Rozvrhy učiteľov podľa katedier
Letný semester 2005/2006

Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
(KAGDM)

Berekova H.
  Pon 14 00 1hod b446 Didaktika matematiky           c 3PCF
  Uto 14 00 2hod b404 Didaktika matematiky           s 4PCF
  Stv 10 40 2hod B307 Didaktika matematiky           s 4PCF
  Stv 13 10 1hod B307 Didaktika matematiky           c 3PCF
  Stv 14 00 1hod B307 Didaktika matematiky           p 3PCF

Boda E.
  Pon 9 50 2hod VII Geometria                p 3M*
  Uto 13 10 2hod  XI Algebricka geometria           p 3MD
  Uto 14 50 2hod  XI Algebraicke variety           p 4PCF 4MF 4MI
  Str 9 50 2hod  C Linearna algebra a geometria       p 1mng*

Bohdal R.

Bosnyak S.
  Str 14 50 2hod b404 Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4PCF

Bozek M.
  Pon 9 00 2hod b446 Geometria                p 1PCF
  Uto 8 10 2hod  I Geometricke zaklady pocitacovej grafiky p 3ipg 3-4mmpg
  Uto 13 10 2hod  IV Rozmiestnovanie geometrickych utvarov  p *ipg 4mmpg 4-
  Uto 14 50 2hod M120 Diferencialna geometria         p 3MD
  Uto 16 30 1hod M120 Diferencialna geometria         c 3MD
  Str 9 50 2hod  IX Geometricke zaklady pocitacovej grafiky p 3ipg 3-4mmp

Brisudova Z.
  Pon 15 40 2hod  IV Geometria                c 2MI 2MT
  Stv 7 20 1hod b304 Geometria                c 3PCF
  Stv 8 10 1hod b304 Geometria                c 3PCF

Cincura J.
  Pon 11 30 2hod M126 Teoria kategorii             p 5mms
  Uto 13 10 2hod M126 Vseobecna topologia           p 3mms
  Uto 14 50 2hod  C Matematicka analyza           c 2MF 2MT 2MD
  Str 11 30 2hod  A Matematicka analyza           p 2MF 2MT 2MD
  Str 14 50 1hod  F2 Elementarna teoria cisel         p 1M*
  Pia 13 10 3hod F109 Teoreticka aritmetika          p DPS

Cizmar
  Uto 8 10 2hod b446 Geometria                p 3PCF
  Uto 11 30 1hod  V Seminar z deskriptivnej geometrie    s 4MD
  Uto 14 50 2hod  K6 Neeuklidovske geometrie         v 4PCF 4MF 4MI

Darilkova K.
  Pon 8 10 1hod VII Linearna algebra a geometria       c 1mng1
  Pon 10 40 1hod III Linearna algebra a geometria       c 1mng3
  Pia 13 10 2hod  C Doplnkove cvicenie z algebry a geometrie v 1mng*

Dillingerova M.
  Pon 8 10 2hod F248 Informacne technologie pre ucitelov   s 3MD
  Pon 13 10 2hod b304 Didaktika matematiky a prax       v 4-5M* 4-5PCF
  Uto 9 50 2hod  C2 Didaktika matematiky           s 4PCF
  Str 8 10 1hod  V Didakticky seminar zo skol.mat.     s 2MI  2MT

Draskovicova H.
  Pon 18 10 1hod b404 Diskretna matematika           p 3PCF
  Stv 13 10 2hod  F1 Algebra                 p 2MF 2MT 2MD
  Stv 14 50 1hod  F1 Algebra                 c 2MI
  Stv 15 40 1hod  F1 Algebra                 c 2MF 2MT 2MD

Duris J.
  Pon 8 10 2hod  F1 Diskretna matematika           c 1iai4
  Pia 11 30 2hod F328 Diskretna matematika           c 1iai3

Ferko A.
  Pon 14 00 2hod  B Graficke systemy,vizualizacia,multimedia p 2i*
  Pon 16 30 2hod  VI Multimedia                v 4mmpg 3-4ipg 3
  Uto 14 00 2hod  A Uvod do pocitacovej grafiky       p 1mpm 1m*
  Uto 16 30 2hod  VI Seminar k DP               s 4mpg
  Str 8 10 2hod III Zlozitost geometrickych algoritmov    p 4mmpg 4mpg 4ip

Gurican J.
  Uto 9 50 2hod M126 Vybrane kapitoly z algebry        p 4mms
  Uto 16 30 2hod  IX Algebra                 c 1i2
  Str 8 10 2hod F232 Pocitacova algebra            p 5mms
  Str 15 40 2hod VII Algebra                 p 2i*
  Str 17 20 1hod VII Algebra                 c 2i*

Hostovecky A.
  Pon 8 10 1hod  F2 Linearna algebra a geometria       c 1mng4
  Pon 10 40 1hod b446 Geometria                c 1PCF
  Stv 11 30 1hod  I Linearna algebra a geometria       c 1mng2

Huta A.
  Pon 14 50 2hod  I Zaklady financnej a poistnej matematiky v 5M*
  Str 9 50 2hod VIII Financie a uctovnictvo          p 4mpm
  Pia 10 40 2hod G337 Seminar z matematiky            1PCF
  Pia 13 10 2hod  V Diferencny pocet a diferencne rovnice  p 4M*

Chalmoviansky P.
  Pia 13 10 2hod  VI Geometricke modelovanie         p 4ipg 4mpg
  Pia 14 50 2hod  VI Geometricke modelovanie         p 4ipg 4mpg

Jodas V.
  Stv 10 40 2hod M120 Geometria                c 2MF 2MD
  Stv 15 40 2hod  C3 Konstruktivna didaktika matematiky    v 3M* 3PCF

Katrinak T.
  Pon 9 50 2hod M126 Univerzalne algebry a zvazy       v 4mms
  Pon 13 10 2hod M126 Univerzalne algebry a zvazy       p 5mms
  Uto 11 30 2hod M126 Linearne kodovanie            p 4mms
  Stv 10 40 2hod  B Algebra                 p 2mpm 2m*

Kminiakova B.
  Uto 18 10 1hod b304 Didakticky seminar zo skol.mat.     c 2PCF

Kohanova I.
  Str 8 10 2hod M120 Diskretna matematika           c 1iai1
  Str 9 50 2hod M120 Diskretna matematika           c 1iai5

Korbas J.
  Pon 11 30 2hod VII Algebraicka topologia          p 4mms
  Uto 10 40 3hod  B Linearna algebra a geometria       p 1mpm 1m*
  Str 11 30 2hod M126 Algebraicka topologia          p 4mms
  Pia 14 00 2hod M126 Seminar z algebraickej a difer.topologie s DRS

Korenova L.
  Str 15 40 2hod  H3 Didakticky softver vo vyucovani matemati v 4M* 4PCF
  Stv 14 00 2hod  H3 Informacne technologie pre ucitelov   s 3MI

Kostyrko P.
  Str 9 00 3hod M126 Seminar z realnej analyzy        s DRS FMFI
  Str 16 30 2hod  C Matematicka analyza           p 1M*
  Stv 14 00 2hod  C3 Vybrane partie z matematickej analyzy  v 4M* 4PCF
  Stv 17 20 2hod  VI Seminar z matematiky           s 4M* 4PCF

Kraslanova I.
  Str 16 30 2hod b404 Matematicka analyza           c 2PCF

Kudlickova S.
  Pon 8 10 2hod M120 Technicke kreslenie           p 2MD
  Pon 9 50 2hod M120 Technicke kreslenie           c 2MD
  Uto 8 10 2hod M120 Pocitacova geometria           p 4MD
  Uto 11 30 1hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD
  Uto 12 20 1hod M120 Pocitacova geometria           c 5MD
  Uto 13 10 2hod M120 Technicke kreslenie           p 2MD

Kupkova E.
  Uto 16 30 2hod  C Didaktika matematiky           c 4MD 4MF
  Str 8 10 2hod  F2 Didaktika matematiky           c 4MI
  Pia 7 20 1hod b304 Didakticky seminar zo skol.mat. X    s 1PCF
  Pia 8 10 1hod b304 Didakticky seminar zo skol.mat.     c 1PCF
  Pia 9 00 1hod  C Didaktika matematiky           c 3MD 4MF

Kvasz L.
  Pon 13 10 2hod  XI Dejiny logiky              p FMFI FMFI 4mms
  Uto 14 00 3hod  F2 Linearna algebra a geometria       p 1mef*
  Pia 9 50 3hod M126 Seminar z filozofie matematiky      s FMFI

Macaj M.
  Uto 11 30 2hod M201 Teoria poli               p 3mms
  Uto 14 50 2hod III Algebra                 c 1i1
  Uto 16 30 2hod III Algebra                 c 1i3
  Str 11 30 2hod VII Teoria,algoritmy a aplikacie grafov   p 5M*
  Pia 9 50 2hod  B Algebra                 p 1i*

Marcisova T.
  Uto 10 40 1hod G203 Elementarna teoria cisel         p 1PCF
  Uto 11 30 1hod G203 Elementarna teoria cisel         c 1PCF
  Stv 14 00 2hod  C3 Algebra                 p 2PCF
  Stv 16 30 1hod B305 Algebra                 c 2PCF
  Stv 17 20 1hod B305 Algebra                 c 2PCF

Masaryk I.
  Str 14 00 1hod  F2 Diskretna matematika           c 1m1 1mpm
  Str 15 40 1hod  F2 Elementarna teoria cisel         c 1MD 1MF 1MT
  Str 16 30 1hod  F2 Diskretna matematika           c 1m2 1m3
  Stv 12 20 1hod III Elementarna teoria cisel         c 1MI

Novotny Peter
  Uto 17 20 2hod  X Linearna algebra a geometria       c 1m3
  Stv 11 30 2hod  II Linearna algebra a geometria       c 1mpm

Palaj V.
  Pon 13 10 1hod VII Geometria                c 1MI
  Pon 15 40 1hod F247 Geometria                c 3M*
  Uto 14 50 1hod F328 Geometria                c 1MD 1MT
  Uto 15 40 1hod M217 Pocitacova geometria           v 4MD

Pemova M.
  Pon 9 00 2hod VIII Zobrazovacie metody           c 1MD
  Pon 10 40 1hod VIII Didakticky seminar z deskriptivnej geome c 1MD
  Uto 12 20 1hod  C Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 3MD

Polednova M.
  Uto 11 30 1hod  II Geometria                c 1MF
  Uto 14 50 2hod B320 Geometria                c 2PCF
  Uto 16 30 2hod B320 Geometria                c 2PCF
  Stv 9 50 2hod b446 Geometria                c 2PCF

Regecova M.
  Uto 15 40 2hod VIII Matematicka analyza           c 1MD 1MT
  Str 18 10 1hod b404 Didakticky seminar zo skol.mat.X     s 2PCF
  Pia 8 10 2hod  VI Matematicka analyza           c 1MI
  Pia 11 30 1hod  VI Didakticky seminar zo skol.mat.X     c 2MD 2MF 2MT
  Pia 12 20 1hod  VI Didakticky seminar zo skol.mat.     c 2MD 2MF

Rosa V.
  Uto 15 40 2hod B307 Hodnotenie a klasifikacia ako sucast... v 5M* 5PCF

Sandanusova M.
  Stv 15 40 1hod b304 Didakticky seminar zo skol.mat.     c 2PCF

Sklenarikova Z.
  Pon 11 30 2hod III Zobrazovacie metody           c 2MD
  Uto 8 10 2hod VIII Zobrazovacie metody           p 1MD
  Str 9 50 2hod F108 Geometria                p 2MD 2MI 2MT 2M
  Str 15 40 3hod M120 Zobrazovacie metody           p 2MD

Slavickova M.
  Pon 16 30 2hod b304 Matematicka analyza           c 1PCF
  Str 7 20 2hod b404 Matematicka analyza           c 1PCF

Solcan S.
  Pon 13 10 2hod M120 Projektivna geometria          p 1MD
  Pon 14 50 1hod M120 Projektivna geometria          c 1MD
  Pon 16 30 2hod III Projektivna geometria          v 3M* 3PCF
  Uto 9 50 2hod M120 Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 4MD
  Uto 13 10 2hod  II Aplikacie deskriptivnej geometrie    c 4MD

Tomanova J.
  Pon 11 30 2hod VIII Kombinatorika              p 3mms
  Str 11 30 2hod  C Diskretna matematika           v 1mef* 1m* 1mpm
  Stv 14 00 1hod  IV Diskretna matematika           p 3MD  3MF
  Stv 14 50 1hod  IV Diskretna matematika           c 3MD  3MF
  Pia 9 50 2hod VIII Vybrane partie z aritmetiky       v 3M*  3PCF

Toth Zs.
  Pon 17 20 2hod  H6 Uvod do PG                c 1m1
  Uto 16 30 2hod  IV Zlozitost geometrickych algoritmov    c 4ipg 4mmpg
  Stv 10 40 2hod  IV Zlozitost geometrickych algoritmov    c 4ita 4mpg

Trencansky I.
  Uto 8 10 1hod  II Didaktika deskriptivnej geometrie    p 3MD
  Uto 9 00 1hod  II Didaktika deskriptivnej geometrie    c 3MD
  Uto 9 50 2hod  II Aplikacie deskriptivnej geometrie    p 3MD
  Stv 15 40 2hod M120 Didaktika deskriptivnej geometrie    s 4MD

Uhercikova V.
  Uto 13 10 1hod III Didaktika matematiky           c 3MI
  Uto 14 00 2hod B307 Netradicne metody vo vyuc.matematiky   v 5M* 5PCF
  Str 9 50 1hod XII Didaktika matematiky           p 3M*
  Pia 9 00 1hod F109 Didaktika matematiky           p DPS
  Pia 9 50 1hod F109 Didaktika matematiky           s DPS

Ungvarska Z.

