Rozvrhy učiteľov podľa katedier
Zimný semester 1998/99

Katedra algebry a teórie čísiel
(KATC)

Bednar
  Pon 14 00 2hod  IX Algebra                 c 1i5

Benesova
  Pon 12 20 2hod  B Algebra                 c 1i2
  Uto 11 30 2hod VII Algebra                 c 1i4
  Pia 8 10 2hod C  Vybrane partie ...            p 5M*

Cincura
  Pon 8 10 2hod VII Vseobecna topologia          p 3mms
  Uto 11 30 2hod M126 Teoria kategorii             5mms
  Str 14 00 3hod  A Matematika               p 1MD 1MI* 1MT*
  Stv 8 10 2hod  C Matematika               p 1MD 1MI* 1MT*
  Stv 11 30 2hod VIII Matematika               c 1MT2
  Stv 14 50 2hod M120 Matematika               c 1MD

Draskovicova
  Str 15 40 2hod  B Algebra                p 4MD 4MI 4MT
  Pia 9 50 2hod VII Algebra                c 4MI
  Pia 11 30 2hod VII Algebra                c 4MT

Gurican
  Pon 8 10 2hod  C Algebra                p 2i*
  Uto 13 10 1hod III Algebra                c 2i2
  Str 13 10 1hod  A Algebra                c 2i4
  Stv 9 50 2hod M126 Algebra                p 4mms

Katrinak
  Str 11 30 2hod  VI Univerzalne algebry a zvazy    s 5mms
  Str 16 30 2hod VII Univerzalne algebry a zvazy    s 4mms
  Stv 8 10 1hod VII Kodovanie             v 3M* 3PCF 4mms 5mms
  Stv 9 00 1hod VII Kodovanie             c 3M* 3PCF 4mms 5mms

Korbas
  Uto 9 50 2hod  B Linearna algebra a geometria       p 1bm 1m* 1me*
  Str 14 50 2hod VII Diferencialna topologia         p 4mms
  Stv 9 50 2hod  B Linearna algebra a geometria       p 1bm 1m* 1me*

Legen
  Uto 9 50 2hod VIII Teoria poli               p 3mms 4mms
  Str 8 10 2hod  A Algebra                 p 1i*  1bi

Macaj
  Pon 17 20 1hod  XI Algebra a geometria           c 1f3
  Pon 18 10 1hod  XI Algebra a geometria           c 1f5
  Pon 19 00 1hod  XI Algebra a geometria           c 1f4
  Str 15 40 1hod  X Algebra a geometria           c 1FE 1f2
  Stv 9 00 1hod  XI Algebra a geometria           c 1f1
  Stv 9 50 2hod VII Algebra                 c 4MD

Marcisova
  Pon 11 30 2hod B305 Algebra                 c 4PCF
  Uto 9 50 2hod b446 Algebra                 p 4PCF
  Uto 15 40 2hod B305 Algebra                 c 4PCF
  Str 10 40 2hod  C3 Algebra                 c 4PCF

Salat
  Pon 10 40 2hod M126 Seminar z realnych funkcii        s
  Uto 9 50 2hod F109 Vybrane partie z teoretickej aritmetiky p 5MF*
  Uto 13 10 2hod VII Teoria cisel                5mms
  Str 10 40 2hod M126 Seminar z teorie cisel          s

Tomanova
  Pon 12 20 2hod  A Algebra                 c 4MF1
  Pon 14 00 2hod F232 Algebra                 c 4MF2
  Uto 9 50 2hod  IX Algebra                 p 4MF1 4MF2
  Str 9 50 2hod VIII Teoria grafov              p 3mms
  Stv 8 10 2hod b301 Kombinatorika              v 3M*  3PCF

Zabka M.
  Pia 9 50 2hod  V Algebra                 c 2m1
  Pia 11 30 2hod  V Algebra                 c 2m2

Zlatos
  Uto 9 50 2hod  F2 Algebra a geometria           p 1FE 1f*
  Str 11 30 2hod VIII Teoria mnozin a mat. logika       p 3mms


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra geometrie
(KG)

Boda E.
  Uto 11 30 2hod M120 Vybrane kapitoly z geometrie       p 5MD
  Uto 14 00 2hod  A Geometria                p 3M*
  Str 10 40 2hod VII Linearna algebra a geometria       p 2mng1 2mng2
  Str 14 00 2hod  B Matematika                p 2MD 2MI* 2MT*
  Stv 14 50 2hod  C Matematika                p 2MD 2MI* 2MT*
  Stv 16 30 2hod M120 Dipl. seminar z DG            s 5MD

Bohdal
  Uto 9 50 2hod M217 Pocitacova geometria           c 5MD
  Uto 14 00 3hod M217 Uvod do grafiky na PC          c 1MD
  Stv 8 10 2hod M120 Architektura a progr. graf. zariadeni  p 4ipg 4mpg 5i
  Pia 9 50 2hod  IX Geometria                c 3MD 3MF1
  Pia 11 30 2hod  IX Geometria                c 3MF2

Bozek
  Pon 10 40 2hod  XI Diferencialna geometria         p 3MD
  Str 8 10 2hod  XI Geometria                p 3mpg
  Str 9 50 2hod  KG Diferencialna geometria         c 3MD
  Str 13 10 3hod  XI Diferencialna geometria         p 4mpg

Chalmoviansky

Cizmar
  Uto 15 40 2hod  V Algebricka geometria           c 4MD
  Pon 14 00 2hod M120 Geometria                p 4MD
  Pon 15 40 2hod  B Dejiny matematiky            p 5M*  5PCF
  Pon 17 20 2hod  IV Vybrane kapitoly z element. geometrie  v 3PCF
  Uto 8 10 2hod III Algebricka geometria           p 4MD
  Str 8 10 2hod M120 Geometria                c 4MD

Hlusek
  Pon 14 00 2hod III Geometria                c 4MF1
  Pon 15 40 2hod b404 Geometria                c 3PCF
  Pon 17 20 2hod F328 Geometria                c 4MF2
  Pia 9 50 2hod VIII Geometria                c 4MT
  Pia 11 30 2hod VIII Geometria                c 4MI

Kudlickova
  Pon 8 10 2hod M120 Technicke kreslenie           p 3MD
  Pon 9 50 1hod M120 Technicke kreslenie           c 3MD
  Pon 10 40 2hod M120 Pocitacova geometria           p 5MD
  Uto 8 10 2hod  XI Pocitacova geometria           p 5MD
  Uto 9 50 2hod M120 Zobrazovacie metody           p 3mpg
  Str 9 50 2hod M120 Zobrazovacie metody           p 3mpg

Machalova
  Stv 13 10 2hod VII Matematika                c 2MI2
  Pia 8 10 2hod  X Matematika                c 2MI1
  Pia 9 50 2hod  X Matematika                c 2FI

Mikita
  Uto 7 20 2hod B407 Matematika             p 3PCF
  Uto 9 00 2hod B407 Matematika             c 3PCF
  Uto 17 20 2hod M120 Matematika             c 2MD
  Str 11 30 2hod  X Pocitacova grafika         p 3bi 3mpg 4ipg 5i
  Str 15 40 2hod VIII Pocitacova grafika         p 4mng
  Str 17 20 2hod  H3 Pocitacova grafika         c 4mng
  Stv 7 20 2hod b201 Matematika             c 2PCF

Polednova
  Uto 8 10 2hod B307 Geometria                p 3PCF
  Str 9 00 2hod b446 Geometria                p 4PCF
  Str 10 40 2hod b301 Geometria                c 4PCF
  Str 14 00 2hod M120 Geometria                c 4PCF
  Str 15 40 2hod  C2 Geometria                c 3PCF
  Stv 9 00 2hod B301 Geometria                c 4PCF
  Stv 10 40 2hod B301 Geometria                c 3PCF

Sklenarikova
  Pon 8 10 3hod  XI Zobrazovacie metody           p 2MD
  Stv 13 10 2hod  B Zobrazovacie metody           c 1MD
  Uto 8 10 2hod F109 Geometria                p 4MF1 4MF2
  Uto 14 00 2hod M120 Zobrazovacie metody           c 2MD
  Stv 9 50 3hod M120 Zobrazovacie metody           p 1MD

Solcan
  Pon 10 40 3hod F232 Projektivna geometria          p 2MD
  Pon 15 40 2hod M120 Aplikacie DG               c 4MD
  Uto 9 50 2hod VII Aplikacie DG               p 4MD
  Uto 15 40 2hod M120 Projektivna geometria          c 2MD
  Str 14 00 2hod F108 Geometria                p 4MI  4MT

Sunal
  Pon 13 10 1hod XII Linearna algebra a geometria       c 2mng1
  Pon 14 00 1hod M126 Linearna algebra a geometria       c 2mng2
  Str 13 10 1hod VIII Linearna algebra a geometria       c 1mng1 1mng2

Zatko
  Pon 9 50 2hod b303 Matematika                p 2PCF
  Pon 12 20 2hod M120 Numericka geometria           s 3mpg 4mpg 5mpg
  Uto 7 20 2hod b303 Matematika                p 2PCF
  Str 9 50 2hod M121 Geometricke modelovanie         p 5mpg
  Str 8 10 2hod VIII Linearna algebra a geometria       p 1mng1 1mng2


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra matematickej analýzy
(KMA)

Barnovska
  Uto 10 40 3hod  C1 Matematika                p 1PCF
  Str 8 10 3hod  I Matematicka analyza           p 2mng1 2mng2
  Stv 11 30 2hod XII Matematicka analyza           c 2mng1 2mng2
  Stv 14 00 2hod B301 Vyberovy seminar z matematiky      c 1PCF

Celestiakova
  Pon 16 30 3hod  F2 Matematicka analyza           c 1f1

Cervenansky
  Pon 11 30 3hod VII Matematicka analyza           c 1f3
  Pon 14 50 2hod  II Matematicka analyza           c 1i4

Vanya
  Uto 13 10 2hod  C Matematicka analyza           c 1i5
  Stv 18 10 2hod  I Matematika                c 2fmf

Turansky
  Pon 14 50 3hod  C3 Matematika                c 1PCF

Weinsenpacher
  Pon 14 50 3hod B305 Matematika                c 1PCF

Saller
  Pon 14 50 3hod b446 Matematika                c 1PCF

Dubay
  Str 10 40 3hod b446 Matematika                c 1PCF

Miazdra
  ?     3hod   Matematika                c 1PCF

Durikovic
  Pon 8 10 2hod  A Matematicka analyza           p 2m*
  Pon 9 50 2hod  II Metody variacnych nerovnic v aplikaciach p 4mma
  Pon 13 10 2hod M109 Modely prudenia tekutin         p 4mmm
  Str 8 10 2hod  VI Funkcionalna analyza           p 5mma
  Str 11 30 2hod F108 Matematicka analyza           p 2m*
  Stv 8 10 2hod M109 Funkcionalna analyza           c 5mma
  Stv 9 50 2hod M109 Parcialne diferencialne rovnice     p 4mma

Feckan
  Uto 8 10 2hod  II Parcialne diferencialne rovnice     c 4mma
  Str 11 30 2hod  II Obycajne diferencialne rovnice      c 3mma
  Stv 11 30 2hod  II Nelinear. analyza            p 4mma

Gera
  Pon 8 10 2hod  V Matematicka analyza           p 3MF1 3MF2
  Pon 11 30 2hod III Matematika                p 2fm* 2fzp
  Uto 11 30 2hod F328 Aplikovana funkcionalna analyza     p 4mng
  Stv 13 10 2hod  II Matematika                p 2fm* 2fzp

Gregus
  Uto 9 00 2hod M109 Vybrane partie z matematiky       p 3PCF
  Uto 10 40 1hod M109 Vybrane partie z matematiky       c 3PCF
  Str 9 50 2hod  V Zaklady teorie DR            v 3MF1 3MF2
  Stv 11 30 2hod  VI Diplomovy seminar            s 5mng

Horna
  Pon 8 10 2hod F247 Matematicka analyza           c 3MT
  Pon 11 30 2hod G203 Matematicka analyza           c 1PCF
  Uto 13 10 2hod  IX Matematika                c 1MI1
  Uto 15 40 2hod  F2 Matematicka analyza           c 3MF1
  Str 10 40 3hod b404 Matematika                c 1PCF
  Stv 15 40 2hod b446 Matematika                c 1PCF

