Kalendár

Najbližšie udalosti

Pracovník/pracovníčka upratovacej služby na FMFI UK20. 09. 2018

na TPP, plný úväzok

Seminár z fyziky plazmy - Michal Lacko (20.9.2018)17. 09. 2018

vo štvrtok 20.9.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51

Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Martin Homola, PhD....11. 09. 2018

v piatok 21.9.2018 o 14:00 hod. v posluchárni C

Prípravné sústredenie pre prvákov (18.-21.9.2018)18. 09. 2018

18. - 21.9.2018 v priestoroch fakulty

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Jakub Kollár (24.9.2018)23. 08. 2018

v pondelok 24.9.2018 o 11:00 hod. v miestnosti F1/364

Slávnostné otvorenie 100. akademického roka na UK24. 09. 2018

24. septembra 2018 (pondelok), o 11.00 hod., Aula UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Zasadnutie AS FMFI UK (24.9.2018)18. 09. 2018

v pondelok 24.9.2018 o 14:00 hod. v posluchárni C

AmosFest 2018 – študentská tradícia univerzity pokračuje18. 09. 2018

24. - 26. september 2018 (pondelok - streda), Mlynská dolina, Bratislava

Imatrikulácia (27.9.2018)05. 09. 2018

vo štvrtok 27.9.2018 o 9:00 hod. v Aule UK

Promócie absolventov bakalárskeho štúdia v akademickom roku...05. 09. 2018

v piatok 28.9.2018 od 9:00 hod. v aule UK, Šafárikové námestie

Správy od 1 do 10 z 21
<< Prvé < Predošlé 1-10 11-20 21-21 Ďalšie > Posledné >>

Archív udalostí

Profesorská prednáška spojená s odovzdaním Zlatej medaily...07. 09. 2018

18. septembra 2018 (utorok), o 16.00 hod., Rektorská sieň UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Obhajoba doktorskej dizertačnej práce - Ján Ivančo...06. 09. 2018

v pondelok 17.9.2018 o 13:00 hod. v posluchárni C

Vedecký veľtrh 201828. 08. 2018

14.9.2018 organizuje nezisková organizácia Veda nás baví v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a...

Výročná konferencia APVV 2018 (13.9.2018)04. 09. 2018

vo štvrtok 13.9.2018 o 10:00 hod. v posluchárni F1

Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie - Prof....31. 08. 2018

5.9., 6.9., 7.9., 10.9.2018 o 13:00 hod. v miestnosti M/126

Správy od 1 do 5 z 944