Vankus P.
  Uto 11 30 1hod F328 Didakticky seminar zo skol.mat.     c 1MI
  Uto 12 20 1hod  II Didakticky seminar zo skol.mat.     c 1MD 1MT
  Uto 16 30 1hod F109 Didakticky seminar zo skol.mat.     c 1MF
  Uto 17 20 1hod VIII Didakticky seminar zo skol.mat.X     s 1M*

Visnyai T.
  Pon 8 10 2hod  A Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4MI
  Pon 14 00 2hod  II Matematicka analyza           c 1MF
  Str 14 00 2hod XII Matematicka analyza           c 2MI
  Stv 7 20 2hod b404 Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4PCF
  Stv 12 20 2hod VIII Vybrane partie z matematickej analyzy  c 4MD 4MF

Vyslocka E.
  Stv 8 10 1hod b201 Diskretna matematika           c 3PCF
  Stv 9 50 1hod B307 Diskretna matematika           c 3PCF

Zatko V.
  Pon 11 30 2hod M120 Seminar z numerickej geometrie      v DRS
  Uto 9 50 2hod  IX Krivky v CAGD              p 3mpg
  Str 13 10 2hod  C Geometria                p 1M*

Ziman M.
  Pon 14 50 2hod M126 Teoria cisel               p 5mms
  Str 12 20 1hod  B Algebra                 c 2m1
  Pia 8 10 2hod  B Cvicenie z linearnej algebry a geometrie c 1mpm 1m*
  Pia 9 50 1hod  II Algebra                 c 2mpm 2m2

Zlatos P.
  Uto 9 50 2hod VIII Teoria mnozin a matematicka logika    p 3mms
  Str 13 10 2hod F109 Algebra a geometria           p 1f*
  Str 14 50 1hod F109 Algebra a geometria           c 1f*


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | KTVS | ostatni

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
(KAMS)

Bartosova D.
  Pon 8 10 1hod  IX Zaklady ekonomie             c 1mng3
  Pon 9 00 1hod  IX Zaklady ekonomie             c 1mef3
  Pon 9 50 1hod  I Zaklady ekonomie             c 1mef2
  Pon 10 40 1hod  I Zaklady ekonomie             c 1mng1
  Pon 12 20 1hod  A Zaklady ekonomie             c 1mef1

Boda J.
  Str 8 10 2hod  A Ekonomia                 p 1mef* 1mng*
  Str 9 50 2hod F109 Makroekonomia              p 3mef* 3mme
  Stv 8 10 2hod  C Makroekonomia              p 3mef* 3mme

Brunovsky P.
  Str 8 10 2hod F108 Stochasticke metody operacnej analyzy  p 4mef*

Csajkova A.
  Str 16 30 2hod M208 Financne derivaty            c 4mef2
  Stv 17 20 2hod M208 Financne derivaty            c 4mef1

Fidrmuc J.
  Pon 17 20 2hod VII Seminar z ekonomie            s 5mef

Fila M.
  Pia 10 40 2hod M201 Klasicke riesenia diferencialnych rovnic p 3mma

Gunis R.
  Pon 8 10 2hod XII Financne modelovanie           v 4mef*

Halicka M.
  Uto 9 50 2hod F108 Linearne programovanie          p 4mef*
  Str 11 30 2hod F109 Optimalne riadenie            p 3mef* 3mma 3mm

Hamala M.
  Pon 9 50 4hod  IX Nelinearne programovanie         p 4mef*
  Uto 12 20 3hod  V Optimalizacne metody           p 3itm
  Uto 14 50 1hod  V Optimalizacne metody           p 3itm

Harman R.
  Pon 8 10 2hod  VI Simulacne metody             p 4mps
  Pon 11 30 2hod XII Pravdepodobnost a statistika       c 2m1
  Str 15 40 2hod  B Pravdepodobnost a statistika       c 2mpm 2m2
  Pia 11 30 2hod VIII Pravdepodobnost a statistika       c 2mng1
  Pia 13 10 2hod VIII Pravdepodobnost a statistika       c 2mng2

Holescakova Z.
  Pon 8 10 1hod VIII Zaklady ekonomie             c 1mng2
  Pon 10 40 1hod F108 Zaklady ekonomie             c 1mng4
  Stv 17 20 1hod b201 Pravdepodobnost a statistika       c 3PCF
  Stv 18 10 1hod b201 Pravdepodobnost a statistika       c 3PCF

Hrinak M.
  Pon 15 40 2hod F108 Metody riesenia matematickych uloh    c 1m*

Chladna Z.
  Pon 13 10 3hod  C Podnikove financie            p 2mef*

Jankova K.
  Pon 9 50 2hod  VI Markovove procesy            p 4mps
  Str 15 40 2hod b446 Pravdepodobnost a statistika       p 3PCF
  Stv 9 00 2hod  B Pravdepodobnost a statistika       p 2m*
  Stv 11 30 2hod XII Sekvencne metody             p 4mps

Jurca P.
  Pon 16 30 2hod  IX Matematicka analyza           c 1mef3
  Str 16 30 2hod  X Cvicenie z matematickej analyzy     c 1mef3

Katina S.
  Pon 13 10 2hod M208 Pocitacova statistika          c 3mps 2mpm 2m*
  Uto 8 10 2hod  VI Biostatistika              p 4mps
  Uto 9 50 2hod M216 Aplikacie matematickej statistiky v medi p 5mps 5mpm
  Str 9 50 2hod  XI Pravo a uctovnictvo poistovni      p 1mpm
  Str 11 30 2hod b225 Biostatistika              p 4PCF

Kilianova S.
  Stv 14 00 2hod  VI Financna matematika           c 3mef1
  Stv 15 40 2hod  VI Financna matematika           c 3mef2

Kollar M.
  Pon 14 50 2hod  X Matematicka analyza           c 1mef1
  Pon 16 30 2hod  XI Matematicka analyza           c 1mef2
  Uto 14 50 2hod  F1 Matematicka analyza           c 2mef1
  Str 14 50 2hod  XI Cvicenie z matematickej analyzy     c 1mef1
  Str 16 30 2hod  XI Cvicenie z matematickej analyzy     c 1mef2
  Stv 14 00 2hod  II Cvicenie z matematickej analyzy     c 2mef1

Krajcovic D.
  Pon 10 40 2hod  C Maticovy pocet              p 2mef*
  Pon 13 10 2hod  X Linearna algebra a geometria       c 1mef1
  Pon 14 50 2hod  XI Linearna algebra a geometria       c 1mef2
  Pia 8 10 2hod VII Cvicenie z algebry a geometrie      c 1mef1
  Pia 9 50 2hod VII Cvicenie z algebry a geometrie      c 1mef2
  Pia 11 30 2hod VII Cvicenie z algebry a geometrie      c 1mef3

Laca
  Stv 8 10 1hod XII Pravdepodobnost a statistika       c 3MI 3MD 3MF
  Stv 12 20 2hod  C Vyb. cvic. z matematickej statistiky   v 3mng
  Stv 15 40 2hod  II Ekonometria               c 4mng

Luptacik M.
  Pia 11 30 2hod  A Seminar z ekonomie            s 4mef*

Melichercik I.
  Str 8 10 2hod  C Financna matematika           p 3mef*

Nather O.
  Str 8 10 2hod  VI Matematicka statistika          p 3mng
  Str 10 40 2hod XII Pravdepodobnost a statistika       p 3M*
  Stv 9 50 2hod XII Pravdepodobnostne modely v poistovnictve p 4mpm
  Stv 14 00 2hod  IX Matematicka statistika          p 3mng

Odrobina I.
  Uto 9 50 2hod M208 Databazy                 c 3mef2
  Uto 14 00 2hod M208 Databazy                 c 3mef1

Palenik V.
  Pia 8 10 2hod  I Hospodarska politika Europskej unie   p 5mef
  Pia 9 50 2hod  A Seminar z ekonomie            s 4mef*

Pastor K.
  Pon 14 00 2hod M217 Analyza dat na pocitaci         v 2mpm
  Pon 16 30 2hod  C3 Demograficka statistika         p 2mpm 3PCF
  Pon 18 10 1hod  C3 Demograficka statistika         c 2mpm 3PCF
  Uto 11 30 2hod  IX Analyza casovych radov          p 3mng
  Uto 14 00 2hod  X Vybrane kapitoly z poistenia osob    p 5mpm
  Stv 8 10 2hod M216 Mikroekonomicke modely          p 4mpm

Pazman A.
  Pon 9 50 2hod XII Seminar katedry             s FMFI DRS
  Uto 9 50 2hod XII Regresne modely             p 4mps
  Str 9 50 2hod  A Pravdepodobnost a statistika       p 2m*

Pekar J.
  Str 8 10 2hod  F1 Uvod do teorie hier           p 2mef*
  Stv 8 10 2hod  F1 Teoria hier               p 3mng FMUK
  Stv 10 40 2hod  IX Priemyselna organizacia         v 4mef*

Potocky R.
  Pon 11 30 2hod M216 Poistna matematika            p 3mpm
  Uto 11 30 2hod XII Viacrozmerne statisticke analyzy     p 4mps
  Str 8 10 2hod  XI Financna matematika           p 2mpm 3mpm
  Str 9 50 2hod M216 Matematicka statistika          p 3mps
  Str 13 10 2hod M216 Seminar z poistnej matematiky      s FMFI DRS
  Stv 10 40 2hod M216 Matematicka statistika          p 3mps

Quittner P.
  Stv 8 10 2hod M201 Variacne metody             p 4mma
  Stv 9 50 1hod M201 Variacne metody             c 4mma
  Stv 11 30 2hod M201 Funkcionalna analyza           p 3mma
  Pia 8 10 2hod M201 Realna analyza              p 3mma
  Pia 9 50 1hod M201 Realna analyza              c 3mma
  Pia 12 20 2hod M201 Funkcionalna analyza           c 3mma

Revallo M.

Rublik F.
  Stv 12 20 2hod  IV Teoria pravdepodobnosti         p 3mps
  Stv 14 50 2hod XII Seminar z matematickej statistiky    s 5mps

Sevcovic D.
  Stv 9 00 2hod F108 Financne derivaty            p 4mef*
  Stv 15 40 2hod  C Matematicka analyza           p 2mef*
  Pia 9 50 2hod  C Matematicka analyza           p 2mef*

Somorcik J.
  Str 13 10 2hod VIII Pravdepodobnost a statistika       c 2mef1
  Stv 12 20 2hod  IX Pravdepodobnost a statistika       c 2mef2

Stehlik M.
  Stv 16 30 2hod M216 Dochodkove poistenie a penzijne fondy  p 5mpm

Stehlikova B.
  Uto 11 30 2hod VIII Ekonometria               c 3mef2
  Uto 15 40 2hod  V Ekonometria               c 3mef1 3mme

Stulajter F.
  Pon 11 30 2hod  VI Nahodne procesy             p 4mps
  Uto 8 10 2hod XII Diskretne rozdelenia pravdepodobnosti  p 5mps 5mpm
  Uto 11 30 2hod M216 Statistika nahodnych procesov      p 5mps
  Str 13 10 2hod  IX Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. p 2fmf

Trnovska M.
  Pon 8 10 1hod  II Diskretna matematika           c 1mef1 1mef3
  Pon 9 00 1hod  II Diskretna matematika           c 1mef1 1mef2
  Pon 14 50 2hod  IX Linearna algebra a geometria       c 1mef3

Varinsky D.
  Stv 18 10 2hod VII Financna matematika           c 2mpm

Witkovsky
  Stv 17 20 2hod  A Ekonometria               p 3mef* 3mme 4mn

Zakopcan
  Stv 14 00 2hod VIII Matematicka analyza           c 2mef2
  Pia 11 30 2hod  C Cvicenie z matematickej analyzy     c 2mef2

Zeman J.
  Str 16 30 2hod  II Medzinarodna makroekonomia        p 5mef


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | KTVS | ostatni

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
(KMANM)

Babusikova J.
  Pon 13 10 2hod M224 Praca s modernym softwarom v num.matem. p 4mna
  Str 13 10 2hod F328 Numericke metody             p 2mng*
  Stv 12 20 1hod M208 Numericke metody             c 3mef1
  Stv 13 10 1hod M208 Numericke metody             c 3mef2

Businska T.
  Uto 9 50 2hod M223 Metody riesenia sustav s riedkymi matica p 4mna
  Uto 15 40 2hod XII Linearna algebra a geometria       c 1m2
  Uto 17 20 2hod XII Linearna algebra a geometria       c 1m1
  Stv 9 00 2hod  IX Problemy pri praktickych vypoctoch    v 5M* 3-5PCF
  Stv 12 20 1hod  B Maticovy pocet              c 2m1
  Stv 14 00 1hod  B Maticovy pocet              c 2m2 2mpm
  Stv 14 50 2hod  B Maticovy pocet              p 2m* 2mpm
  Pia 11 30 2hod XII Cvicenie z linearnej algebry a geometrie v 1m* 1mpm

Demetrian M.
  Pon 9 00 2hod b102 Vybrane kapitoly z matematiky      p 3PCF
  Pon 10 40 1hod b102 Vybrane kapitoly z matematiky      c 3PCF
  Stv 12 20 2hod  VI Matematika                c 2f2
  Stv 16 30 2hod  B Matematicka analyza           c 2m2 2mpm
  Pia 8 10 2hod  II Matematika                c 2f1
  Pia 10 40 2hod  II Cvicenie z matematickej analyzy     v 2m2 2mpm

Feckan M.
  Str 9 00 2hod VII Nelinearna analyza a diferencialna top. p 4mma 4mmm
  Str 10 40 1hod VII Nelinearna analyza a diferencialna top. c 4mma 4mmm
  Stv 13 10 2hod  V Seminar z nelin. funkcionalnej analyzy  p 4mma

Filo J.
  Uto 12 20 2hod  F2 Matematicka analyza           p 1mef*
  Uto 14 50 2hod M201 Modely prudenia tekutin         p 4mmm
  Stv 11 30 2hod  A Matematicka analyza           p 1mef*

Gera Milan
  Pon 13 10 3hod F247 Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. p 2fmf

Gliviak F.

Gyurki
  Str 14 50 2hod F328 Cvicenie z matematickej analyzy     v 1m1
  Pia 8 10 2hod  F1 Doplnkove cvicenie z matematickej analyz v 2mng*

Chocholaty P.
  Uto 13 10 1hod VII Numericka matematika           p 2m*
  Uto 14 00 1hod VII Numericka matematika           c 2m*
  Uto 16 30 2hod VII Diferencne metody riesenia DR      p 3mna
  Str 9 50 3hod M223 Numericke metody             p 4mng
  Str 12 20 1hod M223 Numericke metody             p 4mng
  Stv 13 10 2hod M223 Numericke metody riesenia DR       p 4mma 4mna
  Stv 15 40 2hod M223 Riesenie stiff uloh           p 4mna

Jamrichova E.
  Str 8 10 2hod M208 Software Mathematica           v 1m2 1mpm
  Str 9 50 2hod M208 Software Mathematica           v 1m1 1m3

Jaros F.
  Uto 16 30 2hod  XI Matematicka analyza           c 2m1
  Str 9 00 2hod b446 Matematika                p 1PCF
  Str 14 50 2hod  X Matematicka analyza           c 1m2
  Stv 11 30 2hod  X Cvicenie z matematickej analyzy     c 1m2
  Stv 16 30 2hod F108 Cvicenie z matematickej analyzy     v 2m1

Jaros J.
  Str 9 50 2hod  X Biomatematika              p 3mmm
  Str 13 10 3hod  B Matematicka analyza           p 2mpm 2m*
  Stv 9 50 3hod  V Parcialne diferencialne rovnice     p 4mng

Jurik T.
  Pon 14 00 2hod VIII Cvicenie z matematickej analyzy     v 1m3 1mpm
  Uto 15 40 2hod  A Matematicka analyza           c 1m3 1mpm

Kacur J.
  Str 13 10 2hod M223 Metoda konecnych prvkov         p 4mna
  Str 14 50 2hod M223 Metoda konecnych prvkov         p 4mna
  Str 16 30 2hod M223 Variacne metody riesenia DR       p 4mna
  Stv 17 20 2hod M223 Riesenie niektorych inverznych uloh prax p 4mna
  Pia 9 00 2hod M223 Variacne metody riesenia DR       p 3mna

Klestincova L.
  Uto 8 10 2hod  F1 Matematicka analyza           c 1i3
  Pia 8 10 2hod III Matematicka analyza           c 1i2

Kubacek Z.
  Pon 10 40 2hod  B Matematicka analyza           p 1i*
  Str 11 30 2hod III Matematicka analyza           c 1mng1
  Stv 10 40 2hod F108 Matematicka analyza           p 2mng*
  Stv 12 20 1hod F108 Matematicka analyza           c 2mng*
  Pia 9 50 2hod  V Doplnkove cvicenie z matematickej analyz v 1mng1

Kupka I.
  Pon 9 50 2hod B501 Matematicka analyza           c 2PCF
  Uto 9 50 2hod  C Nelinearna a stochasticka optimalizacia p 3mng
  Uto 14 50 2hod b304 Matematicka analyza           p 1PCF
  Stv 8 10 2hod B307 Matematicka analyza           p 2PCF

Medved M.
  Str 11 30 2hod  F2 Diferencialne rovnice          p 2mng*

Mozer J.
  Uto 13 10 2hod  F1 Vyberova prednaska z matematiky     v 2f*
  Str 11 30 2hod  F1 Matematika                p 2f*
  Str 14 50 2hod  F1 Matematika                p 2f*

Plesnik J.
  Uto 8 10 2hod  C Algoritmy na sietach           p 4mef* 3mme
  Str 8 10 2hod M223 Grafove algoritmy            p 3mms 3mna
  Stv 14 00 2hod  C Algoritmy na sietach           c 4mef2
  Stv 15 40 2hod F109 Algoritmy na sietach           c 4mef1 3mme

Remesikova M.
  Uto 13 10 2hod M223 Numericke metody             p 3mme
  Stv 13 10 2hod M224 Numericke metody             p 3mme
  Stv 14 50 1hod M224 Jazyk C a zaklady paralelneho programova p 4mna

Sido
  Uto 17 20 2hod  V Matematicka analyza           c 1mng2
  Pia 9 50 2hod  VI Doplnkove cvicenie z matematickej analyz v 1mng2

Svana P.
  Pon 9 00 2hod  C2 Matematika                c 1PCF
  Pon 11 30 2hod  I Poistna matematika            p 3mng
  Pon 14 00 2hod  C2 Matematika                p 1PCF
  Str 16 30 1hod b304 Matematika pre nemat. ucit. odbory    v 1PCF
  Str 17 20 2hod b304 Matematika pre nemat. ucit. odbory    s 1PCF

Toma V.
  Pon 9 50 2hod  II Diplomovy seminar            s 5mng
  Stv 13 10 2hod XII Aplikovana funkcionalna analyza     p 4mng
  Pia 9 50 2hod  F1 Linearne programovanie          p 2mng*

Turansky R.
  Uto 16 30 2hod  C2 Matematika                c 1PCF

Valasek J.
  Uto 9 50 3hod  F2 Matematika                p 1f*
  Uto 17 20 2hod F109 Vybrane partie z matematickej analyzy  v 5M* 5PCF
  Str 11 30 2hod F328 Komplexna analyza            c 3m**
  Stv 11 30 2hod  F1 Matematika                p 1f*
  Stv 14 50 3hod F328 Komplexna analyza            p 3m**

Valkova A.
  Pon 8 10 1hod F109 Numericka matematika           c 3bi 3i**
  Pon 9 00 1hod F109 Numericka matematika           c 3bi 3i**
  Pon 9 50 1hod F109 Numericka matematika           c 3bi 3i**
  Pon 10 40 3hod F109 Numericka matematika           p 3bi 3i**
  Uto 14 50 1hod VII Numericka matematika           p 2m*
  Uto 15 40 1hod VII Numericka matematika           c 2m*
  Str 8 10 2hod  B Numericke metody             c 2mng*
  Stv 9 50 3hod F328 Numericke metody             p 3mef*

Vencko J.
  Pon 9 00 2hod  B Matematicka analyza           p 1mng*
  Pon 11 30 2hod  F2 Matematicka analyza           p 1mng*
  Uto 9 00 2hod  B Matematicka analyza           p 1mpm 1m*
  Stv 8 10 2hod M223 Diplomovy seminar            s 4mng
  Stv 9 50 2hod  A Matematicka analyza           p 1mpm 1m*

Viszus E.
  Pon 8 10 2hod III Teoria miery a integralu         p 2m*
  Pon 9 50 1hod III Teoria miery a integralu         c 2m*
  Uto 9 50 2hod  VI Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. p 1fmf
  Uto 15 40 2hod  X Matematicka analyza           c 1m1
  Stv 10 40 2hod  VI Parcialne diferencialne rovnice     p 4mma

Zauskova A.
  Str 14 00 2hod VII Parcialne diferencialne rovnice     c 4mma
  Stv 12 20 1hod  V Parcialne diferencialne rovnice     c 4mng


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | KTVS | ostatni

Katedra informatiky
(KI)

Bebjak A.
  Uto 13 10 2hod  VI Pocitacove siete             p 5mim
  Uto 14 50 1hod M217 Projekt                 c 4mim
  Str 9 50 3hod  B Pocitacove siete             p 2i*
  Str 14 00 3hod  II Databazove systemy            p 4mim

Cervenka R.
  Pon 8 10 3hod  IV Objektove softwareove inzinierstvo    p 4ips 5ips

Demeter M.
  Stv 15 40 2hod M217 Principy tvorby softveru         c 3ita 3itm
  Stv 17 20 2hod M217 Principy tvorby softveru         c 3ips

Duris P.
  Stv 9 50 3hod  C Vypoctova zlozitost           p 3ips 3ita 3itm

Dvorakova J.
  Str 16 30 1hod M218 Kompilatory               c 4ips
  Str 17 20 1hod M218 Kompilatory               c 5ips

Forisek M.
  Str 14 50 1hod  IX Formalne jazyky a automaty        c 2i1
  Str 17 20 1hod M217 Projekt                 c 2i*
  Pia 9 00 2hod  H6 Rychlostne programovanie         v 2-3i**

Hegedus T.
  Pon 13 10 3hod F108 Vyhladavanie v texte           v 4ita 5ita
  Uto 18 10 1hod M217 Projekt                 c 2i*
  Stv 9 00 2hod VIII Uvod do kombinatoriky a teorie grafov  c 1i1

Janacek J.
  Pon 9 50 2hod  V Systemove programovanie         p 3mim
  Pon 12 20 2hod  B Systemove programovanie         p 1i* 2i*
  Pon 15 40 2hod M217                     c 1i*
  Uto 11 30 2hod  F1 UNIX pre administratorov         v 4-5mim 3-5ips

Kosinar P.
  Uto 11 30 2hod M218 UNIX pre administratorov         c 3ips
  Uto 14 00 2hod M218 UNIX pre administratorov         c 4ips 5ips

Kralovic Ra
  Str 9 00 3hod  V Efektivne paralelne algoritmy      p 3ita 4ita
  Pia 9 50 1hod F232 Proseminar z informatiky         s 4ita 5ita

Kralovic Ri

Katreniakova J.
  Str 9 00 1hod  IV Formalne jazyky a automaty        c 2iai* 2i2
  Str 15 40 1hod M217 Projekt                 c 2i*

Macajova E.
  Uto 9 50 2hod M218 Relacne a logicke databazove systemy   c 3ips
  Str 14 50 2hod M218 Databazy                 c 2iai*
  Stv 14 50 2hod M218 Databazy                 c 2i1 2i3
  Stv 16 30 2hod M218 Databazy                 c 2i2 2i3

Mederly Pavol
  Uto 9 00 3hod  IV Distribuovane systemy          p 3ita 4ita

Nanasiova
  Str 14 00 2hod F108 Uvod do kombinatoriky a teorie grafov  c 2i*

Neurath P.
  Uto 15 40 2hod  I Manazment softverovych produktov     p 4ips 5ips

Nyiri L.

