Aktivity 2017/2018

PhD stretko

13. 6. 2018

Tento rok sme sa po druhýkrát stretli v kruhu doktorandov a pri posteroch si odprezentovali svoje PhD témy. Samozrejme, všetko sa konalo pod záštitou pána prodekana Jajcaya, ktorému sme veľmi vďační. Taktiež nechýbali vzácni hostia – doktorand Rudolf Kohulák z Londýna (University College London) a doktorand Karel Ha z Prahy (ČVUT). Dúfame, že táto ,,nová tradícia'' bude mať pokračovanie v budúcich rokoch :)

Mini-Erasmus

20.–22. 11. 2017

Stred semestra sme mali spestrený veľmi milou návštevou – 20 stredoškolákov sa vrámci projektu Mini-Erasmus organizovaným spoločnosťou Future Generation Europe rozhodlo stráviť tri dni na našej fakulte. Vedenie v spolupráci so ŠKASom im pripravilo pestrý program, ktorý pozostával hlavne z návštev reálnych prednášok, laboratórií na našej fakulte, diskusie s absolventami, či športových aktivít. Veríme, že sme týchto nádejných matfyzákov oslovili a že sa o rok–dva stanú našimi spolužiakmi :)

Tradičná vianočná Kapustnica

18. 12. 2017

Na konci zimného semestra sme sa ako obvykle stretli pri chutnej kapustnici a voňavom punči. Veríme, že ste si s nami všetci pochutnali a zabavili sa. Znova by sme radi poďakovali firme Cellense, ktorá nám uhradila všetky náklady, za čo sme jej nesmierne vďační. Veríme, že o rok budeme mať tiež takúto príjemnú spoluprácu a že aj medzi študentami sa opäť nájdu dobrovoľníci, ktorí nám pomôžu splniť neľahkú úlohu – zabaviť a nakŕmiť hromadu matfyzákov :)

Prvácke sústredenie

20.–22. 9. 2017

Pred začiatkom zimného semestra sme sa opäť podieľali na organizácií Prváckeho sústredenia, ktorého sa zúčastnilo cca 150 prvákov. Aj tento rok sme pre nich pripravili matfyzácke tričká a príručky Matfyzákov sprievodca po galaxii. Napriek chladnému a sychravému počasiu sa nám podarilo zrealizovať aj príjemnú grilovačku prvý večer a prehliadku Bratislavy s posedením druhý večer. Veríme, že sme prvákom spríjemnili prechod na vysokú školu a že na toto sústredenie budú v dobrom spomínať ;)

Ďalšia mimoriadna činnosť ŠKASu (teda to, čo robíme ako dobrovoľníci)