Učiteľstvo

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Študijný program: učiteľstvo akademických predmetov - matematika
Obhajoba DP a dipl. predmet: 11.6.2018 o 8:00 hod. 
Nediplomový predmet: 12.6.2018 o 8:00 hod.
Miesto: M/112
Predseda: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

11.6.2018:

 1. Andrea Fridrichová
 2. Júlia Kokošková
 3. Jana Žolnová - PriF UK

12.6.2018:  

 1. Anna Erdziaková
 2. Lucia Klinovská
 3. Alžbeta Mackovová
 4. Michaela Onuferová
 5. Barbora Pipíšková
 6. Matej Surový
 7. Jana Štefaňáková
 8. Lenka  Ťapajáková
 9. Anna Trúsiková
 10. Marek  Jakuš - PriF UK
 11. Michaela Poljaková - PriF UK
 12. Slávka Saladiová - PriF UK
 13. Pavol Veninger - PriF UK 

Študijný program: učiteľstvo akademických predmetov - fyzika
Deň: 5.6.2018 o 8:30 hod. 
obhajoba DP, ústna skúška
Miesto: F2/126
Predseda: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD. 
 1. Anna Erdziaková
 2. Lucia Klinovská
 3. Michaela Onuferová
 4. Matej Surový
 5. Jana Štefaňáková
 6. Lenka Ťapajáková
 7. Anna Trúsiková

Študijný program: učiteľstvo akademických predmetov - informatika
Deň: 5.6.2018 o 8:00 hod. 
obhajoba DP, ústna skúšla
Miesto: I/32
Predseda: doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. 
 1. Andrea Fridrichová
 2. Júlia Kokošková
 3. Barbora Pipíšková - ODP

Študijný program: učiteľstvo akademických predmetov - deskriptína geometria
Deň: 5.6.2018 o 9:00 hod. 
obhajoba DP, ústna skúšla
Miesto: M/116
Predseda: doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.
 1. Alžbeta Mackovová