Oznamy pre študentov

Správy od 971 do 173 z 173

Neaktuálne oznamy

SCHOLARSHIP - Work and Study UK bezplatne!20. 09. 2017

možnosť zúčastniť sa štúdia anglického jazyka

Doplňujúce pedagogické štúdium informatiky 2017/201819. 09. 2017

aj tento rok KZVI otvára tzv. pedagogické minimum pre študentov (aplikovanej) informatiky

Univerzitná kvapka krvi 201712. 09. 2017

6. - 10. novembra 2017 (pondelok - piatok), 13. - 15. novembra 2017 (pondelok - streda), fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Martin

Dekanské voľno - prváci magistri (29.9-2017)11. 09. 2017

29.9.2017, pre študentov prvého ročníka magisterského štúdia

Dekanské voľno - prváci bakalári (28.9.2017)11. 09. 2017

28.9.2017, študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia