Ľudmila Gašparovičová

miestnosť M 5
telefón 602 95 732
e-mail Ludmila.Gasparovicovafmph.uniba.sk

Referentka pre:

Bakalárske štúdium

  • ekonomická a finančná matematika 

1., 2. rok štúdia: 

  • manažérska matematika 

Magisterské štúdium

  • kognitívna veda
  • ekonomicko - finančná matematika a modelovanie