Biomedicínska fyzika

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Forma priebehu skúšky bude upresnená po dohode komisie a študentov.

Študijný program: Biomedicínska fyzika
Obhajoba
MS Teams:
16.6.2020 o 8:00 hod., kanál skúšky
Ústna skúška I.
MS Teams:

17.6.2020 o 8:00 hod., kanál skúšky
Predmety: Metodické prístupy v biomedicínskej fyzike a Medicínska biofyzika

Ústna skúška II.
MS Teams:
18.6.2020 o 8:00 hod., kanál skúšky
Predmet: Teoretické základy medicíny

Miestnosť:F1/364 - obhajoba, F1/326 - ústna skúška
Predseda:prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.
 1. Patrícia Ivanová
 2. Nadja Ivašková
 3. Juraj Jacko
 4. Veronika Janáčová
 5. Dávid Kubek
 6. Dominika Mihaliková
 7. Martin Selvek
 8. Cyril Slabý
 9. Lucia Strížencová
 10. Pavol Valovič
 11. Martina Velísková
 12. Veronika Záňová