Biomedicínska fyzika

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Študijný program: Biomedicínska fyzika
Deň: 5.6.2018 o 8:00 hod., miestnosť F1/326
obhajoba diplomovej práce, ústna skúška
Deň:6.6.2018 o 8:00 hod., miestnosť F1/364
obhajoba diplomovej práce, ústna skúška
Predseda:prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.

5.6.2018:

 1. Natália Andelová
 2. Diana Benčíková
 3. Petra Budinská
 4. Kristína Burdová
 5. Ľudmila Dzubinová
 6. Milada Gelušiaková
 7. Marta Husseinová
 8. Lucia Ilavská

6.6.2018: 

 1. Ján Ivančík
 2. Melinda Klemanová
 3. Karolína Majerová
 4. Jana Moravcsíková
 5. Veronika Oravczová
 6. Ivan Piovarči
 7. Patrik Ševčík