Rozvrhy učiteľov podľa katedier
Zimný semester 2001/2002

Katedra algebry a teórie čísiel
(KATC)

Balint
  Pon 8 10 2hod  F2 Linearna algebra             c 1MI2
  Uto 16 30 2hod F109 Linearna algebra             c 1MD  1MT1

Benesova
  Pon 9 50 2hod  IX Algebra                 p 4MF1
  Pon 11 30 2hod  F1 Algebra                 c 4MF1
  Str 8 10 2hod  F2 Algebra                 p 2M*

Cincura
  Pon 11 30 2hod M126 Teoria kategorii             p 5mms
  Pon 13 10 2hod  X Linearna algebra             c 1MF1
  Stv 8 10 2hod  F2 Linearna algebra             p 1M*
  Stv 14 50 2hod f196 Vseobecna topologia           p 3mms
  Stv 16 30 2hod  II Linearna algebra             c 1MI1

Draskovicova
  Str 10 40 2hod  VI Algebra                 c 4MT
  Str 13 10 2hod  VI Algebra                 c 4MD  4MI
  Stv 9 50 2hod F108 Algebra                 p 4MD  4MI  4M

Futas
  Pon 13 10 2hod  V Algebra                 c 1i2
  Pon 14 50 2hod  V Algebra                 c 1i5
  Pon 18 10 2hod VII Algebra                 c 1i6

Gurican
  Uto 9 50 2hod F232 Vybrane kapitoly z algebry        p 4mms
  Uto 13 10 2hod F109 Algebra                 c 1i1
  Stv 8 10 2hod  A Algebra                 p 1i*
  Stv 9 50 2hod F232 Vybrane kapitoly z algebry        p 4mms

Chuda
  Stv 13 10 2hod VIII Algebra                 c 2m2
  Stv 16 30 2hod F108 Algebra                 c 2m1

Katrinak
  Pon 9 50 2hod F232 Univerzalne algebry a zvazy       p 4mms
  Pon 14 50 2hod M126 Univerzalne algebry a zvazy       s 5mms
  Uto 11 30 2hod  VI Uvod do teorie kodovania         p 3M*  3PCF 4m
  Stv 11 30 2hod  C Algebra                 p 2m1  2m2  2m

Korbas
  Pon 11 30 2hod F232 Diferencialna topologia         p 4mms
  Uto 11 30 2hod  A Linearna algebra             p 1m1  1m2  1m
  Str 11 30 2hod  A Linearna algebra             p 1m1  1m2  1m

Legen
  Pon 11 30 2hod  VI Nelinearna a stoch. optimalizacia    p 3mng
  Uto 9 50 2hod F247 Teoria poli               p 3mms
  Str 11 30 2hod  B Algebra                 p 2i*
  Str 14 00 1hod III Algebra                 c 2i1

Macaj
  Uto 15 40 1hod  IV Algebra a geometria           c 1f4
  Str 12 20 1hod VII Algebra a geometria           c 1f3
  Str 13 10 1hod  XI Algebra                 c 2i2
  Str 14 00 1hod  X Algebra                 c 2i3
  Stv 8 10 1hod  II Algebra                 c 2i5
  Stv 13 10 1hod  VI Algebra                 c 2i4
  Stv 14 50 1hod VIII Algebra a geometria           c 1f1
  Stv 15 40 1hod F108 Algebra a geometria           c 1f2

Marcisova
  Uto 15 40 2hod B305 Algebra                 c 4PCF
  Uto 17 20 2hod B305 Algebra                 c 4PCF
  Str 10 40 2hod G203 Algebra                 p 4PCF
  Stv 11 30 2hod  C3 Algebra                 c 4PCF

Ondrejovic
  Pon 13 10 2hod VII Algebra                 c 1i3
  Pon 14 50 2hod  XI Algebra                 c 1i4

Salat
  Pon 13 10 2hod M126 Teoria cisel               p 5mms
  Uto 14 00 2hod  IV Vybrane partie z teoretickej aritmetiky p 5MF* 5MI

Tomanova
  Uto 11 30 2hod F247 Kombinatorika              v 3M*  3PCF
  Str 9 50 2hod F247 Teoria grafov              p 3mms
  Stv 8 10 2hod VII Diskretna matematika           p 2mng1

Zabka M.

Zlatos P.
  Pon 9 50 2hod F247 Teoria mnozin a mat. logika       p 3mms
  Uto 9 50 2hod  F1 Algebra a geometria           p 1f*
  Uto 14 00 2hod B301 Vybrane partie z teoretickej aritmetiky p 5PCF 5MD  5M

Ziman
  Uto 10 40 1hod VIII Algebra                 c 2MT1
  Uto 13 10 1hod VII Algebra                 c 2MF1
  Uto 16 30 1hod  C Algebra                 c 2MI1
  Str 13 10 1hod  V Algebra                 c 2MD


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra ekonomickej a finančnej matematiky
(KEFM)

Boda J.
  Pon 9 50 2hod f110 Nelinearne metody v geofyzike      p 5fg
  Pon 13 10 3hod F109 Zaklady ekonomie             p 2me*
  Uto 10 40 2hod f110 Geodynamika               p 4fg
  Uto 14 00 2hod  B Zaklady ekonomie             p 1me* 3mem

Grendar

Luptacik
  Pia 9 50 2hod  F2 Seminar z ekonomie            s 4mef

Kabat
  Stv 16 30 2hod  V Seminar z ekonomie            s 5mef

Melichercik
  Stv 8 10 2hod F328 Financna matematika           p 4mef
  Uto 11 30 2hod F108 Financna matematika           p 4mef

Nemethova
  Stv 11 30 1hod  X Zaklady ekonomie             c 2mef1
  Stv 13 10 1hod VII Zaklady ekonomie             c 2mef2

Palenik
  Pia 8 10 2hod VIII Ekonometricke modely Slovenska      v 5mef
  Pia 11 30 2hod  F2 Seminar z ekonomie            s 4mef

Pekar
  Uto 8 10 2hod M223 Jazyk C                 p 4mna
  Str 8 10 2hod VIII Databazy                 p 3mng
  Str 9 50 2hod M208 Databazy                 c 3mng
  Uto 9 50 2hod M224 Databazy                 p 3mme
  Uto 14 50 2hod  C Numericke metody             p 4mef

Rostekova
  Pon 8 10 2hod F108 Principy uctovnictva           p 2me* 4mef 5m
  Pon 17 20 1hod  IX Zaklady ekonomie             c 1mef1
  Pon 18 10 1hod  IX Zaklady ekonomie             c 1mef2

Sikudova
  Pon 14 00 2hod F108 Teoria nekooperativnych hier       p 4mef
  Stv 14 00 2hod  IV Pocitacova grafika            p 3bi  3mpg

Toma
  Pon 9 50 2hod F109 Mikroekonomia              p 3mef* 3mem
  Pon 12 20 2hod F108 Rozhodovacie techniky          p 4mef 5mng
  Uto 12 20 2hod  II Medzinarodny obchod a financie      v 4mem 5mef
  Uto 15 40 2hod F108 Mikroekonomia              p 3mef* 3mem

Ungvarsky
  Str 17 20 2hod III Ekonomia                 c 1mng1
  Stv 9 50 2hod  VI Ekonomia                 c 1fmg 1mng2


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra geometrie
(KG)

Boda E.
  Str 8 10 2hod  C Geometria                p 3M*
  Str 13 10 2hod M120 Vybrane kapitoly z geometrie       p 5MD
  Str 14 50 2hod M120 Diplomovy seminar            s 5MD
  Stv 9 50 2hod VII Linearna algebra a geometria       p 2mng1 2mng2
  Stv 11 30 1hod VII Linearna algebra a geometria       c 2mng1 2mng2

Bohdal
  Uto 9 00 2hod M217 Pocitacova geometria           c 5MD
  Uto 13 10 2hod  H3 Plochy v CAGD              c 4mpg
  Uto 14 50 2hod VIII Uvod do grafiky na PC          p 1MD
  Str 8 10 2hod M217 Uvod do grafiky na PC          c 1MD
  Str 13 10 2hod  H6 Krivky a plochy v poc. graf.       c 4ipg 4mmpg
  Pia 9 50 2hod  IV Architektura a prog. graf. zar.     p 4ipg 4mmpg 4m

Bozek
  Pon 8 10 2hod VII Geometria                p 3mpg
  Pon 9 50 2hod VII Geometria                p 4mpg
  Pon 15 40 2hod  KG Diferencialna geometria         c 3MD
  Stv 8 10 2hod  VI Geometria                p 4mpg
  Stv 11 30 2hod M120 Diferencialna geometria         p 3MD

Chalmoviansky
  Pia 8 10 2hod III Geometricke modelovanie         p 5mpg
  Pia 9 50 2hod III Geometricke modelovanie         p 5mpg

Cizmar
  Pon 9 50 2hod  KG Geometria                c 4MD
  Pon 11 30 2hod  KG Algebraicka geometria          c 4MD
  Pon 13 10 2hod  A Dejiny matematiky            p 5M*  5PCF
  Uto 8 10 2hod M120 Geometria                p 4MD
  Uto 11 30 2hod M120 Algebraicka geometria          p 4MD

Hlusek
  Pon 8 10 2hod  X Geometria                c 4MF1
  Pon 13 10 2hod XII Geometria                c 4MT
  Pon 14 50 1hod  X Geometria                c 2MT1
  Pon 15 40 2hod M120 Geometria                c 4MI
  Stv 9 50 2hod  C2 Geometria                c 4PCF
  Stv 12 20 1hod VII Geometria                c 2MD

Imamovic

Kudlickova
  Pon 9 50 2hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD
  Pon 13 10 2hod M120 Technicke kreslenie           p 3MD
  Pon 14 50 1hod M120 Technicke kreslenie           c 3MD
  Str 8 10 3hod M120 Zobrazovacie metody           p 3mpg
  Str 10 40 2hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD

Mederlyova
  Pon 11 30 2hod VII Diskret. geom. struktury         p 4mpg
  Pon 13 10 2hod T65 Geometria                c 3MI1
  Uto 8 10 2hod  IX Geometria                c 3MD
  Str 8 10 1hod XII Linearna algebra a geometria       c 1mng1
  Str 9 00 1hod XII Linearna algebra a geometria       c 1mng2

Mikita
  Uto 14 00 1hod M120 Geometria                c 2MF1 2MF2
  Uto 14 50 1hod XII Geometria                c 2MI1
  Str 8 10 2hod F109 2D grafika                p 3ipg 3mmpg 4i
  Str 13 10 2hod  H3 Pocitacova grafika            c 4mng
  Str 14 50 2hod  IX Pocitacova grafika            p 4mng

Polednova
  Pon 9 00 2hod b302 Geometria                c 3PCF
  Uto 9 00 2hod  C3 Geometria                p 3PCF
  Uto 15 40 2hod c130 Geometria                c 4PCF
  Uto 17 20 2hod c130 Geometria                c 4PCF
  Str 9 00 2hod b404 Geometria                p 4PCF
  Stv 9 00 2hod b301 Geometria                c 3PCF

Sklenarikova
  Uto 10 40 2hod III Zobrazovacie metody           p 1MD
  Str 9 50 2hod XII Zobrazovacie metody           p 2MD
  Stv 8 10 2hod  V Zobrazovacie metody           p 2MD
  Stv 9 50 2hod VIII Zobrazovacie metody           p 1MD
  Stv 13 10 2hod M120 Zobrazovacie metody           c 2MD

Solcan
  Uto 9 50 2hod M120 Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 4MD
  Uto 13 10 3hod III Projektivna geometria          p 2MD
  Stv 8 10 2hod M120 Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 4MD
  Stv 11 30 2hod  A Geometria                p 4MF* 4MI  4M
  Stv 14 50 2hod M120 Projektivna geometria          c 2MD

Zatko V.
  Pon 8 10 2hod M120 Plochy v CAGD              p 4mpg
  Pon 11 30 2hod M120 Seminar z numerickej geometrie      s 5mpg
  Pon 13 10 2hod  C Geometria                p 2MD  2MT1 2M
  Str 9 50 3hod  IV Krivky a plochy v poc. graf.       p 4ipg 4mmpg
  Str 14 00 2hod F108 Linearna algebra             p 1mn*


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra matematickej analýzy
(KMA)

Barnovska
  Pon 9 50 3hod  II Matematicka analyza           p 2mng
  Uto 13 10 2hod  C Cvicenie z matematickej analyzy     c 2m2
  Str 10 40 2hod  X Cvicenie z matematickej analyzy     c 2m2

Buchta
  Pon 17 20 2hod  C Matematika                c 2f2  2f3
  Stv 14 00 2hod  B Matematika                c 2f2  2f3
  Stv 15 40 2hod F232 Obycajne diferencialne rovnice      c 3mma

