Kalendár

Najbližšie udalosti

Odborný asistent na KAI (výberové konanie)30. 05. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v...

Seminár z fyziky kondenzovaných látok - Marius Kadek...02. 06. 2023

v utorok 20.6.2023 o 14:00 v posluchárni F2 272

Docenti na KAI (výberové konanie)01. 06. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest funkčných docentov na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v...

Nadácia Národnej banky - grantová výzva13. 05. 2023

na predkladanie žiadostí o grant na podporu projektov v oblasti rozvoja ekonomickej a finančnej vedy

APVV Slovensko - Srbsko 202325. 05. 2023

Bilatelárna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej...

APVV Slovensko - Poľsko 202325. 05. 2023

Bilatelárna výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej...

Doplňujúce pedagogické štúdium a Rozširujúce štúdium 23. 05. 2023

FMFI UK ponúka v externej forme rozširujúce štúdium pre aprobačné predmety matematika (SŠ, ZŠ), fyzika (SŠ, ZŠ) alebo informatika (iba ZŠ) v trvaní 5 semestrov...

Správy od 11 do 17 z 17
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-17 Ďalšie > Posledné >>

Archív udalostí

Riadne voľby do ZKAS FMFI UK - hlasovanie (2. deň)15. 05. 2023

v piatok 26.5.2023 a v pondelok 29.5.2023

Riadne voľby do ZKAS FMFI UK - hlasovanie (1. deň)15. 05. 2023

v piatok 26.5.2023 a v pondelok 29.5.2023 v čase od 10:00 do 15:00 hod.

Seminár z fyziky plazmy - Sandra Ďurčányová (25.5.2023)25. 05. 2023

vo štvrtok 25.5.2023 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51

Seminár Katedry teoretickej fyziky - Bharat Ratra...10. 05. 2023

Pozávame Vás na seminár Katedry teoretickej fyziky s v utorok 22.5.2023 o 14:00 hod. v posluchárni F2

Zasadnutie AS FMFI UK (22.5.2023)15. 05. 2023

v pondelok 22.5.2023 o 14:00 hod. v posluchárni C