Olejar D.
  Str 11 30 2hod F108 Teoria kodovania a kryptologia      p 3ita 3itm
  Stv 8 10 2hod F109 Teoria kodovania a kryptologia      p 3ita 3itm

Ostertag R.
  Pon 10 40 2hod  IV Tvorba interaktivnych internetovych apl. p 4ips 5ips
  Pon 15 40 1hod M218 Tvorba interaktivnych internetovych apl. c 5ips
  Pon 16 30 1hod M218 Tvorba interaktivnych internetovych apl. c 4ips
  Pon 17 20 2hod M217                     c 2i*

Pardubska D.
  Pon 14 00 2hod XII Teoreticka informatika          p 4MI 5MI 5FI
  Pon 15 40 2hod XII Teoreticka informatika          c 4MI 5MI 5FI
  Uto 9 50 2hod F328 Diplomovy seminar            s 4MI
  Str 16 30 3hod III Teoria zlozitosti            p 4mim
  Pia 9 00 2hod F232 Proseminar z informatiky         s 4ita 5ita

Pastorova M.
  Pon 12 20 1hod  IV Biologicky motivovana teoria jazykov   p 4itm 5itm
  Pon 13 10 1hod  IV Biologicky motivovana teoria jazykov   c 4itm 5itm
  Str 11 30 2hod  IV Biologicky motivovana teoria jazykov   v 4itm 5itm
  Str 14 50 1hod M217 Projekt                 c 2i*
  Stv 13 10 1hod VII Pocitacove spracovanie textov      p 3mim
  Stv 14 00 1hod VII Pocitacove spracovanie textov      c 3mim
  Stv 14 50 1hod M217 Projekt                 s 4mim

Plachetka T.
  Str 16 30 1hod M217 Projekt                 c 2i*
  Stv 10 40 2hod VII Paralelne vedecke vypocty        v 4ita
  Stv 12 20 1hod VII Paralelne vedecke vypocty        c 4ita

Privara I.
  Uto 15 40 3hod  B Uvod do teorie programovania       p 2i*

Prochazka J.
  Uto 11 30 2hod VII Symbolicke vypocty            p 4-5ips 4-5itm
  Stv 10 40 2hod VIII Symbolicke vypocty            v 4-5ips 4-5itm

Rovan B.
  Pon 8 10 3hod  C Formalne jazyky a automaty        p 2i*
  Str 14 50 2hod  V Diplomovy seminar            s 4ips 4ita
  Pia 11 00 2hod M213 Seminar z teoretickej informatiky    s iDRS

Skoviera M.
  Pon 14 00 2hod VII Kombinatoricke struktury         p 4itm 5itm
  Uto 13 10 2hod  C Uvod do kombinatoriky a teorie grafov  p 1i*
  Str 11 30 2hod  I Kombinatoricke struktury         v 4itm 5itm
  Stv 11 30 2hod M213 Seminar z TG               s iDRS

Slastan M.
  Uto 15 40 3hod F108 Principy tvorby softveru         p 3mim 3i**

Stanek M.
  Stv 9 50 1hod F109 Kombinatoricka analyza          c 2i*
  Stv 10 40 3hod F109 Kombinatoricka analyza          p 2i*

Sturc J.
  Uto 13 10 3hod  B Databazy                 p 2i* 3ips
  Stv 13 10 3hod F109 Kompilatory               p 4ips 4mim

Suster B.
  Pon 11 30 2hod  II Grafove struktury a algoritmy      p 5mng
  Uto 14 50 2hod  VI Uvod do kombinatoriky a teorie grafov  c 1i2
  Str 11 30 2hod  IX Uvod do kombinatoriky a teorie grafov  c 1i3

Toman E.
  Uto 9 50 2hod III Vybrane partie z logiky         p 3itm 4itm
  Uto 11 30 2hod III Pravdepodobnostne metody         v 4itm 5itm
  Str 9 50 2hod  IV Vybrane partie z logiky         p 3itm 4itm
  Str 14 50 2hod  VI Diplomovy seminar            p 4ita 4itm
  Stv 8 10 2hod  V Pravdepodobnostne metody         v 4itm 5itm

Withalm
  Pon 13 10 2hod F109 IT-quality management          v 4ips 5ips
  Pon 14 50 2hod F109 IT-quality management          v 4ips 5ips

Zathurecky M.
  Pon 16 30 1hod  X Formalne jazyky a automaty        c 3i** 2i3


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | KTVS | ostatni

Katedra aplikovanej informatiky
(KAI)

Balaz M.

Beno P.

Benuskova L.

Blaho A.
  Str 14 50 2hod  A Programovanie              p 1i*
  Pia 17 20 1hod  H6 Projekt                 s 2iai*
  Pia 18 10 1hod  H6 Projekt                 s 2iai*

Blazsovits
  Str 14 50 2hod  H6 Programovanie              c 1mpm
  Stv 12 20 2hod  H6 Programovanie              c 1mng3

Borovansky P.
  Pon 11 30 2hod F108 Programovacie paradigmy         p 2iai*
  Pon 14 00 2hod F248 Programovaci jazyk Java         v 3FI 3MI
  Pon 15 40 2hod  H3 Programovacie paradigmy         c 2iai*
  Pon 17 20 2hod  II Programovanie v Prologu         p 3-5i**
  Pon 19 00 1hod  H3 Programovanie v Prologu         c 3-5i**

Borovsky P.
  Uto 14 50 2hod  IV Proceduralne modelovanie         v 3-4ipg 3-4mmpg
  Str 9 50 2hod  VI Pocitacova grafika            p 3mng
  Str 11 30 1hod M115 Pocitacova grafika            c 3mng
  Str 12 20 1hod M115 Pocitacova grafika            c 3mng

Bruchala
  Pon 9 50 2hod F108 Zaklady podnikania a managementu     p 2iai*

Cervenansky
  Str 17 20 2hod  H3 Uvod do PG                c 1m3
  Stv 12 20 2hod  H6 Programovanie              c 1mng3

Cunderlik T.
  Uto 18 10 2hod F108 Zakladne pojmy z bank.a poist.pre neprof v 3-4ipg 3-4mmpg

Durikovic R.
  Pon 8 10 2hod F108 Pocitacova grafika            p 3ipg   3mmpg
  Pon 14 50 2hod  VI Automaticke a interaktivne projektovanie p 3-4ipg 3-4mmpg

Farkas I.
  Pon 14 00 2hod  IV Neuronove siete             p 3-4iui
  Str 8 10 2hod  H6 Neuronove siete             c 3iui
  Stv 9 00 4hod III Neuropocitanie              p 4iui

Ftacnik M.
  Uto 11 30 2hod  IV Pocitacove videnie            p 3-4ipg 3-4mmpg
  Str 9 50 2hod III Rozpoznavanie obrazcov          p 3-4ipg 3-4mmpg
  Str 14 50 2hod  C Diplomovy seminar            s 4ipg

Gruska D.
  Uto 14 00 3hod  UI Modely konkurentnych systemov      p 3i**
  Uto 16 30 1hod  UI Modely konkurentnych systemov      c 3i**
  Stv 14 00 2hod  I Uvod do paralelneho programovania    p 3ita 3itp
  Stv 15 40 2hod  I Uvod do paralelneho programovania    c 3ita 3itp

Gruska J.

Guller D.
  Uto 18 10 2hod  B Uvod do teorie programovania       p 2i*

Gyarfas F.
  Pia 8 10 2hod F108 Programovacie techniky v C++       p 2iai*
  Pia 9 50 2hod F108 Programovacie techniky v C++       p 2iai*
  Pia 11 30 2hod F108 Programovacie techniky v C++       p 2iai*
  Pia 14 00 2hod  UI Programatorske perly           s 5iui
  Pia 15 40 2hod  UI Spolocenske,eticke a filozof.aspekty int v 3-5iui

Homola M.
  Uto 15 40 4hod F232 Semanticky web              v 3-5iui

Jarosova A.

Jajcayova T.
  Pon 10 40 2hod  A Diskretna matematika           p 1iai*
  Uto 9 50 2hod  I Matematika                p 1BI  1PCF
  Str 9 50 2hod  II Diskretna matematika           c 1iai2

Jancosek
  Str 18 10 2hod  H6 Uvod do PG                c 1m2
  Stv 17 20 2hod M115 Pocitacova grafika            c 3mpg

Kamhal D.
  Pon 14 00 2hod  UI Teoria recovych aktov          v 3-5iui
  Uto 14 00 2hod  UI Problemy analytickej filozofie      v 2i*

Kluka J.
  Uto 13 10 2hod  H6 Uvod do deklarativneho programovania   c 1iai3 1iai4
  Uto 14 50 2hod  H6 Uvod do deklarativneho programovania   c 1iai1 1iai2
  Uto 16 30 2hod  H6 Uvod do deklarativneho programovania   c 1iai5 1iai6

Kmet
  Stv 17 20 2hod  H3 Evolucne algoritmy            c 4-5iui
  Pia 9 50 2hod XII Programovanie              c 1iai7
  Pia 11 30 2hod  V Diskretna matematika           c 1iai7

Komara J.
  Uto 16 30 2hod F328 Deklarativne programovanie        p 2i*
  Uto 18 10 2hod  H6 Deklarativne programovanie        c 2i*

Kubini P.
  Str 8 10 2hod M115 Pocitacova grafika            c 3mpg
  Stv 9 50 2hod M115 Pocitacova grafika            c 3ipg

Lucan L.
  Pon 13 10 2hod III Multimedia pre manazment         p 5mng

Lucny A.
  Str 9 50 2hod  I Multiagentove systemy          p 4-5iui
  Str 11 30 2hod M217 Multiagentove systemy          c 4-5iui

Markosova M.
  Str 8 10 2hod  I Evolucne algoritmy            p 4-5iui
  Stv 12 20 2hod  I Zaklady umelej inteligencie       p 3iui

Mendelova E.

Nagy M.
  Stv 8 10 1hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1i2
  Stv 9 50 1hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai3
  Stv 10 40 1hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai5
  Stv 11 30 1hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai1
  Stv 15 40 2hod  H3 Linux,C,X                c 3-5i**

Nather P.
  Pia 8 10 2hod  IV Diskretna matematika           c 1iai6
  Pia 9 50 2hod  H3 Zaklady umelej inteligencie       c 3iui

Nociar
  Str 16 30 2hod  H6 Uvod do PG                c 1mpm
  Stv 9 50 2hod M217 Uvod do grafiky na PC          p 1MD

Novotny Matej
  Pon 13 10 2hod  H6 Programovanie              c 1mef3
  Str 14 50 2hod  H6 Programovanie              c 1mpm

Novotny Pavol
  Stv 14 50 2hod M115 Pocitacova grafika            c 4ipg
       2hod   Rocnikovy projekt            c 2iai1

Parulek J.
  Pia 8 10 2hod  H6 Programovanie              c 1mng1
  Pia 9 50 2hod  H6 Programovanie              c 1mng4

Polec J.
  Stv 8 10 2hod  IV Kompresia dat              p 3-4ipg 3-4mmpg

Ponik
  Stv 14 00 1hod  H6 Graficke systemy ...           c 2i1 2i3
  Stv 14 50 1hod  H6 Graficke systemy ...           c 2iai1
  Stv 15 40 1hod  H6 Graficke systemy ...           c 2i2
  Stv 16 30 1hod  H6 Graficke systemy ...           c 2iai2

Popper M.
  Pon 17 20 2hod  H3 Expertne systemy             c 3iui
  Uto 11 30 2hod F109 Expertne systemy             p 3iui

Ruisel I.

