Učiteľstvo

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Študijný program: učiteľstvo akademických predmetov - matematika
Obhajoba DP a  didaktika predmetu: 13.6.2024 o 8:30 hod., miestnosť M VII
Štátna skúška: 14.6.2024 o 8:30 hod., miestnosť M VII
Predseda: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

13.6.2024:

 1. Bc. Dušan Daniel
 2. Bc. Žofia Jedináková
 3. Bc. Katarína Marčeková
 4. Bc. Juraj Pavlovič
 5. Bc. Tímea Študencová
 6. Bc.Stanislava Šefčíková - PriF UK

14.6.2024: 

 1. Bc. Daša Červeňová
 2. Bc. Natália Dudoňová
 3. Bc. Máté Eke
 4. Bc. Samuel Maixner
 5. Bc. Patrik Rezák
 6. Bc. Tomáš Rudinský
 7. Bc. Kristína Sabóová
 8. Bc. Valentína Kuceljová - PriF UK
 9. Bc. Ema Šimalová - PriF UK
 10. Bc. Hana Veselá - PriF UK

Študijný program: učiteľstvo akademických predmetov - fyzika
Deň: 4.6.2024 o 8:00 hod. 
obhajoba DP, ústna skúška
Miesto: F1/146
Predseda: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
 1. Bc. Daša Červeňová
 2. Bc. Natália Dudoňová
 3. Bc. Patrik Rezák
 4. Bc. Tomáš Rudinský
 5. Bc. Kristína Sabóová
 6. Bc. Elena Strečanská

Študijný program: učiteľstvo akademických predmetov - informatika
Deň: 6.6.2023 o 9:00 hod. 
Miesto: I/32
Predseda: doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
 1. Bc. Samuel Maixner
 2. Bc. Elena Strečanská
 3. Bc. Dušan Daniel
 4. Bc. Žofia Jedináková
 5. Bc. Katarína Marčeková

Študijný program: učiteľstvo akademických predmetov - deskriptína geometria
Deň: 5.6.2024 o 9:00 hod. 
Miesto: M/116
Predseda: doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.
 1. Bc. Máté Eke
 2. Bc. Terézia Mária Kotočová