Kalendár

Najbližšie udalosti

Pozývame vás na konferenciu COINTT 202206. 09. 2022

Konferencia o transfere technológií, ochrane duševného vlastníctva, inováciách a podpore podnikania sa uskutoční 18. až 19. októbra 2022 v hoteli Saffron v...

Verejná habilitačná prednáška - Mgr. Michal Mereš, PhD....14. 09. 2022

v utorok 3.10.2022 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364 aj online

Zasadnutie AS FMFI UK (3.10.2022)27. 09. 2022

v pondelok 3.10.2022 o 15:00 hod. v posluchárni C

Verejná habilitačná prednáška - Dr. Zuzana Chladná...19. 09. 2022

v pondelok 10.10.2022 o 14:00 hod. v posluchárni C

Verejná habilitačná prednáška - Dr. Evgeny Kolomeytsev...26. 09. 2022

v pondelok 17.10.2022 o 14:00 hod. v posluchárni C

Národný štipendijný program Slovenskej republiky14. 09. 2022

Štipendiá a granty pre študentov, doktorandov a postdoktorandov pre pobyty v letnom semestri akademického roka 2022/2023. Uzávierka žiadostí do 31.10.2022 o...

Podávanie návrhov kandidátov na dekana 02. 09. 2022

lehota na podávanie návrhov: do 11. novembra 2022, 13:00 hod.

Volebné zasadnutie AS FMFI UK (28.11.2022)29. 04. 2022

v pondelok 28.11.2022 o 14:00 hod. v posluchárni C

APVV - VV 202226. 09. 2022

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2022

Archív udalostí

Promócie absolventov bakalárskeho štúdia (26.9.2022)07. 09. 2022

v pondelok 26.9.2022 od 9:00 hod. v Aule UK

Astroworkshop 202224. 06. 2022

Oddelenie astronómie a astrofyziky na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v...

Algebraic Graph Theory International Webinar (20.9.2022)18. 09. 2022

v utorok 20.9.2022 o 19:00 hod.

Brandon Haber: Technológie a cesty do vesmíru (20.9.2022)19. 09. 2022

v utorok 20.9.2022 o 9:00 hod. v knižnici FIIT STU

Akcia Rakúsko-Slovensko - štipendiá a projekty - webinár...11. 09. 2022

v utorok 20.9.2022 o 14:00 hod. online formou

Správy od 1 do 5 z 2026