Durikovic
  Pon 9 00 2hod  C Matematicka analyza           p 2m*
  Pon 11 30 2hod  F2 Metody variacnych nerovnic v aplikaciach p 4mma 5mma
  Str 8 10 2hod F232 Parcialne diferencialne rovnice     p 4mma
  Stv 8 10 2hod  B Matematicka analyza           p 2m*

Feckan M.
  Uto 11 30 2hod VII Funkcionalna analyza           p 4mma 5mma
  Str 9 50 2hod F232 Nelinearna analyza a diferencialna topol p 4mma
  Str 11 30 2hod F232 Parcialne diferencialne rovnice     c 4mma
  Pia 11 30 2hod  VI Funkcionalna analyza           c 4mma 5mma

Gera M.
  Pon 9 50 2hod  X Seminar z nelin. FA           p 4mma
  Pon 11 30 2hod VIII Matematika                p 2fm* 2fzp
  Uto 13 10 2hod VIII Matematika                p 2fm* 2fzp
  Stv 9 50 2hod III Matematicka analyza           p 3MD  3MF1
  Stv 16 30 2hod c301 Vybrane kapitoly z matematiky      p 3PCF
  Stv 18 10 1hod c301 Vybrane kapitoly z matematiky      c 3PCF

Gregus ml.
  Pon 14 00 2hod III Matematika                c 2fm* 2fzp
  Pon 17 20 2hod  VI Matematicka analyza           c 2mng1

Horna
  Pon 14 50 3hod  A Matematicka analyza           c 1f3
  Str 14 50 2hod  X Matematicka analyza           c 1i6
  Str 16 30 2hod  XI Matematicka analyza           c 1i5

Jaros J.
  Str 13 10 2hod VII Biomatematika              p 3mmm
  Str 14 50 2hod F109 Matematicka analyza           p 2bm  2mef
  Stv 9 50 2hod F328 Matematicka analyza           p 2bm  2mef
  Stv 14 00 2hod  II Obycajne diferencialne rovnice      p 3mma

Jaros F.
  Uto 14 00 2hod  II Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m2
  Uto 14 50 2hod b446 Matematika                p 1PCF
  Uto 17 20 3hod VII Matematicka analyza           c 1f1
  Stv 9 50 2hod XII Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m2
  Stv 16 30 2hod  C1 Matematika                p 1PCF
  Stv 18 10 1hod  C1 Matematika                c 1PCF

Kubacek
  Pon 9 50 3hod  A Matematicka analyza           p 1i*
  Uto 14 00 1hod  A Matematicka analyza           c 2i*
  Str 9 50 2hod F109 Matematicka analyza           c 1i1
  Str 11 30 2hod F328 Matematicka analyza           c 1mng1
  Stv 11 30 2hod F109 Funkcionalna analyza           c 3m*

Kupka
  Pon 15 40 2hod b301 Aplikovana matematika          p 2PCF
  Pon 17 20 1hod b301 Aplikovana matematika          c 2PCF
  Pon 18 10 2hod b404 Matematicka analyza           c 3PCF
  Uto 8 10 1hod b404 Matematicka analyza           p 3PCF
  Uto 17 20 2hod  B Zit efektivnejsie            v 5f*
  Stv 9 50 2hod  X Matematicka analyza           c 2MD  2MF1

Laszloova
  Uto 16 30 2hod VIII Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m1
  Stv 14 00 2hod  VI Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m1

Marko
  Pon 16 30 2hod VII Obycajne diferencialne rovnice      p 4mng
  Str 16 30 1hod  VI Obycajne diferencialne rovnice      p 4mng
  Str 17 20 1hod  VI Obycajne diferencialne rovnice      c 4mng

Medved
  Pon 8 10 3hod  B Matematicka analyza           p 2i*
  Uto 8 10 2hod F232 Topologia a geom.            p 3mma
  Uto 11 30 1hod F232 Topologia a geom.            p 3mma
  Uto 12 20 1hod F232 Topologia a geom.            c 3mma
  Stv 8 10 2hod F232 Dynamicke systemy            p 4mma
  Stv 11 30 1hod F232 Dynamicke systemy            p 4mma
  Stv 12 20 1hod F232 Dynamicke systemy            c 4mma

Mozer
  Pon 13 10 3hod  F2 Matematika                p 2f*
  Pon 16 30 2hod  B Matematika                c 2f1
  Uto 14 00 2hod  VI Matematika                c 2f1
  Str 13 10 3hod  F2 Matematika                p 2f*
  Pia 8 10 2hod  B Vyberova prednaska z matematiky     p 3f*
  Pia 11 30 2hod  B Variacny pocet a teoria relativity    v 2f*

Pastor ml.
  Pon 14 50 2hod VII Matematicka analyza           c 1i3
  Pon 16 30 2hod  XI Matematicka analyza           c 1i4
  Pon 18 10 1hod  X Matematicka analyza           c 2i3
  Pon 19 00 1hod  X Matematicka analyza           c 2i4
  Uto 17 20 1hod  XI Matematicka analyza           c 2i2
  Uto 18 10 1hod  XI Matematika                c 2i5
  Str 10 40 2hod  I Matematicka analyza           c 1MD
  Str 14 50 2hod  VI Matematicka analyza           c 1i2

Seda
  Pon 9 50 2hod VIII Diplomovy seminar            s 5mng
  Uto 9 50 2hod VII Aplikovana funkcionalna analyza     p 4mng
  Str 11 30 2hod F109 Funkcionalna analyza           p 3mim 3mp* 3m
  Stv 9 50 2hod F109 Funkcionalna analyza           p 3mim 3mp* 3m
  Pia 9 00 2hod M109 Obycajne difer. a funkc.-dif. rovnice  s

Sisolakova
  Pon 8 10 2hod  C2 Matematicka analyza           p 1PCF
  Str 9 00 2hod  C2 Matematicka analyza           p 1PCF
  Str 15 40 2hod G203 Matematicka analyza           c 1PCF
  Str 17 20 2hod G203 Matematicka analyza           c 1PCF
  Stv 13 10 2hod b404 Matematicka analyza           c 1PCF
  Stv 14 50 2hod c201 Matematicka analyza           c 1PCF

Szomolay
  Str 14 50 2hod  F1 Cvicenie z matematickej analyzy     c 2m1
  Str 16 30 2hod  F1 Cvicenie z matematickej analyzy     c 2m1

Svana
  Uto 8 10 1hod  C1 Matematika                p 1PCF
  Uto 16 30 2hod  C1 Matematika                p 1PCF
  Uto 18 10 2hod  C1 Vyberova prednaska            s 1PCF
  Str 13 10 3hod  B Matematicka analyza           c 1f2
  Str 15 40 3hod  B Matematicka analyza           c 1f4

Valasek
  Uto 11 30 3hod  F1 Matematicka analyza           p 1*
  Str 9 50 3hod  F2 Matematicka analyza           p 1f*
  Stv 9 00 3hod  II Komplexna analyza            p 3mng
  Stv 11 30 1hod  II Komplexna analyza            c 3mng

Vencko
  Pon 9 50 3hod F108 Matematicka analyza           p 1mng
  Uto 9 50 2hod  B Matematicka analyza           p 1m*
  Stv 11 30 2hod  B Matematicka analyza           p 1m*

Venckova
  Pon 16 30 2hod F328 Matematicka analyza           c 2MI1 2MT1
  Uto 9 00 2hod F109 Matematicka analyza           p 1MD  1MF*
  Uto 15 40 2hod  B Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m3
  Str 11 30 2hod  F1 Matematicka analyza           p 2M*
  Stv 14 00 2hod F109 Matematicka analyza           p 1MD  1MF*
  Stv 15 40 2hod VIII Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m3

Viszus
  Pon 8 10 3hod F328 Matematika                p 3f*
  Pon 13 10 2hod VIII Matematika                p 1fm* 1fzp
  Str 8 10 2hod F328 Matematika                c 3*
  Str 13 10 2hod XII Matematika                p 1fm* 1fzp
  Str 14 50 3hod XII Matematika                c 1fm* 1fzp


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra numerických a optimalizačných metód
(KNOM)

Balint
  Pon 8 10 2hod  F2 Linearna algebra             c 1MI2
  Uto 16 30 2hod F109 Linearna algebra             c 1MD  1MT1

Businska
  Pon 8 10 2hod  VI Maticovy pocet              p 3mng
  Pon 12 20 1hod M223 Numericke metody LA           c 3mna
  Pon 13 10 3hod M223 Numericke metody LA           p 3mna
  Uto 11 30 2hod b301 Problemy pri prakt. vyp.         v 3M*  3PCF
  Uto 14 00 2hod  XI Linearna algebra a geometria       c 1m1
  Uto 15 40 2hod  XI Linearna algebra a geometria       c 1m2
  Str 14 00 2hod M223 Linearna algebra a geometria       c 1m3

Gliviak
  Uto 8 10 2hod VII Sietova analyza             p 4mng
  Uto 11 30 2hod b304 Teoria grafov a jej vyuzitie v sk. praxi v 3M*  3PCF
  Stv 15 40 3hod Matematika                  c 1PCF

Hamala M.
  Pon 8 10 2hod  XI Algoritmy nelinearnej regresie      p 3mme
  Pon 11 30 2hod F328 Nelinearne programovanie         p 3mef* 3mme 4i
  Uto 14 00 2hod F328 Nelinearne programovanie          3mef* 3mme 4i
  Stv 14 50 2hod  F2 Nelinearne programovanie         c 3mef* 3mme

Huta A.
  Pon 9 50 2hod  VI Financna matematika           p 3mme 3mng
  Pon 13 10 2hod M225 Financna matematika           c 3mme
  Uto 11 30 2hod b404 Uvod do financii a zaklady uctovnictva  v 3M*  3PCF 3m
  Uto 15 40 2hod B301 Zaklady poistnej a financnej matematiky p 5M*  5PCF
  Uto 13 10 2hod G245 Numericke metody             p 3PCF
  Uto 14 50 1hod G245 Numericke metody             c 3PCF
  Uto 17 20 2hod  C1 Matematika                p 1PCF

Chocholaty
  Pon 9 50 1hod M223 Diferencne metody riesenia DR      p 4mna
  Pon 10 40 1hod M223 Diferencne metody riesenia DR      c 4mna
  Pon 14 00 2hod c301 Zakladne numericke metody ries. rovnic  v 3M*  3PCF
  Pon 15 40 2hod M223 Riesenie stiff uloh           p 5mna
  Stv 9 50 2hod M223 Numericke metody             p 4mng
  Stv 11 30 2hod M223 Numericke metody             c 4mng

Kacur
  Uto 9 50 1hod M223 Metoda konecnych prvkov         p 4mna
  Uto 10 40 1hod M223 Metoda konecnych prvkov         c 4mna
  Uto 11 30 2hod M223 Variacne met. dif. rov.         p 4mna
  Stv 13 10 2hod XII Numericke metody riesenia DR       p 5mma

Plesnik
  Pon 8 10 2hod M223 Linearne programovanie a graf. algoritmy p 3mna 4mms
  Pon 9 50 2hod XII Linearne programovanie          c 2mef2
  Pon 11 30 2hod  X Linearne programovanie          c 2bm  3mem 2m
  Str 10 40 2hod F108 Linearne programovanie          p 2bm  2me* 3m

Spal
  Uto 15 40 2hod  II Matematicka analyza           c 1MF1
  Stv 16 30 2hod B301 Matematika                c 1PCF

Valkova
  Pon 8 10 2hod M217 Numericka matematika           c 2mng
  Pon 10 40 2hod M217 Numericka matematika           c 2m1
  Pon 12 20 2hod M217 Numericka matematika           c 2mng
  Uto 14 00 2hod VII Numericke metody             p 2mng
  Uto 15 40 2hod VII Numericke metody             c 2mng
  Str 9 00 2hod F108 Numericka matematika           p 2m*
  Str 16 30 2hod M217 Numericke metody             c 2m2


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky
(KTPMS)

Babela
  Str 11 30 2hod  IX Pravdepodobnost a statistika       c 5MT
  Stv 16 30 2hod b404 Pravdepodobnost a statistika       c 1PCF

Harman
  Uto 8 10 1hod  IV Pravdepodobnost a statistika       c 3ita 3itp
  Uto 9 00 1hod  II Pravdepodobnost a statistika       c 3itm
  Uto 9 50 1hod III Pravdepodobnost a statistika       c 3ita
  Str 9 50 2hod  H3 Vybrane partie              c 5mps
  Stv 16 30 2hod b303 Pravdepodobnost a statistika       c 1PCF

Jankova
  Pon 9 50 2hod  XI Markovovske retazce           p 4mps
  Uto 9 00 2hod b404 Pravdepodobnost a statistika       p 5PCF
  Str 9 50 2hod  IX Teoria nahod. vyberu           p 3mps

