Rozvrhy učiteľov podľa katedier
Letný semester 2001/2002

Katedra algebry a teórie čísiel
(KATC)

Balint
  Uto 16 30 1hod  V Elementarna teoria cisel         c 1MD  1MT
  Uto 17 20 1hod  V Elementarna teoria cisel         c 1MI2

Benesova
  Str 14 50 2hod  C Algebra                 p 2M*
  Stv 13 10 1hod F108 Algebra                 c 2MI
  Stv 15 40 1hod  I Algebra                 c 2MD 2MF 2MT

Cincura
  Uto 8 10 2hod  VI Vseobecna topologia           p 3mms
  Str 13 10 1hod  A Elementarna teoria cisel         p 1M*
  Stv 13 10 2hod M126 Teoria kategorii             p 5mms
  Stv 14 50 1hod  F2 Elementarna teoria cisel         c 1MI
  Stv 15 40 1hod  IX Elementarna teoria cisel         c 1MF

Draskovicova
  Pon 13 10 1hod  V Algebra                 c 4MI
  Pon 14 00 1hod XII Algebra                 c 4MT
  Uto 14 50 2hod  F2 Algebra                 p 3MI  3MT
  Stv 11 30 2hod  F2 Algebra                 p 4MI  4MT

Gurican
  Pon 9 00 2hod  A Algebra                 p 1i*
  Pon 10 40 2hod M126 Pocitacova algebra            p 4mms 5mms
  Str 9 50 2hod  VI Vybrane kapitoly z algebry        p 4mms
  Str 11 30 1hod  II Algebra                 c 1i6

Chuda
  Str 11 30 1hod  IX Algebra                 c 1i2
  Pia 10 40 1hod VII Algebra                 c 2m2
  Pia 11 30 1hod VII Algebra                 c 2m1

Katrinak
  Str 11 30 2hod M126 Linearne kodovanie            p 4mms
  Stv 9 50 2hod  VI Univerzalne algebry a zvazy       s 4mms
  Stv 11 30 2hod F108 Algebra                 p 2m*
  Stv 14 50 2hod M126 Univerzalne algebry a zvazy       p 5mms

Korbas
  Uto 9 50 2hod  B Linearna algebra             p 1m* 1mef
  Str 11 30 2hod  A Linearna algebra             p 1m* 1mef
  Stv 8 10 2hod  VI Algebraicka topologia          p 4mms
  Stv 11 30 2hod  VI Algebraicka topologia          p 4mms

Legen
  Pon 9 50 2hod  V Nelinearna a stoch. optimalizacia    p 3mng
  Uto 14 50 2hod VII Linearna algebra a geometria       c 1m2
  Stv 9 50 2hod VII Teoria poli               p 3mms

Macaj
  Uto 11 30 1hod VIII Algebra a geometria           c 1f1
  Uto 12 20 1hod VIII Algebra a geometria           c 1f2
  Stv 8 10 2hod  F1 Algebra                 c 3MI
  Stv 13 10 1hod  V Algebra a geometria           c 1f4
  Stv 14 00 2hod  B Algebra                 c 3MT
  Stv 15 40 1hod  X Algebra a geometria           c 1f3

Marcisova
  Uto 10 40 2hod  C3 Algebra                 p 3PCF
  Uto 15 40 2hod b404 Algebra                 p 4PCF
  Str 10 40 2hod c201 Algebra                 c 3PCF
  Str 15 40 2hod b303 Algebra                 c 3PCF

Ondrejovic
  Pon 15 40 1hod F108 Algebra                 c 1i1
  Pon 16 30 1hod  V Algebra                 c 1i5
  Pon 17 20 1hod  V Algebra                 c 1i4
  Pon 18 10 1hod  V Algebra                 c 1i3

Sakalos
  Pon 10 40 1hod III Linearna algebra a geometria       c 1mng
  Stv 14 00 2hod  X Geometria                c 1MF
  Stv 15 40 2hod XII Geometria                c 1MI

Salat
  Pon 14 00 2hod M126 Teoria cisel               p 5mms
  Uto 14 50 2hod M126 Vybrane partie z teoretickej aritmetiky v 5M*

Tomanova
  Pon 9 50 2hod F108 Algebra                 p 4MD  4MF
  Pon 11 30 2hod  V Kombinatorika              p 3mms
  Uto 11 30 2hod F108 Algebra                 p 3MD  3MF
  Str 11 30 2hod  VI Algebra                 c 3MD  3MF

Zlatos P. /KATC/
  Pon 9 00 2hod  F2 Algebra a geometria           p 1f*
  Uto 9 50 2hod  VI Teoria mnozin a mat. logika       p 3mms
  Uto 14 50 2hod b301 Vybrane partie z teoretickej aritmetiky v 5PCF


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | UAM | KI | KPGSO | KVI | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra ekonomickej a finančnej matematiky
(KEFM)

Boda J.
  Str 8 10 3hod  C Makroekonomia              p 3mef* 4mef* 5m
  Str 17 20 2hod F108 Zaklady ekonomie             p 1me* 4mem

Fidrmuc
  Uto 15 40 4hod XII Zakl.teorie ekon.integr. a global.    v 5mef

Grendar
  Pon 16 30 4hod  IX Specialna ekonometria          p 4mef1 4mef2

Jandacka
  Pon 9 50 2hod M208 Matematicky software           c 3mef1
  Pon 11 30 2hod M208 Matematicky software           c 3mef2 3mme

Luptacik
  Pia 9 50 4hod F108 Seminar z ekonomie            s 4mef1 4mef2

Kabat
  Stv 16 30 4hod VIII Seminar z ekonomie            s 5mef
  Stv 16 30 4hod M208 Seminar z ekonomie            s 5mef

Kusnier
  Uto 16 30 2hod  XI Ekonometria               c 3mme 4mem 3m
  Uto 18 10 2hod  XI Ekonometria               c 3mme 4mem 3m

Melichercik
  Pon 8 10 2hod F109 Financna matematika           p 3mef1 3mef2
  Uto 8 10 2hod M208 Financna matematika           c 3mef1
  Uto 13 10 2hod F109 Financna matematika           c 3mef1 3mef2
  Stv 14 50 2hod M208 Financna matematika           c 3mef2

Nemethova
  Uto 11 30 1hod III Zaklady ekonomie             c 1me*
  Str 8 10 1hod VIII Zaklady ekonomie             c 1me*
  Str 9 50 2hod  II Ekonomia                 c 1mn* 1fmg

Palenik

Pekar
  Uto 8 10 2hod F328 Experimentalna ekonomia         v 4mef1 4mef2
  Pon 17 20 1hod M223 Programovaci jazyk C           p 4mna
  Uto 16 30 2hod F109 Uvod do teorie hier           p 2me* 5mem

Rostekova
  Pon 17 20 2hod  B Peniaze a bankovnictvo          p 2bm  2me* 4m

Sikudova
  Pon 9 50 2hod F328 Ekonomika informacii           v 4mef1 4mef2
  Uto 9 50 2hod  V Teoria hier               p 3mng

Toma
  Uto 14 50 2hod M208 Financne modelovanie           p 4mef1 4mef2

Ungvarsky
  Stv 8 10 2hod M208 Financne derivaty            c 4mef1
  Stv 11 30 2hod M208 Financne derivaty            c 4mef2

Witkovsky
  Uto 14 50 2hod F108 Ekonometria               p 3mef* 3mme 4m

Zeman
  Pon 13 10 1hod F108 Makroekonomia              c 3mef1 3mef2
  Pon 15 40 1hod  C Makroekonomia              c 4mef1 4mef2
  Str 16 30 2hod  XI Teoria hospodarskych cyklov       v 5mef
  Str 18 10 2hod  XI Teoria hospodarskych cyklov       v 5mef

Ziman
  Str 11 30 1hod  F1 Algebra                 c 4MD  4MF
  Str 13 10 1hod B307 Algebra                 c 4PCF
  Stv 8 10 1hod b302 Algebra                 c 4PCF
  Stv 9 00 1hod b302 Algebra                 c 4PCF


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | UAM | KI | KPGSO | KVI | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra geometrie
(KG)

Boda E.
  Pon 10 40 2hod  IX Algebricka geometria           p 3MD
  Pon 12 20 1hod  IX Algebricka geometria           c 3MD
  Str 8 10 2hod XII Linearna algebra a geometria       p 1mng1
  Str 9 50 2hod  KG Vybrane kapitoly z geometrie       p 5MD

Bohdal
  Pon 11 30 3hod  H3 Uvod do grafiky na PC          c 1MD
  Uto 9 50 2hod M115 Krivky v automat. inter. projekt.    c 3mpg
  Str 9 50 2hod M217 Pocitacova geometria           c 4MD

Bozek
  Pon 8 10 2hod  IX Diferencialna geometria         p 3MD
  Pon 9 50 1hod  IX Diferencialna geometria         c 3MD
  Pon 13 10 2hod  XI Geometricke zaklady PG          p 4ipg 4mmpg 5i
  Pon 14 50 2hod  XI Rozmiestnovanie geometrickych utvarov  p 5ipg 5mpg
  Str 8 10 2hod  VI Geometricke zaklady PG          p 3ipg 4ipg 4m

Chalmoviansky
  Pia 8 10 2hod  IX Geometricke modelovanie         p 5mpg
  Pia 9 50 2hod  IX Geometricke modelovanie         p 5mpg

Cizmar
  Pon 13 10 2hod F109 Geometria                p 2M*
  Pon 14 50 2hod  KG Seminar z deskriptivnej geometrie    s 4MD
  Pon 16 30 2hod M120 Vybrane partie z elem. geometrie     v 5PCF 5MF  5M

Imamovic
  Uto 8 10 2hod  V Visual BASIC a databazove aplikacie   p 3mng
  Str 8 10 2hod M217 Visual BASIC a databazove aplikacie   c 3mng

Kudlickova
  Pon 8 10 2hod M120 Technicke kreslenie           p 2MD
  Pon 9 50 2hod M120 Technicke kreslenie           p 2MD
  Pon 13 10 2hod M120 Pocitacova geometria           p 4MD
  Pon 14 50 2hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD
  Str 8 10 2hod M120 Technicke kreslenie           c 2MD
  Pia 11 30 2hod M201 Technicke kreslenie           v 3fa

Mederlyova Z.
  Pon 8 10 2hod  XI Geometria                c 1MI2
  Uto 9 50 2hod M120 Geometria                c 3MD
  Stv 8 10 2hod  X Geometria                c 1MD
  Stv 9 50 2hod XII Geometria                c 1MT
  STV 11 30 2hod M120 Geometria                c 3MF

Mikita
  Uto 15 40 2hod b304 Geometria                c 1PCF
  Str 8 10 2hod B305 Geometria                p 1PCF
  Str 9 50 2hod B305 Geometria                c 1PCF
  Str 13 10 2hod c201 Geometria                c 1PCF
  Str 14 50 2hod c201 Geometria                c 1PCF

Mikus
  Uto 14 50 2hod F109 Zlozitost geomet. algoritmov       p 4ipg 4mpg 5i
  Stv 8 10 2hod F108 Zlozitost geomet. algoritmov       p 3ipg 4ipg 4m

Neamtu
  Pon 11 30 2hod M120 Numericka geometria           s 5ipg 5mpg

Polednova
  Pon 9 50 2hod b301 Geometria                c 3PCF
  Uto 9 00 2hod  C3 Geometria                p 3PCF
  Uto 13 10 2hod M120 Geometria                c 3MI
  Str 9 00 2hod b301 Geometria                c 3PCF
  Str 13 10 2hod XII Geometria                c 3MT

Sklenarikova
  Uto 9 50 2hod VIII Zobrazovacie metody           p 1MD
  Str 9 50 2hod M120 Zobrazovacie metody           c 2MD
  Stv 8 10 3hod  V Zobrazovacie metody           p 2MD

Solcan
  Pon 14 50 2hod  F2 Projektivna geometria          c 1MD
  Pon 16 30 2hod  XI Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 4MD
  Uto 8 10 2hod M120 Projektivna geometria          p 1MD
  Uto 11 30 2hod M120 Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 4MD
  Str 8 10 2hod F108 Geometria                p 3M*