Jaros
  Pon 8 10 2hod M109 Obycajne diferencialne rovnice      p 3mma
  Pon 13 10 1hod B305 Matematika                c 1PCF
  Uto 11 30 2hod F232 Biomatematika              p 3mmm
  Str 7 20 2hod G203 Matematika                p 1PCF
  Str 11 30 2hod  A Matematicka analyza           p 2mef1 2mef2
  Stv 9 50 2hod F328 Matematicka analyza           p 2mef1 2mef2

Jaros F.
  Uto 13 10 2hod  F2 Matematicka analyza           c 1i2
  Str 14 50 2hod  IX Matematicka analyza           c 1bi  1i1

Krenicky
  Uto 17 20 2hod  F1 Matematika                c 2f3  2f4
  Str 16 30 2hod F328 Matematika                c 2f3  2f4

Kubacek
  Pon 8 10 2hod  II Matematicka analyza           c 1m2
  Pon 9 50 3hod  A Matematicka analyza           p 1i*  1bi
  Pon 17 20 2hod  B Matematika                c 2f1
  Stv 11 30 2hod F328 Matematicka analyza           c 1m2
  Stv 14 50 2hod  IV Matematicka analyza           c 1mng1
  Stv 16 30 2hod  B Matematika                c 2f1

Kupka
  Pon 9 00 2hod c401 Matematicka analyza           c 3PCF
  Pon 10 40 2hod b304 Matematicka analyza           c 3PCF
  Pon 15 40 2hod  C2 Matematicka analyza           c 3PCF
  Uto 9 50 2hod B307 Matematicka analyza           p 3PCF
  Uto 15 40 2hod b304 Aplikovana matematika          p 2PCF
  Uto 17 20 1hod b304 Aplikovana matematika          c 2PCF
  Pia 8 10 2hod III Zit efektivne...             v 5f** 4*

Martisovits I.
  Uto 17 20 2hod  F2 Matematicka analyza           c 2m2
  Str 18 10 2hod  IX Matematicka analyza           c 2m2

Medved
  Pon 9 50 3hod  B Matematicka analyza           p 2i*
  Uto 9 50 2hod  II Topologia a geometria          p 3mma
  Str 9 50 1hod M109 Topologia a geometria          p 3mma
  Str 10 40 1hod M109 Topologia a geometria          c 3mma
  Str 14 50 2hod M109 Dynamicke systemy            p 4mma
  Stv 8 10 1hod  II Dynamicke systemy            p 4mma
  Stv 9 00 1hod  II Dynamicke systemy            c 4mma

Mozer
  Str 14 00 3hod  F2 Matematika                p 2f*
  Str 16 30 2hod  F1 Matematika                c 2f2
  Stv 14 00 3hod  F2 Matematika                p 2f*
  Stv 16 30 2hod F328 Matematika                c 2f2
  Pia 13 10 2hod  C Variacny pocet              v 2f*
  Pia 14 50 2hod  C Specialne funkcie            v 3f**

Petrovicova
  Uto 11 30 2hod XII Matematicka analyza           c 1i3
  Str 9 50 2hod  II Matematicka analyza           c 2i1
  Stv 9 50 2hod  II Matematicka analyza           c 2i4

Seda
  Pon 9 50 2hod VII Obycajne diferencialne rovnice      p 4mng
  Str 11 30 1hod  IX Obycajne diferencialne rovnice      p 4mng
  Str 12 20 1hod  IX Obycajne diferencialne rovnice      c 4mng
  Pia 9 00 2hod M109 Obycajne diferencialne rovnice      s

Sisolakova
  Pon 7 20 2hod b446 Matematika                c 2PCF
  Pon 9 00 2hod b446 Matematika                p 2PCF
  Uto 9 50 2hod III Matematicka analyza           c 3MF2
  Stv 9 00 2hod  C3 Matematika                c 2PCF
  Stv 10 40 2hod b446 Matematika                p 2PCF

Terescak
  Uto 8 10 2hod F108 Funkcionalna analyza           p 3m**
  Uto 9 50 2hod M112 Seminar z nelin. FA           s 4mma
  Str 14 50 2hod  V Matematicka analyza           c 2m1
  Str 18 10 2hod  V Matematicka analyza           c 2m1
  Stv 9 50 2hod  C Funkcionalna analyza           p 3m**
  Stv 11 30 2hod F109 Funkcionalna analyza           c 3m**

Valasek
  Uto 11 30 3hod  B Matematicka analyza           p 1FE  1f*
  Str 12 20 3hod VII Matematicka analyza           c 1f2
  Stv 11 30 3hod  F2 Matematicka analyza           p 1FE  1f*
  Stv 16 30 3hod  F2 Matematicka analyza           c 1f4

Vencko
  Pon 11 30 2hod  F2 Matematicka analyza           p 1bm  1m*
  Uto 8 10 2hod  B Matematicka analyza           p 1bm  1m*
  Uto 11 30 2hod F108 Komplexna analyza            p 3mng
  Stv 9 50 3hod III Matematicka analyza           p 1mng1 1mng2
  Pia 9 50 1hod F109 Komplexna analyza            p 3mng
  Pia 10 40 1hod F109 Komplexna analyza            c 3mng

Venckova
  Pon 8 10 2hod b304 Matematika                c 1PCF
  Pon 9 50 2hod G203 Matematika                p 1PCF
  Pon 13 10 2hod F247 Matematicka analyza           c 1m1
  Uto 13 10 2hod  IV Matematicka analyza           c 1m3
  Str 13 10 2hod F247 Matematicka analyza           c 1m1
  Str 16 30 2hod  II Matematicka analyza           c 1m3

Viszus
  Pon 13 10 2hod  F2 Matematika                c 3f**
  Pon 14 50 3hod F108 Matematika                p 3f**
  Str 8 10 2hod F328 Matematika                p 1fm* 1fzp
  Str 14 50 3hod F109 Matematika                c 1fm* 1fzp
  Str 17 20 2hod F109 Matematika                p 1fm* 1fzp


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra numerických a optimalizačných metód
(KNOM)

Babusikova
  Str 13 10 2hod M217 Numericke metody             c 2mn* 4fmk
  Str 14 50 2hod M217 Numericke metody             c 2mng1 2mng2
  Str 16 30 2hod  X Numericke metody             p 2mn* 4fmk
  Stv 8 10 2hod M223 Uvod do soft.prostr. v num. mat.      5mna

Businska
  Uto 9 50 3hod  XI Numericke metody linearnej algebry    p 3mna
  Uto 12 20 1hod  XI Numericke metody linearnej algebry    c 3mna
  Uto 14 00 2hod  XI Maticovy pocet              p 3mng
  Str 13 10 2hod  VI Linearna algebra a geometria       c 1m2
  Str 16 30 2hod  F2 Linearna algebra a geometria       c 1m1
  Stv 8 10 2hod F247 Problemy pri prakt. vyp.         p 3PCF 3M*

Gliviak
  Pon 11 30 2hod  IX Sietova analyza              4mng
  Pon 17 20 2hod  C3 Rozvrhovanie-met.a aplik.        v 3PCF
  Str 8 10 2hod III Petriho siete v mod. a riad.       p 4mer
  Stv 8 10 2hod  IX Aplikacie grafov v skol.praxi      p 3PCF 3M*

Hamala M.
  Pon 9 50 2hod M223 Optimalizacne metody           p 4itm
  Pon 11 30 1hod M223 Optimalizacne metody           p 4itm
  Pon 12 20 1hod M223 Optimalizacne metody           c 4itm
  Stv 8 10 2hod XII Nelinearne programovanie         p 3mef 4mna
  Stv 9 50 1hod XII Nelinearne programovanie          3mef 4mna
  Stv 10 40 1hod XII Nelinearne programovanie         c 3mef 4mna

Huta
  Pon 11 30 2hod XII Poistna a financna matematika      p 3mng 5mer
  Str 11 30 2hod  F2 Zaklady financnej a poistnej matematiky p 5M*
  Str 14 00 2hod G203 Zaklady financnej a poistnej matematiky p 5PCF
  Str 15 40 2hod G245 Numericke metody             p 3PCF
  Str 17 20 1hod G245 Numericke metody             c 3PCF
  Stv 8 10 2hod F232 Difer.pocet a dif.rovnice        v 3PCF 3M*

Chocholaty
  Pon 12 20 2hod VIII Riesenie stiff.uloh           p 5mna
  Str 9 00 2hod VII Numericke metody             p 4mng
  Stv 8 10 2hod III Zakl.num.metody ries.rovnic       p 3PCF 3M*
  Stv 9 50 1hod M223 Numericke metody             p 4mng
  Stv 10 40 1hod M223 Numericke metody             c 4mng

Kacur
  Str 14 50 2hod III Variacne metody riesenia DR       p 4mna
  Stv 13 10 2hod M223 Numericke metody riesenia DR       p 5mma

Plesnik
  Uto 8 10 2hod XII Algoritmy na sietach           p 4mef
  Uto 9 50 2hod XII Algoritmy na sietach           c 4mef
  Str 8 10 2hod XII Linearne programovanie a graf.algoritmy p 3mna 4mms
  Str 9 50 2hod F328 Linearne programovanie         p 2bm 2me* 3mem
  Str 13 10 2hod F328 Diskretna optimalizacia        p 5mef 5mem 5mng

Valkova
  Pon 14 50 2hod b102 Vypoctova technika            c 2PCF
  Pon 16 30 1hod b102 Vypoctova technika            c 1PCF
  Pon 17 20 1hod b102 Vypoctova technika            c 1PCF
  Uto 13 10 2hod b101 Vypoctova technika            c 2PCF
  Uto 16 30 2hod b101 Vypoctova technika            c 2PCF

Weisz
  Pon 11 30 2hod F108 Numericka matematika           p 2bm 2m*
  Str 8 10 2hod M217 Numericka matematika           c 2bm 2m1
  Str 8 10 2hod M223 Numericka matematika           c 2bm 2m1
  Str 13 10 2hod III Metoda konecnych prvkov         c 4mna
  Stv 9 50 2hod M217 Numericka matematika           c 2m1 2m2


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky
(KTPMS)

Dvurecenskij
  Pon 14 50 2hod  VI Stochasticke metody operacnej analyzy  p 4mef
  Pon 16 30 2hod  II Stochasticke metody operacnej analyzy  c 4mef

Harman
  Uto 10 40 1hod  VI Pravdepodobnost a statistika       c 3bi 3itp
  Uto 11 30 1hod  V Pravdepodobnost a statistika       c 3itm
  Uto 12 20 1hod  IV Pravdepodobnost a statistika       c 3ita
  Stv 18 10 2hod XII Pravdepodobnost a mat. stat.       c 5MF1

Jankova
  Pon 11 30 2hod  C2 Pravdepodobnost a statistika       p 5PCF
  Stv 14 00 2hod  Pr Matematika                p 1PCF
  Pia 9 50 2hod B404 Pravdepodobnost a statistika       c 5MBi
  Pia 11 30 2hod B307 Matematika                c PCF

Kalas J.
  Str 8 10 2hod  C Pravdepodobnost a statistika       p 1bm 1m* me*
  Str 11 30 2hod  XI Teoria nahodneho vyberu         p 3mps
  Str 14 50 2hod XII Markovove retazce            p 4mps

Lamos
  Pon 9 50 2hod  X Poistna matematika            p 3mpm
  Uto 8 10 3hod  C Pravdepodobnost a statistika       p 3bi 3i*

Mizera
  Str 16 30 2hod XII Analyza dat               p 4mps
  Stv 9 50 2hod M216 Regresne modely             p 4mps
  Stv 13 10 2hod  X Vybrane partie z pocitac.statistiky   p 5mps

Nather
  Uto 13 10 2hod XII Vseobecna teoria poistenia        p 4mpm 5mef
  Stv 11 30 2hod  F1 Pravdepodobnost a statistika       p 5M*
  Stv 14 00 2hod F247 Pravdepodobnost a matem. statistika   c 5MT
  Stv 15 40 2hod III Pravdepodobnost a statistika       c 5MF2
  Stv 18 10 2hod  X Pravdepodobnost a matem. statistika   c 5MD 5MI

