Manažérska matematika

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Študijný program: Manažérska matematika
Obhajoba DP: 6.6.2018 o 8:30 hod. 
Ústna škúška:8.6.2018 o 8:00 hod.
Miesto:M VII, M VIII
Predseda: prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.
doc. RNDr. Vladimír Toma, PhD.

6.6.2018 - obhajoba DP:

 1. Simona Antálková
 2. Kamil Beňa
 3. Dominika Čamajová
 4. Lucia Gemeranová
 5. Nikola Gibasová
 6. Miroslava Havrilová
 7. Barbara Hegyiová
 8. Viktória Kajanovičová
 9. Michal Kočan
 10. Patrik Košian
 11. Andrej Kováč
 12. Miriama Křížková
 13. Karolína Macáková
 14. Veronika Martišová
 15. Ivan Mašán
 16. Adam Pálfi
 17. Michaela Petrášová
 18. Tomáš Poláček
 19. Tomáš Rehák
 20. Miriam Sirotňáková
 21. Miroslava Slobodová
 22. Miriama Škriňová
 23. Kristián Takáč
 24. Martina Vacová
 25. Zuzana Wallová

8.6.2018 - ústna skúška:

 

 1. Kamil Beňa
 2. Lucia Gemeranová
 3. Nikola Gibasová
 4. Miroslava Havrilová
 5. Viktória Kajanovičová
 6. Michal Kočan
 7. Patrik Košian
 8. Andrej Kováč
 9. Miriama Křížková
 10. Karolína Macáková
 11. Veronika Martišová
 12. Ivan Mašán
 13. Adam Pálfi
 14. Dávid Papranec
 15. Michaela Petrášová
 16. Tomáš Poláček
 17. Tomáš  Rehák
 18. Miriam Sirotňáková
 19. Miroslava Slobodová
 20. Miriama Škriňová
 21. Martin Šmahovský
 22. Kristián Takáč
 23. Martina Vacová
 24. Zuzana Wallová