Kalendár

Najbližšie udalosti

Seminár z fyziky tuhých látok - Michal Šindler (26.6.2019)21. 06. 2019

v stredu 26.6.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272

Radón v životnom prostredí - Karol Holý (27.6.2019 )21. 06. 2019

vo štvrtok 27.6.2019 o 17:00 hod. v priestoroch CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Marek Tatarko (28.6.2019)17. 05. 2019

v piatok 28.6.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Učiteľská mobilita a mobilita administratívnych pracovníkov...24. 05. 2019

V rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2019/2020. Termín na podávanie prihlášok: do 30.6.2019

Súťaž o najlepšiu študentskú prácu so SASom31. 05. 2019

Súťaž sa týka ľubovoľnej študentskej práce - bakalárka, diplomová, dizertačná, ročníková, ŠVK, ... . Termín na prihlásenie je do 30.6.2019.

Anketa - leto 2018/201904. 06. 2019

otvorená do 1.7.2019

Seminár z robotiky - Andrej Lúčny (3.7.2019)18. 06. 2019

v stredu 3.7.2019 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK

Kontrolná etapa - letný semester 2018/201928. 05. 2019

Termín: do 4.7.2018, okrem študentov končiacich štúdium

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Pavol Matlovič...06. 06. 2019

vo štvrtok 15.8.2019 o 13:00 hod. v posluchárni C

Operačný program Výskum a inovácie - nové výzvy04. 06. 2019

Dátum uzavretia výziev: 30.8.2019

Správy od 1 do 10 z 11
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-11 Ďalšie > Posledné >>

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Mrek Pleva (25.6.2019)11. 06. 2019

v utorok 25.6.2019 o 13:00 hod. v miestnosti F2/K6

Seminár z teoretickej fyziky - Samuel Kováčik (25.6.2019)14. 06. 2019

v utorok 25.6.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Peter Gergeľ (24.6.2019)28. 05. 2019

v pondelok 24.6.2019 o 13:30 hod. v miestnosti M/213

Seminár z aplikovanej informatiky - Cliff Abraham...18. 06. 2019

v piatok 21.6.2019 o 10:30 hod. v miestnosti I/32

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Martin Hurban (20.6.2019)17. 05. 2019

vo štvrtok 20.6.2019 o 11:00 hod. v posluchárni C

Správy od 1 do 5 z 1226