Mgr. Mária Mináriková

miestnosť M 4
telefón 602 95 480 
e-mail Maria.Minarikovafmph.uniba.sk

Referentka pre:

Bakalárske štúdium 

  • dátová veda 

3., 4. rok štúdia:

  • manažérska matematika 

Magisterské štúdium

  • zahraniční študenti (študujúci v anglickom jazyku)
  • manažérska matematika


Štipendiá - sociálne, motivačné, odborové, prospechové