Rozvrhy učiteľov podľa katedier
Letný semester 2002/2003

Katedra algebry a teórie čísiel
(KATC)

Benesova
  Pon 9 50 1hod  V Algebra                 c 2MI
  Str 8 10 2hod  F1 Algebra                 p 2M*

Cincura
  Uto 8 10 2hod  VI Vseobecna topologia           p 3mms
  Uto 12 20 1hod  X Elementarna teoria cisel         c 1MF
  Uto 13 10 2hod M126 Teoria kategorii             p 5mms
  Str 13 10 1hod  B Elementarna teoria cisel         p 1M*
  Str 14 00 1hod  B Elementarna teoria cisel         c 1MI2

Draskovicova
  Uto 15 40 1hod  I Algebra                 c 4MI
  Uto 16 30 1hod  II Algebra                 c 4MD  4MF
  Uto 17 20 2hod  C Algebra                 p 2PCF
  Str 14 50 1hod XII Algebra                 c 4MT
  Str 16 30 2hod  C Algebra                 p 4M*

Gurican
  Str 8 10 2hod M126 Pocitacova algebra            v 5mms
  Str 9 50 2hod  V Vybrane kapitoly z algebry        p 4mms
  Stv 14 50 1hod XII Algebra                 c 2MD  2MF  2M
  Stv 16 30 1hod VIII Algebra a geometria           c 1f1
  Stv 17 20 1hod VIII Algebra a geometria           c 1f2

Chuda
  Pon 14 50 1hod VII Algebra                 c 2m1
  Pon 15 40 1hod VII Algebra                 c 2m2
  Uto 13 10 1hod B307 Algebra                 c 4PCF
  Uto 14 00 1hod B307 Algebra                 c 4PCF

Katrinak
  Str 11 30 2hod  V Linearne kodovanie            p 4mms
  Stv 9 50 2hod  VI Univerzalne algebry a zvazy       p 4mms
  Stv 11 30 2hod F108 Algebra                 p 2m1  2m2  2m

Korbas
  Uto 11 30 2hod  B Linearna algebra a geometria       p 1m*  1me*
  Str 11 30 2hod  B Linearna algebra a geometria       p 1m*  1me*
  Stv 8 10 2hod  VI Algebraicka topologia          p 4mms
  Stv 11 30 2hod  VI Algebraicka topologia          p 4mms

Legen
  Pon 8 10 2hod  A Algebra                 p 1i*
  Pon 11 30 2hod VIII Nelinearna a stoch. optimalizacia    p 3mng
  Stv 9 50 2hod XII Teoria poli               p 3mms
  Stv 11 30 2hod  X Diplomovy seminar            s 5mng

Macaj
  Pon 14 50 1hod  X Algebra                 c 1i4
  Pon 15 40 1hod  XI Algebra                 c 1i1
  Pon 17 20 1hod III Algebra                 c 1i2
  Pon 18 10 1hod III Algebra                 c 1i5
  Uto 13 10 1hod VII Algebra                 c 1i6
  Uto 14 00 1hod VII Algebra                 c 1i3

Marcisova
  Uto 10 40 2hod  C3 Algebra                 p 3PCF
  Str 10 40 2hod  C2 Algebra                 p 4PCF
  Str 14 50 2hod b404 Algebra                 c 3PCF
  Str 16 30 2hod b404 Algebra                 c 3PCF
  Stv 9 50 2hod b303 Algebra                 c 3PCF
  Stv 11 30 2hod b303 Algebra                 c 3PCF

Porubcan
  Str 14 00 1hod M126 Algebra                 c 2PCF
  Stv 11 30 1hod  F2 Algebra a geometria           c 1f3
  Stv 8 10 1hod b304 Algebra                 c 2PCF
  Stv 9 00 1hod b304 Algebra                 c 2PCF

Sakalos
  Str 14 50 2hod VII Linearna algebra a geometria       c 1m4
  Str 16 30 2hod VII Linearna algebra a geometria       c 1m2

Salat
  Uto 9 50 2hod M126 Seminar z teorie cisel          s DRS
  Str 9 50 2hod M126 Seminar z real. funkcii         s DRS

Sleziak
  Uto 16 30 1hod  VI Elementarna teoria cisel         c 1MD  1MT
  Str 8 10 1hod  IX Elementarna teoria cisel         c 1MI

Tomanova
  Pon 11 30 2hod  VI Kombinatorika              p 3mms
  Str 9 50 2hod VII Diskretna matematika           p 3MD  3MF  3M
  Stv 13 10 2hod  B Uvod do diskretnej matematiky      p 1m*

Zlatos P.
  Pon 16 30 2hod M126 Vybrane partie z teoretickej aritmetiky v 5M*
  Uto 8 10 2hod  F2 Algebra a geometria           p 1f*
  Uto 9 50 2hod  VI Teoria mnozin a mat. logika       p 3mms

Ziman
  Str 13 10 1hod  XI Uvod do diskretnej matematiky      c 1m4
  Str 14 00 1hod  XI Uvod do diskretnej matematiky      c 1m2
  Str 15 40 1hod  IX Uvod do diskretnej matematiky      c 1m1
  Str 17 20 1hod XII Uvod do diskretnej matematiky      c 1m3


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra ekonomickej a finančnej matematiky
(KEFM)

Boda J.
  Pon 15 40 2hod  IV Ekonofyzika               p 5mef
  Str 8 10 2hod  B Zaklady ekonomie             p 1me* 1mng 1f
  Stv 8 10 2hod F328 Makroekonomia              p 3mef 3mme 5m
  Pia 8 10 2hod F108 Makroekonomia              p 3mef 3mme 5m

Fidrmuc
  Uto 15 40 2hod  IV Seminar z medzinarod. ekonomie      s 5mef
  Uto 17 20 2hod  IV Seminar z medzinarod. ekonomie      s 5mef

Chladna
  Uto 10 40 2hod M208 Matematicky software           c 3mme
  Uto 15 40 2hod M208 Matematicky software           c 3mef
  Uto 17 20 2hod M208 Matematicky software           c 3mef

Luptacik
  Pia 9 50 2hod  B Seminar z ekonomie            s 4mef

Kabat
  Str 16 30 2hod F109 Seminar z ekonomie            s 5mef
  Str 18 10 2hod F109 Seminar z ekonomie            s 5mef

Kusnar
  Uto 17 20 2hod VIII Ekonometria               c 3mef

Melichercik
  Uto 8 10 2hod  II Financna matematika           c 3mef
  Uto 9 50 2hod F109 Financna matematika           p 3mef
  Str 8 10 2hod  I Financna matematika           c 3mef

Nemethova
  Uto 12 20 2hod M208 Databazy                 c 4mef
  Uto 14 00 2hod M208 Databazy                 s 4mef
  Pia 9 50 2hod M208 Databazy                 c 3mef
  Pia 11 30 2hod M208 Databazy                 c 3mef

Palenik
  Pia 11 30 2hod  B Seminar z ekonomie            s 4mef

Pekar
  Uto 14 00 2hod VIII Priemyselna organizacia         v 4mef 5mef
  Str 8 10 2hod XII Teoria hier               p 3mng
  Str 11 30 2hod  I Uvod do teorie hier           p 2mef
  Stv 8 10 1hod M201 Programovaci jazyk C           p 4mna

Rostekova
  Pon 17 20 2hod  C Peniaze a bankovnictvo          p 2mef 5mef

Siebertova
  Uto 15 40 2hod VIII Ekonometria               c 3mef
  Str 9 50 1hod III Zaklady ekonomie             c 1mef1
  Str 10 40 1hod III Zaklady ekonomie             c 1mef2
  Str 11 30 1hod VIII Zaklady ekonomie             c 1mng
  Str 13 10 1hod  V Zaklady ekonomie             c 1fmg 1mef3

Toma
  Pon 11 30 2hod M208 Financne modelovanie           p 4mef
  Stv 8 10 2hod  XI Linearne programovanie          p 2mng

Ungvarsky
  Stv 8 10 2hod M208 Financne derivaty            c 4mef
  Stv 9 50 2hod M208 Financne derivaty            c 4mef
  Stv 11 30 2hod M208 Financne derivaty            c 4mef

Witkovsky
  Stv 16 30 2hod F108 Ekonometria               p 3mef 3mme

Zeman
  Stv 16 30 2hod VII Medzinarodna makroekonomia        p 5mef
  Stv 18 10 2hod VII Medzinarodna makroekonomia        p 5mef


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra geometrie
(KG)

Boda E.
  Pon 9 50 2hod F109 Geometria                p 3M*
  Pon 11 30 2hod  KG Vybrane kapitoly z geometrie       p 5MD
  Uto 13 10 2hod M120 Algebraicka geometria          p 3MD
  Str 9 50 2hod  II Linearna algebra             p 1mng

Bohdal
  Pon 9 50 2hod M115 Krivky v automat. inter. projekt.    c 3mpg
  Str 9 50 2hod M217 Pocitacova geometria           c 4MD
  Str 11 30 2hod M120 Geometria                c 1MI
  Stv 9 00 3hod M217 Uvod do grafiky na PC          c 1MD
  Stv 12 20 2hod M120 Geometria                c 1MI2

Bozek
  Pon 8 10 2hod  C1 Geometria                p 1PCF
  Uto 8 10 2hod F108 Geometricke zaklady PG          p 3ipg 4ipg 5i
  Uto 14 50 2hod XII Diferencialna geometria         p 3MD
  Uto 16 30 1hod XII Diferencialna geometria         c 3MD
  Str 9 50 2hod F328 Geometricke zaklady PG          p 3ipg 4ipg
  Str 13 10 2hod M120 Rozmiestnovanie geometrickych utvarov  p 5ipg 5mpg

Chalmoviansky
  Pia 8 10 2hod M120 Geometricke modelovanie         p 5ipg 5mpg
  Pia 9 50 2hod M120 Geometricke modelovanie         p 5ipg 5mpg

Cizmar
  Pon 13 10 2hod  KG Seminar z deskriptivnej geometrie    s 4MD
  Pon 16 30 2hod  KG Vybrane partie z elem. geometrie     v 5PCF 5MD  5M

Filipova
  Stv 13 10 2hod b301 Geometria                c 1PCF
  Stv 14 50 2hod b301 Geometria                c 1PCF

Imamovic
  Stv 16 30 2hod  IV Visual BASIC a databazove aplikacie   p 3mng
  Stv 18 10 2hod M217 Visual BASIC a databazove aplikacie   c 3mng

Kudlickova
  Pon 8 10 2hod M120 Technicke kreslenie           p 2MD
  Pon 9 50 2hod M120 Technicke kreslenie           c 2MD
  Pon 13 10 2hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD
  Pon 14 50 2hod M120 Pocitacova geometria           p 4MD
  Uto 14 50 2hod M120 Technicke kreslenie           p 2MD

Mikita
  Str 14 00 2hod  V Pocitacova grafika            p 4mng
  Str 15 40 2hod F248 Pocitacova grafika            c 4mng

Mikus
  Uto 14 00 2hod F108 Zlozitost geomet. algoritmov       p 3ipg 4ipg 4m
  Stv 8 10 2hod F109 Zlozitost geomet. algoritmov       p 3ipg 4ipg 4m

Polednova
  Pon 9 50 1hod  C3 Geometria                p 2PCF
  Pon 11 30 2hod b301 Geometria                c 3PCF
  Uto 9 00 2hod  C3 Geometria                c 3PCF
  Str 9 00 2hod  C2 Geometria                p 3PCF
  Str 13 10 2hod  C2 Geometria                c 3PCF

Sklenarikova
  Pon 8 10 2hod  IX Zobrazovacie metody           p 1MD
  Pon 11 30 2hod XII Zobrazovacie metody           c 2MD
  Stv 9 50 3hod VIII Zobrazovacie metody           p 2MD

