Kalendár

Najbližšie udalosti

Seminár KAFZM - Svetlana Stripajová (23.5.2018)18. 05. 2018

v stredu 23.5.2018 o 14:50 hod. v posluchárni C

Zasadnutie AS FMFI UK (28.5.2018)22. 05. 2018

v pondelok 28.5.2018 o 14:00 hod. v posluchárni C

Seminár z teoretickej fyziky - Adam Hložný (29.5.2018)23. 05. 2018

v utorok 29.5.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Odborný asistent na KAFZM (výberové konanie)17. 05. 2018

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto odborného asistenta na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom v...

Docent na KI (výberové konanie) 17. 05. 2018

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta a funkcie docenta na Katedru informatiky s nástupom v septembri 2018

Vedeckí pracovníci a odborní asistenti na KJFB (výberové...17. 05. 2018

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta vedeckých pracovníkov a odborných asistentov na Katedru jadrovej fyziky a...

Vedeckí pracovníci na KEF (výberové konanie)17. 05. 2018

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesta vedeckých pracovníkov na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v septembrii...

Erasmus+ - mobilita administratívnych pracovníkov 18. 05. 2018

Termín na podávanie prihlášok: do 5.6.2018

Profesor v odbore fyzika (výberové konanie)21. 05. 2018

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta profesora v odbore fyzika s nástupom v júli 2018

Erasmus+ - učiteľská mobilita pre akademický rok 2018/201918. 05. 2018

Termín na podávanie prihlášok: do 8.6.2018

Správy od 1 do 10 z 20
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-20 Ďalšie > Posledné >>

Archív udalostí

Zdroje energie umelých družíc a planetárnych sond - Gabriel...16. 05. 2018

v utorok 22.5.2018 o 18:00 hod. v miestnosti BC 300 v budove FEI STU

Seminár z teoretickej fyziky - Dušan Kavický (22.5.2018)18. 05. 2018

v utorok 22.5.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

prof. Hromkovič: : Data Science - jeden z...14. 05. 2018

v pondelok 21.5.2018 o 13:30 hod. v posluchárni F1

Seminár z algebratickej teórie grafov - Martin Vodička...16. 05. 2018

v piatok 18.5.2018 o 13:30 hod. v miestnosti M 213

Riadne voľby do zamestnaneckej časti AS FMFI UK...29. 03. 2018

v dňoch 16.-17.5.2018 v čase od 10:00 hod. do 16:00 hod. v Skleníku.

Správy od 1 do 5 z 875