Novinky

Didaktika fyziky / Peter Demkanin14. 11. 2018

pre študentov magisterského štúdia a učiteľov v praxi

Non-Instantaneous Impulsive Differential Equations /...14. 11. 2018

Basic theory and computation

Prvý úspešný Horizon 2020 – Twinning projekt na Slovensku...09. 11. 2018

Prvý Horizon 2020 projekt, v ktorom je hlavným koordinátorom Univerzita Komenského v Bratislave, zorganizoval záverečnú konferenciu zameranú na excelentnosť....

Odborníci z UK ocenení za vedu a techniku09. 11. 2018

Prof. RNDr. Peter Moczo, PhD., prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium, a prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH, z Lekárskej fakulty UK...

Žijem vedu naživo 201806. 11. 2018

v piatok 21.12.2018 o 8:00 hod. v priestoroch FSEV UK

Prospechové štipendium 04. 11. 2018

Priznanie prospechového štipendia v akademickom roku 2018/2019

Odborové štipendium 04. 11. 2018

Priznanie odborového štipendia v akademickom roku 2018/2019

Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FMFI UK24. 10. 2018

Akademický senát FMFI UK na svojom zasadnutí dňa 24. 9. 2018 vyhlásil voľbu kandidáta na dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave na...

Dôchodkový systém na Slovensku: problémy, výzvy a...19. 10. 2018

19.10.2018, vedanadosah.cvtisr.sk. Podľa doc. Mgr. Igora Melicherčíka, PhD., z Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky Fakulty matematiky, fyziky a...

Informačný seminár o štipendiách SAIA do zahraničia pre...17. 10. 2018

24. október 2018 (streda), 13.00 hod., Auditorium Maximum, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Správy od 1 do 10 z 259

Neaktuálne oznamy

Google Internship workshop (12.11.2018) 05. 11. 2018

v pondelok 12.11.2018 o 14:00 hod. v posluchárni C

Install Fest - zrušený05. 11. 2018

podujatie je z technických príčin presunuté na jar 2019

SVETOVÝ POHÁR v Headise pod záštitou FMFI UK29. 10. 2018

V priestoroch FMFI UK sa uskutoční 2.11.2018 unikátny projekt v novom športe Headis. Svetová federácia Headis rozhodla, že jeden turnaj svetového pohára v...

O zrode a zániku čiernych dier (29.10.2018)26. 10. 2018

Prednáška organizovaná v rámci Dní ruskej vedy sa uskutoční v pondelok 29.10.2018 o 16:30 hod. v priestoroch Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave

Týždeň vedy na Matfyze 201824. 10. 2018

V dňoch 6.-9.11.2018 organizujeme aj tento rok sprievodné podujatia pre žiakov a študentov základných a stredných škôl ako aj pre širokú verejnosť. Príďte k...

Správy od 1 do 5 z 506