Zatko V.
  Uto 8 10 2hod  IV Krivky v automat. inter. projekt.    p 3mpg
  Uto 13 10 2hod  C Geometria                p 1M*


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | UAM | KI | KPGSO | KVI | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra matematickej analýzy
(KMA)

Barnovska
  Pon 9 50 2hod VII Matematicka analyza           p 2mng
  Pon 11 30 1hod VII Matematicka analyza           c 2mng
  Uto 13 10 2hod VIII Cvicenie z matematickej analyzy     c 2m2
  Stv 13 10 2hod  VI Cvicenie z matematickej analyzy     c 2m2

Buchta
  Pon 15 40 2hod  B Obycajne diferencialne rovnice      c 2m2
  Uto 16 30 2hod III Komplexna analyza            c 3m*
  Str 13 10 2hod VII Obycajne diferencialne rovnice      c 2m1

Durikovic
  Pon 9 50 2hod F109 Matematicka analyza           p 2m*
  Str 8 10 2hod  II Funkcionalna analyza           p 3mma
  Str 9 50 2hod F109 Matematicka analyza           p 2m*
  Stv 9 50 2hod F247 Parcialne diferencialne rovnice     p 4mma

Feckan M.
  Pon 13 10 2hod F232 Funkcionalna analyza           c 3mma
  Uto 13 10 2hod  IV Nelinearna analyza a diferencialna topol p 4mma
  Uto 14 50 1hod  IV Nelinearna analyza a diferencialna topol c 4mma

Gera M.
  Pon 8 10 2hod  II Matematika                p 2fm* 2fzp
  Pon 11 30 2hod  II Matematika                p 2fm* 2fzp
  Uto 9 50 2hod F232 Realna analyza              p 3mma
  Str 14 50 1hod c301 Vybrane kapitoly z matematiky      p 3PCF
  Str 15 40 1hod c301 Vybrane kapitoly z matematiky      c 3PCF
  Stv 11 30 2hod III Seminar z nelinearnej FA         s 4mma

Gogola
  Pon 16 30 2hod  C3 Matematika                c 1PCF
  Str 16 30 2hod B307 Matematika                c 1PCF

Gregus ml.
  Pon 14 00 2hod  VI Matematika                c 2fm* 2fzp
  Stv 14 00 3hod III Matematicka analyza           c 1f1

Horna
  Pon 14 00 2hod  V Matematicka analyza           c 1i5
  Pon 15 40 2hod  A Matematicka analyza           c 1i6
  Stv 14 00 3hod  V Matematicka analyza           c 1f2

Jaros J.
  Uto 11 30 2hod F232 Biomatematika              p 3mmm
  Uto 14 50 2hod  C1 Matematika                p 1PCF
  Str 14 00 2hod F108 Matematicka analyza           p 2me*
  Stv 9 50 2hod  F2 Matematicka analyza           p 2me*

Jaros F.
  Uto 8 10 2hod  IX Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m2
  Uto 13 10 2hod  C2 Matematika                p 1PCF
  Uto 14 50 2hod B307 Matematika                c 1PCF
  Uto 16 30 2hod B307 Matematika                c 1PCF
  Stv 14 50 2hod  IV Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m2

Kubacek
  Pon 10 40 3hod  A Matematicka analyza           p 1i*
  Pon 14 00 2hod F108 Matematicka analyza           c 1i1
  Pon 15 40 3hod III Matematika                c 2f2
  Uto 9 50 2hod  IX Matematicka analyza           c 1mng1

Kupka
  Pon 8 10 2hod  I Seminar z realnej analyzy        s 3mma
  Pon 9 50 2hod G337 Matematika                p 2PCF
  Pon 11 30 1hod G337 Matematika                c 2PCF
  Pon 14 50 2hod XII Matematicka analyza           c 2MD  2MT
  Uto 15 40 2hod  IV Matematicka analyza           c 2MF  2MI
  Stv 14 00 2hod  I Tvoriva komunikacia a efektivne ...   v CUP

Laszloova
  Uto 13 10 2hod  VI Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m1
  Stv 14 00 2hod  IX Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m1

Marko
  Pon 8 10 2hod VII Diferencialne rovnice          p 2mng

Medved
  Uto 8 10 2hod F232 Vyberovy seminar             s 3mma
  Stv 8 10 2hod F109 Obycajne diferencialne rovnice      p 2m1  2m2  2m

Mozer
  Pon 13 10 3hod  A Matematika                p 2f1  2f2  2f
  Uto 13 10 2hod  A Matematika                p 2f1  2f2  2f
  Uto 14 50 3hod VIII Matematika                c 2f1
  Pia 12 20 2hod  A Vyberova prednaska z matematiky     v 2f1  2f2  2f

Pastor ml.
  Pon 14 50 2hod VIII Matematicka analyza           c 1i4
  Pon 16 30 2hod VIII Matematicka analyza           c 1i2
  Str 14 00 2hod  X Matematicka analyza           c 1i3
  Str 15 40 2hod  II Matematicka analyza           c 1MD

Seda
  Pon 9 50 2hod  II Aplikovana funkcionalna analyza     p 4mng
  Uto 9 50 2hod III Parcialne diferencialne rovnice     p 4mng
  Uto 13 10 2hod  XI Diplomovy seminar            s 5mng
  Stv 9 50 1hod VIII Parcialne diferencialne rovnice     p 4mng
  Stv 10 40 1hod VIII Parcialne diferencialne rovnice     c 4mng
  Pia 9 00 2hod M109 Obyc. dif. a funkc.-dif. rovnice     s

Sisolakova
  Pon 9 50 2hod  C1 Matematicka analyza           p 1PCF
  Uto 8 10 2hod b201 Matematicka analyza           c 1PCF
  Uto 9 50 2hod b201 Matematicka analyza           c 1PCF
  Stv 14 50 2hod  C3 Matematicka analyza           c 1PCF
  Stv 16 30 2hod  C3 Matematicka analyza           c 1PCF

Szomolay
  Uto 13 10 2hod XII Cvicenie z matematickej analyzy     c 2m1
  Stv 13 10 2hod  A Cvicenie z matematickej analyzy     c 2m1

Svana
  Uto 8 10 3hod  F2 Matematicka analyza           c 1f4
  Uto 10 40 3hod  F2 Matematicka analyza           c 1f3
  Uto 14 50 2hod B301 Matematika                p 1PCF
  Uto 16 30 2hod B301 Vyberovy seminar z matematiky      s 1PCF

Valasek
  Uto 13 10 2hod  F1 Matematicka analyza           p 1f*
  Uto 14 50 2hod III Komplexna analyza            c 3m*
  Str 14 00 3hod  F2 Matematicka analyza           p 1f*
  Stv 14 50 3hod  F1 Komplexna analyza            p 3m*

Vencko
  Pon 9 00 2hod III Matematicka analyza           p 1mng
  Pon 11 30 2hod III Matematicka analyza           p 1mng
  Uto 8 10 2hod III Diplomovy seminar            s 4mng
  Uto 11 30 2hod  B Matematicka analyza           p 1m*
  Stv 11 30 2hod  A Matematicka analyza           p 1m*

Venckova
  Pon 15 40 2hod  I Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m3
  Uto 13 10 2hod  V Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m3
  Uto 14 50 2hod F328 Matematicka analyza           p 1MD  1MF
  Str 13 10 2hod  C Matematicka analyza           p 2M*
  Str 16 30 2hod  I Matematicka analyza           c 1MF

Viszus
  Pon 8 10 3hod  X Matematika                p 1fm* 1fzp
  Pon 14 00 2hod F247 Parcialne diferencialne rovnice     c 4mma
  Uto 8 10 2hod  X Matematika                p 1fm* 1fzp
  Uto 9 50 3hod  X Matematika                c 1fm* 1fzp


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | UAM | KI | KPGSO | KVI | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra numerických a optimalizačných metód
(KNOM)

Babusikova
  Uto 11 30 2hod M217 Praca s modernym softverom v NM     c 4mna

Businska
  Uto 14 50 2hod M223 Problemy pri praktickych vypoctoch    v 5M*  5PCF
  Str 16 30 2hod F109 Linearna algebra a geometria       c 1m1
  Stv 9 50 2hod F108 Teoria matic               p 2m*
  Stv 11 30 2hod M223 Metody riesenia sustav s ried. maticami p 4mna
  Stv 14 50 2hod  A Linearna algebra a geometria       c 1m3

Gliviak
  Uto 8 10 2hod M223 Rozvrhovanie - teoria a priklady     v 5M*  5PCF
  Uto 9 50 2hod M223 Niektore aplikacie diskret. mat.     v 5M*
  Uto 16 30 2hod B305 Matematika                c 1PCF
  Stv 16 30 2hod b301 Matematika                c 1PCF

Hamala M.
  Str 14 00 2hod M223 Optimalizacne metody           p 3itm 4itm
  Str 15 40 2hod M223 Optimalizacne metody           c 3itm 4itm

Huta A.
  Uto 9 50 2hod XII Integralne transformacie a spec. funkcie p 4mna
  Uto 11 30 2hod  V Poistna matematika            p 3mme 3mng
  Uto 13 10 2hod M223 Poistna matematika            c 3mme
  Uto 14 50 2hod  F1 Zaklady financnej a poistnej matematiky v 5M*  5PCF
  Str 9 00 2hod  X Numericke metody             p 2mng
  Str 10 40 2hod  X Numericke metody             c 2mng
  Str 13 10 2hod  IV Financie a uctovnictvo          p 4mpm

Chocholaty
  Pon 11 30 2hod M223 Diferencne metody riesenia DR      p 3mna
  Pon 16 30 2hod XII Zaklady num.riesenia rovnic       v 5M*  5PCF
  Str 9 00 2hod VII Numericka matematika           p 4mng
  Str 10 40 2hod VII Numericka matematika           p 4mng

Kacur
  Pon 9 50 2hod M223 Variacne met. dif. rov.         p 3mna
  Pon 15 40 2hod M223 Metoda konecnych prvkov         p 4mna

Plesnik
  Str 8 10 2hod III Linearne programovanie a graf. algoritmy p 3mna 4mms
  Str 13 10 2hod F109 Algoritmy na sietach           p 4mef* 4mem
  Str 14 50 2hod F109 Algoritmy na sietach           c 4mef* 4mem

Valkova
  Pon 8 10 3hod  C Numericka matematika           p 3i*
  Pon 10 40 1hod  C Numericka matematika           c 3i*
  Uto 10 40 2hod  XI Numericke metody a algoritmy       p 4MI
  Uto 12 20 1hod  XI Numericke metody a algoritmy       c 4MI
  Uto 13 10 1hod F248 Numericka matematika           c 3ita
  Uto 14 00 1hod F248 Numericka matematika           c 3ita
  Uto 14 50 1hod F248 Numericka matematika           c 3itm
  Stv 9 50 1hod M208 Numericke metody             c 3mef1
  Stv 10 40 1hod M208 Numericke metody             c 3mef2
  Stv 11 30 3hod  IV Numericke metody             p 3mef1 3mef2
  Stv 14 00 1hod  IV Numericke metody             c 3mef1 3mef2


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | UAM | KI | KPGSO | KVI | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky
(KTPMS)

Babela
  Uto 16 30 2hod  IX Pravdepodobnost a statistika       c 4MI
  Stv 9 50 2hod  I Pravdepodobnost a statistika       c 4MT

Dvurecensky
  Uto 11 30 2hod XII Teoria pravdepodobnosti         p 3mps

Harman
  Uto 8 10 2hod F248 Simulacne metody             p 4mps
  Uto 16 30 1hod F328 Pravdepodobnost a statistika       c 2m2
  Uto 17 20 1hod F328 Pravdepodobnost a statistika       c 2m1
  Stv 13 10 1hod  XI Pravdepodobnost a statistika       c 2mef2
  Stv 15 40 1hod  XI Pravdepodobnost a statistika       c 2mef1

Jankova
  Uto 9 00 2hod b404 Pravdepodobnost a statistika       p 4PCF
  Stv 8 10 2hod  XI Markovovske retazce           p 4mps
  Stv 11 30 2hod M216 Sekvencne metody             p 4mps