Pastor
  Pon 15 40 2hod G203 Statisticke metody            p 1PCF
  Pon 17 20 2hod G203 Statisticke metody            c 1PCF
  Uto 11 30 2hod M217 Analyza udajov na PC           p 4mef 5mpm
  Uto 13 10 2hod G203 Statisticke metody            c 1PCF
  Uto 16 30 2hod XII Matematicke modely v demografii     p 4mpm 5mef 5mem
  Str 9 50 2hod M217 Analyza udajov na PC           c 4mef

Pazman

Potocky
  Pon 11 30 2hod  X Financna matematika           p 3mpm 5mef
  Uto 9 50 2hod  X Teoria pravdepodobnosti         p 3mps
  Uto 14 50 2hod XII Teoria investicii a managementu     p 4mpm
  Str 13 10 2hod XII Poistovnictvo              p 5mef
  Stv 8 10 2hod  V Viacrozmerne stat. analyzy        p 4mps

Rublik
  Stv 14 50 2hod  X Neparametricke met. statistiky      p 5mps
  Stv 16 30 2hod  X Seminar z mat.statistiky         s 5mps

Stano
  Pon 16 30 1hod  I Zaklady pravdepodobnosti a statistiky  c 1mef1
  Pon 17 20 1hod F108 Zaklady pravdepodobnosti a statistiky  c 1mef2
  Pon 18 10 1hod F108 Zaklady pravdepodobnosti a statistiky  c 1mef3
  Uto 13 10 1hod VIII Zaklady pravdepodobnosti a statistiky  c 1m1
  Uto 14 50 1hod  F2 Pravdepodobnost a statistika       c 1m2
  Uto 15 40 1hod F108 Pravdepodobnost a statistika       c 1m3
  Str 16 30 2hod B301 Pravdepodobnost a statistika       c 5PCF
  Str 18 10 2hod B301 Pravdepodobnost a statistika       c 5PCF

Stehlik
  Uto 15 40 2hod b301 Matematika                c 1PCF
  Uto 17 20 2hod b301 Matematika                c 1PCF

Stulajter
  Pon 8 10 2hod  X Zaklady matematickej statistiky     p 3mps
  Pon 9 50 2hod XII Odborny seminar             s PGSi
  Uto 8 10 2hod  X Nahodne procesy 1            p 4mps
  Uto 11 30 2hod  IX Mnohorozmerne statisticke metody     p 3mef
  Str 9 50 2hod  XI Zaklady matematickej statistiky     p 3mps

Volauf
  Pia 9 00 2hod B446 Matematika                c 1PCF
  Pia 10 40 2hod CH11 Matematika                c 1PCF

Wimmer
  Uto 10 40 2hod  C Diskretne jednorozm. rozd. a ich aplik. p 5mps

Witkovsky


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra základov matematiky a didaktiky matematiky
(KZDM)

Bednarova
  Str 8 10 2hod F108 Matematika                c 1MF1
  Str 13 10 2hod  II Matematika                c 1MF2
  Str 14 50 2hod  F1 Matematika                c 1FI

Berekova
  Uto 13 10 2hod b446 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Uto 14 50 1hod b446 Didaktika matematiky           p 4PCF
  Stv 16 30 2hod VII Diplomovy seminar            c 5M*

Cernek
  Pon 11 30 2hod  F1 Matematika                p 1FI 1MF*
  Pon 14 00 3hod  A Matematika                p 1FI 1MF*

Danisovska
  Str 13 10 1hod F232 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2mDPS
  Str 15 40 1hod b302 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF
  Str 18 10 2hod  I Matematika                c 1MT1

Frkova
  Uto 14 50 1hod  IV Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MI1
  Uto 17 20 1hod  A Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MT1

Gregorickova
  Pon 9 50 1hod  C Didakticky sem. zo skol. mat.      s 3MT
  Pon 12 20 1hod b446 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3PCF
  Str 12 20 1hod c201 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3PCF
  Stv 12 20 1hod b446 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3PCF

Hecht
  Uto 14 50 3hod b303 Matematika                p 1PCF
  Str 7 20 2hod b303 Matematika                p 1PCF

Hejny
  Pon 14 00 4hod  V Diagnostika matemat. ved. ziaka     v 3M*

Jodas
  Pon 16 30 2hod  A Didaktika matematiky           c 2mDPS 4MF1
  Pon 18 10 2hod  A Didakticky sem. zo skol. mat.      s 3mDPS 3MD

Kostyrko
  Uto 14 50 3hod G203 Matematika                p 1PCF
  Str 9 00 2hod G203 Matematika                p 1PCF
  Stv 8 10 2hod b303 Vybrane partie z matematickej analyzy  p 3M*

Krallova
  Str 17 20 2hod b201 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Stv 10 40 2hod B307 Didaktika matematiky           c 4PCF
  Stv 12 20 1hod B307 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3PCF
  Stv 13 10 1hod  VI Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3MF2
  Stv 15 40 1hod F247 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3MF1

Kupkova
  Str 12 20 2hod  I Didaktika matematiky           c 2mDPS 4MI
  Str 17 20 2hod  C Didaktika matematiky           c 2mDPS 4MT
  Stv 11 30 1hod  A Didaktika matematiky           p 2mDPS 4MI 4MT
  Stv 12 20 2hod  A Didaktika matematiky           c 2mDPS 4MT

Langova
  Uto 10 40 1hod F232 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MT1
  Uto 11 30 1hod G203 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF
  Uto 12 20 1hod  F1 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MT2
  Str 15 40 1hod G203 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2PCF

Neubrunnova
  Stv 14 00 2hod  F1 Matematicka analyza           p 3MI 3MT 3MD
  Stv 17 20 2hod  II Matematicka analyza           c 3MI

Petrasova
  Uto 14 50 1hod VII Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MI2
  Uto 17 20 1hod  B Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MT2

Riecan
  Pon 17 20 2hod  I Vybrane partie z teorie miery      p 3M*

Rosa
  Pon 17 20 2hod  C Hodnotenie a klasifikacia        p *  3M*
  Uto 14 00 2hod F109 Matematika                p 2FI  2MF
  Uto 15 40 2hod  II Zaklady managementu           p 5F*  5MF*
  Stv 13 10 2hod F109 Matematika                p 2FI  2Mf

Satankova
  Str 13 10 1hod F108 Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2MD
  Str 14 00 1hod  IV Didakticky sem. zo skol. mat.      s 2Mf
  Stv 12 20 1hod III Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MI2
  Stv 13 10 1hod  V Didakticky sem. zo skol. mat.      c 2MI1

Sevcova
  Uto 17 20 1hod VIII Aplikacie DG               c 3MD
  Str 12 20 2hod  C Matematika                c 2MT2
  Str 15 40 2hod F232 Matematika                c 2MT1
  Str 14 00 2hod F125 Matematika                c 2MF

Terenova
  Uto 17 20 1hod b303 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF
  Str 8 10 1hod VII Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1MF2
  Str 12 20 1hod  C3 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF
  Str 17 20 1hod  B Didakticky sem. zo skol. mat.      s 1MD

Trencansky
  Uto 13 10 1hod  X Didaktika deskriptivnej geometrie    p 4MD
  Uto 14 00 2hod  X Didaktika deskriptivnej geometrie    c 4MD
  Uto 17 20 2hod VIII Aplikacie DG               p 3MD
  Stv 16 30 2hod VIII Diplomovy seminar            c 5M*

Uhercikova
  Str 13 10 1hod  B Didaktika matematiky           p 2mDPS 4MD 4MF*
  Str 17 20 2hod F232 Didaktika matematiky           c 2mDPS 4MD
  Stv 8 10 2hod b304 Tvorba a vyuz.did.tech.vo vyuc.mat.   v 3PCF
  Stv 11 30 2hod F247 Didaktika matematiky           c 2mDPS 4MF2

Zabka
  Pon 12 20 1hod b301 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 3PCF
  Pon 13 10 1hod III Didakticky sem. zo skol. mat.      s 3MI
  Str 8 10 1hod b404 Matematika                c 1PCF

Zatko J.
  Str 14 00 2hod  I Matematika                c 1PCF
  Stv 16 30 2hod  IX Matematika                c 1MI2

Zavadova
  Uto 10 40 1hod  C3 Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1PCF
  Uto 8 10 2hod  IX Geometria                c 3MI
  Uto 12 20 1hod  C Didakticky sem. zo skol. mat.      c 1MF1
  Str 13 10 2hod  F1 Geometria                c 3MT


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra informatiky
(KI)

Ambersky
  Pon 10 40 1hod  IV Algoritmy a dat. struktury        c 3mim
  Pon 17 20 1hod  V Diskretna matematika           c 1i5
  Pon 18 10 1hod  V Diskretna matematika           c 1i2

Bebjak
  Pon 10 40 3hod F109 Pocitacove siete             p 5mim 4ips 5ips
  Uto 13 10 1hod  V Pocitacove siete             c 4ips
  Uto 14 00 1hod  V Pocitacove siete             c 3ips
  Uto 14 50 1hod  V Pocitacove siete             c 5ips
  Uto 15 40 2hod  IV Formalne jazyky a automaty        p 4mim 5mim
  Uto 17 20 1hod  IV Formalne jazyky a automaty        c 4mim 5mim

Cervenka
  Uto 14 50 1hod  H6 Softwarove inzinierstvo         c 4ips
  Uto 15 40 1hod  H6 Softwarove inzinierstvo         c 5ips
  Pia 9 50 2hod  T2 Databazy                 c 2i3
  Pia 11 30 2hod  T2 Databazy                 c 2i4

Hambalkova
  Uto 13 10 3hod  VI Operacne systemy             p 4mim 5mim

Kopacik
  Str 16 30 2hod  VI Seminar z bezpec. oper. sys.       s 4ips 5ips

Kralovic
  Str 13 10 1hod  H6 Paralel. arch.a progr.          c 3ita 4ips 4ita
  Str 14 00 1hod  H6 Paralel. arch.a progr.          c 4ips 5ips
  Stv 11 30 2hod  VI Paralel. arch.a progr.          p 3ita 4ita

Mederly Pavol
  Pon 8 10 3hod F109 Softwarove inzinierstvo         p 3ips 4ips 5ips

Mrazik
  Pon 8 10 2hod  B Informacie, internet,...         p 1i* 1bi
  Str 8 10 3hod  H6 Objekt. techn. v SRBD          p 4ips 5ips
  Str 10 40 1hod  H6 Objekt. techn. v SRBD          c 4ips 5ips

Nyiri
  Pon 15 40 2hod  IV Seminar syst. administratora       s 4ips 5ips

Olejar
  Uto 8 10 2hod  A Principy pocitacov            p 1i* 1bi
  Str 8 10 2hod  V Kombinatoricka analyza          p 3itm 4itm
  Stv 8 10 2hod  IV Teoria vycislitelnosti          p 3itm 4itm
								 4itp 5itp
  Stv 11 30 2hod  IV Kombinatoricka analyza          p 3itm 4itm

Ostertag
  Str 9 50 2hod F109 Programovanie              p 1bm 1m* 1me*
  Str 11 30 2hod F109 Programovanie              c 1bm 1m* 1me*
  Stv 9 50 2hod  IV Teoria vycislitelnosti          c 3itm 3itp
								 4itm 4itp 5itp

Pastorova
  Pon 11 30 2hod  VI Vypoctova technika            s 2Mf1
  Uto 11 30 2hod VIII Vypoctova technika            s 2MT1
  Uto 14 50 2hod F248 Vypoctova technika            s 1MF1
  Str 9 50 2hod XII Biolog. motiv. teor. jaz.        v 4itm 5itm
  Str 15 40 2hod  I Vypoctova technika            s 2MD 2MT2
  Stv 11 30 2hod F248 Vypoctova technika            s 2Mf1

Privara
  Str 14 50 3hod  IV Formalna semantika            p 3itp 4itp

Prochazka
  Uto 14 00 2hod III Algoritmy a dat. struktury        p 3mim
  Str 9 50 2hod  VI Pocitacova algebra            v 5mms
  Str 16 30 2hod  A Algoritmy a dat. struktury        p 2bi 2i*
  Stv 11 30 2hod  C Algoritmy a dat. struktury        p 2bi 2i*

Ricanyiova
  Pon 15 40 1hod III Diskretna matematika           c 1i3
  Pon 16 30 1hod III Diskretna matematika           c 1i4