Katina
  Pon 10 40 2hod B102 Pravdepodobnost a statistika       c 5PCF
  Stv 14 00 2hod B102 Pravdepodobnost a statistika       c 5PCF

Lamos
  Uto 10 40 3hod  C Pravdepodobnost a statistika       p 3bi  3i*
  Pia 11 30 2hod  V Poistna matematika            p 3mpm

Macutek
  Uto 16 30 2hod b303 Statisticke metody            c 1PCF
  Str 16 30 2hod b304 Statisticke metody            c 1PCF

Mikulecky

Nather
  Str 14 00 2hod  IV Vseobecna teoria poistenia        p 4mpm 5mef
  Stv 11 30 2hod  F2 Pravdepodobnost a statistika       p 5M*
  Stv 14 50 2hod  XI Teoria pravdepodobnosti         p 3mps

Pastor
  Pon 15 40 2hod F108 Casove rady               p 4mef
  Uto 14 50 2hod  C2 Statisticke metody            c 5PCF
  Str 9 50 2hod M217 Analyza udajov pomocou pocitaca     c 4mpm 5mpm
  Str 15 40 2hod  IV Matematicke modely v demo.        p 4mpm 5mef 5m

Pazman
  Stv 11 30 2hod XII Regresne modely             p 4mps
  Stv 8 10 2hod M216 Bayesovska statistika          p 4mps 5mps

Potocky
  Pon 11 30 2hod  XI Poistovnictvo              p 5mef
  Uto 8 10 2hod XII Viacrozmerne stat. analyzy        p 4mps
  Uto 14 00 2hod M216 Financna matematika           p 3mpm
  Str 11 30 2hod XII Teoria investicii            p 4mpm

Rublik
  Stv 13 10 2hod M216 Seminar z matematickej statistiky    s 5mps
  Stv 14 50 2hod M216 Neparametricke statisticke metody    p 5mps

Stano S.
  Stv 16 30 2hod M208 Pocitacova statistika          c 3mef1
  Stv 18 10 2hod M208 Pocitacova statistika          c 3mef2

Stehlik
  Uto 9 50 2hod  XI Pravdepodobnost a statistika       c 5MI
  Uto 11 30 2hod  XI Pravdepodobnost a statistika       c 5MD  5MF1
  Stv 9 50 2hod M208 Pocitacova statistika          c 4mps

doktorand
  Stv 15 40 2hod B102 Pravdepodobnost a statistika       c 5PCF

Stulajter
  Pon 11 30 2hod XII Zaklady mat. statistiky         p 3mps
  Str 11 30 2hod  XI Statisticke metody            p 3mef1 3mef2
  Stv 8 10 2hod XII Zaklady mat. statistiky         p 3mps
  Uto 9 50 2hod M216 Nahodne procesy             p 4mps

Wimmer
  Uto 15 40 2hod M216 Biostatistika              p 4mps


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra základov matematiky a didaktiky matematiky
(KZDM)

Bahno
  Pon 12 20 2hod b303 Linearna algebra             c 1PCF
  Uto 14 50 2hod  X Matematicka analyza           c 1MI2 1MT1

Balintova
  Uto 9 50 1hod VIII Didakticky sem. zo skol. mat. X     c 2MT1
  Uto 10 40 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF
  Uto 15 40 1hod B445 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF
  Uto 16 30 1hod  VI Didakticky sem. zo skol. mat. X     c 2MD

Bednarova
  Pon 12 20 1hod b301 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF
  Pon 13 10 1hod b301 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF
  Pon 11 30 1hod f196 Didakticky sem. zo skol. mat. X     c 1MF1
  Str 9 50 1hod  C Didakticky sem. zo skol. mat. X     c 1MD
  Uto 11 30 2hod VIII Didaktika matematiky v praxi       v 3M*
  Str 12 20 1hod  IV Didakticky sem. zo skol. mat. X     c 1MT1 1MI1 1M
  Stv 13 10 2hod III Matematicka analyza           c 1MI1

Berekova
  Pon 10 40 2hod b301 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Pon 13 10 2hod c401 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Uto 14 50 1hod B305 Didaktika matematiky           p 4PCF
  Uto 17 20 2hod  VI Diplomovy seminar z matematiky      s 5M*  5PCF

Dillingerova
  Pon 10 40 1hod F328 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3MF1
  Pon 12 20 1hod  C3 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3PCF
  Pon 13 10 1hod  C3 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3PCF
  Uto 9 50 1hod B445 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF
  Uto 10 40 1hod b301 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF
  Uto 13 10 2hod B305 Didaktika matematiky           c 4PCF

Feketeova
  Uto 8 10 1hod  X Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MD
  Uto 14 00 1hod XII Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MI1
  Uto 14 50 2hod b304 Matematika                c 2PCF

Foldesiova
  Stv 10 40 1hod  XI Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3MI1
  Stv 11 30 1hod  XI Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3MI1
  Pia 9 00 2hod b303 Linearna algebra             c 1PCF

Frkova
  Stv 14 00 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF
  Stv 14 50 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF

Hecht
  Str 8 10 1hod  C2 Linearna algebra             p 1PCF
  Stv 15 40 2hod b302 Linearna algebra             c 1PCF
  Stv 17 20 2hod b302 Linearna algebra             c 1PCF

Jodas
  Str 12 20 2hod  I Vybrane partie z metodiky matematiky   v 3M*
  Str 14 00 1hod B445 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3PCF
  Str 15 40 1hod  F2 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3MT1

Kostyrko
  Str 13 10 2hod F109 Matematicka analyza           p 1MI* 1MT1
  Stv 11 30 2hod F328 Matematicka analyza           p 1MI* 1MT1
  Stv 16 30 2hod b301 Vybrane partie z matematickej analyzy  v 3M*  3PCF

Kupkova
  Uto 10 40 2hod  IV Didaktika matematiky           c 4MI
  Uto 14 00 1hod F232 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MF1
  Str 9 00 2hod  VI Didaktika matematiky           c 4MT
  Str 13 10 1hod III Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MF1
  Str 16 30 1hod  C Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MT1
  Stv 9 00 1hod F108 Didaktika matematiky           p 4MI  4MT
  Stv 13 10 1hod  II Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MI2

Neubrunnova
  Pon 11 30 2hod  V Matematicka analyza           c 3MI1 3MT1
  Str 9 50 2hod F328 Matematicka analyza           p 3MI1 3MT1

Petrasova
  Stv 14 00 1hod b301 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF
  Stv 14 50 1hod b301 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF

Rosa
  Uto 11 30 2hod  C3 Hodnotenie a klasifikacia ako sucast ... v 3M*  3PCF
  Uto 13 10 2hod  C2 Matematika                p 2PCF
  Pia 8 10 2hod  C2 Matematika                p 2PCF

Sevcova
  Str 12 20 1hod M120 Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 3MD
  Pon 13 10 3hod  IX Zobrazovacie metody           c 1MD
  Str 9 50 1hod VII Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3MD
  Str 13 10 2hod  C2 Matematika                c 2PCF
  Stv 8 10 1hod b303 Matematika                c 2PCF

Trencansky
  Uto 14 50 1hod M120 Didaktika deskriptivnej geometrie    p 4MD
  Uto 15 40 2hod M120 Didaktika deskriptivnej geometrie    c 4MD
  Uto 17 20 2hod VII Diplomovy seminar z matematiky      s 5M*  5PCF
  Stv 8 10 2hod VIII Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 3MD

Uhercikova
  Pon 14 00 2hod b301 Tvorba a vyuzitie ...          v 3PCF
  Str 9 00 1hod III Didaktika matematiky           p 4MD  4MF*
  Str 13 10 2hod VIII Didaktika matematiky           c 4MF1
  Str 14 50 2hod  A Didaktika matematiky           c 4MD

Visnyai
  Uto 9 50 2hod XII Matematicka analyza           c 3MD  3MF1
  Str 14 50 1hod F247 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MI1
  Str 15 40 1hod F247 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MI1

Zavadova
  Pon 11 30 2hod  IX Geometria                c 3MF1
  Pon 14 00 1hod b404 Didakticky sem. zo skol. mat. X     c 1PCF
  Pon 14 50 1hod  C Didakticky sem. zo skol. mat. X     c 2MF1 2MF2
  Str 9 50 1hod  X Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MT1
  Str 12 20 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat. X     c 1PCF
  Str 13 10 1hod  IV Didakticky sem. zo skol. mat. X     c 2MI1 2MI2
  Stv 14 00 2hod  I Geometria                c 3MT1


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra informatiky
(KI)

Bebjak
  Uto 8 10 3hod  C Pocitacove siete             p 3bi  4ips 5i
  Uto 11 30 1hod  I Pocitacove siete             c 5mng
  Uto 12 20 1hod  I Pocitacove siete             c 5ips
  Uto 14 00 1hod  IX Pocitacove siete             c 4ips
  Uto 15 40 3hod  V Formalne jazyky a automaty        p 4mim
  Str 11 30 1hod F247 Pocitacove siete             c 4ips2

Cervenka
  Pon 8 10 2hod  IV Objektova anal. a model.         v 4ips 5ips
  Pon 9 50 1hod  IV Objektova anal. a model.         c 4ips 5ips

Demeter
  Stv 10 40 1hod  C Uvod do distrib. systemov        c 3ita
  Stv 11 30 1 hod  X Uvod do distrib. systemov        c 4ita

Duris
  Pon 10 40 3hod  C Tvorba efekt. alg.            p 3i*
  Pon 15 40 2hod  II Diplomovy seminar            s 5ips 5ita

Forysek Michal
  Pon 13 10 1hod  IV Formalne jazyky a automaty        c 2i5

Graus
  Stv 14 00 1hod VII Uvod do diskretnej mat.         c 1m2
  Stv 14 50 1hod VII Uvod do diskretnej mat.         c 1m3
  Stv 15 40 1hod F109 Uvod do diskretnej mat.         c 1m1

Hambalkova
  Str 14 50 3hod III Operacne systemy             p 4mim
  Str 12 20 1hod F247 Pocitac. sprac. textov          p 3mim

Chladny
  Str 14 00 1hod  XI Diskretna matematika           c 1i2
  Str 14 50 1hod  XI Diskretna matematika           c 1i4
  Str 15 40 1hod  XI Diskretna matematika           c 1i5
  Str 16 30 1hod  X Diskretna matematika           c 1i6
  Stv 8 10 2hod  IV Teoria vypoc.              p 3itm 3itp 4i
  Stv 11 30 2hod  IV Teoria vypoc.              c 3itm 3itp 4i

Kopacik
  Str 16 30 2hod  V Seminar z bezpecnosti OS         s 4ips 5ips

Kosova
  Str 14 00 2hod M217 Uvod do databaz             c 2i1
  Stv 11 30 2hod M217 Uvod do databaz             c 2i2
  Stv 16 30 2hod M217 Uvod do databaz             c 2i4

Kralovic Richard
  Pon 13 10 1hod  IV Formalne jazyky a automaty        c 2i*
  Uto 13 10 1hod  VI Formalne jazyky a automaty        c 2i4

Gajdosikova Jana
  Stv 12 20 1hod  II Formalne jazyky a automaty        c 2i1

Halicky Peter
  Stv 13 10 1hod  I Formalne jazyky a automaty        c 2i2

Mederly Pavol
  Uto 10 40 3hod F109 Softwarove inzinierstvo         p 4ips 5ips
  Str 14 50 1hod III Softwarove inzinierstvo         c 5ips

Mrazik
  Pon 8 10 2hod  A Uvod do internetu            p 1i*
  Pon 10 40 3hod  IV Objektove databazy            p 4ips 5ips
  Pon 14 00 1 hod TU Objektove databazy
  Uto 14 50 3hod  A Uvod do OOP               p 2i*  4mim 4m

Nyiri
  Pon 17 20 2hod  IV Seminar system. admin.          s 4ips 5ips

Odrobina
  Stv 9 50 2hod f196 Numericke metody             p 3fe  3foo 3f

Olejar
  Pon 14 00 2hod  IV Kombinatoricka analyza          p 3itm 4itm
  Uto 8 10 2hod  A Principy pocitacov            p 1i*
  Stv 9 50 2hod  IV Kombinatoricka analyza          p 3itm 4itm

Ostertag
  Str 8 10 2hod  V Programovanie              c 1m*  1me*
  Str 9 50 2hod III Programovanie              p 1m*
  Str 15 40 2hod VII Programovanie              c 1m*  4mef

Pastorova
  Uto 12 20 1hod M201 Biologicky motivovana teoria jazykov   c 4itm
  Str 10 40 1hod M201 Biologicky motivovana teoria jazykov   v 4itm
  Stv 13 10 2hod M217 Uvod do databaz             c 2i3
  Stv 14 50 2hod M217 Uvod do databaz             c 2i5