Katina
  Uto 17 20 2hod b404 Pravdepodobnost a statistika       c 4PCF
  Str 8 10 2hod b302 Pravdepodobnost a statistika       c 4PCF
  Str 9 50 2hod b302 Pravdepodobnost a statistika       c 4PCF

Lamos
  Pon 9 50 2hod M216 Vybrane kapitoly z poistenia       p 5mpm
  Pon 11 30 2hod F328 Vybrane kapitoly z poistenia       v 5mpm
  Pia 10 40 2hod  IV Poistna matematika            p 3mpm

Macutek
  Str 16 30 1hod III Pravdepodobnost a statistika       c 1m3
  Str 17 20 1hod III Pravdepodobnost a statistika       c 1m2
  Str 18 10 1hod III Pravdepodobnost a statistika       c 1m1

Mikulecky
  Pon 14 00 2hod M216 Aplikacie mat. stat. v medicine     p 5mps

Nather
  Pon 11 30 2hod VIII Matematicka statistika          p 3mng
  Str 11 30 2hod  XI Matematicka statistika          p 3mng
  Str 14 00 2hod  B Pravdepodobnost a statistika       p 4M*
  Str 16 30 2hod  IV Pravdepodobnostne metody         p 4mpm

Pastor
  Uto 8 10 2hod b301 Demograficka statistika          p 3PCF
  Uto 9 50 1hod b301 Matematicka statistika          c 3PCF
  Str 9 50 2hod  XI Analyza casovych radov          p 3mng
  Str 14 50 2hod  IV Mikroekonomicke modely          p 3mme 4mpm

Pazman
  Pon 9 50 2hod XII Seminar                 s DRS
  Pon 11 30 2hod  C Pravdepodobnost a matematicka statistika p 2m* 2mef
  Str 9 50 2hod XII Regresne modely             p 4mps

Pietrzakova
  Uto 13 10 2hod III Pravdepodobnost a statistika       c 4MD
  Uto 14 50 2hod  II Pravdepodobnost a statistika       c 4MF

Potocky
  Uto 11 30 2hod VII Viacrozmerne stat. analyzy        p 4mps
  Str 11 30 2hod III Financna matematika           p 3mpm
  Stv 8 10 2hod XII Matematicka statistika          p 3mps
  Stv 11 30 2hod XII Matematicka statistika          p 3mps

Rublik
  Str 14 00 2hod M216 Seminar z matematickej statistiky    s 5mps

Stehlik
  Uto 9 00 1hod F109 Pravdepodobnost a statistika       c 1mng
  Uto 9 50 2hod M208 Pocitacova statistika          c 3mps
  Uto 16 30 1hod VII Pravdepodobnost a statistika       c 1me*

Stulajter
  Pon 11 30 2hod XII Nahodne procesy             p 4mps
  Uto 11 30 2hod  IX Pravdepodobnost a statistika       p 2fmf 2fmg
  Str 11 30 2hod XII Statistika nahodnych procesov      p 5mps

Wimmer
  Stv 8 10 2hod  A Pravdepodobnost a matematicka statistika p 1m*
  Stv 9 50 2hod M216 Diskretne rozdelenia pravdepodobnosti  p 5mps


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | UAM | KI | KPGSO | KVI | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra základov matematiky a didaktiky matematiky
(KZDM)

Bahno
  Pon 15 40 1hod  C2 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2PCF
  Str 8 10 1hod  V Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2MI
  Str 14 50 2hod M120 Matematicka analyza           c 1MT

Balintova
  Pon 14 00 1hod b446 DSZSM *                 s 1PCF
  Pon 14 50 1hod b446 DSZSM *                 s 1PCF
  Uto 13 10 2hod c301 Matematika                c 2PCF

Bednarova
  Pon 12 20 2hod VII Matematicka analyza           c 1MI
  Pon 14 00 1hod VII DSZSM *                 c 1MF  1MI  1M
  Uto 12 20 1hod III Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1MF
  Uto 14 50 2hod  VI Didaktika matematiky           v 5M*  5PCF
  Str 14 00 1hod  A DSZSM *                 c 1MD  1MT  1M
  Str 14 50 2hod  XI Matematicka analyza           c 1MI2

Berekova
  Pon 11 30 1hod b301 Didaktika matematiky           c 3PCF
  Pon 13 10 1hod  C2 Didaktika matematiky           c 3PCF
  Pon 14 50 1hod b404 Didaktika matematiky           c 3PCF
  Uto 12 20 1hod  C3 Didaktika matematiky           p 3PCF
  Stv 10 40 2hod b404 Didaktika matematiky           c 4PCF

Dillingerova
  Pon 9 50 2hod b302 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Pon 12 20 1hod  X DSZSM *                 s 2MD  2PCF
  Pon 13 10 1hod b446 DSZSM *                 s 2PCF
  Str 8 10 1hod  XI Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MT
  Str 9 00 1hod  XI DSZSM *                 c 2MI
  Str 12 20 1hod VII DSZSM *                 c 2MF  2MT

Foldesiova
  Pon 14 00 1hod  C2 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2PCF
  Pon 14 50 1hod  C2 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2PCF
  Stv 9 00 2hod b446 Matematicka analyza           c 2PCF

Frkova
  Uto 14 50 1hod XII Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MI2 1MT
  Uto 15 40 1hod  X Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MI

Hecht
  Uto 14 50 1hod b446 Elementarna teoria cisel         c 1PCF
  Uto 15 40 1hod b446 Elementarna teoria cisel         c 1PCF
  Uto 16 30 1hod b301 Elementarna teoria cisel         c 1PCF
  Uto 18 10 1hod b301 Elementarna teoria cisel         c 1PCF

Jodas
  Str 9 00 2hod VIII Geometria                c 2MT
  Str 14 00 2hod  IX Vybrane partie z metodiky matematiky   v 5M*  5PCF
  Str 15 40 2hod  IX Seminar z matematiky           s 4M*  4PCF

Kostyrko
  Str 15 40 2hod  X Seminar z matematiky           s 4M*  4PCF
  Stv 12 20 2hod F109 Matematicka analyza           p 1MT  1MI  1M

Kupkova
  Uto 9 50 1hod F109 Didaktika matematiky           c 3MI
  Str 8 10 2hod  IV Didaktika matematiky           c 4MT
  Str 9 50 1hod F108 Didaktika matematiky           p 3MI  3MT
  Str 12 20 1hod b304 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1PCF
  Str 13 10 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1PCF
  Stv 8 10 2hod  B Didaktika matematiky           c 4MI
  Stv 13 10 1hod III Didaktika matematiky           c 3MT

Neubrunnova
  Uto 14 50 2hod  C3 Matematicka analyza           p 2PCF
  Str 13 10 2hod  C1 Matematicka analyza           c 2PCF

Petrasova
  Uto 14 50 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1PCF
  Uto 15 40 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1PCF

Rosa
  Pon 16 30 2hod  F2 Zaklady skolskeho managementu      v 5M*  5PCF
  Uto 14 50 2hod  V Hodnotenie a klasifikacia ako sucast ... v 5M*  5PCF
  Uto 16 30 2hod  C3 Matematika                p 2PCF

Sevcova
  Uto 8 10 2hod VIII Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 3MD
  Stv 8 10 1hod b446 Matematika                c 2PCF
  Stv 9 00 2hod b304 Matematika                c 2PCF
  Stv 11 30 2hod  IX Zobrazovacie metody           c 1MD

Trencansky
  Str 17 20 2hod M120 Didaktika deskriptivnej geometrie    c 4MD
  Stv 8 10 1hod M120 Didaktika deskriptivnej geometrie    p 3MD
  Stv 9 00 1hod M120 Didaktika deskriptivnej geometrie    c 3MD
  Stv 9 50 2hod M120 Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 3MD

Uhercikova
  Str 8 10 2hod  IX Didaktika matematiky           c 4MD  4MF
  Str 9 50 1hod  F2 Didaktika matematiky           p 3MD  3MF
  Str 14 00 2hod b404 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Stv 12 20 1hod  V Didaktika matematiky           c 3MD
  Stv 14 00 1hod  F2 Didaktika matematiky           c 3MF

Visnyai
  Uto 8 10 1hod b303 Matematicka analyza           c 2PCF
  Stv 8 10 1hod b304 Matematicka analyza           c 2PCF

Zavadova
  Uto 13 10 1hod VII Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2MD
  Uto 14 00 1hod VII Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2MF
  Stv 8 10 2hod VIII Geometria                c 2MI
  Stv 12 20 2hod  X Geometria                c 2MD
  Stv 14 00 2hod M120 Geometria                c 2MF


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | UAM | KI | KPGSO | KVI | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Ústav aplikovanej matematiky
(UAM)

Brunovsky
  Uto 9 50 2hod  F1 Diplomovy seminar            s 4mef1 4mef2
  Str 8 10 2hod  F1 Diferencialne a diferencne rovnice    p 2me*
  Stv 8 10 2hod  C Diferencialne a diferencne rovnice    p 2me*

Filo
  Pon 11 30 2hod  F1 Matematicka analyza           p 1bm  1me*
  Uto 8 10 2hod  B Matematicka analyza           p 1bm  1me*
  Uto 9 50 1hod  II Klasicke metody riesenia DR       p 3mna
  Uto 10 40 1hod  II Klasicke metody riesenia DR       c 3mna
  Str 13 10 2hod M201 Modely prudenia tekutin         p 4mmm

Halicka
  Str 10 40 2hod  C Optimalne riadenie            p 3mef 4mef 5mem
  Pia 11 30 2hod M201 Dynamicke programovanie         v 4fmf

Kodnar
  Pon 9 50 2hod M201 Mechanika kontinua            p 4mmm
  Pia 11 30 2hod M201 Matematicke modely mechaniky       v 4mmm

Kollar M.
  Pon 13 10 2hod VIII Matematicka analyza           c 2mef2
  Str 15 40 2hod F108 Matematicka analyza           c 2mef2
  Stv 12 20 2hod  II Matematicka analyza           c 1mef 1bm
  Stv 16 30 2hod  IX Matematicka analyza           c 1mef

Kordos
  Stv 12 20 2hod  II Matematicka analyza           c 1mef
  Stv 14 50 2hod VII Matematicka analyza           c 1mef
  Stv 16 30 2hod VII Matematicka analyza           c 1mef

Krajcovic
  Pon 13 10 2hod  IX Linearne programovanie          p 2mng
  Stv 11 30 2hod  B Maticovy pocet              p 2me*
  Stv 13 10 2hod VIII Linearna algebra a geometria       c 1me*
  Stv 14 50 2hod VIII Linearna algebra a geometria       c 1me*

Luptacik
  Pia 9 50 4hod F108 Seminar z ekonomie            s 4mef1 4mef2

Michalickova
  Pon 15 40 2hod  II Matematicka analyza           c 2mef1
  Stv 14 00 2hod  XI Matematicka analyza           c 2mef1

Quittner
  Uto 9 00 2hod M201 Variacne metody             p 4mma
  Uto 10 40 1hod M201 Variacne metody             c 4mma
  Uto 14 00 4hod M201 Matematicka fyzika            p 3ftf

Revallo M.

