Kalendár

Najbližšie udalosti

Rozširujúce štúdium - matematika, fyzika, informatika12. 06. 2021

FMFI UK ponúka v externej forme rozširujúce štúdium pre aprobačné predmety matematika, fyzika alebo informatika v trvaní 5 semestrov. Termín pre podávanie...

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Juraj Holas (4.8.2021)13. 07. 2021

v stredu 4.8.2021 o 13:00 hod. v miestnosti I/23

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Martina Kováčová...13. 07. 2021

v piatok 6.8.2021 o 11:00 hod. v posluchárni C

Postdoctoral research fellowship in high-energy physics...14. 07. 2021

The Department of Theoretical Physics, Faculty of Mathematics, Physics, and Informatics, Comenius University Bratislava is seeking candidates for a...

Verejná habilitačná prednáška - Mgr. Martin Gális, PhD....22. 07. 2021

vo štvrtok 12.8.2021 o 15:30 hod. v posluchárni C

Postdoctoral fellow on neutrino physics experiments 12. 07. 2021

The Department of Nuclear Physics and Biophysics, Faculty of Mathematics, Physics, and Informatics, Comenius University, Bratislava seeks candidates for a...

Postdoctoral fellow in the area of Extremal locally uniform...12. 07. 2021

The Department of Algebra and Geometry, Faculty of Mathematics, Physics, and Informatics, Comenius University, Bratislava seeks candidates for a postdoctoral...

Postdoctoral researcher - Optics and Lasers12. 07. 2021

temporary position with 1-year contract (with possible prolongation for another year), non-academic

2 Post-Doc positions in environmental/biomedical plasma...12. 07. 2021

Division of Environmental Physics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics of Comenius University in Bratislava, Slovakia is currently seeking highly...

Dodatočné prihlášky na bakalárske štúdium 01. 07. 2021

Možnosť podávania dodatočných prihlášok na vybrané študijné programy bakalárskeho štúdia na ak. rok 2021/2022 pre študentov, ktorí spĺňajú kritéria na...

Správy od 1 do 10 z 20
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-20 Ďalšie > Posledné >>

Archív udalostí

Promócie - magisterské štúdium (13.7.2021)18. 06. 2021

v utorok 13.7.2021 od 9:00 hod.

Kontrolná etapa - letný semester 2020/202101. 04. 2021

Termín: do 6.7.2021

Profesor na KAFZM (výberové konanie)17. 06. 2021

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta profesora na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom v...

Zasadnutie AS FMFI UK (28.6.2021)21. 06. 2021

v pondelok 28.6.2021 o 14:00 hod. v posluchárni B

Fyzikálne kolokvium - Peter Maták (24.6.2021)17. 06. 2021

vo štvrtok 24.6.2021 o 16:00 hod. v posluchárni C aj online

Správy od 1 do 5 z 1704