Oznamy pre študentov

Správy od 201 do 161 z 161

Neaktuálne oznamy

Riadne voľby do študentskej komory AS FMFI UK04. 04. 2022

lehota na podávanie návrhov kandidátov: 3.5.2022, 15:00 hod. voľby: 11.-12.5.2022, elektronicky

Štátne skúšky - jún 2022 - magisterské štúdium 25. 03. 2022

Termín na prihlasovanie: do 6.5.2022 23:59 hod.

Štátne skúšky - jún 2022 - bakalárské štúdium 25. 03. 2022

Termín na prihlasovanie: do 20.5.2022 23:59 hod.

Letná stáž pre študentov v Slido24. 03. 2022

termín na prihlásenie: do 8.4.2022

Športové dni MFI 202224. 03. 2022

19. - 28.4.2022, športoviská FMFI UK