Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Seminár KAI - Ľubica Beňušková, Martin Homola (23.1.2017)19. 01. 2017

v pondelok 23.1.2017 o 14:00 hod. v miestnosti I/9

Seminár z fyziky plazmy - Satoshi Hamaguchi (19.1.2017)19. 01. 2017

vo štvrtok 19.1.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51

Medzinárodná kreditová mobilita na ak. rok 2016/2017 s...21. 12. 2016

Termín na odovzdanie prihlášok: 18.1.2017

Projekty KEGA - podávanie záverečných správ 14. 09. 2016

ročné správy: do 15.11.2016 do 14:00 hod.; záverečné správy: do 17.1.2016 do 14:00 hod.

Nukleárny seminár - Oleg Smirnov (11.1.2017)09. 01. 2017

v stredu 11.1.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364