítačová grafika (1)               4iai*

Polednová M. 
  Pon 10 40 2h p B2-404 1-UMA-203 Geometria (2)                    2PuM*
  Uto 10 40 2h p B2-404 1-UMA-301 Geometria (4)                    3PuM*
  Uto 13 10 1h c M-VIII 1-UMA-203 Geometria (2)                    2uMD 2uMT 2uMF
  Str 10 40 1h c F1-247 1-UMA-203 Geometria (2)                    2uMI
  Stv 14 50 1h c B2-404 1-UMA-203 Geometria (2)                    2PuM*
  Stv 15 40 2h c B2-404 1-UMA-301 Geometria (4)                    3PuM*

Regecová M. 
  Pon 13 10 1h s M-VII 1-UMA-303 Didaktický seminár zo školskej matematiky (5)    3uMI 3uMT
  Pon 16 30 1h s M-IV  1-UMA-315 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (5)   3uM*
  Uto 7 20 1h s B1-501 1-UMA-315 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (5)   3PuM*
  Uto 12 20 1h s Ch1-3 M-UVMA-019 Didaktický seminár zo školskej matematiky (5)   3PuM*
  Uto 15 40 1h s M-115 1-UMA-303 Didaktický seminár zo školskej matematiky (5)    3uMD 3uMF
  Str 9 00 2h c F1-247 2-UMA-105 Didaktika matematiky (1)              4uMI

Rosa V. 
  Pon 16 30 2h v M-III 2-UXX-205 Organizácia a riadenie školy            5uM*
  Stv 15 40 2h v B2-302 2-UXX-201 Hodnotenie a klasifikácia ako súčasť vyučovania   4uM* 4PuM*

Sklenáriková Z. 
  Pon 9 00 3h p M-120 1-UDG-110 Zobrazovacie metódy (1)               1uMD
  Stv 8 10 3h p M-oG  1-UDG-210 Zobrazovacie metódy (3)               2uMD

Slavíčková M. 
  Pon 10 40 2h c F1-232a 1-UMA-101 Matematická analýza (1)              1uMI
  Pon 14 00 2h c G-139 1-UMA-101 Matematická analýza (1)               1PuMGe 1PuMGl
  Uto 10 40 2h c G-139 1-UMA-101 Matematická analýza (1)               1PuMB 1PuMCh
  Stv 10 40 1h s M-120 1-UMA-103 Didaktický seminár zo školskej matematiky (1)    1uMI
  Pia 9 50 1h v M-IV  1-UMA-104 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (1)   1uM*
  Pia 10 40 1h s M-120 1-UMA-103 Didaktický seminár zo školskej matematiky (1)    1uMD 1uMF 1uMT

Sleziak M. 
  Pon 15 40 2h c B2-304 1-UMA-102 Lineárna algebra                  1PuMB 1PuMCh
  Pon 17 20 2h c B2-304 1-UMA-102 Lineárna algebra                  1PuMGe 1PuMGl
  Uto 7 20 2h p B1-305 1-UMA-102 Lineárna algebra                  1PuM*
  Uto 14 50 2h p F1-326 1-MAT-470 Teória čísel                    5mms 3mms 3mef*
  Str 8 10 1h c M-VIII 1-MAT-220 Algebra (1)                     2m2
  Stv 12 20 1h c B   1-MAT-220 Algebra (1)                     2m1
  Stv 13 10 1h c M-VII 1-MAT-220 Algebra (1)                     2mpm*

Solčan Š. 
  Pon 9 50 2h p M-IX  2-MPG-141 Projektívna geometria                2uMD
  Str 9 00 2h p M-III 2-UDG-105 Plochy technickej praxe (1)             4uMD
  Str 10 40 1h p M-oG  2-UDG-105 Plochy technickej praxe (1)             4uMD
  Str 13 10 2h p M-oG  1-UDG-320 Aplikácie deskriptívnej geometrie (1)        3uMD
  Stv 10 40 2h c M-oG  1-UDG-240 Projektívna geometria (2)              2uMD
  Stv 14 50 2h v M-VIII 2-MPG-141 Projektívna geometria                4mpg 5iai 4iag*

Tisoň M. 
  Pon 11 30 2h c M-120 1-UDG-320 Aplikácie deskriptívnej geometrie (1)        3uMD
  Uto 8 10 3h p M-152 1-UDG-330 Projektovanie podporované počítačom         3uMD

Tomanová J. 
  Pon 8 10 2h p M-126 1-MAT-460 Teória grafov                    3mms 3mna
  Pon 11 30 2h p M-V  1-UMA-202 Algebra (1)                     2uM*
  Pon 13 10 1h c M-V  1-UMA-202 Algebra (1)                     2uM*
  Str 11 30 1h p M-120 1-UMA-304 Diskrétna matematika (1)              3uMD 3uMF 3uMT
  Str 12 20 1h c M-120 1-UMA-304 Diskrétna matematika (1)              3uMD 3uMF 3uMT
  Stv 13 10 2h p F1-328 1-MMN-220 Diskrétna matematika                2mng*

Uherčíková V. 
  Uto 14 50 2h v B2-404 2-UMA-251 Netradičné metódy vo vyučovaní matematiky (1)    5uM* 5PuM*
  Str 13 10 1h p B2-304 2-UMA-105 Didaktika matematiky (1)              4PuM*
  Pia 10 40 2h c B2-302 2-UMA-105 Didaktika matematiky (1)              4PuM*

Vankúš P. 
  Pon 8 10 2h c G-139 1-UMA-201 Matematická analýza (3)               2PuMGe
  Pon 9 50 1h s B2-302 1-UMA-204 Didaktický seminár zo školskej matematiky (3)    2PuM*
  Pon 13 10 1h s B1-501 1-UMA-104 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (1)   1PuM*
  Str 13 10 2h c M-X  1-UMA-201 Matematická analýza (3)               2uMT 2uMF 2uMD
  Str 15 40 2h c B2-420A 1-UMA-201 Matematická analýza (3)              2PuMB
  Str 17 20 1h s B2-420A 1-UMA-205 Didaktický seminár zo školskej matematiky x (3)  2PuM*

Visnyai T. 
  Uto 8 10 2h c M-IX  1-UMA-101 Matematická analýza (1)               1uMD 1uMF 1uMT
  Uto 11 30 2h c M-IX  2-UMA-111 Vybrané partie z matematickej analýzy (1)      4uM*
  Str 16 30 2h s B2-302 2-UXX-923 Diplomový seminár (3)                5uM* 5PuM*
  Stv 8 10 2h c F1-232a 1-UMA-101 Matematická analýza (1)              2uMI
  Pia 7 20 2h c B2-302 2-UMA-111 Vybrané partie z matematickej analýzy (1)      4PuM*

Zahradník P. 
  Str 14 00 1h c M-VII 1-MMN-120 Lineárna algebra a geometria (1)          1mng1
  Str 16 30 1h c M-XI  1-MMN-120 Lineárna algebra a geometria (1)          1mng2

Zlatoš P. 
  Str 9 50 3h k F1   1-FYZ-115 Algebra a geometria (1)               1f*
  Stv 14 00 2h p M-XI  1-MAT-455 Teória množín a matematická logika (1)       3mms


KAGDM |KAMS |KMANM |KAI |KI |KZVI |KAFZM |KEF |KJFB |KTFDF |KJP |VC |SL

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Bakošová Katarína 
  Stv 11 30 2h c M-208 1-EFM-565 Matematický software                3mef1
  Pia 12 20 2h c M-208 1-EFM-565 Matematický software                3mef2

Bartošová D. 
  Pon 8 10 1h c M-III 1-EFM-120 Ekonómia (1)                    1mef1
  Pon 12 20 1h c M-VIII 1-EFM-120 Ekonómia (1)                    1mef2
  Str 13 10 1h c M-IV  1-EFM-120 Ekonómia (1)                    1mng2
  Str 16 30 1h c F1-108 1-EFM-120 Ekonómia (1)                    1mng1

Bátorová I. 
  Pon 8 10 1h c M-VI  1-EFM-120 Ekonómia (1)                    1mpm*

Boďa J. 
  Str 10 40 2h p F2-s110 2-FGF-203 Geodynamika                    5fg
  Stv 8 10 2h p A   1-EFM-120 Ekonómia (1)                    1mef* 1mng* 1mpm*
  Stv 11 30 2h p F1-108 2-EFM-228 Ekonofyzika                     5mef*

Bokes T. 
  Pon 9 00 2h c M-VIII 1-MAT-210 Matematická analýza (3)               2mpm1
  Str 14 50 2h v M-XII 1-MAT-750 Cvičenie z matematickej analýzy (3)         2mpm1

Bruncková M. 
  Stv 16 30 2h c M-208 1-PMA-210 Finančná matematika (1)               3mng1
  Stv 16 30 2h c M-VI  1-PMA-210 Finančná matematika (1)               3mng1
  Stv 18 10 2h c M-208 1-PMA-210 Finančná matematika (1)               3mng2
  Stv 18 10 2h c M-VI  1-PMA-210 Finančná matematika (1)               3mng2

Brunovský P. 
  Pon 10 40 2h p F2   1-EFM-350 Mikroekonómia                    3mef*
  Uto 17 20 2h s F1-109 2-EFM-920 Diplomový seminár                  5mef*

Bušová L. 
  Pon 12 20 1h c M-VI  1-INF-435 Pravdepodobnosť a štatistika            3it
  Pon 13 10 1h c M-VI  1-INF-435 Pravdepodobnosť a štatistika            3iai*
  Stv 8 10 1h c B2-404 1-UMA-302 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1)    3PuM*
  Stv 12 20 1h c M-VII 1-UMA-302 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1)    3uM*

Fidrmuc J. 
  Pon 16 30 2h s B   2-EFM-211 Seminár z ekonómie (3)               5mef*
  Pon 18 10 2h s B   2-EFM-211 Seminár z ekonómie (3)               5mef*

Fila M. 
  Pia 13 10 2h p M-III 2-MNA-203 Integrálne transformácie a špeciálne funkcie    4mma 4mna 5mna 4mmm

Grendár M. 
  Pon 11 30 2h v F1-109 2-EFM-123 Špeciálna ekonometria                4mef*

Guba P. 
  Uto 14 50 2h p M-201 DRS021 Asymptotické metódy                  mDRS
  Uto 16 30 2h v F2-s110 1-FYZ-480 Mechanika kontinua a hydrodynamika (2)       3f*
              2-MMO-201 Modely prúdenia tekutín (1)            5mma
  Stv 13 10 2h v M-201 2-MMO-205 Teória pružnosti                  5mma

Halická M. 
  Pon 12 20 2h v M-III 2-EFM-222 Semidefinitné programovanie             5mef*
  Uto 11 30 2h v M-III 1-EFM-555 DEA modely                     3mef* 3mng*
  Str 13 10 2h p F2   2-EFM-108 Optimálne riadenie (1)               4mma 4mna 4mmm 4mef* 45mps

Hamala M. 
  Pon 8 10 2h c F1-328 1-EFM-321 Cvičenia z nelineárneho programovania        3mef*
  Uto 8 10 2h p F2   1-EFM-320 Nelineárne programovanie              4mna 3mef*
             2-MNA-101 Nelineárne programovanie              4mna 3mef*
  Uto 15 40 3h v M-III 1-EFM-290 Algoritmizácia a programovanie           2mef*
  Stv 13 10 2h p A   1-EFM-320 Nelineárne programovanie              4mna 3mef*
             2-MNA-101 Nelineárne programovanie              4mna 3mef*

Harman R. 
  Str 10 40 3h p M-VIII 1-INF-435 Pravdepodobnosť a štatistika            3it 3iai*
  Str 14 50 2h v F1-248 2-PMS-127 Vybrané partie z počítačovej štatistiky       5mps
  Stv 14 00 2h c M-XII 2-PMS-105 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)        4mps

Hönschová E. 
  Uto 8 10 2h c M-VII 2-PMS-103 Markovovské procesy (1)               4mps
  Str 15 40 2h c B1-501 N-bEXX-001 Štatistické metódy                 1Penv

Hriňák M. 
  Str 18 10 2h v F1-109 1-MAT-185 Metódy riešenia matematických úloh (1)       1m*
  Stv 16 30 2h v M-III 1-MAT-185 Metódy riešenia matematických úloh (1)       FMFI

Chladná Z. 
  Uto 9 50 2h c M-XI  1-EFM-350 Mikroekonómia                    3mef1
  Str 9 50 2h c F1-326 1-EFM-350 Mikroekonómia                    3mef2

Janková K. 
  Pon 11 30 2h p M-XI  1-PMA-760 Teória náhodného výberu               5mps 3mp*
  Uto 10 40 2h p M-I  1-PMA-540 Modely v zdravotnom poistení            5mps 3mpm
  Uto 12 20 1h c M-I  1-PMA-540 Modely v zdravotnom poistení            5mps 3mpm
  Str 9 50 2h p M-XI  2-PMS-103 Markovovské procesy (1)               4mps

Jurča P. 
  Str 16 30 2h c F2   2-EFM-128 Cvičenia z optimálneho riadenia (1)         4mef1
  Str 18 10 2h c F1-328 2-EFM-128 Cvičenia z optimálneho riadenia (1)         4mef2 4mmm

Katina S. 
  Pon 8 10 2h p M-208 2-PMS-109 Počítačová štatistika                4mps 3mp*
  Pon 9 50 2h p M-XI  2-PMS-131 Analýza prežívania                 5mps
  Str 11 30 2h p M-I  2-PMS-214 Bioštatistika                    5mps

Kilianová S. 
  Pon 10 40 2h c M-208 1-EFM-565 Matematický software                2mef*
  Pon 16 30 2h c M-V  1-PMA-210 Finančná matematika (1)               3mef1
  Pon 16 30 2h c M-208 1-PMA-210 Finančná matematika (1)               3mef1
  Str 8 10 2h c M-IX  1-PMA-210 Finančná matematika (1)               3mef2
  Str 8 10 2h c M-208 1-PMA-210 Finančná matematika (1)               3mef2
  Str 13 10 2h c M-208 1-EFM-565 Matematický software                2mef*
  Stv 8 10 2h c M-208 1-EFM-565 Matematický software                2mef*

Klacso J. 
  Pon 11 30 3h c M-X  1-FYZ-120 Matematika (1)                   1f1

Kollár M. 
  Pon 16 30 2h c M-VIII 1-EFM-210 Matematická analýza (3)               2mef2
  Pon 18 10 2h v M-VIII 1-EFM-510 Cvičenie z matematickej analýzy (1)         1mef2
  Str 16 30 2h v M-X  1-EFM-510 Cvičenie z matematickej analýzy (1)         1mef1
  Str 18 10 2h v M-X  1-EFM-530 Cvičenie z matematickej analýzy (3)         2mef2
  Pia 9 50 2h c M-VII 1-EFM-110 Matematická analýza (1)               1mef1
  Pia 11 30 2h c M-VII 1-EFM-110 Matematická analýza (1)               1mef2

Kosírová I. 
  Pon 16 30 2h c F1-328 1-MAT-110 Matematická analýza (1)               1mpm*
  Str 14 50 2h v M-II  1-MAT-710 Cvičenie z matematickej analýzy (1)         1mpm*

Kossaczká Ľ. 
  Pon 12 20 2h c F1-328 1-EFM-210 Matematická analýza (3)               2mef1
  Pon 16 30 2h v M-IX  1-EFM-530 Cvičenie z matematickej analýzy (3)         2mef1
  Str 14 50 2h c M-III 1-MAT-210 Matematická analýza (3)               2mpm2
  Stv 9 50 2h v F1-232a 1-MAT-750 Cvičenie z matematickej analýzy (3)        2mpm2

Krajčovič D. 
  Str 9 50 2h p F1-328 1-EFM-230 Maticový počet (1)                 2mef*
  Str 11 30 2h v F1-326 1-EFM-515 Cvičenie z algebry a geometrie (1)         1mef2
  Str 14 50 2h v F1-232a 1-EFM-515 Cvičenie z algebry a geometrie (1)         1mef1
  Stv 9 50 2h c F1-328 1-EFM-235 Seminár z maticového počtu (1)           2mef*
  Pia 9 50 2h c M-VIII 1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)          1mef2
  Pia 11 30 2h c M-VIII 1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)          1mef1

