Astronómia a astrofyzika

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Študijný program:Astronómia a astrofyzika
Obhajoba DP: 5.6.2018 o 8:30 hod. v miestnosti F1/218
Ústna škúška: 14.6.2018 o 10:00 hod. v miestnosti F2/205
Predseda: doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD. 
  1. Martin Baláž
  2. Patrik Čechvala
  3. Karol Havrila
  4. Žofia Chrobáková
  5. Ivana Suchá
  6. Ján Šubjak
  7. Lucia Zsilinszká