Privara
  Stv 14 00 3hod INFS Formalna semantika            p 3itp 4itp

Prochazka
  Uto 13 10 2hod  V Algoritmy a dat. struktury        p 3mim
  Uto 14 50 1hod  V Algoritmy a dat. struktury        c 3mim
  Str 8 10 2hod  B Algoritmy a dat. struktury        p 2i*
  Stv 9 50 2hod  B Algoritmy a dat. struktury        p 2i*
  Stv 13 10 2hod  IX Pocitacova algebra            v 5mms

Ricanyova
  Uto 8 10 1hod III Teoria grafov              c 3ita
  Uto 9 00 1hod  IV Teoria grafov              c 3ita 3itp
  Uto 9 50 1hod  II Teoria grafov              c 3itm
  Str 10 40 1hod  II Diskretna matematika           c 1i3
  Str 12 20 1hod  VI Diskretna matematika           c 1i1

Rovan
  Pon 10 40 2hod  B Formalne jazyky a automaty        p 2i*
  Pon 13 10 1hod  II Formalne jazyky a automaty        c 2i3
  Stv 14 00 3hod  C Teoria paralel. vypoctov         p 3ita 4ita
  Pia 8 10 1hod F108 Teoria paralel. vypoctov         c 3ita
  Pia 9 00 1hod F108 Teoria paralel. vypoctov         c 3ita
  Pia 9 50 1hod F108 Teoria paralel. vypoctov         c 4ita

Slastan
  Str 11 30 1hod III Softwarove inzinierstvo         c 4ips
  Str 12 20 1hod III Softwarove inzinierstvo         c 3ips

Skoviera
  Pon 12 20 2hod  B Uvod do diskretnej mat.         p 1m*
  Pon 15 40 2hod  IV Diplomovy seminar            s 5ita 5itm
  Str 10 40 3hod  C Teoria grafov              p 3i*

Stanek M.
  Pon 17 20 2hod III Kryptologia               p 4itm
  Uto 8 10 1hod  II Tvorba efekt. alg.            c 3itm
  Uto 9 00 1hod III Tvorba efekt. alg.            c 3ita
  Uto 9 50 1hod  IV Tvorba efekt. alg.            c 3ita 3itp
  Str 16 30 2hod  II Kryptologia               p 4itm

Sturc
  Pon 14 00 3hod  B Uvod do databaz. sys.          p 2i*
  Str 14 50 2hod  V Diplomovy seminar            s 4ips

Suster
  Pon 11 30 2hod F109 Diskretna matematika           p 1FI  1MI*
  Pon 14 50 2hod VIII Diskretna matematika           c 1FI  1MI1
  Str 8 10 2hod  X Diskretna matematika           c 1MI2
  Str 10 40 2hod VII Teoria programovania           p 4FI  4MI

Toman
  Pon 10 40 2hod III Enumeracia diskret. struktur       v 3itm 4itm
  Pon 12 20 1hod  A Diskretna matematika           c 1i1
  Uto 11 30 2hod XII Enumeracia diskret. struktur       v 3itm 4itm 5i
  Str 8 10 2hod  A Diskretna matematika           p 1i*
  Str 14 50 2hod  II Diplomovy seminar            s 4it*


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra počítačovej grafiky a spracovania obrazu
(KPGSO)

Cibulka
  Uto 12 20 2hod  IX Pocitacova grafika            v 4ipg 4mpg 5i
  Uto 14 50 2hod B102 Vypoctova technika            c 2PCF
  Stv 8 10 2hod B102 Vypoctova technika            c 2PCF

Cunderlik
  Stv 18 10 2hod  X Numericke metody             v 4ipg 4mpg 5i

Fano
  Pon 9 00 2hod F350 Spracovanie obrazu             4ipg 5ipg 5m

Ferko A.
  Pia 11 30 2hod  IV Graf. normy a systemy          p 4ipg 4mmpg 4m
  Pia 13 10 2hod  IV Seminar z PG               s 3mpg 4ipg 4m
  Pia 14 50 2hod  IV Diplomovy seminar            s 5ipg 4ipg

Ftacnik M.
  Str 18 10 2hod  VI Heuristicke metody            v 4ipg 5ipg 5m

Kotrec
  Pon 15 40 2hod  C Open GL                 p 4ipg 5ipg 5m

Kys
  Pia 9 00 2hod  C Teoria grafov              p 2*
  Pia 10 40 1hod  C Teoria grafov              c 2m1
  Pia 11 30 1hod  C Teoria grafov              c 2m2

Martinka
  Uto 17 20 2hod XII Fotorealisticke zobrazovanie       v 4ipg 4mpg 5i

Ponik T.
  Uto 14 50 2hod B101 Vypoctova technika            c 2PCF
  Stv 8 10 2hod B101 Vypoctova technika            c 2PCF

Regec
  Uto 12 20 1hod M217 Pocitacova grafika            c 3mpg
  Uto 13 10 1hod M217 Pocitacova grafika            c 3mpg
  Uto 14 00 2hod M217 Pocitacova grafika            c 3ipg 4ipg

Slavkovsky
  Str 16 30 2hod F109 Algoritmy viditelnosti          v 4ipg 4mpg 5i

Sramek
  Str 12 20 2hod  X Vizualizacia viacrozmernych dat     v 4ipg 4mpg 5i

Stanek S.
  Uto 10 40 2hod  X Pocitacova animacia           v 4ipg 4mpg 5i
  Uto 15 40 2hod M217 Pocitacova grafika            c 3bi  3ipg 4i
  Pia 8 10 2hod M217 Pocitacova grafika            c 3ipg 4ipg

Zimanyi
  Str 8 10 2hod  IV Pocitacova grafika            p 5FI  5MI
  Stv 8 10 2hod M217 Pocitacova grafika            c 5FI  5MI
  Stv 9 50 2hod M120 Aplikacie pocitacovej grafiky      v 4ipg 4mpg 5i


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra vyučovania informatiky
(KVI)

Baranovic
  Pon 8 10 2hod  H3 Internet ako pomocnik ucitela      v 3MI1
  Pon 9 50 2hod T66 Programovanie              c 1mef2

Blaho
  Uto 9 50 2hod  A Programovanie              p 1i* 1FI 1MI*
  Uto 14 50 2hod F109 Programovanie              c 1i1
  Str 9 50 2hod  XI Programovanie              c 1i4
  Str 15 40 2hod F108 Programovanie              c 1mng1
  Str 17 20 1hod I45 Rocnikovy projekt            s 2i5
  Str 18 10 1hod  H6 Rocnikovy projekt            s 2i1
  Str 19 00 1hod  H6 Rocnikovy projekt            s 2i4
  Stv 9 50 2hod  A Programovanie              p 1i* 1FI 1MI*

Cizmazia
  Uto 8 10 2hod  XI Programovanie              c 1m3

Fraasova
  Str 8 10 2hod  H3 IKT                   s 1MF1

Hanzel
  Uto 8 10 2hod T66 Programovanie              c 1m2

Haskova
  Pon 16 30 2hod T66 Programovanie              c 1MI1
  Stv 15 40 2hod III Vypocty so symbolmi a Logo        c 2MI2

Hrusecka
  Uto 8 10 2hod  H6 Programovanie              c 1MI
  Uto 16 30 2hod  X Programovanie              c 1FI 1MI2

Hrusecky
  Uto 14 00 2hod I39 UNIX - nevidiaci
  Uto 17 20 2hod  II Programovanie              c 1i2
  Str 14 50 2hod  H6 IKT                   s 2MD  2MT1

Jaska
  Pon 8 10 2hod  H6 Programovaci jazyk C           v 3MI1
  Uto 18 10 1hod  H6 Rocnikovy projekt            s 2i3
  Uto 19 00 1hod  H6 Rocnikovy projekt            s 2i5
  Str 16 30 3hod T66 Pocitacove siete             p 5FI  5MI

Kalas I.
  Uto 8 10 2hod  V Tvorba pedagogickeho software      p 3MI1 iDPS
  Uto 11 30 1hod  IX Diplomovy seminar            s 5FI  5MI
  Str 9 50 2hod  V Vypocty so symbolmi a Logo        p iDPS 2FI  2M
  Str 14 50 2hod  H3 IKT                   s 2FA  2MF1
  Str 17 20 1hod F108 Diplomovy seminar            s 4FI  4MI
  Stv 8 10 2hod T66 Vypocty so symbolmi a Logo        p iDPS 2FI  2M

Kubincova
  Pon 11 30 2hod  H6 IKT                   s 2FI  2MI1
  Uto 9 50 2hod  VI Zaklady teoretickej informatiky     p 3MI1
  Str 8 10 2hod I43 Programovanie - nevidiaci
  Stv 9 50 3hod  V Datove struktury             p 2FI  2MI1
  Stv 12 20 2hod T66 Zaklady teoretickej informatiky     c 3MI1

Lehotska
  Str 8 10 2hod  H6 IKT                   s 1FI  1MI1
  Str 9 50 2hod  H6 IKT                   s 1MI2
  Stv 8 10 2hod  I Programovanie              c 1m1
  Stv 15 40 2hod  I Vypocty so symbolmi a Logo        c 2MI1 iDPS

Kulich
  Pon 9 50 4hod  H3 Programatorske etudy          p+c 4MI

KVI
  Str 9 50 2hod  A Programovanie             p 1m* 1mef 1mng
  Str 14 00 2hod T66 Programovanie             c 1mef3
  Str 17 20 1hod  H6 Rocnikovy projekt           s 2i2
  Str 18 10 1hod T66 Rocnikovy projekt           s 2i1
  Stv 8 10 3hod  XI Principy pocitacov          p+c 3MI

Ludrovska

Pardubska
  Pon 8 10 2hod  V Uvod do paralel. distr. alg.       v 3FI  3MI1

Tomcsanyi
  Pon 13 10 2hod  VI Systemove programovanie         p 4FI  4MI
  Pon 14 50 1hod  VI Systemove programovanie         c 4FI  4MI

Tomcsanyiova
  Str 9 50 2hod T66 Programovanie              c 1i5
  Str 11 30 2hod F247 Programovanie              c 1i6
  Stv 9 50 2hod  H3 IKT                   s 1MT1
  Stv 11 30 2hod  H3 IKT                   s 1MD

Wagner

Winczer
  Str 10 40 2hod T65 Funkcionalne programovanie        p 3bi  3itp 4i
  Stv 9 50 2hod  IX Dejiny informatiky            p 5FI  5MI
  Stv 12 20 2hod  XI Diskretna matematika           c 2FI  2MI*
  Pia 9 00 2hod VII Diskretna matematika           p 2FI  2MI1
  Pia 11 30 4hod  H6 Rychlostne programovanie         s 2i*  3i*  4i

Zeman M.
  Pon 11 30 2hod  H6 IKT                   c 2MI
  Uto 18 10 2hod  X Programovanie              c 1i3
  Uto 14 50 2hod T66 Programovanie              c 1bi


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Ústav aplikovanej matematiky
(UAM)

Antonicova
  Str 17 20 2hod  X Matematicka analyza           c 1mef3

Brunovsky
  Uto 13 10 2hod  F2 Stochasticke metody operacnej analyzy  p 4mef
  Pia 9 50 2hod VIII Diplomovy seminar            c 5mef

Filo
  Pon 9 50 1hod M201 Klasicke metody riesenia DR       p 3mna
  Pon 10 40 1hod M201 Klasicke metody riesenia DR       c 3mna
  Uto 8 10 2hod  B Matematicka analyza           p 1me*
  Str 13 10 2hod M201 Modely prudenia tekutin         p 4mmm
  Stv 9 50 2hod  F2 Matematicka analyza           p 1me*

Halicka
  Pon 13 10 2hod M201 Zaklady matematickej teorie riadenia   p 3mem 3mme
  Str 13 10 2hod  A Optimalne riadenie            p 3mef* 4mef 5m
  Stv 14 50 2hod  IX Semidefinitne programovanie       p 5mef 5mem

Kodnar
  Pon 8 10 2hod M201 Mechanika kontinua            p 4mmm
  Pia 9 50 2hod M201 Matematicke modely mechaniky       p 5mma 5mmm

Kollar M.
  Uto 15 40 2hod  IX Matematicka analyza           c 1mef2

Kordos
  Uto 9 50 2hod  IX Matematicka analyza           c 1mef1
  Stv 15 40 2hod  VI Matematicka analyza           c 1mef1

Krajcovic
  Uto 9 50 2hod  V Linearna algebra a geometria       c 1mef2
  Uto 15 40 2hod  F2 Linearna algebra a geometria       c 1mef1
  Str 13 10 2hod  C Maticovy pocet              p 2bm  2me*
  Str 16 30 3hod  C2 Matematika                c 1PCF

Luptacik
  Pia 9 50 2hod  F2 Seminar z ekonomie            s 4mef

Quittner
  Uto 11 30 2hod  B Vybrane partie z matematickej analyzy  p 3mef1 3mef2

Revallo M.
  Uto 8 10 2hod  VI Parcialne diferencialne rovnice     c 3mef1
  Uto 17 20 2hod III Parcialne diferencialne rovnice     c 3mef2

Sevcovic
  Pon 14 00 2hod F328 Parcialne diferencialne rovnice     p 3mef1 3mef2
  Pon 15 40 2hod  VI Matematicka analyza           c 2mef1
  Stv 8 10 2hod  IX Matematicka analyza           c 2mef1
  Stv 11 30 2hod III Matematicka analyza           c 2mef2


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Ústav informatiky
(UI)

Benuskova

Borovansky
  Uto 14 50 2hod  H3 Funkcionalne programovanie        c 3itp 4itp
  Uto 16 30 2hod  UI Systemy na prepisovanie termov      p 3itp 4itp 5i
  Uto 18 10 1hod  UI Systemy na prepisovanie termov      c 3itp 4itp 5i

Gruska D.

