Aktivity 2018/2019

Obsiahlejšie informácie o činnosti nájdete vo výročnej správe.

Vianočná kapustnica

Vianočná kapustnica je už tradičnou udalosťou na našej fakulty. Je to významná príležitosť, kde vyučujúci a študenti rôznych odborov a ročníkov môžu diskutovať v priateľskej atmosfére so svojími kolegami pri tanieri kapustnice, či pohári punču. Večer spestrila aj tombola, do ktorej ceny zabezpečila fakulta. Podujatie organizované ŠKAS-om tento rok finančne podporila spoločnosť Cognexa. 

Diskusia s doc. Danielom Olejárom a Marekom Šebom

V skleníku v pavilóne F1 sa uskutočnila zaujímavá diskusia na tému soft skills. Hosťami boli doc. Daniel Olejár, prorektor pre informačné technológie, a Marek Šebo, CEO spoločnosti Cognexa. Témami boli mimoškolské aktivity, kde Marek Šebo predstavil svoje skúsenosti s prácou v Trojstene, ale aj dôležitosť študentskej samosprávy, či už pre fungovanie univerzity alebo ako možnosť rozvinúť si komunikačné zručnosti. 

Prvácke sústredenie

Tento týždeň sa uskutočnilo už tradičné prvácke sústredenie. Okrem zaujímavých prednášok prednášok a praktických informáciách mali prváci možnosť spoznať priestory fakulty, či vypočuť si prednášku nositeľa Nobelovej ceny Hiroshi Amana. Zasúťažiť si mohli v šifrovačke a športových aktivitách.

ŠKAS v utorok zorganizoval grilovačku nielen pre prvákov, ale aj pre všetkých zamestnancov a študentov. Na nej mali možnosť spoznať svojich budúcich kolegov a vyučujúcich. V stredu sa po informáciách o študentských aktivitách pobrali prváci v sprievode členov ŠKASu spoznať Bratislavu. Vo štvrtok sa konal výlet do hvezdárne AGO v Modre, kde prvákov privítali astronomickí pracovníci našej fakulty a poukazovali im okrem iného aj jeden z najstarších funkčných ďalekohľadov v Európe.