Rybar J.
  Pon 15 40 2hod  UI Uvod do Piagetovej psychologie      v 2f*
  Uto 12 20 2hod  UI Dejiny vedeckeho a filozofickeho mysl.  v 2m* 1iai* 2mn
  Uto 15 40 2hod  UI Kognitivna psychologia          v 1m* 2iai* 2i*
  Stv 14 50 2hod F108 Kognitivne vedy:jazyk a kognicia     p FMFI 3-5iui

Samuelcik M.
  Pon 14 50 2hod M115 Krivky v CAGD              c 3mpg
  Pon 18 10 2hod III Geometria fraktalov           p 3-4ipg 3-4mmpg
  Uto 13 10 2hod M115 Krivky v CAGD              c 3mpg
  Stv 13 10 2hod III OpenGL                  v 3-4ipg 3-4mmpg

Sefranek J.
  Uto 11 30 2hod  I Vypoctova lingvistika          p 4iui
  Uto 14 00 2hod  I Seminar                 s 3-5iui
  Str 14 50 2hod  I Diplomovy seminar            s 4iui

Sikudova E.
  Pon 13 10 2hod  VI Kodovanie a spracovanie obrazu      p 3mmpg 3ipg 3mp
  Uto 13 10 2hod F109 Ekonomika informacii           v 4mef*

Siska J.

Smolenova
  Str 16 30 2hod  H6 Uvod do PG                c 1mpm
  Str 18 10 2hod  H6 Uvod do PG                c 1m2

Sramek M.

Stanek S.
  Str 12 20 2hod  H3 WWW-nove trendy             c 4ipg 4mpg 4mmp

Takac M.
  Uto 8 10 2hod F109 Kognitivna veda             s 3-5iui
  Uto 9 50 2hod F109 Kognitivna veda             s 3-5iui

Tuzinsky
  Pia 11 30 2hod  V Diskretna matematika           c 1iai7
       2hod   Rocnikovy projekt            c 2iai2 3bi

Vanco P.
  Str 8 10 2hod  H6 Neuronove siete             c 3iui
  Str 13 10 2hod  I Matematika                c 1PCF 1BI

Vittek M.
  Pon 14 50 1hod  H6 Linux pre pouzivatelov          c 1i*
  Pon 15 40 1hod  H6 Linux pre pouzivatelov          c 2i*
  Pon 16 30 1hod  H6 Linux pre pouzivatelov          c 1iai*
  Uto 12 20 1hod  A Linux pre pouzivatelov          v 1iai* 1i*
  Uto 16 30 1hod  H6 Linux pre pouzivatelov          c 1iaiZP(ind)
  Pia 17 20 3hod  UI Programovanie s obmedzeniami       v 4iui

Vnucko I.
  Pon 17 20 2hod  H6 Uvod do PG                c 1m1
  Str 14 00 1hod  H6 Graficke systemy...           c 2i1 2i3
  Str 17 20 2hod  H3 Uvod do PG                c 1m3

Voda P.
  Uto 9 00 2hod  A Uvod do deklarativneho programovania   p 1iai*

Zimanyi M.
  Pon 9 50 2hod M115 Automatizovane a interaktivne projekt.  c 4mpg
  Uto 9 50 2hod M115 Automatizovane a interaktivne projekt.  c 5mpg 3-4mmpg


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | KTVS | ostatni

Katedra základov a vyučovania informatiky
(KZVI)

Hrusecka A.
  Uto 14 50 2hod  II Programovanie              c 1BI 1FI 1MI 1P
  Uto 16 30 2hod  H3 Informacne technologie pre ucitelov   s 2MI
  Str 10 40 2hod  H3 Praktikum z programovania        c 1FI 1MI
  Str 14 00 2hod  H3 Informacne technologie pre ucitelov   s 2MF 2MT 2MD
  Stv 8 10 1hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1i2
  Stv 9 00 1hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai3
  Stv 9 50 1hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai3
  Stv 10 40 1hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai5
  Stv 11 30 1hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai1 1iai2

Hrusecky R.
  Pon 9 50 1hod  A Uvod do webovskych aplikacii       p 1i*
  Uto 14 50 2hod  H3 Programovanie aplikacii pre web     v 3FI 3MI
  Uto 16 30 2hod  H3 Informacne technologie pre ucitelov   s 2BI 2PCF
  Uto 18 10 1hod I39 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iaiZP(ind)
  Stv 8 10 1hod  H3 Uvod do webovskych aplikacii       c 1i1
  Stv 9 00 1hod  H3 Uvod do webovskych aplikacii       c 1i3
  Stv 9 50 1hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai4
  Stv 10 40 1hod  H6 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai6
  Stv 11 30 1hod  H3 Uvod do webovskych aplikacii       c 1iai7

Galik Z.
  Pon 16 30 2hod  I Programovanie              c 1i2
  Pia 8 10 2hod F328 Programovanie              c 1i3

Jaskova L.
  Pon 8 10 2hod  H6 Programovanie              c 1m1
  Pon 9 50 2hod  H6 Programovanie              c 1mef1
  Pon 11 30 2hod  H3 IKT vo vzdelavani hendikepovanych    v 3FI  3MI
  Uto 8 10 2hod I39 Informacne technologie           inNV
  Uto 9 50 2hod I39 Informacne technologie           inNV
  Str 9 50 2hod  H6 Programovanie              c 1m2
  Str 11 30 2hod  H6 Programovanie              c 1mng2
  Str 13 10 2hod  H6 Programovanie              c 1m3
  Stv 9 50 2hod  H3 Interaktivne programovanie a viz. mod.  c 2MI 2BI 2PCF
  Stv 11 45 2hod I39 Informacne technologie           inNV

Kalas I.
  Str 8 10 2hod  H3 Tvorba pedagogickeho softveru      c 3FI 3MI
  Str 14 00 3hod III Vybrane kapitoly z didaktiky informatiky p 5FI 5MI
  Str 16 30 2hod  I Propedeutika vyucovania informatiky   s 2BI 2MI 2PCF
  Stv 8 10 2hod  I Interaktivne programovanie a viz. mod.  p 2BI 2MI 2PCF

Kubincova Z.
  Pon 8 10 2hod  I Udajove struktury            p 2MI 2BI 2PCF
  Pon 10 40 2hod F328 Principy databaz             p 4MI
  Pon 14 00 2hod  H3 Udajove struktury            c 2MI 2BI 2PCF
  Uto 8 10 2hod F108 Programovanie              p 1MI 1BI 1PCF 1
  Uto 13 10 2hod  H3 Principy databaz             c 4MI
  Str 10 40 2hod  H3 Praktikum z programovania        c 1BI 1PCF
  Pia 8 10 2hod  H6 Programovanie              c 1mng1
  Pia 9 50 2hod XII Programovanie              c 1iai7

Lehotska D.
  Pon 14 00 2hod  V Diskretna matematika           p 1MI 1FI
  Pon 15 40 2hod VIII Diskretna matematika           c 1MI 1FI
  Uto 9 50 2hod  H3 Programatorske etudy B (Imagine)     s 3MI 3FI
  Uto 11 30 1hod  H3 Pokrocile programatorske techniky    c 3MI 3FI
  Stv 9 50 2hod  H3 Interaktivne programovanie a viz. mod.  c 2MI 2BI 2PCF
  Pia 8 10 2hod VIII Programovanie              c 1iai5

Petras A.
  Pon 8 10 2hod  V Programovanie              c 1i1
  Pia 8 10 2hod  V Programovanie              c 1iai4

Radosova M.
  Uto 16 30 2hod F248 Programatorske etudy A (Delphi)     s 3MI 3FI

Salanci L.
  Pon 9 50 2hod  H6 Programovanie              c 1mef1
  Uto 8 10 2hod III Pokrocile programatorske techniky    p 3MI 3FI
  Uto 12 20 1hod  H3 Pokrocile programatorske techniky    c 3MI 3FI
  Str 9 50 2hod  H6 Programovanie              c 1m2
  Str 11 30 2hod  H6 Programovanie              c 1mng2
  Str 14 00 2hod  IV Didaktika programovania         p 4MI
  Stv 8 10 2hod  A Programovanie              p 1m* 1mng* 1mef
  Pia 8 10 2hod  H3 Programovanie              v 3MI 3FI

Tomcsanyi P.
  Pon 13 10 4hod  A Principy pocitacov            p 1iai*
  Pon 17 20 2hod  V Operacne systemy             p 4MI

Tomcsanyiova M.
  Pon 8 10 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 1PCF 1MI 1FI
  Pia 8 10 2hod XII Programovanie              c 1iai1
  Pia 9 50 2hod  I Programovanie              c 1iai3

Wagner M.
  Uto 18 10 2hod  H3 Informacne a komunikacne technologie   s 1MD 1MF 1MT

Winczer M.
  Pon 11 30 2hod  H6 Programovanie              c 1mef2
  Uto 14 00 2hod XII Programovanie              c 1iai6
  Str 8 10 2hod XII Socialne aspekty informacnych technol.  p 5FI 5MI
  Str 13 10 2hod  A Spolocenske aspekty informatiky     p 1i*
  Stv 9 50 2hod  II Programovanie              c 1iai2
  Stv 12 20 2hod  H3 Funkcionalne programovanie        c 5FI 4MI 5MI
  Pia 11 30 4hod  H6 Rychlostne programovanie         v 1-5i**
  Pia   (40hod)   ...                   k iDPS


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | KTVS | ostatni

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
(KAFZM)

Andre S.
  Uto 15 40 2hod F367 Fyzika konvektivnych javov        p 4fmk

Dzifcakova E.
  Uto 9 00 2hod F112 Fyzika Slnka               p 4faa
  Str 9 00 3hod F112 Teoreticka astrofyzika          p 3faa
  Str 11 30 2hod F112 Teoreticka astrofyzika          c 3faa

Gajdos S.

Galad A.
  Pon 14 50 2hod F112 Asteroidy                p 4faa 5faa

Heinzel P.
  Pia 13 10 2hod F112 Prenos ziarenia v hviezdnych atmosferach p 4faa 5faa

Kalmancok D.

Klacka J.
  Pon 8 10 3hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  p 4faa
  Pon 10 40 2hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  c 4faa

Koleny P.

Kornos L.
  Stv 11 30 2hod F112 Nebeska mechanika            c 3faa
  Stv 14 00 3hod F112 Nebeska mechanika            p 3faa

Kulinova A.
  Uto 10 40 2hod F112 Kozmicka elektrodynamika         p 4faa
  Uto 12 20 1hod F112 Kozmicka elektrodynamika         c 4faa
  Str 14 50 3hod F112 Laboratorne prace            l 4faa
  Pia 9 00 3hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     p 3faa
  Pia 11 30 1hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     c 3faa

Porubcan V.
  Stv 9 50 2hod F112 Populacia meteoroidov          p 4faa 5faa

Seben M.

Toth J.
  Pon 16 30 2hod F112 Kozmicky vyskum planet          v 2f*
  Uto 13 10 2hod F112 Astrometria               p 3faa
  Stv 8 10 2hod F112 Vybrane kapitoly z dejin astronomie   p 3faa

Vilagi J.
  Pon 9 50 3hod F248 Vypoctova technika v astronomii     c 3faa

Zigo P.
  Pon 13 10 2hod F112 Astronomicke pristroje          p 4faa

Ziznovsky J.
  Pia 14 50 2hod F112 Premenne hviezdy             p 4faa 5faa

Brestensky J.
  Str 10 40 2hod F-110 Geofyzikalne syntezy          p 5fg
  Stv 10 40 2hod KGF Asymptoticke metody           p 4fg
  Stv 12 20 1hod KGF Asymptoticke metody           c 4fg

Guba P.

Kostecky P.
  Str 12 20 1hod F327 Fyzikalne analyticke metody       c 3fzp

Kristek J.
  Str 9 00 2hod KGF Spracovanie casovych radov a num.filtre p 4fg

Labak P.

Moczo P.

Ondraskova A.
  Uto 9 00 2hod KGF Fyzika ionosfery a magnetosfery     p 4fg

Rosenberg L.

Sevcik S.
  Pon 10 40 2hod KGF Diplomovy seminar            s 4fg
  Stv 9 00 2hod KGF Diplomovy seminar            s 5fg

Francek V.

