Ing. Monika Krajčová

miestnosť M 1
telefón 602 95 420
e-mail Monika.Krajcovafmph.uniba.sk

Výpisy hodnotení

Potvrdenia o štúdiu z archívnych dokumentov

Referentka pre:

Bakalárske štúdium

  • matematika
  • poistná matematika
  • učiteľstvo akademických predmetov

Magisterské štúdium

  • matematika
  • počítačová grafika a geometria
  • pravdepodobnosť a matematická štatistika
  • učiteľstvo akademických predmetov  (+ konverzné programy)

Doplňujúce pedagogické štúdium - denné, externé

Rozširujúce štúdium