Aktuality

Odborný asistent na KJP (výberové konanie)16. 04. 2021

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru jazykovej prípravy s nástupom v septembri...

CraftHack (28.-30.5.2021)15. 04. 2021

Do you want to join the biggest hackathon in Central-Eastern Europe this spring? Then do not hesitate! Apply to CraftHack and take home one of our prizes or...

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Peter Barančok (30.4.2021)14. 04. 2021

v pondelok 30.4.2021 o 10:00 hod. kombinovanou formou (poslucháreň C / MS Teams)

Nový kurz Elements of AI z fínskej produkcie 12. 04. 2021

so spoluúčasťou odborníkov z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského

Zasadnutie AS FMFI UK (19.4.2021)12. 04. 2021

v pondelok 19.4.2021 o 14:00 hod. prostredníctvom videokonferencie

Obhajoba doktorskej dizertačnej práce - doc. Mgr. Jozef...09. 04. 2021

v utorok 25.5.2021 o 9:00 hod online formou

Zem pod paľbou09. 04. 2021

7.4.2021, www.quark.sk, Patrik Čechvala. Objav kozmického žiarenia predstavuje krásny príbeh o tom, ako vám záľuba v štúdiu nových javov v kombinácii so...

Koronavírus: opatrenia a informácie 09. 04. 2021

Aktuálne opatrenia a informácie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou...

Verejná inauguračná prednáška - Dr. rer. nat. Martin Drozda...09. 04. 2021

vo štvrtok 29.4.2021 o 9:00 hod.

Učiteľ fyziky, informatiky na gymnáziu 07. 04. 2021

Gymnázium v Senci hľadá učiteľa/učiteľov fyziky a informatiky na plný, resp. čiastočný úväzok

Správy od 1 do 10 z 443

Neaktuálne oznamy

Seminár z teórie grafov - Davide Mattiolo (15.4.2021)13. 04. 2021

vo štvrtok 15.4.2021 o 9:50 hod. online formou

Algebraic Graph Theory International Webinar (13.4.2021)12. 04. 2021

v utorok 13.4.2021 o 19:00 hod.

Nukleárny seminár - Adam Broniš (14.4.2021)09. 04. 2021

v stredu 14.4.2021 o 14:00 hod. online formou

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...07. 04. 2021

vo štvrtok 15.4.2021 o 14:00 hod. online formou

Seminár z teórie grafov - Peter Zeman (8.4.2021)06. 04. 2021

vo štvrtok 8.4.2021 o 9:50 hod.

Správy od 1 do 5 z 1893