Učiteľstvo

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Forma priebehu skúšky bude upresnená po dohode komisie a študentov

Študijný program: učiteľstvo akademických predmetov - matematika
Obhajoba DP a  predmet: 17. a 18.6.2020 o 9:00 hod. 
Miesto: M/VI
Predseda: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

17.6.2020:

 1. Dominika Čuporáková
 2. Scarlet Dávid
 3. Viktória Ivanková
 4. Viktor Őri
 5. Veronika Dorotea Pozsonyiová


18.6.2020:

 1. Katarína Drahomirecká
 2. Juliana Gallusová
 3. Natália Kostová
 4. Jakub Kotrbanec
 5. Vladimíra Mlynčoková
 6. Jakub Ščasný
 7. Michal Vido
 8. Lucia Žuffová

Forma priebehu skúšky bude upresnená po dohode komisie a študentov

Študijný program: učiteľstvo akademických predmetov - fyzika
Deň: 9.6.2020 o 8:30 hod. 
obhajoba DP, ústna skúška
Miesto: F1/126, MS Teams
Predseda: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD. 
 1. Katarína Drahomirecká
 2. Jakub Kotrbanec
 3. Vladimíra Mlynčoková
 4. Viktor Őri
 5. Jakub Ščasný
 6. Lucia Žuffová

Forma priebehu skúšky bude upresnená po dohode komisie a študentov

Študijný program: učiteľstvo akademických predmetov - informatika
Deň: 9.6.2020 o 9:00 hod. 
obhajoba DP, ústna skúšla
Miesto: I/32, online
Predseda: doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. 
 1. Natália Kostová
 2. Michal Vido

Forma priebehu skúšky bude upresnená po dohode komisie a študentov

Študijný program: učiteľstvo akademických predmetov - deskriptína geometria
Deň: 9.6.2020 o 9:00 hod. 
obhajoba DP, ústna skúšla
Miesto: M/116, kanál skúšky
Predseda: doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.
 1. Martina Bátorová
 2. Scarlet Dávid