Mgr. Mária Mináriková

miestnosť M 4
telefón 602 95 480 
e-mail Maria.Minarikovafmph.uniba.sk

Referentka pre:

Bakalárske štúdium

  • manažérska matematika 

Magisterské štúdium

  • manažérska matematika

3. rok štúdia:

  • ekonomicko-finančná matematika a modelovanie


Sociálne štipendiá