Aplikovaná informatika

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Skúška prebieha dištančne/kombinovane, verejnosť sa môže pripojiť online cez uvedený kanál. Pred pripojením si, prosím, vypnite mikrofón.

Študijný program: Aplikovaná informatika
Deň: 9. a 10.6.2020 o 8:00 hod.
Obhajoba diplomovej práce a metódy aplikovanej informatiky (bloky S2, S3)
Miesto: I/23
Predseda: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.


9.6.2020, kanál skúšky:
  

 1. Bc. Tomáš Bakoš  (iba obhajoba DP)
 2. Bc. Tomáš Bočinec  (S2)
 3. Bc. Martina Bodišová  (S2)
 4. Bc. Tomáš Bordáč  (S2)
 5. Bc. Martin Demeter  (S2)
 6. Bc. Gabriel Halasi  (S2)
 7. Bc. Mariana Ráchelová  (S2)

10.6.2020, kanál skúšky: 

 1. Bc. Ladisav Bilisics  (S3) 
 2. Bc. Lukáš Blaha  (iba obhajoba DP)
 3. Bc. Károly Belokostolský  (S3)
 4. Bc. Milan Cifra  (S3)
 5. Bc. Miroslav Ferienčík  (S3, bez obhajoby DP)
 6. Bc. Adam Grund  (iba obhajoba DP)
 7. Bc. Radoslav Hečko  (S3)

Skúška prebieha dištančne/kombinovane, verejnosť sa môže pripojiť online cez uvedený kanál. Pred pripojením si, prosím, vypnite mikrofón.

Študijný program: Aplikovaná informatika
Deň: 11.6.2020 o 8:00 hod., kanál skúšky
Obhajoba diplomovej práce a metódy aplikovanej informatiky (bloky S2, S3)
Miesto: I/23
Predseda: doc. RNDr. Dušan Guller, PhD.


 1. Bc. Pavol Hlavatý  (S3)
 2. Bc. Peter Hlavatý  (S3)
 3. Bc. Patrícia Marmanová  (S3)
 4. Bc. Šefan Ortutay  (iba obhajoba DP)
 5. Bc. Patrik Priebera  (S3)
 6. Bc. Marián Skrip  (iba obhajoba DP)
 7. Bc. Alexander Szendy  (S3, bez obhajoby DP)
 8. Bc. Samuel Wendl  (iba obhajoba DP)

Skúška prebieha dištančne/kombinovane, verejnosť sa môže pripojiť online cez uvedený kanál. Pred pripojením si, prosím, vypnite mikrofón.

Študijný program: Aplikovaná informatika
Deň: 9. a 10.6.2020 o 8:00 hod.
Obhajoba diplomovej práce a metódy aplikovanej informatiky (bloky S1, S4)
Miesto: I/9
Predseda: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

9.6.2020, kanál skúšky:

 1. Bc. Patrik Baranišin  (iba obhajoba DP)
 2. Bc. Ingrid Bohunická  (S1)
 3. Bc. Izabela Dobšovičová  (S1)
 4. Bc. Simona Fačkovcová  (S1, bez obhajoby DP)
 5. Bc. Gabriela Slaninková  (S4)
 6. Bc. Andrea Spišáková  (S4)
 7. Bc. Dana Škorvánková  (S1)
 8. Bc. Richard Tóth  (S1)

10.6.2020, kanál skúšky:   

 1. Bc. Patrik Fašang  (S4)
 2. Bc. Tomáš Grešík  (S4)
 3. Bc. Patrik Hudák  (iba obhajoba DP)
 4. Bc. Kristína Karafová  (S4, bez obhajoby DP)
 5. Bc. Roman Kuruc  (S4, bez obhajoby DP)
 6. Bc. Martin Mašek (S4, bez obhajoby DP)
 7. Bc. Martin Sadloň (iba obhajoba DP)