Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Seminár z teórie grafov - Robert Jajcay (29.9.2016)26. 09. 2016

vo štvrtok 29.9.2016 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Imatrikulácia (23.9.2016)07. 09. 2016

v piatok 23.9.2016 v aule UK

Seminár z teoretickej informatiky - Michal Valko (22.9.2016)19. 09. 2016

vo štvrtok 22.9.2016 o 9:00 hod. v miestnosti M/213

Verejná habilitačná prednáška - Ing. Maroš Gregor, PhD....08. 09. 2016

v pondelok 19.9.2016 o 13:00 hod. v posluchárni C

Models of Modern Physics (11.-18.9.2016)04. 08. 2016

Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky organizuje 10.ročník tradičného podujatia vo Svite, ktoré spája workshop a letnú školu z oblasti teoretickej...