Kalendár

Najbližšie udalosti

Docent na KAI (výberové konanie)02. 02. 2018

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta a funkcie docenta na Katedru aplikovanej informatiky s nástupom v apríli...

Seminár z teoretickej fyziky - Lukáš Tomek (20.2.2018)29. 01. 2018

v utorok 20.2.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...12. 02. 2018

vo štvrtok 22.2.2018 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. János Tóth, PhD....15. 02. 2018

v pondelok 26.2.2018 o 13:00 hod. v posluchárni C

Do 28.2. sa môžete prihlásiť na štúdium na FMFI UK16. 01. 2018

Ponúkame štúdium matematiky, fyziky, informatiky, učiteľstva, ako aj interdisciplinárne programy v kombináciách s biológiou, ekonómiou, medicínou, či...

Docent na KEF (výberové konanie)19. 02. 2018

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto docenta na Katedru experimentálnej fyziky s nástupom v májii 2018

Štipendiá francúzskej vlády na akademický rok 2018/201923. 01. 2018

termín uzávierky: 28.2.2018

Vedecký pracovník na KJFB (výberové konanie)15. 02. 2018

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky s nástupom v máji 2018

Opravný zápis v letnom semestri 2017/201817. 01. 2018

v termíne do 4.3.2018

Štipendijné pobyty v Rakúsku 25. 01. 2018

pre doktorandov, postdoktorandov a diplomantov. Termín uzávierky: 15.3.2018

Správy od 1 do 10 z 13
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-13 Ďalšie > Posledné >>

Archív udalostí

Seminár z teoretickej fyziky - Lukáš Tomek (13.2.2018)29. 01. 2018

v utorok 13.2.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Verejná habilitačná prednáška - Ing. Marián Mikula, PhD....01. 02. 2018

v utorok 13.2.2018 o 13:00 hod. v posluchárni C

AAA 95 - 95th Workshop on General Algebra (9.-11.2.2018)05. 02. 2018

V priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave sa v dňoch 9. až 11. februára 2018 uskutoční konferencia AAA95, ktoré je súčasťou série...

Ponuka výmenných pobytov do Brazílie17. 01. 2018

pre študentov

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...05. 02. 2018

vo stvrtok 8.2.2018 o 14:00 v miestnosti M/223

Správy od 1 do 5 z 749