Aktuality

Učiteľská mobilita a mobilita administratívnych pracovníkov...24. 05. 2019

V rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2019/2020. Termín na podávanie prihlášok: do 30.6.2019

Nukleárny seminár - Vladimír Slugeň (29.5.2019)24. 05. 2019

v stredu 29.5.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Docent na KDMFI (výberové konanie)23. 05. 2019

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docenta na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky s nástupom...

Prof. Yury Gogotsi: Discovery of New Two-Dimensional...22. 05. 2019

v stredu 29.5.2019 o 10:00 hod. v Aule SAV

Seminár z teoretickej informatiky - Michal Valko (28.5.2019)22. 05. 2019

mimoriadne v utorok 28.5.2019 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z teoretickej fyziky - Debora Pastvová (28.5.2019)22. 05. 2019

v utorok 28.5.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Fyzikálne kolokvium - Norbert Kučerka (5.6.2019)21. 05. 2019

v stredu 5.6.2019 o 14:00 hod. v posluchárni C

Odborný asistent na KAI (výberové konanie)20. 05. 2019

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesto odborného asistenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v...

Odborný asistent na KAG (výberové konanie)20. 05. 2019

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru algebry a geometrie s nástupom v...

Zasadnutie AS FMFI UK (27.5.2019)20. 05. 2019

v pondelok 27.5.2019 o 14:00 hod. v posluchárni C

Správy od 1 do 10 z 305

Neaktuálne oznamy

Nukleárny seminár - Lukáš Fajt (22.5.2019)16. 05. 2019

v stredu 22.5.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Seminár z algebraickej teórie grafov - Štefan Gyürki...15. 05. 2019

v piatok 17.5.2019 o 13:30 hod., v miestnosti M/IX

Konferencia: Etika, integrita a zodpovednosť vo výskume a...15. 05. 2019

v utorok 21.5.2019, Aula Rotunda, Ekonomická fakulta, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica.

Prednáška z astrofyziky - Robert Jedicke (20.5.2019)14. 05. 2019

v pondelok 20.5.2019 o 14:00 hod. v posluchárni C

Seminár z fyziky plazmy - Tomislava Vukušić (16.5.2019)14. 05. 2019

vo štvrtok 16.5.2019, 14:00 hod., F2/51

Správy od 1 do 5 z 1372