Novinky

Dodatočné prihlášky na bakalárske štúdium 03. 07. 2024

Možnosť podávania dodatočných prihlášok na vybrané študijné programy bakalárskeho štúdia na ak. rok 2024/2025 pre študentov, ktorí spĺňajú kritéria na...

Lietajúce vrecko03. 07. 2024

30.6.2024, www.quark.sk. Balón je neriaditeľný aerostat, teda lietadlo ľahšie ako vzduch, ktoré sa na princípe Archimedovho zákona pohybuje vzduchom. Ďalší z...

Matfyzáčik 2024 - denný klub25. 06. 2024

pre deti zamestnancov FMFI UK v dvoch turnusoch v termínoch 12.8.-16.8.2024 a 19.8.-23.8.2024 v priestoroch fakulty

Dva dni s didaktikou matematiky 202424. 06. 2024

V dňoch 5. a 6. septembra 2024 bude Oddelenie didaktiky matematiky na FMFI UK organizovať už deviaty ročník konferencie Dva dni s didaktikou matematiky.

Promócie absolventov magisterského štúdia (15.7.2024)24. 06. 2024

sa uskutočnia v pondelok 15.7.2024 v Aule UK

Ocenenia z Česko-Slovenskej ŠVK v didaktike informatiky24. 06. 2024

Naši študenti učiteľstva informatiky a aplikovanej informatiky získali ocenenie na Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencie v didaktike informatiky,...

Olympionici ocenení na pôde fakulty20. 06. 2024

Úspešní riešitelia matematickej olympiády, fyzikálnej olympiády a olympiády v informatike opäť ocenení na pôde fakulty.

Čo živí Amazonský prales?20. 06. 2024

18.6.2024, www.quark.sk. Amazonský prales nazývame pľúca Zeme, aj keď planktón sa pri tom cíti trochu urazene. Ide o najväčší tropický prales s plochou viac...

Za docentom Paľušom18. 06. 2024

3. mája 2024 nás navždy opustil doc. RNDr. Pavel Paľuš, CSc., popredný slovenský astronóm a dlhoročný pedagóg.

Vedec roka Igor Farkaš: Neurónová sieť rozpozná tvár či...17. 06. 2024

Profesor Igor Farkaš z Katedry aplikovanej informatiky FMFI UK získal ocenenie Vedec roka SR 2023 v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce za významné...

Správy od 1 do 10 z 773

Neaktuálne oznamy

Študujem doma, Slovensko ma odmení24. 06. 2024

O štipendium z Plánu obnovy a odolnosti môžu budúci študenti požiadať už iba do 1. júla 2024.

Chceš učiť matematiku alebo informatiku?14. 06. 2024

Kontaktuj nás a my Ti pomôžeme vyriešiť túto matematickú dilemu!

Vyhodnotenie krajských kôl predmetových olympiád z...05. 06. 2024

Na pôde fakulty po štvrtýkrát slávnostne vyhodnotíme krajské kolá matematickej, fyzikálnej a informatickej olympiády.

Deň otvorených dverí už v stredu 5.6.2024 od 9:0003. 06. 2024

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu 5.6.2024 od 9:00 hod. v priestoroch fakulty.

Docenti na KEF (výberové konanie)31. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest funkčných docentov na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom od...

Správy od 1 do 5 z 1298