Mgr. Mária Mináriková

miestnosť M 6
telefón 602 95 479
e-mail Maria.Minarikovafmph.uniba.sk

Referentka pre:

Bakalárske štúdium

  • biomedicínska fyzika
  • fyzika
  • obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika
  • technická fyzika

Magisterské štúdium 

  • biomedicínska fyzika
  • všetky študijné programy v študijnom odbore fyzika 


Rigorózne konanie