Kalendár

Najbližšie udalosti

Deň otvorených dverí - 8. februára 202317. 01. 2023

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu 8.2.2023 od 10:00 hod. prezenčne v priestoroch fakulty.

Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Jozef Sitarčík (9.2.2023)20. 01. 2023

vo štvrtok 9.2.2023 o 10:00 hod. v miestnosti I/23 aj online

Vedecký pracovník na KAI (výberové konanie)31. 01. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vedeckého pracovníka na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v...

Seminár Katedry teoretickej fyziky - Demeter Krupka...07. 02. 2023

v utorok 14.2.2023 o 14:00 hod. v miestnosti F2 130

Docent na KAI (výberové konanie)03. 02. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta funkčného docenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v apríli...

Docenti na KAMŠ (výberové konanie)03. 02. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest funkčných docentov na Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky s...

Magisterské a doktorandské štipendiá na Univerzite Innsbruck06. 12. 2022

výzvy na podávanie prihlášok pre akademický rok 2023/2024 s uzávierkou 3.3.203

Študentská vedecká konferencia 24. 01. 2023

sa uskutoční v stredu 19.4.2023 v priestoroch fakulty

Archív udalostí

Algebraic Graph Theory International Webinar (7.2.2023)06. 02. 2023

v utorok 7.2.2023 o 19:00 hod.

Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Radoslav Böhm, PhD....13. 01. 2023

v pondelok 6.2.2023 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Robin Menthéour (2.2.2023)13. 01. 2023

vo štvrtok 2.2.2023 o 10:00 hod. v miestnosti F2/-167

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Barbora Eckerová...19. 01. 2023

vo štvrtok 2.2.2023 o 13:00 hod. v miestnosti F1/111

Seminár Robotika SK - Marek Čorňák (1.2.2023)24. 01. 2023

v stredu 1.2.2023 o 17:30 hod. vo FabLab-e

Správy od 1 do 5 z 2125