Hajossy R.
  Pon 11 30 2hod  V Mechanika kontinua            p 4mmm 5mma 5mna
  Uto 8 10 3hod f51 Kinetika a termodynamika plazmy     p 4fp

Hensel K.
  Str 14 50 2hod f-168 Heterogenna katalyza, katalyzatory   p 4fzp
  Stv 10 40 2hod f-168 Technologie na cistenie ovzdusia    p 4fzp

Kosinar I.
  Pon 14 00 2hod f51 Diplomovy seminar            s 5fzp
  Uto 8 10 2hod  C2 Fyzika                  p 1PCF
  Stv 14 00 2hod b446 Fyzika                  c 1PCF
  Stv 15 40 2hod  C2 Vyberovy seminar z fyziky        s 1PCF
  Pia 10 40 2hod b304 Zaklady fyziky              p 1PCF
  Pia 12 20 1hod b304 Zaklady fyziky              c 1PCF

Machala Z.
  Str 11 30 2hod f-168 Zivotne prostredie           v 1f* 2f1 5foo

Martisovits V.
  Pia 9 00 3hod f51 Zaklady fyziky plazmy          p 3fzp 3fp 3fep
  Pia 11 30 1hod f51 Zaklady fyziky plazmy          c 3fe 3fp

Morva I.
  Uto 10 40 2hod f-168 Elektricke merania v plazme       p 4fp
  Stv 9 00 2hod f-168 Automatizovane meracie a riadiace sys. p 3fzp

Morvova M.
  Str 8 10 2hod f-168 Enviromentalny management a audit    p 3fzp 4fzp
  Str 9 50 2hod f-168 Spalovacie procesy a ich vyuzitie v en. p 4fzp

Damborska I.
  Pon 11 30 2hod F357 Fyzika oblakov a zrazok         p 4fmk 5fmk
  Uto 9 50 2hod F357 Fyzika hranicnej vrstvy atmosfery    p 4fmk 4fzp
  Uto 11 30 1hod F357 Fyzika hranicnej vrstvy atmosfery    c 4fmk 4fzp
  Str 9 50 2hod F357 Statisticke metody v meteor.,klimat.   p 4fmk
  Str 11 30 1hod F357 Statisticke metody v meteor.,klimat.   c 4fmk
  Str 13 10 2hod F357 Zaklady meteorologie           c 5MF
  Stv 11 30 2hod F357 Zaklady meteorologie           p 5MF

Durdik K.

Drinka R.
  Stv 9 50 2hod F360 Praktikum zo synoptickej meteorologie  l 3fmk

Gera Martin
  Pon 9 00 3hod F357 Dynamicke predpovedne metody       p 4fmk
  Uto 8 10 2hod F360 Dynamicka meteorologia          p 3fmk
  Uto 9 50 1hod F367 Programovanie a aplikacny SW pre DP   p 3fmk
  Uto 10 40 1hod F367 Programovanie a aplikacny SW pre DP   c 3fmk
  Uto 11 30 2hod F367 Operacny system UNIX v meteorologii a DP c 3fmk
  Uto 15 40 2hod  T3 Programovanie a aplikacny SW v meteorolo v 1f*
  Stv 8 10 2hod F360 Dynamicka meteorologia          p 3fmk
  Stv 9 50 2hod F357 Metody numerickej mat.v meteorologii   p 4fmk
  Stv 11 30 1hod F357 Metody numerickej mat.v meteorologii   c 4fmk

Hrouzkova E.

Hrvol J.
  Pon 9 50 2hod F358 Ziarenie v atmosfere           p 3fmk
  Pon 11 30 1hod F358 Ziarenie v atmosfere           c 3fmk
  Pon 13 10 3hod F358 Praktikum z meracich a pozor.metod v met l 3fmk
  Uto 15 40 1hod F358 Zivotne prostredie            p 4fzp
  Uto 17 20 2hod F357 Meteorologicke pristroje a poz.met.   v 1f*
  Str 9 50 2hod F358 Diplomovy seminar            s 5fmk
  Str 12 20 2hod F358 Zvlastnosti mestskej klimy        p 5fmk
  Pia 12 20 2hod  I Zaklady meteorologie a klimatologie   p 1f*

Jankovic J.

Kremler M.
  Uto 13 10 2hod F367 Sirenie exhalatov v atmosfere      p 4fmk 4fzp
  Uto 14 50 1hod F367 Sirenie exhalatov v atmosfere      c 4fmk 4fzp

Lapin M.
  Pon 14 00 2hod F357 Medzinarodne aspekty klimatologie    p 5fmk
  Uto 8 10 2hod F357 Klima strednej Europy a Slovenska    p 4fmk 5fmk
  Uto 14 00 2hod F357 Seminar z klimatologie          p 5fmk
  Stv 13 10 2hod F367 Aplikovana klimatologia         p 4fmk

Melo M.
  Uto 9 00 2hod B445 Vybrane problemy z klimageografie    p 4PCF
  Uto 10 40 1hod B445 Vybrane problemy z klimageografie    c 4PCF
  Stv 13 10 1hod F357 Vybrane problemy z meteorol. a klimatol. p 5PCF
  Stv 14 00 1hod F357 Vybrane problemy z meteorol. a klimatol. c 5PCF
  Pia 9 00 2hod F357 Vyskum globalnej klimy          p 3fmk
  Pia 10 40 1hod F357 Vyskum globalnej klimy          c 3fmk

Vida J.

Zuzak K.

Zavodsky D.
  Uto 15 40 1hod F358 Zivotne prostredie            p 4fzp

Bastak-Duran I.
  Stv 12 20 2hod F360 Praktikum zo synoptickej meteorologie  l 3fmk

Benko M.
  Pon 14 00 3hod F360 Praktikum zo synoptickej meteorologie  l 4fmk
  Uto 10 40 2hod F360 Letecka meteorologia           p 5fmk
  Str 9 00 3hod F360 Synopticka meteorologia         p 3fmk

Hajdukova M.
  Str 13 10 2hod F112 Seminar                 s 4faa 5faa

Hvozdara M.

Jurasek M.
  Str 14 00 2hod F367 Metody dialkovej detekcie v meteorologii p 5fmk

Palus P.

Tomlain J.
  Str 8 10 2hod F357 Seminar z meteorologie          s 5fmk

Vojtek M.

Brimich L.

Janda M.

Fogelova B.

Matejka F.
  Uto 15 40 2hod F357 Mikroklima rastlinnych porastov     p 5fmk

Pazak P.
  Uto 10 40 2hod KGF Spracovanie casovych radov a num.filtre c 4fg

Tarjani


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | KTVS | ostatni

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
(KJFB)

Bohm R.
  Pon 9 00 1hod F232 Radiacna biofyzika            v 4fbf 4fmf
  Str 8 10 2hod  IX Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. c 1fmf
  Str 11 30 2hod  IX Elektromagnetizmus            c 1fmf
  Str 16 30 2hod F327 Atomova a jadrova fyzika         c 2f2
  Stv 15 40 2hod F327 Atomova a jadrova fyzika         c 2fmf

Durana L.
  Str 11 30 2hod  VI Doplnkove cvicenie z matematickej analyz v 1mng3
  Str 15 40 2hod  IV Matematicka analyza           c 1mng3
  Stv 14 00 2hod c201 Matematika                c 1PCF

Florek M.
  Stv 9 50 2hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       p 4fjf
  Stv 11 30 1hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       c 4fjf

Gajdos V.

Hasko J.

Hlinka V.
  Pon 15 40 2hod F262 Praktikum z jadrovej fyziky a elektronik l 3fjf
  Uto 9 50 2hod F327 Aplikovana jadrova fyzika        p 4fjf
  Uto 11 30 1hod F327 Aplikovana jadrova fyzika        c 4fjf

Holy K.
  Pon 8 10 2hod F262 Praktikum z monitorovania radioaktivity l 4fzp
  Pon 14 00 1hod F261 Radiometricke merania          l 3fzp
  Uto 10 40 1hod F377 Diplomovy seminar            s 5fjf
  Uto 14 00 1hod F262 Radiometricke merania          l 5fzp
  Str 10 40 2hod F327 Fyzikalne analyticke metody       p 3fzp
  Stv 14 00 2hod F327 Zaklady radiacnej fyziky a ochr.pred zia v 2f*

Chochula P.

Chudy M.
  Pon 10 40 1hod F262 Praktikum z monitorovania radioaktivity l 4fzp
  Pon 15 40 1hod F261 Radiometricke merania          l 3fzp
  Uto 11 30 1hod F377 Experimentalne metody jadrovej fyziky  p 3fjf
  Uto 15 40 1hod F262 Radiometricke merania          l 5fzp
  Str 9 50 2hod F262 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf
  Stv 12 20 2hod F377 Jadrova energetika a zivotne prostredie v 3fjf

Kollar D.
  Pon 9 50 2hod F327 Zaklady technickeho a programoveho vybav p 3fjf
  Pon 13 10 3hod F262 Praktikum z jadrovej fyziky a elektronik l 3fjf
  Str 9 00 2hod F327 Jadrova elekronika            p 3fjf
  Pia 9 50 2hod KJF Zaklady cislicovej a impulznej elektron. v 3fjf

Masarik J.
  Pon 10 40 2hod  F1 Atomova a jadrova fyzika         p 2f*
  Pon 14 50 2hod F377 Smery fyzikalneho vyskumu        v 2f*
  Uto 14 00 2hod KJF Uvod do nuklearnej geofyziky       v 4fg
  Str 9 50 2hod  F1 Atomova a jadrova fyzika         p 2f*
  Stv 9 50 2hod  F2 Algoritmy vedeckotechnickych vypoctov  p 2f*

Pinak M.

Pisutova N.
  Str 13 10 2hod F327 Atomova a jadrova fyzika         c 2f1

Povinec P.

Ruzicka J.

Socha M.

Stanicek J.
  Uto 14 00 2hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       p 3fjf
  Uto 15 40 1hod F327 Jadrova a subjadrova fyzika       c 3fjf
  Str 11 30 1hod F262 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf

Sykora I.
  Pon 9 50 1hod F262 Praktikum z monitorovania radioaktivity l 4fzp
  Pon 14 50 1hod F261 Radiometricke merania          l 3fzp
  Uto 12 20 1hod F377 Experimentalne metody jadrovej fyziky  p 3fjf
  Uto 14 50 1hod F262 Radiometricke merania          l 5fzp
  Str 8 10 2hod F262 Specialne praktikum z jadrovej fyziky  l 4fjf

Saro S.
  Pon 13 10 2hod F327 Seminar z jadrovej fyziky        s 4fjf
  Pon 14 50 1hod F327 Diplomovy seminar            s 4fjf
  Uto 9 00 2hod F377 Diplomovy seminar            s 5fjf

Simkovic F.
  Str 10 40 2hod F377 Teoria mnohonuklearnych systemov     v 3fjf

Sivo A.
  Pon 11 30 1hod F262 Praktikum z monitorovania radioaktivity l 4fzp

Stavina P.
  Stv 11 30 1hod  F2 Algoritmy vedeckotechnickych vypoctov  c 2f*
  Stv 13 10 2hod F308 Pocitacove siete             v 4fjf 4fzp

Sulc M.

