Kalendár

Najbližšie udalosti

Zasadnutie Akreditačnej rady FMFI UK (29.6.2022)24. 06. 2022

v stredu 29.6.2022 o 17:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Mária Šubjaková (7.7.2022)10. 06. 2022

v piatok 7.7.2022 o 11:30 hod. v miestnosti F2/125

Doplňujúce pedagogické štúdium a Rozširujúce štúdium 03. 06. 2022

FMFI UK ponúka v externej forme rozširujúce štúdium pre aprobačné predmety matematika, fyzika alebo informatika v trvaní 5 semestrov a doplňujúce pedagogcké...

APVV - PP MSCA PF 202206. 06. 2022

Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji

Astroworkshop 202224. 06. 2022

Oddelenie astronómie a astrofyziky na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v...

Volebné zasadnutie AS FMFI UK (28.11.2022)29. 04. 2022

v pondelok 28.11.2022 o 14:00 hod. v posluchárni C

Archív udalostí

Algebraic Graph Theory International Webinar (21.6.2022)20. 06. 2022

v utorok 21.6.2022 o 19:00 hod.

The postdoctoral fellow on neutrino physics experiments 27. 05. 2022

The Department of Nuclear Physics and Biophysics, Faculty of Mathematics, Physics, and Informatics, Comenius University, Bratislava, seeks candidates for a...

The postdoctoral fellow in graph theory07. 06. 2022

Temporary position with 1-year contract (with possible prolongation for another year), non-academic.

Pozície pre postdoktorandov na FMFI UK10. 05. 2022

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky ponúka pozície post-doktorandov pre absolventov PhD štúdia z celého sveta.

Obhajoba dizertačnej práce - Gervais Blondel Ndiffo Yemeli...31. 05. 2022

v piatok 17.6.2022 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364

Správy od 1 do 5 z 1980