Rovan
  Pon 14 00 2hod  B Formalne jazyky a automaty        p 2i*
  Str 14 50 3hod  C Teoria paralel.vypoctov         p 3ita 4ita
  Stv 14 50 1hod  II Formalne jazyky a automaty        c 2i3
  Stv 15 40 1hod  II Formalne jazyky a automaty        c 2i2
  Stv 15 40 1hod XII Formalne jazyky a automaty        c 2i4
  Stv 16 30 1hod  II Formalne jazyky a automaty        c 2i1
  Pia 8 10 3hod F108 Teoria paralel. vypoctov         c 3ita 4ita

Sesera
  Uto 14 50 3hod  C Principy tvorby softwaru         p 3ip* 3it*
  Uto 17 20 1hod  C Principy tvorby softwaru         c 3itm
  Str 8 10 1hod  IV Principy tvorby softwaru         c 3ita
  Str 9 00 1hod  IV Principy tvorby softwaru         c 3itp

Skoviera
  Uto 10 40 1hod  IV Teoria grafov              c 3ita
  Uto 11 30 1hod  VI Teoria grafov              c 3itp
  Uto 12 20 1hod  V Teoria grafov              c 3itm
  Str 9 50 3hod  C Teoria grafov              p 3bi 3it*
  Str 14 50 2hod F328 Diplomovy seminar            s 5it*

Stanek
  Pon 10 40 3hod  C Tvorba efekt. algoritmov         p 3it* 3iui
  Uto 10 40 1hod  V Tvorba efekt. algoritmov         c 3itm
  Uto 11 30 1hod  IV Tvorba efekt. algoritmov         c 3ita
  Uto 12 20 1hod  VI Tvorba efekt. algoritmov         c 3itp
  Uto 15 40 2hod  V Kryptologia               v 4itm 5itm

Sturc
  Uto 14 50 3hod  B Uvod do databaz. systemov        p 2i* 3bi
  Str 14 50 2hod  VI Diplomovy seminar            s 5ips

Suster
  Uto 8 10 2hod VIII Teoria programovania           p 4FI 4MI
  Str 11 30 2hod XII Diskretna matematika           c 1MI1
  Stv 13 10 2hod  C Diskretna matematika           p 1MI* 1FI
  Stv 14 50 2hod  I Diskretna matematika           c 1MI2 1FI

Sykora M.
  Stv 17 20 2hod III Seminar databaz. administratora     s 4ips 5ips

Toman
  Uto 14 00 2hod  II Enumeracia diskr. struktur        v 4itm 5itm
  Str 9 50 2hod  A Diskretna matematika           p 1i*  1bi
  Str 11 30 1hod F247 Diskretna matematika           c 1bi  1i1
  Str 17 20 2hod  IV Enumeracia diskr. struktur        v 4itm 5itm
  Str 14 50 2hod F328 Diplomovy seminar            s 5it*

Vajtersic
  Pia 9 00 3hod  VI Paralelne ved. vypocty          v 4ita 5ita


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra počítačovej grafiky a spracovania obrazu
(KPGSO)

Bartanus
  Uto 17 20 2hod  VI Open GL               p 4ipg 4mpg 5ipg

Cibulka
  Pon 8 10 2hod b102 Vypoctova technika         c 2PCF
  Pon 11 30 2hod b102 Vypoctova technika         c 2PCF
  Pon 13 10 2hod b102 Vypoctova technik          c 2PCF
  Uto 11 30 2hod  H3 Pocitacova ga            c 3mpg
  Uto 13 10 2hod  H3 Pocitacova grafika         c 3bi 3ipg 4ipg 5ipg

Czanner
  Stv 18 10 2hod  H3 Pocitacova grafika         c 5FI
  Uto 18 10 2hod  I Pocitacova grafika         p 5MI 5FI

Ferko
  Str 14 50 1hod  H3 Graficke normy a systemy     c 4ipg 5ipg
  Stv 9 50 2hod  XI Graficke normy a systemy     p 3ipg 4ipg 4mpg 5ipg
  Stv 11 30 2hod  XI Seminar z pocitacovej grafiky  s 4ipg 4mp 5ipg 5mpg
  Stv 14 50 2hod  IX Diplomovy seminar        s 4ipg 5ipg

Fora
  Uto 8 10 2hod  H3 Pocitacova grafika         c 5MI
  Uto 9 50 2hod  H3 Pocitacova grafika         c 5MI

Ftacnik M.
  Pon 8 10 2hod III Heuristicke metody      p 4ipg 4mp 5ipg
  Str 8 10 2hod  X Pocitacove videnie      p 4iui 5iui 3ipg 4ipg 5ipg

Hamala T.
  Stv 9 50 2hod VIII Pocitacova animacia     p 5mpg

doc.Jankovic
  Uto 17 20 2hod F109 Databazy           p 3bm 3mef 3mng 4mer
  Str 9 50 2hod  IX Numericke metody v PG    p 3ipg 4ipg 5ipg 5mpg
  Uto 15.40 2hod  XI Databazy           p 3bm 3mef 3mng 4mer

Jankovic V.
  Stv 16 30 2hod  C Zaklady vyvoja graf. systemov    p 5mpg

Komornik
  Pon 9 50 2hod  V Matematicke zakl. spoj. ek. modelov p 3mer
  Pon 11 30 2hod  V Teoria financnych trhov       p 4mef
  Str 12 20 2hod  IV Teoria financnych trhov       c 4mef
  Stv 8 10 2hod  VI Kvantit. metody pre manazment    p 5mer

Knor
  Pon 9 50 2hod III Diskretne geom. struktury      p 4mpg
  Pon 11 30 2hod  II Diskretna matematika         p 2mng
  Uto 9 00 2hod  IV Diskretne geom. struktury      p 4mpg

Kys
  Pon 9 50 2hod F108 Teoria grafov            p 2m*
  Str 10 40 2hod B301 Vypoctova technika          p 1PCF

Martinka J.
  Str 8 10 2hod  IX Fotorealisticke zobrazovanie     p 5mpg

Ruzicky
  Str 18 10 2hod  X Aplikacie poc. graf.v medicine    p 4ipg 5ipg 5mpg

Zimanyi
  Uto 14 50 1hod  H3 Graficke normy a systemy       c 4ipg


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra vyučovania informatiky
(KVI)

Baranovic
  Uto 11 30 2hod  I Programovanie v C            c 1bm  1m*
  Uto 16 30 2hod  H3 Internet ako pom. uc.          v 3FI  3MI*
  Uto 18 10 2hod M217 Vypoctova technika            s 1MD
  Str 11 30 2hod III Programovanie              c 1bm  1m*

Blaho
  Pon 12 20 1hod T65 Diplomovy seminar z informatiky     s 5FI  5MI
  Pon 13 10 2hod T65 Vypocty so symbolmi a LOGO        c 2FI  3iDPS
  Uto 9 50 2hod  A Programovanie              p 1bi  1i*
  Uto 13 10 1hod  XI Diplomovy seminar z informatiky     s 4FI  4MI
  Stv 9 50 2hod  A Programovanie              p 1bi  1i*

Demacek
  Pon 14 00 6hod GJH Programatorske etudy           p 4FI 4MI 4iDPS

Chlebikova
  Pon 9 50 1hod  IV Pocitacove spracovanie dokumentov    p 3mim
  Pon 12 20 1hod  H6 Rocnikovy projekt             2i1
  Pon 13 10 1hod  H6 Rocnikovy projekt             2i2
  Uto 14 00 2hod T66 Programovanie              c 1i4
  Uto 15 40 2hod T66 Diskretna matematika           c 2FI 2MI*
  Str 9 50 2hod  X Diskretna matematika           p 2FI 2MI*
  Str 11 30 2hod  H3 Elektron.uprava dokumentov        v 3FI 3MI*

Jaska
  Pon 15 40 1hod  H6 Rocnikovy projekt             2i3
  Pon 16 30 1hod  H6 Rocnikovy projekt             2i4
  Pon 17 20 3hod III Pocitacove siete             p 5FI 5MI
  Uto 16 30 2hod T65 Programovaci jazyk C           v 3FI 3MI

Kalas I.
  Pon 8 10 2hod VIII Vypocty so symbolmi a LOGO     p 2FI 2MI* 3iDPS
  Pon 13 10 2hod  VI Vypocty so symbolmi a LOGO     c 2MI1
  Stv 16 30 2hod F109 Vypocty so symbolmi a LOGO     p 2FI 2MI* 3iDPS

Kubincova
  Uto 9 50 2hod F108 Programovanie              p 1FI 1MI*
  Str 10 40 2hod T65 Programovanie              c 1MI2
  Str 15 40 3hod F108 Datove struktury             p 2FI 2MI*
  Stv 9 50 2hod F108 Programovanie              p 1FI 1MI*

Ludrovska
  Stv 8 10 6hod T66 Seminar z komunikacie          s 2FI 2MI*

Moravcikova
  Pon 18 10 2hod M217 Vypoctova technika            s 1MF1
  Uto 9 50 2hod T66 Tvorba pedagogickeho software      p 3FI 4iDPS 3MI
  Uto 16 30 2hod  H6 OP a Windows               v 3FI 3MI
  Str 16 30 2hod M217 Vypoctova technika            s 1MT1
  Str 18 10 2hod M217 Vypoctova technika            s 1MT2

Nemethova
  Str 10 40 2hod T66 Programovanie              c 1MI2
  Str 13 10 2hod  V Programovanie              c 1FI

Pardubska
  Str 9 50 2hod F247 Zaklady teoretickej informatiky     p 3FI 3MI
  Stv 9 50 2hod  IX Zaklady teoretickej informatiky     c 3MI
  Stv 11 30 2hod T65 Zaklady teoretickej informatiky     c 3MI
  Uto 16 30 2hod M217 Vypoctova technika            s 1MF2

Salanci
  Uto 11 30 2hod  X Principy pocitacov            p 3FI 3MI
  Str 9 50 2hod  B Programovanie v C            p 1bm 1m*

Tomcsanyi
  Pon 9 50 2hod VIII Systemove programovanie         p 4FI 4MI
  Pon 11 30 1hod VIII Systemove programovanie         c 4FI 4MI

Winczer
  Pon 12 20 2hod  XI Programovanie              c 1bi 1i1
  Str 8 10 2hod T66 Dejiny informatiky            p 5FI 5MI
  Str 11 30 2hod  H6 Funkcionalne programovanie        c 3itp 4itp 5itp
  Stv 8 10 2hod T65 Programovanie              c 1i3
  Stv 11 30 2hod  I Funkcionalne programovanie        p 3bi 3itp 4itp
  Pia 9 50 2hod T65 Socialne aspekty IT           p 4iDPS

Zimanova
  Pon 13 10 2hod T66 Vypocty so symbolmi a LOGO        c 2MI2
  Pon 15 40 2hod T66 Programovanie              c 1i5
  Uto 11 30 2hod  II Programovanie v C            c 1bm 1m*
  Str 11 30 2hod  V Programovanie v C            c 1bm 1m**


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Ústav aplikovanej matematiky
(UAM)

Antonicova
  Pia 8 10 2hod  V Ekonomicka teoria            c 2mef1
  Pia 14 50 2hod  V Ekonomicka teoria            c 2mef2

Brunovsky
  Str 10 40 2hod  I Obyc.dif.rovnice a dyn.systemy      p 3mef
  Pia 8 10 2hod  I Obyc.dif.rovnice a dyn.systemy      p 3mef
  Pia 11 30 2hod  IV Diplomovy seminar            c 5mef

Dockner

Filo
  Pon 8 10 1hod  I Klasicke metody riesenia DR       p 3mna
  Pon 9 00 1hod  I Klasicke metody riesenia DR       c 3mna

Gaunersdorfer
  Stv 9 50 2hod  V Uvod do financii             p 4mef
  Stv 11 30 2hod  V Uvod do financii             p 4mef

Halicka
  Pon 9 50 2hod  VI Optimalne riadenie            p 4mef 5mem
  Uto 13 10 2hod M268 Riadenie so spatnou vazbou        p 4mer

Chlebik
  Uto 11 30 2hod  A Matematicka analyza           p 1me*
  Stv 8 10 2hod  A Matematicka analyza           p 1me*

Kodnar
  Pon 9 50 2hod M201 Mechanika kontinua            p 4mmm
  Pia 10 40 2hod  I Matematicke modely mechaniky       p 5mma 5mmm

Kollar R.
  Stv 15 40 2hod  A Diferencialny pocet           c 1mef3
  Stv 17 20 2hod  A Diferencialny pocet           c 1mef3

