Matematika

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Forma priebehu skúšky bude upresnená po dohode komisie a študentov.

Študijný program: Matematika
matematická analýza
Deň: 18.6.2020 o 8:30 hod. - obhajoba DP, ústna skúška   
Miesto:F2
Predseda: doc. RNDr. Eugen Viszus, CSc.
  1. Juraj Kalafut
  2. Jaromír Mikulec

Forma priebehu skúšky bude upresnená po dohode komisie a študentov.

Študijný program: Matematika
matematické štruktúry
Obhajoba DP: 18.6.2020 o 9:00 hod., M 126, MS Teams
Štátna skúška: 18.6.2020 o 11:00 hod., M 126, MS Teams
Predseda: prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.
  1. Dominik Hollý
  2. Ivona Hrivová
  3. Nina Hronkovičová