Oznamy pre zamestnancov

Docenti na KAI (výberové konanie)01. 06. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest funkčných docentov na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v...

Odborný asistent na KAI (výberové konanie)30. 05. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v...

Odborný asistent na KAI (výberové konanie)30. 05. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v...

Odborný asistent na KAI (výberové konanie)30. 05. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v...

Odborný asistent na KAI (výberové konanie)30. 05. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v...

Odborný asistent na KAI (výberové konanie)30. 05. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v...

Lektor na KAI (výberové konanie)30. 05. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta lektora na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v novembri 2023

Letný zraz vodákov Rudava 202325. 05. 2023

2.-8.7.2023, Rudava

APVV Slovensko - Poľsko 202325. 05. 2023

Bilatelárna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej...

APVV Slovensko - Srbsko 202325. 05. 2023

Bilatelárna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej...

Správy od 1 do 10 z 187

Neaktuálne oznamy

Odborní asistenti na KMANM (výberové konanie)18. 05. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru matematickej analýzy a numerickej...

Docent na KI (výberové konanie)05. 05. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta docenta na Katedru informatiky s nástupom v septembri 2023

Odborní asistenti na KJFB (výberové konanie)03. 05. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v...

Lektor na KTVŠ (výberové konanie)03. 05. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta lektora na Katedru telesnej výchovy a športu s nástupom v októbri 2023

Odborný asistent na KAFZM (výberové konanie)05. 04. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s...

Správy od 1 do 5 z 504