Luptáčik M. 
  Pia 9 50 2h s F1-109 2-EFM-111 Seminár z ekonómie (1)               4mef*

Mačutek J. 
  Pon 8 10 2h p M-XI  1-BMF-210 Matematické základy biomedicínskej fyziky (3)    2fmf
  Uto 13 10 2h p F1-108 1-EFM-330 Štatistické metódy                 3mef*
  Uto 17 20 2h c B1-320 N-bEXX-001 Štatistické metódy                 1Penv
  Uto 17 20 2h c B2-302 N-bEXX-001 Štatistické metódy                 1Penv
  Str 9 50 2h p M-I  2-PMS-216 Diskrétne rozdelenia pravdepodobnosti        5mps

Melicherčík I. 
  Pon 12 20 2h p F2   1-EFM-370 Finančná matematika                 3mef* 3mng*
  Uto 11 30 2h p F2   2-EFM-104 Finančná matematika                 5mma 4mef*
  Str 11 30 2h v F2   1-EFM-550 Vybrané partie z matematickej analýzy        3mef*
  Stv 11 30 2h p A   2-EFM-104 Finančná matematika                 5mma 4mef*

Náther O. 
  Str 9 50 2h p M-XII 1-PMA-520 Teória pravdepodobnosti (1)             3mp*
  Str 11 30 2h p M-XII 1-PMA-510 Základy matematickej štatistiky           4mma 4mmm 3mp*
  Stv 9 00 1h c M-X  1-PMA-530 Všeobecná teória poistenia             3mpm
  Stv 9 50 2h p F2   1-PMA-530 Všeobecná teória poistenia             3mpm
             2-EFM-201 Poisťovníctvo                    5mef*
  Stv 11 30 2h p M-IX  1-PMA-510 Základy matematickej štatistiky           4mma 4mmm 3mp*

Odór Ľ. 
  Pon 16 30 2h p F1   2-EFM-136 Štrukturálna makroekonometria            4mef*

Odrobina I. 
  Uto 8 10 4h c M-208 1-MMN-310 Databázové systémy                 4mef*
  Str 11 30 2h p M-III 1-MMN-310 Databázové systémy                 3mng*
  Stv 9 50 2h c M-208 1-MMN-310 Databázové systémy                 4mef*
  Pia 9 00 4h c M-208 1-MMN-310 Databázové systémy                 3mng*

Páleník V. 
  Pia 9 50 2h s F1-109 2-EFM-111 Seminár z ekonómie (1)               4mef*
  Pia 11 30 2h v F1-109 2-EFM-224 Ekonometrické modely Slovenska           5mef*

Pastor K. 
  Uto 15 40 2h p B1-320 N-bEXX-001 Štatistické metódy                 1Penv
  Str 8 10 2h p M-XII 1-PMA-720 Mikroekonomické modely               2mpm*
  Stv 14 00 2h p B2-304 1-UMA-302 Pravdepodobnosť a matematická štatistika (1)    3uM* 3PuM*
  Stv 16 30 2h p F1-108 2-EFM-127 Matematické modely v demografii           4mps 4mef*

Pázman A. 
  Pon 9 50 2h s M-XII DRS001 Seminár                        FMFI mDRS
  Uto 11 30 2h p M-XII 2-PMS-107 Regresné modely (1)                 4mps
  Str 11 30 2h p M-216 3-MPS-002 Nelineárne štatistické modely            mDRS
  Stv 9 50 2h p M-II  2-PMS-213 Bayesovská štatistika                5mps

Pekár J. 
  Str 8 10 2h p F2   2-EFM-105 Teória nekooperatívnych hier            4mef*
  Str 11 30 2h p M-III 1-MMN-310 Databázové systémy                 3mng*
  Stv 8 10 2h p F2   2-EFM-102 Časové rady                     4mef*

Potocký R. 
  Uto 9 50 2h p M-XII 2-PMS-105 Viacrozmerné štatistické analýzy (1)        4mps
  Uto 15 40 2h p A   1-PMA-310 Poistná matematika (1)               3mpm
             2-EFM-201 Poisťovníctvo                    5mef*
  Str 13 10 2h s M-216 DRS001 Seminár                        mDRS
  Stv 11 30 2h p F1-328 1-PMA-210 Finančná matematika (1)               2mpm*
  Stv 14 00 2h p M-IX  1-PMA-770 Teória investícií a manažmentu           3mp*

Rublík F. 
  Stv 11 30 2h s M-II  2-PMS-125 Seminár z matematickej štatistiky (1)        5mps
  Stv 14 00 2h p M-I  2-PMS-212 Neparametrické štatistické metódy          5mps

Somorčík J. 
  Pon 18 10 2h c M-208 1-EFM-340 Počítačová štatistika                3mef1
  Uto 18 10 2h c M-208 1-EFM-340 Počítačová štatistika                3mef2
  Stv 15 40 2h c M-I  1-PMA-310 Poistná matematika (1)               3mpm

Stehlíková B. 
  Pon 8 10 2h c M-IX  2-EFM-107 Parciálne diferenciálne rovnice           4mef1
  Str 16 30 2h c F1-328 2-EFM-107 Parciálne diferenciálne rovnice           4mef2
  Stv 14 50 2h c M-208 2-EFM-102 Časové rady                     4mef*

Ševčovič D. 
  Pon 9 00 2h p F2   1-EFM-210 Matematická analýza (3)               2mef*
  Uto 13 10 2h p B   2-EFM-107 Parciálne diferenciálne rovnice           4mef*
  Str 14 50 2h p F2   1-EFM-210 Matematická analýza (3)               2mef*

Štulajter F. 
  Pon 11 30 2h p M-XII 2-PMS-101 Náhodné procesy (1)                 4mps

Varínsky D. 
  Stv 16 30 2h c M-VIII 1-PMA-210 Finančná matematika (1)               2mpm1
  Stv 18 10 2h c M-VIII 1-PMA-210 Finančná matematika (1)               2mpm2

Zeman J. 
  Str 16 30 2h p F1-109 1-EFM-280 Peniaze a bankovníctvo               2mef*

Živčák J. 
  Pia 14 50 2h c M-208 2-MMN-106 Počítačová štatistika                4mng1 5mng1
  Pia 16 30 2h c M-208 2-MMN-106 Počítačová štatistika                4mng2 5mng2


KAGDM |KAMS |KMANM |KAI |KI |KZVI |KAFZM |KEF |KJFB |KTFDF |KJP |VC |SL

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babušíková J. 
  Str 9 50 2h p F2   2-EFM-101 Numerické metódy                  4mef*
  Str 11 30 2h p F1-328 1-MMN-230 Numerické metódy (1)                2mng*
  Stv 8 10 2h p B   1-MAT-240 Numerická matematika (1)              2m**
  Stv 13 10 2h v M-III 2-MPG-243 Numerická matematika pre grafikov          5mpg
             2-AIN-161 Aplikovaná numerická matematika           4iag*

Bödök Š. 
  Str 14 50 2h c M-XI  1-MMN-110 Matematická analýza (1)               1mng2
  Str 17 20 2h v M-XI  1-MMN-510 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1)    1mng2

Bušinská T. 
  Pon 9 50 2h p F1-109 1-MMN-320 Maticový počet                   3mng*
  Pon 16 30 2h c M-X  1-MAT-120 Lineárna algebra a geometria (1)          1m1
  Uto 14 00 2h p M-223 2-MNA-222 Špeciálne matice a algoritmy            4mna
  Str 9 50 2h p M-223 1-MAT-530 Numerické metódy lineárnej algebry         3mna
  Str 11 30 1h c M-223 1-MAT-530 Numerické metódy lineárnej algebry         3mna
  Str 13 10 2h v F1-328 1-MAT-191 Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (1)    1m*
  Stv 8 10 2h p M-223 3-MNA-001 Numerické metódy lineárnej algebry         mDRS
  Stv 11 30 2h p M-223 2-MNA-122 Vybrané kapitoly z numerickej algebry        4mna

Demetrian M. 
  Pon 8 10 3h c F1   1-FYZ-215 Matematika (3)                   2f*
  Pon 11 30 3h p M-IX  1-BMF-210 Matematické základy biomedicínskej fyziky (3)    2fmf
  Pon 15 40 3h v B2-302 N-bGAF-002 Aplikovaná matematika               2Pgl
  Uto 12 20 2h v M-VII 2-MMA-203 Lineárne operátory a normované algebry v matematick 5mma
  Uto 16 30 2h v Ch1-303 N-mCFZ-003 Vybrané kapitoly z matematiky (2)         4Pfch

Fečkan M. 
  Pon 11 30 2h p M-223 1-MAT-410 Funkcionálna analýza (1)              3mna 3mma
  Str 8 10 2h p M-223 3-MNA-003 Variačné metódy riešenia parciálnych diferenciálnyc mDRS
  Str 14 00 2h p M-223 2-MMA-201 Analýza na varietach                5mma
  Str 15 40 1h c M-223 2-MMA-201 Analýza na varietach                5mma
  Stv 13 10 2h p M-223 3-MMA-009 Nelineárna funkcionálna analýza           mDRS

Filo J. 
  Pon 10 40 2h p F1   1-MAT-210 Matematická analýza (3)               2m**
  Str 13 10 2h p A   1-MAT-210 Matematická analýza (3)               2m**

Gyürki Š. 
  Str 9 50 2h c M-X  1-MMN-210 Matematická analýza (3)               2mng1
  Stv 8 10 2h v M-XI  1-MMN-565 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (3)    2mng1

Chocholatý P. 
  Uto 10 40 2h v M-223 2-MNA-225 Numerické metódy riešenia diferenciálnych rovníc (2 5mna 5mma
  Uto 15 40 2h p M-223 2-MNA-111 Riešenie stiff úloh                 4mna
  Str 14 00 3h p F1   2-MMN-101 Numerické metódy (1)                4mng*
  Str 16 30 1h c F1   2-MMN-101 Numerické metódy (1)                4mng*
  Stv 14 50 2h p M-223 2-MNA-102 Diferenčné metódy riešenia parciálnych diferenciáln 4mna

Jaroš F. 
  Uto 8 10 2h c Ch2-130 N-bZXX-001 Matematika (1)                  1Pgek
  Uto 11 30 2h p B1-307 N-bZXX-001 Matematika (1)                   1Pgek
  Uto 15 40 2h v B2-304 N-bBXX-025 Matematika                     1Pbio
  Uto 17 20 1h v B2-304 N-bBXX-025 Matematika                     1Pbio
  Str 7 20 2h c M-V  1-MMN-210 Matematická analýza (3)               2mng2
  Str 11 30 2h c M-XI  1-MAT-310 Obyčajné diferenciálne rovnice (1)         3mpg
  Str 16 30 2h c M-VI  1-MAT-210 Matematická analýza (3)               2m1
  Stv 13 10 2h c M-VI  1-MAT-750 Cvičenie z matematickej analýzy (3)         2m1

Jaroš J. 
  Uto 13 10 2h p M-II  1-MAT-510 Biomatematika (1)                  3m*
  Str 12 20 2h p F1   2-MMN-103 Obyčajné diferenciálne rovnice           4mng*
  Str 16 30 2h p M-223 3-MMA-003 Funkcionálne diferenciálne rovnice         mDRS
  Stv 11 30 1h p F2   2-MMN-103 Obyčajné diferenciálne rovnice           4mng*
  Stv 12 20 1h c F2   2-MMN-103 Obyčajné diferenciálne rovnice           4mng*

Jurík T. 
  Stv 13 10 2h c F1-232a 1-EFM-220 Lineárne programovanie               2mef2
  Stv 14 50 2h c F1-232a 1-EFM-220 Lineárne programovanie               2mef1

Kačur J. 
  Uto 12 20 2h p M-223 3-MNA-005 Metóda konečných prvkov               5mna mDRS

Kiseľák J. 
  Pon 10 40 2h c M-201 1-MAT-110 Matematická analýza (1)               2m**
  Uto 16 30 2h v M-208 1-MAT-770 Proseminár z TEX-u                 2m*

Kišon Pavol 
  Pon 8 10 2h c M-XII 1-INF-110 Matematická analýza (1)               1i2
  Str 16 30 2h c M-III 1-INF-110 Matematická analýza (1)               1i1

Kubáček Z. 
  Pon 9 00 2h p B   1-MAT-110 Matematická analýza (1)               1m** 1mef*
             1-EFM-110 Matematická analýza (1)               1m** 1mef*
  Uto 14 50 2h p F1-108 1-INF-110 Matematická analýza (1)               1i*
  Stv 9 50 2h p A   1-MAT-110 Matematická analýza (1)               1m** 1mef*
             1-EFM-110 Matematická analýza (1)               1m** 1mef*
  Stv 14 50 3h p F1-109 1-MMN-210 Matematická analýza (3)               2mng*

Kučerová I. 
  Str 8 10 2h c M-VII 1-MAT-110 Matematická analýza (1)               1m2
  Stv 11 30 2h v M-X  1-MAT-710 Cvičenie z matematickej analýzy (1)         1m2

Kupka I. 
  Uto 9 50 2h p F1-328 1-MMN-315 Nelineárna a stochastická optimalizácia (1)     3mng*
  Uto 16 30 2h p B2-404 1-UMA-201 Matematická analýza (3)               2PuM*
  Str 7 20 3h p Ch1-3 1-UMA-101 Matematická analýza (1)               1PuM*
  Str 12 20 2h p M-223 3-MMA-010 Teória multifunkcií                 mDRS
  Stv 9 50 2h s M-223 1-MAT-810 Seminár z reálnej analýzy              3m*

Medveď M. 
  Uto 9 50 2h p M-X  2-MMA-101 Dynamické systémy                  4mma 4mmm
  Str 8 10 2h p F1-108 1-MAT-310 Obyčajné diferenciálne rovnice (1)         4mps 3m**
  Pia 9 50 2h s M-109 DRS020 Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických sys 3mma 4mma 5mma FMFI mDRS

Mózer J. 
  Pon 8 10 2h v F1-109 1-FYZ-350 Matematika (5)                   3f*
  Pon 10 40 2h p F1-108 1-FYZ-215 Matematika (3)                   2f*
  Str 11 30 2h v M-IX  1-FYZ-674 Variačné úlohy vo fyzike              3f*
  Stv 9 50 2h v F1-109 1-FYZ-350 Matematika (5)                   3f*
  Stv 13 10 3h p F1   1-FYZ-215 Matematika (3)                   2f*

Novotny B. 
  Pia 9 50 2h v M-III 1-MMN-565 Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (3)    2mng2

Novotný Pe. 
  Str 14 50 2h c M-208 1-MAT-240 Numerická matematika (1)              2m1
  Str 16 30 3h c A   1-FYZ-120 Matematika (1)                   1f3
  Stv 13 10 2h c M-208 1-MAT-240 Numerická matematika (1)              2m2

Plesník J. 
  Uto 8 10 2h p M-223 1-MAT-465 Lineárne programovanie               3mms 3mna 3mpm
  Uto 9 50 1h c M-223 1-MAT-465 Lineárne programovanie               3mpm 3mms 3mna
  Str 8 10 2h p B   1-EFM-220 Lineárne programovanie               2mef*

Pospíšil Michal 
  Uto 11 30 2h c M-IV  1-MAT-410 Funkcionálna analýza (1)              3mna 3mma
  Stv 9 00 1h c M-126 2-MMA-101 Dynamické systémy                  4mma 4mms 4mmm

Rostás K. 
  Pon 8 10 2h c M-223 1-UDG-210 Zobrazovacie metódy (3)               2uMD
  Pon 9 50 2h c M-V  1-MAT-310 Obyčajné diferenciálne rovnice (1)         3mma 3mna 3mms 4mps 3mp*
  Str 9 00 2h c M-VIII 1-MAT-210 Matematická analýza (3)               2m2
  Stv 9 50 2h v M-X  1-MAT-750 Cvičenie z matematickej analýzy (3)         2m2
  Stv 16 30 3h c Ch1-2 N-bCXX-001 Matematika (1)                   1Pch
  Pia 9 50 3h v M-IX  1-INF-605 Matematická analýza (3)               2i*** 4iA*
  Pia 12 20 1h c M-IX  1-INF-605 Matematická analýza (3)               2i*** 4iA*

Škripková Lucia 
  Uto 14 50 2h c M-X  1-MAT-110 Matematická analýza (1)               1m1
  Stv 8 10 2h v M-VIII 1-MAT-710 Cvičenie z matematickej analýzy (1)         1m1

Švaňa P. 
  Pon 10 40 2h v F1-248 1-MAT-715 Proseminár z MS-Office               1m1 1mpm*
  Pon 12 20 2h v F1-248 1-MAT-715 Proseminár z MS-Office               1m*
  Uto 14 00 2h v FM   1-MMN-285 Obchodná grafika (1)                3mng1
  Uto 15 40 2h v FM   1-MMN-285 Obchodná grafika (1)                3mng2
  Str 8 10 2h v F1-328 2-MMN-130 Finančná a poistná matematika v MS-Exceli      4mng*
  Str 11 30 2h p Ch1-3 N-bCXX-001 Matematika (1)                   1Pch
  Str 15 40 2h p B1-305 N-bCXX-001 Matematika (1)                   1Pch
  Stv 14 50 2h p B2-446 2-UMA-255 Základy finančnej a poistnej matematiky (1)     5mna 5uM* 5PuM*
             2-MNA-211 Základy finančnej a poistnej matematiky       5mna 5uM* 5PuM*
  Stv 17 20 2h p B2-304 1-UMA-305 Úvod do financií a základy účtovníctva       3uM* 3PuM*

Toma V. 
  Str 13 10 2h v M-VI  2-EFM-223 Medzinárodný obchod a financie           5mef*
  Stv 14 50 2h p A   2-MMN-104 Aplikovaná funkcionálna analýza (1)         4mng*
  Stv 16 30 1h c A   2-MMN-104 Aplikovaná funkcionálna analýza (1)         4mng*
  Pia 8 10 2h p B   1-EFM-560 Rozhodovacie techniky v manažmente         3mef* 5mng*
  Pia 9 50 2h s B   2-MMN-921 Diplomový seminár (2)                5mng*

Trojáková E. 
  Str 9 50 2h c M-208 1-MAT-240 Numerická matematika (1)              2mpm1
  Str 11 30 2h c M-208 1-MAT-240 Numerická matematika (1)              2mpm2

Valášek J. 
  Uto 9 50 2h p M-III 1-MAT-415 Teória funkcií komplexnej premennej         3mma
  Uto 13 10 3h p F1   1-FYZ-120 Matematika (1)                   1f*
  Str 8 10 2h p F1   1-FYZ-120 Matematika (1)                   1f*
  Str 14 50 3h c M-I  1-FYZ-120 Matematika (1)                   1f2
  Stv 11 30 2h c M-201 1-MAT-415 Teória funkcií komplexnej premennej         3mma
  Stv 16 30 2h p B2-446 M-UVMA-042 Vybrané partie z matematickej analýzy (3)     5uM* 5PuM*

Valková A. 
  Str 8 10 2h c M-VI  1-MMN-230 Numerické metódy (1)                2mng1
  Str 9 50 2h c M-VI  1-MMN-230 Numerické metódy (1)                2mng2

Vencko J. 
  Uto 11 30 2h p F1-108 1-MMN-110 Matematická analýza (1)               1mng*
  Stv 9 50 2h p F1-108 1-MMN-110 Matematická analýza (1)               1mng*

Viszus E. 
  Uto 8 10 2h c M-X  2-MMA-102 Parciálne diferenciálne rovnice (1)         4mma 4mmm
  Uto 11 30 2h p M-X  2-MMA-102 Parciálne diferenciálne rovnice (1)         4mma 4mmm
  Str 8 10 2h p M-IV  1-BMF-110 Matematické základy biomedicínskej fyziky (1)    1fmf
  Stv 9 50 2h p M-IX  1-BMF-110 Matematické základy biomedicínskej fyziky (1)    1fmf


KAGDM |KAMS |KMANM |KAI |KI |KZVI |KAFZM |KEF |KJFB |KTFDF |KJP |VC |SL

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

Ágošton T. 
  Uto 14 50 2h c B   1-AIN-535 Modelovacie a renderovacie techniky         3mpg 3ipg 3iai*

Baláž M. 
  Uto 8 10 2h c I-H3  1-AIN-636 Moderný prístup k web dizajnu            4iau 4iag2 2iai1 2iai2
  Uto 9 50 2h c I-H3  1-AIN-636 Moderný prístup k web dizajnu            2iai3 2iai4 2iai5
  Str 8 10 2h v I-9  1-AIN-616 Symbolické programovanie a LISP           3iai*
  Str 9 50 2h v F1-248 1-AIN-616 Symbolické programovanie a LISP           3iai*

Blaho A. 
  Uto 11 30 2h p A   1-INF-125 Programovanie (1)                  1i***
             1-AIN-130 Programovanie (1)                  1i***
  Str 14 50 2h p A   1-INF-125 Programovanie (1)                  1i***
             1-AIN-130 Programovanie (1)                  1i***
  Stv 9 50 2h c M-I  1-AIN-130 Programovanie (1)                  1iai1

Borovanský P. 
  Pon 12 20 2h p B   1-AIN-220 Programovanie (algoritmy v Java) (3)        2iai*
  Uto 12 20 1h v I-9  1-AIN-511 Funkcionálne programovanie             3iai*
  Uto 13 10 1h v I-H3  1-AIN-511 Funkcionálne programovanie             3iai*

Borovský P. 
  Pon 9 50 2h v M-IV  2-MPG-245 Digitálna a výpočtová fotografia          5mpg
  Uto 11 30 2h v M-V  2-MPG-211 Procedurálne modelovanie              5mpg
  Stv 17 20 2h v F1-109 2-MMN-132 Počítačová grafika (1)               4mng*

Černeková Z. 
  Str 13 10 2h v M-I  2-AIN-233 Aplikácie počítačového videnia           5iai 4iag*

Červeňanský M. 
  Uto 9 50 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)                  1mng*
  Str 16 30 2h c I-H3  1-MAT-130 Programovanie (1)                  1m2

Ďurikovič R. 
  Pon 8 10 2h p M-IV  2-AIN-201 Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzik 5iai
  Pon 9 50 2h p A   1-AIN-535 Modelovacie a renderovacie techniky         3mpg 3ipg 3ips 3iui 3iai*
             1-MAT-570 Modelovacie a renderovacie techniky         3mpg 3ipg 3ips 3iui 3iai*
  Pon 16 30 2h v M-I  2-AIN-263 Fotorealistické zobrazovanie            5iai 4iag*
  Pon 18 10 2h v A   1-INF-555 Aplikácie počítačovej grafiky a videnia       5iai 3ipg 4mpg
             2-AIN-222 Aplikácie počítačovej grafiky            4mpg 5iai 3ipg
  Uto 8 10 5h s I-23  DRS001 Seminár                        iDRS

Farkaš I. 
  Uto 9 50 3h p I-9  2-IKV-115 Úvod do výpočtovej inteligencie           4ikv
  Str 14 00 3h v I-9  2-IKV-235 Nové trendy v kognitívnej vede           5ikv

Florek Ma. 
  Pon 8 10 2h p A   2-AIN-102 Diskrétne geometrické štruktúry           4iai*

Ftáčnik M. 
  Str 8 10 2h p A   2-AIN-123 Počítačové videnie (1)               4mpg 4ikv 4iD 4iC 4iA* 4iag*
  Stv 17 20 2h s M-IV  2-AIN-922 Projektový seminár (2)               5iai
  Pia 8 10 2h v A   1-AIN-655 Heuristické metódy                 3iui 4mpg 5iai 3iai* 4iai*

Gruska D. 
  Stv 8 10 4h v I-23  2-AIN-283 Tvorba kritických aplikácií             5iai

Gruska J. 
  Pon 18 10 2h v I-9  2-AIN-282 Kvantové algoritmy a automaty            5iai 4iai*

Guller D. 
  Uto 13 10 2h p I-oUI 2-AIN-141 Expertné systémy (1)                4iai*
  Uto 18 10 2h c I-oUI 2-AIN-141 Expertné systémy (1)                4iai*

Gyárfáš F. 
  Uto 13 10 2h v I-H6  1-AIN-680 Extrémne programovanie               3iai*
  Pia 9 50 2h v I-H6  1-AIN-685 Inteligentné techniky v e-Learningu         3iai*

Hennelová K. 
  Uto 16 30 3h p I-9  2-IKV-111 Základy psychológie                 4ikv

Homola M. 
  Str 15 40 2h p B   1-AIN-636 Moderný prístup k web dizajnu            2iai* 4iai*
             2-AIN-636 Moderný prístup k web dizajnu            2iai* 4iai*
  Stv 13 10 2h s F1-108 1-INF-505 Hypermediálne systémy (web technológie)       3ips 3iai*
  Stv 16 30 2h c M-V  1-INF-505 Hypermediálne systémy (web technológie)       3iai*

Hučko Michal 
  Uto 14 50 2h c B   1-AIN-535 Modelovacie a renderovacie techniky         3mpg 3ipg 3iai*
  Str 17 20 1h s B   1-AIN-230 Ročníkový projekt (1)                2iai*

Kamhal D. 
  Uto 8 10 2h v I-8  1-MXX-427 Úvod do filozofie jazyka              FMFI
  Uto 9 50 2h v I-8  1-MXX-423 Filozofia L. Wittgensteina (1)           FMFI
  Uto 11 30 2h v I-8  1-MXX-421 Problémy analytickej filozofie (1)         FMFI
  Stv 8 10 4h p I-9  2-IKV-114 Úvod do filozofie mysle               4ikv

Klimo P. 
  Pon 10 40 2h c I-H3  1-MAT-130 Programovanie (1)                  1mef2
  Str 16 30 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)                  1m1

Kľuka J. 
  Str 13 10 1h v I-9  1-AIN-425 Deklaratívne programovanie webovských aplikácií   2iai*
  Stv 15 40 2h v F1-248 1-AIN-425 Deklaratívne programovanie webovských aplikácií   2iai*

Komara J. 
  Uto 16 30 2h p M-IV  1-AIN-625 Úvod do matematickej logiky pre programátorov    2iai*
             1-INF-450 Logika pre informatikov               3iui
  Uto 18 10 2h v F1-248 1-AIN-625 Úvod do matematickej logiky pre programátorov    2iai*
             1-INF-450 Logika pre informatikov               3iui
  Stv 15 40 2h v M-IV  2-INF-121 Teória vypočítateľnosti               4iB 4iA*
             M-INBP-004 Teória vypočítateľnosti pre programátorov     5i
  Stv 17 20 2h s F1-248 2-INF-121 Teória vypočítateľnosti               4iA 4iB
             M-INBP-004 Teória vypočítateľnosti pre programátorov     5i

Kvasnička V. 
  Str 14 50 2h p I-8  2-IKV-102 Matematika                     4ikv
  Str 16 30 2h c I-8  2-IKV-102 Matematika                     4ikv

Lacko J. 
  Uto 16 30 2h c I-H6  1-MAT-560 Webovská grafika                  3mpg
  Uto 18 10 2h v I-H6  1-MAT-560 Webovská grafika                  3iai2 3iai4
             1-INF-550 Webovská grafika                  3iai2 3iai4

Lecký P. 
  Uto 13 10 2h v M-X  1-AIN-612 Tvorba prístupných e dokumentov a programov pre nev 1iai* 2iai* 3iai*

Lúčan Ľ. 
  Pon 16 30 2h v F1-109 2-MPG-147 Multimédiá (1)                   3ips 3iai* 45mpg
             1-AIN-530 Multimédiá                     3ips 3iai* 45mpg
  Pia 8 10 2h p F1-108 1-MMN-215 Používateľský matematický a ekonomický softvér   2mng*

Macko Martin 
  Uto 9 50 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)                  1mng*
  Pia 8 10 2h c I-H6  1-AIN-360 Základy umelej inteligencie (1)           3iai*

Malý M. 
  Str 16 30 2h c I-H3  1-MAT-130 Programovanie (1)                  1m2

Markošová M. 
  Pon 11 30 2h p A   1-AIN-360 Základy umelej inteligencie (1)           3iui 3iai* 4i* 4iai*
  Str 13 10 2h p I-8  2-IKV-103 Základy umelej inteligencie pre kognitívnu vedu   4ikv

Mendelová E. 
  Stv 14 50 2h v I-9  1-MXX-491 Integrované vzdelávanie zdravotne postihnutých   FMFI

Mihálik A. 
  Stv 14 50 2h v I-H6  2-MPG-101 Počítačová grafika (1)               4iai*

Nagy M. 
  Pon 18 10 1h v I-H6  1-AIN-510 Linux - princípy a prostriedky           2iai*
  Pon 19 00 1h v I-H6  1-AIN-510 Linux - princípy a prostriedky           2iai*
  Uto 17 20 2h v I-H3  1-UIN-345 Linux                        3u*I 3PuI*
  Uto 19 00 1h v I-H3  1-AIN-510 Linux - princípy a prostriedky           2iai*
  Str 13 10 2h v M-IX  2-IKV-265 Rozpoznávanie reči                 4iau 5ikv
  Str 18 10 2h v B   1-AIN-510 Linux - princípy a prostriedky           2iai*
  Stv 13 10 2h v F1-248 2-IKV-265 Rozpoznávanie reči                 4iau 5ikv

Náther P. 
  Stv 13 10 2h c I-H6  1-AIN-360 Základy umelej inteligencie (1)           4ikv 3iui 4iC 4iD 4iB*
  Stv 16 30 2h c I-H6  1-AIN-360 Základy umelej inteligencie (1)           4iai*

Nociar M. 
  Pon 8 10 2h v I-H6  1-MAT-560 Webovská grafika                  3iai1 3iai4
             1-INF-550 Webovská grafika                  3iai1 3iai4
  Pia 9 50 2h v I-H3  1-MAT-760 Profesionálny grafický software (1)         2m**

Novotný M. 
  Uto 13 10 2h v M-XI  2-AIN-262 Vizualizácia informácií               5iai 4iag*
  Str 17 20 1h s B   1-AIN-230 Ročníkový projekt (1)                2iai*

Ňuňuková P. 
  Str 8 10 2h v F1-248 2-MMN-132 Počítačová grafika (1)               4mng*
  Pia 13 10 2h v I-H3  2-MMN-132 Počítačová grafika (1)               4mng*

Onderík J. 
  Pon 12 20 2h c I-H3  2-MPG-201 Počítačová grafika (3)               5mpg
  Str 18 10 2h c F1-248 2-MPG-201 Počítačová grafika (3)               5mpg

Parulek J. 
  Pon 9 50 2h v M-II  2-AIN-264 OpenCV                       5iai 4iag*

Petrovič Pa. 
  Pon 16 30 2h v F1-248 1-AIN-220 Programovanie (algoritmy v Java) (3)        2iai3
  Pia 8 10 2h v F1-248 1-AIN-220 Programovanie (algoritmy v Java) (3)        2iai5

Poník M. 
  Pon 16 30 2h v I-H3  1-AIN-220 Programovanie (algoritmy v Java) (3)        2iai1
  Pon 18 10 2h v I-H3  1-AIN-220 Programovanie (algoritmy v Java) (3)        2iai2

Remiš M. 
  Pon 8 10 2h c I-H3  2-MPG-101 Počítačová grafika (1)               4mpg
  Str 16 30 2h v F1-248 2-MPG-101 Počítačová grafika (1)               4iai*

Retová Dana 
  Uto 13 10 3h p I-9  2-IKV-121 Úvod do kognitívnej vedy              4ikv
  Str 9 50 4h v I-9  2-IKV-232 Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentá 5ikv 4iau

Rybár J. 
  Pon 8 10 4h p I-9  2-IKV-113 Kognitívna psychológia               4ikv
  Pon 18 10 2h v I-8  2-UXX-102 Kognitívna psychológia               4u**
  Uto 14 50 2h v I-8  1-MXX-408 Kognitívne laboratórium               FMFI
  Stv 14 50 2h p F1-108 1-MXX-407 Kognitívne vedy: mozog a myseľ           FMFI 4iau 5iai

Samuelčík M. 
  Uto 16 30 2h v B   1-INF-695 OpenGL                       3ipg 5i 5mpg 5iai 3iai* 4iag*

Starinský J. 
  Pon 16 30 2h v F1-248 1-AIN-220 Programovanie (algoritmy v Java) (3)        2iai3
  Pon 18 10 2h v F1-248 1-AIN-220 Programovanie (algoritmy v Java) (3)        2iai4

Šefránek J. 
  Pon 16 30 2h v I-9  2-AIN-284 Seminár z umelej inteligencie (1)          5iai 4iau
  Uto 9 50 2h v M-V  2-AIN-144 Reprezentácia znalostí a inferencia         4iau
  Uto 15 40 2h v M-VIII 2-AIN-144 Reprezentácia znalostí a inferencia         4iau
  Stv 17 20 2h s M-IV  2-AIN-922 Projektový seminár (2)               5iai

Šiška J. 
  Uto 8 10 2h c I-H3  1-AIN-636 Moderný prístup k web dizajnu            4iau 4iag2 2iai1 2iai2
  Uto 9 50 2h c I-H3  1-AIN-636 Moderný prístup k web dizajnu            2iai3 2iai4 2iai5
  Pia 12 20 2h v M-I  1-AIN-617 Logické programovanie ASP              3iai*
  Pia 14 00 2h v F1-248 1-AIN-617 Logické programovanie ASP              3iai*

Šperka M. 
  Stv 16 30 2h v B   2-MPG-152 Virtuálna realita                  5mpg

Šrámek M. 
  Str 9 00 2h s I-23  DRS001 Seminár                        iDRS
  Str 11 30 2h v F1-108 1-INF-675 GNU/Linux - princípy a prostriedky         4mpg 3ipg 3ips 3iui 3iai* 4iai*
  Str 14 50 2h v F1-108 2-AIN-265 Vizualizácia viacrozmerných dát           5iai 4iag* 45mpg

Švantner J. 
  Pon 18 10 2h v F1-248 1-AIN-220 Programovanie (algoritmy v Java) (3)        2iai4
  Str 9 50 2h p I-8  2-IKV-101 Programovanie (1)                  4ikv
  Str 11 30 2h c M-217 2-IKV-101 Programovanie (1)                  4ikv
  Pia 8 10 2h v F1-248 1-AIN-220 Programovanie (algoritmy v Java) (3)        2iai5

Takáč M. 
  Uto 13 10 3h p I-9  2-IKV-121 Úvod do kognitívnej vedy              4ikv
  Str 9 50 4h v I-9  2-IKV-232 Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentá 5ikv 4iau
  Stv 10 40 3h v I-8  2-UXX-150 Seminár z komunikácie                4u** 5uM* 4PuI* 5PuI*

Tomacha M. 
  Pon 16 30 2h v I-H3  1-AIN-220 Programovanie (algoritmy v Java) (3)        2iai1
  Pon 18 10 2h v I-H3  1-AIN-220 Programovanie (algoritmy v Java) (3)        2iai2

Višnovská M. 
  Uto 9 50 2h c F1-248 1-AIN-636 Moderný prístup k web dizajnu            4iag*
  Str 17 20 1h s B   1-AIN-230 Ročníkový projekt (1)                2iai*

Voda P. 
  Stv 17 20 2h s M-IV  2-AIN-922 Projektový seminár (2)               5iai

Žižka J. 
  Uto 8 10 2h c I-H6  2-AIN-123 Počítačové videnie (1)               4ikv 4mpg 4iag1 4iB 4iA*
  Str 18 10 2h c I-H3  2-AIN-123 Počítačové videnie (1)               4iD 4iC* 4iag*


KAGDM |KAMS |KMANM |KAI |KI |KZVI |KAFZM |KEF |KJFB |KTFDF |KJP |VC |SL

Katedra informatiky
(KI)

Bebják A. 
  Uto 16 30 3h v M-VI  2-MPG-153 Formálne jazyky a automaty             4mpg
  Stv 13 10 3h p M-X  2-MMN-201 Počítačové siete                  5mng*
  Stv 15 40 1h c M-X  2-MMN-201 Počítačové siete                  5mng*

Červenka R. 
  Pon 8 10 3h v M-I  2-INF-222 Objektová analýza a modelovanie           5i 4i*

Ďuriš P. 
  Uto 10 40 3h p B   1-INF-310 Tvorba efektívnych algoritmov            3i** 3iai*
  Str 11 30 2h s M-VI  2-INF-921 Diplomový seminár (2)                5i
  Stv 12 20 2h p M-IV  3-MDM-008 Algoritmické riešenie ťažkých problémov       mDRS
             3-INF-001 Teoretické základy informatiky           1iDRS

Forišek M. 
  Uto 18 10 1h s M-217 1-INF-235 Ročníkový projekt (1)                2i1
  Pia 11 30 4h v I-H6  1-INF-810 Rýchlostné programovanie (1)            1i***
             1-INF-820 Rýchlostné programovanie (3)            2i*
             1-INF-830 Rýchlostné programovanie (5)            3i**

Gaži P. 
  Stv 9 00 2h c M-VII 1-INF-120 Úvod do diskrétnych štruktúr            1i1

Janáček J. 
  Str 9 50 2h l M-218 1-INF-510 UNIX pre administrátorov              3iai3 3iai4
  Str 14 50 2h l M-217 1-INF-510 UNIX pre administrátorov              5i
  Stv 10 40 2h v B   1-INF-510 UNIX pre administrátorov              3ips 3iai* 4iD*
  Stv 14 50 2h l M-218 1-INF-510 UNIX pre administrátorov              4iD*
  Stv 16 30 2h l M-218 1-INF-510 UNIX pre administrátorov              3ips

Kemeňová M. 
  Stv 8 10 2h c M-I  1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)              1iai5
  Stv 9 50 2h c M-VIII 1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)              1iai8

Košinár P. 
  Str 9 50 2h l M-217 1-INF-510 UNIX pre administrátorov              3iai1 3iai2
  Str 14 50 2h l M-218 1-INF-510 UNIX pre administrátorov              5i
  Stv 14 50 2h l M-217 1-INF-510 UNIX pre administrátorov              3ips
  Stv 16 30 2h l M-217 1-INF-510 UNIX pre administrátorov              4iA 4iB

Královič Ra. 
  Pon 11 30 2h s M-II  2-INF-921 Diplomový seminár (2)                5i
  Uto 8 10 3h v F1-109 2-INF-132 Úvod do distribuovaných algoritmov         3it 3iai* 4iC*
  Uto 14 50 2h c M-XII 2-INF-132 Úvod do distribuovaných algoritmov         3it 3iai* 4iC*
  Stv 11 30 2h p M-V  2-INF-221 Aproximačné algoritmy                5i 5iai 4iC*
  Stv 14 50 2h p M-V  2-INF-221 Aproximačné algoritmy                5iai 5i 4iC*

Krcho D. 
  Pon 18 10 1h c F1-108 2-INF-222 Objektová analýza a modelovanie           5i 4i*

Kulich T. 
  Stv 13 10 2h c M-V  1-INF-210 Úvod do matematickej logiky             2i1
  Stv 15 40 2h c M-XI  1-INF-210 Úvod do matematickej logiky             2iai1 2iai2

Lukoťka R. 
  Pon 10 40 2h c M-VI  1-INF-120 Úvod do diskrétnych štruktúr            1i2

Macko M. 
  Stv 8 10 2h c M-VI  1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)              1iai6
  Stv 11 30 2h c M-VIII 1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)              1iai3

Mačajová E. 
  Pon 10 40 2h c M-VIII 1-INF-230 Úvod do databázových systémov            2i1
  Pon 10 40 2h c M-218 1-INF-230 Úvod do databázových systémov            2i1
  Uto 13 10 2h l M-218 1-INF-230 Úvod do databázových systémov            2iai3
  Uto 13 10 2h c M-I  1-INF-230 Úvod do databázových systémov            2iai3
  Uto 14 50 2h c M-I  1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)              1iai1
  Str 9 00 1h c M-II  1-INF-430 Teória grafov                    3it
  Str 11 30 2h p A   1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)              1iai*

Mazák J. 
  Pon 16 30 2h l M-217 1-INF-225 Programovanie (3)                  2i1
  Uto 16 30 2h l M-217 1-INF-225 Programovanie (3)                  2i2

Mederly Pa. 
  Pon 11 30 2h v M-I  2-INF-130 Architektúry orientované na služby - princípy a tec 3ips 5i 4iC*

Miklík S. 
  Pon 10 40 2h l M-218 1-INF-230 Úvod do databázových systémov            2i2
  Uto 13 10 2h c M-IX  1-INF-230 Úvod do databázových systémov            2iai4 2iai5
  Uto 13 10 2h l M-217 1-INF-230 Úvod do databázových systémov            2iai4
  Uto 14 50 2h l M-218 1-INF-230 Úvod do databázových systémov            2i2
  Stv 13 10 2h l M-218 1-INF-230 Úvod do databázových systémov            2iai*
  Stv 18 10 2h l M-218 1-INF-230 Úvod do databázových systémov            2iai*

Olejár D. 
  Uto 13 10 2h p M-V  2-INF-113 Kombinatorická analýza (2)             4iC 4iA*
  Str 9 50 2h p F1-109 1-INF-130 Princípy počítačov                 1i*
  Stv 9 50 2h p M-V  2-INF-113 Kombinatorická analýza (2)             4iC 4iA*

Ostertág R. 
  Uto 9 50 2h p F1-108 1-INF-130 Princípy počítačov                 1i*
  Uto 13 10 3h p A   1-MAT-230 Operačné systémy a počítačové siete         2m***
  Str 14 50 2h p F1-109 1-INF-225 Programovanie (3)                  2i*

Pardubská D. 
  Stv 8 10 3h v M-III 2-INF-163 Kolmogorovská zložitosť               5i 4iB*

Pastorová M. 
  Pon 10 40 2h c M-III 1-INF-230 Úvod do databázových systémov            2i2
  Pon 10 40 2h c M-217 1-INF-230 Úvod do databázových systémov            2i2
  Pon 13 10 1h s M-217 1-INF-235 Ročníkový projekt (1)                2i*
  Stv 8 10 2h v F1-247 1-INF-911 Úvod do bakalárskej práce              3i**
  Stv 13 10 2h l M-217 1-INF-230 Úvod do databázových systémov            2iai*
  Stv 18 10 2h c M-217 1-INF-230 Úvod do databázových systémov            2iai*

Plachetka T. 
  Uto 9 00 2h l M-218 2-INF-233 Paralelné architektúry a programovanie       5i 4iD*
  Uto 10 40 3h p F1-109 2-INF-233 Paralelné architektúry a programovanie       5i 4i*
  Uto 14 50 2h c F1-109 1-INF-230 Úvod do databázových systémov            2iai1 2iai2
  Uto 14 50 2h l M-217 1-INF-230 Úvod do databázových systémov            2iai*
  Uto 18 10 1h s M-218 1-INF-235 Ročníkový projekt (1)                2i2
  Str 9 50 2h p B   1-INF-230 Úvod do databázových systémov            2i***
  Stv 17 20 2h l M-II  1-INF-230 Úvod do databázových systémov            2iai*

Prívara I. 
  Uto 15 40 3h p M-V  2-INF-123 Formálna sémantika a teória správnosti       3iui 5i 3iai* 4iD*

Procházka J. 
  Uto 9 00 2h p M-VIII 2-MPG-106 Algoritmy a dátové štruktúry            4mpg
  Uto 10 40 1h c M-VIII 2-MPG-106 Algoritmy a dátové štruktúry            4mpg
  Uto 13 10 2h p F1-109 1-INF-220 Algoritmy a dátové štruktúry            2i*
  Str 11 30 2h p F1-109 1-INF-220 Algoritmy a dátové štruktúry            2i*
  Stv 13 10 2h v M-II  2-MMS-222 Počítačová algebra (1)               5mms

Risak V. 
  Str 13 10 3h p B   1-INF-505 Hypermediálne systémy (web technológie)       3ips 3iai*

Rjaško Michal 
  Uto 16 30 2h l M-218 1-INF-225 Programovanie (3)                  2i2
  Str 16 30 2h c M-218 2-INF-144 Kompilátory                     4iD 4iB*

Rovan B. 
  Pon 8 10 3h p F1-108 1-INF-215 Formálne jazyky a automaty (1)           2i***
  Pon 16 30 2h s F1-108 2-INF-105 Ročníkový projekt                  4i*
  Stv 10 40 3h v M-III 2-INF-122 Teória paralelných výpočtov             3it 5i 3iai* 4iB*
  Pia 8 10 2h p M-III 2-INF-122 Teória paralelných výpočtov             3it 5i 3iai* 4iB*
  Pia 10 40 2h s M-213 DRS022 Seminár z teoretickej informatiky           iDRS

Stanek M. 
  Stv 8 10 2h p F1-108 1-INF-640 Kryptológia (1)                   3it 4iA*
  Stv 9 50 1h c B   1-INF-310 Tvorba efektívnych algoritmov            3i** 3iai*
  Stv 13 10 2h p F1-109 1-INF-640 Kryptológia (1)                   3it 4iA*

Steskal Ľ. 
  Stv 8 10 2h c F1-328 1-AIN-120 Diskrétna matematika (1)              1iai4
  Stv 14 00 2h c M-IV  1-INF-210 Úvod do matematickej logiky             2iai3 2iai4 2iai5

Škoviera M. 
  Pon 9 50 3h p F1-328 1-INF-430 Teória grafov                    3it 3iai*
  Uto 9 50 2h p M-IV  3-MDM-005 Topologická teória grafov              2mDRS
  Stv 9 50 2h s M-213 DRS016 Seminár z teórie grafov                mDRS iDRS

Šturc J. 
  Str 14 00 3h p M-IV  2-INF-144 Kompilátory                     4iD 5i 4iB 4iA*

Šuster B. 
  Str 9 50 2h v M-II  2-INF-121 Teória vypočítateľnosti               4iB 4iA*
  Str 11 30 2h v M-II  2-INF-121 Teória vypočítateľnosti               4iB 4iA*
  Stv 8 10 2h c M-II  1-INF-210 Úvod do matematickej logiky             2i2

Toman E. 
  Str 8 10 2h p F1-109 1-INF-120 Úvod do diskrétnych štruktúr            1i*
  Stv 11 30 2h p F1   1-INF-210 Úvod do matematickej logiky             2i***

Záthurecký T. 
  Uto 14 00 1h c M-IV  1-INF-215 Formálne jazyky a automaty (1)           2iai1 2iai2
  Uto 14 50 1h c M-V  1-INF-215 Formálne jazyky a automaty (1)           2i*
  Stv 9 50 1h c M-VI  1-INF-215 Formálne jazyky a automaty (1)           2i2 2iai3 2iai4 2iai5


KAGDM |KAMS |KMANM |KAI |KI |KZVI |KAFZM |KEF |KJFB |KTFDF |KJP |VC |SL

Katedra základov a vyučovania informatiky
(KZVI)

Bezáková D. 
  Pon 9 00 2h p M-III 1-UIN-120 Diskrétna matematika (1)              1uFI 1uMI
  Pon 16 30 2h c M-XI  1-INF-125 Programovanie (1)                  1i1
  Pon 18 10 2h c M-VII 1-UIN-120 Diskrétna matematika (1)              1uMI 1uFI
  Uto 15 40 2h v F1-248 1-UIN-327 Programátorské etudy (Imagine) (1)         3u*I 3PuI*
  Str 18 10 2h c M-IV  1-AIN-130 Programovanie (1)                  1iai6
  Stv 9 50 2h c I-H3  1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov             1iai6
  Stv 11 30 2h c I-H3  1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov             1iai7 1iai8

