Aktuality

Dva dni s didaktikou matematiky 202229. 06. 2022

V dňoch 8. a 9. septembra 2022 organizuje Oddelenie didaktiky matematiky na FMFI UK už siedmy ročník konferencie Dva dni s didaktikou matematiky, ktorá je...

Astroworkshop 202224. 06. 2022

Oddelenie astronómie a astrofyziky na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v...

Fotografická a videosúťaž súťaž20. 06. 2022

v rámci Týždňa vedy 2022, prihlasovanie do súťaže: do 3.10.2022

Pedagóg - webdizajn a informatika20. 06. 2022

ŠKOLA DIZAJNU – Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľa alebo učiteľky webdizajnu a...

Opustil nás docent Mesároš20. 06. 2022

So zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustil docent Vladimír Mesároš, dlhoročný pracovník Katedry experimentálnej fyziky.

Najdiplomovka 202219. 06. 2022

16. ročník súťaže NAJDIPLOMOVKA 2022, ktorá je určená pre absolventov vysokých škôl a ich fakulty, termín na prihlásenie: 15.8.2022

APVV Slovensko - Ukrajina 202117. 06. 2022

Aktualizácia verejnej výzvy na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a na...

Meteorický roj Tau Herkulíd 13. 06. 2022

Letecká a pozemná expedícia za pozorovaním výnimočného meteorického roja Tau Herkulíd systémami AMOS

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Mária Šubjaková (7.7.2022)10. 06. 2022

v piatok 7.7.2022 o 11:30 hod. v miestnosti F2/125

BASF Innovation Hub 202208. 06. 2022

súťaž, tohtoročná téma - obnoviteľné zdroje energie

Správy od 1 do 10 z 534

Neaktuálne oznamy

Zasadnutie Akreditačnej rady FMFI UK (29.6.2022)24. 06. 2022

v stredu 29.6.2022 o 17:00 hod. v miestnosti F1/364

Algebraic Graph Theory International Webinar (21.6.2022)20. 06. 2022

v utorok 21.6.2022 o 19:00 hod.

Seminár Katedry teoretickej fyziky - Dominik Rist...10. 06. 2022

v stredu 15.6.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

SPP distribúcia - graduate program08. 06. 2022

Graduate - Špecialista koncepcie a hydrauliky miestnych sietí

The postdoctoral fellow in graph theory07. 06. 2022

Temporary position with 1-year contract (with possible prolongation for another year), non-academic.

Správy od 1 do 5 z 2314