Kordos
  Stv 15 40 2hod  F1 Diferencialny pocet           c 1mef2
  Stv 17 20 2hod  F1 Diferencialny pocet           c 1mef2

Krajcovic
  Pon 15 40 2hod F109 Diferencialny a integralny pocet     c 2mef1
  Pon 17 20 2hod F109 Diferencialny a integralny pocet     c 2mef1
  Pia 13 10 2hod  I Linearna algebra             c 1mef1
  Pia 14 50 2hod  I Linearna algebra             c 1mef2
  Pia 16 30 2hod  I Linearna algebra             c 1mef3

Luptacik
  Pon 9 50 2hod F328 Ekonomicka teoria            p 2me* 3bm 3mem
  Pon 11 30 2hod F328 Ekonomicka teoria            p 2me* 3bm 3mem

Luptakova
  Stv 13 10 2hod  F1 Uvod do financ. uctovnictva       p 1mef*
  Stv 14 50 1hod  F1 Uvod do financ. uctovnictva       c 1mef

Melichercik
  Pon 8 10 2hod F108 Diferencialny a integralny pocet     c 2mef2
  Uto 15 40 2hod  A Diferencialny a integralny pocet     c 2mef2
  Stv 15 40 2hod F108 Diferencialny pocet           c 1mef1
  Stv 17 20 2hod F108 Diferencialny pocet           c 1mef1

Mera
  Uto 14 00 2hod M201 Anglicka konverzacia           c 2mef2
  Str 14 00 2hod VIII Anglicka konverzacia           c 2mef2

Millard
  Uto 14 00 2hod VIII Anglicka konverzacia           c 2mef1
  Uto 15 40 2hod VIII Anglicka konverzacia           c 2mef1

Quittner

Sevcovic

Slodicka
  Uto 9 00 2hod  VI Numericke metody             p 3mef
  Stv 13 10 2hod  IV Numericke metody             c 3mef


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Ústav informatiky
(UI)

Borovansky
  Stv 14 50 3hod  XI Systemy na prepis termov         p 3itp 4itp

Gruska D.

Guller
  Stv 14 50 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i2
  Stv 15 40 1hod  H6 Logika pre informatikov         c 2i3

Jajcayova
  Stv 8 10 2hod  F2 Uvod do diskretnej matematiky      p 1m*
  Stv 13 10 1hod III Uvod do diskretnej matematiky      c 1m3
  Stv 14 00 1hod III Uvod do diskretnej matematiky      c 1m2
  Stv 14 50 1hod III Uvod do diskretnej matematiky      c 1m1

Komara
  Str 11 30 2hod  B Logika pre informatikov         p 2i*
  Stv 8 10 1hod  I Vypoctove modely             c 3itp 4itp

Kravcik
  Pon 13 10 3hod F109 Hypermedialne systemy          p 4ips 5ips
  Uto 13 10 1hod  H6 Hypermedialne systemy          c 3ips 5ips
  Uto 14 00 1hod  H6 Hypermedialne systemy          c 4ips

Krupa
  Pon 8 10 2hod  IV Interaktivne programovanie     p 4iui 5iui 3itp 4itp
  Pia 8 10 2hod  H6 Interaktivne programovanie     c 4iui 5iui 3itp 4itp

Mraz
  Str 9 50 2hod III Symbolicke progr.a LISP        p 3iui 4iui 5iui
  Stv 8 10 2hod  H3 Symbolicke progr.a LISP        c 3iui 4iui 5iui

Nagy
  Pon 11 30 1hod T65 Expertne systemy            c 4iui 5iui
  Str 11 30 2hod F247 Programovanie             c 1mef*

Polcicova
  Pon 14 00 2hod  H6 Interakt. programovanie        c 4itp 4iui
  Pia 8 10 2hod  H6 Interakt. programovanie        c 3itp 5iui

Popper
  Uto 14 50 2hod  I Expertne systemy            p 3iui 4iui 5iui
  Stv 11 30 1hod  H6 Expertne systemy            c 3iui 4iui 5iui

Ruisel
  Pon 13 10 2hod  I Zaklady kognitivnej psychologie    p 3iui 4iui 5iui

Ruzicka P.
  Uto 17 20 2hod  V Diplomovy seminar           s 4ita
  Stv 8 10 3hod F109 Uvod do distrib. algoritmov      p 3ita 4ita
  Stv 10 40 1hod F109 Uvod do distrib. algoritmov      c 3ita 4ita

Sefranek
  Pon 9 50 2hod  I Reprezentacia znal. a inf.       p 3iui 4iui 5iui
  Pon 16 30 2hod  VI Diplomovy seminar           s 5iui
  Uto 9 50 1hod  I Reprezentacia znal. a inf.       p 3iui 4iui 5iui
  Uto 10 40 1hod  I Reprezentacia znal. a inf.       c 3iui 4iui 5iui
  Uto 13 10 2hod  I Seminar z UI              s 3iui 4iui 5iui
  Uto 16 30 2hod  I Diplomovy seminar           s 4iui

Takac
  Pon 14 50 2hod  I Kval.usudz.:Model.a simul....     p 3iui 4iui 5iui

Vicenik
  Stv 9 50 2hod T65 Bioinformatika             s 3iui 4iui 5iui

Voda
  Stv 9 00 3hod  I Vypoctove modely            p 3itp 4itp 5itp
  Stv 16 30 1hod  H6 Logika pre informatikov        c 2i4
  Stv 17 20 1hod  H6 Logika pre informatikov        c 2i1


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Výpočtové centrum
(VC)

Birova
  Pia 9 50 2hod  T1 Databazy             c 2i1
  Pia 11 30 2hod  T1 Databazy             c 2i2

Mederly
  Stv 8 10 2hod  B Operacne systemy         p 2m* 2me* 2mn* 5mng
  Stv 14 50 2hod  B Operacne systemy         c 2m* 2me* 2mn* 5mng


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Astronomický ústav
(AU)

Dzifcakova
  Pon 9 00 2hod  UF Slnecne ziar.,jeho vyuz. a i.alt.zdr.en. v 4fzp
  Uto 15 40 2hod F112 Spektroskopia v astronomii        v 5faa
  Uto 9 00 2hod F112 Slnecna korona              v 4faa 5faa
  Stv 8 10 2hod F112 Teoreticka astrofyzika          c 4faa
  Stv 9 50 3hod F112 Teoreticka astrofyzika          p 4faa

Gajdos
  Str 15 40 2hod F112 Medziplanetarna hmota          p 4faa
  Stv 13 10 2hod F112 Zakl. astronomie a astrof.        c 3faa

Hajdukova
  Uto 10 40 2hod F112 Nebeska mechanika            p 4faa
  Uto 14 00 2hod F112 Seminar katedry             s 4faa 5faa
  Str 9 50 3hod F112 Zaklady astronomie a astrofyziky     p 3faa

Klacka
  Pon 8 10 3hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  p 5faa
  Pon 10 40 2hod F112 Galakticka a mimogalakticka astronomia  c 5faa
  Str 9 50 2hod F196 Numer. matematika v astronomii      v 4faa
  Str 11 30 1hod F196 Numer. matematika v astronomii      c 4faa

Kornos
  Uto 12 20 1hod F112 Nebeska mechanika            c 4faa

Palus
  Str 13 10 3hod F112 Kozmicka elektrodynamika         p 4faa
  Pia 10 40 2hod F112 Struktura hmoty vo vesmire        v 5faa

Sersen
  Str 8 10 2hod F112 Kozmicka elektrodynamika         c 4faa

Zverko
  Pia 13 10 2hod F112 Vybrane problemy z astrofyziky      p 5faa


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra biofyziky a chemickej fyziky
(KBCHF)

Babincova
  Pon 10 40 2hod KBF Uvod do biomechaniky           v 4fmf
  Str 9 50 2hod F350 Lipozomy v biof.a med.          v 4fbf

Babinec
  Pon 17 20 2hod KBF Voda a medzimol.kompl.          v 4fbf
  Uto 8 10 4hod F328 Kvantova mechanika            p 3fmf
  Stv 8 10 2hod  X Kvantova mechanika            c 3fmf

Haverlik
  Uto 15 40 2hod F109 Diskretna matematika           p 2fmf
  Str 8 10 1hod F232 Zaklady modelovania           p 4fbf
  Str 9 00 1hod F232 Zaklady modelovania           c 4fbf
  Str 9 50 1hod F232 Numericke metody             p 3fbf
  Str 10 40 1hod F232 Numericke metody             c 3fbf
  Str 11 30 2hod KBF Seminar z pocitac.model.         v 4fbf
  Str 16 30 2hod MLC Databazy v medicine           p 4fmf
  Stv 8 10 2hod  T3 Mat. model. biosystemov         c 4fmf
  Stv 9 50 2hod F232 Matematicke modelovanie biosystemov   p 4fmf

Hianik
  Uto 14 00 2hod F247 Molekulova biofyzika           v 4fbf
  Uto 16 30 2hod F108 Molekulova biofyz.a bio.en.       p 3fmf
  Str 14 00 3hod KBF Bioenergetika              v 5fbf

Hubac
  Pon 14 00 2hod F328 Kvantova teoria             p 4fbf
  Pon 16 30 3hod F351 Mnohocastic.pristupy v KMF        v 5fbf

Chorvat
  Uto 9 00 3hod MLC Sp.prakt.z exp.met.lek.fyz.       l 4fmf
  Uto 11 30 2hod F247 Molekulova dynamika           p 4fbf
  Uto 14 00 2hod MLC Medicinska biofyzika           p 4fmf
  Str 8 10 3hod KBF Prakticka anal.spektier         v 5fbf
  Str 10 40 2hod MLC Experimentalne metody lek.fyz.      p 4fmf
  Str 14 00 3hod MLC Sp.prakt.z exp.met.lek.fyz.       l 4fmf
  Stv 11 30 2hod MLC Radiacna biofyzika            v 4fmf
  Stv 16 30 3hod KBF Biofyz.vlastnosti krvi          v 5fbf

Chorvat ml.
  Uto 11 30 2hod MLC Metody sprac biosignalov         p 4fmf
  Uto 17 20 2hod F328 Vlny a optika              c 2fmf

Kovacova

Kvasnicka
  Uto 9 50 2hod F247 Konformacna statistika          p 4fbf

Mach
  Uto 8 10 2hod KBF Teoret.zakl.spektr.metod         v 4fbf
  Str 8 10 2hod F247 Fyzikalna chemia             p 3fbf

Masik J.
  Str 11 30 2hod F232 Kvantova mechanika            c 3fbf
  Str 14 00 2hod F232 Kvantova teoria             c 4fbf

Mateasik
  Stv 9 50 3hod  T3 Zaklady prace s PC            c 3fmf

Mazur

Richterova
  Pon 16 30 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fmf
  Uto 16 30 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2Mf1
  Str 13 10 2hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2FA  2FI
  Str 14 50 1hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2FA

Ruttkay
  Uto 13 10 3hod KBF Biofyzika virusov            v 5fbf

Rybar P.
  Pon 10 40 2hod  T3 Spracovanie dat             c 5fbf

Sikurova
  Pon 14 00 3hod KBF Fotobiofyzika              v 5fbf
  Uto 9 50 2hod KBF Uvod do zamerania            c 3fbf
  Stv 8 10 5hod KBF Diplomovy seminar            s 5fbf

Tino
  Pon 15 40 2hod F328 Atomove a molekulove zrazky       p 4fbf

Urban J.
  Pon 8 10 3hod  T3 Spec. prakt. z exp. metod        l 4fbf
  Uto 17 20 2hod KBF Fyzika biopolymerov           v 4fmf

Ziegler
  Pon 10 40 3hod F350 Praktikum zo zakl. elektroniky      l 4fbf
  Pon 14 00 3hod F350 Praktikum zo zakl. elektroniky      l 4fmf
  Pon 16 30 3hod F350 Praktikum zo zakl. elektroniky      l 4fmf
  Str 15 40 2hod F350 Bioelektronika              v 4fbf


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra fyziky plazmy
(KFP)

Biznarova
  Pon 13 10 2hod  C3 Fyzika                  c 1PCF
  Uto 15 40 2hod b404 Fyzika                  c 1PCF

Brezna
  Str 11 30 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l
  Stv 8 10 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l
  Stv 10 40 2hod f51 Fyzika povrchov a met.ich analyzy    v 4fe 4fp
  Pia 9 50 3hod F113 Fyzikalne praktikum           l 2fmg

