Kalendár

Najbližšie udalosti

Seminár z kognitívnej vedy a umelej inteligencie - Martin...18. 10. 2019

v utorok 22.10.2019 o 16:30 hod. v miestnosti I/9

Lokšovica (23.10.2019)21. 10. 2019

v stredu 23.10.2019 od 12:00 hod. v priestoroch FIIT STU

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...16. 10. 2019

vo štvrtok 24.10.2019 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Seminár z teórie grafov - Anna Kompišová (24.10.2019)22. 10. 2019

vo štvrtok 24.10.2019 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Šoltésove dni 09. 10. 2019

Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK sa v dňoch 24. - 25. októbra 2019 uskutoční odborná konferencia pre učiteľov fyziky. Konferencia sa už tradične...

Seminár z fyziky tuhých látok - Pavol Neilinger ...18. 10. 2019

v piatok 25.10.2019 o 13:00 hod. v miestnosti F2/272

Seminár z teoretickej informatiky - Dana Pardubská...21. 10. 2019

v piatok 25.10.2019 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z didaktiky informatiky - František Király...21. 10. 2019

v pondelok 28.10.2019 o 14:00 v miestnosti I/32

Seminár z teoretickej fyziky - Anton Zajac (29.10.2019)18. 10. 2019

v utorok 29.10.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Rektorské voľno (31.10.2019) 02. 10. 2019

vo štvrtok 31.10.2019

Správy od 1 do 10 z 16
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-16 Ďalšie > Posledné >>

Archív udalostí

Zasadnutie AS FMFI UK (21.10.2019)15. 10. 2019

v pondelok 21.10.2019, 14:00 hod. v posluchárni C

Odborný asistent na KAG (výberové konanie)03. 10. 2019

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru algebry a geometrie s nástupom v decembri...

Konferencia Openslava aj na FMFI UK (18.10.2019)09. 10. 2019

FMFI UK bude už po piatykrát spoluorganizátorom konferencie OpenSlava, jednej z najväčších IT konferencií svojho druhu v strednej európe.

Seminár z teoretickej informatiky - Pavol Černý (18.10.2019)14. 10. 2019

v piatok 18.10.2019 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Správy od 1 do 5 z 1303