Guller
  Stv 13 10 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i1
  Stv 14 00 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i2

Habdak
  Uto 13 10 1hod  I Uvod do UI                c 3bi  3iui 4i
  Str 8 10 3hod  I Uvod do UI                p 3bi  3iui 4i

Jarosova
  Pon 18 10 2hod  UI Uvod do vseobecnej jazykovedy      p 3iui 4iui 5i

Kluka
  Stv 14 50 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i3
  Stv 15 40 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i4
  Stv 16 30 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i5

Komara
  Stv 8 10 2hod III Teoria vypocitatelnosti pre prog.    p 3itm 3itp 4i
  Stv 11 30 2hod  H6 Teoria vypocitatelnosti pre prog.    c 3itm 3itp 4i

Kvasnicka
  Pon 12 20 4hod F247 Struktura biomakromolekul        p 4fbf
  Uto 11 30 1hod  V Evolucne algoritmy            p 4iui 5iui

Lucny

Mraz

Nagy J.
  Pon 10 40 2hod  I Symbolicke programovanie a LISP     p 4iui 5iui
  Pon 12 20 2hod  I Symbolicke programovanie a LISP     c 4iui 5iui
  Uto 17 20 2hod  H3 Expertne systemy             c 3iui 4iui 5i
  Stv 9 50 2hod  H6 Interaktivne programovanie
  Stv 11 30 2hod  I Interaktivne programovanie        p 4iui 5iui 3i

Nagy M.

Petrovic

Popper
  Uto 15 40 2hod  I Expertne systemy             p 3iui 4iui 5i
  Stv 15 40 1hod KBF Databazy a IS v medicine         p 4fmf

Ruisel
  Pon 17 20 2hod  I Zaklady kognitivnej psychologie     p 3iui 4iui 5i

Ruzicka P.
  Stv 8 10 3hod  C Uvod do distrib. alg.          p 3ita 4ita
  Stv 10 40 1hod  C Uvod do distrib. alg.          c 3ita 4ita

Sefranek
  Pon 9 00 2hod  I Reprezentacia znalosti a inferencia   p 4iui 5iui
  Pon 14 00 1hod  I Reprezentacia znalosti a inferencia   p 4iui 5iui
  Pon 14 50 1hod  I Reprezentacia znalosti a inferencia   c 4iui 5iui
  Pon 15 40 2hod  I Diplomovy seminar            s 5iui
  Uto 14 00 2hod  I Seminar z UI               s 3iui 4iui 5i
  Str 14 50 2hod  I Diplomovy seminar            s 4iui

Szilassy
  Str 13 10 2hod  II Rozpoznavanie reci            v 4iui 5iui
  Stv 8 10 2hod  H3 Rozpoznavanie reci            c 4iui 5iui

Takac
  Uto 8 10 2hod  I Kvalitativne usudzovanie         p 4iui 5iui
  Uto 9 50 2hod  I Kvalitativne usudzovanie         c 4iui 5iui

Vittek
  Pon 17 20 2hod  V UNIX pre pouzivatelov          c 5mim 4ips 5i
  Uto 16 30 2hod  UI Systemy na prepisovanie termov      p 3itp 4itp 5i
  Uto 18 10 1hod  UI Systemy na prepisovanie termov      c 3itp 4itp 5i

Voda
  Str 9 50 2hod  B Logika pre informatikov         p 2i*


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Výpočtové centrum
(VC)

Birova

Mederly Peter
  Uto 17 20 3hod  A Operacne systemy             p 2m*


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Astronomický ústav
(AU)

Dzifcakova
  Pon 14 50 2hod F112 Slnecna korona              v 4faa 5faa
  Str 9 00 3hod F112 Teoreticka astrofyzika          p 4faa
  Str 11 30 2hod F112 Teoreticka astrofyzika          c 4faa
  Stv 15 40 2hod F112 Slnecne ziarenia             v 5faa

Gajdos S.
  Stv 10 40 2hod F112 Medziplanetarna hmota          p 4faa

Hajdukova
  Uto 14 00 2hod F112 Seminar                 s 4faa 5faa
  Pia 13 10 1hod F112 Laboratorne prace            l 4faa

Heinzel
  Pia 9 00 2hod F112 Prenos ziarenia vo hviezd. atmosferach  v 4faa 5faa

Klacka
  Pon 8 10 3hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  p 5faa
  Pon 10 40 2hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  c 5faa

Kornos
  Pia 14 50 1hod F112 Laboratorne prace            l 4faa

Palus
  Pon 13 10 2hod F112 Struktura hmoty vo vesmire        v 4faa 5faa
  Uto 9 00 3hod F112 Kozmicka elektrodynamika         p 4faa

Sersen
  Stv 9 00 2hod F112 Kozmicka elektrodynamika         c 4faa

Zigo
  Pia 14 00 1hod F112 Laboratorne prace            l 4faa


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra biofyziky a chemickej fyziky
(KBCHF)

Babincova
  Pon 14 00 2hod KBF Uvod do biomechaniky           v 4fmf
  Uto 12 20 2hod KBF Lipozomy v medicine           v 4fbf

Babinec
  Pon 8 10 4hod KBF Kvantova mechanika            p 3fmf
  Pon 13 10 2hod F232 Kvantova mechanika            c 3fbf
  Str 13 10 2hod F328 Kvantova mechanika            c 3fmf
  Str 14 50 2hod F350 Voda a medzimolekulove komplexy     v 4fbf

Bacharova
  Uto 13 10 3hod MLC Specifika prace int. timov        v 5fmf
  Str 9 50 3hod MLC Elektrokardiografia           v 5fmf

Haverlik
  Uto 11 30 1hod F328 Numericke metody             p 3fbf
  Uto 12 20 1hod F328 Numericke metody             c 3fbf
  Uto 14 50 2hod F232 Diskretna matematika           p 2fmf
  Str 8 10 1hod KBF Seminar z pocitacoveho modelovania    v 4fbf
  Str 9 00 1hod KBF Zaklady modelovania           p 4fbf
  Str 9 50 1hod KBF Zaklady modelovania           c 4fbf
  Str 13 10 2hod F232 Matematicke modelovanie biosystemov   p 4fmf
  Str 14 50 2hod F232 Matematicke modelovanie biosystemov   c 4fmf
  Stv 14 50 1hod KBF Databazy a IS v medicine         p 4fmf
  Stv 16 30 3hod KBF Kvantitativne pravdepodobnostne met.   v 5fbf

Hianik
  Uto 14 00 2hod F247 Biosenzory                v 4fbf 4fmf
  Stv 14 00 3hod F247 Bioenergetika              v 5fbf 5fmf

Hubac
  Pon 15 40 3hod KBF Mnohocasticove pristupy v KMF      v 5fbf
  Str 10 40 2hod KBF Kvantova teoria             p 4fbf
  Str 13 10 2hod F247 Kvantova teoria             c 4fbf
  Pia 14 00 3hod KBF Vybrane kapitoly z chem. fyziky     v 5fbf

Chorvat
  Uto 8 10 2hod F328 Molekulova dynamika           p 4fbf
  Uto 10 40 3hod  F2 Lasery v medicine            v 5fmf
  Uto 15 40 2hod F328 Kvantitativne metody v medicine     p 5fmf
  Str 15 40 3hod KBF Prakticka analyza spektier        v 5fbf
  Stv 8 10 2hod KBF Experimentalne metody lek.fyz.      p 4fmf
  Stv 9 50 2hod KBF Medicinska biofyzika           p 4fmf
  Stv 11 30 2hod KBF Radiacna biofyzika            v 4fmf
  Stv 16 30 3hod F328 Aplikacie ultrazvuku v medicine     v 5fmf

Kovacova
  Stv 13 10 2hod F350 Zaklady nukl. med. metod         v 4fmf

Kozlikova
  Pia 8 10 3hod KBF Elektromagneticke diagnostic. met.    v 5fmf

Krivanek
  Pon 15 40 3hod F350 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4fmf
  Uto 10 40 2hod KBF Zaklady elektroniky           p 3fmf
  Str 10 40 3hod F350 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4fmf
  Stv 8 10 3hod F350 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4fbf
  Stv 12 20 2hod  T3 Spracovanie dat             c 5fbf

Kvasnicka
  Pon 12 20 4hod F247 Struktura biomakromolekul        p 4fbf
  Uto 11 30 1hod  V Evolucne algoritmy            p 4iui 5iui

Mach
  Pon 11 30 2hod KBF Fyzikalna chemia             p 3fbf
  Uto 9 50 2hod F328 Teoreticke zaklady spektroskop. met.   v 4fbf
  Stv 10 40 3hod F350 Spec. prakt. z exp. metod        l 4fbf

Mateasik
  Uto 8 10 3hod MLC Zaklady prace s PC            c 3fmf
  Stv 9 00 3hod MLC Zaklady prace s PC            c 3fmf

Mazur
  Pia 9 50 2hod F232 Zaklady m. r. spektroskopie       v 4fmf

Redhammer
  Str 13 10 3hod MLC Klin.fyziol.dych.systemov        v 5fmf

Richterova
  Stv 13 10 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fmf

Ruttkay
  Pia 11 30 3hod KBF Biofyzika virusov            v 5fbf 5fmf

Sikurova
  Uto 8 10 3hod KBF Fotobiologia               v 5fmf
  Str 8 10 2hod  UF Fyzikalne analyticke metody       p 2fzp
  Str 13 10 3hod KBF Fotobiofyzika              v 5fbf
  Stv 8 10 5hod F247 Diplomovy seminar            s 5fbf 5fmf
  Stv 13 10 2hod F328 Uvod do teor. a exp. met. zamerania   c 3fbf

Urban J.
  Uto 15 40 2hod KBF Fyzika polymerov             v 4fmf

Waczulikova
  Pon 10 40 3hod F107 Specialne praktikum z exp. met. lek. f. l 4fmf


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra fyziky plazmy
(KFP)

Brezna
  Str 12 20 2hod f51 Fyzika povrchov             p 4fp  5fp
  Stv 8 10 3hod F113 Praktikum 1               l 2fmg
  Stv 8 10 3hod F114 Fyzikalne praktikum           l 2fmg
  Pia 8 10 3hod F113 Praktikum 1               l PCF
  Pia 10 40 3hod F113 Praktikum 1               l PCF

Cervenan
  Uto 8 10 5hod f73 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF
  Pon 9 50 1hod f51 Diagnostika plazmy            p 4fp
  Stv 9 50 3hod f82 Praktikum z vakuovej fyz. a fyz. plazmy l 4fp
  Pia 11 30 3hod f56 Praktikum z vakuovej fyz. a fyz. plazmy l 4fe

Chorvatova
  Pon 15 40 2hod  F2 Vlny a optika              p 2FA  2FI  2M
  Uto 10 40 3hod f51 Zaklady laserovej spektroskopie     v 4fp  5fbf 5f
  Uto 14 50 2hod  F1 Vlny a optika              p 2fzp
  Str 13 10 2hod  F1 Vlny a optika              p 2FA  2FI  2M
  Stv 14 00 2hod  F1 Vlny a optika              p 2fzp

Foltin V. /KFP/
  Uto 13 10 5hod f73 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF
  Str 14 50 2hod  C1 Fyzika                  c 1PCF
  Str 16 30 2hod C201 Fyzika                  c 1PCF

Hajossy
  Pon 16 30 2hod f51 Mechanika a molekulova fyzika      p 1fzp
  Str 8 10 2hod  F1 Mechanika a molekulova fyzika      p 1f1  1f2  1f
  Stv 8 10 2hod  F1 Mechanika a molekulova fyzika      p 1f1  1f2  1f
  Stv 10 40 2hod f51 Mechanika a molekulova fyzika      p 1fzp
  Pia 8 10 2hod  C3 Matematika

