Doplňujúce pedagogické štúdium

Termíny záverečných skúšok rozširujúcich modulov DPŠ (externá forma štúdia) nájdete na stránkach Dopňujúceho pedagogického štúdia v časti Harmongram štúdia. 

Po termíne štátnej skúšky sa zoznamy prestanú zobrazovať.