Doplňujúce pedagogické štúdium

Poradie kandidátov na štátne skúšky

Skúška prebieha dištančne/kombinovane, verejnosť sa môže pripojiť online cez uvedený kanál. Pred pripojením si, prosím, vypnite mikrofón.

Študijný program: Doplňujúce pedagogické štúdium  - matematika
Obhajoba ZP a ústna skúška: 22.6.2020 o 9:00 hod.
Miesto:M VI, kanál skúšky
Predseda: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc. 
  1. Dominik Hollý
  2. Nina Hronkovičová
  3. Kristína Prešinská
  4. Michaela Santrová
  5. Filip Šramko

Skúška prebieha dištančne/kombinovane, verejnosť sa môže pripojiť online cez uvedený kanál. Pred pripojením si, prosím, vypnite mikrofón.

Študijný program: Doplňujúce pedagogické štúdium  - informatika
Obhajoba ZP a ústna skúška: 25.6.2020 o 15:00 hod. 
Miesto: I/32, kanál skúšky
Predseda: doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD. 
doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
  1. Jozef Rajník
  2. Andrea Spišáková  
  3. Michal Anderle
  4. Radoslav Zeman