Sevcovic
  Uto 11 30 2hod  C Financne derivaty            p 4mef1 4mef2
  Stv 9 00 2hod  IV Riesenie nelinearnych systemov      p 4mna
  Stv 10 40 1hod  IV Riesenie nelinearnych systemov      c 4mna


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | UAM | KI | KPGSO | KVI | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra informatiky
(KI)

Bebjak
  Pon 17 20 2hod  I Pocitacove siete             p 3mim 4mim 5m
  Str 15 40 3hod  VI Databazove systemy            p 4mim
  Str 18 10 1hod  VI Projekt                 s 4mim

Cervenka
  Pon 8 10 2hod  IV Objektove softverove inzinierstvo    p 4ips 5ips
  Pon 9 50 1hod  IV Objektove softverove inzinierstvo    c 4ips 5ips

Demeter
  Uto 13 10 1hod  IX Kompilatory               c 4ips
  Uto 14 00 1hod  IX Kompilatory               c 3bi  3ips 4i

Duris
  Stv 9 50 3hod  II Vypoctova zlozitost           p 3itm 4itm

Forisek
  Stv 8 10 1hod  IV Formalne jazyky a automaty        c 2i5

Gajdosikova
  Stv 11 30 1hod  I Formalne jazyky a automaty        c 2i3

Graus
  Pon 13 10 1hod  IV Zaklady teorie programovania       c 2i5
  Pon 14 00 1hod  IV Zaklady teorie programovania       c 2i1
  Pon 15 40 1hod  V Zaklady teorie programovania       c 2i3
  Pon 16 30 1hod  C Zaklady teorie programovania       c 2i4
  Pon 17 20 1hod  C Zaklady teorie programovania       c 2i2

Dvorakova
  Stv 11 30 1hod  X Formalne jazyky a automaty        c 2i2

Hambalkova
  Pon 11 30 2hod  B Operacne systemy             p 2i*
  Str 9 50 2hod III Systemove programovanie         p 3mim
  Str 12 20 1hod  X Projekt                 c 4mim
  Stv 9 50 2hod  B Operacne systemy             p 2i*

Chladny
  Pon 14 50 1hod  IV Diskretna matematika           c 1i6
  Pon 15 40 1hod  IV Diskretna matematika           c 1i5
  Pon 16 30 1hod VII Diskretna matematika           c 1i4
  Pon 17 20 1hod VII Diskretna matematika           c 1i3
  Pon 18 10 1hod VII Diskretna matematika           c 1i2

Janacek
  Pon 14 00 2hod M217 UNIX                   c 4ips
  Pon 15 40 2hod M217 UNIX                   c 4ips
  Uto 14 00 2hod M217 UNIX                   c 3ips 3itm 5i

Kralovic ml.
  Str 14 00 1hod VIII Formalne jazyky a automaty        c 2i4

Kralovic
  Str 16 30 1hod M217 Paralelne architektury a programovanie  c 3bi  3ita 4i
  Str 17 20 1hod  X Teoria algoritmov            v 3ita 4ita
  Stv 8 10 2hod VII Paralelne architektury a programovanie  p 3bi  3ita 4i
  Stv 13 10 1hod M217 Paralelne architektury a programovanie  c 3bi  3ita
  Pia 9 50 2hod  X Teoria algoritmov            v 3ita 4ita

Mederly Pavol
  Uto 9 00 3hod  C Distribuovane systemy          p 3ita 4ita

Mrazik
  Pon 16 30 3hod F109 Smalltalk                p 2i*  3iui 4i

Neurath
  Pon 10 40 2hod  IV Technologie a architektury distrib. sys. v 4ips 5ips
  Pon 12 20 1hod  IV Technologie a architektury distrib. sys. c 4ips 5ips

Odrobina
  Str 15 40 2hod f51 Modelovanie vo fyzike plazmy       p 4fp
  Stv 9 50 2hod III Programovanie              c 1m*

Olejar
  Pon 9 00 3hod  B Kombinatoricka analyza          p 2i*
  Str 9 50 2hod  IV Teoria kodovania             p 3itm 4itm

Ostertag
  Str 9 50 2hod  A Principy pocitacov            p 1i*
  Str 14 50 2hod VIII Programovanie              p 1m*

Pastorova
  Uto 8 10 2hod M217 Tvorba interaktivnych internetovych ap. c 3ips 4ips
  Uto 9 50 2hod M217 Tvorba interaktivnych internetovych ap. c 3itm 4itm 5i
  Str 10 40 1hod F108 Tvorba interaktivnych internetovych ap. p 3ips 3ita 3i
  Str 11 30 2hod M217 Tvorba interaktivnych internetovych ap. c 3ita 4ita

Privara
  Uto 15 40 3hod  B Zaklady teorie programovania       p 2i*
  Stv 14 00 3hod  II Formalne specifikacie          p 3itp 4itp
  Stv 16 30 1hod  II Formalne specifikacie          c 3itp 4itp

Prochazka
  Uto 16 30 2hod  X Symbolicke vypocty            v 3itm 4ips 4i
  Str 17 20 2hod  IX Symbolicke vypocty            v 3itm 4ips 4i

Ricanyova
  Pon 11 30 2hod M217 Relacne a logicke databazy        c 3bi  4ips

Risak
  Stv 10 40 2hod  C Hypermedialne systemy          s 3fe  4ips 5i
  Stv 13 10 3hod  C Hypermedialne systemy          p 3fe  4ips 5i

Rovan
  Str 8 10 3hod  B Formalne jazyky a automaty        p 2i*
  Str 12 20 1hod  I Formalne jazyky a automaty        c 2i1

Slastan
  Uto 14 50 1hod  C Principy tvorby softwaru         c 3iui 3ita 3i
  Uto 15 40 3hod  C Principy tvorby softwaru         p 3i*

Skoviera
  Pon 14 50 2hod F109 Prehlad informatiky           p 2i*
  Str 11 30 2hod  KI Kombinatoricke struktury         v 3itm 4itm

Stanek M.
  Pon 14 00 2hod III Teoria kodovania             p 3itm 4itm

Sturc
  Pon 13 10 3hod  II Kompilatory               p 3bi  3ips 4i
  Str 10 40 3hod  V Relacne a logicke databazy        p 3bi  3ips 4i
  Str 14 50 2hod III Diplomovy seminar            s 4ips

Suster
  Pon 9 50 2hod VIII Teoria programovania           p 4FI  4MI
  Pon 11 30 2hod  I Diskretna matematika           c 1MI2
  Pon 16 30 2hod F328 Diskretna matematika           c 1FI  1MI
  Str 8 10 2hod F109 Diskretna matematika           p 1FI* 1MI  1M

Toman
  Pon 11 30 2hod  KI Pravdepodobnostne metody         v 3itm 4itm
  Uto 9 00 1hod F108 Diskretna matematika           c 1i1
  Uto 9 50 2hod  KI Pravdepodobnostne metody         v 3itm 4itm
  Uto 11 30 2hod  II Vybrane partie z logiky         p 3itm 4itm
  Str 8 10 2hod  A Diskretna matematika           p 1i*
  Str 11 30 2hod  IV Vybrane partie z logiky         p 3itm 4itm
  Str 14 50 2hod VII Diplomovy seminar            s 4it*
  Stv 11 30 2hod  KI Pravdepodobnostne metody         v 3itm 4itm


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | UAM | KI | KPGSO | KVI | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra počítačovej grafiky a spracovania obrazu
(KPGSO)

Cibulka P.
  Pon 14 00 2hod  C WWW - nove trendy /flash/        v 4ipg 4mpg 5i
  Uto 13 10 2hod  II Desktop publishing            v 4ipg 4mpg 5i
  Pia 8 10 2hod M217 Pocitacova grafika            c 2m3
  Pia 9 50 2hod M217 Pocitacova grafika            c 2m1
  Pia 11 30 2hod M217 Pocitacova grafika            c 2m2

Czanner
  Pon 10 40 2hod  X Seminar z PG               s 3mpg 4ipg 4m
  Pon 16 30 2hod  IV Diplomovy seminar            s 4ipg 5ipg 5m
  Uto 13 10 2hod F328 Pocitacova grafika            p 4mng
  Str 11 30 2hod F328 Pocitacova grafika            p 2m*

Fano
  Pia 8 10 2hod M115 Pocitacova grafika            c 3mpg

Ferko A.
  Pon 8 10 2hod  VI Geometria fraktalov           v 4ipg 4mpg 5i
  Uto 11 30 2hod  IV Pocitacova grafika            p 3mpg

Ftacnik M.
  Str 16 30 2hod VIII Rozpoznavanie obrazcov          v 4ipg 4mpg 5i
  Str 18 10 2hod VIII Pocitacove videnie            v 4iui 5iui 4i

Hamala T.
  Stv 16 30 2hod M120 Programovanie CAD systemov        v 4mpg 4i*

Jankovic
  Uto 15 40 4hod F232 Formalne zaklady informatiky       p 5mng

Kotrec
  Uto 11 30 2hod  VI Open GL                 p 3ipg 4ipg 4m

Kys
  Uto 14 50 2hod M120 Grafy a ich aplikacie          v 5PCF 5M*

Martinka

Placek
  Pia 8 10 2hod  H6 Uzivatelsky a matematicky software    c 3mng
  Pia 9 50 2hod VIII Uzivatelsky a matematicky software    p 3mng

Polec
  Uto 16 30 2hod  VI Kodovanie a spracovanie obrazu      v 4ipg 5ipg 5m
  Str 13 10 2hod  V Vybrane metody kompresie dat       v 3mpg 4ipg 4m

Regec
  Stv 9 50 4hod M115 Pocitacom podporovane projektovanie   c 4mpg

Slavkovsky

Sramek

Stanek
  Pon 8 10 2hod F248 Pocitacova grafika            c 3bi  4mng
  Uto 8 10 2hod M115 Pocitacova grafika            c 4ipg
  Str 9 50 2hod M115 Pocitacova grafika            c 3ipg
  Str 11 30 2hod M120 Multimedia                v 3ipg 4ipg 5i
  Stv 13 10 2hod M115 Pocitacova grafika            c 3mpg 5ipg

Zimanyi
  Uto 9 50 2hod  IV 3D grafika                p 3bi  3ipg 3m
  Pia 9 50 2hod M115 Pocitacova grafika            c 3mpg


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | UAM | KI | KPGSO | KVI | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra vyučovania informatiky
(KVI)

Baranovic
  Pon 8 10 2hod  H6 Programovanie              c 1mef2

Blaho
  Pon 18 10 2hod  H6 Rocnikovy projekt             2i1
  Uto 9 50 2hod  A Programovanie              p 1i*  1MI* 1F
  Str 9 00 1hod F328 Diplomovy seminar            s 4FI  4MI
  Str 11 30 2hod  H6 Programovanie              c 1mng
  Stv 12 20 2hod  I Didaktika programovania         p 3MI  iDPS

Cizmazia
  Str 9 50 2hod  H6 Programovanie              c 1m3

Fraasova
  Uto 16 30 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 1MF

Hanzel
  Pon 11 30 2hod  H6 Programovanie              c 1m2

Haskova
  Pon 14 50 2hod T66 Programovanie              c 1MI

Hrusecky
  Pon 16 30 2hod  H6 Informacne a komunikacne technologie   s 2MD  2MT
  Uto 8 10 2hod  I Programovanie              c 1i2

Hrusecka
  Pon 14 50 2hod F328 Programovanie              c 1FI  1MI2
  Uto 8 10 2hod  H6 Programovanie              c 1FI  1MI

Jaska
  Str 14 50 2hod  A Programovaci jazyk JAVA         p 2i*  3ips 4i
  Str 16 30 2hod  A Programovaci jazyk JAVA         c 2i*  3ips 4i
  Stv 8 10 1hod  H6 Rocnikovy projekt             2i3
  Stv 9 00 1hod  H6 Rocnikovy projekt             2i5
  Stv 9 50 2hod  H3 Programovaci jazyk JAVA         v 4FI  4MI

Jaskova
  Stv 9 50 2hod  X Programovanie              c 1bi

Kalas I.
  Pon 9 50 2hod  XI Didaktika informatiky          p 5MI  iDPS
  Pon 11 30 2hod  XI Didaktika informatiky          c 5MI  iDPS
  Pon 16 30 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 2FA  2MF
  Uto 8 10 2hod  H3 Tvorba pedagogickeho software      c 3MI

Kubincova
  Uto 9 00 2hod  XI Principy databaz             p 4FI  4MI
  Str 11 30 2hod F109 Programovanie              c 1i1
  Str 13 10 2hod  I Programovanie              c 1i4
  Stv 9 50 2hod T65 Algoritmy pre molekularnu biologiu    v 4FI  4MI

Lehotska
  Pon 9 50 2hod  H6 Programovanie              c 1m1
  Pon 11 30 2hod  VI Didaktika informatiky na ZS       c 2FI  2MI
  Str 9 50 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 1MI
  Str 11 30 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 1FI  1MI2

