Daša Liptáková

miestnosť M 4
telefón 602 95 480 
e-mail Dasa.Liptakovafmph.uniba.sk

Referentka pre:

Bakalárske štúdium 

  • dátová veda 

Magisterské štúdium

  • zahraniční študenti (študujúci v anglickom jazyku)

1., 2. rok štúdia:

  • manažérska matematika

1. rok štúdia: 

 

  • kognitívna veda

 


Štipendiá - sociálne, motivačné, odborové, prospechové