Matematika

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Študijný program: Matematika
matematické štruktúry
Deň: 11.6.2024 o 8:30 hod.
Miesto: M 126
Predseda: prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.
  1. Bc. Juraj Belohorec
  2. Bc. Štefánia Glevitzká
  3. Bc. Róberta Juríková – bez obhajoby
  4. Bc. Marián Poturnay

Študijný program:Matematika
matematická analýza
Deň:14.6.2024 o 8:00 hod. 
Miesto:M 109
Predseda:doc. RNDr. Eugen Viszus, CSc.
  1. Bc. Tomáš Ševček

Študijný program: Matematika
numerická matematika
Deň: 11.6.2024 o 9:00 hod. 
Miesto: M V
Predseda: prof. RNDr. Ján Filo, CSc.
  1. Bc. Martina Javorníková
  2. Bc. Jakub Kovaľ
  3. Bc. Dominika Panáčková