Aktuality

Zasadnutie AS FMFI UK (3.10.2022)27. 09. 2022

v pondelok 3.10.2022 o 15:00 hod. v posluchárni C

APVV - VV 202226. 09. 2022

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2022

Verejná habilitačná prednáška - Dr. Evgeny Kolomeytsev...26. 09. 2022

v pondelok 17.10.2022 o 14:00 hod. v posluchárni C

Ponuka stáže pre študentov 22. 09. 2022

na oddelenie Riadenia investícií v EURIZON Asset Management

Profesor Čižmár ocenený Zlatou medailou UK21. 09. 2022

Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce dňa 19.9.2022 udelil rektor UK Zlatú medailu Univerzity Komenského profesorovi Jánovi Čižmárovi.

V obci Pusté Úľany pri Galante našli meteorit20. 09. 2022

25. júna sa nad juhozápadným Slovenskom objavil jasný meteor, ktorý bol dobre viditeľný na večernej oblohe. Vedci z UK oznámili nález prvého úlomku!

Opravný zápis v zimnom semestri 2022/202319. 09. 2022

termin: do 2.10.2022

Verejná habilitačná prednáška - Dr. Zuzana Chladná...19. 09. 2022

v pondelok 10.10.2022 o 14:00 hod. v posluchárni C

Matek konzorcium v Bratislave15. 09. 2022

Zahraniční partneri z Nórska, Talianska, Turecka a Čiech, ktorí spolupracujú na projekte MaTeK boli hosťami FMFI UK.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky14. 09. 2022

Štipendiá a granty pre študentov, doktorandov a postdoktorandov pre pobyty v letnom semestri akademického roka 2022/2023. Uzávierka žiadostí do 31.10.2022 o...

Správy od 1 do 10 z 546

Neaktuálne oznamy

Brandon Haber: Technológie a cesty do vesmíru (20.9.2022)19. 09. 2022

v utorok 20.9.2022 o 9:00 hod. v knižnici FIIT STU

Algebraic Graph Theory International Webinar (20.9.2022)18. 09. 2022

v utorok 20.9.2022 o 19:00 hod.

Akcia Rakúsko-Slovensko - štipendiá a projekty - webinár...11. 09. 2022

v utorok 20.9.2022 o 14:00 hod. online formou

Promócie absolventov bakalárskeho štúdia (26.9.2022)07. 09. 2022

v pondelok 26.9.2022 od 9:00 hod. v Aule UK

Seminár z teoretickej informatiky - Travis Gagie (2.9.2022)31. 08. 2022

v piatok 2.9.2022 o 10:30 hod. v miestnosti I/9

Správy od 1 do 5 z 2367