Ludrovska
  Stv 9 00 4hod T66 Seminar z komunikacie          s 1FI* 1MI*

Nemethova

Pardubska
  Uto 13 10 3hod  X Navrh a analyza algoritmov        p 2FI  2MI
  Uto 16 30 2hod  II Zaklady teoretickej informatiky     c 3MI
  Str 13 10 3hod  VI Teoria zlozitosti            p 4mim
  Stv 9 50 3hod  XI Zaklady teoretickej informatiky     p 3FI  3MI

Salanci
  Pon 13 10 2hod  H6 Programovanie              c 1bm  1mef1
  Pon 14 50 2hod  IX OOP a Windows              c 2FI  2MI
  Uto 14 50 2hod  IX Principy databaz             c 4FI  4MI
  Uto 18 10 1hod  H6 Rocnikovy projekt             2i2
  Str 9 50 2hod  IX OOP a Windows              p 2FI  2MI
  Stv 9 50 2hod  A Programovanie              p 1m*

Tomcsanyi
  Pon 13 10 2hod  X Systemove programovanie         p 3MI
  Pon 14 50 1hod  X Systemove programovanie         c 3MI

Tomcsanyiova
  Pon 11 30 2hod KVI Didaktika informatiky na ZS       c iDPS
  Uto 8 10 2hod XII Programovanie              c 1i5
  Uto 19 00 1hod  H6 Rocnikovy projekt             2bi
  Str 13 10 2hod  II Programovanie              c 1i6
  Stv 8 10 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 1MT
  Stv 11 30 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 2FI  2MI

Varga
  Pon 11 30 2hod T66 Didaktika informatiky na ZS       s 2MI

Wagner
  Str 15 40 2hod XII Sprava vypoctoveho laboratoria      p 5MI

Winczer
  Str 10 40 2hod VIII Socialne aspekty IT           p 5MI  iDPS
  Str 13 10 2hod III Didakticky sem. zo skol.informatiky   s iDPS
  Pia 9 50 2hod  VI Navrh a analyza algoritmov        c 2FI  2MI
  Pia 11 30 4hod  H6 Rychlostne programovanie         s 3i*  4i*  5i

Zeman M.
  Pon 9 50 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 1MD
  Pon 15 40 2hod  X Programovanie              c 1i3


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | UAM | KI | KPGSO | KVI | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Ústav informatiky
(UI)

Benuskova
  Pon 14 00 2hod  I Neuronove siete             p 3iui 4iui 5i
  Uto 18 10 2hod F248 Neuronove siete             c 3iui 4iui 5i
  Str 16 30 2hod VII Neuropocitanie              p 4iui 5iui
  Str 18 10 2hod VII Neuropocitanie              c 4iui 5iui

Borovansky
  Stv 9 50 2hod f196 Logicke programovanie          p 3itp 4itp
  Stv 11 30 2hod F248 Logicke programovanie          c 3itp 4itp

Gruska D.
  Uto 12 20 3hod f196 Modely konkurentnych systemov      p 3itp 4itp
  Uto 14 50 1hod f196 Modely konkurentnych systemov      c 3itp 4itp
  Stv 14 00 3hod F109 Uvod do paralel. programovania      p 3ita 3itp 4i
  Stv 16 30 1hod F109 Uvod do paralel. programovania      c 3ita
  Stv 17 20 1hod  II Uvod do paralel. programovania      c 3itp

Gruska J.
  Pon 15 40 2hod  UI Kvantove algoritmy a automaty      v 4iui 5iui

Guller
  Uto 11 30 2hod  A Logika pre informatikov         p 1i*
  Str 13 10 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 1i1
  Str 14 00 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 1i2
  Str 14 50 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 1i4
  Str 15 40 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 1i3
  Str 16 30 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 1i5
  Str 17 20 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 1i6

Habdak
  Str 11 30 1hod  I Metody riesenia problemov v UI      c 3iui 4iui

Jajcayova
  Pon 13 10 2hod  B Uvod do diskret. mat.          p 1m*
  Str 9 00 3hod  I Metody riesenia prob. v UI        p 3iui 4iui
  Str 13 10 1hod F108 Uvod do diskret. mat.          c 1m1

Komara
  Stv 11 30 2hod  H6 Specifikacia a verifikacia programov   c 2i1
  Stv 13 10 2hod  H6 Specifikacia a verifikacia programov   c 2i2
  Stv 14 50 2hod  H6 Specifikacia a verifikacia programov   c 2i3
  Stv 16 30 2hod  H6 Specifikacia a verifikacia programov   c 2i4
  Stv 18 10 2hod  H6 Specifikacia a verifikacia programov   c 2i5

Kvasnicka
  Str 14 50 1hod KBF Statisticke spracovanie exp. dat     p 4fbf
  Str 15 40 1hod KBF Statisticke spracovanie exp. dat     c 4fbf

Lucny
  Pon 9 50 2hod  I Multiagentove systemy          p 4iui 5iui

Nagy J.
  Str 16 30 2hod F248 Expertne systemy             c 4iui
  Pia 11 30 2hod F248 Expertne systemy             c 4iui

Nagy P.
  Str 13 10 1hod  XI Uvod do diskret. mat.          c 1m2
  Pon 14 00 1hod  XI Uvod do diskret. mat.          c 1m3

Popper
  Uto 15 40 2hod  I Expertne systemy             p 4iui 5iui
  Uto 17 20 2hod  I Databazy a IS v medicine         p 4fmf

Ruzicka P.
  Stv 9 50 3hod F109 Efektivne paralel. algoritmy       p 3ita 4ita

Sefranek
  Uto 11 30 2hod  I Vypoctova lingvistika          p 3iui 4iui 5i
  Uto 14 00 2hod  I Seminar                 s 4iui 5iui
  Str 14 50 2hod  I Diplomovy seminar            s 4iui

Szilassy

Takac
  Uto 8 10 2hod  II Kognitivna veda             p 3iui 4iui 5i
  Uto 9 50 2hod  I Kognitivna veda             c 3iui 4iui 5i

Vittek
  Pon 17 20 1hod F248 Programovanie s obmedzeniami       c 5iui
  Pon 18 10 2hod  UI Programovanie s obmedzeniami       p 5iui

Voda
  Str 10 40 2hod  B Specifikacia a verifikacia programov   p 2i*


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | UAM | KI | KPGSO | KVI | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Astronomický ústav
(AU)

Dzifcakova
  Uto 8 10 3hod F112 Teoreticka astrofyzika          p 3faa
  Uto 10 40 2hod F112 Teoreticka astrofyzika          c 3faa
  Str 8 10 3hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     p 3faa
  Str 10 40 1hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     c 3faa

Hajdukova
  Pon 13 10 2hod F112 Seminar                 s 4faa 5faa
  Uto 10 40 1hod F109 Astronomia a meteorologia        p 4FI  4MF
  Uto 11 30 1hod F109 Astronomia a meteorologia        c 4FI  4MF
  Stv 8 10 3hod F112 Nebeska mechanika            p 3faa 4faa

Klacka
  Uto 8 10 3hod VII Galakticka a mimogalakticka astronomia  p 4faa
  Uto 8 10 1hod VII Galakticka a mimogalakticka astronomia  c 4faa
  Pia 11 30 1hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  c 4faa

Kornos
  Stv 10 40 2hod F112 Nebeska mechanika            c 3faa 4faa

Kulinova
  Pon 14 50 1hod F112 Kozmicka elektrodynamika         c 4faa

Palus
  Str 8 10 2hod  V Kozmicka elektrodynamika         p 4faa
  Uto 12 20 2hod F112 Fyzika Slnka               p 4faa
  Pia 16 30 3hod F112 Laboratorne prace            l 4faa

Porubcan
  Pon 10 40 2hod F112 Populacia meteoroidov          v 4faa 5faa
  Str 12 20 2hod F112 Meteority                v 4faa 5faa

Sersen
  Str 14 00 2hod F112 Astrofyzika vysokych energii       v 4faa 5faa

Toth
  Uto 14 00 2hod F112 Fyzika planet              v 4faa 5faa

Vilagi
  Pon 16 30 1hod F112 Vypoctova technika v astronomii     c 3faa
  Pon 17 20 2hod  T3 Vypoctova technika v astronomii     c 3faa


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | UAM | KI | KPGSO | KVI | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra biofyziky a chemickej fyziky
(KBCHF)

Babincova
  Uto 9 50 2hod KBF Uvod do biologie             p 3fbf 3fzp
  Str 9 50 2hod F232 Uvod do biologie             p 3fbf 3fzp
  Str 14 00 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1fmf

Babinec
  Pon 11 30 2hod F109 Kvantova mechanika            p 3f*
  Uto 11 30 2hod KBF Kvantova teoria             c 4fbf
  Str 11 30 2hod F108 Kvantova mechanika            p 3f*

Bacharova
  Stv 14 00 2hod XII Kvantitativne metody v medicine     p 5fmf

Cagalinec
  Uto 8 10 3hod  T3 Zaklady prace s PC            c 3fmf

Durisova
  Str 10 40 2hod MLC Ligandove metody vo fyziologii      p 4fmf
  Str 12 20 1hod MLC Ligandove metody vo fyziologii      p 4fmf

Haverlik
  Stv 8 10 4hod KBF Odborny seminar             s 4fbf 4fmf
  Stv 11 30 2hod KBF Programovanie              p 3fmf

Hianik
  Uto 14 00 2hod F232 Biofyzika membran            p 4fbf
  Stv 14 00 2hod F328 Molekulova biofyzika           p 3fbf 3fmf

Hubac
  Str 11 30 2hod F247 Kvantova teoria             p 4fbf

Chorvat
  Uto 10 40 2hod F328 Fyzikalne polia v bio. org.       v 4fmf
  Uto 15 40 2hod KBF Molekulove a bunkove mechanizmy     v 4fbf
  Str 8 10 2hod F232 Kvantitativne metody v medicine     p 5fmf
  Str 16 30 2hod  C Medicinska biofyzika           p 3fmf 4fmf
  Stv 11 30 2hod F247 Experimentalne metody lek.fyz.      p 4fmf

Chorvat ml.
  Uto 9 00 2hod MLC Metody spracovania biosignalov      p 4fmf
  Uto 15 40 2hod MLC Metody spracovania biosignalov      c 4fmf
  Str 14 50 2hod MLC Metody spracovania biosignalov      p 4fmf

Krivanek
  Pon 10 40 4hod F232 Zaklady elektroniky           p 3fbf
  Uto 9 00 2hod F350 Zaklady elektroniky           c 3fmf
  Uto 10 40 2hod F350 Zaklady elektroniky           c 3fmf
  Uto 15 40 2hod F350 Zaklady elektroniky           c 3fbf
  Str 8 10 2hod  T3 Navrh aplikacnych programov       c 3fbf
  Stv 8 10 2hod F247 Zaklady elektroniky           p 3fmf

Krssak
  Str 8 10 2hod KBF Biomedicinske aplikacie NMR       v 4fmf

Kvasnicka
  Uto 13 10 4hod F247 Termodynamika              p 3fmf
  Uto 16 30 2hod F247 Termodynamika              c 3fmf
  Str 14 50 1hod KBF Statisticke spracovanie exp. dat     p 4fbf
  Str 15 40 1hod KBF Statisticke spracovanie exp. dat     c 4fbf
  Str 16 30 1hod KBF Nerovnovazna termodynamika        v 4fbf
  Str 17 20 1hod KBF Nerovnovazna termodynamika        c 4fbf
  Stv 13 10 3hod  T3 Spracovanie dat             c 5fbf
  Stv 15 40 2hod KBF Spracovanie dat             p 5fbf

Mach
  Str 13 10 2hod KBF Fyzikalna chemia             v 4fmf
  Stv 8 10 2hod F232 Elektrochemia              p 3fbf 3fzp

Richterova
  Uto 11 30 2hod F247 Kvantova teoria             p 3fbf
  Str 11 30 2hod F232 Kvantova teoria             p 3fbf
  Str 14 00 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1fmf