Jasik
  Str 14 50 2hod GJH Fyzika                  c 1PCF
  Str 16 30 2hod GJH Fyzika                  c 1PCF

Kosinar
  Pon 15 40 3hod   Matematika pre fyzikov          c 1PCF
  Str 13 10 2hod  IX Mechanika a molekulova fyzika      c 1f4
  Str 18 10 1hod  A Pisomky                 c 1f*
  Stv 9 50 2hod  I Mechanika a molekulova fyzika      c 1fmf
  Stv 11 30 2hod  IX Mechanika a molekulova fyzika      c 1f2
  Pia 10 40 2hod  C2 Fyzika

Lukac P.
  Pon 8 10 2hod f51 Vakuova technika             p 3fmg
  Pon 9 50 2hod f51 Diagnostika plazmy            p 4fp
  Pon 11 30 2hod f51 Vlny v plazme              v 4fp  5fp
  Uto 9 00 2hod f51 Seminar z fyziky plazmy         s 5fp
  Str 8 10 2hod  C3 Fyzika
  Str 10 40 2hod f51 Seminar z fyziky plazmy         s 4fp
  Pia 9 00 2hod  C1 Fyzika                   1PCF
  Stv 13 10 2hod f51 Seminar                 s fDRS

Luknarova
  Uto 16 30 3hod  C2 Fyzika                  p 1PCF
  Str 9 00 2hod f51 Diplomovy seminar            s 5fp
  Str 13 10 5hod f73 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF

Macko
  Str 15 40 3hod f85 Praktikum z el. a magn.         l 1PCF
  Pia 9 00 3hod f85 Praktikum z el. a magn.         l 1PCF

Matejcik
  Uto 13 10 2hod f51 Elementarne procesy v plazme       p 4fp
  Str 8 10 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1
  Str 10 40 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1

Ocadlik
  Stv 13 10 4hod F321 Principy pocitacov            l 1i5

Pavlik
  Pon 9 00 2hod f85 Diplomovy seminar            s 5fmg
  Pon 13 10 2hod f51 Horenie a detonacia           v 4fzp 5fzp
  Uto 13 10 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2
  Uto 15 40 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2
  Stv 8 10 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fzp
  Stv 8 10 3hod f86 Praktikum 1               l 2fmg
  Stv 10 40 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fzp
  Stv 10 40 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fzp

Skalny
  Pia 9 50 2hod f73 Aplikacie fyziky plazmy         p 5fp
  Pia 11 30 3hod f73 Vyboje v plynoch             p 4fp

Stano M.
  Str 14 50 2hod  C3 Fyzika                  c
  Str 16 30 2hod  C1 Fyzika                  c

Veis
  Str 14 50 2hod f51 Experimentalne metody ...        p 4fp  5fp
  Str 16 30 1hod f51 Fyzika a chemia atmosfery        v 4fp  5fp

Zahoran
  Uto 13 10 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2
  Uto 15 40 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2
  Str 8 10 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1
  Str 10 40 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra fyziky tuhých látok
(KFTL)

Bezak
  Pon 11 30 2hod f272 Diplomovy seminar            s 5ftl
  Stv 8 10 2hod f272 Funkcionalne metody vo FTL        v 5ftl

Cicmanec
  Uto 9 50 2hod f272 Experimentalne metody FTL        p 4ftl
  Uto 15 40 3hod f272 Polovodicove suciastky          p 4ftl

Dobrocka
  Str 16 30 2hod f295 Dislokacie v polovodicoch        v 4ftl

Foltin J. /FTL/
  Pon 8 10 4hod f272 Fyzika tuhych latok           p 4ftl

Gasparik
  Uto 11 30 2hod f272 Zaklady FTL               p 3fe  3foo 3f
  Stv 9 50 2hod f272 Fyzika tuhych latok           p 3fmg

Grajcar
  Pon 13 10 2hod f272 Programovanie pre fyzikov        p 4ftl
  Pon 14 50 1hod f272 Programovanie pre fyzikov        c 4ftl

Gregus J. /KFTL/
  Uto 13 10 3hod f295 Praktikum z FTL             l 4ftl
  Str 14 50 2hod f295 Uvod do studia polovodicovych heterostr. v 4ftl

Hlubina
  Pon 15 40 2hod f272 Fyzika mnohych castic          v 4ftl
  Uto 13 10 2hod f272 Fyzika tuhych latok           p 5ftl
  Uto 14 50 1hod f272 Fyzika tuhych latok           c 5ftl

Kalavsky
  Pia 9 50 3hod f272 Fyzika tuhych latok           p 3ftl 4fzp
  Pia 12 20 2hod f272 Fyzika tuhych latok           c 3ftl 4fzp

Kus
  Str 13 10 2hod f272 Vakuova a kryogenna technika       v 4ftl

Mahel
  Stv 11 30 2hod f272 Kryoelektronika             v 5ftl

Markos
  Pia 14 00 2hod f272 Lokalizacia               v 5ftf 5ftl

Ozvold
  Str 16 30 2hod f272 Fonony v TL               v 5ftl

Pisonova

Plecenik
  Str 14 50 2hod f272 Experimentalne metody FTL        p 5ftl

Urban V.
  Uto 8 10 2hod f272 Fyzika tuhych latok           c 4ftl
  Uto 18 10 2hod f272 Teoria grup vo FTL            v 4ftl
  Stv 13 10 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fmf

Vachula
  Pon 17 20 1hod f272 Uvod do fyziky kovov           p 3ftl
  Pon 18 10 2hod f272 Fyzika tenkych vrstiev          v 4ftl


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra geofyziky
(KGF)

Boda J.
  Pon 9 50 2hod f110 Nelinearne metody v geofyzike      p 5fg
  Pon 13 10 3hod F109 Zaklady ekonomie             p 2me*
  Uto 12 20 2hod f110 Geodynamika               p 4fg
  Uto 14 00 2hod  B Zaklady ekonomie             p 1me* 3mem

Brestensky
  Pon 8 10 2hod f110 Stavba Zeme               p 5fg
  Pon 14 00 2hod f110 Asymptoticke metody           p 5fg
  Pon 15 40 1hod f110 Asymptoticke metody           c 5fg
  Uto 8 10 3hod b446 Aplikovana fyzika           p+c 2PCF
  Stv 9 50 2hod f110 Zaklady geofyziky            p 3fg

Franek
  Pon 8 10 2hod b304 Fyzika                  c 1PCF
  Str 8 10 2hod b304 Fyzika                  c 1PCF

Guba
  Uto 16 30 2hod f110 Stat. metody v geof.           c 4fg

Hvozdara
  Uto 14 00 2hod KBF Elektromagneticke sondovanie Zeme    p 5fg
  Stv 14 00 3hod f110 Teoria potencialovych poli        p 3fg

Kajanek
  Pon 8 10 2hod b446 Fyzika                  c 1PCF
  Str 8 10 2hod b446 Fyzika                  c 1PCF

Kacmarikova
  Uto 9 00 2hod F209 Geotermika                v 5fg
  Str 9 00 2hod f110 Integralne transformacie         p 4fg
  Str 10 40 1hod f110 Integralne transformacie         c 4fg
  Pia 9 50 1hod f110 Teoria potencialovych poli        c 3fg

Moczo
  Stv 11 30 2hod f110 Sirenie seizmickych vln         p 4fg
  Stv 13 10 1hod f110 Sirenie seizmickych vln         c 4fg

Ondraskova
  Pon 11 30 2hod f110 Magneticke pole Zeme           p 4fg
  Pon 16 30 1hod f110 Magneticke pole Zeme           c 4fg

Revallo
  Uto 16 30 1hod G303 Aplik. fyzika              c 2PCF

Rosenberg
  Stv 8 10 1hod F209 Pocitacove metody            p 4fg
  Stv 9 00 1hod F209 Pocitacove metody            c 4fg
  Stv 9 50 2hod F209 Pravdep. vypocty seizm. ohrozenia    v 4fg

Sefara
  Str 9 50 2hod G337 Geolog. stavba a vyvoj ...        p 5fg

Sevcik
  Pon 16 30 2hod f110 Magnetohydrodynamika           v 4fg
  Uto 8 10 3hod G337 Fyzika pre geofyzikov         p+c 3PCF
  Str 11 30 2hod f110 Seminar z planetarnych geof. problemov  s 4fg
  Str 8 10 2hod f110 Seminar z geofyzikalnych syntez     s 5fg

Simkanin J.

Turna
  Uto 14 00 3hod f110 Statisticke metody v geofyzike      p 4fg
  Stv 13 10 2hod  C1 Fyzika                  p 1PCF


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra jadrovej fyziky
(KJF)

Antalic
  Pon 8 10 2hod  T3 Programovanie              c 1f4
  Stv 14 00 2hod  T3 Programovanie              c 1f4

Betak
  Pia    2hod KJF Nerovnovazne jadrove reakcie       v 5fjf

Bosa
  Pon 15 40 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  c 3fmf

Bracinik
  Pon 14 00 2hod  II Matematicke metody fyziky        c 1f2

Brida
  Stv 15 40 3hod  C3 Matematika                c 1PCF

Cagarda

Ciliak
  Stv 16 30 2hod b304 Spracovanie exp. udajov         v 2PCF

Domin

Durana
  Pon 15 40 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  c 3fbf
  Str 9 50 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  c 3fg  3fp  3f
  Str 16 30 3hod B301 Matematika                c 1PCF
  Stv 14 00 3hod F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  c 3fjf

Fedorko
  Pon 14 00 2hod  T3 Aplikacny software            v 3fjf
  Pia 8 10 2hod  T3 Programovanie              c 3fmg

Florek
  Pon 8 10 5hod F252 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  c 4fjf
  Pon    2hod kjf Reaktorova fyzika             v 4fjf

Hlinka
  Pon 10 40 2hod F327 Experimentalne metody jadr. fyziky    p 3fjf 3fmg
  Uto 8 10 2hod F327 Aplikovana jadrova fyzika        p 4fjf
  Uto 9 50 1hod F327 Aplikovana jadrova fyzika        c 4fjf
  Str 9 50 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  c 3MF1
  Stv 14 00 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  c 3fe  3foo

Holy
  Pon 16 30 2hod F377 Radiacna enviromentalna fyzika      v 4fjf
  Uto 13 10 2hod F377 Aplikacie radionuklidov v praxi     v 5fjf
  Str 16 30 2hod F377 Radon - meranie a riziko  v 4fjf
  Pon 15 40 1hod F377 Zivotne prostredie            p 3fzp

Chovan
  Str 15 40 2hod  T3 Programovanie              c 1f1
  Stv 15 40 2hod  T3 Programovanie              c 1f1

Chudy
  Pon 13 10 2hod F327 Radiometricke merania          p 3fzp
  Str 9 50 2hod F377 Zaklady dozimetrie            p 4fjf
  Str 11 30 1hod F377 Zaklady dozimetrie            c 4fjf
  Pon 14 50 1hod F377 Zivotne prostredie            p 3fzp

Kollar
  Str 14 50 2hod F361 Stk mikropoc. s prostr.  v 4fjf

Masarik
  Stv 9 50 2hod F327 Jadrova a subjadr.fyz.          p 4fjf
  Stv 11 30 1hod F327 Jadrova a subjadr.fyz.          c 4fjf

Pisutova
  Str 8 10 1hod F377 Numericke metody v jadrovej fyzike 1   p 4fjf
  Str 9 00 1hod F377 Numericke metody v jadrovej fyzike 1   c 4fjf

Ruzicka J.

