Oznamy pre študentov

Správy od 991 do 162 z 162

Neaktuálne oznamy

Štipendiá francúzskej vlády na akademický rok 2017/201826. 01. 2017

uzávierka žiadostí: do 28.2.2017

Kontrolná etapa - zimný semester 2016/201717. 01. 2017

pre študentov prvého roku bakalárskeho a magisterského štúdia

Opravný zápis v letnom semestri 2016/201717. 01. 2017

termín: do 5.3.2017

Medzinárodná kreditová mobilita na ak. rok 2016/2017 s...21. 12. 2016

Termín na odovzdanie prihlášok: 18.1.2017

Knižnica - zmena otváracích hodín20. 12. 2016

počas Vianoc 2016