Doplňujúce pedagogické štúdium

Po termíne štátnej skúšky sa zoznamy prestanú zobrazovať.