Súvisiace so štrajkom ISU a IVU

Štrajkové aktivity každý deň 12:05-12:1524. 02. 2016

Počnúc stredou (24.02.2016) každý deň o 12:05 nakrátko prerušíme výučbu (10 min.) a zídeme sa na nádvoriach našich fakúlt, kde si spravíme jednu peknú fotku,...

Deklarácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na...22. 02. 2016

Dňa 17.2.2016 podpísali zástupcovia organizácií pôsobiacich v oblasti regionálneho a vysokého školstva deklaráciu určenú všetkým stranám kandidujúcim vo...

Uznesenie Akademického senátu FMFI UK ku štrajku IVU15. 02. 2016

Akademický senát FMFI UK na mimoriadnom zasadnutí 15.2.2016 schválil nasledovné uznesenie na podporu štrajku ISU a IVU.

Program štrajkových aktivít (15.-19.2.2016)14. 02. 2016

Diskusie, protestné pochody, plánovaná účasť na aktivitách na Šafárikovom námestí.

Vyjadrenie dekana FMFI UK ku štrajkovým aktivitám13. 02. 2016

Dekan FMFI UK, prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. sa vyjadril ku začínajúcemu podpornému štrajku na podporu požiadaviek učiteľov základných a stredných škôl.

Usmernenie ku právnym a procedurálnym aspektom prípadného...11. 02. 2016

Rektor Univerzity Komenského vydal usmernenie ku právnym a procedurálnym aspektom prípadného štrajku na UK,

Odborové organizácie nepodporujú štrajk na UK10. 02. 2016

V stredu 10.2. vydal predseda odborov na Univerzite Komenského nasledujúce vyhlásenie v súvislosti so štrajkom učiteľov.

Vyhlásenie Študentskej komory AS FMFI UK ku štrajku ISU a...09. 02. 2016

Členovia Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK sa na stretnutí dňa 9.2.2016 uzniesli na vyhlásení podporujúcom štrajk IVU v nasledujúcom znení.

Vyhlásenie štrajkového výboru Iniciatívy vysokoškolských...09. 02. 2016

V nadväznosti na stretnutie akademickej obce, ktoré zorganizoval Akademický senát Filozofickej fakulty UK dňa 8. februára 2016, vznikla v Bratislave Iniciatíva...