Pravdepodobnosť a matematická štatistika

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Forma priebehu skúšky bude upresnená po dohode komisie a študentov

Študijný program:Pravdepodobnosť a matematická štatistika
Obhajoba DP: 9. a 10.6.2020 o 9:00 hod. 
Ústna škúška: 18. a 19.6.2020 o 8:00 hod.
Miesto: M/219
Predseda: doc. RNDr. Katarína Janková, PhD.

9.6.2020 o 9:00 hod.: 

 1. Nikola Čimborová
 2. Martin Deneš
 3. Adrián Guba
 4. Daniela Hanicová
 5. Alexandra Hašková
 6. Anton Olexa
 7. Matúš Padyšák
 8. Kristína Prešinská


10.6.2020 o 9:00 hod.: 
 

 1. Marianna Sabolová
 2. Michaela Santrová
 3. Barbora Smiešková
 4. Romana Szabová
 5. Lucia Šebestová
 6. Kristián Šufliarsky
 7. Filip Zajko


18.6.2020 o 8:00 hod.:
 

 1. Nikola Čimborová
 2. Martin Deneš
 3. Adrián Guba
 4. Daniela Hanicová
 5. Alexandra Hašková
 6. Martin Majer
 7. Anton Olexa
 8. Matúš Padyšák
 9. Kristína Prešinská


19.6.2020 o 8:00 hod.:
 

 1. Marianna Sabolová
 2. Michaela Santrová
 3. Barbora Smiešková
 4. Romana Szabová
 5. Lucia Šebestová
 6. Kristián Šufliarsky
 7. Filip Zajko