Enviromentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Študijný program:Enviromentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia
Obhajoba a skúška: 8.6.2021 o 9:00 hod. 
Miestnosť: F1/357
Predseda: prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.
  1. Jakub Flám (iba ústna skúška)
  2. Peter Štrbáň (iba obhajoba)
  3. Alexandra Varsányiová