Oznamy pre študentov

Literárny fond ocenil vedcov Univerzity Komenského24. 09. 2015

Vo štvrtok 24. septembra 2015 sa v bratislavskom Zichyho paláci uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien za vedeckú a odbornú literatúru 2014, ktorú udeľuje...

Sedem špičkových tímov FMFI UK24. 06. 2015

Akreditačná komisia v máji 2015 vyhodnotila pilotný projekt identifikácie špičkových tímov vysokých škôl na Slovensku. Na FMFI UK bolo takto označených sedem...

Študentka Horňáčková ocenená v Študentskej osobnosti...19. 12. 2014

Dňa 17. decembra 2014 vyhlásili víťazov celonárodnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska. Držitelia ocenení v 11 kategóriách sú študenti vysokých škôl a...

FMFI UK hodnotená ako najlepšia fakulta v rankingu ARRA26. 11. 2014

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predkladá v poradí už desiate hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré sa opäť opiera o verejne...

Študenti FMFI UK úspešní na matematickej súťaži v...04. 08. 2014

Študenti FMFI UK získali vynikajúce 8. miesto na medzinárodnej matematickej súťaži v Blagoevgrade. Študenti zo 73 univerzít z celého sveta súťažili v riešení...

Správy od 161 do 165 z 165

Neaktuálne oznamy

Štátne skúšky - jún 2022 - bakalárské štúdium 25. 03. 2022

Termín na prihlasovanie: do 20.5.2022 23:59 hod.

Letná stáž pre študentov v Slido24. 03. 2022

termín na prihlásenie: do 8.4.2022

Športové dni MFI 202224. 03. 2022

19. - 28.4.2022, športoviská FMFI UK

Junior dátorý analytik15. 03. 2022

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vypisuje výberové konanie na pozíciu junior dátový analytik vhodnú aj pre absolventov.

Cena CRYTUR 202215. 03. 2022

o najlepšiu diplomovú prácu v materiálových vedách. Súťaž je určená pre študentov českých a slovenských vysokých škôl. Termín na prihlasovanie predĺžený do...