Ing. Monika Krajčová

miestnosť M 1
telefón 602 95 420
e-mail Monika.Krajcovafmph.uniba.sk

Výpisy hodnotení a potvrdenia o štúdiu

Referentka pre:

Bakalárske štúdium

1., 2., 3., 4. rok štúdia:

  • učiteľstvo akademických predmetov
  • matematika
  • poistná matematika

Magisterské štúdium

1., 2., 3. rok štúdia:

  • matematika
  • počítačová grafika a geometria
  • pravdepodobnosť a matematická štatistika

1., 2., 3., 4. rok štúdia:

  • učiteľstvo akademických predmetov  (+ konverzné programy)