Kalendár

Najbližšie udalosti

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...26. 02. 2024

vo štvrtok 29.2.2024 o 14:00 hod. v v miestnosti M/223

Seminár z teórie grafov - Edita Máčajová (29.2.2024)26. 02. 2024

vo štvrtok 29.02.2024 o 9:50 hod. v posluchárni C

Seminár z algebraickej teórie grafov - Jorik Jooken...27. 02. 2024

v piatok 1.3.2024 o 13:00 hod. v posluchárni M IX aj online

Rektorské voľno (22.3.2024)22. 02. 2024

v piatok 22.3.2024

Rektorské voľno (28.3.2024)22. 02. 2024

vo štvrtok 28.3.2024

Dekanské voľno (2.4.2024)22. 02. 2024

v utorok 2.4.2024

Študentská vedecká konferencia (18.4.2024)26. 02. 2024

vo štvrtok 18.4.2024 v priestoroch fakulty

Dekanské voľno (18.4.2024)22. 02. 2024

vo štvrtok 18.4.2024

Archív udalostí

Doktorandské kolokvium KAI - Peter Anthony (26.2.2024) 21. 02. 2024

v pondelok 26.2.2024 o 13:10 hod. v miestnosti I/9

Seminár ODI - Jan Pršala (26.2.2024)24. 02. 2024

v pondelok 23.2.2024 o 14:00 hod.v miestnosti I 32

Deň otvorených dverí (7.2.2024)11. 01. 2024

v stredu 7.2.2024 od 13:00 hod. v priestoroch fakulty

Prednáška z robotiky: Jak učit robota složitým akcím -...04. 02. 2024

v utorok 6.2.2024 o 17:30 hod. vo Vedeckom parku UK

Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. Zuzana...18. 01. 2024

v pondelok 5.2.2024 o 13:00 hod. v posluchárni C

Správy od 1 do 5 z 2388