Astronómia a astrofyzika

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Forma priebehu skúšky bude upresnená po dohode komisie a študentov.

Študijný program:Astronómia a astrofyzika
Obhajoba DP: 15.6.2020 o 9:00 hod. v miestnosti F1/112
Ústna škúška: 18.6.2020 o 9:00 hod. v miestnosti F2/205
Predseda: prof. Ing. Pavel Mach, CSc.
  1. Peter Jevčák
  2. Lukáš Laho
  3. Adriana Pisarčíková
  4. Michal Šturc (ústna skúška)