Oznamy pre zamestnancov

Letný zraz vodákov Rudava 202407. 06. 2024

29.6.-6.7.2024, Rudava

Pravidlá prideľovania bodov za aktivity študenta30. 05. 2024

schválené 21.5.2024

Športový deň detí na MATFYZE29. 05. 2024

v piatok 21.6.2024 od 15:00 do 17:00, pavilón športu FMFI UK

Nadácia Tatra banky - grantová výzva14. 05. 2024

Grantový program Nadácie Tatra banky - Digital pre vysoké školy 2024

Matfyzáčik 2024 - denný klub30. 04. 2024

pre deti zamestnancov FMFI UK v dňoch 19.7.-23.8.2024 v priestoroch fakulty

KEGA 202502. 04. 2024

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2025

APVV - VV MVP 202418. 03. 2024

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky - VV MVP 2024

Vedci zdokonaľujú techniky merania svetelného znečistenia16. 06. 2023

Prestížny vedecký časopis Science prizval vedcov zo Slovenskej akadémie vied a Univerzity Komenského v Bratislave, aby zhodnotili súčasné výskumné techniky a...

Štúdia odhaľuje mechanizmy boja proti šíreniu infekcií u...08. 06. 2023

Medzinárodný tím výskumníkov z Institute of Science and Technology Austria (ISTA) a Univerzity Komenského v Bratislave zverejnil štúdiu o kolektívnej obrane...

Letný zraz vodákov Rudava 202325. 05. 2023

2.-8.7.2023, Rudava

Správy od 1 do 10 z 186

Neaktuálne oznamy

Docenti na KEF (výberové konanie)31. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest funkčných docentov na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom od...

Odborný asistent na KEF (výberové konanie)31. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom od...

Docenti na KDMFI (výberové konanie)10. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest funkčných docentov na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky...

Docent na KTF (výberové konanie)09. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta funkčného docenta na Katedru teoretickej fyziky s nástupom v januári 2025

Odborný asistent na KTF (výberové konanie)09. 05. 2024

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborného asistenta na Katedru teoretickej fyziky s nástupom v septembri...

Správy od 1 do 5 z 561