Solcan
  Pon 11 30 2hod  XI Projektivna geometria          p 1MD
  Pon 16 30 2hod M120 Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 4MD
  Str 8 10 2hod M120 Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 4MD
  Str 9 50 2hod  F2 Geometria                p 2M*
  Str 14 50 2hod M120 Projektivna geometria          c 1MD

Ungvarska
  Pon 9 00 1hod  X Geometria                c 3MD  3MT
  Pon 10 40 1hod  II Linearna algebra a geometria       c 1mng
  Pon 13 10 2hod XII Geometria                c 2MF
  Uto 8 10 1hod M120 Geometria                c 3MF
  Uto 9 00 1hod M120 Geometria                c 3MI
  Str 11 30 2hod VII Geometria                c 2MD  2MT
  Stv 9 50 2hod M120 Geometria                c 2MI

Zatko V.
  Pon 11 30 2hod M120 Seminar z numerickej geometrie      s 5mpg
  Uto 8 10 2hod  V Krivky v automat. inter. projekt.    p 3mpg
  Uto 13 10 2hod  B Geometria                p 1M*


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra matematickej analýzy
(KMA)

Barnovska
  Pon 9 50 2hod VII Matematicka analyza           p 2mng
  Pon 11 30 1hod VII Matematicka analyza           c 2mng
  Uto 14 50 2hod  X Matematicka analyza           c 2m2
  Stv 9 50 2hod  IX Matematicka analyza           c 2m2

Buchta
  Pon 15 40 2hod  X Matematicka analyza           c 1i4
  Pon 17 20 2hod  X Matematicka analyza           c 1i6
  Uto 16 30 2hod  V Komplexna analyza            c 3m**

Durikovic
  Pon 9 50 2hod F108 Matematicka analyza           p 2m*
  Pon 13 10 2hod VII Metody variacnych nerovnic v aplikaciach p 4mma 5mma
  Str 8 10 2hod  II Funkcionalna analyza           p 3mma
  Str 9 50 2hod F108 Matematicka analyza           p 2m*
  Stv 11 30 2hod F232 Parcialne diferencialne rovnice     p 4mma

Feckan M.
  Pon 14 00 2hod  II Funkcionalna analyza           p 3mma
  Uto 13 10 2hod III Nelinearna analyza a diferencialna topol p 4mma
  Uto 14 50 1hod III Nelinearna analyza a diferencialna topol c 4mma
  Stv 9 50 2hod  II Aplikovana funkcionalna analyza     p 4mng

Gera M.
  Pon 8 10 2hod F247 Matematika                p 2fm* 2fzp
  Pon 11 30 2hod F247 Matematika                p 2fm* 2fzp
  Uto 9 50 2hod F232 Realna analyza              p 3mma
  Str 10 40 2hod  C1 Vybrane kapitoly z matematiky      p 3PCF
  Stv 8 10 2hod  I Seminar z nelinearnej FA         s 4mma

Gogola
  Uto 8 10 2hod b304 Matematika                c 1PCF
  Stv 14 00 2hod b303 Matematika                c 1PCF

Horna
  Pon 14 00 2hod b301 Matematika                c 1PCF
  Pon 15 40 2hod b446 Matematika                c 1PCF
  Stv 14 50 3hod  F1 Matematicka analyza           c 1f2

Jaros J.
  Uto 13 10 2hod F328 Matematicka analyza           p 2mef
  Str 14 50 2hod F328 Matematicka analyza           p 2mef
  Stv 13 10 2hod  II Biomatematika              p 3mmm

Jaros F.
  Uto 14 00 2hod B305 Matematika                p 1PCF
  Uto 16 30 2hod  X Matematicka analyza           c 2m1
  Str 8 10 2hod VII Matematicka analyza           c 2m1
  Str 16 30 2hod  XI Matematicka analyza           c 1m4
  Stv 14 50 2hod  XI Matematicka analyza           c 1m4

Kramar
  Str 11 30 2hod F328 Matematika                c 2fm* 2fzp
  Stv 14 00 2hod VIII Obycajne diferencialne rovnice      c 2m2

Kubacek
  Pon 9 50 3hod  A Matematicka analyza           p 1i*
  Uto 9 50 2hod III Matematicka analyza           c 1mng
  Uto 15 40 3hod  F1 Matematika                c 2f2
  Str 9 50 2hod  XI Matematicka analyza           c 1i5

Kupka
  Pon 15 40 3hod  C1 Matematika                p 2PCF
  Uto 8 10 2hod F232 Seminar z realnej analyzy        s 3mma
  Uto 11 30 2hod VIII Matematicka analyza           c 1MF
  Stv 14 00 2hod  I Tvoriva komunikacia a efektivne ...   v CUP

Lauko
  Pon 15 40 2hod b301 Matematika                c 1PCF
  Uto 13 10 2hod b301 Matematika                c 1PCF

Marko
  Str 17 20 1hod  X Parcialne diferencialne rovnice     p 4mng
  Str 18 10 1hod  X Parcialne diferencialne rovnice     c 4mng
  Stv 16 30 2hod  II Parcialne diferencialne rovnice     p 4mng

Medved
  Pon 8 10 2hod VII Diferencialne rovnice          p 2mng
  Stv 8 10 2hod F108 Obycajne diferencialne rovnice      p 2m*
  Pia 9 00 2hod M109 Obyc. dif. a funkc.-dif. rovnice     s DRS  MFFUK

Mozer
  Uto 13 10 3hod  F1 Matematika                p 2f*
  Stv 13 10 2hod  F1 Matematika                p 2f*
  Stv 14 50 3hod F328 Matematika                c 2f1
  Pia 12 20 2hod  C Vyberova prednaska z matematiky     p 2f*

Pastor ml.
  Pon 14 50 2hod  I Matematicka analyza           c 1i2
  Pon 16 30 2hod  V Matematicka analyza           c 1i3
  Uto 10 40 2hod b301 Matematicka analyza           c 1PCF
  Uto 14 50 2hod  XI Matematicka analyza           c 1i1

Rostas
  Pon 14 00 2hod b446 Matematika                c 1PCF
  Uto 14 50 2hod  IX Matematicka analyza           c 1m3
  Str 15 40 2hod  X Matematicka analyza           c 1m3
  Stv 9 50 2hod  X Obycajne diferencialne rovnice      c 2m1

Sisolakova
  Pon 11 30 2hod  C2 Matematicka analyza           p 1PCF
  Uto 9 50 2hod b304 Matematicka analyza           c 2PCF
  Str 14 50 2hod b301 Matematicka analyza           c 2PCF
  Str 16 30 2hod b301 Matematicka analyza           c 2PCF
  Stv 9 50 2hod  C3 Matematicka analyza           p 2PCF

Svana
  Pon 11 30 2hod  C1 Matematika                p 1PCF
  Pon 14 00 3hod  C Matematicka analyza           c 1f3
  Uto 13 10 3hod  F2 Matematicka analyza           c 1f1
  Uto 18 10 1hod b301 Matematika                p 1PCF

Valasek
  Uto 9 50 3hod  F2 Matematicka analyza           p 1f*
  Uto 14 50 2hod  II Komplexna analyza            c 3m**
  Stv 9 50 2hod  F2 Matematicka analyza           p 1f*
  Stv 14 50 3hod F109 Komplexna analyza            p 3m**

Vancova
  Pon 9 50 2hod b303 Matematicka analyza           c 1PCF
  Uto 15 40 2hod b303 Matematicka analyza           c 1PCF

Vencko
  Pon 9 00 2hod III Matematicka analyza           p 1mng
  Pon 11 30 2hod  II Matematicka analyza           p 1mng
  Uto 9 50 2hod  B Matematicka analyza           p 1m*
  Str 9 50 2hod  B Matematicka analyza           p 1m*
  Stv 14 50 2hod  II Diplomovy seminar            s 4mng

Venckova
  Pon 13 10 2hod VIII Matematicka analyza           c 1m2
  Pon 16 30 2hod VIII Matematicka analyza           c 1m1
  Uto 14 50 2hod F328 Matematicka analyza           p 1MD  1MF
  Str 14 50 2hod  C Matematicka analyza           c 1m2
  Str 16 30 2hod  V Matematicka analyza           c 1m1

Viszus
  Pon 9 00 3hod F328 Matematika                p 1fm* 1fzp
  Uto 8 10 2hod F328 Matematika                p 1fm* 1fzp
  Uto 9 50 3hod F328 Matematika                c 1fm* 1fzp
  Uto 16 30 2hod VII Parcialne diferencialne rovnice     c 4mma


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra numerických a optimalizačných metód
(KNOM)

Babusikova
  Uto 11 30 2hod F248 Praca s modernym softverom v NM     p 4mna

Businska
  Uto 13 10 2hod M223 Spec. matice a algoritmy         v 3mna
  Uto 16 30 2hod  IX Linearna algebra a geometria       c 1m3
  Str 11 30 2hod F108 Teoria matic               p 2m*
  Str 14 00 2hod M223 Linearna algebra a geometria       c 1m1
  Str 16 30 2hod B305 Problemy pri prakt. vyp.         v 5M* 5PCF
  Stv 11 30 2hod M223 Metody riesenia sustav s ried. maticami p 4mna

Gliviak
  Uto 8 10 2hod  XI Niektore aplikacie diskretnej matematiky v 5M*
  Uto 13 10 2hod b446 Matematika                c 1PCF
  Str 9 50 2hod KNOM Rozvrhovanie - teoria a priklady     v 5PCF 4MT  5M
  Str 16 30 2hod F108 Teoria grafov              v 5PCF 2MD  2M

Hamala M.
  Uto 9 50 2hod VIII Optimalizacne metody           p 3itm
  Stv 14 00 2hod M223 Algoritmy nelinearnej regresie      p 3mme
  Stv 15 40 2hod M223 Optimalizacne metody           c 3itm

Huta A.
  Uto 9 50 2hod XII Integralne transformacie a spec. funkcie p 4mna
  Uto 11 30 2hod  VI Poistna matematika            p 3mng
  Uto 14 00 2hod T65 Zaklady fin. a poistnej mat.       v 5MF
  Str 9 00 2hod  X Numericke metody             p 2mng
  Str 10 40 2hod  X Numericke metody             c 2mng
  Str 13 10 2hod  IV Financie a uctovnictvo          p 4mpm
  Stv 9 50 2hod  C1 Financ. a poist. matematika       v 5MT 5PCF
  Stv 13 10 2hod  C1 Matematika                p 1PCF

Chocholaty
  Pon 9 50 2hod  XI Diferencne metody riesenia DR      p 3mna
  Str 9 00 2hod  IX Numericke metody             p 4mng
  Str 10 40 1hod  IX Numericke metody             p 4mng
  Str 11 30 1hod  IX Numericke metody             c 4mng
  Pia 9 50 2hod M223 Riesenie okraj. uloh met. presunu    v 3mna

Kacur
  Pon 9 50 2hod M223 Metoda konecnych prvkov         p 4mna
  Pon 11 30 2hod M223 Num. met. ries. DR            p 4mma 5mma
? Uto 11 30 2hod XII Klas. met. dif. rov.           p 3mna
  Uto 14 50 2hod M223 Variacne met. dif. rov.         p 3mna

Plesnik
  Pon 8 10 2hod  F2 Algoritmy na sietach           p 3mme 4mef 4m
  Pon 9 50 2hod  F2 Algoritmy na sietach           c 3mme 4mef 4m
  Str 8 10 2hod  V Linearne programovanie a graf. algoritmy p 3mms 3mna 4m

Remesikova
  Uto 12 20 1hod M223 Numericke metody             c 4MI
  Stv 8 10 1hod M223 Numericka matematika           c 3bi
  Stv 9 50 2hod M223 Numericka matematika           c 3mme

Spal
  Pon 14 50 2hod M223 Aproximacia funkcii a ort. pol.     p 3mna 4mna
  Str 14 50 2hod B305 Matematika                c 1PCF
  Stv 10 40 2hod B301 Matematika                c 1PCF

Valkova
  Pon 8 10 3hod  C Numericka matematika           p 3i*
  Pon 10 40 1hod  C Numericka matematika           c 3i*
  Pon 11 30 1hod  X Numericka matematika           c 3ita
  Pon 12 20 1hod  X Numericka matematika           c 3ips 3iui
  Uto 9 00 2hod M223 Numericka matematika           c 3mme
  Uto 10 40 2hod M223 Numericke metody             p 4MI
  Str 9 50 1hod M208 Numericke metody             c 3mef
  Str 10 40 3hod  C Numericke metody             p 3mef
  Str 13 10 1hod  C Numericke metody             c 3mef


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky
(KTPMS)

Harman
  Uto 14 00 2hod F248 Simulacne metody             c 4mps
  Uto 15 40 1hod  F2 Pravdepodobnost a matematicka statistika c 2mef
  Uto 16 30 2hod b304 Pravdepodobnost a matematicka statistika c 4PCF
  Str 13 10 1hod XII Vyber. cvic. z pravd. a mat. statistiky v 2m*
  Str 14 00 1hod XII Pravdepodobnost a matematicka statistika c 2m1
  Str 14 50 2hod b303 Pravdepodobnost a matematicka statistika c 2PCF 4PCF
  Stv 13 10 1hod XII Pravdepodobnost a matematicka statistika c 2m2

Jankova
  Pon 9 50 2hod  X Markovovske retazce           p 4mps
  Uto 9 00 2hod b404 Pravdepodobnost a matematicka statistika p 4PCF
  Stv 8 10 2hod  A Pravdepodobnost a matematicka statistika p 1m*
  Stv 11 30 2hod  XI Sekvencne metody             p 4mps

Katina

Lamos
  Str 11 30 2hod M216 Vybrane kapitoly z poistenia       v 5mpm
  Stv 13 10 2hod XII Poistna matematika            p 3mpm

Macutek
  Uto 13 10 1hod XII Pravdepodobnost a matematicka statistika c 1m2
  Uto 14 00 1hod XII Pravdepodobnost a matematicka statistika c 1m3
  Uto 15 40 1hod F247 Pravdepodobnost a matematicka statistika c 1m1
  Uto 16 30 1hod F247 Pravdepodobnost a matematicka statistika c 1m4
  Stv 9 00 2hod c201 Matematika                c 1PCF
  Stv 14 00 1hod  IX Pravdepodobnost a matematicka statistika c 1mef1
  Stv 14 50 1hod  IX Pravdepodobnost a matematicka statistika c 1mef3
  Stv 15 40 1hod VIII Pravdepodobnost a matematicka statistika c 1mef2
  Stv 16 30 1hod  XI Pravdepodobnost a matematicka statistika c 1mng

Mikulecky
  Stv 14 00 2hod VII Aplikacie mat. stat. v medicine     p 5mps

Nather
  Pon 9 50 2hod VIII Matematicka statistika          p 3mng
  Str 8 10 2hod F108 Pravdepodobnost a matematicka statistika p 3M*
  Str 11 30 2hod XII Matematicka statistika          p 3mng
  Str 16 30 2hod  IV Pravdepodobnostne modely         p 4mpm
  Stv 9 50 2hod F108 Pravdepodobnost a matematicka statistika p 4M*

Pastor
  Pon 14 00 2hod PFUK Demograficka statistika         p 3PCF
  Pon 15 40 1hod PFUK Demograficka statistika         c 3PCF
  Str 9 50 2hod XII Analyza casovych radov          p 3mng
  Str 14 50 2hod  IV Mikroekonomicke modely          p 3mme 4mpm

Pazman
  Pon 9 50 2hod XII Seminar                 s DRS  MFF
  Pon 11 30 2hod  C Pravdepodobnost a matematicka statistika p 2m*  2mef
  Stv 9 50 2hod  XI Regresne modely             p 4mps

Pietrzakova
  Pon 14 00 2hod III Pravdepodobnost a matematicka statistika c 4MF  4MT
  Pon 15 40 2hod F108 Pravdepodobnost a matematicka statistika c 4MI
  Stv 11 30 2hod VII Pravdepodobnost a matematicka statistika c 4MD

Potocky
  Uto 11 30 2hod VII Viacrozmerne stat. analyzy        p 4mps
  Str 11 30 2hod III Financna matematika           p 3mpm
  Str 13 10 2hod M216 Seminar                 s
  Stv 8 10 2hod XII Matematicka statistika          p 3mps
  Stv 11 30 2hod XII Matematicka statistika          p 3mps

Rublik
  Str 15 40 2hod M216 Seminar z matematickej statistiky    s 5mps
  Stv 17 20 2hod  XI Teoria pravdepodobnosti         p 3mps

Stehlik
  Pon 17 20 2hod M208 Pocitacova statistika          p 4mps
  Uto 16 30 2hod b301 Pravdepodobnost a matematicka statistika c 1PCF 4PCF
  Stv 9 00 2hod b301 Matematika                c 1PCF
  Stv 14 00 1hod  II Pravdepodobnost a matematicka statistika c 3MF
  Stv 15 40 1hod  IX Pravdepodobnost a matematicka statistika c 3MI
  Stv 16 30 1hod  IX Pravdepodobnost a matematicka statistika c 3MD  3MT

Stulajter
  Pon 11 30 2hod XII Nahodne procesy             p 4mps
  Str 9 50 2hod M216 Statistika nahodnych procesov      p 5mps
  Str 15 40 2hod XII Pravdepodobnost a matematicka statistika p 2fmf 2fmg


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra základov matematiky a didaktiky matematiky
(KZDM)

Berekova
  Pon 10 40 1hod  C3 Didaktika matematiky           c 2PCF 3PCF
  Pon 11 30 2hod b304 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Pon 14 00 1hod b404 Didaktika matematiky           c 3PCF
  Uto 12 20 1hod  C3 Didaktika matematiky           p 3PCF
  Uto 14 50 2hod B301 Didaktika matematiky           c 4PCF

Dillingerova
  Pon 10 40 1hod b302 Didaktika matematiky           c 3PCF
  Pon 11 30 1hod B307 Didaktika matematiky           c 3PCF
  Pon 13 10 1hod b304 Didaktika matematiky           c 3PCF
  Pon 14 00 1hod b304 Didaktika matematiky           c 3PCF
  Uto 11 30 1hod  IV Didaktika matematiky           c 3MD
  Uto 13 10 1hod  IV Didaktika matematiky           c 3MF

Feketeova
  Pon 13 10 2hod  IX Matematicka analyza           c 1MI
  Str 14 50 1hod f196 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2MI  2MT
  Stv 12 20 1hod VIII Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2MD

Foldesiova
  Uto 9 00 2hod  X Zobrazovacie metody           c 1MD
  Uto 15 40 2hod  C1 Geometria                c 2PCF
  Str 13 10 1hod c301 Geometria                c 2PCF
  Stv 8 10 1hod  IV Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 3MD

Frkova
  Stv 14 00 1hod  IV Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MI
  Stv 14 50 1hod  IV Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1MI2

Hecht
  Uto 14 50 1hod  C1 Elementarna teoria cisel         p 1PCF
  Uto 15 40 1hod b404 Elementarna teoria cisel         c 1PCF
  Uto 16 30 1hod b404 Elementarna teoria cisel         c 1PCF
  Uto 17 20 1hod b404 Elementarna teoria cisel         c 1PCF

Jodas
  Str 14 50 2hod  C2 Geometria                c 3PCF
  Str 16 30 2hod  C2 Vybrane partie z metodiky matematiky   v 5M*  5PCF
  Str 18 10 2hod VII Seminar z matematiky           s 4M*  4PCF

Korenova
  Stv 9 50 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 3MI
  Stv 13 10 2hod  H3 Didakt. softver             v 5M*
  Stv 14 50 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 3MD  3MT

Kostyrko
  Str 18 10 2hod VIII Seminar z matematiky           s 4M*  4PCF
  Stv 15 40 2hod  B Matematicka analyza           p 2M*

Kupkova
  Uto 11 30 1hod  IX Didaktika matematiky           c 3MI
  Str 8 10 2hod  VI Didaktika matematiky           c 4MT
  Str 13 10 2hod  VI Didaktika matematiky           c 4MI
  Stv 13 10 1hod  VI Didaktika matematiky           p 3MI  3MT
  Stv 14 00 1hod  VI Didaktika matematiky           c 3MT

Kremzarova
  Str 12 20 1hod VIII Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MF

Matlakova
  Str 9 50 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF
  Stv 8 10 1hod b303 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF
  Stv 14 00 1hod  X Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MF

Neubrunnova
  Uto 10 40 2hod  X Matematicka analyza           c 1MD
  Str 9 00 2hod b404 Matematicka analyza           c 1PCF

Petrasova
  Stv 14 00 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF
  Stv 14 50 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF

Regecova
  Uto 11 30 1hod b302 Elementarna teoria cisel         c 1PCF
  Str 15 40 1hod  V DSZSM *                 s 2M*
  Str 17 20 1hod b303 DSZSM *                 c 2PCF

Rosa
  Str 14 50 2hod F109 Matematicka analyza           p 1MT  1MI  1M
  Str 16 30 2hod  C1 Hodnotenie a klasifikacia ako sucast ... p 5M*  5PCF

Slavickova
  Pon 12 20 1hod B307 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF
  Pon 13 10 1hod B307 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF
  Str 8 10 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF

Trencansky
  Pon 14 50 1hod  VI Diskretna matematika           p 3MI
  Pon 15 40 1hod  VI Diskretna matematika           c 3MI
  Uto 8 10 1hod VII Didaktika deskriptivnej geometrie    p 3MD
  Uto 9 00 1hod VII Didaktika deskriptivnej geometrie    c 3MD
  Uto 9 50 2hod M120 Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 3MD
  Stv 8 10 2hod M120 Didaktika deskriptivnej geometrie    c 4MD

Uhercikova
  Str 13 10 2hod VII Didaktika matematiky           c 4MD
  Stv 9 00 1hod VII Didaktika matematiky           p 3MD  3MF
  Stv 11 30 2hod  IV Didaktika matematiky           c 4MF

Vankus
  Str 9 00 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF
  Stv 8 10 1hod VII Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MD  1MT

Visnyai
  Uto 14 50 2hod  VI Matematicka analyza           c 2MF  2MT
  Str 14 00 2hod  IX Matematicka analyza           c 2MD
  Stv 11 30 2hod  IX Matematicka analyza           c 2MI

Zavadova
  Pon 16 30 1hod  VI DSZSM *                 c 1MD
  Uto 15 40 2hod B305 Geometria                c 2PCF
  Uto 17 20 1hod  II DSZSM *                 c 1MF  1MT  1M
  Str 16 30 1hod b303 DSZSM *                 c 1PCF
  Stv 15 40 1hod b303 DSZSM *                 c 1PCF
  Stv 17 20 2hod b303 Geometria                c 2PCF


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra informatiky
(KI)

Bebjak
  Pon 10 40 2hod III Pocitacove siete             p 5mim
  Str 14 00 3hod VIII Databazove systemy            p 4mim
  Str 16 30 1hod VIII Projekt                 c 4mim

Cervenka
  Pon 8 10 2hod  IV Objektove softverove inzinierstvo    v 4ips 5ips
  Pon 9 50 1hod  IV Objektove softverove inzinierstvo    c 4ips 5ips

Demeter
  Pon 13 10 1hod  V Kompilatory               c 4ips
  Pon 14 50 2hod  H6 Programovaci jazyk C plus plus      c 1mef3
  Pon 16 30 2hod  H6 Programovaci jazyk C plus plus      c 1mef2
  Uto 11 30 2hod  H6 Programovaci jazyk C plus plus      c 1mng

