Zápisnice a uznesenia

AR 2022/2023

Pozvánka 26.9.2022

Stanovisko z 25.10.2022

Pozvánka 27.10.2022

Zápisnica zo zasadnutia Študentskej komory AS dňa 27.10.2022

<output>Zápisnica zo zasadnutia Študentskej komory AS dňa 23.03.2022</output>

<output>Zápisnica zo zasadnutia Študentskej komory AS dňa 23.03.2022</output>

<output>Zápisnica zo zasadnutia Študentskej komory AS dňa 23.03.2022</output>

<output></output>

<output></output>

Pozvánka 08.11.2022

Zápisnica zo zasadnutia Študentskej komory AS dňa 08.11.2022

Pozvánka 24.11.2022

<output>Zápisnica zo zasadnutia Študentskej komory AS dňa 19.11.2021</output>

Zápisnica zo zasadnutia Študentskej komory AS dňa 24.11.2022

<output>Zápisnica zo zasadnutia Študentskej komory AS dňa 19.11.2021</output>

Pozvánka 02.01.2023

Zápisnica zo zasadnutia Študentskej komory AS dňa 02.01.2023

Pozvánka 23.01.2023

Pozvánka 14.02.2023

Pozvánka 14.03.2023

<output>Zápisnica zo zasadnutia Študentskej komory AS dňa 13.05.2022</output>