Novinky

Učiteľ fyziky na gymnáziu (aj čiastočný úväzok) 13. 10. 2021

Gymnázium v Senci hľadá učiteľa fyziky

Športové dni MFI 202113. 10. 2021

18. - 28.10.2021, športoviská FMFI UK

Mechanická húsenica11. 10. 2021

9.10.2021, www.quark.sk, Soňa Gažáková. Húsenica na gumičku je jednoduchá, no veľmi efektná hračka, ktorá vyžaduje trochu trpezlivosti hlavne pri skladaní...

APVV Slovensko – Česko 2021 08. 10. 2021

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v...

Doktorand FMFI UK vyhral prvé miesto v súťaži Falling Walls...06. 10. 2021

Matej Badin sa stal víťazom súťaže Falling Walls Lab Slovakia a bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnom kole súťaže 7. novembra v Berlíne. Predstavil...

Projekty VEGA - podávanie finančných a záverečných správ 05. 10. 2021

Finančné správy: 15.12.2021, záverečné správy: 21.1.2021

Projekty KEGA - podávanie ročných a záverečných správ 05. 10. 2021

Ročné správy: do 15.11.2021, záverečné správy: do 31.1.2022

Koronavírus: Aktualizované usmernenia FMFI UK pre zimný...29. 09. 2021

Opatrenia dekana a vedenia FMFI UK, ktoré sa týkajú zabezpečenia výučby a života na fakulte v zimnom semestri 2021/2022. Obsahujú aj postupy pri potvrdení a...

Bratislava bicykluje - októbrová súťaž29. 09. 2021

termín: 11.10. - 31.10.2021

Správy od 1 do 10 z 513

Neaktuálne oznamy

Prednáška nositeľa Nobelovej ceny Kipa Thorna07. 10. 2021

13. októbra 2021 o 9.30 hod. (streda), Aula UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Vydávanie absolventských dokladov 06. 10. 2021

v stredu 13.10.2021 v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod.

SAIA - virtuálny deň otvorených dverí (4.10.2021)30. 09. 2021

v pondelok 4.10.2021 v čase od 9:30 do 14:00 hod.

Wake Up - mentorský program27. 09. 2021

Wake Up je mentorský program určený predovšetkým pre vysokoškolákov

Opravný zápis - zimný semester 2021/202217. 09. 2021

Termín realizácie: do 3.10.2021

Správy od 1 do 5 z 924