Oznamy pre študentov

Dočasná zmena otváracích hodín knižnice 07. 02. 2023

v dňoch 7. - 10.2.2023

Študijné oddelenie od 3.2.2023 zatvorené31. 01. 2023

3. - 10. 2. 2023

Akcia Rakúsko-Slovensko - štipendiá a projekty19. 01. 2023

aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu, termín: do 15.3.2023

Kontrolná etapa - zimný semester 2022/202318. 01. 2023

pre študentov prvého roku bakalárskeho, prvého roku magisterského štúdia a študentov vyšších ročníkov s druhýkrát zapísanými predmetmi

Cena za vedu a techniku pre Samuela Kováčika15. 01. 2023

Ministerstvo školstva VVaŠ na konci roka 2022 odovzdalo ocenenia aj pedagógovi S. Kováčikovi a projektu Vedátor z FMFI UK.

Magisterské a doktorandské štipendiá na Univerzite Innsbruck06. 12. 2022

výzvy na podávanie prihlášok pre akademický rok 2023/2024 s uzávierkou 3.3.203

Vyznamenanie SAV pre profesora Povinca23. 11. 2022

Slovenská akadémia vied, na základe rozhodnutia Predsedníctva SAV, udelila prof. Pavlovi Povincovi z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Čestnú plaketu...

UK získala tri zlaté medaily zo svetového...21. 11. 2022

Jednotlivé fakulty UK reprezentovali našu univerzitu v Barcelone v rôznych športoch. Nakoniec sme trikrát získali zlato, a to rovno v športoch bedminton,...

Hana Mizerová získala ocenenie pre ženy vo vede29. 09. 2022

Hana Šmitala Mizerová z Univerzity Komenského v Bratislave získala ocenenie L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede v kategórii formálne vedy.

Správy od 1 do 10 z 152

Neaktuálne oznamy

Dizajn pre šošovku, triplet, apochromat, apochromatickú...18. 01. 2023

Ponúkame mikroprácu pre študentov najmä študijného programu astronómia a astrofyzika

Študijné oddelenie počas vianočných sviatkov zatvorené08. 12. 2022

v období od 23.12.2022 do 5.1.2023

Prospechové štipendium 31. 10. 2022

Priznanie prospechového štipendia v akademickom roku 2022/2023

Odborové štipendium 31. 10. 2022

Priznanie odborového štipendia v akademickom roku 2022/2023

Správy od 1 do 5 z 549