Ruttkay
  Pon 10 40 2hod KBF Zaklady biologie mikroorganizmov     v 3fzp

Sikurova
  Uto 9 00 2hod F247 Elektronova spektroskopia molekul    p 4fbf
  Str 9 50 2hod F328 Vybrane kapitoly z fyziky        p 5FA  5MF
  Stv 8 10 5hod F328 Diplomovy seminar            s 5fbf 5fmf

Smolka
  Uto 10 40 3hod  T3 Zaklady prace s PC            c 3fmf

Urban J.
  Pon 8 10 3hod F232 Zaklady organickej chemie        p 3fbf 3fzp
  Uto 8 10 2hod KBF Pocitacova simulacia mol. sys.      v 3fbf
  Uto 14 00 2hod KBF Pocitacova simulacia mol. sys.      c 3fbf
  Str 9 50 2hod KBF Atomove a molekulove zrazky       p 4fbf
  Stv 9 50 2hod F232 Odborny seminar             s 3fbf

Waczulikova
  Uto 10 40 1hod F247 Elektronova spektroskopia molekul    c 4fbf
  Uto 13 10 3hod F350 Specialne praktikum z exp. met. lek. f. l 4fmf
  Stv 11 30 3hod F350 Specialne praktikum z exp. metod     l 4fbf


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | UAM | KI | KPGSO | KVI | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra fyziky plazmy
(KFP)

Brezna
  Pon 10 40 2hod f51 Ziarenie plazmy             p 4fp
  Uto 10 40 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f4
  Stv 10 40 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f2

Cervenan
  Pon 13 10 2hod f51 Elektronova optika a hmotnostna sp.   v 4fp
  Stv 9 00 3hod f56 Specialne praktikum z prudenia a vybojov l 4fzp
  Stv 12 20 2hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 1MF

Chorvatova
  Uto 8 10 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f3
  Uto 10 40 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f4
  Str 8 10 2hod f51 Molekulova spektroskopia         v 4fbf

Foltin V.
  Uto 8 10 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f3
  Stv 13 10 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f3
  Stv 15 40 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f4

Hajossy
  Pon 14 50 1hod f51 Molekulova fyzika            p 1fzp
  Pon 15 40 1hod f51 Molekulova fyzika            c 1fzp
  Str 8 10 1hod f56 Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp
  Stv 8 10 3hod f51 Kinetika a termodynamika plazmy     p 4fg  4fp

Jasik
  Stv 13 10 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f3
  Stv 15 40 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f4

Kosinar
  Str 9 50 2hod  C1 Fyzika                  c 1PCF

Lukac P.
  Pon 8 10 3hod f51 Vakuova fyzika              p 3fe  3fp
  Str 8 10 2hod  C1 Fyzika                  p 1PCF
  Stv 13 10 2hod f51 Seminar                 s DRS
  Pia 9 00 3hod f51 Dynamika prudenia plynov         p 3fzp

Luknarova
  Str 9 50 2hod f51 Diplomovy seminar            s 5fp
  Str 16 30 3hod b301 Zaklady fyziky pre ucitelov       v 1PCF

Macko
  Pia 13 10 2hod  IX Elektrina a magnetizmus         c 1f2

Mark
  Pia 14 00 2hod f51 Fyzika klastrov             v 4fp

Matejcik
  Pia 15 40 2hod f51 Fyzikalne vlastnosti molekul       v 4fp

Ocadlik
  Str 15 40 2hod   Fyzika

Pavlik
  Pon 9 50 2hod f86 Seminar k diplomovej praci        s 5fmg
  Pon 11 30 2hod F108 Fyzika plazmy a plazmove technologie   p 3fmg
  Uto 9 50 2hod f85 Fyzikalne praktikum           l 3PCF
  Uto 9 50 2hod f86 Fyzikalne praktikum           l 3PCF
  Str 14 00 2hod f51 Termicka a neidealna plazma       p 4fp
  Stv 9 00 2hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 1MF
  Stv 10 40 1hod f86 Registracia a spracovanie exp. dat    p 2fmg
  Stv 11 30 1hod f86 Registracia a spracovanie exp. dat    c 2fmg

Skalny
  Str 9 00 1hod f56 Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp
  Stv 9 00 2hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 1MF
  Stv 12 20 2hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 1FI  1MF

Stano
  Stv 14 00 2hod   Fyzika

Veis
  Str 9 50 1hod f56 Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp
  Pia 12 20 2hod f51 Stavba atomov a molekul         p 3fzp

Zahoran
  Uto 9 50 2hod F108 Elektrina a magnetizmus         c 1f1
  Uto 13 10 2hod F108 Elektrina a magnetizmus         c 1fmf
  Str 10 40 1hod f56 Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp
  Str 12 20 2hod f51 Moderne metody povrchovej analyzy    v 4fp  5fzp


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | UAM | KI | KPGSO | KVI | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra fyziky tuhých látok
(KFTL)

Bezak
  Str 8 10 3hod f272 Transportne a povrchove javy v TL    v 4ftl

Cicmanec
  Stv 17 20 2hod f272 Zaklady technologie TL          p 3ftl

Dobrocka
  Uto 8 10 2hod f295 Praktikum z FTL             l 3ftl 4fmg
  Uto 11 30 1hod f295 Experimentalne metody FTL        p 3ftl 4fmg
  Str 10 40 2hod f295 Difrakcne metody v material. vyskume   v 4fmg 4ftl

Foltin J. /FTL/
  Pon 14 50 2hod f272 Diplomovy seminar            s 5ftl
  Uto 8 10 2hod f272 Zaklady FTL               p 3fe  3foo 3f
  Str 11 30 2hod f272 Fyzika tuhych latok           p 3fmg
  Stv 8 10 4hod f295 Fyzika tuhych latok           p 3ftl

Gasparik
  Pon 8 10 4hod f272 Experimentalne metody FTL        p 4ftl
  Pon 16 30 2hod f272 Detektory v opt. meraniach        v 4ftl
  Stv 8 10 2hod f272 Seminar z FTL              s 4fmg
  Stv 9 50 4hod f272 Experimentalne metody FTL        v 4fmg

Grajcar
  Pon 9 50 2hod f295 Programovanie pre fyzikov        v 3ftl 4fmg
  Pia 13 10 2hod f272 Numericke metody a pocitacove simulacie v 4ftl

Gregus J. /KFTL/
  Uto 13 10 3hod f295 Praktikum z FTL             l 3fe  3foo 3f
  Str 13 10 3hod f295 Praktikum z FTL             l 4ftl
  Pia 10 40 2hod f272 Interakcia svetel. ziar. s hmot. prostr. v 4ftl

Hlubina
  Str 15 40 2hod f272 Fyzika mnohych castic          v 4ftl
  Stv 11 30 1hod f295 Fyzika tuhych latok           c 3ftl

Kus
  Pon 13 10 2hod f272 Vysokoteplotna supravodivost       v 4ftl
  Str 9 00 2hod f295 Zaklady technologie TL          v 4fmg

Mahel
  Uto 11 30 2hod f272 Fyzika tuhych latok           c 4ftl
  Uto 14 00 4hod f272 Fyzika tuhych latok           p 4ftl

Mrafko
  Pia 14 50 2hod f272 Nekrystalicke a kvazikrystal. TL     v 4ftl

Pisonova

Plecenik

Urban V.

Vachula
  Uto 9 50 2hod f295 Fyzika kovov               v 4fmg 4ftl


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | UAM | KI | KPGSO | KVI | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra geofyziky
(KGF)

Brestensky
  Pon 9 50 2hod f110 Geofyzikalne syntezy           p 5fg
  Stv 8 10 3hod f110 Asymptoticke metody           p 4fg

Brimich
  Pon 9 00 3hod SAV Tiazove pole a tvar Zeme         p 3fg

Franek
  Stv 14 00 2hod F209 Numericke metody             c 3fg

Gajdos V. /KGF/

Hvozdara

Janotka V. /KGF/

Kacmarikova
  Str 9 50 2hod f110 Reologia zeme              p 3fg

Kajanek
  Uto 9 50 2hod F209 Spracovanie casovych radov a num. filtre c 4fg

Kostecky
  Pon 13 10 3hod f110 Numericke metody             p 3fg
  Uto 16 30 1hod F377 Fyzikalne analyticke metody       c 3fzp

Moczo
  Uto 13 10 3hod f110 Seizmologia               p 3fg

Ondraskova
  Uto 11 30 2hod f110 Fyzika ionosfery a magnetosfery     p 4fg
  Stv 10 40 2hod f110 Aeronomia                p 3fg

Rosenberg
  Str 8 10 2hod F209 Programovacie jazyky           p 3fg
  Stv 8 10 3hod F209 Pocitacove metody            p 3fg

Sevcik
  Pon 8 10 2hod f110 Seminar z geofyzikalnych syntez     s 5fg
  Uto 9 50 2hod f110 Uvod do fyziky vnutra Zeme        p 3fg
  Str 8 10 2hod f110 Seminar z planetarnych geof. problemov  s 4fg
  Str 9 50 2hod F209 Praktikum z geofyziky          c 4fg
  Stv 15 40 3hod G337 Fyzika pre geofyzikov          p+c 2PCF

Turna
  Uto 8 10 2hod f110 Spracovanie casovych radov a num. filtre p 4fg


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | UAM | KI | KPGSO | KVI | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra jadrovej fyziky
(KJF)

Betak
  Str 15 40 2hod KJF Statisticke aspekty a modely jad.reakcii v 4fjf

Bosa
  Stv 8 10 2hod  II Atomova a jadrova fyzika         c 2f1

Brida
  Uto 16 30 2hod  C2 Matematika                c 1PCF

Berek
  Uto 13 10 2hod  C3 Matematika                c 1PCF
  Stv 16 30 2hod b404 Matematika                c 1PCF

Betak
  Str 15 40 2hod KJF Statisticke aspekty a modely jad.reakcii v 4fjf

Cagarda
  Pon 16 30 2hod b301 Matematika                c 1PCF
  Str 16 30 2hod  C2 Matematika                c 1PCF

Ciljak
  Uto 13 10 2hod c401 Matematika                c 1PCF

Durana
  Stv 16 30 2hod  C2 Matematika                c 1PCF

Fedorko
  Pia 9 50 2hod  T3 Programovanie              c 3fmg

Florek
  Pon 9 50 2hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       p 4fjf
  Pon 11 30 1hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       c 4fjf

Hlinka
  Stv 8 10 5hod F261 Praktikum z jadrovej fyz. a elektroniky l 3fjf
  Str 11 30 2hod KJF Radiogeochronologia           v 3fg

Holy
  Uto 14 50 2hod F377 Fyzikalne analyticke metody       p 3fzp
  Stv 13 10 1hod  F1 Smery fyzikalneho vyskumu        v 2f*
  Stv 14 00 2hod F327 Radioaktivita v zivotnom prostredi    p CUP
  Stv 12 20 2hod F377 Experimentalne metody fyz. taz. ionov  v 4fjf
  Pia 14 00 1hod KJF Radiometricke merania          c 3fzp

Chochula
  Pia 16 30 2hod KJF Pocitacove siete             v 4fjf

Chovan
  Pon 13 10 2hod  T3 Programovanie              c 1f1
  Stv 8 10 2hod  T3 Programovanie              c 1f1

Chudy
  Pon 8 10 2hod F377 Experimentalne metody jadr. fyziky    p 3fjf 3fmg
  Pon 13 10 5hod KJF Specialne praktikum z jadrovej spektr.  l 4fjf
  Pia 9 50 2hod F377 Jadrova energia a zivot. prostredie   v 3fjf 5fzp
  Pia 14 50 1hod KJF Radiometricke merania          c 3fzp

Kollar D.
  Pon 13 10 2hod F327 Jadrova elektronika            3fjf
  Str 9 50 2hod F327 Zaklady prog. a tech. vyp.        p 3fjf
  Stv 8 10 2hod F252 Praktikum z JF              l 3fjf

Kreps
  Pon 14 50 2hod  T3 Programovanie              c 1f2
  Stv 9 50 2hod  T3 Programovanie              c 1f2

