Ľudmila Gašparovičová

miestnosť M 5
telefón 602 95 732
e-mail Ludmila.Gasparovicovafmph.uniba.sk

Referentka pre:

Bakalárske štúdium

5. rok štúdia:

  • aplikovaná informatika

1., 2., 3. rok štúdia: 

  • ekonomická a finančná matematika 

Magisterské štúdium

2., 3., 4. rok štúdia:

  • aplikovaná informatika (+ konverzný program)

1., 2., 3., 4. rok štúdia:

  • kognitívna veda

1. rok štúdia:

  • ekonomicko - finančná matematika a modelovanie