Počítačová grafika a geometria

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Forma priebehu skúšky bude upresnená po dohode komisie a študentov.

Študijný program:Počítačová grafika a geometria/Computer Graphics and Geometry
Termín: 12.6.2020 o 8:00 hod.
obhajoba diplomovej práce, ústna skúška 
Miesto:  M/116
Predseda: doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

 

12.6.2020, štátne skúšky/state exams - videokonferencia:

 1. Iveta Bečková
 2. Kristína Bulejová
 3. Tatiana Jánošová
 4. Miroslav Kobliška
 5. Andrea Macová
 6. Patrícia Pagáčová
 7. Štefan Pócoš
 8. Kateryna Barabash


12.6.2020, obhajoba DP/MSc. theses defence - videokonferencia:
 

 1. Iveta Bečková
 2. Tatiana Jánošová
 3. Miroslav Kobliška
 4. Patrícia Pagáčová
 5. Štefan Pócoš
 6. Olena Mordas