Daša Liptáková

miestnosť M 4
telefón 602 95 480 
e-mail Dasa.Liptakovafmph.uniba.sk

Referentka pre:

Bakalárske štúdium 

  • dátová veda 

Magisterské štúdium

  • zahraniční študenti (študujúci v anglickom jazyku)

1., 2. rok štúdia:

  • manažérska matematika

1. rok štúdia:  

  • kognitívna veda 


Štipendiá - sociálne, motivačné, odborové, prospechové