Aktuality

Dizertačná skúška - Samuel Sitáš, Informatika (4.6.2020)01. 06. 2020

vo štvrtok 4.6.2020 o 14:00 hod.

Deutsche Schule Bratislava - pracovná ponuka01. 06. 2020

učiteľ fyziky pre 2. stupeň a gymnázium

Študenti končiacich ročníkov môžu využiť ubytovacie...29. 05. 2020

Vážené študentky, vážení študenti, vzhľadom na priaznivý vývoj v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 na Slovensku a s tým súvisiacich...

Univerzita poskytne ubytovanie pre PhD. študentov29. 05. 2020

Vážené doktorandky, vážení doktorandi, vzhľadom na priaznivý vývoj v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 na Slovensku a s tým...

Učiteľ fyziky na gymnáziu 28. 05. 2020

Gymnázium v Senci hľadá učiteľa fyziky na plný, resp. čiastočný úväzok

„Netradičné“ zasadnutie akademického senátu fakulty26. 05. 2020

Dňa 25. mája 2020 sa v posluchárni A konalo riadne zasadnutie akademického senátu fakulty. Po dvoch zasadnutiach, ktoré sa v uplynulých týždňoch konali...

Verejná habilitačná prednáška - Mgr. Tibor Macko, PhD....26. 05. 2020

v pondelok 22.6.2020 o 13:00 hod. v posluchárni C

Nová výzva Európskej komisie súvisiaca s Covid-1925. 05. 2020

EU Special Coronavirus Funding for Medical technologies, Digital Tools and Artificial Intelligence (AI) Analytics

Coronavirus call for an Expression of Interest - výzva21. 05. 2020

H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2 - termín uzávierky 11.6.2020

Odborný asistent na KAFZM (výberové konanie)20. 05. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom v...

Správy od 1 do 10 z 383

Neaktuálne oznamy

Dizertačná skúška - Milan Lekár (1.6.2020)29. 05. 2020

v pondelok 1.6.2020 o 9:00 hod. v miestnost M/126

Zasadnutie AS FMFI UK (25.5.2020)18. 05. 2020

v pondelok 25.5.2020 o 14:00 hod. v posluchárni A

Profesori na KAG (výberové konanie)14. 05. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest profesorov na Katedru algebry a geometrie s nástupom v septembri 2020

Docent na KAMŠ (výberové konanie)14. 05. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docenta na Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky s nástupom v...

Odborný asistent na KMANM (výberové konanie)14. 05. 2020

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru matematickej analýzy a numerickej matematiky s...

Správy od 1 do 5 z 1678