Aktuality

Seminár z robotiky - Andrej Lúčny (4.7.2018)21. 06. 2018

v stredu 4.7.2018 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK

Novathon #withVUB 21. 06. 2018

6. a 7.10.2018 v obchodnom centre STYLA

Nanoroboty? Ako ponorka z filmu Fantastická cesta21. 06. 2018

19.6.2018, www.sme.sk. Vďaka jeho výskumu a vynálezom sa čoskoro môže zmeniť tvár medicíny. Diagnostika, liečenie, ale aj operácie sa budú robiť v drobných...

Možnosti modelovania šírenia seizmických vĺn v...21. 06. 2018

Mgr. Dávid Gregor z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (UK) ako autor rozpráva o projekte Konečno-diferenčné...

Ponuka práce - učiteľ/lektor informatiky 21. 06. 2018

Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA

MEC (Multi-access Edge Computing) Hackathon 21. 06. 2018

Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI), medzinárodná organizácia zameraná na tvorbu európskych noriem z oblasti elektronických komunikácií, ktorej...

Výzva na teamingové výskumné centrá 19. 06. 2018

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier pre Bratislavský kraj, kód OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04

Fractional Hermite-Hadamard Inequalities / JinRong Wang,...19. 06. 2018

This book extends classical Hermite-Hadamard type inequalities to the fractional case via establishing fractional integral identities, and discusses...

Fractional-Order Equations and Inclusions / Michal Fečkan,...19. 06. 2018

This book presents fractional difference, integral, differential, evolution equations and inclusions, and discusses existence and asymptotic behavior of their...

MSCA Individual Fellowships 2018 - seminár (11.7.2018)19. 06. 2018

v stredu 11.7.2018 o 9:00 hod. v priestoroch CVTI

Správy od 1 do 10 z 251

Neaktuálne oznamy

MEi:CogSci Conference 2018 (14.-16.6.2018)14. 06. 2018

14.-16.6.2018 v miestnostiach A, C, I/9

Prednáška profesora Wanga (20.6.2018)13. 06. 2018

v stredu 20.6.2018 o 14:00 hod. v posluchárni C

Seminár z teórie grafov - Jan Goedgebeur (19.6.2018)13. 06. 2018

mimoriadne v utorok 19.6.2018 o 15:00 hod. v miestnosti M/213

Informačný deň v oblasti Spreading Excellence and Widening...07. 06. 2018

v utorok 12.6.2018 o 9:00 v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste

Ustanovujúce zasadnutie AS FMFI UK04. 06. 2018

v pondelok 11.6.2018 o 16:00 v skleníku

Správy od 1 do 5 z 1028