Ľudmila Gašparovičová

miestnosť M 5
telefón 602 95 732
e-mail Ludmila.Gasparovicovafmph.uniba.sk

Referentka pre:

Bakalárske štúdium

  • ekonomická a finančná matematika 
  • manažérska matematika 

Magisterské štúdium

 

  • ekonomicko - finančná matematika a modelovanie

 

2., 3. rok štúdia:

  • kognitívna veda