Saro
  Pon 10 40 2hod F377 Diplomovy seminar            s 5fjf
  Str 11 30 2hod F377 Seminar z modernych trendov vo fyzike  s 5fjf

Simkovic
  Pon 8 10 2hod XII Matematicke metody fyziky        c 1f1
  Uto 9 50 2hod KJF Zriedkave jadrove premeny        v 5fjf
  Stv 8 10 2hod F377 Modely atomoveho jadra          v 4fjf
  Stv 11 30 2hod VIII Matematicke metody fyziky        c 1f3

Sivo
  Pon 13 10 3hod F223 Fyzikalne praktikum           c 3fmg
  Pon 15 40 3hod F261 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  c 3fmf
  Uto 14 50 2hod F327 Radioaktivita v zivotnom prostredi    v 3fjf
  Str 9 50 3hod F222 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  c 3faa 3ftl
  Stv 14 00 3hod F222 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  c 3fzp

Smotlak
  Pon 15 40 2hod  T3 Programovanie              c 1f2
  Uto 14 00 2hod  T3 Programovanie              c 1f2

Stanicek
  Pon 15 40 3hod F222 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  c 3fmf
  Uto 14 50 2hod F377 Spektroskopia vzbudenych stavov     v 4fjf
  Stv 14 00 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  c 3ftf

Sykora I.
  Pon 13 10 5hod KJF Vyberove praktikum            c 5fjf
  Uto 8 10 5hod KJF Vyberove praktikum            c 5fjf
  Uto 14 50 2hod F377 Vybrane kapitoly spektrometrie gama z.  v 4fjf
  Pia 8 10 5hod F252 Vyberove praktikum            c 5fjf

Vanko
  Pon 8 10 3hod F327 Teoreticka jadrova a subjadrova fyzika  p 5fjf
  Uto 10 40 2hod  II Teoria hier               p 5mef
  Str 8 10 2hod F327 Teoreticka jadrova a subjadrova fyzika  c 5fjf
  Uto 8 10 2hod F377 Neutrinova fyzika            v 5fjf

Tokar S.
  Str 9 50 2hod F327 Simulacie v jadrovej fyzike       p 5fjf
  Stv 8 10 2hod F327 Vybrane kapitoly z fyziky vysokych ener. v 5fjf

Zenis
  Pon 9 50 2hod  T3 Programovanie              c 1f5
  Uto 15 40 2hod  T3 Programovanie              c 1f3
  Str 14 00 2hod  T3 Programovanie              c 1f3


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra meteorológie a klimatológie
(KMK)

Benko
  Pon 13 10 4hod F360 Praktikum zo synoptickej meteorologie  l 4fmk

Cabajova
  Pia 14 00 2hod KMK Humanna bioklimatologia         v 5fmk

Damborska
  Uto 9 00 1hod F357 Dynamicka meteorologia          c 4fmk
  Uto 11 30 1hod F357 Mikroklimatologia a agrometeorologia   c 5fmk 5fzp
  Str 11 30 2hod F360 Zivotne prostredie            p 2fzp 4fzp
  Stv 9 00 2hod F357 Statisticke metody v meteor. a klimat.  p 4fmk
  Stv 10 40 2hod F357 Statisticke metody v meteor. a klimat.  c 4fmk
  Stv 14 00 1hod F357 Mikroklimatologia a agrometeorologia   c 5PCF

Gera ml.
  Str 15 40 2hod F360 Metody num. mat. v meteorologii     p 4fmk
  Str 17 20 1hod F360 Metody num. mat. v meteorologii     c 4fmk
  Pia 10 40 2hod F360 Numericke riesenie rovnic atmos. dynam. p 5fmk
  Pia 12 20 2hod F357 Seminar z meteorologickych a num. mod.  s 5fmk

Hesek
  Pon 14 00 2hod F357 Mat. modelovanie znecist. ovzdusia    v 5fmk

Hrouzkova
  Uto 9 50 3hod F360 Synopticka meteorologia         p 4fmk
  Str 9 00 3hod F360 Dynamicka meteorologia          p 4fmk

Hrvol
  Pon 10 40 2hod F358 Zaklady meteor. a klim.         p 3fmk
  Uto 12 20 2hod F358 Opticke a elektricke javy        v 5fmk
  Str 14 00 2hod F358 Diplomovy seminar            s 5fmk
  Stv 9 50 2hod F358 Meteor. pristroje a poz. met.      p 3fmk

Kremler
  Uto 11 30 2hod  T3 Programovanie a apl. soft.        c 3fmk
  Uto 13 10 2hod KMK GIS v meteorologii a ...         v 4fmk

Krajcik

Lapin
  Pon 9 50 3hod F357 Vseobecna a regionalna klimatologia   p 4fmk
  Uto 9 50 2hod F357 Mikroklimatologia a agrometeorologia   p 5fmk 5fzp
  Str 10 40 2hod F357 Regionalna klima strdnej Europy a Sl.  p 5PCF
  Str 15 40 2hod F357 Aplikovana klimatologia         v 5fmk 5fzp
  Str 17 20 2hod KMK Zmeny v premenlivosti klimy       v 5fmk
  Stv 12 20 2hod F357 Mikroklimatologia a agrometeorologia   p 5PCF

Matejka
  Str 12 20 2hod F358 Teoria nahod. funkcii a jej vyuz. ...  v 5fmk

Melo
  Pon 15 40 2hod F357 Metody klimat. vyskumu          v 3PCF
  Uto 9 00 2hod B307 Meteorologia a klimatologia       p 2PCF
  Uto 10 40 1hod B445 Metody klimatologickeho vyskumu     p 3PCF
  Uto 11 30 1hod B445 Metody klimatologickeho vyskumu     c 3PCF
  Str 14 50 2hod  C2 Fyzicka geografia            p 2PCF
  Stv 9 00 1hod B307 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF
  Stv 9 50 1hod B307 Meteorologia a klimatologia       c 2PCF

Ondras

Petrovic
  Str 14 00 2hod KMK Experiment. a modelova hydrometeor. ... v 4fmk

Tomlain
  Uto 8 10 1hod F357 Dynamicka meteorologia          p 4fmk
  Uto 12 20 2hod F357 Seminar z meteorologie          s 5fmk
  Str 8 10 2hod F357 Fyzika prizemnej vrstvy atmosfery    p 5PCF
  Str 9 50 1hod F357 Fyzika prizemnej vrstvy atmosfery    c 5PCF
  Str 12 20 2hod F357 Priestorova diferenciacia klim. char.  c 5PCF

Wolek
  Pia 9 00 2hod F357 Druzicove a radarove pozorovania met. j. p 5fmk

Zavodsky
  Uto 14 50 2hod F357 Chemizmus atmosfery           p 5fmk 5fzp
  Str 14 00 1hod F357 Ochrana ovzdusia             p 5PCF
  Str 14 50 1hod F357 Ochrana ovzdusia             c 5PCF
  Str 15 40 2hod B305 Meteorologia               p 2PCF


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra optiky
(KO)

Buzek

Chlpik
  Pia 8 10 2hod f196 Vlny a optika              c 2fmf 2fmg

Kaluzay
  Uto 13 10 5hod F224 Fyzika                  c 2PCF
  Str 13 10 5hod F224 Fyzika                  c 2PCF

Konopka
  Str 14 00 2hod f167 Kvantova optika             p 4foo

Mesaros
  Pon 9 50 4hod f144 Praktikum z nelinearnej optiky      l 5foo
  Uto 9 00 2hod f167 Seminar k diplomovej praci        s 5foo

Senderakova
  Pon 8 10 2hod VIII Vlny a optika              c 2f1
  Pon 9 50 4hod   Praktikum z vlnovej optiky        l 4foo
  Str 8 10 2hod f196 Vlny a optika              c 2f3
  Pia 8 10 2hod  IV Vlny a optika              c 2f2

Strba
  Pon 9 50 2hod  F1 Vlny a optika              p 2f1  2f2  2f
  Uto 10 40 2hod f167 Seminar zo specializacie         s 5foo
  Stv 10 40 2hod f167 Kvantova elektronika           p 4foo
  Stv 15 40 2hod  A Vlny a optika              p 2f1  2f2  2f

Uherek
  Str 14 50 3hod FEI Optoelektronicke prenosove systemy    p 5foo

Vojtek
  Uto 8 10 5hod F224 Fyzika                  c 2PCF
  Stv 9 00 2hod f167 Laserova technika            p 4foo
  Pia 10 40 2hod F224 Praktikum z vlnenia a optiky       l 2FA  2FI  2M

Zabudla
  Stv 8 10 5hod F224 Fyzika                  c 2PCF


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra rádiofyziky
(KRF)

Fabo
  Uto 9 50 4hod KRF Praktikum z cislicovych obvodov     l 5fe
  Uto 13 10 4hod F321 Principy pocitacov            l 1i3
  Uto 16 30 4hod F321 Principy pocitacov            l 1i4

Fischer
  Str 10 40 2hod KRF Mikroprocesorove systemy         p 5fe

Jarosevic
  Uto 8 10 2hod KRF Regulacia a regulacne systemy      p 5fe
  Str 9 50 2hod f196 Statisticka radiofyzika         p 4fe

Kohaut
  Pon 8 10 2hod f196 Elektricke merania a meracia technika  p 3fzp 4fe  4f
  Pon 9 50 3hod f186 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4fe
  Pon 14 00 3hod f186 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4fp
  Uto 9 50 3hod f186 Praktikum z elektroniky         l 4fmg
  Str 8 10 3hod f186 Praktikum zo zakladov elektroniky    l 4foo 4ftl
  Str 12 20 1hod f196 Analyza el. sieti            c 4fe
  Str 13 10 2hod f196 Analyza el. sieti            p 4fe
  Stv 11 30 2hod f196 Elektronika               p 3MF1 4FI

Kundracik
  Pon 13 10 4hod F321 Principy pocitacov            l 1i6
  Pon 16 30 4hod F321 Principy pocitacov            l 1i2
  Str 8 10 1hod KRF Problemy sucasnej fyziky         s 5fe
  Str 9 00 2hod KRF Prenos a spracovanie signalov      p 5fe
  Pia 8 10 2hod KRF Elektronika               p 5FI
  Pia 9 50 2hod  B Programovaci jazyk C           p 2i*  4fe

Risak
  Uto 14 00 4hod f196 Seminar                 s

Sura
  Str 14 50 2hod f196 Prvky el. obvodov            p 4fe

Tirpak
  Uto 8 10 2hod f196 Elektronika velmi vysokych frekvencii  p 4fe  4fp
  Uto 9 50 1hod f196 Elektronika velmi vysokych frekvencii  c 4fe  4fp
  Stv 8 10 2hod f196 Elektronika velmi vysokych frekvencii  p 4fe  4fp

Withalm
  Pon 14 00 4hod f196 Seminar                 s


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra teoretickej fyziky
(KTF)

Balek
  Pon 14 50 2hod f132 Kvantova teoria pola           p 4ftf
  Str 8 10 2hod f132 Kvantova teoria pola           p 4ftf
  Str 16 30 2hod f132 Kozmologia                v 4faa 5faa 5f
  Pia 9 50 2hod f132 Specialny seminar            s 5ftf

Bona P.
  Pon 9 50 2hod f132 Matematicka fyzika            v 5ftf
  Uto 15 40 2hod f132 Vybrane matemat. ulohy vo fyz.      p 3mmm
  Stv 11 30 2hod f125 Matematicka fyzika            v 5ftf

Demetrian
  Pon 14 50 2hod f125 Statisticka fyzika a termodynamika    c 3fe  3fg  3f
  Uto 8 10 2hod F247 Zaklady fyziky              v 3mim 3mp* 3m

Dubnickova
  Stv 8 10 2hod f125 Zaklady fyziky              v 3mim 3mp* 3m
  Pia 8 10 2hod f125 Kvantova teoria             p 4FI  4MF1
  Pia 11 30 2hod f132 Uvod do fyziky elem. castic       v 4ftf

Fecko
  Pon 9 00 2hod f125 Matematicka fyzika            c 4ftf
  Pon 10 40 2hod f125 Matematicka fyzika            p 4ftf
  Uto 9 50 2hod f132 Matematicka fyzika            p 4ftf
  Uto 11 30 2hod f132 Reprezentacie Lieovych grup vo fyzike  v 4ftf
  Stv 9 50 3hod  F1 Teoreticka mechanika           p 2f1  2f2  2f

Ftacnik J.
  Str 9 50 2hod f125 Kvantova mechanika            c 3fbf 3fe  3f

Kincel
  Pon 18 10 2hod VIII Kvantova mechanika            c 3fg  3fp  3f
  Str 14 50 2hod f125 Teoria elmag. pola a relativita     c 4FI  4MF1

Masar
  Uto 9 50 2hod  T3 Seminar z pocitacovej fyziky       s 5ftf
  Uto 15 40 2hod f125 Uvod do pocitacovej fyziky        p 3ftf
  Stv 9 50 2hod  T3 Uvod do pocitacovej fyziky        c 3ftf

Mojzis
  Pon 9 50 2hod  F2 Mechanika                p 1FI  1MF*
  Pon 11 30 2hod f132 Uvod do standardneho modelu       v 5ftf
  Str 9 50 2hod  F1 Mechanika                p 1FI  1MF*
  Str 11 30 2hod f132 Uvod do standardneho modelu       v 5ftf
  Stv 11 30 2hod f132 Kvantova teoria pola           c 4ftf

Noga
  Str 9 50 2hod f132 Teoria kondenzovanych latok       p 4ftf
  Str 13 10 2hod f132 Metody funkc. integralu vo fyzike    v 4ftf
  Stv 9 50 2hod f132 Teoria kondenzovanych latok       p 4ftf

Sebesta
  Pon 17 20 2hod f126 Z dejin fyziky na Slovensku       v 5MD  5MF* 5M
  Uto 9 00 2hod f125 Teoria elmag. pola a relativita     p 4FI  4MF1
  Uto 14 50 2hod f126 Dejiny fyziky              p 2FA  2FI  2M
  Pia 9 50 2hod f126 Dejiny a metodologia fyz. poznania    v 4M*  4i*  4F

Severa
  Uto 18 10 2hod f125 Teoreticka mechanika           c 2f3

Turansky
  Pon 16 30 2hod f125 Statisticka fyzika a termodynamika    c 3fjf 3fzp 3f
  Pon 18 10 2hod f125 Statisticka fyzika a termodynamika    c 3MF1 3fbf 4f
  Stv 15 40 3hod B307 Matematika                c 1PCF


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra základov fyziky a didaktiky fyziky
(KZDF)

Bellus
  Uto 8 10 2hod f126 Experimentalne metody skolskej fyziky  v 5F*  5MF1
  Uto 11 30 2hod f196 Fyzika                  p 1MI*
  Uto 13 10 1hod f196 Fyzika                  c 1MI*

Bohm
  Pon 8 10 2hod  IX Vlny a optika              c 2FA  2FI  2M
  Uto 8 10 2hod  F1 Matematicke metody fyziky        p 1f1  1f2  1f
  Uto 18 10 2hod  IV Kvantova teoria             c 4MF  4FI
  Str 8 10 1hod III Matematika pre fyzikov          c 4FI  4MF1
  Str 16 30 1hod  I Vypoctove cvicenie            s 2FA  2FI  2M

Danisovic
  Pon 8 10 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5MF1
  Uto 13 10 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5FA

Dohnanska
  Pon 11 30 2hod F114 Praktikum z mechaniky          l 1MF1
  Uto 10 40 2hod F114 Praktikum z mechaniky          l 1MF1
  Uto 12 20 2hod F114 Praktikum z mechaniky          l 1MF1

Grnova
  Uto 10 40 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4FI  4MF1
  Str 9 50 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4MF1

Hornansky
  Str 8 10 2hod F247 Vybrane kapitoly z fyziky        p 5FA  5MF1
  Str 10 40 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 5F*  5MF1
  Stv 16 30 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 5f*

Horvath
  Pon 14 50 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5MF1
  Stv 8 10 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF1
  Stv 9 50 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4FI  4MF1

Hympanova
  Uto 13 10 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4MF1
  Uto 15 40 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4MF1

Chalupkova
  Uto 11 30 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF1
  Pia 8 10 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov        l 5f*
  Pia 10 40 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4f*

Janovic
  Uto 9 50 2hod f126 Didaktika fyziky v zakl. skole      v 5F*  5MF1
  Pia 11 30 2hod f126 Didaktika fyziky             s 3f*  4f*
  Pia 13 10 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4f*  5f*

Klimo
  Uto 16 30 2hod  IV Matematicke metody fyzikay        c 1f4
  Uto 18 10 2hod VIII Teoreticka mechanika           c 2f2
  Str 17 20 1hod VII Seminar zo skolskej fyziky        s 2FA  2FI  2M
  Stv 15 40 2hod  IV Mechanika                c 1FI  1MF*
  Stv 17 20 1hod  IV Vypoctove cvicenie            s 1FI  1MF*

Kosinarova
  Pon 9 00 1hod  II Matematika pre fyzikov          c 1FI  1MF*
  Pon 9 50 2hod f196 Matematika pre fyzikov          p 2FA  2FI  2M
  Str 11 30 2hod  V Matematika pre fyzikov          p 1FI  1MF1
  Stv 11 30 2hod  VI Kalkulus pre nematematikov        p 1FI  1MF*

Koubek
  Pon 9 00 2hod f126 Didaktika fyziky             s 5F*  5MF1
  Pon 10 40 2hod f126 Diplomovy seminar            s 5F*  4FI  5M
  Str 9 50 1hod f126 Didaktika fyziky             p 5F*  5MF1
  Str 13 10 2hod f126 Didaktika fyziky             s 5MF1

Lapitkova
  Str 14 50 2hod f126 Fyzika ako zaklad prir. vzdelania    v 5F*  5MF1

Pisut
  Uto 9 50 2hod F108 Kvantova mechanika            p 3fa* 3fbf 3f
  Stv 11 30 2hod F108 Kvantova mechanika            p 3fa* 3fbf 3f
  Pia 9 50 2hod f196 Zaklady skolskeho managementu      v 5F*  5MF1
  Pia 11 30 2hod f196 Vybrane kapitoly z fyziky el. castic   v 4fjf

Velmovska
  Uto 13 10 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF1
  Stv 9 00 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4MF1
  Pia 13 10 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 3f*  4f*

Zrubakova
  Pon 11 30 2hod F113 Praktikum z mechaniky          l 1MF1
  Uto 10 40 2hod F113 Praktikum z mechaniky          l 1MF1
  Uto 12 20 2hod F113 Praktikum z mechaniky          l 1FI  1MF1


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Ústav fyziky
(UF)

Benovic
  Str 9 50 2hod  UF Technika vysokych napati         v 5fzp

Cernak
  Pon 8 10 2hod f73 Formovanie vybojov            v 4fp  5fp

Cerny V.
  Uto 8 10 2hod F108 Statisticka fyzika a termodynamika    p 3MF1 3fa* 3f
  Str 14 50 2hod f132 Kmity a vlny v systemoch         p 4mmm
  Stv 8 10 2hod F109 Statisticka fyzika a termodynamika    p 3MF1 3fa* 3f

Dindosova
 Pon 9 50 2hod F1  Demonstracie k prednaske Vlny a optika  l 2f*
 Pia 9 50 2hod F1  Demonstracie k prednaske Vlny a optika  l 2f*

Jurani

Hanic

Kovacik
  Str 13 10 4hod F321 Principy pocitacov            l 1i1

Lucan
  Uto 9 00 2hod  X Multimedia                v 4ipg 4mpg 5i
  Str 8 10 3hod  T3 Zaklady prace s PC            c 1fzp
  Pia 9 50 2hod  T3 Operacne systemy a siete         p 3fmg
  Pia 11 30 1hod  T3 Operacne systemy a siete         c 3fmg

Macko

Machala

Martisovits V.
  Str 14 50 4hod f51 Experimentalne vademecum         v 4fzp

Morva
  Str 15 40 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f3
  Pia 13 10 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f3

Morvova
  Pon 14 50 2hod f51 Zivotne prostredie            p 1fzp 4fzp
  Str 9 50 1hod  UF Fyzikalne analyticke metody       l 2fzp
  Uto 14 50 1hod f51 Fyzika a chemia atmosfery        v 4fp  5fp

Odrobina
  Stv 9 50 2hod f196 Numericke metody             p 3fe  3foo 3f
  Pia 12 20 2hod  T3 Numericke metody             c 3fe  3foo 3f

Pikna
  Str 9 50 3hod F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky  c 3MF1

Rahel
  Str 15 40 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f3
  Pia 13 10 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f3

Simor
  Uto 15 40 2hod XII Mechanika a molekulova fyzika      c 1f1
  Uto 17 20 2hod  IX Mechanika a molekulova fyzika      c 1f3
  Str 17 20 2hod  IV Mechanika a molekulova fyzika      c 1fmg 1fzp

Sitar
  Uto 10 40 2hod F327 Detekc.met.fyz.vysokych energii     v 4fjf
  Pia 9 50 2hod F377 Interakcia ziarenia s latkou       v 3fjf

Szarka
  Pon 13 10 5hod F252 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  c 4fjf

Veis
  Str 14 50 2hod KFP Experimentalne metody v optickej a...  v 4fzp
  Str 16 30 1hod f51 Fyzika a chemia atmosfery        v 4fp 5fp

Zahoranova
  Stv 8 10 5hod f73 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra humanistiky
(KH)

Hennelova
  Pon 15 40 2hod F109 Ucitelska psychologia          v 3i*  3me* 3m
  Pon 17 20 2hod F109 Psychologia v skolskej praxi       v 5M*
  Uto 15 40 2hod III Psychologia a zakl.funkcie osobnosti   v 5faa 5fbf 5f
  Pia 8 10 2hod F328 Psychohygiena a zvladanie stresov    v 4i*  4faa 4f

Kamhal
  Pon 15 40 2hod  IX Uvod do filozofie jazyka         v 3i*  3me* 3m
  Pon 17 20 2hod  II Filozofia jazyka-teor. rec. aktov    v 5MD  5MF* 5M
  Pon 19 00 2hod F247 Ludwig Wittgenstein           v 4i*  4faa 4f
  Pon 15 40 2hod  IX Uvod do filozofie jazyka         v 4M*  4FI

Kvasz

Nemeth
  Pon 15 40 2hod F232 Filozoficka propedeutika         v 4MT
  Pon 17 20 2hod F247 Kapitoly z etiky             v 5M*
  Pia 8 10 2hod F232 Filozoficka propedeutika         v 4i*  4faa 4f
  Pia 9 50 2hod F247 Teoria racionalneho konania       v 4i*  4faa 4f

Rybar J.
  Pon 15 40 2hod III Uvod do dejin ved. a fil. myslenia    v 3i*  3me* 3m
  Pon 17 20 2hod F232 Piagetova epistemologia         v 5MD  5MF* 5M
  Stv 14 00 2hod F108 Kognitivne vedy             v 4i*  4faa 4f
  Str 9 50 2hod F230 Uvod do Piagetovej epistemologie a psych v 4M*  4FI

Teplanova
  Pia 8 10 2hod F328 Vedecka show a vedecke divadlo      v 4i*  4faa 4f
  Str 17 40 2hod F328 Fyzika zazitkom             v 4FI  4MD  4M


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra jazykov
(KJ)

Erdelyi
  Pon 8 10 2hod F247 Anglicky jazyk P             c 1mn* 1fmg
  Pon 9 50 2hod  V Anglicky jazyk P             c 1m1  1m2  1m
  Str 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1M*  1FI
  Str 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1MI*
  Stv 12 20 2hod F247 Anglicky jazyk P             c 2mn* 2fmg
  Stv 14 50 2hod XII Anglicky jazyk MP            c 2m1  2m2  2m

Gombarik
  Pon 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1me*
  Pon 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk P             c 1m1  1m2  1m
  Pon 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk P             c 1me*
  Uto 15 40 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 2me*
  Stv 13 10 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1me*
  Stv 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 2me*
  Stv 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 2me*

Ilcikova
  Pon 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 2i*
  Uto 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 2MF1 2MF2
  Str 14 50 2hod  C Anglicky jazyk MP            c 1M*  1FI
  Str 16 30 2hod F247 Anglicky jazyk MP            c 2MI* 2MT1
  Str 18 10 2hod F247 Anglicky jazyk MP            c 1m1  1m2  1m
  Stv 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 1f1  1f2  1f
  Stv 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 1f1  1f2  1f

Klatikova
  Pon 13 10 2hod  XI Anglicky jazyk P             c 1i*
  Pon 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 2MD  2MI1
  Str 13 10 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1i*
  Str 16 30 2hod VIII Anglicky jazyk P             c 1i*

Minarikova
  Pon 8 10 2hod f283 Anglicky jazyk P             c 1mn* 1fmg
  Pon 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1m1  1m2  1m
  Str 16 30 2hod F232 Anglicky jazyk MP            c 2f1  2f2  2f
  Stv 12 20 2hod f283 Anglicky jazyk P             c 2mn* 2fmg
  Stv 14 50 2hod F328 Anglicky jazyk P             c 1f1  1f2  1f
  Stv 16 30 2hod F247 Anglicky jazyk MP            c 2f1  2f2  2f

Pazitkova
  Pon 13 10 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 1i*
  Pon 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 2i*
  Str 14 50 2hod F328 Anglicky jazyk MP            c 1M*  1FI
  Str 16 30 2hod F328 Anglicky jazyk MP            c 1i*
  Str 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk Z             c 1*
  Stv 16 30 2hod XII Anglicky jazyk MP            c 2f1  2f2  2f

Vilasek
  Pon 16 30 2hod XII Nemecky jazyk Z             c 2b*  2i*  2m
  Str 16 30 2hod  IX Nemecky jazyk MP             c 2i*  2bi
  Str 18 10 2hod F246 Nemecky jazyk P             c 2b*  2i*  2M
  Stv 18 10 2hod F246 Nemecky jazyk MP             c 2MI* 2f1  2f

Zemanova
  Pon 13 10 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1i*
  Str 13 10 2hod f283 Anglicky jazyk P             c 1i*
  Str 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk P             c 1M*  1FI
  Str 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 1i*
  Stv 14 50 2hod  X Anglicky jazyk P             c 1f1  1f2  1f
  Stv 16 30 2hod  X Anglicky jazyk P             c 1f1  1f2  1f


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 17.10.2001.