Aktuality

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...21. 02. 2018

vo štvrtok 1.3.2018 o 14:00 hod. v posluchárni M/223

Web developer / programátor21. 02. 2018

„Ak bez problémov rozumieš tomuto útržku: if( thisIsMe() ) { sendMyCV(); }, vieš, čo ďalej!“

Seminár z matematickej štatistiky - Peter Richtárik...20. 02. 2018

v pondelok 26.2.2018 o 9:50 hod. v miestnosti M/XII

Do 28.2. sa môžete prihlásiť na štúdium na FMFI UK20. 02. 2018

Ponúkame štúdium matematiky, fyziky, informatiky, učiteľstva, ako aj interdisciplinárne programy v kombináciách s biológiou, ekonómiou, medicínou, či...

CFA Institute Research Challenge 201820. 02. 2018

Študenti bakalárskeho odboru „Ekonomická a finančná matematika“ získali 3. miesto na prestížnej súťaži „Research challenge“ organizovanej medzinárodným...

Seminár z algebratickej teórie grafov - Metod Saniga...20. 02. 2018

v piatok 23.2.2018 o 13:30 hod. v miestnosti M 213

Seminár z teórie grafov - Metod Saniga (22.2.2018)20. 02. 2018

vo štvrtok 22.2.2018 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Zasadnutie AS FMFI UK (26.2.2018)20. 02. 2018

v pondelok 26.2.2018 o 15:00 hod. v posluchárni C

Docent na KEF (výberové konanie)19. 02. 2018

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto docenta na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v májii 2018

Vedecký pracovník na KJFB (výberové konanie)15. 02. 2018

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v máji 2018

Správy od 1 do 10 z 218

Neaktuálne oznamy

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...05. 02. 2018

vo stvrtok 8.2.2018 o 14:00 v miestnosti M/223

AAA 95 - 95th Workshop on General Algebra (9.-11.2.2018)05. 02. 2018

V priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave sa v dňoch 9. až 11. februára 2018 uskutoční konferencia AAA95, ktoré je súčasťou série...

Docent na KAI (výberové konanie)02. 02. 2018

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta a funkcie docenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v apríli...

Verejná habilitačná prednáška - Ing. Marián Mikula, PhD....01. 02. 2018

v utorok 13.2.2018 o 13:00 hod. v posluchárni C

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...30. 01. 2018

vo štvrtok 1.2.2018 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Správy od 1 do 5 z 860