Dvorakova
  Str 9 50 1hod  VI Formalne jazyky a automaty        c 3i

Duris
  Str 14 50 2hod  XI Diplomovy seminar            s 4ita
  Stv 9 50 3hod  V Vypoctova zlozitost           p 3itm 4itm

Forisek
  Pon 12 20 1hod  V Formalne jazyky a automaty        c 2i1

Gajdosikova
  Pon 10 40 1hod  IX Formalne jazyky a automaty        c 2i3

Graus
  Stv 15 40 1hod XII Zaklady teorie programovania       c 2i1
  Stv 16 30 1hod XII Zaklady teorie programovania       c 2i2
  Stv 17 20 1hod XII Zaklady teorie programovania       c 2i4
  Stv 18 10 1hod XII Zaklady teorie programovania       c 2i3

Hambalkova
  Pon 8 10 2hod  V Systemove programovanie         p 3mim
  Str 8 10 2hod  A Operacne systemy             p 2i*
  Str 17 20 1hod VIII Projekt                 s 4mim
  Stv 8 10 2hod  B Operacne systemy             p 2i*

Hegedus
  Pon 14 50 3hod  KI Vyhladavanie v texte           v 4ita 5ita

Chladny
  Pon 14 50 1hod  XI Diskretna matematika           c 1i1
  Pon 15 40 1hod III Diskretna matematika           c 1i5
  Pon 16 30 1hod III Diskretna matematika           c 1i2
  Pon 18 10 1hod  V Diskretna matematika           c 1i3
  Pon 19 00 1hod  V Diskretna matematika           c 1i6

Janacek
  Uto 9 50 2hod M217 UNIX                   s 5mim 3ips 4i
  Uto 11 30 2hod  C UNIX                   s 5mim 3ips 4i
  Uto 11 30 2hod M217 UNIX                   s 3ips
  Str 11 30 2hod M217 UNIX                   s 4ips
  Str 14 50 2hod M217 UNIX                   s 5mim 3ips 5i

Kralovic
  Pon 12 20 1hod VII Formalne jazyky a automaty        c 2i2
  Pon 14 00 2hod  KI Teoria algoritmov            p 4ita
  Pon 15 40 1hod  KI Teoria algoritmov            c 4ita

Mederly Pavol
  Uto 9 00 3hod  C Distribuovane systemy          p 3ita 4ita

Mrazik
  Pon 16 30 1hod VII Smalltalk                p 2i*  4iui 5i
  Pon 17 20 2hod VII Smalltalk                c 2i*  4iui 5i

Neurath
  Uto 15 40 2hod III Technologie a architektury distrib. sys. p 4ips 5ips
  Uto 17 20 1hod III Technologie a architektury distrib. sys. c 4ips 5ips

Odrobina
  Pon 8 10 2hod f51 Modelovanie vo fyzike plazmy       p 4fp
  Uto 11 30 2hod  XI Paralelne vedecke vypocty        v 4ita
  Str 16 30 2hod M217 Paralelne vedecke vypocty        c 4ita

Olejar
  Str 8 10 2hod  IV Teoria kodovania             p 3itm 4itm
  Str 11 30 2hod  A Principy pocitacov            p 1i*
  Stv 8 10 2hod  V Teoria kodovania             p 3itm 4itm

Pastorova
  Stv 9 50 2hod VII Tvorba interaktivnych internetovych ap. v 4ips 5ips
  Stv 11 30 1hod M217 Tvorba interaktivnych internetovych ap. c 4ips
  Stv 12 20 1hod M217 Tvorba interaktivnych internetovych ap. c 5ips

Privara
  Uto 15 40 3hod  A Zaklady teorie programovania       p 2i*

Prochazka
  Uto 14 00 3hod  KI Symbolicke vypocty            v 4itm
  Uto 16 30 3hod  KI Symbolicke vypocty            c 4itm

Ricanyova
  Pon 14 00 2hod M217 Relacne a logicke databazy        c 3ips
  Pon 15 40 2hod M217 Relacne a logicke databazy        c 4ips

Rovan
  Pon 8 10 3hod  B Formalne jazyky a automaty        p 2i*
  Pon 12 20 1hod III Formalne jazyky a automaty        c 2i4
  Stv 13 10 3hod VII Vybrane partie z teorie jazykov     v 4itm

Slastan
  Uto 14 50 1hod  B Principy tvorby softwaru         c 3itm 3itp
  Uto 15 40 1hod  B Principy tvorby softwaru         c 3i*
  Uto 16 30 3hod  B Principy tvorby softwaru         p 3i*  3bi  3m
  Uto 19 00 1hod  B Principy tvorby softwaru         c 3bi  3mim 3i

Skoviera
  Pon 9 50 2hod  VI Kombinatoricke struktury         v 4itm
  Pon 14 50 2hod  B Prehlad informatiky           v 2i*
  Str 11 30 2hod F247 Kombinatoricke struktury         v 4itm
  Str 14 50 2hod  VI Diplomovy seminar            s 4itm

Stanek M.
  Stv 10 40 3hod  B Kombinatoricka analyza          p 2i*

Sturc
  Pon 14 00 3hod  V Kompilatory               p 4ips 5ips
  Uto 13 10 3hod F109 Relacne a logicke databazy        p 3bi  3ips 4i

Suster
  Pon 9 00 2hod  II Diskretna matematika           c 1MI1
  Pon 10 40 2hod  IV Diskretna matematika           c 1MI2
  Pon 13 10 2hod  X Teoria programovania           p 4FI  4MI
  Str 9 00 2hod F109 Diskretna matematika           p 1FI* 1MI  1M

Toman
  Pon 9 00 2hod  IX Pravdepodobnostne metody         v 4itm
  Pon 11 30 2hod  V Vybrane partie z logiky         p 3itm 4itm
  Uto 8 10 2hod  A Diskretna matematika           p 1i*
  Uto 11 30 2hod  I Pravdepodobnostne metody         v 4itm
  Uto 14 00 1hod  V Diskretna matematika           c 1i4
  Stv 14 00 2hod III Vybrane partie z logiky         p 3itm 4itm

Zervan
  Pon 9 00 2hod  H6 Programovanie              c 1m3
  Pon 11 30 2hod  H6 Programovanie              c 1m4


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra počítačovej grafiky a spracovania obrazu
(KPGSO)

Cibulka P.
  Uto 15 40 2hod  C WWW - nove trendy /flash/        p 4ipg 4mpg 5i
  Str 18 10 2hod  C Desktop publishing            v 3bi  3ipg 3m

Fano
  Uto 13 10 2hod M217 Pocitacova grafika            c 2m1  2m2  2m
  Uto 14 50 2hod M217 Pocitacova grafika            c 2m1

Ferko A.
  Pia 8 10 2hod XII Geometria fraktalov           v 3mpg 4ipg 4m
  Pia 9 50 2hod XII Geometria fraktalov           v 3mpg 4ipg 4m
  Pia 11 30 2hod  A Pocitacova grafika            p 2m1  2m2  2m
  Pia 13 10 2hod  A Pocitacova grafika            p 2m1  2m2  2m

Ftacnik M.
  Str 8 10 2hod VIII Pocitacove videnie            v 3ipg 3mpg 4i
  Str 14 50 2hod  A Diplomovy seminar            s 4ipg
  Str 16 30 2hod  IX Diplomovy seminar            s 4mpg
  Stv 13 10 2hod  XI Rozpoznavanie obrazcov          v 3mpg 4ipg 5i

Gejgus
  Stv 9 50 4hod M115 Pocitacom podporovane projektovanie   c 3mpg

Haverlikova
  Pon 8 10 2hod M115 Pocitacova grafika            c 3mpg
  Str 8 10 2hod M115 Pocitacova grafika            c 3mpg

Kotrec
  Pon 14 00 2hod F109 Open GL                 v 3ipg 3mpg 4i

Kys
  Stv 14 50 2hod F232 Grafy a ich apl.             v 5M* 5PCF

Placek
  Stv 9 50 4hod F248 Pocitacom podporovane projektovanie    4mpg

Polec
  Uto 17 20 2hod  VI Kompresia dat              v 3mmpg 4ipg 5i
  Str 11 30 2hod  IV Kodovanie a spracovanie obrazu      p 3ipg 3mpg 4m

Ponik
  Uto 18 10 2hod b303 Vyberovy seminar z matematiky      s 1PCF
  Stv 9 00 3hod  H6 Uvod do grafiky na PC          c 1MD

Samuelcik
  Pon 12 20 2hod M217 Pouzivatelsky mat. a ek. softver     c 2mng
  Uto 9 50 2hod M115 Pocitacova grafika            c 4ipg
  Uto 11 30 2hod M115 Pocitacova grafika            c 4ipg
  Str 13 10 2hod III Pouzivatelsky mat. a ek. softver     p 2mng

Stanek
  Pon 13 10 2hod M115 Pocitacova grafika            c 4ipg
  Uto 9 50 2hod  V Multimedia                p 3ipg 3mpg 4i
  Uto 16 30 2hod M217 Pocitacova grafika            c 2m2

Zimanyi
  Uto 11 30 2hod  V Pocitacova grafika            p 3mpg
  Str 8 10 2hod  XI Geometria                c 1MF
  Str 11 30 2hod  II Pocitacova grafika            p 4ipg
  Stv 11 30 2hod  II Geometria                c 1MD  1MT


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra vyučovania informatiky
(KVI)

Baranovic
  Pon 8 10 2hod  H6 Programovaci jazyk C plus plus      c 1m2
  Pon 9 50 2hod  H6 Programovaci jazyk C plus plus      c 1m3

Blaho
  Uto 9 50 2hod  A Programovanie              p 1i*  1FI* 1M
  Uto 12 20 2hod  IX Didaktika programovania         p iDPS 3FI  3M
  Uto 16 30 2hod  H6 Programovanie              c 1mef1
  Str 11 30 2hod  H3 Seminar                 s 2MI
  Str 13 10 2hod F248 Rocnikovy projekt            s 2i*
  Str 14 50 2hod III Diplomovy seminar            s 4ips

Fraasova
  Str 16 30 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 1MD  1MT

Hanzel
  Pon 8 10 2hod  H6 Programovanie              c 1m2
  Uto 16 30 2hod  H6 Programovanie              c 1mef1

Haskova
  Pon 11 30 2hod  H6 Programovanie              c 1m4
  Pon 13 10 2hod  H6 Programovanie              c 1m1
  Pon 16 30 2hod  IX Programovanie              c 1i5
  Uto 11 30 2hod  H6 Programovanie              c 1mng
  Uto 14 00 2hod  IV Programovanie              c 1i2
  Uto 16 30 2hod  I Programovanie              c 1i1

Hrusecky
  Uto 14 50 2hod T66 Programovanie              c 1i4
  Str 11 30 2hod  H6 Informacne a komunikacne technologie   s 2FI  2MI
  Pia 11 30 2hod F248 Rocnikovy projekt            s 2i*

Hrusecka
  Pon 13 10 2hod  VI Programovanie              c 1FI  1MI2
  Pon 15 40 1hod  H3 Praktikum z prog.            c 1MI2
  Uto 13 10 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 2MD  2MT
  Str 13 10 2hod  H6 Informacne a komunikacne technologie   s 2MI

Jaska
  Uto 16 30 2hod  H3 Programovaci jazyk C           v 3FI  3MI  4M
  Uto 18 10 2hod  H3 Programovaci jazyk JAVA         v 4MI
  Str 16 30 2hod  A Programovaci jazyk JAVA         v 2i*  4ips
  Str 18 10 2hod ?  Programovaci jazyk JAVA         c 2i*  4ips

Kalas I.
  Uto 13 10 2hod  H6 Informacne a komunikacne technologie   s 2MF
  Uto 14 50 1hod KVI Diplomovy seminar            s 4MI
  Stv 8 10 2hod KVI Didaktika informatiky          p iDPS 5FI  5M
  Stv 9 50 2hod KVI Didaktika informatiky          c iDPS 5FI  5M
  Stv 11 30 2hod  H3 Tvorba pedagogickeho software      c iDPS 3FI  3M

Kubincova
  Pon 8 10 1hod  I Principy databaz             p 3FI  3MI
  Pon 10 40 2hod T66 Programovanie              c 1MI
  Pon 14 50 2hod  H6 Programovanie              c 1mef3
  Uto 9 00 2hod  IV Principy databaz             p 3bIN 4MI
  Uto 10 40 1hod KVI Principy databaz             c 3bIN
  Uto 14 50 1hod  H3 Praktikum z prog.            c 1MI
  Uto 18 10 2hod F248 Rocnikovy projekt            s 2i3
  Str 9 50 2hod  H3 Algoritmy pre molekularnu biologiu    v 4MI

Lehotska
  Uto 8 10 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 1MI
  Uto 11 30 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 1FI  1MI2
  Uto 14 50 2hod  H6 OOP a Windows              c 2FI  2MI
  Str 9 50 2hod  IV Programovanie              c 1i6
  Str 13 10 2hod  H3 Seminar                 s 2MI  iDPS
  Pia 8 10 2hod F248 Rocnikovy projekt            s 2i1

Ludrovska
  Stv 9 00 4hod T66 Seminar z komunikacie          s 1FI* 1MI  1M

Pardubska
  Pon 8 10 2hod KVI Navrh a analyza algoritmov        p 3bIN
  Pon 9 50 2hod KVI Navrh a analyza algoritmov        c 3bIN
  Pon 10 40 2hod  I Formalne jazyky a automaty        p 2FI  2MI
  Pon 13 10 2hod  I Formalne jazyky a automaty        c 2FI  2MI
  Pon 15 40 3hod  II Teoria zlozitosti            p 4mim

Salanci
  Pon 13 10 2hod  H6 Programovaci jazyk C plus plus      c 1m1
  Pon 18 10 2hod F248 Rocnikovy projekt            s 2i2
  Uto 13 10 2hod  II OOP a Windows              p 2FI  2MI  3b
  Str 9 50 1hod  H6 Principy databaz             c 3FI  3MI
  Str 14 50 2hod  H3 Principy databaz             c 4MI
  Stv 9 50 2hod  A Programovanie              p 1m*

Tomcsanyi
  Stv 16 30 1hod  I Systemove programovanie         p 3FI  3MI
  Stv 17 20 2hod  I Systemove programovanie         c 3FI  3MI

Varga
  Pon 8 10 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 1MF

Wagner
  Str 18 10 2hod  H3 Sprava vypoctoveho laboratoria      p 5FI  5MI

Winczer
  Pon 16 30 2hod  H6 Programovanie              c 1mef2
  Stv 8 10 2hod  H3 Funkcionalne programovanie        v 3FI  3MI
  Stv 11 30 2hod  I Socialne aspekty IT           p iDPS 5FI  5M
  Pia 11 30 4hod  H6 Rychlostne programovanie         s 2i*  3i*  4i

Zeman M.
  Pon 9 50 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 1MD
  Pon 14 50 2hod T66 Programovanie              c 1i3


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Ústav aplikovanej matematiky
(UAM)

Brunovsky
  Str 9 50 2hod  I Diferencialne a diferencne rovnice    p 2mef
  Stv 9 50 2hod  I Diferencialne a diferencne rovnice    p 2mef

Filo
? Pon 11 30 1hod M201 Klasicke metody riesenia DR       p 4mna
? Pon 12 20 1hod M201 Klasicke metody riesenia DR       c 4mna
? Uto 11 30 2hod XII Klasicke metody riesenia DR       p 3mna
  Uto 14 00 2hod  C Matematicka analyza           p 1me*
  Str 13 10 2hod M201 Modely prudenia tekutin         p 4mmm
  Stv 11 30 2hod  A Matematicka analyza           p 1me*

Halicka
  Uto 11 30 2hod F109 Optimalne riadenie            p 3mef
  Str 11 30 2hod  XI Metody vnutorneho bodu          p 4mef

Kodnar
  Pon 9 50 2hod M201 Mechanika kontinua            p 4mmm

Kollar M.
  Pon 13 10 2hod F328 Matematicka analyza           c 2mef
  Pon 15 40 2hod F109 Matematicka analyza           c 1mef1
  Str 16 30 2hod  II Matematicka analyza           c 1mef1
  Stv 8 10 2hod  IX Matematicka analyza           c 2mef

Kordos
  Pon 8 10 2hod VIII Matematicka analyza           c 1mef2

Kollar R.
  Str 16 30 2hod III Matematicka analyza           c 1mef2

Kossaczka
  Pon 8 10 2hod  VI Matematicka analyza           c 5mef3
  Str 16 30 2hod  B Matematicka analyza           c 1mef3

Krajcovic
  Uto 15 40 2hod F109 Linearna algebra a geometria       c 1mef3
  Stv 11 30 2hod  C Maticovy pocet              p 2mef
  Stv 14 50 2hod  VI Linearna algebra a geometria       c 1mef1
  Stv 16 30 2hod  VI Linearna algebra a geometria       c 1mef2

Luptacik
  Pia 9 50 2hod  B Seminar z ekonomie            s 4mef

Michalickova

Quittner
  Uto 9 50 2hod  II Variacne metody             p 4mma
  Uto 11 30 1hod  II Variacne metody             c 4mma

Revallo M.

Sevcovic
  Stv 9 00 2hod M201 Riesenie nelinearnych systemov      p 4mna
  Stv 10 40 1hod M201 Riesenie nelinearnych systemov      c 4mna
  Pia 8 10 2hod  B Financne derivaty            p 4mef


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Ústav informatiky
(UI)

Balaz
  Str 9 50 2hod F248 Symbol. programovanie a LISP       c 3bi  5iui
  Str    2hod  UI Symbol. programovanie a LISP       v 3bi  5iui

Benuskova
  Pon 14 00 2hod F108 Neuronove siete             p 3iui 4iui 5i
  Str 8 10 2hod F108 Neuronove siete             c 3iui 4iui 5i
  Str 16 30 2hod  I Neuropocitanie              p 3iui 4iui 5i
  Str 18 10 2hod F248 Neuropocitanie              c 3iui 4iui 5i

Borovansky
  Pon 11 30 2hod  H3 Programovanie              c 3bi  4iui 5i
  Stv 11 30 2hod III Programovanie              p 3bi  4iui 5i
       2hod  UI Techn. a implem. funcionalneho prog.   p 5itp
       1hod  UI Techn. a implem. funcionalneho prog.  	c 5itp

Cesnek
  DOHODOU  2hod  UI Simulovana behavioralna robotika		s 3IN 5iui

Gruska D.
  DOHODOU  3hod  UI Modely konkur. systemov			p 4itp 5itp
  DOHODOU  1hod  UI Modely konkur. systemov			c 4itp 5itp
  Stv 14 00 3hod  C Uvod do paralel. programovania      p 3ita 4ita
  Stv 16 30 1hod  C Uvod do paralel. programovania      c 3ita 4ita
  Stv 17 20 1hod  V Uvod do paralel. programovania      c 3ita 4ita
  Stv 18 10 1hod  V Uvod do paralel. programovania      c 3ita 4ita

Gruska J.

Guller
  Uto 11 30 2hod  A Logika pre informatikov         p 1i*

Habdak
  Str 10 40 2hod F109 Metody riesenia problemov v UI      p 3iui 4iui
  Pia 8 10 2hod  H6 Metody riesenia problemov v UI       c 3iui
  Pia 9 50 2hod  H6 Metody riesenia problemov v UI       c 4iui

Kluka
  Str 14 50 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 1i1
  Str 15 40 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 1i2
  Str 16 30 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 1i3
  Str 17 20 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 1i4
  Str 18 10 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 1i5
  Str 19 00 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 1i6

Komara
  Stv 11 30 2hod  H6 Specifikacia a verifikacia programov   c 2i1
  Stv 13 10 2hod  H6 Specifikacia a verifikacia programov   c 2i2
  Stv 14 50 2hod  H6 Specifikacia a verifikacia programov   c 2i3
  Stv 16 30 2hod  H6 Specifikacia a verifikacia programov   c 2i4

Nagy J.
  Pon 18 10 2hod  H6 Expertne systemy             c 3iui 4iui
  Uto 8 10 2hod  H6 Expertne systemy             c 3iui 4iui
  Uto 9 50 2hod  H6 Neuronove siete             c 3iui 4iui 5i

Kvasnicka V.

Lucny
  Stv 9 50 2hod  IV Multiagentove systemy          p 3bi  4iui

Nagy M.
   DOHODOU 2hod  UI Linux, C, X a sprac. zvuku 		p 4iui

Popper
  Pon 12 20 2hod KBF Databazy a IS v medicine         v 4fmf
  Uto 11 30 2hod F108 Expertne systemy             p 3iui 4iui
  Uto 15 40 2hod F232 Vybrane kapitoly z medicinskej informat. v 4fmf

Ruzicka P.
  Str 8 10 3hod  C Efektivne paralel. algoritmy       p 3ita 4ita
  Stv 8 10 3hod  C Uvod do distrib. algoritmov       p 3ita 4ita
  Stv 10 40 1hod  C Uvod do distrib. algoritmov       c 3ita 4ita

Sefranek
  Uto 14 00 2hod  I Seminar z UI               s 3iui 4iui 5i
  Str 14 50 2hod  I Diplomovy seminar            s 4iui
   DOHODOU 2hod  UI Vypoctova lingvistika			p 4iui

Szilassy

Takac
  Uto 8 10 2hod  I Kognitivna veda             p 4iui 5iui
  Uto 9 50 2hod  I Kognitivna veda             c 4iui 5iui

Vittek
  Uto 16 30 1 hod F248 Programovanie s obmedzeniami      s 4iui 5iui
  Uto 17 20 2 hod  UI Programovanie s obmedzeniami      s 4iui 5iui
  Pia 9 50 2hod F248 Rocnikovy projekt            s 2i4

Voda
  Str 9 50 2hod  A Specifikacia a verifikacia programov   p 2i*


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Astronomický ústav
(AU)

Dzifcakova
  Pon 9 50 3hod F112 Zaklady astronomie a astrof. 2      p 3faa
  Pon 12 20 1hod F112 Zaklady astronomie a astrof. 2      c 3faa
  Str 8 10 3hod F112 Teoreticka astrofyzika 1         p 3faa
  Str 10 40 2hod F112 Teoreticka astrofyzika 1         c 3faa

Gajdos S.

Hajdukova
  Pon 14 00 2hod F112 Seminar                 s 4faa 5faa
  Uto 14 00 1hod  X Astrometria               v 3faa 5faa
  Stv 8 10 3hod F112 Nebeska mechanika 1           p 3faa

Heinzel

Klacka
  Uto 8 10 3hod F112 Galakticka a mimogal. astron. 1     p 4faa
  Uto 10 40 2hod F112 Galakticka a mimogal. astron. 1     c 4faa

Kornos
  Uto 13 10 1hod  X Astrometria               v 3faa 5faa
  Stv 8 40 2hod F112 Nebeska mechanika 1           c 3faa
  Pia 16 30 3hod F112 Lab. prace                l 4faa

Kulinova
  Pon 14 00 1hod F112 Kozmicka elektrodynamika 2        c 4faa
  Str 14 50 2hod F112 Slnecny magnetizmus a cyklus aktivity  v 4faa 5faa
  Pia 16 30 3hod F112 Lab. prace                l 4faa

Palus
  Pon 8 10 2hod F112 Kozmicka elektrodynamika 2        p 4faa
  Uto 14 50 2hod F112 Fyzika slnka               p 4faa
  Pia 16 30 3hod F112 Lab. prace                l 4faa

Paulech
  Pon 16 30 3hod F112 Vypoctova technika v astronomii     c 3faa


Porubcan
  Uto 16 30 2hod F112 Populacia meteroroidov         v 4faa 5faa

Sersen

Vilagi
  Pon 16 30 3hod F112 Vypoctova technika v astronomii     c 3faa

Zigo
  Uto 13 10 2hod F112 Astron. pristroje            p 4faa
  Pia 16 30 3hod F112 Lab. prace                l 4faa


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra biofyziky a chemickej fyziky
(KBCHF)

Babincova
  Pon 8 10 2hod KBF Uvod do biologie             p 3fbf 3fzp
  Str 9 00 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1fmf
  Str 11 30 2hod KBF Uvod do biologie             c 3fbf 3fzp

Babinec
  Uto 9 00 2hod f196 Kvantova teoria             c 4fbf

Cagalinec

Durisova
  Str 10 40 2hod MLC Ligandove metody vo fyziologii      p 4fmf
  Str 12 20 1hod MLC Ligandove metody vo fyziologii      c 4fmf

Haverlik
  Stv 8 10 4hod KBF Seminar                 s 4fbf 4fmf
  Stv 11 30 2hod KBF Programovanie              p 3fmf
  Stv 14 50 2hod KBF Matematicke modelovanie         v 4fbf

Hianik
  Uto 14 00 2hod F247 Biofyzika membran            p 4fbf
  Stv 14 00 2hod F247 Molekulova biofyzika           p 3fbf 3fmf

Hubac
  Str 10 40 2hod F232 Kvantova teoria             p 4fbf

Chorvat
  Uto 8 10 2hod KBF Experimentalne metody lek.fyz.      p 4fmf
  Uto 11 30 2hod KBF Medicinska biofyzika           p 4fmf
  Str 8 10 4hod F247 Kvantitativne metody v medicine     p 5fmf

Chorvat ml.
  Uto 9 50 2hod F247 Metody spracovania biosignalov a PG   p 4fmf
  Uto 14 00 2hod  T3 Metody spracovania biosignalov a PG   c 4fmf
  Str 13 10 2hod KBF Metody spracovania biosignalov a PG   p 4fmf

Krivanek
  Pon 14 00 4hod KBF Zaklady elektroniky           p 3fbf
  Str 8 10 2hod  T3 Navrh aplikacnych programov       c 3fbf
  Stv 8 10 4hod f196 Zaklady elektroniky           p 3fmf

Krssak
  Str 8 10 2hod KBF Biomedicinske aplikacie NMR       v 4fmf

Mach
  Str 9 50 2hod KBF Elektrochemia              p 3fbf 3fzp
  Stv 12 20 2hod F247 Fyzikalna chemia             v 4fmf

Richterova
  Uto 8 10 2hod F247 Kvantova teoria             p 3fbf
  Uto 14 00 2hod F232 Kvantova teoria             c 3fbf
  Str 9 00 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1fmf

Sikurova
  Pon 11 30 2hod F328 Vybrane kapitoly z fyziky        p 5MF
  Str 8 10 2hod F232 Elektronova spektroskopia molekul    p 4fbf
  Stv 8 10 5hod F247 Diplomovy seminar            s 5fbf 5fmf

Smolka
  Uto 9 00 2hod F350 Zaklady elektroniky           c 3fmf
  Uto 10 40 2hod F350 Zaklady elektroniky           c 3fmf
  Stv 9 50 2hod F350 Zaklady elektroniky           c 3fbf
  Stv 15 40 3hod  T3 Zaklady prace s PC            c 3fmf

Urban J.
  Pon 9 50 3hod KBF Zaklady organickej chemie        p 3fbf 3fzp
  Uto 9 50 2hod KBF Seminar                 s 3fbf
  Uto 12 20 2hod F232 Pocitacova simulacia mol. sys.      p 3fbf
  Str 12 20 2hod F232 Atomove a molekulove zrazky       p 4fbf
  Stv 11 30 2hod  T3 Pocitacova simulacia mol. sys.      c 3fbf

Waczulikova
  Pon 9 50 3hod MLC Specialne praktikum z exp. met. lek. f. l 4fmf
  Uto 10 40 3hod MLC Spec. prakt. z exp. metod        l 4fbf
  Str 9 50 1hod F232 Elektronova spektroskopia molekul    c 4fbf


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra fyziky plazmy
(KFP)

Brezna
  Pon 9 00 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f1
  Str 9 50 2hod f51 Ziarenie plazmy             p 4fmg 4fp
  Stv 12 20 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f3

Cervenan
  Uto 9 50 2hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 1MF
  Str 16 30 2hod f51 Elektronova optika a hmotnostna sp.   v 4fmg 4fzp
  Stv 9 00 3hod f56 Spec. prakt. z prud. vyb. v plyne    l 4fzp

Chorvatova
  Str 14 00 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f1
  Stv 11 30 2hod f51 Molekulova spektroskopia         v 4fbf

Hajossy
  Str 7 20 2hod CH11 Fyzika                  p 1PCF
  Str 12 20 3hod f51 Kinetika a termodynamika plazmy     p 4fp  5fp  4f
  Stv 8 10 1hod F232 Molekulova fyzika            p 1fzp
  Stv 9 00 1hod F232 Molekulova fyzika            c 1fzp

Kosinar
  Stv 14 50 2hod CH13 Vyber. sem. z fyziky           v 1PCF

Lukac P.
  Uto 9 50 3hod f51 Dynamika prudenia plynov         p 3fzp
  Pia 9 50 3hod f51 Vakuova fyzika              p 3fe  3fp

Luknarova
  Pon 13 10 2hod f51 Diplomovy seminar            s 5fp
  Stv 16 30 1hod b301 Zakl. fyziky pre uc. prir. pred.     v 1PCF
  Stv 17 20 2hod b301 Zakl. fyziky pre uc. prir. pred.     c 1PCF

Macko

Mark
  Pia 12 20 2hod f51 Fyzika klastrov             v 4fp

Matejcik
  Uto 13 10 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f2
  Uto 15 40 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f2
  Str 14 50 2hod f51 Fyzikalne vlastnosti molekul       v 4fmg 4fp

Pavlik
  Pon 9 50 2hod f51 Fyzika plazmy a plazmove technologie   p 3fmg
  Pon 11 30 2hod f51 Seminar k diplomovej praci        s 5fmg
  Uto 8 10 2hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 1FI  1MF
  Uto 10 40 2hod KFP Dielenske prace             v 3faf
  Str 13 10 1hod f85 Registracia a spracovanie exp. dat    p 2fmg
  Str 14 00 1hod f85 Registracia a spracovanie exp. dat    c 2fmg
  Stv 8 10 2hod f51 Termicka a neidealna plazma       p 4fmg 4fp

Skalny
  Uto 8 10 2hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 1MF
  Uto 9 50 2hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 1MF

Veis
  Uto 8 10 2hod f51 Stavba atomov a molekul         p 3fzp

Zahoran
  Pon 9 50 4hod KFP Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp
  Pon 14 50 2hod  F2 Elektrina a magnetizmus         c 1fmf
  Str 8 10 2hod f51 Moderne metody povrchovej analyzy    v 3fzp 4fp
  Stv 8 10 2hod  F2 Elektrina a magnetizmus         c 1f3


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra fyziky tuhých látok
(KFTL)

Bezak
  Uto 9 50 3hod f272 Transportne a povrchove javy v TL    p 4ftl

Cicmanec
  Uto 14 00 2hod f272 Zaklady technologie TL          p 3ftl

Dobrocka
  Pon 9 50 3hod f296 Praktikum z FTL             l 3fe  3foo 3f
  Str 15 40 2hod f295                     v 4ftl
  Stv 8 10 2hod f295 Praktikum z FTL             l 3faf 3ftl
  Stv 9 50 2hod f295 Roentgenova strukt. analyza       p 3faf
  Stv 11 30 1hod f295 Roentgenova strukt. analyza       c 3faf
  Stv 12 20 1hod f295 Experimentalne metody FTL        p 3ftl

Foltin J. /FTL/
  Pon 9 50 4hod f272 Fyzika tuhych latok           p 3faf 3ftl
  Uto 8 10 2hod f272 Fyzika tuhych latok           p 3fmg
  Str 14 00 2hod f272 Diplomovy seminar            s 5ftl
  Stv 8 10 2hod f272 Zaklady FTL               p 3fe  3foo 3f

Gasparik
  Str 15 40 2hod f272                     v 4MF  5MF
  Stv 9 50 4hod f272 Experimentalne metody FTL        p 4ftl

Grajcar
  Pon 8 10 2hod f272 Programovanie pre fyzikov        p 3faf 3ftl
  Uto 14 00 2hod f295 Numericke metody a pocitacove simulacie v 4ftl

Gregus J. /KFTL/
  Pon 9 50 3hod f295 Praktikum z FTL             l 3fe  3foo 3f
  Pon 13 10 3hod f295 Praktikum z FTL             l 4ftl

Hlubina
  Pon 14 00 1hod f272 Fyzika tuhych latok           c 3faf 3ftl
  Str 14 00 2hod f295 Fyzika mnohych castic          v 4ftl 5fe

Kus

Mahel
  Str 8 10 4hod f272 Fyzika tuhych latok           p 4ftl
  Str 11 30 2hod f272 Fyzika tuhych latok           c 4ftl

Mrafko
  Uto 15 40 2hod f272                     v 4ftl

Pisonova

Plecenik

Urban V.

VachulaKATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra geofyziky
(KGF)

Brestensky
  Uto 8 10 2hod f110 Hydrodynamika              p 3fg
  Str 8 10 3hod f110 Asymptoticke metody           p 4fg
  Stv 8 10 2hod F209 Geofyz. syntezy             p 5fg

Brimich
  Stv 13 10 3hod f110 Tiazove pole a tvar Zeme         p 3fg

Franek
  Pon 14 00 2hod F209 Numericke metody             c 3fg

Gajdos V.

Guba
  Pia 11 30 2hod f110 Hydrodynamika - ...           p 4fg

Hvozdara

Janotka V.

Kacmarikova
  Stv 9 50 2hod f110 Reologia zeme              p 3fg

Kajanek
  Uto 14 00 2hod F209 Spracovanie casovych radov a num. filtre c 4fg

Kostecky
  Pon 8 10 3hod f110 Numericke metody             p 3fg
  Uto 17 20 1hod F327 Fyzikalne analyticke metody       c 3fzp

Kristek
  Uto 14 50 1hod f110 Seizmologia               c 3fg

Moczo
  Uto 13 10 2hod f110 Seizmologia               p 3fg

Ondraskova
  Uto 15 40 2hod f110 Fyzika ionosfery a magnetosfery     p 4fg
  Str 10 40 2hod f110 Aeronomia                p 3fg

Rosenberg
  Str 8 10 3hod F209 Pocitacove metody            p 3fg

Sevcik
  Pon 10 40 2hod f110 Uvod do fyziky vnutra Zeme        p 3fg
  Pon 14 00 2hod f110 Numericke metody v dynamike tekutin   p 4fg
  Uto 9 50 2hod F209 Sirenie elektromagnetickych vln     p 3fg
  Str 10 40 2hod F209 Seminar z planetarnych geof. problemov  s 4fg
  Stv 9 50 2hod F209 Seminar z geof. syntez          s 5fg

Turna
  Uto 8 10 2hod F209 Praktikum z geofyziky          l 4fg
  Uto 9 50 2hod f110 Spracovanie casovych radov a num. filtre p 4fg


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra jadrovej fyziky
(KJF)

Betak
  Pon 13 10 2hod KJF Statis. aspekty a modely jadr. reakcii  v 4fjf

Ciljak
  Pon 8 10 2hod  T3 Programovanie              c 1f3
  Uto 12 20 2hod  T3 Programovanie              c 1f3

Durana

Fedorko

Florek
  Uto 8 10 2hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       p 4fjf
  Uto 9 50 1hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       c 4fjf