Masarik
  Uto 16 30 2hod F327 Kozmogenne nuklidy v zivotnom prostredi v 4fjf
  Str 15 40 2hod F327 Numericke metody v jadrovej fyzike    v 4fjf
  Stv 14 00 1hod  F1 Smery fyzikalneho vyskumu        v 2f*

Pisutova

Ruzicka J.
  Pon 9 50 2hod  F1 Atomova a jadrova fyzika         p 2f*  4fzp
  Uto 14 50 2hod F327 Elektromagneticke ziarenie elem. castic v 4fjf
  Str 9 50 2hod  F1 Atomova a jadrova fyzika         p 2f*  4fzp

Saro
  Uto 9 50 2hod F327 Jadrove reakcie             p 4fjf
  Uto 11 30 1hod F327 Jadrove reakcie             c 4fjf
  Uto 13 10 2hod F327 Diplomovy seminar            s 5fjf
  Uto 16 30 2hod KJF Perspektivne smery jadr.fyz.vysk. ...  v 4fjf
  Stv 9 50 1hod F327 Diplomovy seminar            s 4fjf
  Stv 10 40 2hod F327 Seminar z jadrovej fyziky        s 4fjf
  Pia 14 50 3hod F327 Diplomovy seminar            s 5fjf

Simkovic
  Pon 8 10 2hod  V Atomova a jadrova fyzika         c 2f2
  Str 8 10 2hod F247 Atomova a jadrova fyzika         c 2fm* 2fzp 4f

Sitar
  Pon 9 50 2hod F377 Urychlovace castic            v 3fjf

Smotlak

Stanicek
  Stv 14 00 2hod F377 Jadrova a subjadrova fyzika       p 3fjf
  Stv 15 40 1hod F377 Jadrova a subjadrova fyzika       c 3fjf

Sykora I. /KJF/
  Str 8 10 5hod KJF Specialne praktikum z jadrovej spektr.  l 4fjf
  Pia 15 40 1hod KJF Radiometricke merania          c 3fzp

Vanko
  Pon 8 10 2hod F327 Symetrie vo fyzike element. castic    v 4fjf

Tokar S.
  Uto 13 10 2hod F377 Interakcie v jadrach           v 4fjf
  Stv 8 10 2hod F377 Modelovanie experimentu         v 4fjf

Zenis
  Uto 14 50 2hod  T3 Programovanie              c 1f3
  Stv 11 30 2hod  T3 Programovanie              c 1f3


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | UAM | KI | KPGSO | KVI | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra meteorológie a klimatológie
(KMK)

Benko
  Pon 10 40 2hod  T3 Operacny system UNIX v met.       c 3fmk
  Pon 12 20 3hod F360 Praktikum zo synoptickej meteorologie  l 4fmk
  Str 16 30 2hod  UI Jazykove zdroje             v 4iui
  Stv 9 50 4hod F360 Praktikum zo synoptickej meteorologie  l 3fmk

Damborska
  Uto 12 20 1hod F109 Astronomia a meteorologia        p 4FI  4MF
  Str 11 30 1hod F357 Fyzika hranicnej vrstvy atmosfery    p 4fmk
  Str 13 10 2hod F357 Fyzika oblakov a zrazok         p 4fmk
  Stv 9 50 2hod F357 Statisticke metody v meteor. a klimat.  p 4fmk
  Stv 11 30 1hod F357 Statisticke metody v meteor. a klimat.  c 4fmk

Gera ml.
  Pon 14 50 3hod F360 Dynamicke predpovedne metody       p 4fmk
  Str 16 30 2hod F357 Metody num. mat. v meteorologii     p 4fmk
  Str 18 10 1hod F357 Metody num. mat. v meteorologii     c 4fmk

Hrouzkova
  Uto 9 00 2hod F360 Dynamicka meteorologia          p 3fmk
  Str 9 00 3hod F360 Synopticka meteorologia         p 3fmk
  Stv 8 10 2hod F360 Dynamicka meteorologia          p 3fmk

Hrvol
  Pon 10 40 2hod F357 Diplomovy seminar            s 5fmk
  Pon 12 20 3hod F358 Praktikum z mer. a pozor. met. v meteor. l 3fmk
  Uto 10 40 2hod F358 Ziarenie v atmosfere           p 3fmk
  Uto 12 20 1hod F358 Ziarenie v atmosfere           c 3fmk
  Str 13 10 2hod F358 Zivotne prostredie            p 2fzp 4fzp

Kotlarikova
  Pon 12 20 2hod F357 Metody dialkovej detekcie v meteorologii p 5PCF 5fmk

Kremler
  Uto 15 40 2hod F357 Sirenie exhalatov v atmosfere      p 4fmk 4fzp
  Uto 17 20 1hod F357 Sirenie exhalatov v atmosfere      c 4fmk 4fzp
  Str 11 30 1hod  T3 Programovanie a apl. soft. v met. a kl. p 3fmk
  Str 12 20 1hod  T3 Programovanie a apl. soft. v met. a kl. c 3fmk

Krajcik
  Stv 14 50 2hod F357 Databazove systemy            p 3fmk
  Stv 16 30 1hod F357 Databazove systemy            c 3fmk

Lapin
  Uto 9 50 2hod F357 Seminar z klimatologie          s 5fmk
  Str 8 10 2hod F357 Klima strednej Europy a Slovenska    p 4fmk
  Str 14 50 2hod F357 Aplikovana klimatologia         v 4fmk 4fzp

Matejka
  Uto 12 20 2hod F360 Mikroklima rastlinnych porastov     v 5fmk
  Uto 14 00 2hod F360 Teoria nahod. funkcii a ich vyuz. v met. v 4fmk

Melo
  Pon 14 00 2hod F357 Vyskum globalnej klimy          p 5fmk 5fzp
  Pon 15 40 2hod F357 Vybrane problemy z klimageografie    p 4PCF
  Pon 17 20 1hod F357 Vybrane problemy z klimageografie    c 4PCF
  Uto 14 50 1hod F358 Vybrane problemy z meteorologie a klimat p 4PCF
  Uto 15 40 1hod F358 Vybrane problemy z meteorologie a klimat c 4PCF

Ondras
  Pon 8 10 3hod F357 Letecka meteorologia           p 5PCF 5fmk

Tomlain
  Uto 8 10 2hod F357 Seminar z meteorologie          s 5fmk
  Str 9 50 1hod F357 Fyzika hranicnej vrstvy atmosfery    p 4fmk
  Str 10 40 1hod F357 Fyzika hranicnej vrstvy atmosfery    c 4fmk

Zavodsky
  Uto 14 00 2hod F357 Ekologicke problemy znecistenia ovzdusia p 5fmk 5fzp
  Uto 15 40 2hod F360 Atmosfericky ozon            p 5fmk


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | UAM | KI | KPGSO | KVI | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra optiky
(KO)

Buzek

Kaluzay
  Uto 13 10 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2fmf
  Uto 15 40 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2f2

Konopka

Mesaros
  Pon 9 00 1hod f167 Seminar k diplomovej praci        s 5foo
  Uto 8 10 2hod f167 Nelinearna optika            p 4foo
  Str 8 10 2hod f167 Optoelektronika             p 4foo

Senderakova
  Str 8 10 5hod f152 Diplomova praca             l 5foo
  Str 12 20 5hod f152 Diplomova praca             l 5foo
  Stv 8 10 5hod f143 Diplomova praca             l 5foo
  Stv 12 20 5hod f143 Diplomova praca             l 5foo
  Pia 8 10 2hod f167 Vlnova optika              p 3fmg 3foo
  Pia 9 50 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2f2

Strba
  Pon 9 50 2hod f167 Kvantova elektronika           p 3fmg 3foo
  Pia 9 50 2hod f167 Seminar zo specializacie         s 5foo

Vojtek
  Uto 9 50 2hod f167 Laserova technika            p 4foo
  Str 9 50 4hod f143 Praktikum z kvantovej elektroniky    l 4foo
  Str 14 50 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2f1
  Stv 9 00 4hod f152 Diplomova praca             l 4foo

Zabudla
  Stv 14 50 3hod F224 Praktikum z optiky            l 2f1


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | UAM | KI | KPGSO | KVI | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra rádiofyziky
(KRF)

Fabo
  Uto 8 10 2hod f196 Impulzova elektronika          p 4fe
  Uto 9 50 2hod KRF Automatizacia inzinierskych prac     p 4fe
  Uto 13 10 3hod  B Programovaci jazyk C plus plus      p 2i*  3ips 4i

Fischer
  Str 11 30 2hod f196 Cislicove elektronicke obvody      p 4fe

Jarosevic
  Uto 9 50 2hod f196 Zaklady elektroniky           p 3fe  3foo 3f
  Str 8 10 2hod f196 Zaklady elektroniky           p 3fe  3foo 3f
  Str 9 50 2hod f196 Zaklady elektroniky           c 3fe  3foo 3f

Kohaut
  Pon 9 00 1hod f196 Elektronika               p 3MF  4FI
  Uto 9 00 3hod F321 Elektronika               l 3MF
  Str 9 00 3hod f186 Praktikum z elektroniky         l 4fe
  Stv 8 10 3hod F321 Elektronika               l 3MF  4FI

Kundracik
  Pon 10 40 2hod  F2 Elektrina a magnetizmus         p 1f*
  Pon 11 30 2hod f196 Vysokofrekvencna spektroskopia      p 4fe  4foo 4f
  Str 8 10 2hod  F2 Spracovanie exp. dat           p 1f*
  Str 11 30 2hod  F2 Elektrina a magnetizmus         p 1f*

Kratky

Sura
  Str 14 00 3hod f196 Analogove elektricke obvody       p 4fe
  Str 16 30 1hod f196 Seminar z aplikovanej elektroniky    s 4fe

Tirpak
  Pon 9 00 3hod F323 Elektronika velmi vysokych frekvencii  l 4fe
  Uto 9 50 3hod F323 Elektronika velmi vysokych frekvencii  l 4fp
  Str 13 10 2hod KRF Seminar k diplomovej praci        s 5fe
  Stv 10 40 3hod F323 Elektronika velmi vysokych frekvencii  l 4fp

Withalm
  Pon 13 10 4hod f196 Seminar                 s


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | UAM | KI | KPGSO | KVI | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra teoretickej fyziky
(KTF)

Balek
  Pon 9 50 2hod f132 Kvantova teoria pola           c 4ftf
  Pon 11 30 2hod f132 Kvantova teoria pola           p 4ftf
  Pon 16 30 2hod f132 Specialny seminar            s 4ftf
  Uto 9 50 2hod f125 Kvantova teoria pola           p 4ftf

Bona P.
  Uto 11 30 2hod f125 Matematicka fyzika            p 4ftf
  Stv 9 50 2hod f132 Vybrane matemat. ulohy vo fyz.      p 3mmm
  Stv 11 30 2hod f125 Matematicka fyzika            p 4ftf
  Pia 14 00 2hod f132 Konceptualne otazky fyziky        v 4ftf

Demetrian
  Pon 14 50 2hod f125 Matematicka fyzika            c 4ftf
  Str 8 10 2hod f125 Teoria elmag. pola            c 2f1

Dubnickova
  Uto 14 50 2hod f132 Zaklady fyziky              v 3m**
  Stv 9 50 2hod f125 Uvod do fyziky elementarnych castic   v 4ftf

Fecko
  Str 8 10 2hod f132 Reprezentacie Lieovych grup vo fyzike  v 3ftf
  Str 11 30 2hod f132 Konexie a kalibracne polia        v 4ftf
  Str 14 50 2hod f125 Geometricke metody v klasickej mechanike v 4ftf

Ftacnik J.

