Pravdepodobnosť a matematická štatistika

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Študijný program:Pravdepodobnosť a matematická štatistika
Obhajoba DP: 5.6.2018 o 9:00 hod. 
Ústna škúška: 11.6.2018 o 8:30 hod.
Miesto: M/219
Predseda: doc. RNDr. Katarína Janková, PhD.

  

  1. Monika Branická
  2. Barbara Bubáková
  3. Kristína Fukasová
  4. Adriána Kopálová
  5. Nataša Plulíková
  6. Veronika Porubänová
  7. Nikola Štepanovská
  8. Miloslav Torda
  9. Jana Žilovcová