Promócie

28.9.2018

9:00 hod.absolventi magisterského štúdia (štátne skúšky v auguste), Aplikovaná informatika
11:00 hod. Fyzika, Biomedicínska fyzika, Obnoviteľné zdroje energie a enviromentálna fyzika, učiteľstvo akademických predmetov (upMAFY, upMAIN, upMADG, upMATV)
13:00 hod. Informatika, Bioinformatika, Matematika, Poistná matematika
15:00 hod. Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie

Na slávnostné promócie si so sebou prineste občiansky preukaz!

Nástup promovaných je hodinu pred promóciou (nácvik) v aule Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí č. 6. V súvislosti s hladkým priebehom slávnostného aktu žiadame absolventov, aby dodržali stanovený termín nácviku.

V zmysle Príkazu rektora č. 8/2004 bude slávnostná promócia umožnená len absolventom v spoločenskom oblečení (pre absolventov je povinný oblek/nohavice, sako a košeľa s viazankou , pre absolventky sú to šaty alebo kostým a uzavreté formálne topánky).

 

Z dôvodu konania slávnostnej promócie udeľuje dekan FMFI UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. na deň 28.9.2018 dekanské voľno študentom prvého roku magisterského štúdia.

 

 

Originály neprevzatých dokladov o ukončenom vysokoškolskom štúdiu (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) na Oddelení študijných vecí UK po 20. decembri kalendárneho roku prechádzajú do trvalej úschovy Archívu UK a ich vydanie (na žiadosť absolventa) je spoplatnené (Smernica rektora UK 4/2010).