Mgr. Emília Majerčíková

miestnosť M 2
telefón 602 95 522
e-mail Emilia.Majercikovafmph.uniba.sk

Referentka pre:

Bakalárske štúdium

  • informatika
  • bioinformatika
  • aplikovaná informatika

Magisterské štúdium 

  • informatika 

1., 2. 3. rok štúdia:

  • aplikovaná informatika


Ubytovanie študentov