Mgr. Emília Majerčíková

miestnosť M 2
telefón 602 95 522
e-mail Emilia.Majercikovafmph.uniba.sk

Referentka pre:

Bakalárske štúdium

  • aplikovaná informatika

Magisterské štúdium

1., 2. rok štúdia:

  • aplikovaná informatika


Motivačné, odborové a prospechové štipendiá

Ubytovanie študentov