Novinky

Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2019 pozná víťazov25. 06. 2019

21.6.2019, vedanadosah.sk. Medzi ocenenými je aj Pavol Valovič – študent FMFI UK Bratislava, aktuálne pôsobiaci na pracovisku ÚNPF CEM SAV Bratislava. Bol...

Dodatočné prihlášky na bakalárske štúdium 24. 06. 2019

Možnosť podávania dodatočných prihlášok na vybrané študijné programy bakalárskeho štúdia na ak. rok 2019/2020 pre študentov, ktorí spĺňajú kritéria na prijatie...

Slovensko hostí astronómov z celého sveta20. 06. 2019

FMFI UK organizuje medzinárodnú konferenciu Meteoroids 2019, ktorá potrvá do 21. júna 2019.

Ponuka práce - učiteľ matematiky, fyziky - ZŠ v Lučenci 19. 06. 2019

ZŠ M.R.Štefánika v Lučenci hľadá záujemcov na pozície učiteľa matematiky a učiteľa matematiky a fyziky.

Rozhodnutie Disciplinárnej komisie zo dňa 11.6.201918. 06. 2019

Rozhodnutie Disciplinárnej komisie zo dňa 11.6.2019 je zverejnené na stránke Disciplinárnej komisie. 

Analytik predaja 13. 06. 2019

pre spoločnosť Unipharma

Phyton Software Developer13. 06. 2019

ponuka práce pre študentov FMFI UK na čiastočný úväzok

Fotografická súťaž "Prvky okolo nás"05. 06. 2019

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa v roku 2019 uskutoční 7. ročník fotografickej súťaže. Termín uzávierky súťaže je 4. 10. 2019.

Otvorený list ministerke školstva 05. 06. 2019

Dekani Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Prirodovedeckej fakulty UK v Bratislave, Prirodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach,...

Podpora mladých vedeckých pracovníkov (MVP 2019) - výzva04. 06. 2019

Dátum uzavretia: 30.9.2019, 12:00 hod.

Správy od 1 do 10 z 310

Neaktuálne oznamy

Ponuka práce - učiteľ matematiky, fyziky a informatiky 31. 05. 2019

na ZŠ Mierová, Bratislava

Informatický deň (31.5.2019)29. 05. 2019

Nultý ročník Informatického dňa (stretnutia učiteľov informatiky) sa uskutoční 31. mája 2019 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského...

Deň otvorených dverí (5.6.2019)29. 05. 2019

v stredu 5.6.2019 o 9:00 hod. v priestoroch fakulty

Kontrolná etapa - študenti končiaci bakalárske štúdium 28. 05. 2019

v akademickom roku 2018/2019, termín do 14.6.2019

Kontrolná etapa - študenti končiaci magisterské štúdium 28. 05. 2019

v akademickom roku 2018/2019, termín do 31.5.2019

Správy od 1 do 5 z 602