Kalendár

Najbližšie udalosti

3. letná škola fyziky kondenzovaných látok 14. 03. 2024

sa uskutoční v Liptovskom Jáne v dňoch 9. - 14. júna 2024 a jej cieľom je sprostredkovať doktorandom (aj motivovaným študentom nižších stupňov štúdia) prehľad...

Mini-workshop o supravodivosti15. 04. 2024

Mini-workshop: superconductivity, correlations, transport and layered materials sa uskutoční v dňoch 29. - 30.4.2024. Na jeho organizácií sa podieľajú a...

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Dana Škorvánková...15. 07. 2024

v piatok 26. 7. 2024 o 9:30 hod. v posluchárni M I aj online

Doplňujúce pedagogické štúdium 17. 06. 2023

FMFI UK ponúka v akademickom roku 2024/2025 v externej forme základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia s možnosťou pokračovania na rozširujúci modul pre...

APVV - VV MVP 202418. 03. 2024

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky - VV MVP 2024

Medzinárodná vedecká konferencia SSSI 2024      13. 07. 2024

V dňoch 18. až 21. novembra 2024 Katedra experimentálnej fyziky spoluorganizuje s FÚ SAV 14. medzinárodnú vedeckú konferenciu "Solid State Surfaces And...

KEGA 202502. 04. 2024

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2025

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Matúš Padyšák (15.7.2024)27. 06. 2024

v pondelok 15.7.2024 o 11:00 hod. v miestnosti F1/108

Promócie absolventov magisterského štúdia (15.7.2024)24. 06. 2024

sa uskutočnia v pondelok 15.7.2024 v Aule UK

Nadácia Tatra banky - grantová výzva14. 05. 2024

Grantový program Nadácie Tatra banky - Digital pre vysoké školy 2024

Seminár Katedry teoretickej fyziky - Martin Krššák...19. 06. 2024

vo štvrtok 27.6.2024 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Seminár Katedry teoretickej fyziky - Vladimír Balek...19. 06. 2024

v stredu 26.6.2024 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Správy od 1 do 5 z 2496