Novinky

Talent Win-Win plan 18. 07. 2018

stáž pre absolventov organizovaná spoločnosťou Huawei Technologies, s.r.o. Bratislava

Seeds for the Future18. 07. 2018

Tréningový program pre študentov a doktorandov VŠ, 10.-21.12.2018 v Pekingu

Aplikácia biosenzora na stanovenie aktivity plazmínu16. 07. 2018

vedanadosah.cvtisr.sk, 14.7.2018. Na proteázu plazmín je zameraný výskum Mareka Tatarka. Na jeho projekt Aplikácia akustického biosenzora na stanovenie...

Zmena úradných hodín na študijnom oddelení 10. 07. 2018

16.7. - 24.8.2018 v pondelok až štvrtok v čase od 9:00 hod. do 11:30 hod.

Deti sa už 16. raz budú učiť na Univerzite Komenského04. 07. 2018

Dňa 4. júla 2018 otvorila Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s Divadlom Aréna ďalší ročník obľúbenej Detskej Univerzity Komenského. Prihlásených...

Summer Game Dev 201803. 07. 2018

Na matfyze v pondelok 2.7.2018 ráno otvorili 3. ročník letnej školy tvorby hier Summer Game Dev (SGD) 2018, ktorý sa uskutoční v dňoch 2. 7. – 3. 8. 2018.

Denný tábor digitálnych technológií 02. 07. 2018

30.7.-3.8.2018 a 6.8-10.8.2018 sa vo Vedeckom parku UK uskutoční denný tábor digitálnych technológií pre deti vo veku 11-15 rokov organizovaný v spolupráci...

Vyšlo júnové číslo časopisu Naša univerzita28. 06. 2018

Spríjemnite si leto čítaním najnovšieho júnového čísla Našej univerzity, kde opäť nájdete zaujímavé rozhovory, komentáre či správy o aktivitách a úspechoch...

Najlepšia bakalárska práca z aplikovanej informatiky27. 06. 2018

Komisia v zložení vyučujúcich v bakalárskom seminári a predsedov štátnicových komisií rozhodla, že absolútnou víťazkou súťaže sa v roku 2018 stala Dana...

Dodatočné prihlášky na bakalárske štúdium 26. 06. 2018

Možnosť podávania dodatočných prihlášok na bakalárske štúdium na ak. rok 2018/2019 pre študentov, ktorí spĺňajú kritéria na prijatie bez prijímacích skúšok....

Správy od 1 do 10 z 246

Neaktuálne oznamy

Ponuka práce - učiteľ/lektor informatiky 21. 06. 2018

Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA

MSCA Individual Fellowships 2018 - seminár (17.7.2018)19. 06. 2018

v utorok 17.7.2018 o 9:00 hod. v priestoroch CVTI

Informačný deň v oblasti Spreading Excellence and Widening...07. 06. 2018

v utorok 12.6.2018 o 9:00 v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste

Kozmické technológie - letná škola 07. 06. 2018

25. 6.-7. 7. 2018 v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky STU Bratislava

Promócie absolventov magisterského štúdia (12.7.2018)04. 06. 2018

vo štvrtok 12.7.2018 od 9:00 hod. v Aule UK, Šafárikové námestie

Správy od 1 do 5 z 451