Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

ACM - školské kolo súťaže v programovaní (11.10.2016)04. 10. 2016

v utorok 11.10.2016, 16:00 - 21:00 hod.

Zasadnutie AS FMFI UK (10.10.2016)04. 10. 2016

v pondelok 10.10.2016 o 14:00 hod. v posluchárni C

Seminár z teoretickej informatiky - Broňa Brejová...03. 10. 2016

v piatok 7.10.2016 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Môže sa robot vidieť v zrkadle ? (4.10.2016)14. 09. 2016

v utorok 4.10.2016 o 10:00 hod. v posluchárni C

Seminár z kognitívnej vedy (4.10.2016)29. 09. 2016

v utorok 4.10.2016 o 16:30 hod. v miestnosti I/9