Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Seminár z teórie grafov - Christian Rubio-Montiel...10. 10. 2016

vo štvrtok 13.10.2016 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Seminár z kognitívnej vedy - Martin Takáč (11.10.2016)07. 10. 2016

v utorok 11.10.2016 o 16:30 hod. v miestnosti I/9

ACM - školské kolo súťaže v programovaní (11.10.2016)04. 10. 2016

v utorok 11.10.2016, 16:00 - 21:00 hod.

Zasadnutie AS FMFI UK (10.10.2016)04. 10. 2016

v pondelok 10.10.2016 o 14:00 hod. v posluchárni C

Seminár z teoretickej informatiky - Broňa Brejová...03. 10. 2016

v piatok 7.10.2016 o 11:00 hod. v miestnosti M/213