Hlinka
  Pon 9 00 2hod KJF Radiogeochronologia           v 4fg
  Uto 14 00 5hod F261 Praktikum z jadrovej fyz. a elektroniky l 3fjf

Holy
  Pon 14 50 2hod KJF Exp. met. fyziky tazkych ionov      v 4fjf
  Uto 15 40 2hod F327 Fyzikalne analyticke metody       p 3fzp
  Stv 13 10 1hod F261 Radiometricke merania          l 3fzp
  Stv 14 00 2hod F327 Radioaktivita v zivotnom prostredi    v CUP

Chochula

Chovan

Chudy
  Pon 8 10 2hod F377 Jadrova energetika a ziv. prostr.    v 3fjf
  Str 8 10 5hod F261 Spec. prakt. z exp. metod        l 4fjf
  Stv 8 10 2hod F377 Experimentalne metody jadr. fyziky    p 3fjf 3fmg
  Stv 14 00 1hod F261 Radiometricke merania          l 3fzp

Kollar Dus.
  Pon 14 00 5hod F261 Praktikum z jadrovej fyz. a elektroniky l 3fjf 3fzp
  Str 8 10 2hod F327 Jadrova elektronika           p 3fjf
  Str 9 50 2hod F327 Zaklady tech. a programov. vybavenia   p 3fjf

Kollar Dan.
  Pon 11 30 2hod  T3 Pocitacove siete             v 4fjf
  Pon 14 50 2hod  T3 Programovanie              c 1f1
  Str 9 50 2hod  T3 Programovanie              c 1f1

Kubu
  Pon 13 10 2hod KJF Teoria radiac. ochrany          v 4fjf

Masarik
  Pon 9 50 2hod  F1 Atomova a jadrova fyzika         p 2f*
  Str 9 50 2hod  F1 Atomova a jadrova fyzika         p 2f*
  Pia 10 40 2hod F327 Kozmogenne nuklidy v zivotnom prostredi v 4fjf

Pisutova
  Str 11 30 2hod F327 Smery fyzikalneho vyskumu        v 2f*

Ruzicka J.
  Uto 10 40 2hod F327 Elektromagneticke ziarenie elem. castic v 4fjf 5fp

Saro
  Uto 13 10 2hod F327 Seminar z jadrovej fyziky        s 4fjf
  Uto 14 50 1hod F327 Diplomovy seminar            s 4fjf
  Str 9 50 2hod F377 Diplomovy seminar            s 5fjf
  Stv 9 50 2hod F327 Jadrove reakcie             p 4fjf
  Stv 11 30 1hod F327 Jadrove reakcie             c 4fjf
  Pia 9 00 2hod F377 Perspektivne smery jadr.fyz.vysk. ...  v 4fjf
  Pia 15 40 3hod F327 Diplomovy seminar            s 5fjf

Simkovic
  Pon 8 10 2hod F327 Atomova a jadrova fyzika         c 2f1
  Pon 13 10 2hod F247 Atomova a jadrova fyzika         c 2fm* 2fzp
  Stv 8 10 2hod F327 Atomova a jadrova fyzika         c 2f2

Sivo

Smotlak

Stanicek
  Uto 13 10 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f2
  Uto 15 40 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f2
  Pia 8 10 2hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       p 3fjf
  Pia 9 50 1hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       c 3fjf

Stavina
  Pon 9 50 2hod  T3 Programovanie              c 1f2
  Uto 11 30 1hod  T3 Programovanie              c 3fmg
  Stv 8 10 2hod  T3 Programovanie              c 1f2

Sykora I.
  Str 8 10 5hod KJF Spec. prakt. z exp. metod        l 4fjf
  Stv 14 50 1hod F261 Radiometricke merania          l 3fzp

Vanko
  Str 13 10 2hod KJF Kinematika elem. castic         v 3fjf

Tokar S.
  Pon 9 50 2hod F327 Modelovanie experimentu         v 4fjf
  Str 14 50 2hod KJF Interakcia v jadrach           v 4fjf


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra meteorológie a klimatológie
(KMK)

Benko
  Pon 13 10 2hod  T3 Operacny system UNIX v met.       c 3fmk
  Pon 14 50 4hod F360 Praktikum zo synoptickej meteorologie  l 3fmk

Damborska
  Uto 10 40 1hod F357 Fyzika hranicnej vrstvy atmosfery    p 4fzp
  Str 14 00 1hod F108 Astronomia a meteorologia        p 4MF

Hrouzkova
  Uto 8 10 2hod F360 Dynamicka meteorologia          p 3fmk
  Str 9 00 2hod F360 Dynamicka meteorologia          p 3fmk
  Str 13 10 3hod F360 Letecka meteorologia           p 5fmk
  Stv 9 00 3hod F360 Synopticka meteorologia         p 3fmk

Hrvol
  Pon 9 50 3hod F358 Praktikum z mer. a pozor. met. v meteor. l 3fmk
  Uto 9 50 2hod F358 Diplomovy seminar            s 5fmk
  Stv 11 30 2hod F358 Ziarenie v atmosfere           p 3fmk
  Stv 13 10 1hod F358 Ziarenie v atmosfere           c 3fmk
  Stv 14 00 2hod  UF Zivotne prostredie            p 2fzp

Jurasek
  Uto 8 10 2hod F357 Metody dialkovej detekcie v meteorologii v 5fmk

Kotlarikova

Kremler
  Uto 9 50 1hod  T3 Programovanie a apl. soft. v met. a kl. p 3fmk
  Uto 10 40 1hod  T3 Programovanie a apl. soft. v met. a kl. c 3fmk
  Str 13 10 2hod F357 Sirenie exhalatov v atmosfere      p 4fzp
  Str 14 50 1hod F357 Sirenie exhalatov v atmosfere      c 4fzp

Krajcik
  Uto 14 00 2hod F357 Databazove systemy            p 3fmk
  Uto 15 40 1hod F357 Databazove systemy            c 3fmk

Lapin
  Pon 14 00 2hod F357 Aplikovana klimatologia         v 4fzp
  Uto 12 20 2hod F357 Seminar z klimatologie          s 5fmk
  Str 9 50 2hod F358 Medzinarodne aspekty klimatologie    v 5fmk

Matejka
  Uto 14 00 2hod F358 Mikroklima rastlinnych porastov     v 5fmk

Melo
  Uto 16 30 2hod F357 Vyskum globalnej klimy          p 4fzp 5fmk
  Str 10 40 2hod F357 Vyskum globalnej klimy          p 3fmk
  Str 12 20 1hod F357 Vyskum globalnej klimy          c 3fmk
  Stv 10 40 2hod F357 Vybrane problemy z klimageografie    p 4PCF
  Stv 12 20 1hod F357 Vybrane problemy z klimageografie    c 4PCF

Ondras

Tomlain
  Uto 11 30 1hod F357 Fyzika hranicnej vrstvy atmosfery    c 4fzp
  Str 8 10 2hod F357 Seminar z meteorologie          s 5fmk

Zavodsky
  Str 15 40 2hod F357 Ekologicke problemy znecistenia ovzdusia p 5fmk


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra optiky
(KO)

Burdik
  Pon 9 50 2hod f167                     p 4foo

Buzek

Kaluzay
  Uto 14 00 2hod f167                     v 3foo

Konopka
  Uto 8 10 2hod f167 Kvantova optika             p 4foo 4ftf

Mesaros
  Uto 10 40 1hod f167 Seminar k diplomovej praci        s 5foo
  Str 13 10 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2f1  2f2
  Stv 11 30 2hod f167 Nelinearna optika            p 4fmg 4foo
  Pia 8 10 2hod f167 Optoelektronika             p 4fmg 4foo

Senderakova
  Pon 8 10 2hod f167 Vlnova optika              p 3fmg 3foo
  Str 13 10 2hod f167 Dynamicky holograficky zaznam      p 4fmg 4foo
  Stv 14 00 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2fmf

Strba
  Uto 9 50 1hod f167 Seminar zo specializacie         s 5foo
  Str 9 50 2hod f167 Kvantova elektronika           p 3fe  3foo 3f
  Stv 9 50 2hod f167 Optika tenkych vrstiev          p 4foo 4fmg 4m

Vojtek
  Pon 14 00 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2f1  2f2
  Str 8 10 2hod f167 Laserova technika            p 4fmg 4foo
  Stv 8 10 2hod f167 Detekcia svetelneho ziarenia       p 4fmg 4foo
  Pia 9 50 4hod f152 Praktikum z kvantovej elektroniky    l 4fmg 4foo

Zabudla
  Pia 9 00 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2f1  2f2


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra rádiofyziky
(KRF)

Cajko
  Str 9 50 2hod VIII Elektrina a magnetizmus         c 1f2  1fzp 1f
  Str 13 10 2hod f186 Automatizacia inzinierskych prac     c 4fe

Fabo
  Uto 13 10 3hod  A Programovaci jazyk C plus plus      p 2i*  4fe  4i
  Uto 15 40 2hod f196 Impulzova elektronika          p 4fe

Fischer
  Stv 11 30 2hod f196 Cislicove elektronicke obvody      p 2fzp 4fe

Jarosevic
  Str 8 10 2hod F328 Zaklady elektroniky           p 2fzp 3fe  3f
  Str 11 30 2hod f196 Zaklady elektroniky           c 3fe  3fp  3f
  Pia 8 10 2hod F328 Zaklady elektroniky           p 2fzp 3fe  3f
  Pia 9 50 2hod f196 Zaklady elektroniky           c 2fzp 3foo 3f

Kohaut
  Pon 13 10 2hod KRF Pocitace pre vsetkych          v 5MF
  Stv 9 00 3hod f186 Praktikum z elektroniky         l 4fe

Kundracik
  Pon 11 30 2hod  F2 Elektrina a magnetizmus         p 1f*
  Uto 10 40 2hod f196 Vysokofrekvencna spektroskopia      p 4fe
  Str 8 10 2hod  F2 Spracovanie exp. dat           p 1f1  1f2  1f
  Str 11 30 2hod  F2 Elektrina a magnetizmus         p 1f*

Sura
  Str 14 50 3hod KRF Analogove elektricke obvody       p 4fe
  Str 17 20 1hod KRF Seminar z aplikovanej elektroniky    s 4fe

Tirpak
  Uto 8 10 3hod F321 Praktikum z mikrovln           l 4fe  4fp
  Str 13 10 2hod KRF Diplomovy seminar            s 5fe

Withalm


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra teoretickej fyziky
(KTF)

Balek
  Str 13 10 2hod f125 Uvod do vseobec.teorie relativity    c 4faa 5faa
  Str 16 30 2hod f132 Uvod do vseobec.teorie relativity    p 4faa 5faa

Bona P.
  Uto 16 30 2hod f125 Matematicka fyzika            p 4ftf
  Str 11 30 2hod f132 Vybrane matemat. ulohy vo fyz.      p 3mmm
  Str 14 50 2hod f125 Matematicka fyzika            p 4ftf

Demetrian
  Pon 8 10 2hod f132 Matematicka fyzika            c 4ftf
  Pon 10 40 2hod f125 Kvantova mechanika            c 3ftf

Dubnickova
  Uto 16 30 2hod f132 Zaklady fyziky              v 3m**

Fecko
  Pon 8 10 3hod f125 Reprezentacie Lieovych grup vo fyzike  v 3ftf
  Uto 8 10 2hod f125 Matematicka fyzika            p 3ftf
  Str 8 10 2hod f132 Konexie a kalibracne polia        v 4ftf
  Str 9 50 2hod f125 Matematicka fyzika            c 3ftf
  Str 11 30 2hod f125 Matematicka fyzika            p 3ftf
  Stv 8 10 2hod f132 Geometricke metody v klasickej mechanike v 4ftf

