Mgr. Mária Mináriková

miestnosť M 4
telefón 602 95 480 
e-mail Maria.Minarikovafmph.uniba.sk

Referentka pre:

Bakalárske štúdium

1., 2., 3., 4., 5. rok štúdia: 

  • manažérska matematika 

Magisterské štúdium

2., 4. rok štúdia:

  • ekonomicko-finančná matematika a modelovanie

1., 2. rok štúdia:

  • manažérska matematika

Sociálne štipendiá