Kalendár

Najbližšie udalosti

Prednáška: Ochrana a zhodnotenie výsledkov výskumu a vývoja17. 10. 2018

Dňa 23. októbra 2018 o 10.00 hod., Prírodovedecká fakulta UK, Pavilón B1-322, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, Bratislava

Informačný seminár o štipendiách SAIA do zahraničia pre...17. 10. 2018

24. október 2018 (streda), 13.00 hod., Auditorium Maximum, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Návrhy kandidátov pre voľbu dekana 01. 10. 2018

termín: do 19.11.2018, 13:00 hod.

Biznis workshop "Biznis model pre podnikateľský nápad"...11. 11. 2018

Registrujte sa do utorka 20.11.2018! Na čo si dať pozor a ako vytvoriť kvalitný biznis model pre podnikateľský nápad? Odpovede od skúseného lektora.

Nukleárny seminár - Terézia Eckertová (21.11.2018)15. 11. 2018

v stredu 21.11.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Biznis workshop "Prezentovanie podnikateľského nápadu pred...12. 11. 2018

Ako spoznať a identifikovať dobrého investora? Ako zaujať investora do 3 minút? Odpovede na tieto a ďalšie tvoje otázky od skúseného lektora a mentora.

Voľba kandidáta na dekana FMFI UK (3.12.2018)01. 10. 2018

v pondelok 3.12.2018 o 15:00 hod. v posluchárni C

Projekty VEGA - podávanie aktualizácií riešiteľských...08. 10. 2018

termín: do 14.12.2018 do 14:00 hod.

Žijem vedu naživo 201806. 11. 2018

v piatok 21.12.2018 o 8:00 hod. v priestoroch FSEV UK

Projekty KEGA - podávanie ročných a záverečných správ 26. 03. 2018

ročné správy do 15.11.2018, záverečné správy do 18.1.2019

Správy od 1 do 10 z 12
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-12 Ďalšie > Posledné >>

Archív udalostí

Seminár z teoretickej informatiky - Andrej Ferko...14. 11. 2018

v piatok 16.11.2018 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Horizont 2020 - Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti 25. 05. 2018

Aktuálne otvorená výzva: Twinning . Termín uzávierok: 15.11.2018

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...06. 11. 2018

vo štvrtok 15.11..2018 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Seminár z fyziky plazmy - René Alejandro Cartaya Lòpez...13. 11. 2018

vo štvrtok 15.11.2018, 14:00 hod., F2/51

Seminár z teórie grafov - Martin Knor (15.11.2018)13. 11. 2018

vo štvrtok 15.11.2018 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Správy od 1 do 5 z 1026