Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Docent na KAMŠ (výberové konanie)02. 08. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto a funkciu docenta na Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky s nástupom v...

Docent na KAI (výberové konanie)02. 08. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v...

Docent na KZVI (výberové konanie)02. 08. 2016

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto a funkciu docenta na Katedru základov a vyučovania informatiky s nástupom v...

Erasmus+ - učiteľská mobilita a mobilita administratívnych...29. 04. 2016

pre akademický rok 2016/2017

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michal Ferko (31.8.2016)26. 07. 2016

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore informatika Termín obhajoby: 31.augusta 2016 o 13:00 hod.Miesto...