Pravdepodobnosť a matematická štatistika

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Študijný program:Pravdepodobnosť a matematická štatistika
Obhajoba DP: 4.6.2024 o 9:00 hod., M VII
Ústna škúška: 11.6.2024 o 8:00 hod., M VII
Predseda: doc. RNDr. Katarína Janková, PhD.
doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.
 1. Bobeková Lenka
 2. Bulla Heiko
 3. Hanusová Katarína
 4. Homokyová Patrícia
 5. Ivančíková Mária
 6. Kotúľová Lucia
 7. Mjartanová Simona
 8. Pempek Peter
 9. Pisca Michal
 10. Ráciková Alexandra
 11. Slamková Katarína
 12. Výboh Martin
 13. Zabaikin Dmytro