Gálik Z. 
  Pon 16 30 2h c M-XII 1-INF-125 Programovanie (1)                  1i2
  Pon 18 10 2h c M-XII 1-AIN-130 Programovanie (1)                  1iai8
  Str 18 10 2h c M-III 1-AIN-130 Programovanie (1)                  1iai4
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov             1iai3
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov             1iai4 1iai5
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov             1i*
  Pia 9 00 2h c M-XI  1-AIN-130 Programovanie (1)                  1iai7

Hrušecký R. 
  Pon 13 10 1h v A   1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov             1i***
  Uto 14 00 2h v F1-248 1-UIN-347 Princípy internetu                 3u*I 3PuI*
  Stv 8 10 2h c I-H3  1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov             1iai1 1iai2
  Stv 9 50 2h c I-H6  1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov             1iai4 1iai5
  Stv 11 30 2h c I-H6  1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov             1i*

Jašková Ľ. 
  Pon 10 40 2h c I-H3  1-MAT-130 Programovanie (1)                  1mef2
  Pon 12 20 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)                  1mpm*
  Uto 9 50 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)                  1mng*
  Uto 11 30 2h v F1-248 N-UVIN-865 Prístupnosť elektronických dokumentov       4u*I
  Str 8 10 2h s I-H6  1-UIN-150 Informačné a komunikačné technológie (1)      1u** 1PuI*

Kabátová M. 
  Pon 10 40 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)                  1mef1
  Pon 12 20 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)                  1mpm*
  Str 16 30 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)                  1m1
  Stv 13 10 1h v I-H3  N-UVIN-875 Robotické stavebnice vo výučbe II         4u*I

Kalaš I. 
  Uto 10 40 2h s F1-232a M-UVIN-930 Diplomový seminár z informatiky (3)        5uMI 5PuI*
  Uto 17 20 2h s M-VIII M-UVIN-910 Diplomový seminár z informatiky (1)        4u*I
  Pia 8 10 3h k I-32  3-IVI-001 Aktuálne problémy didaktiky informatiky (1)     1iDRS

Košťálová M. 
  Stv 9 00 2h v F1-248 1-UIN-325 Programátorské etudy (Pascal) (1)          3u*I 3PuI*

Kubincová Z. 
  Pon 8 10 2h p M-II  1-UIN-240 Programovanie (3)                  2u*I 2PuI*
  Pon 10 40 2h p B   1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry            2iai*
  Pon 18 10 2h c M-I  1-AIN-130 Programovanie (1)                  1iai2
  Uto 8 10 2h p F1-108 1-UIN-140 Programovanie (1)                  1u*I 1PuI*
  Uto 9 50 2h c M-VI  1-UIN-140 Programovanie (1)                  1PuGeI
  Str 9 50 2h l I-H6  1-UIN-140 Programovanie (1)                  1u*I 1PuI*
  Str 11 30 2h c I-H3  1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry            2iai3 2iai2 2iai1

Lipková J. 
  Uto 14 50 2h c I-H6  1-AIN-636 Moderný prístup k web dizajnu            2iai3 2iai4 2iai5
  Stv 10 40 2h c M-VII 1-UIN-330 Návrh a analýza algoritmov             3u*I 3PuI*

Mikolajová K. 
  Pon 10 40 2h c I-H6  1-MAT-130 Programovanie (1)                  1mef1
  Uto 9 50 2h c M-VII 1-UIN-140 Programovanie (1)                  1u*I 1PuI*
  Uto 14 00 2h v I-H3  1-UIN-346 Multimédiá                     3u*I 3PuI*
  Str 8 10 2h s I-H3  1-UIN-150 Informačné a komunikačné technológie (1)      1PuGeI
  Str 9 50 2h l I-H3  1-UIN-140 Programovanie (1)                  1PuGeI

Moravčík M. 
  Str 11 30 2h c I-H6  1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry            2iai1 2iai2 2iai3
  Str 13 10 2h c I-H6  1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry            2iai5 2iai4 2iai3

Onačilová D. 
  Str 9 00 2h p M-V  1-UIN-220 Diskrétna matematika (3)              2uMI 2uFI
  Str 14 50 2h c I-H6  1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry            2iai*

Pekárová J. 
  Str 13 10 2h c I-H3  1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry            2iai3 2iai4 2iai5
  Str 14 50 2h c I-H3  1-AIN-210 Algoritmy a dátové štruktúry            2iai*
  Stv 8 10 2h c I-H6  1-AIN-610 Tvorba webových dokumentov             1iai3
  Stv 14 00 1h v I-H3  N-UVIN-875 Robotické stavebnice vo výučbe II         4u*I

Salanci Ľ. 
  Pon 11 30 3h k M-IV  2-UIN-106 Didaktika programovania               4u*I
  Pon 16 30 2h v I-H6  1-MAT-756 Programovanie (3)                  2m*
  Uto 8 10 2h p A   1-MAT-130 Programovanie (1)                  1m***
  Str 10 40 2h v M-V  1-MAT-756 Programovanie (3)                  2m*
  Str 13 10 2h p F1-248 2-UIN-105 Počítačové systémy                 4u*I

Tomcsányi P. 
  Pia 9 00 2h c M-X  1-AIN-130 Programovanie (1)                  1iai5

Tomcsányiová M. 
  Pon 9 50 2h c M-VII 1-UIN-240 Programovanie (3)                  2u*I 2PuI*
  Pon 18 10 2h c M-II  1-AIN-130 Programovanie (1)                  1iai3
  Uto 9 50 2h p M-II  1-UIN-340 Tvorba pedagogického softvéru (1)          3u*I 3PuI*
  Uto 11 30 2h v I-H3  2-UIN-132 Programovanie v Jave                4u*I
  Uto 17 20 2h s M-VII 1-UIN-250 Propedeutika vyučovania informatiky (1)       2u*I 2PuI*
  Str 9 50 2h l I-H6  1-UIN-140 Programovanie (1)                  1u*I 1PuI*
  Str 11 30 2h s F1-248 1-UXX-220 Informačné a komunikačné technológie (3)      2uMD 2uMT 2uMF
  Stv 10 40 2h s F1-248 1-UIN-152 Informačné a komunikačné technológie (3)      2u*I 2PuI*

Winczer M. 
  Uto 11 30 2h p M-II  1-UIN-330 Návrh a analýza algoritmov             3u*I 3PuI*
  Uto 15 40 2h s I-H3  1-UIN-230 Seminár z matematických štruktúr          2u*I 2PuI*
  Stv 8 10 3h k M-IV  2-UIN-101 Teoretická informatika (1)             4u*I
  Stv 13 10 2h p M-VIII M-UVIN-350 Dejiny informatiky                 5uMI 5PuI*
  Stv 15 40 2h s M-II  1-UIN-154 Informačné a komunikačné technológie (5)      3u*I 3PuI*
             1-UXX-330 Sociálne aspekty informatiky            3uMD 3uMF 3uMT
  Pia 11 30 4h v I-H6  1-INF-810 Rýchlostné programovanie (1)            1i***
             1-INF-820 Rýchlostné programovanie (3)            2i*
             1-INF-830 Rýchlostné programovanie (5)            3i**


KAGDM |KAMS |KMANM |KAI |KI |KZVI |KAFZM |KEF |KJFB |KTFDF |KJP |VC |SL

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

Bašták Ďurán I. 
  Uto 16 30 1h c B1-540 N-bUGE-007 Meteorológia a klimatológia            2PuBGe

Benko M. 
  Stv 14 00 4h l F1-360 2-FMK-103 Praktikum zo synoptickej meteorológie (2)      4fmk

Brestenský J. 
  Pon 10 40 2h p F1-209 2-FGF-233 Geofyzikálna hydrodynamika a konvekcia v plášti   5fg
  Uto 11 30 2h p G-337 N-bGAF-007 Numerické metódy                  3Pgl
  Uto 15 40 2h p F1-209 2-FGF-132 Asymptotické metódy                 4fg

Buček M. 
  Uto 16 30 2h v F1-112 1-FYZ-420 Základy astronómie a astrofyziky (1)        3f*

Budaj J. 
  Pia 13 10 2h v F1-112 2-FAA-240 Vybrané problémy z astrofyziky           5faa 4faa

Damborská I. 
  Uto 10 40 1h c B1-540 N-bUGE-007 Meteorológia a klimatológia            2PuMGe 2PuGeT
  Str 10 40 2h p F1-357 2-FMK-105 Štatistické metódy v meteorológii a klimatológii (1 4fmk
  Str 12 20 1h c F1-357 2-FMK-105 Štatistické metódy v meteorológii a klimatológii (1 4fmk
  Stv 9 00 1h c B1-445 N-bUGE-007 Meteorológia a klimatológia            2PuGeI
  Stv 10 40 1h c F1-357 2-FMK-231 Mikroklimatológia a agrometeorológia        5fmk
  Stv 11 30 1h c F1-360 2-FMK-101 Dynamická meteorológia (2)             4fmk
  Pia 9 50 3h p F1-367 3-FMK-005 Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry          fDRS

Dudík J. 
  Pon 10 40 2h c F1-112 2-FAA-101 Teoretická astrofyzika (1)             4faa

Dzifčáková E. 
  Pon 8 10 3h p F1-112 2-FAA-101 Teoretická astrofyzika (1)             4faa
  Pon 12 20 2h p F1-112 2-FAA-201 Fyzika Slnka                    5faa

Gajdoš Š. 
  Stv 13 10 2h p F1-112 2-FAA-115 Medziplanetárna hmota                4faa

Gális M. 
  Uto 9 50 2h v F2-s110 2-FGF-133 Počítačové metódy                 4fg
  Stv 16 30 2h p F2-s110 2-FGF-204 Obrátené úlohy v geofyzike             5fg

Gera Ma. 
  Pon 9 00 4h p F1-357 2-FMK-101 Dynamická meteorológia (2)             4fmk
  Uto 9 00 2h p F1-357 2-FMK-201 Numerické riešenie rovníc atmosférickej dynamiky  5fmk
  Uto 10 40 1h c F1-357 2-FMK-201 Numerické riešenie rovníc atmosférickej dynamiky  5fmk
  Str 15 40 2h p B1-435 N-bUGE-007 Meteorológia a klimatológia            2PuBGe 2PuMGe 2PuGeT 2PuGeI

Hajduková M. 
  Str 9 00 2h p F1-232a M-UVFY-028 Astronómia                    5uMF
  Str 13 10 2h s F1-112 2-FAA-120 Seminár z astronómie a astrofyziky (1)       4faa 5faa

Hensel K. 
  Pia 13 10 3h v F1-108 1-FYZ-730 Fyzikálne analytické metódy (1)           2f*

Hrvoľ J. 
  Uto 9 50 3h c F1-358 2-FMK-142 Praktikum z meracích a pozorovacích metód v meteoro 4fmk
  Uto 13 10 2h s F1-358 2-FMK-920 Diplomový seminár (1)                5fmk
  Uto 15 40 2h p F1-358 2-FMK-131 Optické a elektrické javy v atmosfére        4fmk

Jurašek M. 
  Pia 8 10 2h p F1-367 2-FMK-202 Družicové a radarové pozorovania meteorologických j 5fmk

Klačka J. 
  Pia 8 10 5h k F1-112 2-FAA-225 Galaktická a mimogalaktická astronómia (2)     5faa

Kómar L. 
  Str 13 10 2h c M-II  1-FYZ-110 Mechanika                      1f2
  Str 14 50 2h c M-VI  1-FYZ-110 Mechanika                      1f1

Kornoš L. 
  Stv 8 10 3h p F1-112 2-FAA-105 Nebeská mechanika (1)                4faa
  Stv 10 40 2h c F1-112 2-FAA-105 Nebeská mechanika (1)                4faa
  Pia 8 10 2h v F1-232a 2-FAA-140 Astrometria                    4faa

Kostecký P. 
  Pon 11 30 2h p G-203 N-bGXX-006 Fyzika                       1Pgl
  Pon 16 30 2h p F2-s110 2-FGF-105 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (1)  4fg
  Pon 18 10 1h c F2-s110 2-FGF-105 Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (1)  4fg
  Uto 8 10 2h v F2-s110 2-FGF-235 Numerické metódy v geodynamike           5fg
  Uto 13 10 2h v M-XII 1-FYZ-470 Úvod do fyziky Zeme                 2f*
  Stv 9 00 2h v F2-s110 2-FGF-234 Schumannove rezonancie               5fg

Košinár I. 
  Pon 16 30 3h v Ch1-1 N-bCXX-021 Matematika pre fyziku               1Pch*
  Uto 10 40 2h p B1-301 N-bCXX-002 Fyzika (1)                     1Pch*
  Uto 16 30 2h c Ch1-1 N-bCXX-002 Fyzika (1)                     1Pbch
  Str 9 50 2h p B1-301 N-bCXX-002 Fyzika (1)                     1Pch*
  Str 13 10 2h p F1-109 1-BMF-115 Mechanika a molekulová fyzika            1fmf
             1-UFY-110 Mechanika a molekulová fyzika            1PuChF 1uF*
  Str 16 30 3h v B2-304 N-bUXX-012 Základy fyziky (1)                 1Pu*
  Stv 8 10 2h p F1-109 1-BMF-115 Mechanika a molekulová fyzika            1fmf
             1-UFY-110 Mechanika a molekulová fyzika            1PuChF 1uF*
  Stv 16 30 2h v Ch1-1 N-bCXX-023 Výberový seminár z fyziky (1)           1Pch*

Kováčová 
  Stv 9 00 2h p F1-209 2-FGF-131 Analýza signálu (1)                 4fg
  Stv 10 40 1h c F1-209 2-FGF-131 Analýza signálu (1)                 4fg
  Pia 13 10 3h p F1-209 2-FGF-101 Matematické metódy v geofyzike (1)         4fg
  Pia 15 40 1h c F1-209 2-FGF-101 Matematické metódy v geofyzike (1)         4fg

Kremler M. 
  Pon 9 50 2h p G-203 N-bEXX-008 Meteorológia                    2Penv
  Uto 8 10 1h p F1-367 2-FMK-133 GIS v meteorológii a klimatológii          4fmk
  Uto 9 00 1h c F1-367 2-FMK-133 GIS v meteorológii a klimatológii          4fmk
  Uto 11 30 2h s F1-357 2-FMK-203 Seminár z meteorológie (1)             5fmk

Kristek J. 
  Uto 8 10 2h v F1-209 2-FGF-236 Numerické simulácie seizmických vlnových polí (2)  5fg
  Uto 13 10 2h p F2-s110 2-FGF-108 Metódy numerickej matematiky (1)          4fg 4fmk 4faa
  Str 9 00 2h p F2-s110 2-FGF-210 Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (2)      5fg

Kulinová A. 
  Uto 8 10 3h p F1-112 2-FAA-111 Kozmická elektrodynamika (1)            4faa
  Uto 10 40 2h c F1-112 2-FAA-111 Kozmická elektrodynamika (1)            4faa
  Uto 12 20 2h p F1-112 2-FAA-244 Slnečný magnetizmus a cyklus aktivity        5faa
  Pia 17 20 2h l F1-112 2-FAA-230 Laboratórne práce (2)                5faa

Kunecová D. 
  Uto 16 30 2h c B1-501 N-bCXX-002 Fyzika (1)                     1Pch

Lapin M. 
  Str 14 00 3h p F1-357 2-FMK-109 Všeobecná a regionálna klimatológia         4fmk
  Stv 9 00 2h p F1-357 2-FMK-231 Mikroklimatológia a agrometeorológia        5fmk
  Stv 13 10 2h p F1-367 2-FMK-238 Zmeny a premenlivosť klímy             5fmk

Leštinská Lenka 
  Uto 16 30 2h c Ch1-2 N-bCXX-002 Fyzika (1)                     1Pch

Leštinský Michal 
  Str 8 10 2h c G-111 N-bCXX-002 Fyzika (1)                     1Pch