Kincel
  Str 16 30 2hod  T3 Seminar z pocitacovej fyziky       s 5ftf
  Stv 8 10 2hod f125 Teoria elmag. pola            c 2f1
  Stv 16 30 2hod f132 Kvantova mechanika            c 3fe  3fp  3f

Kochan
  Pon 16 30 1hod f125 Fyzika                  c 3FI  3MF
  Uto 18 10 1hod f132 Zaklady fyziky              c 3m**
  Stv 16 30 2hod f125 Kvantova mechanika            c 3fjf 3foo 3f

Kovarik
  Pon 8 10 2hod F108 Teoria elmag. pola            c 2f2
  Pon 14 50 2hod f132 Vybrane kapitoly zo stat. fyz.      c 3ftf

Masar
  Pon 11 30 2hod F108 Teoria relativity            p 2f*
  Uto 11 30 2hod f125 Pocitacova fyzika            p 3ftf
  Stv 13 10 2hod f132 Teoria ziarenia             v 3ftf

Mojzis
  Pia 8 10 2hod f132 Kvantova teoria pola           c 4ftf

Noga
  Pon 11 30 2hod f132 Specialny seminar            s 5ftf
  Stv 9 50 3hod F109 Teoria elmag. pola            p 2f*

Presnajder
  Pon 9 50 2hod f132 Specialny seminar            s 4ftf
  Pon 14 50 2hod f125 Kvantova teoria pola           p 4ftf
  Pia 9 50 2hod f125 Kvantova teoria pola           p 4ftf

Sebesta
  Pon 14 50 2hod f126 Dejiny a filozofia fyziky vo vyuc.fyziky v 5M*  5FI
  Pon 16 30 2hod f126 Dejiny a metodologia fyz. poznania    v 4i*  5M*  4M
  Uto 11 30 2hod f132 Fyzika                  p 3FI  3MF
  Uto 16 30 2hod f126 Zaklady metodologie fyziky        p 2FI  2MF

Severa
  Stv 9 50 2hod f132 Vseobecna teoria relativity       p 4ftf
  Stv 11 30 2hod f132 Vseobecna teoria relativity       c 4ftf

Turansky
  Pon 16 30 2hod  T3 Pocitacova fyzika            c 3ftf


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra základov fyziky a didaktiky fyziky
(KZDF)

Bellus M.
  Pon 8 10 2hod F232 Fyzika                  v 1MI  1MI2
  Pon 9 50 1hod F232 Fyzika                  c 1MI  1MI2

Bohm
  Str 13 10 1hod F247 Vypoctove cvicenia            c 2FI  2MF
  Str 14 00 2hod F247 Molekulova fyzika            c 2FI  2MF
  Str 15 40 1hod F247 Vypoctove cvicenia            c 1FI  1MF
  Stv 8 10 2hod VIII Elektrina a magnetizmus         c 1f1

Danisovic
  Stv 9 50 2hod f126 Informacne a komunikacne technologie   s 3FI  3MF

Demkanin
  Pon 13 10 2hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 3FI  3MF

Grnova
  Stv 9 50 2hod F218 Didakticka technika vo fyz.       l 2FI  2MF
  Pia 10 40 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4faa
  Pia 13 10 2hod F218 Didakticka technika vo fyz.       l 4faa

Hornansky
  Pon 11 30 2hod F328 Elektrina a magnetizmus         p 1FI  1MF
  Uto 11 30 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 5FI  5MF
  Str 10 40 2hod f126 Elektrina a magnetizmus         c 1FI  1MF
  Stv 11 30 2hod F328 Elektrina a magnetizmus         p 1FI  1MF
  Stv 15 40 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 4fmf 5fmg

Horvath
  Uto 14 00 2hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 3MF
  Stv 14 50 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f3

Hympanova
  Pon 15 40 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4MF
  Uto 9 00 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4MF

Chalupkova
  Str 9 00 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF
  Pia 9 00 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4faa 4fmg

Janovic
  Uto 14 00 2hod f126 Didaktika fyziky v zakl. skole      v 5FI  5MF
  Str 14 00 2hod f126 Didaktika fyziky v zakl. skole      v 5FI  5MF

Kosinarova
  Pon 9 50 2hod F247 Matematika pre fyzikov          p 1FI  1MF
  Stv 9 00 2hod III Kalkulus pre nematematikov        p 1FI  1MF
  Stv 10 40 1hod III Matematika pre fyzikov          c 1FI  1MF

Koubek
  Pon 9 50 2hod f126 Diplomovy seminar            s 4MF
  Uto 9 00 3hod f126 Didaktika fyziky             p 3FI  3MF

Lapitkova
  Str 15 40 2hod f126 Fyzika                  v 5FI  5MF

Pisut
  Uto 9 50 2hod  F1 Kvantova mechanika            p 3fe  3fjf 3f
  Uto 15 40 2hod F108 Zaklady skolskeho managementu      p 5M*
  Stv 9 50 2hod  F1 Kvantova mechanika            p 3fe  3fjf 3f

Sedivy
  Uto 14 50 2hod B307 Fyzika                  c 1PCF
  Uto 16 30 2hod B307 Fyzika                  c 1PCF

Zrubakova
  Pon 9 00 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f1
  Stv 9 50 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1fzp


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Ústav fyziky
(UF)

Cernak

Cerny V.
? Uto 9 50 2hod  XI Fyzika okolo nas             v 5FI  5MF
  Str 14 50 2hod f132 Kmity a vlny v systemoch         p 4mmm
  Stv 11 30 2hod f125 Molekulova fyzika            p 2FI  2MF
  Stv 14 50 2hod f132 Vybrane kapitoly zo stat. fyz.      p 3ftf
  Pia 9 50 2hod f132 Molekulova fyzika            p 2FI  2MF

Dindosova

Hanic
  Pon 15 40 2hod  UF Heterogenna katalyza, katalyzatory    p 4fzp

Kovacik

Lucan
  Str 14 00 3hod  T3 Zaklady prace s PC            c 1fzp
  Pia 14 00 3hod  T3 Zaklady prace s PC            c 1fmg

Macko

Machala

Martisovits V.
  Uto 13 10 3hod f51 Zaklady fyziky plazmy          p 3fe  3fp  3f
  Uto 15 40 1hod f51 Zaklady fyziky plazmy          c 3fe  3fp

Morva
  Stv 9 50 2hod  UF Elektricke merania v plazme       p 4fp  5fp
  Stv 11 30 2hod  UF Automatizacne meracie a riad. sys.    p 3fzp

Morvova
  Pon 14 00 2hod  UF Zivotne prostredie            p 1fzp
  Uto 13 10 2hod  UF Spalovacie procesy a ich vyuzitie    p 4fmg 4fzp
  Uto 14 50 2hod  UF Technologie na cistenie ovzdusia     p 4fzp

Pikna

Rahel

Sitar
  Pon 9 50 2hod F377 Urychlovace castic            v 3fjf

Zahoranova
  Stv 12 20 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f3
  Stv 14 50 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f3


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra humanistiky
(KH)

Hennelova
  Pon 11 30 2hod F109 Psychologia               p 3F*  3M*
  Str 11 30 2hod  VI Psychologia               s 3MD  3MF  3M
  Pia 9 50 2hod  II Psychologia               s 3FI  3MI
  Pia 11 30 2hod  II Psychologia medziludskych vztahov    v 3f*  3i*  3m

Kamhal
  Pon 14 50 2hod F232 Filozofia jazyka - teoria rec. aktov   v 5M*
  Str 13 10 2hod  I Ludwig Wittgenstein           v 4i*  4m** 4f*
  Pia 9 50 2hod III Uvod do filozofie jazyka         v 4M*

Kvasz
  Pon 14 50 2hod VIII Dejiny a filozofia geometrie       v 5M*
  Pon 16 30 2hod F247 Dejiny a filozofia geometrie       v 3mm*
  Pia 8 10 2hod  I Dejiny a filozofia geometrie       v 4i*  4m** 4f*
  Pia 9 50 2hod  C Dejiny a filozofia geometrie       v 4M*

Nemeth
  Pon 14 50 2hod  IX Kapitoly z etiky             v 5M*
  Pon 16 30 2hod F232 Etika                  v 3i*  3m**
  Pia 8 10 2hod F247 Filozoficka propedeutika         v 4i*  4m** 4f*
  Pia 9 50 2hod F247 Etika                  v 4i*  4m**

Rybar J.
  Pon 14 50 2hod F247 Piagetova epistemologia a psychologia  v 5M*
  Stv 14 00 2hod F108 Kognitivna vedy             v CUP 4i*  4m*
  Pia 8 10 2hod F232 Epistemologia a kognitivne vedy     v 4i*  4m** 4f*
  Pia 9 50 2hod F232 Uvod do Piagetovej epistemologie a psych v 4M*

Teplanova
  Pia 8 10 2hod  C Vedecka show a vedecke divadlo      v 4i*  4m** 4f*
  Pia 9 50 2hod F108 Fyzika zazitkom             v 4M*


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Katedra jazykov
(KJ)

Erdelyi
  Pon 16 30 2hod F328 Anglicky jazyk MP            c 2MI  2m*
  Uto 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1m*
  Str 16 30 2hod  VI Anglicky jazyk MP            c 2MD  2MF  2M
  Str 18 10 2hod F328 Anglicky jazyk Z             c 1f*  1i*  1m
  Stv 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 2fmg 2mng
  Stv 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1fmg 1mng

Gombarik
  Pon 8 10 2hod f283 Anglicky jazyk P             c 2mef
  Pon 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 1me*
  Pon 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 1me*
  Uto 8 10 2hod III Anglicky jazyk P             c 1m*
  Uto 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk P             c 1me*
  Stv 14 50 2hod  X Anglicky jazyk MP            c 2mef

Ilcikova
  Uto 18 10 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1f* 1fzp 1fm
  Str 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 1i*
  Str 16 30 2hod F328 Anglicky jazyk P             c 1i*
  Stv 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 1M*
  Stv 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 2f1  2f2  2f
  Stv 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk Z             c 1F*  1f*  1i

Klatikova
  Pon 13 10 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1i*
  Pon 14 50 2hod F328 Anglicky jazyk P             c 1M*
  Str 14 50 2hod  XI Anglicky jazyk P             c 1i*
  Str 16 30 2hod F232 Anglicky jazyk P             c 1i*
  Pia 9 50 2hod F246 Rusky jazyk Z              c 2**
  Pia 9 50 2hod F246 Rusky jazyk Z              c 2**

Minarikova
  Pon 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 1M*
  Pon 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 1f*  1fzp 1f
  Str 14 50 2hod F232 Anglicky jazyk P             c 1i*
  Str 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1i*
  Stv 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk P             c 2fmg 2mng
  Stv 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk P             c 1fmg 1mng

Pazitkova
  Pon 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1MD  1MF  1m
  Uto 8 10 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 1m*
  Str 8 10 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 1m*
  Str 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 2i*
  Stv 8 10 2hod f283 Anglicky jazyk Z             c 2MD  2MF  2M
  Stv 13 10 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 2i*

Vilasek
  Pon 16 30 2hod F246 Nemecky jazyk P             c 2MI  2f*  2m
  Pon 18 10 2hod F246 Nemecky jazyk MP             c 2i*  2m*  2f
  Uto 18 10 2hod F328 Nemecky jazyk MP             c 2i*  2f*
  Str 11 30 2hod F246 Nemecky jazyk MP             c 2i*
  Str 14 00 2hod  X Francuzky jazyk MP            c 2**
  Stv 18 10 2hod F246 Francuzky jazyk Z            c 2**
  Pia 9 50 2hod  IV Nemecky jazyk MP             c 2m* 2i*

Zemanova
  Pon 13 10 2hod f283 Anglicky jazyk P             c 1i*
  Uto 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 2f*  2fzp 2fm
  Uto 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk P             c 1f*  1fzp 1fm
  Str 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1i*
  Str 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk P             c 2M*  2FI


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 19.3.2003.