Jadrová a subjadrová fyzika

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Forma priebehu skúšky bude upresnená po dohode komisie a študentov.

Študijný program: Jadrová a subjadrová fyzika
Obhajoba DP: 9.6.2020 o 8:30 hod.
Ústna skúška: 17.6.2020 o 8:30 hod. 
Miesto: F1/364
Predseda:prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
  1. Zuzana Bardačová
  2. Natália Džalaiová
  3. Eliška Eckerová
  4. Peter Chudý (ústna skúška)
  5. Lucia Keszeghová
  6. Adam Sitarčík
  7. Daniel Suchý