Martišovitš V. 
  Uto 13 10 4h p F2-168 3-FFP-001 Experimentálne vademecum              fDRS
  Stv 13 10 2h p F2-168 3-FFP-002 Vysokoteplotná plazma (1)              fDRS
  Pia 8 10 2h v F1   1-FYZ-155 Molekulová fyzika                  2fmf 1f*

Melo M. 
  Pon 9 50 2h p B1-320 N-bZXX-056 Fyzická geografia I.                1Pgrr
  Pon 13 10 1h p F1-357 N-mZFG-002 Metódy klimatologického výskumu          5Pfgg
  Pon 14 00 1h c F1-357 N-mZFG-002 Metódy klimatologického výskumu          5Pfgg
  Uto 14 00 1h p F1-357 N-mZFG-002 Metódy klimatologického výskumu          5Pgkp
  Uto 14 50 1h c F1-357 N-mZFG-002 Metódy klimatologického výskumu          5Pgkp
  Str 16 30 2h p B1-320 N-bZXX-017 Meteorológia a klimatológia            2Pgva 2Pgek
  Stv 9 00 2h c B2-304 N-bZXX-017 Meteorológia a klimatológia            2Pgva
  Stv 12 20 2h c F1-357 N-bZXX-017 Meteorológia a klimatológia            2Pgek
  Pia 9 50 2h p F1-357 2-FMK-256 Výskum globálnej klímy               5fmk
  Pia 11 30 1h c F1-357 2-FMK-256 Výskum globálnej klímy               5fmk

Moczo P. 
  Pon 9 00 2h p F2-s110 2-FGF-103 Fyzika vnútra Zeme                 4fg
  Uto 9 50 2h p F1   1-FYZ-110 Mechanika                      1f*
  Uto 13 10 2h v M-XII 1-FYZ-470 Úvod do fyziky Zeme                 2f*
  Str 9 00 2h p F2-s110 2-FGF-210 Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (2)      5fg
  Str 11 30 2h p F1-209 2-FGF-103 Fyzika vnútra Zeme                 4fg
  Stv 13 10 2h v F2-s110 2-FGF-232 Fyzika seizmického zdroja             5fg
  Stv 14 50 2h s F2-s110 2-FGF-205 Geofyzikálny diplomový seminár (1)         5fg
  Pia 9 50 2h p F1   1-FYZ-110 Mechanika                      1f*

Morvová M. 
  Uto 8 10 2h v F2-047 2-FZP-211 Životné prostredie (1)               1f* 2f*

Ondrášková A. 
  Pon 10 40 2h p F2-s110 2-FGF-104 Fyzikálne polia a procesy v blízkom okolí Zeme   4fg
  Str 9 50 2h p F1-209 2-FGF-104 Fyzikálne polia a procesy v blízkom okolí Zeme   4fg
  Stv 10 40 2h p F2-s110 2-FGF-202 Fyzika ionosféry a magnetosféry          5fg

Paľuš P. 
  Str 9 50 2h v F1-112 2-FAA-143 Štruktúra hmoty vo vesmíre             4faa

Pažák P. 
  Uto 14 50 1h c F2-s110 2-FGF-108 Metódy numerickej matematiky (1)          4fg 4fmk 4faa
  Str 14 50 2h c M-IX  1-FYZ-110 Mechanika                      1f3

Pongrác Branislav 
  Stv 13 10 2h c B2-404 N-bCXX-002 Fyzika (1)                     1Pbch

Porubčan V. 
  Uto 14 00 3h v F1-112 1-FYZ-420 Základy astronómie a astrofyziky (1)        3f*

Schunová Eva 
  Uto 9 50 2h c G-248 N-bGXX-006 Fyzika                       1Pgl

Sokol A. 
  Stv 9 00 3h p F1-360 2-FMK-102 Synoptická meteorológia (2)             4fmk

Ševčík S. 
  Pon 9 00 2h p F2-s110 2-FGF-103 Fyzika vnútra Zeme                 4fg
  Pon 10 40 2h p F2-s110 2-FGF-104 Fyzikálne polia a procesy v blízkom okolí Zeme   4fg
  Uto 9 00 3h p G-337 N-bGAF-008 Fyzika pre geofyzikov (2)             3Pgl
  Uto 13 10 2h v M-XII 1-FYZ-470 Úvod do fyziky Zeme                 2f*
  Str 9 50 2h p F1-209 2-FGF-104 Fyzikálne polia a procesy v blízkom okolí Zeme   4fg
  Str 11 30 2h p F1-209 2-FGF-103 Fyzika vnútra Zeme                 4fg

Šilha Jiří 
  Uto 9 50 2h c G-213 N-bGXX-006 Fyzika                       1Pgl

Tóth J. 
  Str 8 10 2h v F1-112 2-FAA-141 Vybrané kapitoly z dejín astronómie         4faa
  Str 10 40 2h c F1-232a M-UVFY-028 Astronómia                    5uMF
  Pia 14 50 2h v F1-112 2-FAA-248 Planetárna kozmogónia                5faa
  Pia 16 30 1h v F1-112 2-FAA-248 Planetárna kozmogónia                5faa

Zigo P. 
  Str 14 50 2h p F1-112 2-FAA-205 Astronomické prístroje               5faa


KAGDM |KAMS |KMANM |KAI |KI |KZVI |KAFZM |KEF |KJFB |KTFDF |KJP |VC |SL

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

Bónová L. 
  Pia 8 10 4h l F2-288 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér            1iai2

Bugár I. 
  Uto 8 10 2h p F2-167 2-FOL-105 Femtosekundová spektroskopia            4fol
  Str 14 50 2h p F2-051 2-FOL-104 Fotonické kryštály a ich využitie          5fol
  Pia 8 10 4h l F2-288 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér            1iai2

Černák M. 
  Str 8 10 2h v F2-051 2-FFP-221 Plazmochémia                    5fp
  Str 14 00 2h p F2-KEF 2-FFP-207 Formovanie výbojov                 1ErSo

Ďurina Pavol 
  Uto 13 10 3h l F2-086 1-FYZ-260 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)       2fmf

Erdelyi M. 
  Str 16 30 4h l F2-292 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér            1iai7

Fabo P. 
  Uto 13 10 2h p F1-247 2-FEL-203 Mikroprocesorové systémy              5fol 5ftl 5fp
  Uto 14 50 3h l F2-295 2-FEL-204 Praktikum z mikroprocesorových systémov       5ftl

Fischer Ľ. 
  Pon 9 00 4h l F2-292 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér            1iai3
  Uto 14 00 4h l F2-288 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér            1iai6
  Str 9 50 2h p A   1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér            1iai*
  Str 16 30 4h l F2-292 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér            1iai7
  Pia 13 10 4h l F2-292 1-FYZ-680 Princípy číslicovej techniky            1i* 3f*

Földes T. 
  Uto 8 10 1h p F2-051 2-FOL-110 Základy laserovej spektroskopie           5fol
  Stv 15 40 3h l F2-KEF 2-FOL-210 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie    5fol

Grajcar M. 
  Uto 14 50 2h p F2   1-FYZ-210 Vlny a optika                    2f*
  Stv 8 10 2h p F1   1-FYZ-210 Vlny a optika                    2f*
  Pia 9 00 2h c M-I  1-FYZ-210 Vlny a optika                    2f1
  Pia 10 40 2h c M-I  1-FYZ-210 Vlny a optika                    2f2

Greguš J. 
  Pia 8 10 4h l F2-292 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér            1iai1

Horváth G. 
  Pon 9 00 4h l F2-292 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér            1iai3

Jaroševič A. 
  Pon 9 00 4h l F2-288 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér            1iai4
  Uto 14 00 4h l F2-292 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér            1iai5
  Str 8 10 2h p F2-226 2-FEL-211 Štatistická rádiofyzika (1)             5ftl
  Str 9 50 2h p A   1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér            1iai*

Jašík J. 
  Pon 8 10 3h l F2-KEF 2-FOL-210 Špeciálne praktikum z optickej spektroskopie    5fol
  Uto 9 00 1h p F2-051 2-FOL-110 Základy laserovej spektroskopie           5fol
  Uto 12 20 1h v F2-051 2-FFP-223 Experimentálne metódy v optickej a IČ spektroskopii 5fp
             2-FOL-224 Experimentálne metódy v optickej spektroskopii   4fol
  Stv 12 20 1h p F2-051 2-FOL-113 Stavba atómov a molekúl               4fol

Klas M. 
  Str 16 30 4h l F2-288 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér            1iai8

Kočišek J. 
  Str 8 10 3h l F2-086 1-FYZ-260 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)       2f1

Kondela T. 
  Pia 8 10 4h l F2-292 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér            1iai1

Kováčik D. 
  Str 9 00 4h l F2-073 N-bCXX-008 Fyzika (3)                     2Pbch
  Stv 13 10 4h l F2-073 N-bCXX-008 Fyzika (3)                     2Pch

Krištof J. 
  Str 16 30 4h l F2-288 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér            1iai8

Kundracik F. 
  Pon 8 10 2h s F2-223 2-FEL-104 Seminár z vysokofrekvenčnej elektroniky       4ftl 4fol 4fp
  Pon 9 50 2h p F2-223 2-FEL-103 Vysokofrekvenčná elektronika            4ftl 4fol 4fp
  Uto 14 00 3h v F2-223 1-FYZ-685 Meranie fyzikálnych veličín             3f*
  Str 8 10 3h p F2-295 1-FYZ-380 Základy elektroniky                 1ErSo
  Pia 8 10 3h p F2-KEF 1-FYZ-130 Elektromagnetizmus                 1ErSo

Maheľ M. 
  Pon 12 20 2h v F2-226 2-FTL-202 Seminár z kooperatívnych javov           5ftl
  Str 13 10 3h p Ch1-3 N-bCXX-008 Fyzika (3)                     2Pch*
  Stv 14 00 2h p F2-223 2-FTL-201 Kooperatívne javy                  5fol 5fp 5ftl

Martoňák R. 
  Str 14 50 2h p F2-223 2-FTL-101 Štruktúra a mechanické vlastnosti materiálov    5fol 4fp 4ftl
  Stv 14 00 2h v F2-226 2-FTL-102 Seminár zo štruktúry a mechanických vlastností mate 4ftl

Matejčík Š. 
  Uto 13 10 2h p F2-051 2-FFP-104 Elementárne procesy v plazme            4fp

Matúška J. 
  Pon 9 00 4h l F2-288 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér            1iai4

Märk T. 
  Uto 16 30 2h v F2-051 2-FFP-121 Fyzika klastrov                   4fp

Mesároš V. 
  Uto 9 50 2h p F2-167 2-FOL-201 Optoelektronika                   5fol 5ftl 5fp 5fe
  Str 9 00 2h v F2-s168 2-FZP-233 Zvuk ako ekologická záťaž             4fmk 5fmk
  Str 14 50 2h p F2-KEF 3-FEO-006 Optická diagnostika                 2fDRS
  Stv 8 10 4h l F2-KEF 2-FOL-910 Diplomová práca (1)                 4fol
  Stv 9 50 2h p F2-167 1-FYZ-803 Lúče, vlnenie a lasery               2f*
  Pia 8 10 8h l F2-KEF 2-FOL-912 Diplomová práca (3)                 5fol

Moško M. 
  Stv 11 30 2h v F2-223 2-FTL-222 Mezoskopická fyzika                 5ftl

Nemeček P. 
  Stv 15 40 2h p F2-167 3-FEO-005 Fotometria a rádiometria              2fDRS

Noskovič Jaroslav 
  Stv 14 00 3h l F2-086 1-FYZ-260 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)       2fmf

Papp P. 
  Uto 14 00 4h l F2-292 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér            1iai5
  Stv 9 50 2h p F2-051 2-FFP-204 Modelovanie vo fyzike plazmy            5fp

Pidík Andrej 
  Str 10 40 3h l F2-086 1-FYZ-260 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)       2f2

Plavčan Jozef 
  Uto 14 00 4h l F2-288 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér            1iai6

Plecenik A. 
  Pon 12 20 2h p F2-223 2-FTL-111 Fyzika tenkých vrstiev               4ftl
  Uto 13 10 2h p F2-226 XXXPRED014 Nanotechnológie                  3f*

Roch T. 
  Str 10 40 3h l F2-085 1-FYZ-260 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)       2f2 1ErSo
  Stv 14 00 3h l F2-085 1-FYZ-260 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)       2fmf
  Pia 10 40 3h l F2-085 1-FYZ-260 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)       2f2

Senderáková D. 
  Pon 9 00 2h p F2-167 3-FEO-002 Koherentná optika                  1fDRS
  Uto 14 50 2h p F2-167 1-FYZ-802 Optika a videnie                  3f*
  Str 14 00 2h p F2-167 2-FOL-103 Vlnová optika                    4fol
  Stv 8 10 6h l F2-KEF 2-FOL-211 Špeciálne praktikum z optiky (1)          5fol
  Stv 13 10 2h p F2-167 1-FYZ-801 Lasery, holografia a optické spracovanie informácií 3f*
  Pia 8 10 8h l F2-KEF 2-FOL-912 Diplomová práca (3)                 5fol

Skalný J. 
  Uto 9 50 2h p F2-051 2-FFP-101 Základy fyziky plazmy                4fp 4fol 4ftl
  Str 9 50 2h p F2-051 3-FFP-007 Kinetika plazmochemických reakcií          fDRS

Stano M. 
  Str 8 10 3h l F2-085 1-FYZ-260 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)       2f1

Šiffalovič P. 
  Pon 16 30 2h p F2-167 3-FEO-008 Fyzika ultrarýchlych dejov             2fDRS

Štrba A. 
  Str 10 40 2h p F2-167 2-FOL-101 Fyzika laserov (1)                 4ftl 4fol 4fp 4fe
  Stv 11 30 2h p F2-167 3-FEO-001 Fyzika laserov                   1fDRS
  Pia 9 00 2h s F2-167 3-FEO-004 Seminár zo špecializácie              1fDRS

Trgala Marián 
  Pia 10 40 3h l F2-086 1-FYZ-260 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)       2f2
  Pia 13 10 4h l F2-288 1-AIN-140 Princípy počítačov - hardvér            1iai*

Uherek F. 
  Str 9 50 3h p FEI-CD35 2-FOL-213 Optoelektronické prenosové systémy        5ftl 5fp 5fol 5fe

Veis P. 
  Uto 8 10 2h s F2-KEF 2-FOL-207 Seminár zo špecializácie (1)            5fol
  Uto 11 30 1h v F2-051 2-FFP-223 Experimentálne metódy v optickej a IČ spektroskopii 5fp
             2-FOL-224 Experimentálne metódy v optickej spektroskopii   4fol
  Stv 8 10 2h p F2-051 3-FFP-004 Optická diagnostika plazmy             fDRS
  Stv 11 30 1h p F2-051 2-FOL-113 Stavba atómov a molekúl               4fol
  Pia 9 50 3h p F1-108 1-UFY-210 Vlnenie a optika                  2uF*
             1-BMF-215 Vlny a optika                    2fmf

Vojtek P. 
  Pon 10 40 2h p F2-167 2-FOL-233 Laserová technika                  5fol
  Uto 13 10 4h l F1-224 N-bCXX-008 Fyzika (3)                     2Pch
  Str 8 10 3h l F2-KEF 2-FOL-107 Praktikum z optiky                 4fol 4ftl 4fp
  Str 14 50 2h p F2-KEF 3-FEO-006 Optická diagnostika                 2fDRS
  Stv 8 10 4h l F2-KEF 2-FOL-910 Diplomová práca (1)                 4fol
  Stv 9 50 2h p F2-s168 2-FOL-232 Zdroje a detektory optického žiarenia       4fol
  Pia 8 10 4h l F1-224 N-bCXX-008 Fyzika (3)                     2Pbch
  Pia 8 10 8h l F2-KEF 2-FOL-912 Diplomová práca (3)                 5fol

Zábudlá Z. 
  Pon 13 10 4h l F1-224 N-bCXX-008 Fyzika (3)                     2Pbch
  Str 8 10 3h l F2-KEF 2-FOL-107 Praktikum z optiky                 4fol 4ftl 4fp
  Stv 13 10 4h l F1-224 N-bCXX-008 Fyzika (3)                     2Pch

