Novinky

Doktorandi FMFI UK ocenení na Falling Walls Lab01. 10. 2023

Na Falling Walls Lab obsadili všetky stupne víťazov študenti Univerzity Komenského. Druhé a tretie miesto obsadili Jaroslav Valovčan a Peter Anthony z FMFI UK.

BRAIN BREW: Quiz and Cheers27. 09. 2023

ŠKAS organizuje vo štvrtok 5.10.2023 o 19:00 hod. v Schrödingerovom priestore matfyzácky kvíz

Školské kolo ACM ICPC (13.10.2023)26. 09. 2023

v piatok 13.10.2023 o 13:10 hod. v miestnosti F1 223

Česko-slovenské kolo ŠVK vo fyzike v Prahe26. 09. 2023

Študenti a študentky FMFI UK opäť na popredných miestach v ČS kole ŠVK vo fyzike, ktoré sa uskutočnilo na pôde Matematicko-fyzikálnej fakulty Karlovej...

Odborný asistent na KAI (výberové konanie)26. 09. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v...

Literárna súťaž 25. 09. 2023

Minister obrany SR a mesačník OBRANA vyhlasujú literárnu súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl, termín odovzdania do konca novembra 2023

APVV - VV 202325. 09. 2023

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2023

Early stage granty25. 09. 2023

Nová výzva z Plánu obnovy určená na podporu doktorandov a začínajúcich výskumníkov. Termín uzávierky: 1. kolo – 31.12.2023, 2. kolo – 29.2.2024

Kapitálový booster pre schémy na podporu výskumu a vývoja25. 09. 2023

Nová výzva z Plánu obnovy s termínon uzávierky 29.12.2023

Oslavy 30. výročia vstupu SR do CERN25. 09. 2023

Oslava sa uskutočníla na pôde fakulty v utorok 27. júna 2023 pod záštitou prezidentky SR a za účasti významných hostí.

Správy od 1 do 10 z 723

Neaktuálne oznamy

ENVIRA 2023 09. 09. 2023

FMFI UK opäť spoluorganizuje významnú medzinárodnú konferenciu ENVIRA, ktorá sa uskutoční 17.-22.9.2023 v španielskej Seville.

Odborný asistent na KDMFI (výberové konanie)08. 09. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a...

Promócie absolventov bakalárskeho štúdia (22.9.2023)08. 09. 2023

v piatok 22.9.2023 v Aule UK

Odborní asistenti na KJFB (výberové konanie)04. 09. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v...

21. konferencia českých a slovenských fyzikov04. 09. 2023

Stretnutie slovenských a českých fyzikov sa uskutoční v dňoch 4. až 7. septembra 2023 v Bratislave v priestoroch FMFI UK.

Správy od 1 do 5 z 1214