Oznamy pre študentov

Správy od 171 do 161 z 161

Neaktuálne oznamy

Majáles (27.5.2022)11. 05. 2022

v piatok 27.5.2022 od 14:00 na parkovisku pavilónu matematiky

Horizon Europe Young Observers09. 05. 2022

príležitosť pre študentov magisterského štúdia

Študentské granty Living Planet Symposium 202204. 05. 2022

pre európskych študentov zapísaných na vysokoškolských inštitúciách a programoch EÚ (magisterské, doktorandské, postdoktorandské)

Odborové štipendium 27. 04. 2022

pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia

Prospechové štipendium 27. 04. 2022

pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia