Aktivity 2016/2017

PhD stretko

13. 6. 2017

S cieľom oboznámiť sa s doktorandským výskumom a spoznať sa medzi sebou sme pod záštitou pána prodekana Jajcaya zorganizovali neformálne stretnutie doktorandov. Počas podujatia sme pri posteroch prezentovali svoje dizertačné práce a diskutovali o nich. Na stretnutie sme prizvali aj doktoranda z Košíc a doktorandku z Prahy. Obaja hostia mali zaujímavé prednášky, po ktorých nasledovala plodná diskusia. Všetkým ďakujeme za účasť, veríme, že z toho mali taký istý super pocit ako my a tešíme sa na ďalší ročník :)

Premietanie filmu

3.5.2017

Zorganizovali sme pre Vás premietanie filmu v Skleníku (samozrejme s občerstvením :P ). Akcia dopadla výborne. Pozreli sme si film Teória všetkého, ktorý ste si sami odhlasovali na Facebooku. Ďakujeme za Vašu účasť a hladký priebeh udalosti! :)

Konvent UK 2017

22.3.2017

Aktívne sme sa zúčastnili stretnutia jednotlivých fakultných ŠKASov nesúceho názov Konvent. Udalosť vznikla z iniciatívy študentskej časti univerzitného Akademického senátu (ŠČAS) pod záštitou vedenia UK. Spočiatku nie príliš lákavá akcia sa ukázala ako veľmi užitočným prostriedkom na komunikáciu s rektorátom a zástupcom študentov z ostatných fakúlt UK. Nakoniec sme za jedinú nevýhodu tohto stretnutia vyhodnotili nedostatok času. Tém bolo veľa, priestoru málo. Veľmi zaujímavými postrehmi z tohto stretnutia však boli nasledujúce body:

  • môžeme byť hrdí na našu anketu (i napriek istým nepríjemnostiam, ktoré sa v poslednej dobe dosť pretriasajú, dotýkajucich sa zákona o ochrane osobných údajov) - zástupcovia niektorých fakúlt nás vyslovene žiadali o posunutie know-how, ako s anketou narábať, ako ju propagovať medzi študentov, ako narábať s jej výsledkami. Opäť sme si pripomenuli, ako dôležité je ankete sa venovať a nezanedbávať ju. Taktiež sme sa nezabudli pochváliť našim šikovným študentským vývojom tímom, ktorý je tvorcom ankety - takže znova: ďakujeme :)
  • zrušenie indexov je pomerne horúca téma. Dozvedeli sme sa, že na novom informačnom systéme sa pracuje. Zrušenie papierovej formy indexov prichádza do úvahy až v momente, keď bude univerzita disponovať spoľahlivým informačným systémom.
  • ŠČAS sústavne pracuje zľavách pre študentov.

Sme vďační ŠČASu, že túto udalosť zorganizoval a umožnil nám vyjadriť názor k jednotlivým problémom.

Návšteva detí zo ZŠ Komenského Svit v spolupráci s Teach for Slovakia

27.1.2017

Bolo nám potešením stráviť piatkové poobedie s pani učiteľkou a jej piatakmi, ktorým sme prostredníctvom zopár interaktívnych prednášok hravou formou predstavili, čím sa na Matfyze zaoberáme. Videli sme zaujímavé fyzikálne pokusy, dozvedeli sme sa, ako sa tvoria animované filmy a poskladali sme si roboty, ktoré sme potom programovali. Deťom sa vraj u nás veľmi páčilo, tak veríme, že sa uvidíme znova :)

Vybudovanie Relax zóny v F1

19.1.2017

Podarilo sa nám zabezpečiť úpravu voľného priestoru, ktorý vznikol po likvidácii učebne F1-328a, na vaše študijné potreby. Relax zónu nájdete v pavilóne F1 vedľa učebne F1-328. Priestory sme vybavili stolmi, stoličkami a kreslami. Dúfame, že sa tu budete cítiť príjemne :) V prípade akýchkoľvek nápadov nás neváhajte kontaktovať!

Tradičná vianočná Kapustnica

8.12.2016

Pred Vianocami sme sa ako po minulé roky stretli v priestoroch tzv. Skleníka v pavilóne fyziky a spoločne sa naladili na vianočnú atmosféru. Po celodenných prípravách, varení 3 druhov kapustnice a 2 druhov punčov bola pre nás vaša spokojnosť, smiech a úsmev na tvárach najkrajším poďakovaním. Veríme, že aj naši priatelia z Vocalatte sa príjemnili zabavili a že sa vidíme pri tejto príležitosti aj o rok :)

Jesenné sadenie

7.11.2016

V jedno novembrové popoludnie sme sa stretli, aby sme opäť skrášlili okolie Matfyzu. Určite to znie zvláštne, veď v zime nič nekvitne. Výsledok uvidíme v jarných mesiacoch a nevieme sa dočkať :)

Prvácky týždeň

12.-14.9.2016

Pred začiatkom zimného semestra sme vypomáhali pri organizácii prváckeho týždňa. Na starosť sme si zobrali hlavne poobedné aktivity zábavného charakteru, ako bola prehliadka centra Bratislavy, či návšteva internátov, no hlavne grilovačko-opekačka v priestoroch Relaxu. Tiež sme vyrobili tričká pre prvákov a príručku Matfyzákov sprievodca po galaxii. Vďaka dotazníkom, ktoré nám následne prváci vyplnili, vieme, na čom budúci rok zamakáme ešte viac a vďaka tomu spríjemnime prvé chvíle na vysokej škole našim novým spolužiakom.

Ďalšia mimoriadna činnosť ŠKASu (teda to, čo robíme ako dobrovoľníci)

  • Upratanie Cauchyho klubovne pred začiatkom zimného semestra.
  • Aktualizácia prváckej príručky Matfyzákov sprievodca po galaxii.
  • Výmena sietí pri posluchárňach A a F1 za nové.
  • Rozbiehanie projektu Propagácia fakulty.
  • Výpomoc pri organizovaní Majálesu.
  • ... a veľa daľších drobností, ktoré dúfame zlepšujú život na matfyze – s viacerými vecami sa prihovárame kompetentým, a tým prispievame k riešeniu problémov (vybavenie toaliet na fakulte, a pod.), pri viacerých problémoch sme zas my oslovovaní, aby sme pomohli.