Aktivity 2020/2021

V akademickom roku 2020/2021 pretrvávala nepriaznivá epidemiologická situácia a pokračovalo dištančné štúdium.

Prvácky týždeň

Aktualizácia príručky (nie len) pre prvákov Matfyzákov sprievodca po galaxii.

Pomoc s organizáciou prváckeho týždňa, zaobstarávanie matfyzáckych tričiek a propagačných materiálov.

Priestory fakulty

Aktivna partipácia pri zriaďovaní nových miestností pre študentov na oddych, relax a prácu: skultivovanie a obstaranie nového nábytku do priestoru pod schodami pri akvárku M-VII (barové stoličky slúžiace na sedenie priparapete, modulárne konferenčné stolíky). Časom pribudnú tuliváky s bohatou náplňou.

Anketa FMFI

Propagovanie ankety, partipácia na chode ankety (filtrovanie potenciálne nevhodných komentárov), spísanie predmetov a vyučujúcich, ktorých hodnotenie nedosiahlo 3.0 a konzultovanie s vedením fakulty.

Ďalšia činnosť ŠKASu

  • Aktívna partipácia Študentskej komory pri zavádzaní novej vizuálnej identity fakulty. Komunikácia s prorektorom pre vonkajšie vzťahy a prezentovanie alternatívnych návrhov na potenciálne logo fakulty.