Tokar S.
  Pon 9 50 2hod F308 Modelovanie experimentu         v 4fjf 5fjf
  Stv 8 10 2hod KJF Interakcie v jadrach           v 4fjf 5fjf

Vanko J.
  Stv 8 10 2hod F327 Kinematika elementarnych castic     v 3fjf

Babincova M.
  Str 8 10 2hod F328 Uvod do biologie             p 3fbf
  Str 9 50 2hod F328 Uvod do biologie             c 3fbf
  Str 13 10 3hod F113 Praktikum I - Mech. a molekulova fyzika l 1fmf
  Str 15 40 3hod F113 Praktikum I - Mech. a molekulova fyzika l 1fmf

Babinec P.
  Pon 9 50 2hod F232 Kvantova teoria             p 3fbf
  Pon 11 30 2hod F232 Kvantova teoria             c 3fbf

Grman
  Str 15 40 3hod F114 Praktikum I - Mech. a molekulova fyzika l 1fmf

Haverlik I.
  Pon 11 30 2hod KBF Databazy a inf.systemy v medicine    p 4fmf
  Uto 9 50 1hod F247 Zaklady teorie algoritmov a programovan p 3fmf
  Uto 10 40 1hod F247 Zaklady teorie algoritmov a programovan c 3fmf
  Uto 14 00 1hod KBF Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. c 1fmf
  Uto 14 50 3hod KBF Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. p 1fmf
  Str 8 10 2hod  X Matematicke modelovanie organizov.system p 4fbf
  Str 12 20 1hod F247 Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. c 2fmf
  Str 14 00 2hod F232 Seminar                 s 4fbf 4fmf

Hianik T.
  Uto 14 00 2hod F247 Biofyzika membran            p 4fbf 4fmf
  Uto 15 40 2hod F247 Biofyzikalny seminar           s DRS
  Stv 14 00 2hod F247 Molekulova biofyzika           p 3fbf 3fmf
  Stv 15 40 2hod F247 Molekulova biofyzika           p DRS

Hubac I.
  Str 9 50 2hod F232 Kvantova teoria             p 4fbf
  Str 11 30 2hod F232 Kvantova teoria             c 4fbf

Chorvat D.
  Str 10 40 2hod F247 Medicinska biofyzika           p 4fmf
  Stv 14 50 2hod KBF Fyzikalne metody diagnostiky a terapie  p 4fmf

Kirchnerova
  Str 13 10 3hod F114 Praktikum I - Mech. a molekulova fyzika l 1fmf

Krivanek R.

Kvasnicka P.
  Pon 13 10 2hod F232 Statisticke spracovanie experim.udajov  p 4fbf
  Pon 14 50 2hod F328 Spracovanie experimentalnych udajov   p 1fmf
  Pon 17 20 2hod F232 Nerovnovazna termodynamika        p 4fbf
  Str 8 10 5hod KBF Spracovanie dat             c 5fbf
  Stv 8 10 4hod KBF Termodynamika a statisticka fyzika    p 3fmf
  Stv 12 20 2hod F232 Termodynamika a statisticka fyzika    c 3fmf

Mach P.
  Pon 9 00 1hod KBF Elektrochemia              p 3fbf
  Pon 9 50 2hod KBF Fyzikalna chemia             p 4fmf

Rybar P.
  Stv 11 30 2hod  T3 Navrh aplikacnych programov       v 3fbf
  Stv 14 00 4hod   Specialne praktikum z exper.metod    l 4fbf

Sikurova L.
  Uto 11 30 2hod F247 Zaklady a aplikacie optickej spektroskop p 4fbf 4fmf
  Stv 8 10 2hod F247 Diplomovy seminar            s 5fbf 5fmf

Urban J.
  Pon 14 00 2hod KBF Seminar                 s 3fbf
  Pon 15 40 2hod KBF Atomove a molekulove zrazky       p 4fbf
  Uto 9 50 3hod KBF Zaklady organickej chemie a biochemie  p 3fbf
  Stv 8 10 2hod F350 Pocitacova simulacia molekulovych system p 3fbf
  Stv 9 50 2hod F350 Pocitacova simulacia molekulovych system c 3fbf

Waczulikova I.
  Uto 13 10 1hod F247 Zaklady a aplikacie optickej spektroskop c 4fbf 4fmf
  Str 12 20 2hod KBF Aplikacie matematickej statistiky v medi p 4fmf
  Stv 9 50 3hod   Specialne praktikum z exp.metod lek.fyz. l 4fmf
  Stv 13 10 2hod KBF Experimentalne metody lekarskej fyziky  p 4fmf

Hanuska E.

Janik R.

Pikna M.

Polaskova A.

Sitar B.
  Pon 11 30 2hod F377 Urychlovace castic            v 3fjf

Strmen P.

Szarka I.

Antalic S.

Papp P.

Bacharova L.

Bednar P.

Betak
  Str 10 40 2hod KJF Statisticke aspekty a modely jadr.reakci v 5fjf

Fedorko I.

Habodaszova D.

Kinclova I.

Melichercik M.

Mlynarik V.
  Pia 14 50 1hod KBF Biomedicinske aplikacie v MR       p 4fbf 4fmf

Kozlikova

Kovacova

Redhammer

Cagalinec M.

Carnicky J.

Chorvat D.ml
  Uto 8 10 4hod F232 Metody spracovania biosignalov a PG   p 4fbf 4fmf
  Stv 8 10 2hod  T3 Metody spracovania biosignalov a PG   c 4fbf 4fmf

Jezkovsky

Lovas

Mullerova

Krssak M.
  Pia 14 00 1hod KBF Biomedicinske aplikacie v MR       p 4fbf 4fmf

Simon J.
  Uto 8 10 2hod  V Matematicka analyza           c 1i1

Siska
  Str 8 10 2hod VIII Matematicke zaklady biomedicinskej fyz. c 2fmf

Streicher
  Uto 18 10 2hod VIII Doplnkove cvicenie z matematickej analyz v 1mng4
  Str 11 30 2hod  V Cvicenie z matematickej analyzy     c 1mng4


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | KTVS | ostatni

Katedra experimentálnej fyziky
(KEF)

Dobrocka E.
  Pon 9 00 3hod f295 Praktikum z FTL             l 3ftl
  Pon 13 10 1hod f295 Experimentalne metody FTL        p 3ftl
  Pon 14 00 2hod f295 Praktikum z FTL             c 3ftl

Grajcar M.

Gregus J.
  Pon 9 00 3hod f295 Praktikum z FTL             l 3foo 3fe 3fp 3
  Pon 12 20 3hod F225 Praktikum III (Optika)          l 2f1
  Str 9 50 3hod f295 Praktikum z FTL             l 4ftl

Hlubina R.
  Str 8 10 4hod f223 Fyzika tuhych latok           p 3ftl
  Stv 13 10 1hod f226 Fyzika tuhych latok           c 3ftl

Kus P.
  Stv 8 10 2hod f226 Zaklady technologie tuhych latok     p 3ftl

Mahel M.
  Pon 10 40 2hod f223 Fyzika tuhych latok           c 4ftl
  Pon 14 00 4hod f223 Fyzika tuhych latok           p 4ftl
  Str 10 40 2hod B320 Fyzika                  p 1PCF

Matasovska S.
  Pon 11 30 2hod b446 Fyzika                  c 1PCF
  Pon 14 00 2hod f226 Zaklady FTL               p 3foo 3fe 3fp
  Uto 10 40 2hod b102 Fyzika                  c 1PCF
  Uto 14 00 2hod  IX Elektromagnetizmus            c 1f3

Plecenik A.
  Str 10 40 1hod f226 Moderne metody povrchovej analyzy    v 4fp

Brezna E.
  Pon 10 40 2hod f51 Ziarenie plazmy             p 4fp
  Uto 13 10 3hod F113 Praktikum I - Mech. a molekulova fyzika l 1f2
  Stv 9 00 3hod F113 Praktikum I - Mech. a molekulova fyzika l 1f1

Cernak M.
  Str 8 10 2hod F109 Fyzika elektrickych vybojov       p 2f*

Foltin V.
  Pon 11 30 3hod F113 Praktikum I - Mech. a molekulova fyzika l 1f3
  Pon 14 00 3hod F113 Praktikum I - Mech. a molekulova fyzika l 1f3
  Uto 13 10 3hod F114 Praktikum I - Mech. a molekulova fyzika l 1f2

Macko P.
  Str 15 40 1hod OFP Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp

Matejcik S.
  Pon 9 00 2hod f51 Fyzikalne vlastnosti molekul       v 4foo 4fp 5fp
  Pon 10 40 1hod  F2 Spracovanie experimentalnych dat     p 1f*
  Str 11 30 2hod f51 Elektronova optika a hmotnostna spektros v 4foo 5foo 5fp
  Str 14 50 1hod OFP Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp

Pavlik J.
  Stv 9 00 2hod f51 Termicka a neidealna plazma       p 4fp
  Stv 10 40 2hod f51 Seminar k DP(2)             s 5fmg

Skalny J.
  Uto 11 30 2hod f51 Diplomovy seminar            s 5fp
  Uto 14 50 2hod F109 Uvod do fyziky plazmy          p 2f*
  Str 14 00 1hod OFP Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp

Veis P.
  Pon 9 00 2hod f223 Stavba atomov a molekul         p 3fzp
  Pon 12 20 2hod f51 Molekulova spektroskopia         v 4fp

Zahoran M.
  Str 11 30 1hod f226 Moderne metody povrchovej analyzy    v 4fp
  Str 13 10 1hod OFP Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp
  Stv 8 10 2hod VII Elektromagnetizmus            c 1f2

Zahoranova A.
  Pon 11 30 3hod F114 Praktikum I - Mech. a molekulova fyzika l 1f2
  Str 13 10 1hod f73 Praktikum z fyziky plazmy        l 4fp
  Stv 9 00 3hod F114 Praktikum I - Mech. a molekulova fyzika l 1f1

Glesk I.

Mesaros V.
  Pon 9 50 2hod f167 Diplomovy seminar            p 5foo
  Pon 11 30 2hod f167 Nelinearna optika            p 4foo
  Uto 8 10 2hod f167 Optoelektronika             p 4foo

Senderakova D.
  Pon 8 10 2hod f167 Seminar zo specializacie         s 5foo
  Pon 12 20 2hod f144 Diplomova praca             l 5foo
  Uto 8 10 6hod f144 Diplomova praca             l 5foo
  Stv 8 10 6hod f143 Diplomova praca             l 4foo
  Stv 8 10 6hod f144 Diplomova praca             l 5foo
  Pia 8 10 6hod f144 Diplomova praca             l 5foo

Strba A.
  Uto 9 50 2hod f167 Optika tenkych vrstiev          p 4foo

Vojtek P.
  Pon 12 20 3hod F224 Praktikum III (Optika)          l 2f1
  Str 8 10 4hod f152 Praktikum z kvantovej elektroniky    l 4foo
  Pia 13 10 3hod F225 Praktikum III (Optika)          l 2f2

Zabudla Z.
  Pon 8 10 3hod F224 Praktikum III              l 2fmf
  Pon 11 30 2hod c201 Fyzika                  c 1PCF
  Uto 10 40 2hod c301 Fyzika                  c 1PCF
  Pia 13 10 3hod F224 Praktikum III              l 2f2

Fabo P.
  Uto 8 10 2hod  F2 Zaklady programovania          p 1f* 3ips
  Uto 11 30 2hod  T3 Zaklady programovania          c 1fmf
  Uto 13 10 3hod VIII Programovaci jazyk C           v 5i** 4ips

Fischer L.
  Pon 10 40 2hod  T3 Zaklady programovania          c 1fmf
  Pon 14 50 2hod  T3 Zaklady programovania          c 1f1
  Stv 9 50 2hod  T3 Zaklady programovania          c 1f2
  Pia 9 50 2hod  T3 Zaklady programovania          c 1f3

Jarosevic A.
  Pon 15 40 2hod f226 Automatiziacia inzinierskych prac    p 4foo 4fp
  Uto 8 10 2hod f223 Zaklady elektroniky           p 3fbf 3fe 3foo
  Uto 13 10 2hod f223 Zaklady elektroniky           c 3fbf 3fe 3foo
  Uto 14 50 2hod f223 Zaklady elektroniky           p 3fbf 3fe 3foo

Kundracik F.
  Pon 9 00 2hod  F2 Elektromagnetizmus            p 1f*
  Pon 13 10 2hod  T3 Zaklady programovania          c 1f1
  Str 9 50 2hod  F2 Elektromagnetizmus            p 1f*

Bezak V.
  Stv 9 50 3hod f223 Transportne a povrchove javy vo FTL   p 4ftl

Gasparik V.
  Uto 9 50 4hod f223 Experimentalne metody FTL        v 4ftl

Lukac P.
  Uto 12 20 3hod f-168 Dynamika prudiacich plynov       p 3fzp
  Str 9 00 3hod  f51 Vakuova fyzika             p 3fe 3fp
  Stv 13 10 2hod  f51 Seminar                 s DRS

Sura P.

Bucek A.

Jasik J.

Kohaut P.
  Pon 11 30 2hod f226 Zaklady elektroniky           v 5MF 5FI
  Uto 11 30 2hod f294 Zaklady elektroniky           c 5MF 5FI

Kovacik D.
  Pon 14 00 3hod F114 Praktikum I - Mech. a molekulova fyzika l 1f3 2f*

Mark T.
  Stv 14 50 2hod f51 Fyzika klastrov             v 4foo 4fp 5fp

Micunek R.