Kincel
  Uto 16 30 2hod  T3 Pocitacove praktikum           v 4ftf
  Pia 8 10 2hod f125 Teoria elmag. pola            c 2f2

Kochan
  Uto 15 40 2hod f125 Mechanika                c 3MF
  Uto 17 20 1hod f125 Matematika pre fyzikov          p 3MF
  Uto 18 10 1hod III Zaklady fyziky              c 3m**

Masar
  Str 9 50 2hod f132 Pocitacova fyzika            p 3ftf
  Str 13 10 2hod  F1 Teoria relativity            p 2f1  2f2

Noga
  Str 11 30 2hod f125 Specialny seminar            s 5ftf
  Stv 9 50 3hod  F1 Teoria elmag. pola            p 2f1  2f2

Sebesta
  Pon 14 00 2hod f132 Mechanika                p 3MF
  Pon 16 30 2hod f126 Dejiny a filozofia fyziky vo vyuc.fyziky v 5FA  5M*
  Pia 9 50 2hod f126 Dejiny a metodologia fyz. poznania    v 4i*  4FI 4M*
  Pia 11 30 2hod f126 Zaklady metodologie fyziky        p 2FA  2FI 2MF

Severa
  Str 9 50 2hod f125 Vseobecna teoria relativity       p 4ftf
  Str 16 30 2hod f132 Vseobecna teoria relativity       c 4ftf
  Stv 11 30 2hod f132 Vybrane kapitoly zo stat. fyz.      c 3ftf
  Stv 15 40 2hod f132 Matematicka fyzika            c 3ftf

Turansky
  Stv 17 20 2hod  T3 Pocitacova fyzika            c 3ftf
  Pia 11 30 2hod  T3 Seminar z pocitacovej fyziky       s 5ftf


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | UAM | KI | KPGSO | KVI | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra základov fyziky a didaktiky fyziky
(KZDF)

Bellus M.
  Pon 8 10 2hod F148 Fyzika                  p 1MI
  Pon 11 30 1hod F148 Fyzika                  c 1MI

Bohm
  Pon 8 10 1hod F247 Vypoctove cvicenia            s 1FI  1MF
  Str 17 20 1hod F247 Vypoctove cvicenia            s 2FA  2FI  2M
  Stv 8 10 1hod  IX Molekulova fyzika            c 2FA  2FI  2M
  Stv 9 00 1hod  IX Statisticka fyzika pre ucitelov     c 2FA  2FI  2M
  Stv 11 30 2hod VII Elektrina a magnetizmus         c 1f4

Danisovic
  Pon 12 20 2hod f126 Didakticka vypoctova technika      l 3MF
  Uto 9 50 2hod f126 Didakticka vypoctova technika      l 3MF
  Str 16 30 2hod f126 Didakticka vypoctova technika      l 3faa 3foo 3f

Demkanin
  Pon 8 10 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4FA  4MF
  Stv 10 40 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4MF

Dohnanska
  Stv 8 10 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f1
  Stv 10 40 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f2

Grnova
  Str 8 10 2hod F219 Didakticka technika vo fyz.       l 2FA  2FI  2M
  Str 9 50 2hod F219 Didakticka technika vo fyz.       l 2MF
  Pia 12 20 2hod F219 Didakticka technika vo fyz.       l 3fmg 4fmg

Hornansky
  Pon 11 30 2hod F247 Elektrina a magnetizmus         c 1FI  1MF
  Uto 8 10 2hod f126 Elektrina a magnetizmus         p 1FI  1MF
  Str 11 30 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 5FA  5MF
  Str 14 50 2hod f126 Elektrina a magnetizmus         p 1FI  1MF
  Stv 16 30 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 4ftf 5fmf 5f

Horvath
  Pon 14 00 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF
  Stv 8 10 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4FA  4MF
  Stv 16 30 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4fmg

Hympanova
  Pon 13 10 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4MF
  Pon 15 40 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4MF

Chalupkova
  Str 9 50 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov        l 4FI
  Stv 11 30 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4FI  4MF

Janovic
  Uto 11 30 2hod f126 Didaktika fyziky v zakl. skole      v 5FA  5MF
  Pia 14 00 2hod f126 Didaktika fyziky             s 3fmg 3ftf 4f

Klimo
  Str 16 30 1hod F247 Seminar so skolskej fyziky        s 2F* 2MF

Kosinarova
  Pon 9 00 2hod F247 Matematika pre fyzikov          p 1FI  1MF
  Pon 10 40 1hod F247 Matematika pre fyzikov          c 1FI  1MF
  Str 9 50 2hod F247 Kalkulus pre nematematikov        p 1FI  1MF

Koubek
  Pon 9 50 2hod f126 Didaktika fyziky             p 3MF
  Str 9 50 2hod f126 Diplomovy seminar            s 4FA  4MF

Lapitkova
  Uto 16 30 2hod f126 Fyzika ako zaklad prir. vzdelania    v 5FA  5MF

Sedivy
  Str 15 40 2hod  C3 Fyzika                  c 1PCF
  Str 17 20 2hod  C3 Fyzika                  c 1PCF

Zrubakova
  Str 9 00 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1fzp


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | UAM | KI | KPGSO | KVI | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Ústav fyziky
(UF)

Cernak

Cerny V.
  Pon 9 50 2hod  VI Statisticka fyzika pre ucitelov     p 2FA  2FI  2M
  Uto 9 50 2hod f132 Vybrane kapitoly zo stat. fyz.      p 3ftf
  Uto 11 30 2hod f132 Fyzika okolo nas             v 5FA  5MF
  Str 14 50 2hod f132 Kmity a vlny v systemoch         p 4mmm
  Stv 9 50 2hod  IX Molekulova fyzika            p 2FA  2FI  2M

Dindosova
  Str 9 00 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1fzp

Hanic
  Str 14 50 2hod  UF Heterogenna katalyza, katalyzatory    p 5fzp

Choma

Kovacik
  Str 18 10 2hod  IV Elektrina a magnetizmus         c 1fmg 1fzp
  Stv 8 10 2hod III Elektrina a magnetizmus         c 1f3

Lucan
  Str 13 10 3hod  T3 Zaklady prace s PC            c 1fmg
  Str 15 40 3hod  T3 Zaklady prace s PC            c 1fzp

Macko
  Pia 13 10 2hod  IX Elektrina a magnetizmus         c 1f2

Machala

Martisovits V.
  Pia 13 10 3hod f196 Zaklady fyziky plazmy          p 3fe  3fp  4f
  Pia 15 40 1hod f196 Zaklady fyziky plazmy          c 3fe  3fp  4f

Morva
  Uto 8 10 2hod f51 Automatizacne meracie a riad. sys.    p 3fzp
  Uto 14 50 2hod f51 Elektricke merania v plazme       p 3fp  4fp

Morvova
  Uto 8 10 2hod  UF Spalovacie procesy a ich vyuzitie    p 4fp
  Uto 13 10 2hod f51 Zivotne prostredie            p 1fzp
  Str 9 00 2hod  UF Technologie na cistenie ovzdusia     p 5fzp

Pikna

Rahel
  Uto 14 50 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f2

Sitar
  Uto 9 50 2hod F377 Urychlovace castic            v 3fjf

Zahoranova
  Uto 14 50 3hod F113 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f1
  Stv 8 10 3hod F114 Praktikum z mechaniky a molekulovej fyz. l 1f1


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | UAM | KI | KPGSO | KVI | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra humanistiky
(KH)

Hennelova
  Pon 14 50 2hod VII Psychologia               v 3i*  3f** 3m
  Pon 16 30 2hod F108 Psychologia               v 3i*  3f** 3m
  Pia 8 10 2hod  C Zivotne situacie v rod. a profes. vyv.  v 4i*  4f** 4m
  Pia 9 50 2hod III Psychologia               s DPS  iDPS

Kamhal
  Pon 15 40 2hod F232 Uvod do filozofie jazyka         v 3i*  3f** 3m
  Pon 17 20 2hod  II Filozofia jazyka - teoria rec. aktov   v 5FA  5M*
  Pia 8 10 2hod F247 Ludwig Wittgenstein           v 4i*  4f** 4m
  Pia 9 50 2hod  II Uvod do filozofie jazyka         v 4FI  4M*

Kvasz

Nemeth
  Pon 15 40 2hod F247 Filozoficka propedeutika         v 3i*  3f** 3m*
  Pon 17 20 2hod F247 Kapitoly z etiky             v 5FA  5M*
  Pia 8 10 2hod F328 Etika                  v 4i*  4f**
  Pia 9 50 2hod F328 Filozoficka propedeutika         v 4FI  4M*

Rybar J.
  Pon 15 40 2hod  VI Uvod do dejin ved. a fil. myslenia    v 3i*  3f** 3m*
  Pon 17 20 2hod F232 Piagetova epistemologia a psychologia  v 5FA  5M*
  Stv 14 00 2hod F108 Kognitivna veda             v CUP  4f*  4i
  Pia 8 10 2hod F232 Epistemologia a kognitivne vedy     v 4i*  4f** 4m
  Pia 9 50 2hod F232 Uvod do Piagetovej epistemologie a psych v 4FI  4M*

Teplanova
  Pia 8 10 2hod F108 Vedecka show a vedecke divadlo      v 4i*  4f**
  Pia 9 50 2hod F247 Fyzika zazitkom             v 4FI  4M*


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | UAM | KI | KPGSO | KVI | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra jazykov
(KJ)

Erdelyi
  Pon 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1m*
  Pon 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1MI*
  Str 14 50 2hod F328 Anglicky jazyk MP            c 2m*
  Str 16 30 2hod F232 Anglicky jazyk Z             c 2M*  2f* 2i*
  Str 18 10 2hod F328 Anglicky jazyk MP            c 1FI* 1M*
  Stv 9 00 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 2fmg 2mng
  Stv 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1fmg 1mng1
  Stv 16 30 2hod F232 Anglicky jazyk Z             c 2F* 2M* 2f*

Gombarik
  Pon 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 2me*
  Uto 13 10 2hod f283 Anglicky jazyk P             c 1me*
  Uto 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 1me*
  Str 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 1me*
  Str 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk P             c 2me*
  Uto 16 30 2hod F108 Anglicky jazyk P             c 1m*

Ilcikova
  Pon 17 20 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 1f*
  Uto 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 1m*
  Uto 18 10 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1M*
  Str 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 1f*
  Str 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 2i*
  Stv 11 30 2hod   Anglicky jazyk MP            c 2MF
  Stv 16 30 2hod  X Anglicky jazyk MP            c 2M*

Klatikova
  Str 14 50 2hod F232 Anglicky jazyk MP            c 2MD  2MI
  Str 16 30 2hod  V Anglicky jazyk MP            c 2MD  2MI
  Stv 13 10 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1i*
  Stv 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1i*
  Stv 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1i*

Minarikova
  Pon 15 40 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 2f**
  Uto 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1m*
  Str 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk MP            c 2FI  2f*
  Str 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1f**
  Stv 9 00 2hod f283 Anglicky jazyk P             c 2fmg 2mng
  Stv 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk P             c 1fmg 1mng1

Pazitkova
  Uto 18 10 2hod F247 Anglicky jazyk Z             c 1M*
  Stv 8 10 2hod  I Anglicky jazyk MP            c 2i*
  Stv 13 10 2hod F247 Anglicky jazyk MP            c 1i*
  Stv 14 50 2hod F247 Anglicky jazyk MP            c 1i*
  Stv 16 30 2hod F247 Anglicky jazyk Z             c 1i*  1f* 1m*

Vilasek
  Pon 17 20 2hod F246 Nemecky jazyk MP             c 2MI  2f* 2n*
  Uto 18 10 2hod F328 Nemecky jazyk P             c 2i*  2MI 2f*
  Str 18 10 2hod F247 Nemecky jazyk Z             c 2i*  2m*
  Stv 14 50 2hod  VI Francuzky jazyk Z            c 2*
  Stv 13 10 2hod F232 Nemecky jazyk MP             c 2i*

Zemanova
  Pon 15 40 2hod f283 Anglicky jazyk P             c 1f**
  Uto 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk P             c 1M*
  Str 16 30 2hod F328 Anglicky jazyk P             c 1f**
  Stv 13 10 2hod f283 Anglicky jazyk P             c 1i*
  Stv 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk P             c 1i*
  Stv 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk P             c 1i*


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | UAM | KI | KPGSO | KVI | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Nezaradení ku žiadnej katedre
(NEZARADENI)

Pavlis
  Pia 9 50 2hod  I Vzdelavanie ziakov so spec. pedag. potr. v 4FI 4M*


KATC | KEFM | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | UAM | KI | KPGSO | KVI | UI | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 7.3.2002.