Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Seminár z teórie grafov - Roman Nedela (24.11.2022)21. 11. 2022

vo štvrtok 24.11.2022 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Seminár z fyziky plazmy - Sandra Ďurčányová (24.11.2022)22. 11. 2022

vo štvrtok 24.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51

Nukleárny seminár - Lucia Keszeghová (23.11.2022)18. 11. 2022

v stredu 23.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Zasadnutie Akreditačnej rady FMFI UK (22.11.2022)18. 11. 2022

v utorok 22.11.2022 o 16:00 hod. prostredníctvom videokonferencie

Zhromaždenie členov akademickej obce fakulty15. 11. 2022

sa uskutoční v pondelok 21.11.2022 o 14:30 hod. v posluchárni F2