Aktuality

Seminár z tuhých látok - Marián Janík (3.6.2024)27. 05. 2024

v pondelok 3.6.2024 o 14:00 v posluchárni F1 109

Postdoktorandské pozície - aktuálne ponuky23. 05. 2024

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave schválil zriadenie miest nových a pokračujúcich post-doktorandských pobytov v akademickom roku 2024/25 na Fakulte...

Prednáška v Prírodovednom múzeu SNM (30.5.2024)23. 05. 2024

vo štvrtok 30.5.2024 o 17:30 hod. v objavovni Prírodovedného múzea SNM

Vedcom roka za rok 2023 v kategórií osobnosť medzinárodnej...23. 05. 2024

Profesor Igor Farkaš z Fakulty Matematiky, fyziky a informatiky UK získal ocenenie za významné vedecké výsledky v oblasti umelej inteligencie s využitím...

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Alžbeta Brandýsová...22. 05. 2024

v stredu 12. 6. 2024 o 10:00 hod. v miestnosti F1/364

Pracovná ponuka pre absolventov 16. 05. 2024

Protimonopolný úrad SR hľadá nových členov do analytického tímu Útvara hlavného ekonóma.

Zasadnutie Akreditačnej rady FMFI UK (10.6.2024)16. 05. 2024

v pondelok 10.6.2024 o 16:00 hybridnou formou

PODCAST: Ako nás vidia počítače?16. 05. 2024

15.5.2024, https://vedanadosah.cvtisr.sk/. Portál Veda na dosah prináša rozhovor s informatikom Viktorom Kocurom z Katedry aplikovanej informatiky FMFI UK o...

Nadácia Tatra banky - grantová výzva14. 05. 2024

Grantový program Nadácie Tatra banky - Digital pre vysoké školy 2024

Docenti na KDMFI (výberové konanie)10. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest funkčných docentov na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky...

Správy od 1 do 10 z 774

Neaktuálne oznamy

Seminár z algebraickej teórie grafov - Clement Legrand...22. 05. 2024

v piatok 24.5.2024 o 13:00 hod. v posluchárni M IX aj online

Doktorandské kolokvium KAI - Adams Zekeri (20.5.2024) 17. 05. 2024

v pondelok 20.5.2024 o 13:10 hod. v miestnosti I/9

Seminár Katedry teoretickej fyziky - Dragan Prekrat...16. 05. 2024

v stredu 22.5.2024 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Nukleárny seminár - Jakub Kaizer (22.5.2024)16. 05. 2024

v stredu 22.5.2024 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Seminár z algebraickej teórie grafov - Nina Hronkovičová...16. 05. 2024

v piatok 17.5.2024 o 13:00 hod. v posluchárni M IX aj online

Správy od 1 do 5 z 2926