Cervenan
  Pon 9 00 3hod f56 Prakt. z vak. fyz. a fyz. plazmy     l 4fe
  Uto 8 10 5hod f73 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF
  Str 9 00 1hod f51 Diagnostika plazmy            p 4fp
  Str 14 00 3hod f82 Prakt. z vak. fyz. a fyz. plazmy     l 4fp

Chorvatova
  Pon 9 50 2hod  F2 Vlny a optika            p 2F* 2MF 2f* 2fzp
  Pon 14 50 2hod  F2 Vlny a optika            p 2fmf
  Uto 14 00 2hod  F1 Vlny a optika            p 2fmf
  Str 8 10 2hod  F2 Vlny a optika         p 2F* 2MF 2f* 2fzp 2fmg
  Str 16 30 3hod f51 Zaklady laserovej spektroskopie   v 4fp  5fbf

Hajossy
  Pon 8 10 2hod  F1 Mechanika a molekulova fyzika   p 1F* 1MF* 1f* 1fmg
  Uto 8 10 1hod B301 Fyzika               p 1PCF
  Str 9 50 2hod  F1 Mechanika a molekulova fyzika   p 1F* 1f* 1MF* 1fmg
  Str 11 30 2hod  F1 Mechanika a molekulova fyzika   p 1fmf 1fzp
  Stv 8 10 2hod  F1 Mechanika a molekulova fyzika   p 1fmf 1fzp
  Stv 9 50 1hod F247 Molekulova fyzika         p 1fzp
  Stv 10 40 1hod F247 Molekulova fyzika         c 1fzp
  Pia 7 20 2hod B301 Fyzika               p 1PCF

Holubcik
  Pia 8 10 2hod  IV Vlny a optika           c 2F* 2MF 2fmg

Kosinar
  Pon 8 10 1hod  C2 Matematika pre fyzikov          v 1PCF
  Pon 9 00 1hod  C2 Matematika pre fyzikov          c 1PCF
  Pon 11 30 2hod f196 Mechanika a molekulova fyzika      c 1f5
  Uto 8 10 2hod F247 Mechanika a molekulova fyzika      c 1f4
  Str 8 10 2hod f196 Mechanika a molekulova fyzika      c 1f3
  Stv 9 50 2hod  I Mechanika a molekulova fyzika      c 1fmf
  Pia 11 30 1hod B301 Vyber. seminar z fyziky         p 1PCF
  Pia 12 20 1hod B301 Vyber. seminar z fyziky         c 1PCF

Lukac P.
  Pon 8 10 2hod f51 Vlny v plazme              v 4fp
  Str 9 50 1hod f51 Diagnostika plazmy            p 4fp
  Stv 9 50 2hod  F2 Fyzika                  p 2PCF
  Stv 14 00 2hod f51 Seminar DRS               s

Luknarova
  Pon 13 10 5hod f73 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF
  Pia 9 00 2hod c301 Zaklady fyziky pre ucitelov prir. vied  v 1PCF
  Pia 10 40 1hod c301 Zaklady fyziky pre ucitelov prir. vied  c 1PCF

Matejcik
  Pon 9 50 2hod f51 Elementarne procesy v plazme       p 4fp
  Pon 14 00 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1
  Uto 14 00 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1

Pavlik
  Pon 9 00 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fmf
  Pon 16 30 3hod f85 Fyzikalne praktikum           l 2fmg
  Stv 8 10 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2Mf1
  Stv 10 40 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2

Skalny
  Uto 9 50 3hod f51 Vyboje v plynoch             p 4fp
  Str 10 40 2hod f51 Seminar z plazmy             s 4fp
  Str 13 10 5hod f73 Laboratorne cvicenie z fyziky      l 2PCF

Veis
  Pon 11 30 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2
  Pon 14 00 1hod f51 Fyzika a chemia atmosf.         v 4fp
  Str 9 50 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f3

Zahoran
  Uto 14 00 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1
  Str 9 50 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f3
  Stv 8 10 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2Mf1
  Stv 10 40 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra fyziky tuhých látok
(KFTL)

Bezak
  Stv 11 30 2hod f272 Seminar z FTL              s 5ftl

Cicmanec
  Uto 9 50 3hod f272 Polovodicove suciastky          p 5ftl

Foltin

Dobrocka
  Pon 8 10 3hod f295 Praktikum z FTL             l 5ftl

Gasparik
  Stv 8 10 2hod f272 Zaklady FTL          3FE 3fe 3foo 3fp

Grajcar M.
  Pon 10 40 2hod f272 Tunelova spektroskopia          v 5ftl

Hlubina
  Pon 15 40 2hod f272 Moderne prob. FTL            v 5ftl

Kalavsky
  Pia 13 10 3hod f272 Fyzika tuhych latok           p 3ftl
  Pia 15 40 2hod f272 Fyzika tuhych latok           c 3ftl

Kus
  Uto 14 00 2hod f272 Experimentalne metody vo VTS       v 5ftl

Mahel
  Pon 14 00 2hod f272 Vybrane problemy VTS           v 5ftl

Pisonova
  Str 10 40 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l
  Str 15 40 3hod F114 Praktikum z mech.a mol.fyz.       l

Plecenik
  Uto 15 40 2hod f272 Experimentalne metody FTL        p 5ftl

Urban V.
  Pon 9 00 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fmf
  Str 13 10 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2fzp

Vachula
  Uto 17 20 3hod b446 Zaklady fyz. pre geografov         1PCF 2PCF
  Stv 17 20 1hod f272 Uvod do fyziky kovov           p 3ftl


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra geofyziky
(KGF)

Brestensky
  Pon 11 30 2hod G337 Aplikovana fyzika            p 2PCF
  Str 9 00 2hod KGF Zaklady geofyziky            p 3fg

Hvozdara
  Pon 9 00 3hod KGF Teoria potencialovych poli        p 3fg

Kacmarikova
  Uto 9 50 1hod F232 Teoria potencialovych poli        c 3fg

Ondraskova

Sevcik

Turna
  Str 14 50 2hod  C1 Fyzika                  p 1PCF


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra jadrovej fyziky
(KJF)

Domin
  Str 14 50 2hod  T3 Programovanie              c 1f3
  Stv 15 40 2hod  T3 Programovanie              c 1f3

Durana
  Uto 9 50 3hod F222 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3MF1
  Uto 14 00 3hod F222 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3fjf
  Stv 13 10 3hod F222 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3ftl
  Pia 9 00 3hod F223 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3FA 3FI

Florek
  Stv 9 50 2hod F327 Jadrova a subjadr.fyz.          p 4fjf
  Stv 11 30 1hod F327 Jadrova a subjadr.fyz.          c 4fjf

Garabik
  Pon 13 10 2hod  T3 Programovanie              c 1f1
  Pon 14 50 2hod  T3 Programovanie              c 1f1

Hlinka
  Pon 9 50 3hod F261 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3fmf
  Pon 14 00 5hod KJF Spec. prakt. z jadr. fyz.         4fjf
  Uto 9 00 2hod F327 Aplikovana jadrova fyzika        p 4fjf
  Uto 10 40 1hod F327 Aplikovana jadrova fyzika        c 4fjf
  Stv 8 10 2hod F327 Experimentalne metody jadr. fyziky    p 3fjf
  Uto 14 00 3hod F261 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3fzp 3faa

Holik
  Uto 9 50 3hod F262 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3MF1
  Uto 14 00 3hod F262 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3fg  3fzp
  Pia 9 00 3hod F261 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3MF2

Chochula

Chudy
  Str 8 10 1hod F327 Zaklady dozimetrie            c 4fjf
  Str 9 00 2hod F327 Zaklady dozimetrie            p 4fjf
  Str 10 40 2hod KJF Radiometricke merania          p 3fzp
  Pia 11 30 1hod KJF Zivot. prostredie 5           p 3fzp

Kollar D.
  Str 15 40 2hod KJF Styk mikropocitaca s prostredim     v 4fjf
  Stv 13 10 3hod F261 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3fzp

Kubinec
  Uto 14 00 2hod F377 Modely atomoveho jadra          v 4fjf

Leja
  Str 11 30 2hod  T3 Programovanie              c 1FE
  Pia 9 00 3hod F261 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3MF2


Matos
  Pon 16 30 2hod  T3 Programovanie              c 1f5
  Uto 14 00 2hod  T3 Programovanie              c 1f5

Pavlovic

Petruf
  Pon 9 50 3hod F262 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3fmf
  Pia 9 00 3hod F261 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3MF2
  Stv 13 10 3hod F261 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3foo

Pisutova
  Str 10 40 1hod F327 Numericke metody v jadrovej fyzike    p 4fjf
  Str 11 30 1hod F327 Numericke metody v jadrovej fyzike    c 4fjf

Rosinsky
  Pon 15 40 1hod F327 Moderne trendy v pocit. fyzike      c 5fjf
  Str 16 30 2hod  T3 Programovanie              c 1f4
  Stv 14 00 2hod  T3 Programovanie              c 1f4

Ruzicka J.
  Str 9 00 2hod F377 Seminar z modernych trendov vo fyzike  s 5fjf

Saro
  Uto 14 00 2hod F327 Diplomovy seminar            s 5fjf
  Pia 10 40 2hod F327 Fyzika tazkych jonov           v 4fjf

Simkovic
  Uto 14 00 2hod F108 Matematicke metody fyziky        c 1FE  1f2
  Stv 9 50 2hod  X Matematicke metody fyziky        c 1f1
  Pia 10 40 2hod F377 Zriedkave jadrove premeny        v 5fjf

Sivo
  Pon 9 50 3hod F222 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3fmf
  Str 9 50 3hod F223 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3ftf

Stanicek
  Pon 9 50 3hod F223 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3fbf
  Uto 12 20 2hod KJF Spektrometria vzbud. stavov       v 4fjf
  Uto 14 00 3hod F223 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3fe
  Stv 13 10 3hod F223 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3fmk

Stavina
  Pon 10 40 2hod F377 Aplikacny software            v 3fjf
  Pon 14 50 1hod F327 Moderne trendy v pocit. fyzike      v 5fjf
  Uto 16 30 2hod  C3 Spracovanie exper. udajov        v 2PCF

Sykora
  Uto 8 10 5hod KJF Vyberove praktikum             5fjf
  Stv 8 10 5hod KJF Vyberove praktikum             5fjf

Vanko
  Pon 9 00 3hod F327 Teoreticka jadrova a subjadrova fyzika  p 5fjf
  Pon 13 10 2hod F327 Neutrinova fyzika            v 5fjf
  Uto 8 10 2hod  I Teoria hier               p 5mef 5mem

Vanya
  Uto 13 10 2hod  C Mat. analyza               c 1i5
  Str 11 30 2hod  T3 Programovanie              c 1FE
  Stv 18 10 2hod  I Matematika                c 2fmf

Tokar S.
  Str 10 40 2hod F377 Simulacie v jadrovej fyzike       p 5fjf
  Pia 9 00 2hod F327 Vybr. kapitoly z fyz. vys. energii    v 5fjf


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra meteorológie a klimatológie
(KMK)

Damborska
  Pon 13 10 2hod F357 Statist. metody v met. a klim.      p 4fmk
  Pon 14 50 2hod F357 Statist. metody v met. a klim.      c 4fmk
  Uto 16 30 1hod B445 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Str 9 50 2hod F357 Zivot. prostredie            p 2fzp
  Str 15 40 1hod B445 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Pia 8 10 1hod F357 Mikroklimatologia a agrom.        c 4fmk

Gera ml.
  Uto 9 00 1hod B445 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Uto 15 40 2hod  T3 Programovanie a apl. soft.        c 3fmk
  Stv 8 10 1hod B445 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Stv 9 00 1hod B445 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Pia 10 40 2hod B305 Meteorologia a klim.           v 2PCF

Hesek

Hrouzkova
  Uto 13 10 3hod F360 Synopticka meteorologia         p 4fmk
  Str 8 10 4hod F360 Praktikum zo synopt. meteorologie    c 4fmk
  Uto 9 50 2hod F360 Dynamicka meteorologia          p 4fmk
  Stv 9 50 2hod F360 Synopticka meteorologia         p 3PCF