Zahoran M 
  Pon 9 00 6h l F2-KEF 2-FFP-211 Špeciálne praktikum z fyziky plazmy         5fp
  Uto 13 10 3h l F2-085 1-FYZ-260 Praktikum II (elektrina a magnetizmus)       2fmf
  Str 11 30 2h p F2-051 3-FFP-009 Modifikácia povrchov                fDRS
  Str 13 10 2h p F2-051 2-FFP-205 Využitie plazmy                   5fp 5ftl 5fol

Zahoranová A. 
  Pon 14 00 4h l F2-073 N-bCXX-008 Fyzika (3)                     2Pbch
  Uto 13 10 4h l F2-073 N-bCXX-008 Fyzika (3)                     2Pch


KAGDM |KAMS |KMANM |KAI |KI |KZVI |KAFZM |KEF |KJFB |KTFDF |KJP |VC |SL

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Babincová M. 
  Uto 13 10 2h p F1-328a 2-FBF-142 Fyzikálne mechanizmy procesov v ľudskom organizme 4fbf
              M-FYBM-057 Úvod do biomechaniky               4fmf

Babinec P. 
  Pon 8 10 2h p M-X  2-FBF-103 Kvantovomechanické modelovanie chemických a biologi 4fbf
  Pon 9 50 2h p M-X  2-FBF-130 Teória medzimolekulových systémov          4fbf
  Pon 11 30 2h v F1-326 2-FBF-222 Fyzika komplexných systémov             5fbf
  Uto 8 10 3h p F1-328a 1-BMF-310 Kvantová mechanika                 3fmf
  Uto 11 30 2h v F1-247 2-FBF-221 Mnohočasticové techniky v chemickej fyzike     5fbf
  Stv 11 30 2h c F1-232a 1-BMF-310 Kvantová mechanika                 3fmf

Böhm R. 
  Pon 12 20 2h c F1-232a 1-FYZ-150 Základné matematické metódy            1f3
  Str 9 50 3h c M-VII 1-BMF-110 Matematické základy biomedicínskej fyziky (1)    1fmf
  Str 16 30 2h c M-II  1-FYZ-150 Základné matematické metódy             1f1
  Str 18 10 2h c M-II  1-FYZ-150 Základné matematické metódy             1f2
  Stv 9 50 2h v F1   1-FYZ-150 Základné matematické metódy             1f*
  Pia 8 10 2h c F1-109 1-BMF-115 Mechanika a molekulová fyzika            1fmf
             1-UFY-110 Mechanika a molekulová fyzika            1uF* 1PuF*
  Pia 9 50 2h v M-VI  1-BMF-170 Matematické metódy fyziky              1fmf
  Pia 12 20 1h c F1-108 1-BMF-215 Vlny a optika                    2fmf
             1-UFY-210 Vlnenie a optika                  2uF*
  Pia 13 10 1h c F1-377 2-FJF-108 Základy dozimetrie                 5fjf

Breier R. 
  Pia 11 30 2h c F1-248 1-MMN-215 Používateľský matematický a ekonomický softvér   2mng*

Ďurana L. 
  Pon 16 30 3h v F1-222 1-FYZ-360 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)       3f2
  Uto 16 30 3h c F1-327 N-bCXX-001 Matematika (1)                   1Pch
  Stv 9 00 3h v F1-262 1-FYZ-360 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)       3fmf
  Stv 13 10 3h c Ch2-201 N-bCXX-001 Matematika (1)                  1Pch

Dvornický R. 
  Uto 9 50 2h c F1-327 2-FJF-101 Kvantová teória (2)                 4fjf

Fekete V. 
  Str 14 50 3h c F1-327 1-BMF-210 Matematické základy biomedicínskej fyziky (3)    2fmf

Florek M. 
  Uto 14 50 2h v F1-327 2-FJF-221 Neutrónová fyzika a reaktorové systémy       5fjf

Haverlík I. 
  Pon 9 50 2h v F1-328a 2-FBM-122 Databázy a informačné systémy v medicíne (1)    4fmf
  Pon 11 30 3h l F1-328a 2-FBM-105 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (1)  4fmf
  Uto 8 10 3h l F1-232a 2-FBF-112 Špeciálne praktikum (2)              4fbf
  Uto 15 40 2h p F1-328a 1-BMF-510 Základy teórie algoritmov a programovania     2fmf
  Uto 17 20 2h c F1-328a 1-BMF-510 Základy teórie algoritmov a programovania     2fmf
  Str 9 00 3h v F1-328a 2-FBM-211 Zdravotnícka a medicínska informatika (2)     5fmf
  Str 11 30 1h c F1-328a 2-FBM-211 Zdravotnícka a medicínska informatika (2)     5fmf
  Str 12 20 2h c F1-328a 2-FBM-107 Matematické modelovanie biosystémov        4fmf
  Stv 9 50 2h p F1-328a 2-FBM-107 Matematické modelovanie biosystémov        4fmf
              2-FBF-203 Matematické modely v biofyzike a biomatematike   4fbf 5fbf
  Stv 13 10 2h p F1-328a 1-BMF-540 Diskrétna matematika                3fmf
  Stv 14 50 2h c F1-328a 1-BMF-540 Diskrétna matematika                3fmf
  Pia 9 50 2h v F1-248 1-BMF-360 Základy práce s PC                 1fmf

Hianik T. 
  Uto 14 50 2h p F1-247 2-FBM-103 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (1)     4fmf
  Uto 16 30 1h s F1-328 2-FBF-115 Odborný seminár (1)                 4fbf
  Str 14 00 2h v F1-328a 2-FBF-143 Biosenzory                     4fb*
  Str 15 40 1h s F1-328 2-FBF-225 Odborný seminár (3)                 5fbf
  Stv 14 00 3h v F1-247 2-FBF-202 Bioenergetika                    5fb*
  Stv 16 30 2h p F1-328 1-FYZ-835 Fyzika živých organizmov              2f**

Hlinka V. 
  Pon 16 30 3h v F1-262 1-FYZ-360 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)       3f1
  Stv 10 40 1h p F1-377 2-FJF-104 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (1)      4fjf
  Stv 16 30 2h l F1-252 2-FJF-106 Praktikum z jadrovej fyziky a elektroniky      4fjf

Holý K. 
  Pon 12 20 2h v F1-327 2-FJF-205 Aplikácie rádioizotopov a zväzkov častíc v praxi  5fjf
  Uto 13 10 2h v F1-327 1-FYZ-600 Rádionuklidy v životnom prostredí          3f**

Chorvát D. ml. 
  Uto 9 00 3h v F1-247 2-FBM-235 Lasery a vláknová optika v medicíne         5fmf
  Str 15 40 4h p F1-247 2-FBM-135 Metódy spracovania biosignálov a počítačová grafika 4fb*

Chudý M. 
  Uto 9 50 2h l F1-222 2-FJF-209 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2)      5fjf
  Str 9 50 2h l F1-252 2-FJF-209 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2)      5fjf
  Stv 13 10 1h v F1-377 2-FJF-133 Jadrová energetika a životné prostredie       4fjf 4fmf
  Pia 11 30 2h p F1-377 2-FJF-108 Základy dozimetrie                 5fjf

Kirchnerová J. 
  Uto 14 50 1h c F1-328a 2-FBF-203 Matematické modely v biofyzike a biomatematike   4fbf 5fbf

Kollár Du. 
  Pia 13 10 2h v F2-KJF 2-FJF-130 Styk počítača s experimentálnym zariadením     5fjf

Kvasnička P. 
  Pia 14 00 2h p F1-328 2-FBM-102 Fyzikálne princípy diagnostiky a terapie      4fmf

Mach P. 
  Str 8 10 3h l F1-350 2-FBF-111 Špeciálne praktikum (1)               4fbf
  Str 13 10 2h v F1-232a 1-FYZ-855 Chemické základy živých systémov (2)        3f*
  Stv 8 10 2h p F1-328a 2-FBF-102 Fyzikálna chémia a elektrochémia          4fb*
  Stv 11 30 2h v F1-327 1-FYZ-855 Chemické základy živých systémov (2)        2f*

Masarik J. 
  Stv 10 40 1h s F1-327 2-FJF-921 Diplomový seminár (2)                5fjf
  Stv 14 50 1h p F2   1-AIN-515 Vedecko-technické výpočty              2iai*
  Pia 9 50 2h v F1-377 2-FJF-237 Fyzika tienenia ionizujúceho žiarenia        5fjf

Mlynárik V. 
  Pia 15 40 2h v F1-328 2-FBM-121 Základy magneticko-rezonančnej spektrometrie a tomo 4fmf

Ostatná V. 
  Pon 8 10 2h v F1-328a 2-FBM-101 Medicínska biofyzika (1)              4fmf

Ruttkay-Nedecký G. 
  Uto 13 10 2h v F1-326 1-FYZ-870 Základy molekulárnej biológie            2f*

Ružička J. 
  Str 12 20 2h v F1-327 2-FJF-233 Elektromagnetické žiarenie elementárnych častíc   5fjf

Rybár P. 
  Pon 11 30 3h l F1-328a 2-FBM-105 Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (1)  4fmf
  Uto 8 10 3h l F1-232a 2-FBF-112 Špeciálne praktikum (2)              4fbf
  Uto 16 30 2h v F1-232a 1-BMF-520 Aplikačné programy v biofyzike           4fmf 5fbf
  Uto 18 10 1h v F1-232a 1-BMF-520 Aplikačné programy v biofyzike           4fmf

Sitár B. 
  Pon 10 40 2h v F1-327 2-FJF-236 Detekčné metódy fyziky vysokých energií       5fjf
  Uto 11 30 2h v F1-327 2-FJF-132 Urýchľovače častíc                 4fjf

Staníček J. 
  Pon 16 30 3h v F1-223 1-FYZ-360 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)       3f2
  Uto 11 30 1h l F1-222 2-FJF-209 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2)      5fjf
  Str 11 30 1h l F1-252 2-FJF-209 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2)      5fjf
  Stv 8 10 2h p F1-377 2-FJF-102 Jadrová a subjadrová fyzika (1)           4fjf
  Stv 9 50 1h c F1-377 2-FJF-102 Jadrová a subjadrová fyzika (1)           4fjf

Strmeň P. 
  Str 9 50 2h v F1-327 2-FJF-122 Jadrová elektronika                 4fjf
  Stv 14 50 2h l F1-252 2-FJF-106 Praktikum z jadrovej fyziky a elektroniky      4fjf

Sýkora I. 
  Pon 9 50 2h v G-139 N-bCXX-036 Spracovanie experimentálnych údajov        2Pch*
  Uto 8 10 2h l F1-222 2-FJF-209 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2)      5fjf
  Uto 14 50 2h v F1-377 1-FYZ-740 Rádiometrické merania (1)              3f*
  Uto 16 30 2h v F1-377 2-FJF-121 Spracovanie jadrovo-fyzikálnych údajov       4fjf
  Str 8 10 2h l F1-252 2-FJF-209 Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2)      5fjf
  Stv 11 30 1h p F1-377 2-FJF-104 Experimentálne metódy jadrovej fyziky (1)      4fjf
  Stv 14 50 2h v F1-377 2-FJF-232 Vybrané kapitoly spektrometrie gama žiarenia    5fjf

Szarka J. 
  Pon 16 30 2h v F1-377 1-INF-311 Nové trendy personálnych počítačov         3ips

Šáro Š. 
  Uto 13 10 2h p F1-377 2-FJF-202 Jadrové reakcie                   5fjf
  Stv 9 50 1h s F1-327 2-FJF-921 Diplomový seminár (2)                5fjf

Ševčík J. 
  Stv 14 50 2h s F2-s110 2-FGF-205 Geofyzikálny diplomový seminár (1)         5fg

Šikurová L. 
  Pon 8 10 2h v F1-328a 2-FBM-101 Medicínska biofyzika (1)              4fmf
  Str 13 10 3h p F1-247 2-FBF-211 Fotobiológia a fotodynamická terapia        5fb*
  Stv 8 10 5h s F1-326 2-FBM-920 Diplomový seminár (1)                5fmf
             2-FBF-920 Diplomový seminár (1)                5fbf
  Pia 13 10 3h v F1-108 1-FYZ-730 Fyzikálne analytické metódy (1)           2f*

Šimkovic F. 
  Pon 10 40 2h p F1-377 2-FJF-101 Kvantová teória (2)                 4fjf
  Uto 8 10 2h p F1-327 2-FJF-101 Kvantová teória (2)                 4fjf

Šivo A. 
  Pon 16 30 3h v F1-261 1-FYZ-360 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)       3f1
  Stv 9 00 3h v F1-261 1-FYZ-360 Praktikum IV (atómová a jadrová fyzika)       3fmf
  Stv 13 10 1h v F1-377 2-FJF-133 Jadrová energetika a životné prostredie       4fjf 4fmf

Šťavina P. 
  Str 16 30 2h v F1-308 2-FJF-230 Počítačové siete                  5fjf
  Stv 13 10 2h p F2   1-AIN-515 Vedecko-technické výpočty              2iai*

Tokár S. 
  Stv 8 10 2h v F1-308 3-FJF-004 Modelovanie experimentov v subatómovej fyzike    5fjf
  Pia 8 10 2h v F1-377 2-FJF-234 Vybrané kapitoly z fyziky vysokých energií     5fjf

Urban J. 
  Stv 11 30 2h v F1-327 1-FYZ-855 Chemické základy živých systémov (2)        2f*
  Stv 16 30 2h p F1-328a 2-FBF-104 Fyzika polymérov a biopolymérov          4fbf

Urban Ja. 
  Uto 10 40 2h p F1-328a 2-FBF-101 Biochémia                     4fbf
  Str 8 10 3h l F1-350 2-FBF-111 Špeciálne praktikum (1)               4fbf

Vanko J. 
  Pon 8 10 2h p F1-377 2-FJF-206 Jadrová a subjadrová fyzika (3)           5fjf
  Pon 9 50 1h c F1-377 2-FJF-206 Jadrová a subjadrová fyzika (3)           5fjf
  Str 8 10 2h v F1-327 2-FJF-131 Kinematika elementárnych častíc           4fjf
  Stv 8 10 2h v M-IX  2-EFM-221 Teória kooperatívnych hier             5mef*

Waczulíková I. 
  Pon 8 10 3h p F1-232a 2-FBM-236 Špecifiká práce interdisciplinárnych tímov     5fmf
  Uto 10 40 2h p F1-328a 2-FBF-101 Biochémia                     4fbf
  Uto 13 10 2h v F1-326 1-FYZ-870 Základy molekulárnej biológie            2f*
  Uto 14 50 2h p F1-247 2-FBM-103 Experimentálne metódy lekárskej fyziky (1)     4fmf
  Stv 12 20 2h k M-XI  2-FBM-206 Aplikácie matematickej štatistiky v medicíne    5fmf
  Stv 14 00 3h v F1-247 2-FBF-202 Bioenergetika                    5fb*


KAGDM |KAMS |KMANM |KAI |KI |KZVI |KAFZM |KEF |KJFB |KTFDF |KJP |VC |SL

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
(KTFDF)

Balek V. 
  Pon 12 20 2h v F2-125 2-FTF-222 Kvantová teória gravitácie             5ftf
  Uto 11 30 2h v F2-223 2-FTF-213 Kozmológia                     5ftf
  Stv 13 10 2h v F2-125 2-FTF-213 Kozmológia                     5ftf
  Stv 14 50 2h v F1-112 2-FAA-246 Kozmológia                     5faa
  Pia 11 30 2h v F2-130 M-UVFY-037 Metódy teoretickej fyziky             5uMF
  Pia 13 10 2h v F2-130 M-UVFY-037 Metódy teoretickej fyziky             5uMF

Belička M. 
  Pon 11 30 2h c F1-149 2-UFY-101 Teoretická fyzika (1)                4uMF
  Stv 16 30 2h c M-VII 1-MAT-815 Základy fyziky (1)                 3m*

