Kalendár

Najbližšie udalosti

Projekty VEGA - aktualizácie, podávanie správ 13. 10. 2020

Termín: 15.12.2020 - aktualizácie, 31.3.2021 - finančné a záverečné správy

Erasmus+ absolventská stáž pre akademický rok 2021/2022 -...15. 12. 2020

Výzva určená pre budúcich absolventov (súčasných študentov posledných ročníkov štúdia) je otvorená do 30.4.2021

Správy od 11 do 12 z 12
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-12 Ďalšie > Posledné >>

Archív udalostí

Microsoft AI for Accessibility grantový program25. 11. 2020

pre ľudí so zdravotným znevýhodnením

Vianočný online šachový turnaj (14.12.20200)02. 12. 2020

v pondelok 14.12.2020 o 18:00 hod., lichess.org

Seminár z algebraickej teórie grafov - James Tuite ...09. 12. 2020

v piatok 11.12.2020 o 13:00 hod. online formou

Šoltésove dni 03. 12. 2020

Oddelenie didaktiky fyziky organizuje v dňoch 9.-10.12.2020 konferenciu pre učiteľov fyziky ZŠ a SŠ formou videokonferencie.

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...07. 12. 2020

vo štvrtok 10.12.2020 o 14:00 hod. online formou