Kalendár

Najbližšie udalosti

Odborný asistent na KAI (výberové konanie)03. 11. 2017

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v decembri 2017

Odborný asistent na KZVI (výberové konanie)03. 11. 2017

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru základov a vyučovanie informatiky s nástupom v...

Zasadnutie AS FMFI UK (20.11.2017)14. 11. 2017

v pondleok 20.11.2017 o 15:00 hod. v posluchárni C

Webové technológie a metodológie: Frontend starting point -...14. 11. 2017

v pondelok 20.11.2017 o 12:20 hod. v posluchárni A

Fyzikálny seminár - Sebastian Vielhauer (20.11.2017)14. 11. 2017

v pondelok 20.11.2017 o 15:00 hod. v miestnosti F2/272

Seminár o knihe Dejiny matematiky s jej autorom prof. J....15. 11. 2017

v pondelok 20.11.2017 o 14:30 hod. v miestnosti M/213

Martin Mojžiš a Juraj Tekel bubú diskutovať o jadre26. 10. 2017

v utorok 21.11.2017 o 18:00 hod. v Novej synagóge v Žiline

Hlavné súčasti družíc a kozmických lodí - Juraj Slačka...15. 11. 2017

v utorok 21.11.2017 o 15:00 hod. v miestnosti BC 300 v budove FEI STU

Seminár z kognitívnej vedy - Lenka Kostovičová (21.11.2017)20. 11. 2017

v utorok 21.11.2017 o 16:30 hod. v miestnosti I/9

Nuleárny seminár - Stanislav Tokár (22.11.2017)19. 11. 2017

v stredu 22.11.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Správy od 1 do 10 z 30
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-20 21-30 Ďalšie > Posledné >>

Archív udalostí

Nuleárny seminár - Sergiy Dubchak (15.11.2017)09. 11. 2017

v stredu 15.11.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Seminár KAFZM - Filip Michlík (15.11.2017)13. 11. 2017

v stredu 15.11.2017 o 14:50 hod. v posluchárni C

Univerzitná kvapka krvi 201712. 09. 2017

6. - 10. novembra 2017 (pondelok - piatok), 13. - 15. novembra 2017 (pondelok - streda), fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Martin

Horizont 2020 - Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti 21. 08. 2017

Aktuálne otvorené výzvy: Twinning a ERA Chairs. Termín uzávierok: 15.11.2017

Vesmírne technológie v bežnom živote - Pavol Valko...08. 11. 2017

v utorok 14.11.2017 o 17:00 hod. v miestnosti BC 300 v budove FEI STU

Správy od 1 do 5 z 663