Pastor P.

Plecenik T.

Prascak M.
  Str 8 10 2hod  T3 Zaklady programovania          c 1f2
  Pia 8 10 2hod  T3 Zaklady programovania          c 1f3
  Pia 10 40 2hod f223 Elektromagnetizmus            c 1f1

Stano M.

Tirpak A.
  Uto 14 00 3hod f294 Praktikum z elektroniky velmi vysok.frek l 4fp

Tomasek


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | KTVS | ostatni

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyzika
(KTFDF)

Balek V.
  Pon 14 00 3hod f130 Vseobecna teoria relativity       p 4ftf
  Stv 9 50 2hod f125 Vseobecna teoria relativity       c 4ftf
  Stv 14 50 2hod f130 Uvod do teorie strun           v 4ftf

Blazek T.
  Pon 16 30 2hod f130 Molekulova fyzika a termodynamika    c 2MF
  Uto 8 10 2hod  IX Kmity a vlny v systemoch         p 4mmm
  Uto 16 30 2hod f125 Kvantova mechanika            c 3f**
  Str 17 20 2hod f130 Specialny seminar            s 4ftf

Bona P.
  Uto 9 50 2hod f125 Matematicka fyzika            p 4ftf
  Uto 11 30 2hod f125 Specialny seminar            s 5ftf
  Str 11 30 2hod f125 Matematicka fyzika            p 4ftf
  Stv 17 20 2hod F232 Vybrane matematicke ulohy vo fyzike   p 3mmm

Cerny V.
  Uto 8 10 2hod f130 Vybrane kapitoly zo statistickej fyziky p 3ftf
  Stv 9 00 2hod F232 Molekulova fyzika a termodynamika    p 2MF
  Pia 9 50 2hod f130 Molekulova fyzika a termodynamika    p 2MF

Dubnickova A.Z.
  Str 9 50 2hod f130 Uvod do fyziky elementarnych castic   v 4ftf
  Stv 8 10 2hod f130 Zaklady fyziky              v 3m**
  Stv 9 50 1hod f130 Zaklady fyziky              c 3m**

Fecko M.
  Pon 8 10 2hod f130 Matematicka fyzika            c 3ftf
  Pon 9 50 3hod f130 Reprezentacie Lieovych grup pre fyzikov v 3ftf
  Uto 11 30 2hod f130 Matematicka fyzika            p 3ftf
  Str 8 10 2hod f130 Matematicka fyzika            p 3ftf

Kochan D.
  Str 13 10 2hod f130 Teoreticka fyzika            p 4MF
  Pon 14 50 1hod f130 Teoreticka fyzika            c 4MF
  Stv 14 50 2hod VII Vybrane kapitoly zo statistickej fyziky c 3ftf

Masar E.
  Uto 9 50 2hod f130 Pocitacova fyzika            s 5ftf
  Str 9 50 2hod  T3 Pocitacova fyzika            c 3ftf
  Str 11 30 2hod f130 Pocitacova fyzika            p 3ftf
  Stv 11 30 2hod f130 Teoria ziarenia             v 3ftf

Mojzis M.
  Pon 8 10 3hod f125 Teoria elektromagnetickeho pola     p 2f*
  Pon 10 40 2hod f125 Kvantova teoria pola           c 4ftf
  Stv 8 10 2hod f125 Renormalizacia              v 4ftf

Noga M.
  Pia 9 50 3hod f125 Teoria relativity            p 2f*

Presnajder P.
  Uto 8 10 2hod f125 Kvantova teoria pola           p 4ftf
  Uto 10 40 2hod  A Matematika                p 1iai*
  Stv 11 30 2hod f125 Kvantova teoria pola           p 4ftf

Danisovic M.
  Uto 14 50 2hod f126 Informacne technologie pre ucitelov   s 3MF 3FI
  Str 15 40 2hod f126 Didakticka technika pre fyzikov     l 2MF
  Str 17 20 2hod f126 Didakticka technika pre fyzikov     l 2MF

Demkanin P.
  Uto 8 10 2hod F151 Praktikum skolskych pokusov       l 3MF 3FI
  Str 8 10 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF
  Str 9 50 2hod f126 Didaktika fyziky             s 4MF
  Pia 8 10 2hod f126 Ziacka zaujmova cinnost         v 5MF 5FI

Hornansky L.
  Str 9 00 2hod F247 Elektromagnetizmus            p 1MF 1FI
  Str 11 30 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh        s 4MF
  Stv 9 50 2hod F247 Elektromagnetizmus            c 1MF 1FI
  Stv 11 30 2hod F247 Elektromagnetizmus            p 1MF 1FI
  Pia 9 50 2hod f126 Zaklady fyziky tuhych latok       p 5MF 5FI
  Pia 11 30 2hod f126 Zaklady fyziky tuhych latok       c 5MF 5FI

Horvath P.
  Pon 8 10 2hod f126 Seminar zo skolskej fyziky        s 1FI 1MF
  Pon 12 20 1hod f126 Seminar skolskej fyziky         p 2MF
  Uto 8 10 2hod F113 Fyzikalne praktikum           l 1MF
  Uto 9 50 2hod F113 Fyzikalne praktikum           l 1FI 1MF

Kosinarova A.
  Pon 9 00 1hod F247 Teoreticka fyzika            c 3FI 3MF
  Pon 9 50 1hod F247 Matematicke metody vo fyzike       p 1FI 1MF
  Pon 10 40 1hod F247 Matematicke metody vo fyzike       c 1FI 1MF
  Pon 11 30 2hod F247 Kalkulus pre nematematikov        p 1FI 1MF
  Uto 9 50 2hod B305 Matematika                p 1PCF
  Uto 14 50 2hod B305 Vyberovy seminar z matematiky      s 1PCF
  Str 10 40 2hod B307 Matematika                c 1PCF
  Str 13 10 2hod  C3 Matematika                c 1PCF

Lapitkova V.
  Pon 9 50 2hod f126 Netradicne vyucovacie postupy      v 5FI 5MF
  Uto 13 10 2hod f126 Diplomovy seminar z fyziky        s 4MF

Pazma V.
  Uto 17 20 3hod  I Matematika                c 1f2
  Str 8 10 2hod f125 Matematika                c 1iai5
  Str 9 50 2hod f125 Matematika                c 1iai6
  Stv 8 10 3hod  VI Matematika                c 1f3
  Pia 8 10 3hod  IX Matematika                c 1f1

Pisut J.
  Uto 9 50 2hod  F1 Kvantova mechanika            p 3f**
  Stv 9 50 2hod  F1 Kvantova mechanika            p 3f**

Sebesta J.
  Pon 13 10 2hod f126 Zaklady metodologie fyziky        p 2MF
  Pon 14 50 2hod f126 Dejiny a metodol.fyz. vo fyz.vzdelavani v 5FI 5MF
  Pon 16 30 2hod f126 Epistemologia fyzikalnych teorii     p 4ftf
  Uto 13 10 2hod f130 Teoreticka fyzika            p 3FI 3MF

Bellus M.
  Str 14 00 2hod f126 Jednoduche a domace experimenty     v 4MF

Dzurakova Z.
  Stv 15 40 2hod  IV Teoria elektromagnetickeho pola     c 2f1
  Pia 8 10 2hod f130 Teoria elektromagnetickeho pola     c 2f2

Koubek V.
  Uto 9 50 3hod f126 Didaktika fyziky             p 3FI 3MF

Klein M.
  Uto 16 30 2hod  F2 Matematika                c 1iai3
  Str 8 10 2hod  II Matematika                c 1iai2

Krisko M.
  Uto 15 40 2hod  C3 Matematika                c 1PCF

Polak V.
  Uto 16 30 2hod f130 Matematika                c 1iai7
  Str 14 50 2hod f125 Matematicka fyzika            c 4ftf

Plasek V.
  Uto 17 20 2hod  C1 Matematika                c 1PCF


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | KTVS | ostatni

Katedra jazykovej prípravy
(KJP)

Erdelyi L.
  Pon 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 2mng*
  Uto 9 50 2hod VII Anglicky jazyk              c 2mpm 2m*
  Uto 11 30 2hod  VI Anglicky jazyk              c 2mef*
  Str 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1mef*
  Str 13 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1mef*
  Stv 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1mng*
  Pia 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1mng*
  Pia 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1mpm 1m*
  Pia 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1mng*

Gombarik P.
  Pon 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2mng*
  Uto 8 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2mef*
  Uto 9 50 2hod  V Anglicky jazyk              c 2mef*
  Uto 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2mpm 2m*
  Str 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1mef*
  Str 13 10 2hod F247 Anglicky jazyk              c 1mef*
  Stv 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1mng*
  Pia 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1mpm 1m*
  Pia 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1mng*

Chlapikova
  Pon 16 30 2hod F247 Anglicky jazyk              c 1f*
  Pon 18 10 2hod F247 Anglicky jazyk              c 1****
  Str 11 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1i*
  Str 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1i*
  Str 18 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1MD 1MI 1ia*
  Stv 8 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1iai*
  Pia 8 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1m* 1mpm
  Pia 9 50 2hod F247 Anglicky jazyk              c 1m* 1mpm

Ilcikova A.
  Pon 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1f*
  Pon 18 10 2hod  IX Anglicky jazyk              c 1f*
  Uto 9 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2iai*
  Uto 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 2f*
  Str 13 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2i*
  Str 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1i*
  Str 18 10 2hod  IV Anglicky jazyk              c 1BI  1M*
  Pia 9 50 2hod  IV Anglicky jazyk              c 1BI  1FI 1MD

Klatikova E.
  Pon 13 10 2hod F246 Rusky jazyk Z              c FMFI
  Uto 9 50 2hod F246 Rusky jazyk Z              c FMFI
  Str 11 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1i*
  Str 14 50 2hod F246 Rusky jazyk Z              c FMFI
  Str 16 30 2hod F247 Anglicky jazyk              c 1iai*
  Stv 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1iai*
  Stv 11 30 2hod F246 Rusky jazyk Z              c FMFI
  Stv 13 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2iai* 2i*

Vilasek P.
  Pon 13 10 2hod f283 Nemecky jazyk MP             c FMFI
  Pon 18 10 2hod F246 Nemecky jazyk Z             c FMFI
  Uto 16 30 2hod F246 Francuzsky jazyk MP           c FMFI
  Uto 18 10 2hod F246 Francuzsky jazyk Z            c FMFI
  Str 11 30 2hod VIII Nemecky jazyk P             c FMFI
  Str 15 40 2hod XII Nemecky jazyk Z             c FMFI
  Stv 13 10 2hod F246 Nemecky jazyk MP             c FMFI
  Pia 9 50 2hod M120 Francuzsky jazyk MP           c FMFI
  Pia 11 30 2hod M120 Francuzsky jazyk Z            c FMFI

Zemanova A.
  Pon 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk              c 1f*
  Pon 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2BI 2MF 2MI 2M
  Uto 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c 1iai*
  Uto 16 30 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2f*
  Str 14 50 2hod f283 Anglicky jazyk              c DRS
  Str 16 30 2hod  VI Anglicky jazyk              c 1iai*
  Str 18 10 2hod f283 Anglicky jazyk              c 2***


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | KTVS | ostatni

Schola Ludus
(SL)

Biznarova V.
  Str 14 00 2hod f51 Vzdelavacie hry vo fyzike        v CUP

Teplanova K.
  Pia 9 00 2hod  F2 Fyzika autenticky            v CUP
  Pia 10 40 2hod  F2 Vedecka show               v FMFI


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | KTVS | ostatni

Katedra telesnej výchovy a športu
(KTVS)KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | KTVS | ostatni

Ostatní
(ostatni)

Hrubiskova
  Stv 9 50 2hod  X Zaklady psychologie a pedagogiky     s 1BI 1MI

Veselsky
  Uto 13 10 2hod  C1 Zaklady psychologie a pedagogiky     p 1FI 1M* 1BI 1P
  Stv 8 10 2hod  XI Zaklady psychologie a pedagogiky     s 1FI 1MD 1MF 1M
  Stv 9 50 2hod  XI Psychologia               p 3FI 3M*
  Stv 11 30 2hod  XI Psychologia               s 3FI 3M*


KAGDM | KAMS | KMANM | KI | KAI | KZVI | KAFZM | KJFB | KEF | KTFDF | KJP | SL | KTVS | ostatni

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 13.3.2006.