Aktivity 2019/2020

Obsiahlejšie informácie o činnosti nájdete vo výročnej správe.

Time management workshop

V spolupráci s organizáciou Teach for Slovakia sme využili uvoľnenejšiu atmosféru úvodného týždňa semestra a zorganizovali prvý z plánovanej rady workshopov. Ako tému sme si zvolili Time Management. Ide o oblasť, v ktorej sa potrebujeme zlepšiť aj my ŠKASáci a preto sme si boli istý, že osloví aj ďalších študentov.


Vedúca workshopu nám predstavila hneď niekoľko techník na lepšie zadelenie pracovného času, okrem iného Pomodoro techniku, Eisenhowerov matrix a To do list. Workshop sa niesol v príjemnom duchu a pevne veríme, že sme sa všetci niečo nové naučili a že získané vedomosti využijeme (nielen) v nadchádzajúcom semestri :)


Prajeme veľa šťastia pri štúdiu a tešíme sa na vás na ďalších workshopoch.

Mini - Erasmus

Organizácia Future Generation Europe (FGE) už niekoľko rokov umožňuje navštíviť stredoškolákom proces vyučovania na vysokých školách. Celé štyri dni sa aktívne zúčastňujú prednášok, cvičení a iných činností spojených so štúdiom na vysokej škole. Viac než 30 fakúlt slovenských vysokých škôl, v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, otvorili svoje brány a 550 mladých ľudí tak mohlo nahliadnuť do života vysokoškolákov.

Na MatFyze sme privítali 27 žiakov z rôznych kútov Slovenska. Mini-erasmáci mali široký výber predmetov z matematiky, fyziky a informatiky. Spoznali priestory školy, laboratóriá, či počítačové miestnosti a knižnicu. Mali možnosť osobne sa stretnúť s učiteľmi známymi aj z nášho YT kanálu MatFyz Je In. Zároveň sme im takto poskytli možnosť porozprávať sa s našimi študentami a opýtať sa ich na slasti aj strasti zo života MatFyzáka. Vyskúšali si rôzne športy, ktoré ponúka naša fakulta. Dozvedeli sa o mimoškolských aktivitách akou je napríklad Trojsten a iné podobné projekty. No najmä, mali možnosť spoznať nových potenciálnych spolužiakov ešte pred začatím semestra.

ŠKAS ďakuje Viktórii Fajčíkovej (EFM), Kataríne Hruškovej (MMN) a Dominike Valáškovej (MMN), ktoré sa dobrovoľne zúčastnili ako tútorky a tým podporili tím ŠKASu v projekte Mini – Erasmus.

Mini Erasmus 2020

Kapustnica

Už sa stalo tradíciou, že počas posledných dní zimného semestra (v období zápočtov), ľudia hodia na pár hodín starosti za hlavu a stretnú sa pri chutnej kapustnici, voňavom punči a dobrých pagáčov, baviac sa pri jednom stole zamestnanci so študentmi. Súčasťou kapustnice bola už tradičná tombola, pričom veríme, že ceny potešili víťazov.

Veríme, že sme vám spríjemnili deň a že sa vidíme o takomto čase aj o rok :)

Kapustnica 2019
Kapustnica 2019
Kapustnica 2019
Kapustnica 2019

Prvácky týždeň

Už sa stalo každoročnou tradíciou, že pred začiatkom každého semestra sa koná tzv. Prvácky týždeň. Tento rok sa ho zúčastnilo vyše 200 prvákov. I tento rok sme pre našich prvákov pripravili modernizovanú príručku Matfyzákov sprievodca po galaxii a matfyzácke tričká.

Napriek náznakom dažďa sa nám podarilo zapáliť oheň, prilákať hladných prvákov, súčasných študentov ba dokonca i absolventov. V budúcnosti by sme chceli oficiálne pozývať absolventov s cieľom motivovať prvákov v ich štúdiu. Tento rok sme založili tradíciu „obednej grilovačky“, pre tých, ktorí nestihli večernú ;).

V stredu večer sme predstavili čaro nočnej Bratislavy aj s posedením so súčasnými študentami. Pevne veríme,  že sme našimi aktivitami spríjemnili prechod na vysokú školu a odniesli si z týchto dní veľa spomienok :)

Ďalšia mimoriadna činnosť ŠKASu (teda to, čo robíme ako dobrovoľníci)

  • Aktualizácia príručky (nie len) pre prvákov Matfyzákov sprievodca po galaxii.
  • Aktívna participácia pri zriaďovaní nových miestností pre študentov na oddych, relax a prácu na nasledujúcich projektoch:
  1. na úrovni ŠKAS prebehli s Nexteriou tri rokovania, pričom ŠKAS aj finančne participoval na realizácii projektu Unispace,
  2. v rámci projektu VacuumZone sa členovia ŠKAS zúčastnili na rokovaní s investormi (Vacuumlabs) a mali možnosť pripomienkovať vznikajúci priestor na našej fakulte pre našich študentov.