Aktuality

Učiteľ fyziky na gymnáziu (aj čiastočný úväzok) 13. 10. 2021

Gymnázium v Senci hľadá učiteľa fyziky

Športové dni MFI 202113. 10. 2021

18. - 28.10.2021, športoviská FMFI UK

Slávnostné zasadnutie Akademického senátu FMFI UK a...13. 10. 2021

v pondelok 18.10.2021 o 15:00 hod. v Aule UK, vstup na pozvánky

APVV Slovensko – Česko 2021 08. 10. 2021

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v...

Seminár zo strojového učenia - Peter Richtárik (22.10.2021)08. 10. 2021

v piatok 22.10.2021 o 15:30 hod. v posluchárni C aj online

Seminár z teoretickej fyziky - Amina Khatun (19.10.2021)08. 10. 2021

v utorok 19.10.2021, 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...07. 10. 2021

vo štvrtok 21.10.2021 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Doktorand FMFI UK vyhral prvé miesto v súťaži Falling Walls...06. 10. 2021

Matej Badin sa stal víťazom súťaže Falling Walls Lab Slovakia a bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnom kole súťaže 7. novembra v Berlíne. Predstavil...

Verejná habilitačná prednáška - Dr. Alicia Marín Roldán...06. 10. 2021

v pondelok 25.10.2021 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364 (aj online)

Projekty VEGA - podávanie finančných a záverečných správ 05. 10. 2021

Finančné správy: 15.12.2021, záverečné správy: 21.1.2021

Správy od 1 do 10 z 478

Neaktuálne oznamy

Seminár z algebraickej teórie grafov - Martin Mačaj...14. 10. 2021

v piatok 15.10.2021 o 13:00 hod. v miestnosti M/X aj online formou

Seminár z teoretickej informatiky - Rastislav Královič...13. 10. 2021

v piatok 15.10.2021 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z teórie grafov - František Kardoš (14.10.2021)12. 10. 2021

vo štvrtok 14.10.2021 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Algebraic Graph Theory International Webinar (12.10.2021)11. 10. 2021

v utorok 12.10.2021 o 10:00 hod.

Nukleárny seminár - Larisa Thorne (13.10.2021)08. 10. 2021

v stredu 13.10.2021 o 15:00 hod. v miestnosti F1/364 aj online

Správy od 1 do 5 z 2044