Kalendár

Najbližšie udalosti

Slávnostné zasadnutie Akademického senátu FMFI UK a...13. 10. 2021

v pondelok 18.10.2021 o 15:00 hod. v Aule UK, vstup na pozvánky

Seminár z teoretickej fyziky - Amina Khatun (19.10.2021)08. 10. 2021

v utorok 19.10.2021, 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Voľby do ŠKAS - podávanie návrhov kandidátov 04. 10. 2021

Lehota na podávanie návrhov: utorka 19. októbra, do 14:30 hod.

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...07. 10. 2021

vo štvrtok 21.10.2021 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Verejná habilitačná prednáška - Mgr. Soňa Kilianová, PhD....05. 10. 2021

v piatok 22.10.2021 o 13:00 hod. v posluchárni C

Seminár zo strojového učenia - Peter Richtárik (22.10.2021)08. 10. 2021

v piatok 22.10.2021 o 15:30 hod. v posluchárni C aj online

Verejná habilitačná prednáška - Dr. Alicia Marín Roldán...06. 10. 2021

v pondelok 25.10.2021 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364 (aj online)

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ondrej Tóth (27.10.2021)04. 10. 2021

v stredu 27.10.2021 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272

Voľby do ŠKAS - elektronické hlasovanie (26.-27.10.2021)04. 10. 2021

v utorok 26.10.2021 a v stredu 27.10.2021 - elektronické hlasovanie

Správy od 1 do 10 z 15
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-15 Ďalšie > Posledné >>

Archív udalostí

Seminár z teoretickej informatiky - Rastislav Královič...13. 10. 2021

v piatok 15.10.2021 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z algebraickej teórie grafov - Martin Mačaj...14. 10. 2021

v piatok 15.10.2021 o 13:00 hod. v miestnosti M/X aj online formou

Seminár z teórie grafov - František Kardoš (14.10.2021)12. 10. 2021

vo štvrtok 14.10.2021 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Nukleárny seminár - Larisa Thorne (13.10.2021)08. 10. 2021

v stredu 13.10.2021 o 15:00 hod. v miestnosti F1/364 aj online

Prednáška nositeľa Nobelovej ceny Kipa Thorna07. 10. 2021

13. októbra 2021 o 9.30 hod. (streda), Aula UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)

Správy od 1 do 5 z 1766