Enviromentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Skúška prebieha prezenčne, pre verejnosť je vyhradený priestor v miestnosti konania skúšky.

Študijný program:Enviromentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia
Obhajoba a skúška: 18.6.2020 o 13:00 hod., ústna skúška
(zameranie: enviromentálna fyzika a obnoviteľné zdroje energie)
Miestnosť: F1/364
Predseda: doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.
  1. Alžbeta Brisudová

Skúška prebieha prezenčne, pre verejnosť je vyhradený priestor v miestnosti konania skúšky.

Študijný program: Enviromentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia
Obhajoba a skúška: 16.6.2020 o 9:00 hod.
(zameranie: meteorológia a klimatológia)
Miesto: F1/357
Predseda:prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. 
  1. Tereza Šedivá
  2. Peter Štrbáň (len ústna skúška)