Blažek T. 
  Pon 10 40 2h p F2-125 1-FYZ-310 Kvantová teória (1)                 3f*
  Stv 11 30 2h p F2-125 1-FYZ-310 Kvantová teória (1)                 3f*
  Stv 14 50 2h c F2-130 1-FYZ-310 Kvantová teória (1)                 3f1

Bóna P. 
  Uto 16 30 3h v F2-125 2-FTF-221 Vybrané kapitoly z matematickej fyziky       5ftf

Černý V. 
  Pon 12 20 2h p F1-108 1-FYZ-315 Štatistická fyzika a termodynamika         3f*
             1-UFY-340 Termodynamika a štatistická fyzika         3uMF
  Uto 8 10 2h p F1   1-UFY-340 Termodynamika a štatistická fyzika         3uMF
             1-FYZ-315 Štatistická fyzika a termodynamika         3f*
  Uto 11 30 2h c F2-125 1-UFY-355 Cvičenie z termodynamiky a štatistickej fyziky   3uMF
  Str 8 10 3h v F2-T3 1-FYZ-255 Počítačové praktikum (1)              2f2

Danišovič M. 
  Str 13 10 2h l F1-151 2-UFY-151 Multimediálne prostriedky vo vyučovaní       4uMF
  Str 14 50 1h p F1-151 3-FVF-001 Internet ako vzdelávacie prostredie         fDRS
  Str 15 40 2h c F1-151 3-FVF-001 Internet ako vzdelávacie prostredie         fDRS
  Pia 9 00 2h s F2-126 M-UVFY-055 Aplikácie didaktickej techniky (2)         5uMF
  Pia 10 40 2h s F2-126 1-UFY-330 Aplikácie didaktickej techniky           3uMF

Demkanin P. 
  Pon 8 10 2h s F1-247 2-UXX-101 Základy školského manažmentu            4u**
             M-UVMA-080 Základy školského manažmentu            5uM* 5PuM*
  Pon 9 50 2h s F1-151 2-UXX-105 Počítačom podporované prírodovedné laboratórium   4u**
  Uto 9 50 2h l F1-151 1-UFY-320 Praktikum školských pokusov (1)           3uMF
  Stv 10 40 3h s F1-151 M-UVFY-067 Školské pokusy z fyziky              5uMF

Dohňanská J. 
  Uto 11 30 2h v F2-126 M-UVFY-073 Tvorivosť a vyučovanie fyziky           5uMF
  Str 11 30 1h s F1-247 1-UFY-130 Seminár zo školskej fyziky (1)           1PuChF 1uF*
  Pia 8 10 2h s F1-113 1-UFY-265 Fyzika netradične (1)                2uF*

Dubničková A. Z. 
  Pon 9 50 2h p F2-130 2-UFY-101 Teoretická fyzika (1)                4uMF
  Str 8 10 2h v F2-130 2-FTF-123 Úvod do fyziky elementárnych častíc         4ftf
  Stv 8 10 2h p F2-130 1-MAT-815 Základy fyziky (1)                 3m*

Fecko M. 
  Uto 8 10 2h c F2-125 2-FTF-112 Diferenciálna geometria               4ftf
  Uto 9 50 2h p F2-125 2-FTF-112 Diferenciálna geometria               4ftf
  Str 11 30 2h p F2-130 2-FTF-112 Diferenciálna geometria               4ftf
  Str 14 50 3h p F2-125 1-FYZ-250 Teoretická mechanika                4mmm 2f**
  Pia 13 10 2h v F2-125 1-FYZ-673 Lieove grupy pre fyzikov              3f*

Horváth P. 
  Uto 11 30 2h l F1-151 2-UFY-111 Školské pokusy z fyziky (1)             4uMF
  Uto 17 20 2h v F2-126 2-UFY-165 Jednoduché experimenty (1)             4uMF
  Stv 9 00 2h l F1-151 1-UFY-250 Fyzikálne praktikum (2)               2uF*
  Stv 15 40 2h s F2-126 1-UFY-230 Seminár zo školskej fyziky (3)           2uF*

Kochan D. 
  Uto 8 10 2h c F2-130 2-FTF-211 Teória kondenzovaných látok             5ftf 5ftl
  Uto 9 50 2h c F2-130 1-FYZ-315 Štatistická fyzika a termodynamika         3f2
  Uto 11 30 2h c M-VIII 1-FYZ-315 Štatistická fyzika a termodynamika         3f1
  Str 16 30 2h c M-VIII 1-AIN-110 Matematika (1)                   1iai3

Košinárová A. 
  Pon 8 10 2h s G-203 N-bCXX-022 Výberový seminár z matematiky (1)         1Pch*
  Pon 10 40 2h p F1-247 1-UFY-120 Matematické metódy vo fyzike (1)          1PuChF 1uF*
  Pon 12 20 1h c F1-247 1-UFY-120 Matematické metódy vo fyzike (1)          1PuChF 1uF*
  Uto 13 10 3h c Ch1-3 N-bCXX-001 Matematika (1)                   1Pbch
  Uto 15 40 3h c B1-307 N-bCXX-001 Matematika (1)                   1Pbch
  Str 12 20 2h p B1-305 N-bCXX-001 Matematika (1)                   1Pbch
  Str 15 40 2h p Ch1-1 N-bCXX-001 Matematika (1)                   1Pbch
  Stv 9 50 2h p F1-247 1-UFY-160 Kalkulus pre nematematikov (1)           1PuChF 1uF*

Koubek V. 
  Uto 8 10 2h p F2-126 2-UFY-105 Didaktika fyziky (1)                4uMF
  Str 9 00 2h c F2-126 2-UFY-105 Didaktika fyziky (1)                4uMF
  Stv 13 10 2h s F2-126 DRS017 Seminár fDRS                      fDRS

Lapitková V. 
  Pon 10 40 2h p F2-126 1-UFY-310 Úvod do didaktiky fyziky              3uF*
  Str 14 50 2h s F2-126 M-UVFY-023 Didaktika fyziky (4)                5uMF
  Str 16 30 2h s F2-126 M-UVFY-066 Diplomový seminár z fyziky (2)           5uMF
  Stv 8 10 2h s F2-126 2-UXX-921 Diplomový seminár (1)                4uMF
  Stv 9 50 2h c F2-126 1-UFY-310 Úvod do didaktiky fyziky              3uF*
  Stv 11 30 2h p F2-126 M-UVFY-060 Netradičné vyučovacie postupy (1)         5uMF

Masár E. 
  Pon 16 30 2h v F2-130 2-FTF-125 Klasická teória žiarenia              4ftf
             2-FOL-235 Teória žiarenia                   4fol
  Str 10 40 3h v F2-T3 1-FYZ-255 Počítačové praktikum (1)              2f1
  Str 14 50 3h v F2-130 2-FTF-124 Vybrané metódy počítačovej fyziky          4ftf
             2-FOL-106 Niektoré metódy počítačovej fyziky         4fol

Mojžiš M. 
  Uto 9 50 2h v F2-223 2-FTF-212 Štandardný model                  5ftf
  Uto 11 30 2h p F2-130 2-FTF-113 Kvantová teória poľa                4ftf 4ftl
  Stv 9 50 2h c F2-130 2-FTF-113 Kvantová teória poľa                4ftf 4ftl
  Stv 11 30 2h p F2-130 2-FTF-113 Kvantová teória poľa                4ftl 4ftf
  Stv 14 50 2h v F2-125 2-FTF-212 Štandardný model                  5ftf

Noga M. 
  Pon 9 00 2h p F2-125 2-FTF-211 Teória kondenzovaných látok             5ftf 5ftl
  Str 9 50 2h v F2-130 2-FTF-121 Metódy funkcionálneho integrálu vo fyzike      4ftf
  Stv 9 50 2h p F2-125 2-FTF-211 Teória kondenzovaných látok             5ftl 5ftf

Pažma V. 
  Pon 8 10 2h c F2-130 1-AIN-110 Matematika (1)                   1iai6
  Pon 11 30 2h c F2-130 1-AIN-110 Matematika (1)                   1iai2
  Uto 8 10 2h v M-II  1-AIN-111 Doplnkové cvičenie k matematike (1)         1iai*
  Str 8 10 2h c M-I  1-AIN-110 Matematika (1)                   1iai8
  Stv 8 10 2h c F2-125 1-AIN-110 Matematika (1)                   1iai7
  Stv 11 30 2h c M-I  1-AIN-110 Matematika (1)                   1iai1

Pišút J. 
  Str 12 20 1h p F2-126 3-FVF-005 Kurz tvorby učebného textu a pedagogických dokument 2fDRS 1iDRS
             3-IVI-015 Kurz tvorby učebného textu a pedagogických dokument 2fDRS 1iDRS
  Str 13 10 2h c F2-126 3-FVF-005 Kurz tvorby učebného textu a pedagogických dokument 2fDRS 1iDRS
             3-IVI-015 Kurz tvorby učebného textu a pedagogických dokument 2fDRS 1iDRS

Plašienka Dušan 
  Uto 8 10 2h v M-III 1-AIN-111 Doplnkové cvičenie k matematike (1)         1iai*
  Pia 8 10 2h c F2-130 1-FYZ-310 Kvantová teória (1)                 3f2

Polák V. 
  Pon 16 30 2h c F2-125 1-FYZ-250 Teoretická mechanika                2f2 2fmf 4mmm
  Pon 18 10 2h c F2-125 1-AIN-110 Matematika (1)                   1iai4
  Str 8 10 2h c F2-125 1-AIN-110 Matematika (1)                   1iai5
  Str 17 20 2h c F2-125 1-FYZ-250 Teoretická mechanika                2f1

Prešnajder P. 
  Uto 9 50 2h p A   1-AIN-110 Matematika (1)                   1iai*
  Uto 15 40 2h v F2-130 2-FTF-111 Reprezentácie grúp                 5mms 4ftf
  Str 13 10 2h v F2-125 2-FTF-111 Reprezentácie grúp                 4ftf 5mms

Sakáloš Š. 
  Uto 8 10 2h v M-IV  1-AIN-111 Doplnkové cvičenie k matematike (1)         1iai*
  Uto 18 10 2h v M-II  1-AIN-111 Doplnkové cvičenie k matematike (1)         1iai*

Velmovská K. 
  Pon 8 10 2h c Ch2-130 N-bZXX-001 Matematika (1)                  1Pgek
  Pon 13 10 2h c F1-247 N-bZXX-001 Matematika (1)                   1Pgek
  Uto 9 50 2h v F2-126 M-UVFY-056 Žiacka záujmová činnosť (1)            5uMF


KAGDM |KAMS |KMANM |KAI |KI |KZVI |KAFZM |KEF |KJFB |KTFDF |KJP |VC |SL

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Čárska 
  Pon 16 30 2h c M-VI  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1u** 1f** 1mng* 1iai*
  Pon 18 10 2h c M-VI  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1f2 1fmf 1uMT 1uMF
  Uto 16 30 2h c M-X  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1iai7
  Uto 18 10 2h c M-X  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1u**
  Str 9 50 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1m1
  Stv 8 10 2h p F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1f2
  Stv 11 30 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1m1 1mpm*

Demovičová R. 
  Pon 18 10 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1f1 1fmf
  Uto 14 50 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1iai8
  Uto 16 30 2h c M-I  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1iai1 1iai2 1iai3 1iai4 1iai7 1iai8 1m** 1mef* 1i*
  Str 14 50 2h c F1-246 1-MXX-151 Nemecký jazyk (1)                  FMFI
  Str 16 30 2h c F2-283 1-MXX-151 Nemecký jazyk (1)                  FMFI
  Pia 8 10 2h c M-VIII 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1i*
  Pia 9 50 2h c M-V  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1iai6 1iai8

Erdélyi L. 
  Pon 10 40 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1m2
  Str 8 10 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1iai4 1iai7
  Str 9 50 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1mef1
  Str 11 30 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1mng2
  Stv 16 30 2h c F1-246 1-MXX-231 Anglický jazyk (3)                 2mpm2
  Stv 18 10 2h c F1-246 1-MXX-231 Anglický jazyk (3)                 2mpm1 2m2 2uM*
  Pia 9 50 2h c F1-246 1-MXX-231 Anglický jazyk (3)                 2mng1 2mef1

Gombárik P. 
  Pon 16 30 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1mef2
  Pon 18 10 2h c M-V  1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1m2 1mpm*
  Uto 16 30 2h c F1-247 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1iai4
  Uto 18 10 2h c F1-247 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1m1 1uMD 1uMF 1uMT 1mpm*
  Str 14 50 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1mng1
  Stv 9 50 2h c F1-246 1-MXX-231 Anglický jazyk (3)                 2m1
  Pia 8 10 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1mef* 1mng*

Chlapíková Katarína 
  Pon 16 30 2h c F1-247 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1iai5 1u*I
  Pon 18 10 2h c F1-247 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1f3 1fmf
  Str 11 30 2h c F2-283 1-MXX-231 Anglický jazyk (3)                 2iai4
  Str 13 10 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1i1
  Stv 8 10 2h p F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1i2
  Stv 9 50 2h c F2-283 1-MXX-231 Anglický jazyk (3)                 2iai5 2iai1
  Pia 8 10 2h c M-VI  1-MXX-231 Anglický jazyk (3)                 2iai3

Klátiková E. 
  Pon 12 20 2h c F1-246 1-MXX-161 Ruský jazyk (1)                   FMFI
  Uto 11 30 2h c F1-246 1-MXX-261 Ruský jazyk (3)                   FMFI
  Uto 14 50 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1iai2
  Uto 16 30 2h c F1-246 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1iai1
  Str 8 10 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1iai6
  Str 13 10 2h c F1-246 1-MXX-161 Ruský jazyk (1)                   FMFI
  Stv 13 10 2h c F1-246 1-MXX-161 Ruský jazyk (1)                   FMFI

Vilášek P. 
  Uto 16 30 2h c F2-283 1-MXX-141 Francúzsky jazyk (1)                FMFI
  Uto 18 10 2h c F2-283 1-MXX-151 Nemecký jazyk (1)                  FMFI
  Str 16 30 2h c F1-246 1-MXX-251 Nemecký jazyk (3)                  FMFI
  Str 18 10 2h c F1-246 1-MXX-141 Francúzsky jazyk (1)                FMFI
  Stv 11 30 2h c F1-246 1-MXX-141 Francúzsky jazyk (1)                FMFI
  Stv 14 50 2h c F1-246 1-MXX-241 Francúzsky jazyk (3)                FMFI
  Pia 11 30 2h c I-9  1-MXX-241 Francúzsky jazyk (3)                FMFI 3iai1

Zemanová A. 
  Pon 16 30 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1fmf 1f3
  Pon 18 10 2h c F2-283 1-MXX-231 Anglický jazyk (3)                 2f**
  Uto 11 30 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1f1
  Uto 13 10 2h c F2-283 1-MXX-131 Anglický jazyk (1)                 1iai3
  Stv 16 30 2h c F2-283 DRS018 Anglický jazyk (DRŠ)                  fDRS mDRS iDRS
  Pia 8 10 2h c F2-283 1-MXX-231 Anglický jazyk (3)                 2iai2


KAGDM |KAMS |KMANM |KAI |KI |KZVI |KAFZM |KEF |KJFB |KTFDF |KJP |VC |SL

Výpočtové centrum
(VC)

Mederly Pe. 
  Stv 17 20 2h v A   1-EFM-535 Princípy účtovníctva                2mef*


KAGDM |KAMS |KMANM |KAI |KI |KZVI |KAFZM |KEF |KJFB |KTFDF |KJP |VC |SL

Schola Ludus
(SL)

Haverlíková V. 
  Pia 9 00 2h v F2-s110 1-MXX-482 Význam alternatívnych koncepcií v procese poznávan FMFI

Matejka M. 
  Pia 10 40 2h v F2-s110 1-MXX-461 Vedecká show (1)                  FMFI

Teplanová K. 
  Pia 14 00 2h v F2-s110 2-MXX-230 Komplexné tvorivé myslenie (1)           FMFI


KAGDM |KAMS |KMANM |KAI |KI |KZVI |KAFZM |KEF |KJFB |KTFDF |KJP |VC |SL

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 28.10.2008.