Matematika

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Študijný program: Matematika
numerická matematika
Deň: 5.6.2018 o 9:00 hod. - obhajoba DP   
12.6.2018 o 9:00 hod. - ústna skúška
Miesto: M/223
Predseda: prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.
  1. Marián Ivanov

Študijný program: Matematika
matematické štruktúry
Deň: 13.6.2018 o 9:00 hod. 
obhajoba diplomovej práce, ústna skúška
Miesto: M/126
Predseda: prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.
  1.  Martin Vodička

Študijný program: Matematika
matematická analýza
Deň: 13.6.2018 o 8:30 hod. 
obhajoba diplomovej práce, ústna skúška
Miesto: M/109
Predseda: doc. RNDr. Eugen Viszus, CSc. 
  1. Martin Kovár
  2. Pavol Vidlička