Jadrová a subjadrová fyzika

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Skúška prebieha prezenčne, pre verejnosť je vyhradený priestor v miestnosti konania skúšky.

Študijný program: Jadrová a subjadrová fyzika
Termín: 24.8.2020 o 8:30 hod. 
Miesto: F1/364
Predseda:prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

Po termíne štátnej skúšky sa zoznamy prestanú zobrazovať.