Hrvol
  Pon 10 40 2hod F357 Zaklady meteorologie a klimatologie   p 3fzp
  Uto 9 50 2hod F358 Meteorologicke pristroje a pozor. metody p 3fmk
  Str 14 50 2hod F357 Opticke a elektr. javy v atmosfere    v 4fmk 4fzp
  Stv 9 50 1hod F358 Met. pozorovania a merania v meteor.   p 4PCF
  Stv 10 40 2hod F358 Met. pozorovania a merania v meteor.   c 4PCF
  Pia 10 40 2hod F357 Diplpmovy seminar            s 4fmk

Kotlarikova
  Pia 9 00 2hod F360 Druzicove a radarove pozorovania     p 4fmk
  Pia 10 40 2hod F360 Druzicove a radarove pozorovania     c 4fmk

Kremler
  Stv 11 30 2hod F360 Synopticka meteorologia         c 3PCF
  Stv 14 00 1hod G203 Meteorologia a klimatologia       c 1PCF
  Stv 14 50 1hod G203 Meteorologia a klimatologia       c 1PCF

Lapin
  Pon 8 10 3hod F357 Vseob. a regional. klimatologia     p 4fmk
  Pia 9 00 2hod F357 Mikroklimat. a agrom.          p 4fmk

Matejka
  Pia 13 10 2hod F360 Teoria nahod. funkciia je vyuz.     v 4fmk

Melo
  Pon 8 10 1hod B445 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Pon 15 40 2hod B301 Fyzicka geografia            p 2PCF
  Uto 8 10 2hod b446 Meteorologia a klimatologia       p 1PCF
  Uto 10 40 1hod B445 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Uto 14 50 1hod B445 Fyzicka geografia            c 2PCF
  Str 12 20 1hod F357 Metody klimatolog. vyskumu        p 3PCF
  Str 13 10 1hod F357 Metody klimatolog. vyskumu        c 3PCF
  Stv 8 10 1hod F357 Regionalna klimatologia sveta      p 4PCF
  Stv 9 00 1hod F357 Regionalna klimatologia sveta      c 4PCF

Tomlain
  Uto 8 10 2hod F357 Dynamicka meteorologia          p 4fmk
  Pon 10 40 1hod F357 Dynamicka meteorologia          c 4fmk

Zavodsky
  Str 16 30 2hod  C1 Meteorologia               p 2PCF
  Pia 13 10 2hod F357 Chemizmus atmosfery           v 4fmk


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra optiky
(KO)

Buzek
  Str 14 00 2hod SAV Kvantova optika             p 4foo

Kaluzay

Mesaros
  Pon 8 10 5hod f144 Diplomova praca             l 5foo
  Pon 10 40 2hod f167 Zvuk ako ekologicka zataz        v 4fzp
  Str 9 50 4hod   Praktikum z vlnovej optiky        l 4foo 5foo
  Stv 8 10 5hod f144 Diplomova praca             l 5foo
  Pia 10 40 2hod f167 Seminar k diplomovej praci        s 5foo

Senderakova
  Uto 14 00 2hod F232 Vlny a optika              c 2f3

Strba
  Pon 9 50 2hod  F1 Vlny a optika              p 2F* 2MF 2f*
  Uto 11 30 2hod f167 Kvantova elektronika           p 4foo 5foo
  Str 8 10 2hod  F1 Vlny a optika         p 2F* 2MF 2f* 2fzp 2fmg

Uherek
  Str 14 00 3hod SVST Optoelektr.prenosove systemy       p 5foo

Vojtek
  Pon 8 10 4hod f153 Diplomova praca             l 4foo
  Stv 10 40 2hod f167 Laserova technika            p 4foo

Zabudla


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra rádiofyziky
(KRF)

Fabo
  Pon 11 30 2hod KRF Automatizacia inz. prac         p 4fe
  Uto 8 10 4hod F326 Praktikum z cislic.obvodov        l 5fe
  Uto 14 00 2hod f196 Prevodniky a riad.experimentu    v 4FE 4foo 4fp 5fe
  Uto 16 30 4hod F326 Principy pocitacov            l 1i2

Fischer
  Pon 13 10 3hod KRF Cislicove el. obvody           p 4FE
  Stv 11 30 2hod f196 Mikroprocesorove systemy         p 5fe

Jarosevic
  Uto 11 30 2hod KRF Statisticka radiofyzika         v 4fe
  Stv 9 50 2hod f196 Regulacia a reg.systemy         p 5fe

Kohaut
  Uto 9 50 2hod f196 Elektricke merania a mer. technika    p 3fzp 4fe 4foo
  Uto 11 30 2hod F326 Elektronika okolo nas          v 5MF*
  Uto 14 00 3hod F321 Praktikum zo zakl. elektroniky       2fzp
  Str 11 30 2hod F328 Elektronika               p 2fzp 3F* 3MF*
  Str 13 10 1hod f196 Analyza el.sieti             p 4fe 5FI
  Str 14 00 2hod f196 Analyza el.sieti             c 4fe 5FI
  Stv 8 10 3hod F321 Praktikum zo zakl. elektroniky    l 4FE 4fe 4foo 4fp

Kundracik
  Stv 8 10 2hod f196 Prenos a sprac.dat            p 5fe
  Pia 8 10 2hod Programovaci jazyk C             p 2i* 4fe

Kratky
  Str 13 10 4hod F326 Principy pocitacov            l 1i3

Kvasnica
  Uto 11 30 2hod f196 Magnetizacne procesy           v 5fe
  Uto 13 10 4hod F326 Principy pocitacov            l 1bi  1i1

Sura
  Pon 15 40 2hod KRF Prvky el. obvodov            p 4FE  4fe

Tirpak
  Pon 14 00 2hod f196 Seminar k diplomovej praci        s 5fe
  Uto 8 10 2hod f196 Elektronika VVF             p 4fe  4fp
  Pia 9 50 2hod f196 Elektronika VVF             p 4fe  4fp
  Pia 11 30 1hod f196 Elektronika VVF             c 4fe  4fp

Withalm


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra teoretickej fyziky
(KTF)

Balek
  Pon 13 10 2hod f125 Kozmologia               v 4faa 5faa 5ftf
  Pon 16 30 2hod f132 Kvantova teoria pola          p 4ftf
  Str 11 30 2hod f132 Kvantova teoria pola          p 4ftf
  Stv 13 10 2hod f132 Specialny seminar           s 5ftl

Bona P.
  Pon 9 50 2hod f132 Matematicka fyzika           v 5ftf
  Pon 11 30 2hod f132 Problemy matematickej fyziky      p 3mmm
  Str 8 10 2hod f132 Matematicka fyzika           v 5ftf

Dubnickova
  Pon 8 10 2hod f125 Kvantova teoria            p 4MF1 4MF2
  Pon 9 50 1hod f125 Matematika pre fyzikov         c 4MF1 4MF2
  Pon 14 50 2hod f132 Uvod do fyz.element. castic      v 4ftf

Fecko
  Uto 11 30 2hod f132 Matematicka fyzika           p 4ftf
  Stv 9 50 2hod f132 Matematicka fyzika           c 4ftf
  Stv 11 30 2hod f132 Matematicka fyzika           p 4ftf
  Pia 9 00 3hod  F1 Teoreticka mechanika          p 2bf 2f*

Ftacnik J.
  Uto 15 40 2hod  F1 Matematicke metody fyziky       p 1FE 1f*
  Stv 8 10 2hod F108 Zaklady fyziky             c 1bm 1m* 3m*
  Stv 17 20 2hod  T3 Programovanie             c 2FA

Gregus J.
  Str 11 30 2hod f125 Teoreticka mechanika          c 2f2
  Stv 18 10 2hod f125 Teoreticka mechanika          c 2f1

Lietava

Masar
  Uto 9 00 2hod  T3 Seminar z pocitacovej fyziky      s 5ftf
  Pia 14 50 2hod f132 Uvod do pocitacovej fyziky       p 3ftf
  Pia 13 10 2hod  T3 Uvod do pocitac. fyziky        c 3ftf

Mojzis
  Pon 8 10 2hod  F2 Mechanika a molekulova fyzika    p 1F* 1MF* 1f* 1fmg
  Pon 14 50 2hod f125 Uvod do standard. modelu      v 5ftf
  Str 9 50 2hod  F2 Mechanika a molekulova fyzika    p 1F* 1f* 1MF* 1fmg
  Str 14 50 2hod f132 Kvantova teoria pola        c 4ftf
  Pia 9 50 2hod f125 Uvod do standatdneho modelu     v 5ftf

Noga
  Uto 9 50 2hod f132 Teoria kondenzovanych latok     p 4ftf
  Str 9 50 2hod f132 Teoria kondenzovanych latok     p 4ftf
  Pia 9 50 2hod f132 Metody funkc. integralu ...     v 4ftf

Petras

Presnajder

Sebesta
  Pon 8 10 2hod f132 Seminar z historie fyziky     v 4ftf
  Pon 14 00 2hod  X Z dejin fyziky na Slovensku    v 5F*  5M*
  Uto 15 40 2hod f125 Dejiny a metodologia fyzik. pozn. v 4F* 4M* 4f* 4i* 4m*
  Str 8 10 2hod F109 Teoria relativity         p 4FE 4FI 4MF*

Majernik
  Pia 8 10 2hod  II Termodynamika           c 3MF1

Miazdra
  Stv 14 00 3hod CH3                  c 1PCF

Zetocha
  Stv 16 30 2hod f125 Mechanika a molek. fyzika     c 1MF@


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra základov fyziky a didaktiky fyziky
(KZDF)

Bellus
  Pon 13 10 2hod F108 Fyzika                  p 1MI1 1MI2
  Uto 8 10 1hod  F2 Fyzika                  c 1MI1
  Uto 11 30 2hod F109 Experimentalne metody skolskej fyz.   p 5F*  5MF*
  Uto 14 00 1hod  B Fyzika                  c 1MI2

Bohm
  Pon 8 10 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov      l 5MF1
  Pon 10 40 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov      l 5MF2
  Uto 9 50 2hod f125 Termodynamika a statisticka fyzika  c 3fe 3fjf 3foo
  Uto 11 30 2hod III Zakl. pojmy a zak. fyz.        p 5F* 5MF*

Danisovic
  Stv 8 10 3hod F147 Spec. prakt. skol. pokusov      l 5FA 5MF*

Demkanin
  Uto 14 00 2hod f126 Didaktika fyziky           s 4MF2
  Str 9 50 2hod f126 Didaktika fyziky           s 4MF1
  Pia 9 00 2hod f126 Didaktika fyziky           s 4MF2 4FI

Formanek
  Pon 8 10 3hod F147 Spec. prakt. skol. pokusov      l 5FI  5MF1

Fulajtarova
  Str 9 50 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov      l 4MF1

Grnova
  Str 11 30 1hod KZDF Didakticka technika          l 3FA
  Pia 13 10 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov      l 3fg 3fm*
  Pia 15 40 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov      l 4fbf 4fjf

Hedera
  Str 16 30 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov      l 4MF2

Hornansky
  Pon 9 00 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh       l 5MF2
  Pon 10 40 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh       l 5MF1
  Uto 9 50 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh       l 5FA  5FI
  Str 9 50 2hod F108 Vybrane kapitoly z fyziky       p 5F*  5MF*
  Stv 14 50 2hod f126 Riesenie fyzikalnych uloh       l 5fbf 5foo

Horvath
  Uto 13 10 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov      l 4MF2

Hympanova
  Stv 8 10 3hod F145 Spec. prakt. skol. pokusov      l 5FA 5MF*
  Pia 10 40 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov      l 4FI 4MF2

Chalupkova
  Pon 10 40 3hod F147 Spec. prakt. skol. pokusov      l 5MF2
  Str 14 00 2hod f126 Didaktika fyziky           s 4MF1
  Pia 13 10 3hod F147 Spec. prakt. skol. pokusov      l 5fbf 5fjf

Janovic
  Pia 12 20 1hod f126 Didaktika fyziky           s 5f*
  Pia 13 10 2hod f126 Didaktika fyziky           s 4f*
  Pia 15 40 2hod f126 Didaktika fyziky           s 3f*

Kosinarova
  Uto 9 50 3hod  F1 Matematika pre fyzikov        p 1MF*
  Uto 13 10 3hod F328 Matematika pre fyzikov        c 1MF2
  Str 9 50 1hod  IV Matematika pre fyzikov        p 2FA 2MF
  Str 10 40 2hod  IV Matematika pre fyzikov        c 2F 2MF
  Str 13 10 3hod  X Matematika pre fyzikov        c 1MF1

Koubek
  Uto 8 10 1hod f126 Didaktika fyziky           s 5FA 5FI
  Uto 9 00 1hod f126 Didaktika fyziky           p 5F* 5MF*
  Uto 11 30 2hod f126 Vybrane kapitoly skolskej fyziky   p 5F* 5MF*
  Stv 8 10 1hod f126 Didaktika fyziky           s 5MF1
  Stv 9 00 1hod f126 Didaktika fyziky           s 5MF1
  Pia 10 40 2hod f126 Didaktika fyziky           s 4FE 4MF1

Lapitkova
  Uto 16 30 2hod  IX Fyzika ako zakl. prir. vzd.      p 5F*  5MF*

Mezey
  Pia 8 10 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov      l 4FE 4MF1

Pecen
  Pon 12 20 1hod f126 Didaktika fyziky           s 5MF1
  Uto 16 30 1hod  II Zaklady managementu          p 5F*  5MF*
  Str 15 40 2hod f126 Didaktika fyziky           s 4MF2
  Stv 9 50 1hod f126 Didaktika fyziky           s 5MF2
  Stv 10 40 1hod f126 Didaktika fyziky           s 5MF1 5MF2

Pecho
  Uto 15 40 2hod F328 Alternativne skolske systemy     p 5F* 5MF*

Pisut
  Uto 9 00 1hod  F2 Didaktika fyziky           p 5F* 5MF*
  Uto 11 30 2hod  F2 Kvantova mechanika          p 3f**
  Pia 9 50 2hod  F2 Kvantova mechanika          p 3f**
  Pia 11 30 2hod F247 Rozvijanie tvorivost         p 5f* 5MF*

Tanczer
  Pon 13 10 2hod b446 Fyzika                c 1PCF
  Uto 15 40 2hod b446 Fyzika                c 1PCF

Velmovska
  Str 14 00 3hod F151 Spec. prakt. skol. pokusov      l 4MF1

Zrubakova
  Str 14 50 3hod F113 Praktikum z mech.a mol.fyz.      l


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Ústav fyziky
(UF)

Cernak
  Pon 11 30 2hod f51 Formovanie vybojov         v 4fp
  Pia 8 10 2hod  T3 Numericke metody          p 3fe 3foo 3fp
  Pia 11 30 2hod  T3 Numericke metody          c 3fe 3foo 3fp

Cerny V.
  Uto 8 10 2hod  F1 Termodynamika a statisticka fyzika p 3F* 3MF* 3f**
  Uto 14 50 2hod  IX Kmity a vlny v systemoch      p 4mmm
  Stv 9 50 2hod  F1 Termodynamika a statisticka fyzika p 3F* 3MF* 3f**
  Stv 11 30 2hod f125 Pocitace v real. svete       v 5i* 4i*
  Stv 14 00 2hod F108 Zaklady fyziky           v 1m*

Dindosova
  Pon 9 50 2hod  F2 Demonstracie k predn. Vlny a optika   l 2f* 2MF

Lucan
  Uto 10 40 1hod  T3 Zaklady prace s PC         p 1fzp
  Str 16 30 2hod  IX Multimedia             p 3ipg 4ipg 5ipg 5mpg

Machala
  Pon 11 30 2hod  I Zivotne prostredie         p 1fzp

Martisovits V.
  Pia 8 10 4hod f51 Experimentalne vademecum      v 4fzp

Morva
  Pon 11 30 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f2
  Uto 8 10 3hod  UF Vyboje v plynoch a ich aplikacie     v 4fzp
  Uto 11 30 1hod  T3 Zaklady prace s PC            p 1fzp
  Uto 12 20 1hod  T3 Zaklady prace s PC            c 1fzp
  Stv 16 30 3hod f85 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f3

Morvova
  Pon 14 50 1hod f51 Fyzika a chemia atmosf.         v 4fp
  Str 9 00 1hod  UF Fyzikalno-analyt. metody         p 3fzp
  Str 9 50 1hod  UF Fyzikalno-analyt. metody         c 3fzp
  Str 10 40 2hod  UF Spal.proc.a ich vyuz.v energ.a dopr.   v 4fzp
  Stv 11 30 2hod F232 Zivotne prostredie I.          p 1fzp

Pikna
  Uto 9 50 3hod F261 Praktikum z atom. a jadr. fyziky     l 3MF1

Rahel
  Pon 14 00 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f1
  Stv 16 30 3hod f86 Praktikum z elektriny a magnetizmu    l 2f3

Sitar
  Pon 9 00 2hod F377 Interakcia ziar. s latkou        v 3fjf
  Pia 9 00 2hod F377 Detekcne metody ...           v 4fjf

Stefecka
  Pon 17 20 2hod VII Mechanika a molekulova fyzika      c 1f2  1fzp
  Uto 8 10 2hod F232 Mechanika a molekulova fyzika      c 1fmg
  Str 13 10 2hod F109 Mechanika a molekulova fyzika      c 1f1

Szarka
  Pon 8 10 5hod KJF Spec. prakt. z jadr. fyz.         4fjf

Zahoranova
  Pon 13 10 2hod b404 Fyzika                  c 1PCF
  Uto 14 00 2hod b404 Fyzika                  c 1PCF


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra humanistiky
(KH)

Bianchi
  Str 16 30 2hod III Kultura-komunikacia-konflikt   p 5f* 4mim 4mpm

Galikova
  Pon 15 40 2hod VIII Filozofia mysle         p 3f* 3m* 3i*

Hennelova
  Pon 14 00 2hod VII Psychologia v skol. praxi    v 5F* 5M*
  Pon 15 40 2hod VII Ucitelska psychologia      v 3i* 3m*

Kamhal
  Pon 14 00 2hod XII Teoria recovych altov      v 5F* 5M*
  Pon 15 40 2hod XII Uvod do filozofie jazyka     v 3i* 3m*
  Uto 15 40 2hod F247 Ludwig Wittgenstein       p 4f* 4m* 4i*
  Uto 17 20 2hod F247 Uvod do filozofie jazyka     p 4F* 4M*

Konopka
  Str 8 10 2hod  B Pedagogika            p 3FI 3M*

Krnac
  Uto 15 40 2hod  VI Filozof. prob. informatiky    p 4i* 4m* 4f*

Kvasz
  Pon 15 40 2hod  IX Dejiny a filozofia matem. anal.  v 3i* 3m*
  Pon 17 20 2hod F247 Dejiny a filozofia matem. anal.  v 5F* 5M*
  Uto 15 40 2hod VII Dejiny a filozofia matem. anal.  p 4f* 4m* 5f* 4i*
  Uto 17 20 2hod VII Dejiny a filozofia matem. anal.  p 4F* 4M*

Martincova
  Pon 15 40 2hod F247 Uvod do ekonomie         v 3i* 3m*

Nemeth
  Pon 14 00 2hod  XI Kapitoly z etiky         v 5F* 5M*
  Pon 15 40 2hod  XI Filozoficka propedeutika     v 4MT  5MT
  Uto 15 40 2hod F232 Teoria rac. konania        p 4f* 4m* 5f* 4i*
  Uto 17 20 2hod F232 Filozoficka propedeutika     p 4f*

Rybar
  Pon 15 40 2hod F232 Uvod do dejin ved. a fil. myslenia    v 3i*  3m*
  Uto 17 20 2hod  XI Piagetova epistemologia         p 4F*  4M*
  Stv 14 00 2hod   Uvod do Piagetovej epistemologie     cp

Sykora P.
  Pon 15 40 2hod   Evolucia social. spravania        v 3i* 3m*
  Uto 15 40 1hod   Evolucia social. spravania        p 4f* 4m* 4i*

Teplanova
  Pon 14 00 2hod VIII Budovanie pojmov a poj. map       v 5F* 5M*
  Uto 17 20 2hod  X Fyzika zazitkom             p 4F* 4M*
  Str 16 30 2hod  V Komunikativna veda            p 5f* 4m*

Thomasova
  Uto 15 40 2hod  X Management              p 4f* 4m* 4i* 3*


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Katedra jazykov
(KJ)

Erdelyi
  Pon 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk MP           c 1f*
  Uto 8 10 2hod M125 Anglicky jazyk MP           c 2MT1 2MT2
  Uto 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk P           c 1fmg 1mng
  Str 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk MP           c 1bm 1m*
  Str 16 30 2hod M121 Anglicky jazyk MP           c 2bm 2m*
  Str 18 10 2hod F246 Anglicky jazyk Z           c 2MD 2f* 2fzp
  Stv 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk P           c 2mn* 2fmg

Gombarik
  Pon 8 10 2hod  VI Anglicky jazyk MP            c 1mef*
  Pon 11 30 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1mef*
  Uto 14 50 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1mef*
  Str 8 10 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2mef*
  Pia 9 50 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 2mef*

Ilcikova
  Pon 9 50 2hod  IX Anglicky jazyk MP            c 1FE 1f*
  Str 13 10 2hod  IX Anglicky jazyk MP            c 1i* 1bi
  Str 14 50 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1bm 1m*
  Str 16 30 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2bm 2m*
  Stv 16 30 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2MF 2fmf
  Stv 18 10 2hod F246 Anglicky jazyk Z             c 2M*

Klatikova
  Uto 16 30 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1FI 1M*
  Uto 18 10 2hod  IV Anglicky jazyk MP            c 2FI 2i*
  Str 13 10 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1i* 1bi
  Stv 9 50 2hod  VI Anglicky jazyk MP            c 2bi 2i*
  Stv 13 10 2hod  IX Anglicky jazyk P             c 1i*
  pia 13 10 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 2-5*

Klima
  Uto 16 30 2hod F246 Anglicky jazyk P             c 1MD 1MF* 1MI*
  Uto 18 10 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 2MI*

Minarikova
  Pon 8 10 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 2f*
  Pon 9 50 2hod F247 Anglicky jazyk P             c 1f*
  Uto 9 50 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 1mn* 1fmg
  Str 11 30 2hod M233 Slovencina pre cudzincov         c 1i*
  Str 13 10 2hod M125 Anglicky jazyk MP            c 1i* 1bi
  Stv 9 50 2hod M125 Anglicky jazyk P             c 2mn* 2fmg
  Stv 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk MP            c 1fmf

Pazitkova
  Uto 14 50 2hod F246 Anglicky jazyk MP      c 1MT1 1MT2
  Uto 18 10 2hod III Anglicky jazyk Z       c 1MT* 1m* 1fmf 1fzp
  Str 18 10 2hod M125 Anglicky jazyk Z       c 1i* 1FE 1MD 1MF* 1f*
  Stv 13 10 2hod M125 Anglicky jazyk MP      c 1fmf
  Pia 13 10 2hod F246 Taliancina          c 2*

Vilasek
  Pon 18 10 2hod M125 Nemcina MP            c 2*
  Str 18 10 2hod M125 Nemcina Z            c 2*
  Stv 18 10 2hod M125 Francuzstina MP         c 2*
  Pia 8 10 2hod M125 Nemcina Z            c 2*
  Pia 9 50 2hod M125 Nemcina P            c 2*
  Pia 11 30 2hod M125 Francuzstina Z          c 2*
  Pia 14 00 2hod  IX Nemcina MP            c 2*

Zemanova
  Pon 8 10 2hod F246 Anglicky jazyk MP        c 2f* 2fzp
  Pon 9 50 2hod M125 Anglicky jazyk P         c 1f*
  Uto 16 30 2hod III Anglicky jazyk MP        c 1FI  1M*
  Uto 18 10 2hod III Anglicky jazyk Z         c 1MT* 1bm 1fzp 1m*
  Str 14 50 2hod F247 Anglicky jazyk P         c 1bm 1m*
  Stv 13 10 2hod M125 Anglicky jazyk P         c 1i* 1bi


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Nezaradení ku žiadnej katedre
(NEZARADENI)

Siket
  Str 8 10 2hod f125 Kvantova mechanika        c 3fjf 3fp  3fmk
  Str 9 50 2hod f125 Kvantova teoria          c 4MF2


KATC | KG | KMA | KNOM | KTPMS | KZDM | KI | KPGSO | KVI | UAM | UI | VC | AU | KBCHF | KFP | KFTL | KGF | KJF | KMK | KO | KRF | KTF | KZDF | UF | KH | KJ | NEZARADENI

Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 28.10.1998.